Seurantakohteet ja ajanhallinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seurantakohteet ja ajanhallinta"

Transkriptio

1 Seurantakohteet ja ajanhallinta Henkilöstö- ja palkkahallinnon teemapäivä HAUS Laskentapäällikkö Kati Korpi Henkilöstöpäällikkö Tiina Kukkonen-Suvivuo

2 Sisäasiainministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö jonka tehtävänä on vastata: yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, poliisihallinnosta, yksityisestä turvallisuusalasta, pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ohjaamisesta, rajaturvallisuudesta ja meripelastustoiminnasta, siviilikriisinhallinnan koulutuksesta ja kotimaan valmiuksista sekä aluehallinnon yhteisestä varautumisesta poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin Suomen kansalaisuutta, maahanmuuttoa, paluumuuttoa ja kansainvälistä suojelua koskevista asioista sekä hyvien etnisten suhteiden, syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden edistämisestä

3 Suomi on Euroopan turvallisin ja yhdenvertaisin maa Tämän strategisen tavoitteen saavuttamiseksi toiminta kohdistetaan turvallisuusriskien ennaltaehkäisyyn kilpailukykyisen, suvaitsevaisen ja monimuotoisen Suomen rakentamiseen palvelujen saatavuuden ja laadun varmistamiseen perusoikeuksia kunnioittaen ja hyvää hallintoa noudattaen lisäksi pyritään eri toimenpitein varmistamaan tulevaisuuden toimintakyky

4 Taustaa SM:n hallinnonalasta Henkilöstömäärä n henkilöä, SM 270 SM:n hall. alan osuus koko valtion henkilöstöstä n 18,5 % Hallinnonalan budjetin loppusumma n milj. 4

5 Taustaa SM:n hallinnonalasta Lähtökohtana ollut oman toiminnan kehittämisen ohella olla mukana koko valtiotason hankkeissa jo alkuvaiheissa Johdon toimintalinjaus Voidaan vaikuttaa itse lopputulokseen Osin myös henkilöstön motivointikysymys

6 SM:n tavoitteet Kiekun käyttöönotolle Tavoitellaan muutakin kuin pelkkää teknistä uuden tietojärjestelmän käyttöönottoa, ainakin pidemmällä aikavälillä Prosessien yhtenäistämisestä saadaan tuottavuushyötyjä. Seurantakohdemallin avulla tavoitteena tuottaa koko valtion hallinnosta (sekä myös SM:n hallinnonalasta) vertailukelpoista tietoa. Tavoitteena tuottaa seurantatietoa mm. hallitusohjelman toteutumisesta ja muista keskeiseksi määritellyistä hankkeista. Kieku SM:ssä osana TTS:n kehittämistä (ohjausvaikutuksen lisääminen, hallinnonalan näkyvyys kokonaisuutena, yhteiskunnallinen vaikuttavuus)

7 Seurantakohteet Kiekussa Laskentapäällikkö Kati Korpi

8 Mikä on seurantakohde? Seurantakohde = tililuokka, tilipuitteet Seurantakohteet ovat keino luokitella ja raportoida tuloja, menoja ja työpanosta (aikaa ja euroja). Kiekun seurantakohdemalli on kaikille käyttäjille yhteinen, Valtiokonttori ylläpitää Yhteiset rakenteet kaikille käyttäjille Yhteisiä (9999- alkuisia) ja virastojen omia (esim alkuisia) koodeja Kiekussa seurantakohteet näkyvät samanlaisina kaikissa Kiekun osissa ja oheisjärjestelmissä Ei erillistä koodistoa esim. työajoille ja menoille. Seurantakohteiden ns. "master" on taloushallinnon perusjärjestelmä (Fico)

