Henry ry:n Lahden aluejaoston syystapaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henry ry:n Lahden aluejaoston syystapaaminen"

Transkriptio

1 MUISTIO Henry ry:n Lahden aluejaoston syystapaaminen Aika Perjantai klo 9-11 Paikka Läsnä Susinno Oy, Askonkatu 9 E, Lahti Henry ry:n Lahden aluejaos + HR-verkosto, kutsutut Kokouksen avaus Tapani Frantsi ja Sari Innanen avasivat kokouksen ja kertoivat Susinno Oy:n toiminnasta sekä yrityksen innovaatiohankkeista ja projekteista Palkitsemisen kannustavuus ja oikeudenmukaisuus henkilöstöjohdon haasteena ja mahdollisuutena Päivän alustuksen piti Elina Moisio, palkkausasiantuntija Teknologiateollisuus ry:stä. Elina on tehnyt mm. lisensiaattityön teemasta osaamisen johtamista tukeva palkitseminen ja tavoitteena on tehdä väitöskirjakin. Elina on tutkinut mm. sitä, miten erilaisia palkkaustapoja voidaan käyttää johtamisen apuvälineenä, vaikka yritykset toimivatkin tessin puitteissa. Pitää tunnistaa organisaation mahdollisuudet palkitsemiselle. Palkitsemisesta puhuttaessa ei kuitenkaan sovi unohtaa peruspalkkausta, jolle henkilöstö antaa kuitenkin suurimman arvon. Esim. henkilökohtainen palkanosa on usein sellainen palkanosa, jota yritykset eivät aina hyödynnä. Elina kertoi erilaisista teorioista liittyen siihen, mitkä motivoivat henkilöstöä palkitsemiseen liittyen. Odotusarvoteorian perusidea on se, että henkilö tietää, mitä häneltä odotetaan, tavoite on myös hänen mahdollista saavuttaa ja lisäksi palkkion määrän tulee olla tarpeeksi motivoiva, että se on tavoittelemisen arvoinen. Tutkimuksen mukaan palkkatietämys parantaa henkilöstön sitoutuneisuutta ja tyytyväisyyttä. Motivaatioteoriat: Mikä rahan merkitys on silloin, jos henkilöllä on jo paljon rahaa? Missä menee raja, milloin raha ei enää motivoi?

2 Pohjimmiltaan palkka on ostovoimaa. Rahallista palkkaa voidaan kuitenkin ajatella syvemmässäkin merkityksessä, että se on positiivista palautetta ja arvonantoa. Varsinkin johtajat ja parempipalkkaiset vertaavat palkkoja toistensa palkkoihin. Joten raha voi motivoida henkilöä, jos hän kokee sen kertovan arvostuksesta tai onnistumisesta tehtävässä tai suhteessa toisiin samoissa tehtävissä toimiviin henkilöihin. Myös muut työntekijät kuin johto vertaavat palkkaansa kollegojensa palkkaan, esim. asiantuntijatehtävissä toimivat. Yrityksen sisäinen ja markkinoiden palkkavertailu ovat joskus ristiriidassa keskenään. Tämä on haasteellista palkkaviestinnän kannalta, esim. uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton myötä. Kun uudistuksia tehdään, kannattaa tarkkaan miettiä, miten asiasta viestitään henkilökunnalle, ettei tule yliodotuksia palkkoihin liittyen. Suoritusperusteisesta palkkauksesta on paljon tutkimusnäyttöä, että se parantaa ihmisten ja organisaation toimintaa. Vahvin yhteys on konkreettisissa töissä. Asiantuntijatöissä mittareiden miettiminen on vaikeampaa, koska tavoitteiden ja kriteereiden asettaminen on vaikeaa ja on myös vaikea mitata sitä, miten asiantuntijatyö lisää tuottavuutta. Tuottavuus ja sitoutuminen paranee, jos ihmiset pääsevät itse vaikuttamaan tavoitekriteereihin. Kuitenkin luovassa työssä palkitseminen voi joskus jopa haitata luovuutta tai sen laatua, jos luovalle työlle asetetaan tavoitepalkkio. Katso video www. youtube.com: Dan Pink / The puzzle of motivation Motivaatio Motivaatio on tila, miten energisesti ihminen toimii ja mihin ohjaa toimintaansa. Jos ihminen nauttii jostain, hänellä on sisäinen motivaatio asiaan. Ulkoinen motivaatio voi olla esim. loma, tunnustus, palkkio. Eli ei tehdä sen vuoksi että olisi pelkästään kivaa, vaan sen vuoksi, että siitä saadaan jokin palkkio. Työelämässä joutuu tekemään sellaisiakin asioita, jotka eivät aina sisäisesti motivoi, mutta mitä kuitenkin pitää tehdä. Asiaa on tutkittu siltäkin kannalta voidaanko ihmisen motivaatiota kasvattaa sellaisiinkin asioihin, jotka eivät suoranaisesti häntä innosta ja miten esim. palkitsemisella voidaan vaikuttaa tähän. Autonominen motivaatio on sitä, mitä henkilö itse haluaa tai on valmis tekemään, vaikka hän ei sisäisesti olisikaan varsinaisesti motivoitunut siihen, mutta jonka kuitenkin muista syistä kokee tärkeäksi, esim. hänen arvojensa mukainen toiminta, kuten hyväntekeväisyystyö tai vanhustenhuolto. Ihminen voi hyvin työelämässä, jos voi itse riittävästi vaikuttaa omaan työhönsä, esim. työtapoihin tai ajankäyttöön, jolloin henkilön psykologinen perustarve autonomiasta toteutuu. Kontrolloitu motivaatio tulee taas sitä vastoin esim. palkkion tavoittelun kautta.