9 Seurantakohteet SEUKOTO Kirjanpit oyksikkö -tunnus LKP-tili Toimintayksikkö TaKP-tili Valtuus Projekti, Yhteinen projekti Toiminto Suorite Alue/ kunta Kumppani Seurantakohde 1 (vapaa 1) 12 Seurantakohde 2 (vapaa 2) Varalla 1 Varalla 2 Kieku Yritys Kustannuspaikk atulosyksikkö Segmentti Sisäine n tilaus Projekti (PRR-osa) Rahasto Alue/ kunta Pääkirjatili Rahoitusrivi Toimintoalue Kumppaniyhtiö Seurantakohde 1 Seuranta -kohde 2 Seurantakohde 3 Seurantakohde 4 P/V P P V/P (tuotto- ja kulutileillä) V/P V/P V V V V V V V Ei käytössä Ei käytössä SAP:n saldotaulu FAGL- FLEXT FAGL- FLEXT CO ja BI FAGLFLEXT FAGLFLEXT FAGL- FLEXT BI CO ja BI CO ja BI CO ja BI BI FAGL- FLEXT BI BI BI BI Laskentatoimen alue Ulkoinen Ulkoinen Sisäinen Ulkoinen Ulkoinen Ulkoinen Muu ulkoine n Sisäinen Sisäinen Sisäinen Muu sisäinen Ulkoinen Muu sisäinen Muu sisäinen Muu sisäine n Muu sisäine n Pituus 4 8 (5+3) 10 (3+7) (4+6) ) Kirjanpitoyksikkötunnus (Kirjanpitoyksikkö) 2) LKP tili (Liikekirjanpidon tilikartta) 3) Toimintayksikkö (Virastot ja sisäinen organisaatio) 4) TaKP tili (Talousarviokirjanpidon tilit) 5) Valtuus (Valtuus) 6) Projekti ja Yhteiset projektit (Virasto, useamman viraston, valtakunnalliset) 7) Toiminto (Ydintoimintojen ja tukitoimintojen ylätaso) 8) Suorite (Viranomaissuorite, maksullinen toiminnan suoritteet) 9) Alue/Kunta (Kunta 3 nro + maat SAP:n vakiokoodit) 10) Kumppanikoodi (Valmius konsolidointiin ja eliminointiin, sisäinen laskutus) 11) Seurantakohde 1 (Vapaa 1, viraston omaan käyttöön) 12) Seurantakohde 2 (Vapaa 2, viraston omaan käyttöön) 13) Seurantakohde 3 (Varalla 1, virastokohtainen, ei käytössä) 14) Seurantakohde 4 (Varalla 2, yhteinen, ei käytössä) Konsernitasoinen Kirjanpitoyksikkökohtainen P = pakollinen V = vapaaehtoinen 15) Henkilö (Käytössä ainoastaan henkilöstöhallinnossa)

10 Seurantakohteet SM:n maksupalkoissa SEURANTA- KOHDE LKP-TILI (PAKOLLINEN) SISÄLTÖ Minkälaisesta menosta on kyse? (esim. palkka, palkkio, sotu, eläkemaksu) TAKP-TILI (PAKOLLINEN) TOIMINTA- YKSIKKÖ (PAKOLLINEN) TOIMINTO (PAKOLLINEN) PROJEKTI Määräraha, josta meno maksetaan Työjärjestyksen mukainen tulosyksikkö/kustannuspaikka Mistä toiminnasta on kyse? Maksupalkoissa käytetty pääasiassa toimintoa Kohdentamaton työ Todelliset projektit (alku ja loppu, projektipäällikkö) Vain kokonaan projektirahoituksella maksetut palkat

11 Seurantakohteet SM:n Ajanhallinnassa ja jakopalkoissa SEURANTA- KOHDE LKP-tili ja TAKP-tili TOIMINTA- YKSIKKÖ (PAKOLLINEN) PROJEKTI TOIMINTO (PAKOLLINEN) SUORITE SISÄLTÖ Eivät ole käytettävissä Ajanhallinnassa Samat kuin maksupalkoissa Työjärjestyksen mukainen tulosyksikkö/kustannuspaikka Todelliset projektit (alku ja loppu, projektipäällikkö) Mistä toiminnasta on kyse? Ydin-, ohjaus-, tuki- ja poissaolotoimintoja Maksullisen toiminnan suoritteet SEUKO1 Muu seuranta, jota edellisillä tililuokilla ei saada