3 Perustarpeet ja motivaatio Ihmisen perustarve on se, että hän haluaa oppia uutta ja kokea onnistumista. Mitä enemmän työntekijä saa tästä palautetta, esim. onnistumisesta, sitä paremmin hän voi myös työelämässä. Perustarve on myös kokea yhteenkuuluvuutta, että meidät hyväksytään, meistä pidetään, otetaan mukaan tekemään asioita. Esim. mitä tylsempi homma, jos ihminen kokee yhteenkuuluvuutta, se voin edesauttaa sitä, että ihminen kokee autonomista motivaatiota. Mikäli nämä motivaation takana olevat perustarpeet eivät toteudu, lisää se tutkimusten mukaan stressin tuntua ja sairastuvuutta ja vähentää sitoutuvuutta organisaatioon. Näitä motivaatioteorioita ja perustarpeita hyödynnetään mm. urheilukasvatuksessa, mainonnassa ja markkinoinnissa. Väitöskirjassaan Elina aikoo tutkia mm. sitä, miten palkkausjärjestelmät voisivat tukea autonomista motivaatiota. Käsitteitä Eri käsitteillä eri teorioissa voidaan joskus käsittää hieman eri asioita Sitoutuneisuutta (työpaikkaan) voi olla kolmenlaista: 1. koska on pakko (esim. ei riitä osaaminen muuhun) 2. laskelmoiva sitoutuminen (esim. kannattaa olla tässä työssä, koska sitä kautta pääsee etenemään) 3. affektiivinen eli tunneperäinen sitoutuminen Yleensä rahallinen palkitseminen ei paljon vaikuta henkilön sitoutuneisuuteen, vaan siihen vaikuttaa yleensä enemmän välittäminen ja aineeton palkitseminen. On tärkeää, miten välittämisestä viestitään henkilöstölle. Kaikki mikä sitouttaa tunneperäisesti, on vahvempaa sitouttamista kuin kylmä aineellinen palkitseminen. Palkitseminen: Siinä voi olla eroa, mitä työnantaja pitää palkitsemisena ja mitä henkilöstö pitää palkitsemisena. Henkilöstöjohto voisi yrittää selvittää sitä, minkälaista palkitsemista henkilöstö itse arvostaisi. Kaikessa palkitsemisessa esimies on avainasemassa, mm. palautteen antamisessa, tavoitteiden asettamisessa, ym. Esimiehille annetaan usein paljon vastuuta asioiden jalkauttamiseen, mutta liian vähän välineitä siihen. Täytyisi miettiä, onko esimiehillä aina edellytyksiä hoitaa niitä, sekä aineellisessa että aineettomassa palkitsemisessa. Palkitsemisen kompastuskiviä: Unohdetaan psykologinen ja tunneperäinen puoli palkitsemisessa. Palkitsemisessa pitäisi panostaa enemmän oikeanlaiseen viestintään ja pilkkoa asioita konkreettisiin esimerkkeihin ja selittää, miten jokainen voi vaikuttaa toiminnan tulokseen ja tavoitteisiin omalla työllään. Sosiaalinen paine usein vaikuttaa vapaamatkustajiin, vaikka muuten ei viitsittäisi ponnistella asian eteen, mutta työkaverit antavat joskus suoraa palautetta laiskottelijoille.