12 Toiminto Ajanhallinnan keskeisin seurantakohde Ydintoiminnot Toimialojen substanssiin liittyvät tehtävät, jotka tehdään ministeriötasolla. Pääsääntöisesti ydintoimintoja tehdään alaisessa hallinnossa ( ) Rahapelit - Rahapelipolitiikan linjausten valmistelu, koordinointi ja ohjaus Rahapelilupien ja lupamuutosten valmistelu ja esittely valtioneuvostossa - Rahapelien pelisääntöjen ja pelisääntömuutosten valmistelu ja esittely ministerille - Rahapelipolitiikan tehtäväalueeseen liittyvä kansainvälinen toiminta Ohjaustoiminnot Toimialan ja alaisen hallinnon ohjaus-, suunnittelu ja seurantatehtävät sekä muut vastaavat tehtävät. Ohjaustoiminnot ovat keskeisimmät ministeriön tehtävät ( ) Ohjaus ja kehittäminen - hallinnonalan ohjauksen kehittäminen - hallinnonalan rakenteiden kehittäminen - Riskienhallinta - Hallinnonalaa palveleva suunnittelu, ohjaus ja seuranta (poliisi, pelastus, maahanmuutto, tietohallinto, tietopalvelu, taloushallinto jne.) - Tietohallinnon strateginen ohjaus Sähköisen asioinnin kehittäminen 12

13 Toiminto Ajanhallinnan keskeisin seurantakohde Tukitoiminnot Ydin- ja ohjaustoimintoja tukevat palvelut, mm. taloushallinto, henkilöstöhallinto, tietojärjestelmät, toimitilat ( ) Henkilöstösuunnittelu - henkilöstösuunnittelu mm. eläköitymisen, vaihtuvuuden, toimintaympäristön muutoksen ym. vaikutusten arviointi ja suunnittelu, tehtävien organisointi ym.) - raportointi ja tilastot - henkilöstökertomus ja henkilöstötilinpäätös - henkilöstön koskevien tietojen tuottaminen mm. tuloskeskusteluja varten - vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelman (Vatu) seuranta ja raportointi - TAHTI web-lomakkeet ( ) Henkilöstön kehittäminen - henkilöstön osaamiskartoitukset - henkilöstön osaamisen kehittäminen Palkalliset poissaolot Ajanhallinnassa poissaolokoodien takana olevia toimintoja ( )Palkalliset lomat - loma-ajan ja muun palkallisen loman työaika - vuosilomapäivät lomakorvaus 13

14 Seurantakohteiden avulla kerätyn tiedon hyödyntäminen Seurantakohteet ovat raportoinnissa toisistaan irrallisia kohteita eli jos työaikaa kohdennettu toiminnolle, toimintayksikölle ja projektille, kunkin kohdennuksen tiedot voidaan raportoida erikseen (esim. kohdennukset projektille kaikilta yksiköitä, toiminnoilta) seurantakohteita voidaan raportoinnissa käyttää eri yhdistelminä (esim. toimintayksikkö/toiminnot tai projektit/toimintayksiköt) Taloushallinnon raporteilla näkyvät summatasoiset tiedot Käyttäjiä voi olla enemmän Henkilöstöhallinnon raporteilla näkyvät henkilötasoiset tiedot Käyttäjämäärä rajallisempi

15 Työajan kohdentaminen, palkkakustannusten kohdentaminen ja palkkakustannusten jako Kiekussa Henkilöstöpäällikkö Tiina Kukkonen-Suvivuo

16 Lähde: Valtiokonttorin Kieku-sivusto 16

17 Ajanhallintaan liittyvät tehtävät portaalissa Virkamies anoo poissaolonsa Kiekulla sekä ylläpitää Kiekun Ajanhallinnalla työaikaleimauksiaan, kohdentaa toteutunutta työaikaansa ja ilmoittaa mahdolliset ylityöt Esimiehen tehtävät Kiekussa Poissaolojen hallinnalla esimies Hyväksyy/hylkää harkinnanvaraiset poissaolot Hyväksyy ei-harkinnan varaiset poissaolot, joista ei tehdä enää hallinnollista päätöstä (pl. poissaolot, joissa palkkavaikutus tai etuuksien tai korvausten hakeminen) Ajanhallinnalla esimies Täyttää ylityömääräyksen lomakkeen Tarkistaa ja hyväksyy henkilöstönsä työaikaleimat, työajan ja lisien kohdennukset, palkanlisät ja varallaolot sekä mahdolliset ylityöt/työaikakorvaukset Työaikapankkien saldomuutokset ja lisien viennit työaikapankkeihin Hyväksyy takautuvat kohdennukset Ajanhallinnassa hyväksytyt tiedot ajetaan kuukausittain kirjanpitoon (ns. jakopalkat), jolloin nähdään palkkakustannusten jakautuminen eri toiminnoille 17

18 Viraston henkilöstöhallinnon asiantuntijan tehtäviä Pienessä virastossa ajanhallinnan ja henkilöstöhallinnon ammattikäyttäjäroolit ovat useina samoilla henkilöillä Ajanhallinnan vastuuhenkilö: Vuorojen, vuorokiertojen ja -kalenterien ylläpito vaatii uutta osaamista ja tehtävälle varattua aikaa. Sijaiskäytännöistä sopiminen tärkeää Henkilöstöasiantuntija: Kieku on henkilötietojen master-järjestelmä ja SAP:n tietojen tallentaminen on tarkkuutta vaativa tehtävä Organisaatiorakenne: Henkilöstöhallinnon organisaatio = esimies alainen ketju ylläpidetään virastossa

19 Perusperiaatteita työajankohdentamisesta sisäasiainministeriössä Työaikaa kohdennettaessa seurantakohteista on käytettävä ainakin toimintayksikköä ja toimintoa Työryhmien asettamispäätöksissä, kokouskutsuissa ym. asettaja/kutsuja vastaa siitä, että osallistujille on kerrottu mille toiminnolle työaika kirjataan (ja lisäksi projekti tai seuko1, jos sellaista käytetään) Jokaisella virkamiehellä tulisi olla asetettuna Ajanhallinnassa oma oletuskohdennus Kokopäivän poissaoloista kohdennetaan ainoastaan etätyö, virkamatkat ja henkilöstökoulutus kouluttajana Osapäiväisistä poissaoloista tulee kohdentaa sairaus (toiminto sairauspoissaolot) ja tilapäinen hoitovapaa (toiminto muut palkall. poissaolot) sekä luonnollisesti se tehdyn työn osuus 19

20 Työaika ja sen kohdentamien Sisäasiainministeriö noudattaa yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaista virastotyöaikaa. Ylin johto ei kuulu virastotyöajan piiriin Kiekun Ajanhallinnassa kohdennetaan SM:ssä sitä todellista työaikaa, joka on kertynyt Timecon leimauksilla Osa-aikaisten työaika määritellään tunteina siten, että se on jokin prosenttiosuus kokoaikaisen työajasta. Tämä prosenttiosuus vastaa kokoaikatyöstä laskettua palkan osuutta myös osa-aikatyötä tekevät kohdentavat tekemänsä tunnit Kiekun Ajanhallintaan siirtyneiden Timeconin leimausten mukaisesti Työaikaleimaukset siirtyvät Timeconista Kiekun Ajanhallintaan seuraavan yön aikana. Liukumasaldon laskenta tapahtuu Ajanhallinnassa, joka palauttaa saldon Timeconiin yön aikana Koko päivän poissaolot ilmoitetaan Kieku Portaalin Poissaolot osiossa (pl. virkamatkat), jolloin tieto siirtyy myös Ajanhallintaan

21 Työajan kohdennus on aikataulusidonnaista SM:ssä työaikaleimaukset ja tuntien kohdennukset tulee olla kunnossa aina seuraavan kuukauden toinen arkipäivä klo 12:00 mennessä Esimies hyväksyy työntekijöiden työaikaleimat ja kohdennukset seuraavan kuukauden 10. päivä klo 16:15 mennessä 21

22

23

24 Palkan taustatiedot LKP-tilit on määritelty vakioiksi palkkalajien taakse palkanlaskennassa. Viraston henkilöstöhallinnon asiantuntijat ylläpitävät sopimuksen seurantakohteet, joilta palkka pääosin maksetaan: TaKP-tili Pakollinen Toimintayksikkö Pakollinen Projekti Toiminto Pakollinen Seurantakohde1 Työajan kohdennus seurantakohteille: Toimintayksikkö Pakollinen Projekti Pakollinen, jos työskentelee projektissa Toiminto Pakollinen Suorite Seurantakohde1

25 Palkkakustannusten kohdentaminen Palkan ohjaustiedoissa määritellään ne palkkalajit, jotka otetaan huomioon palkkakustannusten kohdentamisessa Välilliset palkkakustannukset (esim. vuosiloma- tai sairausajan palkka) vyörytetään erityisille välillisten palkkamenojen Toiminto -koodeille. Palkkatiedot siirretään kirjanpitoon kolme kertaa kuukaudessa 15. ja viimeisen päivän palkka-ajojen jälkeen palkat siirretään kirjanpitoon henkilön sopimuksen seurantakohteiden mukaisesti. Palkkakustannusten laskemisen jälkeen palkat siirretään kirjanpitoon koko seurantakohdekombinaation tasolla (LKP, TaKP, toimintayksikkö, toiminto, projekti, suorite, seurantakohde 1) Henkilötasoista palkka-aineistoa ei siirretä Kieku-taloushallintoon

26 KIITOS! SM / henkilöstöhallinto Tiina Kukkonen-Suvivuo p SM / taloushallinto Kati Korpi p

Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely

Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely SISÄLLYS Esipuhe 4 1 Kieku-ratkaisu 5 2 Seurantakohdemalli 6 3 Kieku-henkilöstöhallinto 9 3.1 Perustiedot 10 3.1.1 Organisaatiorakenne 10 3.2 Palvelussuhteen hallinta

Lisätiedot

LIITTEET 6, 7, 8 ja 9 JATKOSELVITYKSEN LOPPURAPORTTIN. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys

LIITTEET 6, 7, 8 ja 9 JATKOSELVITYKSEN LOPPURAPORTTIN. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys LIITTEET 6, 7, 8 ja 9 JATKOSELVITYKSEN LOPPURAPORTTIN Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys Laatinut: Tommi Patanen / 28.4.2004 2 Sivu (24) 3 Sivu (24) LIITE

Lisätiedot

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 1. VALTIONHALLINNON IT STRATEGIA 13.1.2006 2. 1. Yhteenveto... 3 2. Valtiohallinnon IT toiminnan tehtävä... 5 2.1. IT toiminnan osa alueet...5 2.2. Valtionhallinnon

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012 1 ISSN 1236-2840 Sisäasiainministeriön julkaisu 15/2012 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys

Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys 10.5.2004 2 SISÄLTÖ YHTEENVETO 4 1 JOHDANTO 10 1.1 Jatkohankkeen lähtökohdat... 10 1.2 Jatkohankkeen tehtävänanto ja rajaukset...

Lisätiedot

HINNOITTELUN KUSTANNUSVASTAAVUUS MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN KOTIELÄINTUOTANNON TUTKIMUKSEN LABORATORIOSSA

HINNOITTELUN KUSTANNUSVASTAAVUUS MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN KOTIELÄINTUOTANNON TUTKIMUKSEN LABORATORIOSSA HINNOITTELUN KUSTANNUSVASTAAVUUS MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN KOTIELÄINTUOTANNON TUTKIMUKSEN LABORATORIOSSA Kehitystyö/MTT MTT:n henkilöstön täydennyskoulutus Mustiala, syksy 2012 Minna

Lisätiedot

LIITE 2. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden. organisointia koskeva jatkoselvitys. Länsi-Suomen aluevankilan loppuraportti

LIITE 2. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden. organisointia koskeva jatkoselvitys. Länsi-Suomen aluevankilan loppuraportti LIITE 2 Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys Länsi-Suomen aluevankilan loppuraportti 29.3.2004 1 1.1 Johdanto Selvityksen kohteena olevan tulevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Tilivirastotyöryhmä. Helsinki 2006. Työryhmämuistio mmm 2006:21

Tilivirastotyöryhmä. Helsinki 2006. Työryhmämuistio mmm 2006:21 Tilivirastotyöryhmä Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:21 Tilivirastotyöryhmä Helsinki 2006 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 18.8.2006 työryhmän selvittämään vuonna

Lisätiedot

Johtosääntö. Sisällysluettelo. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013

Johtosääntö. Sisällysluettelo. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013 Johtosääntö Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Organisaation toimintakulttuurin periaatteet... 2 3. Päätöksenteko ja päätösvaltuudet... 3 Vuosikokoukset...

Lisätiedot

MINISTERIÖIDEN kustannuslaskennan kehittäminen

MINISTERIÖIDEN kustannuslaskennan kehittäminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ MINISTERIÖIDEN kustannuslaskennan kehittäminen 1/2006 OHJAUS JA TILIVELVOLLISUUS MINISTERIÖIDEN kustannuslaskennan kehittäminen 1/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTIOVARAIN CONTROLLER

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI SELVITYS PUOLUSTUSVOIMIEN RUOKAHUOLLON KEHITTÄMISVAIHTOEHDOISTA. PLM:n selvitys puolustusvoimien ruokahuollon kehittämisvaihtoehdoista

LOPPURAPORTTI SELVITYS PUOLUSTUSVOIMIEN RUOKAHUOLLON KEHITTÄMISVAIHTOEHDOISTA. PLM:n selvitys puolustusvoimien ruokahuollon kehittämisvaihtoehdoista SELVITYS PUOLUSTUSVOIMIEN RUOKAHUOLLON KEHITTÄMISVAIHTOEHDOISTA LOPPURAPORTTI 4.2.2009 FI.PLM. 2009-404 94/40.07.01/2009 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET 1 YHTEENVETO... 6 1.1 Selvitystyön

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Henkilöstöpalvelut 7.11.2014 (KH x.x.2014) 2114/01.03.00/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstösuunnittelu 4 2.1 Henkilöstön rakenne ja

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus 2014 Sisällysluettelo Johdanto 1 Henkilöstöstrategia... 5 2 Henkilöstötuloslaskelma... 6 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 8 3.1. Palvelussuhdelaji, työaika, vaihtuvuus

Lisätiedot

Toimintolaskennan kehittämishanke

Toimintolaskennan kehittämishanke Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 20/2010 Toimintolaskennan kehittämishanke Projektiryhmän loppuraportti 20/2010 Toimintolaskennan kehittämishanke Projektiryhmän loppuraportti Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankesuunnitelma. KP-ohjausryhmän 6.3.2014 hyväksymä

Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankesuunnitelma. KP-ohjausryhmän 6.3.2014 hyväksymä Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankesuunnitelma KP-ohjausryhmän 6.3.2014 hyväksymä Sisältö 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat... 4 1.1. Tausta ja lähtökohdat... 4 1.2. Hankkeen laajuus ja tehtäväalueet...

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1.1.2009 alkaen

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1.1.2009 alkaen TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1.1.2009 alkaen Kvalt 17.12.2008 55 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON 3 2. SISÄISEN VALVONNAN OSA-ALUEET 3 3. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISVASTUU

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 31.3.2003 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. Henkilömäärä vuoden lopussa...3 2.2. Henkilömäärä kuukausittain...4 3. HENKILÖTYÖVUODET... 4 3.1. Henkilötyövuosien

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

PALVO I projektin loppuraportti. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu

PALVO I projektin loppuraportti. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu PALVO I projektin loppuraportti Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 5 1.1 Projektin lähtökohdat...5 1.2 Projektin tavoitteet ja rajaukset...5 2 PALVELUKESKUKSEN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE. Kyh 23.11.2010 118 Kyh liite 2 Kyh 22.5.2012 65 Kyh liite 6

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE. Kyh 23.11.2010 118 Kyh liite 2 Kyh 22.5.2012 65 Kyh liite 6 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Kyh 23.11.2010 118 Kyh liite 2 Kyh 22.5.2012 65 Kyh liite 6 2/27 Sisällysluettelo 1 MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON 4 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 4 3 SISÄISEN

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA SEINÄJOEN KAUPUNKI Sisäisen valvonnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA Seinäjoen kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje koskee

Lisätiedot