4 Oikeudenmukaisuus voidaan ymmärtää eri tavalla riippuen henkilöstä ja tilanteesta. Oikeudenmukaisuus on aina subjektiivinen kokemus. Oikeudenmukaisuuden tuntemukseen voidaan vaikuttaa ja siihen siis, minkä henkilö kokee oikeudenmukaiseksi toiminnaksi. Näitä periaatteita noudattamalla ihminen kokee, että on toimittu oikeudenmukaisesti: 1. johdonmukaisuus eri tilanteissa, 2. tiedon tarkkuus, pitäisi perustua oikeaan tietoon eikä luuloon 3. edustavuus, että ihmisiä kuullaan tilanteissa, esim. suoritusarvioinneissa 4. oikaistavuus, että jos on tehty virheellinen päätös, se voidaan oikaista 5. yleinen puolueettomuus, ei saa olla esim. pomon suosikkeja 6. yleinen eettisyys, ei saa valehdella tai toimia mitenkään epäeettisesti Vuorovaikutus ihmisen kokemukseen oikeudenmukaisuudesta liittyy paljon se, miten häntä kuullaan ja miten hänelle perustellaan asiat. Lisäksi hyvät käytöstavat, arvostus, kunnioitus ovat tärkeitä, kaksi arvokasta ihmistä keskustelemassa, ei mielellään esimies alaiskeskusteluja. Alaiselle ei saa jäädä paha maku tilanteesta. Työnantaja voi vaikuttaa näihin asioihin, esim. kouluttamalla esimiehiä palautteen antamiseen ja vuorovaikutustaitoihin. Monissa yrityksissä on myös toimikuntia, jotka kuuntelevat työntekijöiden toiveita palkitsemiseen liittyen ja miettivät henkilöstöetuja siltä kannalta. Tulospalkkiojärjestelmät kannattaa aina sopia vuodeksi kerrallaan, jotta niistä ei tule saavutettuja etuja. Lisäksi työntekijät osaavat arvostaa etuja joskus enemmän, jos jotkut edut välillä otetaan pois, ettei niitä pidetä itsestään selvyyksinä. Palkitseminen pitäisi aina kiinnittää johonkin yhteyteen. Miksi teemme jotain tai tavoittelemme jotain? Tai miksi meillä on sporttipassit tai liikuntasetelit? Työntekijöille tulee viestiä asia oikein: Sen vuoksi, että yritys haluaa, että työntekijät pitävät huolta kunnostaan, jotta ovat virkeämpiä ja jaksavat paremmin töissä ja sitä kautta parantavat yrityksen tuottavuutta.

5 Seuraavat tapaamiset Pohdimme ja valitsimme tulevat aihepiirit Henry ry:n seuraaviin tapaamisiin. Suunnitteluryhmä kokoontuu marraskuussa, jonka jälkeen seuraavat tapaamisajankohdat informoidaan jäsenille sekä vahvistetaan tulevien tapaamisten aiheet ja puhujat. Maija Eklöf tulee tapaamaan aluejaostoja jossain vaiheessa. Alustavasti sovitut teemat ja puhujat seuraaville kerroille (näihin voi tulla vielä joitain muutoksia) 1. HR järjestelmät (Hämeenmaan tiloissa jossain) Hämeenmaalta Anne Räsänen ja Mia Sinelampi Niemi Palveluilta minkälaisia järjestelmiä on käytössä, miten käyttöönotto on hoidettu, prosessikuvaus, haasteet järjestelmien kanssa 2. Työkyvyn johtaminen Niina-Liisa Erkkilä, (Aktiivisen tuen malli) ja Hämeenmaalta Jaana Kajasranta-Alenius 3. HR-mittaaminen ja raportointi, ESA Media, Anu tai Minna ja Sandvikilta Pekka Katajarinne 4. Kaiken ikäisten johtaminen ja uudet tuulet vierailija vielä avoin Asiat kirjasi muistiin Anne Räsänen, Osuuskauppa Hämeenmaa.

Kunnasta houkutteleva työpaikka?

Kunnasta houkutteleva työpaikka? Kunnasta houkutteleva työpaikka? Anu Hakonen Kiisa Hulkko-Nyman Kunnasta houkutteleva työpaikka? K A K S K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KUNNASTA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA? Kunnallisalan

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen. Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ

Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen. Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ LUKIJALLE Kuntien eläkevakuutuksen strategisena tavoitteena on tukea kuntatyöntekijöiden

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

omistajan ja henkilöstön vuoropuhelu sitoutumista ja palkitsemista

omistajan ja henkilöstön vuoropuhelu sitoutumista ja palkitsemista 1 omistajan ja henkilöstön vuoropuhelu sitoutumista ja palkitsemista > L U K I J A L L E 2 lama ravistelee suomalaista yritysmaailmaa. juuri nyt on tärkeää tunnistaa ne keinot, joilla noustaan lamasta

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa?

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa? PIRKKO HELASKIVI JA NIINA SALMINEN FM Pirkko Helaskivi toimii Completo Consulting Oy:ssä, valmentajana ja konsulttina. Asiakkaina ovat niin julkisen- kuin yksityisen sektorin organisaatiot. Niina Salminen,

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA

ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA Gradututkielma Maija Karppinen Ohjaaja

Lisätiedot

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Tytti Määttä MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Pro gradu -tutkielma Hallintotiede / Johtamisen psykologia Kevät 2013 2 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MYYNNIN

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS 2 Sisältö Sivu Johdanto 3 OSA 1 PALKKAUSJÄRJESTELMÄN PERUSTEET. 4 1. Palkkausjärjestelmä osana työyhteisön johtamista 4 1.1. Palkitseminen

Lisätiedot

Työuupumuksen haaste, s. 8

Työuupumuksen haaste, s. 8 Johdon työnohjaajat ja mentorit ry I nro 1/2011 Työuupumuksen haaste, s. 8 Pääkirjoitus: Tunne itsesi ja johda rohkeasti, s. 2 Kestävään työhyvinvointiin, s. 6 Ihmisten keskellä yksin, s. 10 Vahvaksi työssä

Lisätiedot

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alhaalta

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Sparraava esimies. motivoida nuoria työssä?

Sparraava esimies. motivoida nuoria työssä? Sparraava esimies Kuinka motivoida nuoria työssä? Pamfletti pohjautuu T-Median ja TATin tekemien tutkimusten tuloksiin (Nuoret ja johtaminen, Työnantajakuva). Teesien koostaminen: Maria Vesanen, Päivi

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Eeva Laaksonen, Thomas Lemström, Juha V. Virtanen, Jarna Heinonen & Ulla Hytti Riittääkö innostus? Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Riittääkö innostus? Turun yliopiston kauppakorkeakoulu julkaisee

Lisätiedot

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ EK-STTK TUOTTAVUUSTYÖRYHMÄ YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Copyright EK-STTK Tuottavuustyöryhmä, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Palkkataito Oy

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Hyvä LAL:n jäsen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry julkaisee verkkosivuillaan tämän TJS Opintokeskuksen tuottaman Puheenjohtaja

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot