Palvelussuhteenhallinta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelussuhteenhallinta"

Transkriptio

1 Yleisperehdytys Erä 6:n virastojen ydintiimeille Sinikka Ollikainen, Valtiokonttori

2 Sisällysluettelo Keskeisiä käsitteitä Organisaatio 2

3 Keskeisiä käsitteitä 3

4 Keskeisiä käsitteitä 4 Käsite Lyhenne Selite Yritys Organisaatiorakenne Organisaatioyksikkö Henkilöstöalue Henkilöstöosa-alue Kustannuspaikka Budjetoitu toimi SAP-taloushallinnossa luotava rakenne, jonka kautta SAPhenkilöstöhallinto saa käyttöön kustannuspaikat (toimintayksiköt). Rakenne vastaa valtion kirjanpitoyksikkörakennetta. Organisaatiota kuvaava rakenne, jota käytetään esimiesalaisrakenteen sekä käyttöoikeuksien määrittelyssä ja raportoinnissa. Organisaation osa Tulosohjattu virasto tai työnantajavirasto. Viraston sopimusalat. Tiedon avulla voi rajata sallittuja palkkalajeja, raportointia, hakuja ja käyttöoikeuksia. Toimintayksikkö Budjetoitu toimi sisältää viran tai tehtävän tiedot. Jokaista sopimusta varten tulee olla oma budjetoitu toimi. Budjetoituun toimeen kytketään käyttöoikeudet.

5 Keskeisiä käsitteitä Käsite Lyhenne Selite 5 Portaalirooli Yhteisnimitys portaalia käyttäville työrooleille. Roolin sisältö koostuu käyttäjätunnukselle annetuista portaalirooleista. Virkamies Esimies Jokainen Kieku-järjestelmän käyttäjä saa virkamies-roolin: virkamies ilmoittaa /hakee poissaolonsa, päivittää osoite- ja pankkitilitietonsa portaalissa. Virkamiehellä Kieku-järjestelmän organisaatiorakenteessa oleva lähin esimies. Johto Henkilöstöasiantuntija Kieku-järjestelmän organisaatiorakenteessa esimiehen yläpuolella oleva esimies. Henkilöstöhallinnon ammattikäyttäjä, joka osallistuu useimpiin henkilöstöhallinnon asianohjausketjuihin.

6 Keskeisiä käsitteitä Käsite Lyhenne Selite Asianohjaus Virkamiehen tekemien ilmoitusten ja hakemusten sekä portaalilomakkeilla tehtävien esitysten sähköinen työnkulku: ilmoittaminen, hyväksyminen, esittäminen, päättäminen ja päivittäminen perusjärjestelmään (SAP GUI). Asianohjaus 1 toteutuu organisaatiorakenteen mukaisesti. Asianohjaus 2 toteutuu manuaalisella valinnalla sähköiselle lomakkeelle. Tehtävälista UWL Virkamiehellä, esimiehellä ja henkilöstöasiantuntijalla on tehtävälista, jonne tulevat hänelle tarkoitetut hyväksyntä- ja ilmoitustehtävät. Hyväksyntätehtävä Ilmoitustehtävä Esimiehet saavat tehtävälistalleen tehtäviä, jotka vaativat hyväksynnän (tai hylkäyksen). Tehtävä poistuu tehtävälistalta käsittelyn jälkeen. Virkamiehet ja henkilöstöasiantuntijat saavat tehtävälistalleen tehtäviä, jotka ovat ilmoitusluontoisia, esim. tieto vuosilomaesityksen hyväksymisestä. 6

7 Organisaatio 7

8 Organisaatiorakenne Henkilöstöhallinnon näkökulma organisaatiorakenteeseen on asianohjaus = henkilöstöasioiden hyväksymis- ja päättämisnäkökulma. Asianohjauksella tarkoitetaan sähköistä työnkulkua portaalissa: - Asianohjaus 1 Asianohjaus 1 on standardiratkaisu ja noudattaa organisaation rakennetta Virkamies tekemät poissaoloilmoitukset (ei harkinnanvaraiset ja harkinnanvaraiset) sekä lomiin liittyvät ehdotukset ohjautuvat hänen lähimmän, samassa organisaatioyksikössä olevan esimiehensä käsiteltäväksi. Lähiesimies päättäjänä ei harkinnanvaraisissa poissaoloissa ja vuosilomiin liittyvissä ehdotuksissa Lähiesimiehen käsittelyn jälkeen harkinnanvaraiset poissaoloilmoitukset siirtyvät esimiehen esimiehelle päätettäväksi. Sähköiset lomakkeet ohjautuvat lähiesimiehelle käsiteltäväksi ja esimiehen esimiehelle päätettäväksi. 8

9 Organisaatiorakenne - Asiaohjaus 2 Asianohjaus 2 ei noudata organisaatiorakennetta, vaan henkilöstöasiantuntija ohjaa lomakkeen siirtymistä järjestelmässä. Lomakkeella suoritettavat toiminnot ohjautuvat prosessin aloittajalta henkilöstöasiantuntijalle, joka valitsee lomakkeen käsittelijät. Esittelijän ei tarvitse olla esimiesasemassa, eikä lomakkeelle ole pakko valita esittelijää Päättäjä on esimiesasemassa ja päättäjä on aina valittava Vuosilomaehdotukset ja ei harkinnanvaraiset poissaoloilmoitukset ohjautuvat saman organisaatioyksikön esimiehelle. - Asianohjaus 2B, ns. ministeriömalli Toiminnot samat kuin asianohjas 2:ssa, lukuunottamatta yhden lomakkeen toiminallisuuksia: luominen lomaketta ei ole liitetty asianohjaukseen, lomakkeen tiedot siirtyvät perusjärjestelmään ilman hyväksymisketjua. 9

10 Esimerkki organisaatiorakenteesta: aluehallintovirastot 10

11 Esimerkki organisaatiorakenteesta: aluehallintovirastot/maistraatit 11

12 Prosessien muutoskartta ja työnjakokartta Merkittävimmät muutokset ja huomioitavat asiat verrattuna ennen Kiekua suoritettuihin prosesseihin Keskeiset tehtävät prosesseissa

13 Sisältö Materiaalin alussa on ylätason kuvaukset henkilöstöhallinnon prosesseihin kohdistuvista muutoksista ja työnjaosta. Tämän jälkeen on kuvattu prosessikohtaisesti Prosessien muutoskartta ja työnjakokartta Merkittävimmät muutokset ja huomioitavat asiat verrattuna ennen Kiekua suoritettuihin prosesseihin Keskeiset tehtävät prosesseissa Kuvaukset on tehty seuraavista prosesseista Ajankäytön

14 Henkilöstöhallinnon prosessien muutoskartta ja työnjakokartta

15 Yhteenveto viraston näkökulmasta potentiaalisesti eniten muuttuvista henkilöstöhallinnon prosesseista ja niiden työnjaosta viraston ja Palkeiden välillä Prosessit Ohjaus ja (*) luominen, päivittäminen ja päättäminen Työaikojen Vuosilomien Mahdollinen muutosvaikutus virastossa Arvioitu työnjako viraston ja Palkeiden välillä Ei muutoksia Vain pieniä muutoksia Voi aiheuttaa joitakin muutoksia Voi aiheuttaa myös merkittäviä muutoksia Tumma sininen kuvaa viraston työn osuutta Vaalea sininen kuvaa Palkeiden työn osuutta Ei käsitelty tässä kuvauksessa. Huom! vaikutus ja työnjako perustuvat asiantuntija-arvioon

16 Ohjaus ja (*) Yhteenveto viraston näkökulmasta potentiaalisesti eniten muuttuvista henkilöstöhallinnon prosesseista ja niiden työnjaosta viraston ja Palkeiden välillä vaikutus luominen, päivittäminen ja päättäminen Työaikojen Vuosilomien Mahdollinen muutosvaikutus virastossa Arvioitu työnjako viraston ja Palkeiden välillä Ei muutoksia Vain pieniä muutoksia Voi aiheuttaa joitakin muutoksia Voi aiheuttaa myös merkittäviä muutoksia Tumma sininen kuvaa viraston työn osuutta Vaalea sininen kuvaa Palkeiden työn osuutta Ei käsitelty tässä kuvauksessa. Huom! vaikutus ja työnjako perustuvat asiantuntija-arvioon

17 Ohjaus ja (*) Yhteenveto viraston näkökulmasta potentiaalisesti eniten muuttuvista henkilöstöhallinnon prosesseista ja niiden työnjaosta viraston ja Palkeiden välillä viraston ja Palkeiden välillä luominen, päivittäminen ja päättäminen Työaikojen Vuosilomien Mahdollinen muutosvaikutus virastossa Arvioitu työnjako viraston ja Palkeiden välillä Ei muutoksia Vain pieniä muutoksia Voi aiheuttaa joitakin muutoksia Voi aiheuttaa myös merkittäviä muutoksia Tumma sininen kuvaa viraston työn osuutta Vaalea sininen kuvaa Palkeiden työn osuutta Ei käsitelty tässä kuvauksessa. Huom! vaikutus ja työnjako perustuvat asiantuntija-arvioon

18 Yhteenveto viraston näkökulmasta potentiaalisesti eniten muuttuvista henkilöstöhallinnon prosesseista ja niiden työnjaosta viraston ja Palkeiden välillä Ohjaus ja (*) luominen, päivittäminen ja päättäminen Työaikojen Vuosilomien Mahdollinen muutosvaikutus virastossa Arvioitu työnjako viraston ja Palkeiden välillä Ei muutoksia Vain pieniä muutoksia Voi aiheuttaa joitakin muutoksia Voi aiheuttaa myös merkittäviä muutoksia Tumma sininen kuvaa viraston työn osuutta Vaalea sininen kuvaa Palkeiden työn osuutta Ei käsitelty tässä kuvauksessa. Huom! vaikutus ja työnjako perustuvat asiantuntija-arvioon

19 Prosessien muutoskartta ja työnjakokartta Merkittävimmät muutokset ja huomioitavat asiat verrattuna ennen Kiekua suoritettuihin prosesseihin Keskeiset tehtävät prosesseissa

20 Ohjaus ja Yhteenveto viraston näkökulmasta potentiaalisesti eniten muuttuvista henkilöstöhallinnon prosesseista ja niiden työnjaosta viraston ja Palkeiden välillä Prosessit (*) Tällä sivulla käsitelty prosessi luominen, päivittäminen ja päättäminen Organisaatio luominen päättäminen Eiharkinnanvaraiset poissaolot Harkinnan varaiset poissaolot Työaikojen Työaikojen suunnittelu Toteutuneen työajan käsittely ja työajan kohdentaminen päivittäminen Työaikojen seuranta Vuosilomien Mahdollinen muutosvaikutus virastossa Arvioitu työnjako viraston ja Palkeiden välillä Ei muutoksia Vain pieniä muutoksia Voi aiheuttaa joitakin muutoksia Voi aiheuttaa myös merkittäviä muutoksia Tumma sininen kuvaa viraston työn osuutta Vaalea sininen kuvaa Palkeiden työn osuutta Ei käsitelty tässä kuvauksessa. Huom! vaikutus ja työnjako perustuvat asiantuntija-arvioon

21 Ohjaus ja Yhteenveto viraston näkökulmasta potentiaalisesti eniten muuttuvista henkilöstöhallinnon prosesseista ja niiden työnjaosta viraston ja Palkeiden välillä vaikutus (*) Tällä sivulla käsitelty prosessi luominen, päivittäminen ja päättäminen Organisaatio luominen päättäminen Eiharkinnanvaraiset poissaolot Harkinnan varaiset poissaolot Työaikojen Työaikojen suunnittelu Toteutuneen työajan käsittely ja työajan kohdentaminen päivittäminen Työaikojen seuranta Vuosilomien Mahdollinen muutosvaikutus virastossa Arvioitu työnjako viraston ja Palkeiden välillä Ei muutoksia Vain pieniä muutoksia Voi aiheuttaa joitakin muutoksia Voi aiheuttaa myös merkittäviä muutoksia Tumma sininen kuvaa viraston työn osuutta Vaalea sininen kuvaa Palkeiden työn osuutta Ei käsitelty tässä kuvauksessa. Huom! vaikutus ja työnjako perustuvat asiantuntija-arvioon

22 Ohjaus ja Yhteenveto viraston näkökulmasta potentiaalisesti eniten muuttuvista henkilöstöhallinnon prosesseista ja niiden työnjaosta viraston ja Palkeiden välillä viraston ja Palkeiden välillä (*) Tällä sivulla käsitelty prosessi luominen, päivittäminen ja päättäminen Organisaatio luominen päättäminen Eiharkinnanvaraiset poissaolot Harkinnan varaiset poissaolot Työaikojen Työaikojen suunnittelu Toteutuneen työajan käsittely ja työajan kohdentaminen päivittäminen Työaikojen seuranta Vuosilomien Mahdollinen muutosvaikutus virastossa Arvioitu työnjako viraston ja Palkeiden välillä Ei muutoksia Vain pieniä muutoksia Voi aiheuttaa joitakin muutoksia Voi aiheuttaa myös merkittäviä muutoksia Tumma sininen kuvaa viraston työn osuutta Vaalea sininen kuvaa Palkeiden työn osuutta Ei käsitelty tässä kuvauksessa. Huom! vaikutus ja työnjako perustuvat asiantuntija-arvioon

23 Ohjaus ja Yhteenveto viraston näkökulmasta potentiaalisesti eniten muuttuvista henkilöstöhallinnon prosesseista ja niiden työnjaosta viraston ja Palkeiden välillä (*) Tällä sivulla käsitelty prosessi luominen, päivittäminen ja päättäminen Organisaatio luominen Eiharkinnanvaraiset poissaolot Harkinnan varaiset poissaolot Työaikojen Työaikojen suunnittelu Toteutuneen työajan käsittely ja työajan kohdentaminen päivittäminen päättäminen Työaikojen seuranta Vuosilomien Mahdollinen muutosvaikutus virastossa Arvioitu työnjako viraston ja Palkeiden välillä Ei muutoksia Vain pieniä muutoksia Voi aiheuttaa joitakin muutoksia Voi aiheuttaa myös merkittäviä muutoksia Tumma sininen kuvaa viraston työn osuutta Vaalea sininen kuvaa Palkeiden työn osuutta Ei käsitelty tässä kuvauksessa. Huom! vaikutus ja työnjako perustuvat asiantuntija-arvioon

24 Keskeisiä huomioon otettavia asioita Potentiaaliset muutokset ja huomioitavat asiat henkilöstöhallinnon prosesseissa viraston näkökulmasta: Tällä sivulla käsitelty prosessi Ohjaus ja (*) luominen, päivittäminen ja päättäminen Työaikojen Vuosilomien Yleistä Keskeiset henkilöstöasioihin liittyvät toiminnallisuudet tehdään virastossa Kiekun portaalitoiminnoilla ja portaalin sähköisillä lomakkeilla. Papereita ei lähetetä vaan tiedot siirtyvät sähköisillä lomakkeilla automaattisesti Palkeisiin. Virasto ei käytä suoraan SAP-perusjärjestelmää vaan järjestelmässä tietoja ylläpitää Palkeet. Viraston henkilöstöasiantuntijalla on SAP-perusjärjestelmään vain katseluoikeudet ja raportointi- ja päätöstulosteiden ottamisoikeudet. Virastolla ei ole selaaja- ja raportointioikeuksia Kieku Palkkoihin. Ad hoc- ja BI-raporteilla voi tarkistaa että Kiekuun tallennetut tiedot ovat siirtyneet oikein palkanlaskentaan. Toiminnot, jotka tehdään virastossa Kieku-portaalin sähköisillä lomakkeilla Budjetoidun toimen perustaminen luonti: henkilötiedot, sopimus- ja palkkatiedot Palkan muutokset: tehtäväkohtaisen palkan muutos palkanlisän muutos muu palkan muutos henkilökohtaisen palkanosan muutos palkkion maksaminen Palkkojen seurantakohteiden määrittäminen Kieku Ajanan päättäminen Virkamiehille ja esimiehille tulee käyttöön Kieku-portaali. Mm. palkkalaskelma on portaalissa nähtävissä

25 Keskeisiä huomioon otettavia asioita Tällä sivulla käsitelty prosessi Potentiaaliset muutokset ja huomioitavat asiat henkilöstöhallinnon prosesseissa viraston näkökulmasta: - luominen, päivittäminen ja päättäminen Ohjaus ja (*) luominen, päivittäminen ja päättäminen Työaikojen Vuosilomien Organisaatio Vakanssien tilalle tulevat budjetoidut toimet, jotka perustetaan virastossa sähköisellä lomakkeella, ja joiden muutoksiin ja lakkauttamiseen liittyvät toimenpiteet tehdään Palkeissa SAP:iin. Jos budjetoituun toimeen tulee muutos (esim. viran nimi muuttuu), muutos tulee tehdä budjetoituun toimeen ja palvelussuhteeseen. Tällöin tehdään palvelupyyntö Palkeisiin. Jos henkilö siirtyy yksiköstä toiseen, tämä on SAP:ssa organisaatiomuutos. Tällöin täytyy tehdä palvelupyyntö Palkeisiin (Palkeet kopioi budjetoidun toimen toiseen yksikköön ja muuttaa henkilön sopimuksessa olevan organisaation). Tämä tehdään siirtyville työntekijöille yksittäin. luominen Uudelta työntekijältä pyydetään henkilötiedot Word-lomakkeella heti kun palvelussuhteen aloittamisesta on sovittu. Esimies tai henkilöstöasiantuntija aloittaa uuden henkilön palvelussuhteen tietojen tallentamisen portaalissa lomakkeella. Lomake siirtyy järjestelmässä seuraavalle käsittelijälle organisaatiorakenteen mukaisesti. Organisaatiorakenne on samalla hyväksymisrakenne. päivittäminen Yli kuukauden mittaisten poissaolojen ajalle palvelussuhteet laitetaan SAP:ssa lepääväksi ja aktivoidaan poissaolon päätyttyä. Tämä on uusi asia, joka vaikuttaa käyttöoikeuksiin: palvelussuhteen laittaminen lepääväksi SAP:ssa estää työntekijän pääsyn Kieku-portaaliin. Jos palvelussuhteen seurantakohteet muuttuvat, virasto lähettää palvelupyynnön Palkeisiin, ja Palkeet tekee muutoksen järjestelmään. päättyminen Työntekijä ilmoittaa irtisanoutumisestaan Kieku-portaalissa

26 Keskeisiä huomioon otettavia asioita Potentiaaliset muutokset ja huomioitavat asiat henkilöstöhallinnon prosesseissa viraston näkökulmasta: - Tällä sivulla käsitelty prosessi Ohjaus ja (*) luominen, päivittäminen ja päättäminen Työaikojen Vuosilomien Yleistä ieto siirtyy ajanan ja palkkajärjestelmään sähköisesti. Papereita ei lähetetä. Poissaolopäätöksiä ei tallenneta Rondoon. Ei-harkinnanvaraiset poissaolot Virkamies tekee poissaoloilmoituksen Kieku-portaalissa ja saa tiedon hyväksymisestä ja hylkäämisestä tehtävälistalleen. Poissaoloilmoituksesta lähtee sähköpostilla tieto esimiehelle Esimies tarkastaa poissaoloilmoituksen Kieku-portaalissa. (Esim. sairasloman kohdalla esimies vertaa lääkärintodistusta järjestelmässä ilmoitettuun poissaoloon ja varmistaa, että poissaolo on haettu oikealle ajankohdalle.) Harkinnanvaraiset poissaolot Virkamies tekee poissaolohakemuksen Kieku-portaalissa. Lomake siirtyy järjestelmässä seuraavalle käsittelijälle organisaatiorakenteen mukaisesti. Vaihtoehtoinen asianohjaus: Harkinnanvarainen virkavapaus lomake Virkamiehen näkökulmasta menee tavallisen prosessin mukaan. Poissaolohakemuksen jälkeen henkilöstöasiantuntija valitsee esittelijän, puoltajat ja päättäjän. Tämä poikkeaa organisaatiopuurakenteesta

27 Keskeisiä huomioon otettavia asioita Potentiaaliset muutokset ja huomioitavat asiat henkilöstöhallinnon prosesseissa viraston näkökulmasta: Työaikojen Tällä sivulla käsitelty prosessi Ohjaus ja (*) luominen, päivittäminen ja päättäminen Työaikojen Vuosilomien Työaikojen suunnittelu Kaikilla henkilöillä Kiekussa on työaikasuunnitelma toteutuneen työajan laskennan pohjana. Toteutuneen työajan käsittely ja työajan kohdentaminen Tunnit kohdennetaan Kiekussa. Kulunvalvonnassa leimattua työaikaa käytetään suoraan pohjana työajan kohdennuksissa, jos kulunvalvonnan liittymä on käytössä. Virkamies korjaa kulunvalvonnan leimauksia. Virkamies ilmoittaa toteutunutta työaikaa. Virkamies ilmoittaa varallaoloja ja erillisiä työaikalisiä (esim. hälytysraha). Virkamies ehdottaa lisiä vapaana pidettäviksi työaikapankkiin. Virkamies näkee omat työaikatietonsa ja korvauksensa järjestelmästä. Esimies hyväksyy tiedot järjestelmässä. Esimies seuraa alaistensa työaikaa, kohdennuksia ja korvauksia järjestelmästä. Tuntipalkkaisen aikapalkkatietojen tallentaminen tehdään virastossa Kiekun Ajanan. Suunniteltu säännöllinen työaika on kaiken työajan laskennan perusta. Työaikapankkien käyttö sähköistyy ja automatisoituu. Järjestelmä laskee työaikakorvaukset automaattisesti. Kaikki työaikakorvaukset lasketaan ja maksetaan järjestelmän kautta. Työaikojen seuranta Ajanhallinnan tiedoista saadaan kattavia raportteja BI-raportoinnin kautta

28 Keskeisiä huomioon otettavia asioita Potentiaaliset muutokset ja huomioitavat asiat henkilöstöhallinnon prosesseissa viraston näkökulmasta: Vuosilomien Tällä sivulla käsitelty prosessi Ohjaus ja (*) luominen, päivittäminen ja päättäminen Työaikojen Vuosilomien Virkamiehille ja esimiehille tulee käyttöön Kieku-portaali. Kaikkien vuosilomatiedot haetaan ja hyväksytään sähköisesti virastossa Kieku-portaalissa ja lomasuunnittelussa. Lomasopimusehdotus tehdään sähköisenä. Ansaittu lomaoikeus näkyy Kieku Lomasuunnittelussa kuukausittain aina puolenkuun palkka-ajojen jälkeen. Toiminnot, jotka tehdään virastossa Kieku-portaalin sähköisillä lomakkeilla: Lomaehdotuksen tekeminen Lomaehdotuksen hyväksyminen Lomasopimusehdotuksen tekeminen Lomasopimusehdotuksen hyväksyminen

29 Palkeet Ammattikäyttäjä (henkilöstöasiantuntija) Virasto Esimies Virkamies Keskeiset tehtävät henkilöstöhallinnon prosesseissa viraston näkökulmasta: luominen, päivittäminen ja päättäminen Tällä sivulla käsitelty prosessi Ohjaus ja (*) luominen, päivittäminen ja päättäminen Työaikojen Vuosilomien Organisaatio luominen päivittäminen päättäminen Ei määriteltyjä tehtäviä Ei määriteltyjä tehtäviä Palvelupyynnön tekeminen Palkeille uuden organisaatioyksikön luomisesta tai muutoksesta yksikön tiedoissa Budjetoidun toimen luominen sähköisellä lomakkeella ja budjetoituun toimeen liittyvien muutos- ja lakkautuspyyntöjen tekeminen Palkeisiin ATpalvelupyynnöllä Uuden organisaatioyksikön luominen järjestelmään tai muutoksen tekeminen organisaatioyksikön tietoihin

30 Palkeet Ammattikäyttäjä (henkilöstöasiantuntija) Virasto Esimies Virkamies Keskeiset tehtävät henkilöstöhallinnon prosesseissa viraston näkökulmasta: luominen, päivittäminen ja päättäminen Tällä sivulla käsitelty prosessi Ohjaus ja (*) luominen, päivittäminen ja päättäminen Työaikojen Vuosilomien Organisaatio luominen päivittäminen päättäminen Viran hakeminen ja omien henkilötietojen (esim. osoite, pankkitiedot) toimittaminen virastoon Nimittämisesityksen esitteleminen (esimies) luominen Kieku-portaalissa (esimies) aloituksesta päättäminen (johto) Uusien palvelussuhdetietojen tarkistaminen ja tallentaminen Kieku-portaalissa Palvelussuhteeseen liittyvien tietojen toimittaminen (esim. työuratiedot, koulutustiedot) Palkeisiin Nimittämiskirjan tai työsopimuksen tulostaminen ja toimittaminen esimiehelle/johdolle/työntekijälle Henkilö- ja palvelussuhdetietojen vastaanottaminen Kiekusta ja tarkastaminen Nimikirjan luominen Palvelussuhteeseen, nimikirjaan ja vuosilomaoikeuteen vaikuttavien sellaisten tietojen tallentaminen, joita virasto ei voi toimittaa sähköisillä lomakkeilla

31 Palkeet Ammattikäyttäjä (henkilöstöasiantuntija) Virasto Esimies Virkamies Keskeiset tehtävät henkilöstöhallinnon prosesseissa viraston näkökulmasta: luominen, päivittäminen ja päättäminen Tällä sivulla käsitelty prosessi Ohjaus ja (*) luominen, päivittäminen ja päättäminen Työaikojen Vuosilomien Organisaatio luominen päivittäminen päättäminen Omien tietojen (esim. osoite, pankkitiedot) tarkastaminen ja päivittäminen Kieku-portaalissa Palkan muutokset Esityksen tekeminen virkamiehen palkan muutoksesta (esimies) Palkan muutosta koskevan lomakkeen allekirjoittaminen (esimies ja johto) Palkan muutokset Esimiehen tekemän palkanmuutosesityksen tarkistaminen tietojen päivittäminen Kiekuun portaalilomakkeella (palkan muutokset) Lomakkeen tulostaminen esimiehen ja johdon allekirjoitettavaksi Tietojen siirto Kieku Palkkoihin Vuosilomaoikeuden laskeminen tietojen vastaanottaminen ja tarkastaminen Nimikirjan ylläpito Nimikirjaotteen antaminen asiakkaalle

32 Palkeet Ammattikäyttäjä (henkilöstöasiantuntija) Virasto Esimies Virkamies Keskeiset tehtävät henkilöstöhallinnon prosesseissa viraston näkökulmasta: luominen, päivittäminen ja päättäminen Tällä sivulla käsitelty prosessi Ohjaus ja (*) luominen, päivittäminen ja päättäminen Työaikojen Vuosilomien Organisaatio luominen päivittäminen päättäminen Irtisanoutumisilmoituksen tekeminen Kieku-portaalissa Irtisanoutumistodistuksen allekirjoittaminen (esimies ja johto) päättäminen sähköisellä lomakkeella Irtisanoutumistodistuksen tulostaminen esimiehen ja johdon allekirjoitettavaksi Lopputiliasiat Tietojen arkistointi

33 Palkeet Ammattikäyttäjä (henkilöstöasiantuntija) Virasto Esimies Virkamies Tällä sivulla käsitelty prosessi Keskeiset tehtävät henkilöstöhallinnon prosesseissa viraston näkökulmasta: Ohjaus ja (*) luominen, päivittäminen ja päättäminen Työaikojen Vuosilomien Ei-harkinnanvaraiset poissaolot Harkinnanvaraiset poissaolot Poissaoloilmoituksen tekeminen Kieku-portaalissa Poissaolohakemuksen tekeminen Kieku-portaalissa Poissaoloilmoituksen tarkistaminen (esim. lääkärintodistuksen tarkistaminen) (esimies) Poissaolon hyväksyminen (esimies) Poissaoloilmoituksen tekeminen Kieku-portaalissa työntekijän puolesta (esimies) Poissaoloesityksen perustelu ja lähetys portaalissa johdon päätettäväksi (esimies) Poissaolosta päättäminen portaalissa (johto) Poissaoloilmoituksen tekeminen Kieku-portaalissa työntekijän puolesta Lääkärintodistuksen lähettäminen Kelaan Poissaolohakemuksen tekeminen Kieku-portaalissa työntekijän puolesta Poissaolopäätöksen tulostaminen perusjärjestelmästä Tietojen vastaanottaminen Palkkoihin Sopimuksen laittaminen lepääväksi Tietojen vastaanottaminen Palkkoihin Sopimuksen laittaminen lepääväksi

34 Palkeet Ammattikäyttäjä (henkilöstöasiantuntija) Virasto Esimies Virkamies Tällä sivulla käsitelty prosessi Keskeiset tehtävät henkilöstöhallinnon prosesseissa viraston näkökulmasta: Vuosilomien Ohjaus ja luominen, luominen, päivittäminen ja päättäminen ja (*) Palvelusaikalaskenta(*) Työaikojen Vuosilomien Vuosilomatoiveen esittäminen Kieku-portaalissa (jos virkamies on osa-aikainen, hän ottaa myös kantaa lomajakson pituuteen suhteessa tasoitusjaksoon) Lomasopimusehdotuksen tekeminen Kieku-portaalissa (lomasopimuksella voi sopia lomarahan vaihtamisesta vapaaksi, vuosiloman säästämisestä, vuosiloman siirtämisestä tai vuosiloman pitämisestä lyhennettynä työaikana) Kun kyseessä on vuosiloman pitäminen lyhennettynä työaikana, tulostetaan lomasopimus allekirjoituksia varten. Omien lomajaksojen tarkasteleminen Kieku-portaalissa Vuosilomien suunnitteleminen Vuosilomatoiveen hyväksyminen, lomien vahvistaminen Kieku-portaalissa Lomasopimusehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen Kieku-portaalissa Lomajaksojen tarkasteleminen Kieku-portaalissa Vuosilomien suunnitteleminen Lomajaksojen tarkasteleminen Kieku-portaalissa Osa-aikatyön alkaessa päivittää Kieku Vuosilomat järjestelmään tiedon osa-aikaisuudesta Vuosilomaoikeuksien tarkastaminen Lomarahojen maksaminen

Työaikojen hallinta. Yleisperehdytys Erä6:n virastojen ydintiimeille Eija Kokko, Valtiokonttori

Työaikojen hallinta. Yleisperehdytys Erä6:n virastojen ydintiimeille Eija Kokko, Valtiokonttori Työaikojen hallinta Yleisperehdytys Erä6:n virastojen ydintiimeille 20.08.2015 Eija Kokko, Valtiokonttori Ohjelma 20.08.2015 08.30 09.00 Aamukahvi 09.00 09.15 Avaus ja päivän ohjelma, Kirsi Launomaa /

Lisätiedot

Palvelussuhteen hallinta. Kiekun infotilaisuus

Palvelussuhteen hallinta. Kiekun infotilaisuus Palvelussuhteen hallinta Kiekun infotilaisuus 12.5.2010 Sisältö Henkilöstöhallinnon prosessit Henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuus Keskeiset muutokset nykytilaan verrattuna Organisaatiorakenne Työroolit

Lisätiedot

Asianohjaus 2 -malli

Asianohjaus 2 -malli Asianohjaus 2 -malli Sisältö Asianohjaus 2 mallin esittely: - Poissaoloilmoitukset ja vuosilomaehdotukset sekä lomasopimukset - Portaalilomakkeilla tehtävät henkilöstöasiat - Lomakkeiden siirtyminen järjestelmässä

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Navigointikoulutus ja SAP HCM -osuus. Riitta Halme, CGI

Kieku-tietojärjestelmä Navigointikoulutus ja SAP HCM -osuus. Riitta Halme, CGI Kieku-tietojärjestelmä Navigointikoulutus 27.8.2015 ja 10.8.2015 1 SAP HCM -osuus Riitta Halme, CGI Koulutuksen ohjelma ja aikataulu 2 Kello Aihe 8.30 9.00 Aamukahvi 9.00 9.05 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon tarkennettu toimintamalli

Henkilöstöhallinnon tarkennettu toimintamalli Henkilöstöhallinnon tarkennettu toimintamalli Viestintäpaketti: Esimiehet Viestintäpaketti Kiekun palvelussuhteen hallinnan toimintamallia tarkennetaan Palvelussuhteen hallinta Kieku-toimintamallissa yksinkertaistuu.

Lisätiedot

Tuntipalkkaiset: yleistä

Tuntipalkkaiset: yleistä Tuntipalkkaiset Tuntipalkkaiset: yleistä Kiekuun on toteutettu tuntipalkkaisten käsittely 1.4.2015 lukien. Tuntipalkkaiset voivat olla toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa tai määräaikaisessa

Lisätiedot

Kieku-henkilöstöhallinnon ratkaisu. Jaana Mannonen Valtiokonttori

Kieku-henkilöstöhallinnon ratkaisu. Jaana Mannonen Valtiokonttori Kieku-henkilöstöhallinnon ratkaisu Jaana Mannonen Valtiokonttori Henkilöstöhallinnon prosessit Ohjaus ja johtaminen: Henkilöstöpolitiikan johtaminen Henkilöstösuunnittelu Muutosjohtaminen Palkkaus- ja

Lisätiedot

Kiekun asianohjausmallien valinta

Kiekun asianohjausmallien valinta Kiekun asianohjausmallien valinta Kieku-info 27.3.2015 Ratkaisupäällikkö Markku Kivioja, Valtiokonttori Markku Kivioja 26.3.2015 Henkilöstöhallinnon asianohjaus Kiekussa Kieku-tietojärjestelmässä henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon asianohjausmallit Kiekussa

Henkilöstöhallinnon asianohjausmallit Kiekussa Henkilöstöhallinnon asianohjausmallit Kiekussa Valtio Expo 2015 Ratkaisupäällikkö Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöhallinnon asianohjaus Kiekussa Kieku-tietojärjestelmässä henkilöstöhallinnon asioiden

Lisätiedot

Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset alkaen

Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset alkaen Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset 30.11.2015 alkaen 16.11.2015 Sisällysluettelo 1. Kiekun käyttövaltuushallinnan kehittämisen tavoitteet 2. Yleistä uudesta käyttövaltuushallinnan

Lisätiedot

Kieku-portaali. Portaalilomakkeiden kertausta Uudet portaalilomakkeet Ritva Laiho, Valtiokonttori

Kieku-portaali. Portaalilomakkeiden kertausta Uudet portaalilomakkeet Ritva Laiho, Valtiokonttori Kieku-portaali 1 Portaalilomakkeiden kertausta Uudet portaalilomakkeet 9.12.2014 Ritva Laiho, Valtiokonttori Sisällysluettelo Asianohjaus 2 -malli Budjetoidun toimen luominen, kertaus Palvelussuhteen luonti,

Lisätiedot

Miten Kieku-tietojärjestelmä tulee vaikuttamaan esimiesten tehtäviin? Kehittämispäällikkö Seija Friman, Valtiokonttori

Miten Kieku-tietojärjestelmä tulee vaikuttamaan esimiesten tehtäviin? Kehittämispäällikkö Seija Friman, Valtiokonttori Miten Kieku-tietojärjestelmä tulee vaikuttamaan esimiesten tehtäviin? 1 Kehittämispäällikkö Seija Friman, Valtiokonttori Esimiehelle keskeistä Esimiehet näkevät portaalista alaistensa ajantasaiset henkilö-

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon kaksi erilaista asianohjausmallia, erot ja toiminta käytännössä

Henkilöstöhallinnon kaksi erilaista asianohjausmallia, erot ja toiminta käytännössä Henkilöstöhallinnon kaksi erilaista asianohjausmallia, erot ja toiminta käytännössä Apulaisjohtaja ari Näätsaari, Valtiokonttori Ratkaisupäällikkö arkku Kivioja, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 4.11.2014

Lisätiedot

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Vero ja työaikojen seuranta ennen Kiekua Työaikoja kohdennettu vuodesta 1991 koko hallinnon tasolla (kaikki

Lisätiedot

Miten Kieku tukee tiedolla johtamista? Affecton julkishallinnon foorum. 14.2.2013 Seija Friman Hanketoimiston päällikkö, Kieku-hanke

Miten Kieku tukee tiedolla johtamista? Affecton julkishallinnon foorum. 14.2.2013 Seija Friman Hanketoimiston päällikkö, Kieku-hanke Miten Kieku tukee tiedolla johtamista? Affecton julkishallinnon foorum 14.2.2013 Seija Friman Hanketoimiston päällikkö, Kieku-hanke Esityksen sisältö Mikä Kieku on ja miksi se tulee käyttöön? Tavoiteltavat

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon tarkennettu toimintamalli. Viestintäpaketti: HR-asiantuntijat

Henkilöstöhallinnon tarkennettu toimintamalli. Viestintäpaketti: HR-asiantuntijat Henkilöstöhallinnon tarkennettu toimintamalli Viestintäpaketti: HR-asiantuntijat 1.4.2014 Kiekun palvelussuhteen hallinnan toimintamallia tarkennetaan Palvelussuhteen hallinta Kieku-toimintamallissa yksinkertaistuu.

Lisätiedot

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Nykytilanne ja jatkosuunnitelmat Juho Ajo Kiekun kustannuslaskennan ratkaisun sisältö: tilanne 2.9.2013 Meno- ja tulokirjaukset siirretään esijärjestelmistä

Lisätiedot

Kieku-käyttäjäpäivä. Sähköisten lomakkeiden kehittäminen Markku Kivioja, Valtiokonttori

Kieku-käyttäjäpäivä. Sähköisten lomakkeiden kehittäminen Markku Kivioja, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäpäivä Sähköisten lomakkeiden kehittäminen, Valtiokonttori Kehittäminen miksi, miten, mitä? Järjestelmän hyödyntämisen tehostaminen Viraston toimintatavan tehostaminen Kokonaisprosessien sujuvoittaminen

Lisätiedot

Ehdotus palkanlaskentatehtävien vastuunjakotaulukoksi

Ehdotus palkanlaskentatehtävien vastuunjakotaulukoksi PALKANLASKENTATEHTÄVIEN VASTUUNJAKO KIRJANPITO- YKSIKKÖ PALVELUKESKUS Palkanlaskenta Yleinen neuvonta ja ohjeistus Palkanlaskentaan liittyvistä asioista tiedottaminen ja ohjeistus (esim. palkka-ajoaikataulut)

Lisätiedot

Kieku_TJ_Yhdistetty Versio 0.0 3.3.1.1 Palkkioiden maksaminen

Kieku_TJ_Yhdistetty Versio 0.0 3.3.1.1 Palkkioiden maksaminen 3.3.1 Palkanlaskenta Työajan muutosesityksestä päättäminen (3.2.6.11 Työajan muutos) Hyväksyykö peruminen (3.2.6.09 Ei harkinnanvaraisen poissaolon peruminen) Hyväksyykö peruuttamisen? (3.2.6.10 Harkinnanvaraisen

Lisätiedot

Osaamisen hallinta. Kiekun infotilaisuus

Osaamisen hallinta. Kiekun infotilaisuus Osaamisen hallinta Kiekun infotilaisuus Sisältö Osaamisen hallinnan osa-alueet Pätevyydet - Pätevyyspuu - Profiilien ylläpitäminen - Vakioraportteja Suorituksen johtaminen Koulutuksen hallinta - Koulutuspuu

Lisätiedot

Ajanhallinnasta jakopalkkoihin

Ajanhallinnasta jakopalkkoihin Ajanhallinnasta jakopalkkoihin E5 12.12.2014 Eija Kokko, henkilöstöhallinnon asiantuntija Leila Saari, asiantuntija Tilaisuuden sisältö Miksi työaikakirjauksia tarvitaan -> Jakopalkat Miten työaikakirjauksia

Lisätiedot

Kieku Analyysiraportointi. Henkilöstöasiantuntijan raporttikuvaukset

Kieku Analyysiraportointi. Henkilöstöasiantuntijan raporttikuvaukset Kieku Analyysiraportointi Henkilöstöasiantuntijan raporttikuvaukset Heha -raportit Esimiehille: - Tietoja esimiehelle omista alaisistaan ja alaisen alaisista. - Henkilötiedot, ikärakenne, poissaolot, tutkinnot

Lisätiedot

Seurantakohteiden integraatio. Juho Ajo, Valtiokonttori

Seurantakohteiden integraatio. Juho Ajo, Valtiokonttori Seurantakohteiden integraatio Juho Ajo, Valtiokonttori 20.8.2015 Kieku-seurantakohdemalli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Seukoto/ valtio LKP-tili Toimintayksikkö TaKP-tili Valtuus Projekti Toiminto Suorite

Lisätiedot

Kokemuksia uusista lomakkeista ja ajatuksia jatkosta Klo 11.35 12.00. Kiekun henkilöstöhallinnon loppuvuoden kehittäminen Klo 13.20 13.

Kokemuksia uusista lomakkeista ja ajatuksia jatkosta Klo 11.35 12.00. Kiekun henkilöstöhallinnon loppuvuoden kehittäminen Klo 13.20 13. Kokemuksia uusista lomakkeista ja ajatuksia jatkosta Klo 11.35 12.00 Kiekun henkilöstöhallinnon loppuvuoden kehittäminen Klo 13.20 13.45 Ratkaisupäällikkö Markku Kivioja, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Lisätiedot

Palvelussuhteen hallinta Harjoituksia. Ritva Laiho, Valtiokonttori

Palvelussuhteen hallinta Harjoituksia. Ritva Laiho, Valtiokonttori Palvelussuhteen hallinta Harjoituksia 1 Ritva Laiho, Valtiokonttori Harjoitus 1: Budjetoitujen toimien luominen 2 Luo 3 uutta budjetoitua tointa (PP03). - Luo yksi budjetoiduista toimista tehtäväksi, johon

Lisätiedot

SAP CATS kehittämisen tilanne

SAP CATS kehittämisen tilanne SAP CATS kehittämisen tilanne Kieku-info 17.2.2016 Kati Mikkonen ja Satu Laatinen Tilaisuus, Esittäjä SAP CATS CATS -kehittämisprojekti 2015 Demo CATS:n käytöstä - Virkamiehen näkymä - Esimiehen näkymä

Lisätiedot

Kiekun loppuvuoden julkaisusuunnitelma ja julkaisujen sisältö. ERP-hankepäällikkö Lari Nikoskelainen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.

Kiekun loppuvuoden julkaisusuunnitelma ja julkaisujen sisältö. ERP-hankepäällikkö Lari Nikoskelainen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5. Kiekun loppuvuoden julkaisusuunnitelma ja julkaisujen sisältö ERP-hankepäällikkö Lari Nikoskelainen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Kiekun julkaisujen aikataulu 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Valtorin

Lisätiedot

Työaikapankkitietojen raportointi Kiekussa. Muutosehdotus ME 3062 tilanne

Työaikapankkitietojen raportointi Kiekussa. Muutosehdotus ME 3062 tilanne Työaikapankkitietojen raportointi Kiekussa Muutosehdotus ME 3062 tilanne TPR Työaikapankkien raportointi Projektin tavoitteena on toteuttaa Kiekuun työaikapankkien raportointi sekä muutos, jolla luovutaan

Lisätiedot

Kokemuksia Kiekun henkilöstöhallinnon palvelumallista. Kiekun käyttäjäfoorumi Henkilöstösuunnittelija Jaana Siippainen

Kokemuksia Kiekun henkilöstöhallinnon palvelumallista. Kiekun käyttäjäfoorumi Henkilöstösuunnittelija Jaana Siippainen Kokemuksia Kiekun henkilöstöhallinnon palvelumallista Kiekun käyttäjäfoorumi 4.11.2014 Henkilöstösuunnittelija Jaana Siippainen Taustaa Valmistelu aloitettiin vanhan mallin mukaisesti. Palkattiin vuorotteluvapaan

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon toiminnot Kiekussa Kieku-portaalin käsikirja

Henkilöstöhallinnon toiminnot Kiekussa Kieku-portaalin käsikirja Valtiokonttori Portaali-käsikirja 1 (41) Henkilöstöhallinnon toiminnot Kiekussa Kieku-portaalin käsikirja Valtiokonttori Portaali-käsikirja 2 (41) Sisällysluettelo 1 Työntekijän palvelut... 3 1.1 Kieku-portaalin

Lisätiedot

Mallit raporteista, joilla löydetään vastaavat tiedot kuin palkkojen katseluoikeuksilla

Mallit raporteista, joilla löydetään vastaavat tiedot kuin palkkojen katseluoikeuksilla Valtiokonttori Ohje 1 (10) Mallit raporteista, joilla löydetään vastaavat tiedot kuin palkkojen katseluoikeuksilla 1. Tarve: Tilikauden maksetut eurot ja palkan muutokset Maksetut palkat -raportille saadaan

Lisätiedot

Kieku työajansuunnittelussa huomioitavat vaiheet käyttöönoton valmistelussa! Oikeusrekisterikeskus ORK ja Syyttäjälaitos SY

Kieku työajansuunnittelussa huomioitavat vaiheet käyttöönoton valmistelussa! Oikeusrekisterikeskus ORK ja Syyttäjälaitos SY Kieku työajansuunnittelussa huomioitavat vaiheet käyttöönoton valmistelussa! 19.9.2016 Oikeusrekisterikeskus ORK ja Syyttäjälaitos SY Vuorokalenterien ja vuorojen työn järjestys käyttöönottotilanteessa

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Kieku-henkilöstöhallinto. Jaana Mannonen

Kieku-henkilöstöhallinto. Jaana Mannonen Kieku-henkilöstöhallinto Jaana Mannonen 1.10.2010 Mitä Kieku mahdollistaa? Yhtenäiset ja virtaviivaiset prosessit tehostaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon toimintaa tukevat palvelukeskusmallia pohja

Lisätiedot

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät Kiekun pienkehittäminen Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtiokonttori: Kieku-ratkaisun kehittämisen tiekartta Suoritustaso Potentiaalisia hankkeita Isommat kehityshankkeet

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelujen vastuunjakotaulukko

Henkilöstöpalvelujen vastuunjakotaulukko Dnro 1 (11) HENKIÖSTÖPAVEUJEN VASTUUNJAKOTAUUKKO = lisäpalvelu Henkilöstöpalvelut 1 Palkkaus, palkitseminen ja palvelussuhteen hallinta Palvelussuhteen hallinta Henkilö- ja palvelussuhdetiedot Budjetoidun

Lisätiedot

Analyysiraportointi. Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus. Juho Ajo Valtiokonttori Juho Ajo

Analyysiraportointi. Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus. Juho Ajo Valtiokonttori Juho Ajo Analyysiraportointi 1 Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus Juho Ajo Valtiokonttori 7.4.2011 22.3.2011 Juho Ajo Esityksen sisältö Raportointi Kieku-tietojärjestelmässä (5 min) SAP BI: Tietovarastoraportointi/analyysiraportointi

Lisätiedot

Mikä muuttuu Kiekun myötä? Mitä se tarkoittaa?

Mikä muuttuu Kiekun myötä? Mitä se tarkoittaa? Mikä muuttuu Kiekun myötä? Mitä se tarkoittaa? 1 Sisältö 1. Kiekun prosessit ja työroolit 2. Kieku-henkilöstöhallinto 3. Kieku-portaali 6.11.2009 2 1. Kiekun prosessit ja työroolit 3 Kiekun prosessit ja

Lisätiedot

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kontrollien määrittäminen, suorittaminen ja raportointi Prosessinomistaja

Lisätiedot

Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset

Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset 12.6.2015 12.6.2015 Kiekun palkkakustannusten jaon kehittäminen 2013-2016 - > 31.12.2013 2014 2015 - > 2016-> Jakopalkkalaskennan tulosten siirto

Lisätiedot

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Hyväksytty xx.xx.2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstömuutokset... 1 1.1. Irtisanoutuminen tai määräaikaisen työsuhteen päättyminen... 1 1.2. Pitkäaikainen poissaolo,

Lisätiedot

Kieku jakopalkat. Uusi toimintamalli alkaen. Kieku käyttäjäfoorumi Juho Ajo

Kieku jakopalkat. Uusi toimintamalli alkaen. Kieku käyttäjäfoorumi Juho Ajo Kieku jakopalkat Uusi toimintamalli 1.1.2015 alkaen Kieku käyttäjäfoorumi 4.11.2014 Juho Ajo Sisältö Mikä muuttuu? Toimintatapojen muutokset ajanhallinnassa Raportointi Mikä muuttuu? Kiekun Palkanlaskenta-sovelluksessa

Lisätiedot

Kiekun jakopalkkojen laskentamalli ja ratkaisun jatkokehittämisen vaikutukset virastoihin

Kiekun jakopalkkojen laskentamalli ja ratkaisun jatkokehittämisen vaikutukset virastoihin Kiekun jakopalkkojen laskentamalli ja ratkaisun jatkokehittämisen vaikutukset virastoihin Kimmo Järvinen Valtiokonttori Tilaisuus, Esittäjä Palkkakustannusten jaon muutokset vuodelle 2016 Uutinen Valtiokonttorin

Lisätiedot

Kieku jakopalkat versio

Kieku jakopalkat versio Kieku jakopalkat Kieku jakopalkat ratkaisu ja prosessi Kiekun palkkakustannusten jaon kehittäminen 2013-2015 - > 31.12.2013 2014 2015 - > Jakopalkkalaskennan tulosten siirto kirjanpitoon Laskenta tapahtui

Lisätiedot

Seurantakohteet ja ajanhallinta

Seurantakohteet ja ajanhallinta Seurantakohteet ja ajanhallinta Henkilöstö- ja palkkahallinnon teemapäivä HAUS 26.11.2013 Laskentapäällikkö Kati Korpi Henkilöstöpäällikkö Tiina Kukkonen-Suvivuo 15.11.2013 Sisäasiainministeriö on sisäisen

Lisätiedot

Palveluinfo Virtuaalitapahtuma

Palveluinfo Virtuaalitapahtuma Palveluinfo 2.2.2018 Virtuaalitapahtuma Palveluinfo 2.2.2018 Millaiseksi kumppanit kokevat Palkeet nostoja yrityskuvatutkimuksesta Kiekun kehittäminen vuonna 2018 Palkeet Mainetutkimus 2017 Pohjoisranta

Lisätiedot

Organisaatiomuutosten toteuttaminen: mitä pitää huomioida?

Organisaatiomuutosten toteuttaminen: mitä pitää huomioida? Organisaatiomuutosten toteuttaminen: mitä pitää huomioida? Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Marjo Rättyä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi ORGANISAATIORAKENTEEN LUOMINEN

Lisätiedot

Jakopalkka 2015. Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo

Jakopalkka 2015. Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo Jakopalkka 2015 Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo versio 1.0 21.10.2014 Kiekun palkkakustannusten jaon kehittäminen 2013-2015 - > 31.12.2013 2014 2015 - > Jakopalkkalaskennan tulosten siirto kirjanpitoon Laskenta

Lisätiedot

YLE HR raportointi 2010. Marjut Mäkinen (YLE) ja Sarah Raissadati (Ciber)

YLE HR raportointi 2010. Marjut Mäkinen (YLE) ja Sarah Raissadati (Ciber) YLE HR raportointi 2010 Marjut Mäkinen (YLE) ja Sarah Raissadati (Ciber) Sisällys Ylen SAP tausta SAP HR osa-alueet Raportointiroolit Raportoinnin rakenne HR BW raportit YLE esimerkkejä Haasteet Tulevat

Lisätiedot

Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa

Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa KIEKU käyttäjäfoorumi 4.11.2014 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tehdyt linjaukset Päätös toimintamallin muutoksesta

Lisätiedot

Päätelaiteriippumaton Kieku. Kieku-info

Päätelaiteriippumaton Kieku. Kieku-info Päätelaiteriippumaton Kieku Kieku-info 11.10.2016 Merja Kuparinen 11.10.2016 Projektin tavoite Projektin veturina on asiakaspalaute Tavoitteena onkin parantaa 60000 valtion virkamiehen ja esimiehen henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kieku tulee, mikä muuttuu esimiesten tehtävissä?

Kieku tulee, mikä muuttuu esimiesten tehtävissä? Kieku tulee, mikä muuttuu esimiesten tehtävissä? Toimintatapamuutoksista ja niiden merkityksestä esimiehen näkökulmasta Seija Friman Kiekun tuki esimiestehtävän eri osaalueilla Ihmisten johtaminen Tavoitekeskustelut

Lisätiedot

LIITE 3b HENKILÖSTÖHALLINNON VASTUUNJAKOTAULUKKO 1.1.2011

LIITE 3b HENKILÖSTÖHALLINNON VASTUUNJAKOTAULUKKO 1.1.2011 Sivu 1 / 11 LIITE 3b HENKILÖSTÖHALLINNON VASTUUNJAKOTAULUKKO 1.1.2011 Asiakas: Liikennevirasto 1. VIRAT JA TEHTÄVÄT 1.1. Virkajärjestelyt / Organisaationhallinta 1.1.1. Viran tai tehtävän perustamis-,

Lisätiedot

Kieku- henkilöstöhallinnon toimintamallin tarkentaminen palvelussuhteen hallinnassa

Kieku- henkilöstöhallinnon toimintamallin tarkentaminen palvelussuhteen hallinnassa Kieku- henkilöstöhallinnon toimintamallin tarkentaminen palvelussuhteen hallinnassa Perustelut toimintamallin tarkentamiselle ja tarkennetun toimintamallin käyttöönotto Lasse Skog Valtiokonttori 17.9.2013

Lisätiedot

1. HALTIK tuottaa sisäisen turvallisuuden keskeiset tietojärjestelmät ja säädetyt tai määrätyt turvallisuusverkon palvelut.

1. HALTIK tuottaa sisäisen turvallisuuden keskeiset tietojärjestelmät ja säädetyt tai määrätyt turvallisuusverkon palvelut. Kieku Ajanhallinta Toimintamme HALTIK kehittää, hankkii, tuottaa ja ylläpitää sisäasiainministeriön hallinnonalan strategisena palvelukeskuksena hallinnonalan virastojen ja laitosten korkean käytettävyyden

Lisätiedot

Tampereen yliopisto TTY-säätiö sr Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) D/968/240.20/2017 Liite

Tampereen yliopisto TTY-säätiö sr Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) D/968/240.20/2017 Liite Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3-hanke... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1. Hankinnan tausta

Lisätiedot

Mikä muuttuu Kiekun myötä?

Mikä muuttuu Kiekun myötä? Mikä muuttuu Kiekun myötä? Yhteenveto keskeisimmistä muutoksista talous- ja henkilöstöhallintoon Kieku-info 16.12.2010 Kiekun tuomat kaikille yhteiset perusmuutokset 1. Yksi yhteinen kaikkien valtionhallinnon

Lisätiedot

KIEKU-OHJEET AMMATTIKÄYTTÄJILLE. Henkilöstöhallinnon asiantuntija Sinikka Ollikainen, Valtiokonttori

KIEKU-OHJEET AMMATTIKÄYTTÄJILLE. Henkilöstöhallinnon asiantuntija Sinikka Ollikainen, Valtiokonttori KIEKU-OHJEET AMMATTIKÄYTTÄJILLE Henkilöstöhallinnon asiantuntija Sinikka Ollikainen, Valtiokonttori Taustaa Henkilöstöhallinnon Kieku-prosessien ja toimintamallin analyysi toteutettiin kesä-lokakuussa

Lisätiedot

"Näin Kieku parantaa tuottavuutta meillä"

Näin Kieku parantaa tuottavuutta meillä Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Rajavartiolaitos Tiina Lundgren, Liisa Salo, Heikki Kumpula Nykytila talous- ja henkilöstöhallinnon osalta Kieku käyttöön Rajavartiolaitoksessa 1.4.2014 Kiekun myötä RVL:lle

Lisätiedot

Kiekun Ajanhallinnan kehittäminen

Kiekun Ajanhallinnan kehittäminen Kiekun Ajanhallinnan kehittäminen Mika Sairanen, palvelujohtaja, CGI Oy Satu Laatinen, henkilöstöhallinnon asiantuntija, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 4.11.2014 Sisältö CGI:n Ajanhallinta-osaamisesta

Lisätiedot

KHS=kaupunginhallitus, Kj=johtajisto, STOJK=johtokunta, OSP=osastopäällikkö, KP=koulutuspäällikkö, AV=asiakaspalveluvastaava, TV=tilapalveluvastaava

KHS=kaupunginhallitus, Kj=johtajisto, STOJK=johtokunta, OSP=osastopäällikkö, KP=koulutuspäällikkö, AV=asiakaspalveluvastaava, TV=tilapalveluvastaava HELSINGIN KAUPUNKI SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO 27.1.2015 HENKILÖSTÖHALLINNON PÄÄTÖKSENTEKO JA TOIMIVALTA KHS=kaupunginhallitus, Kj=johtajisto, STOJK=johtokunta, OSP=osastopäällikkö, KP=koulutuspäällikkö,

Lisätiedot

Kieku hankkeen budjetti ja BI raporttien hyödyntäminen hankkeen talouden seurannassa

Kieku hankkeen budjetti ja BI raporttien hyödyntäminen hankkeen talouden seurannassa Kieku hankkeen budjetti ja BI raporttien hyödyntäminen hankkeen talouden seurannassa Eila Parviainen Tilaisuus, Esittäjä Kiekun budjettirakenne Hanke on jaettu neljään toimintokokonaisuuteen Projektikoodi

Lisätiedot

CATS Tuntikohdennuslomakkeen kehittämiskohteet. Satu Laatinen

CATS Tuntikohdennuslomakkeen kehittämiskohteet. Satu Laatinen CATS Tuntikohdennuslomakkeen kehittämiskohteet Satu Laatinen Kehittämiskohteet Kehittämiskohde Päättyneille sopimuksille tehtyjen CATS:n tuntikohdennusten hyväksyntä Tavoitetuntien oikeellisuuden parantaminen

Lisätiedot

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Heidi Lassila 6.3.2013 1 Vuosilomaa koskevat työehtosopimusmääräykset Yliopistojen ensimmäinen työehtosopimus voimaan 1.3.2010, uusi ajalle 1.2.2012-31.3.2014 Uusia muutoksia

Lisätiedot

Pyyntö OKM Nimeämispyyntö Kieku-tietojärjestelmähankkeen organisointi OKM:n hallinnonalalla

Pyyntö OKM Nimeämispyyntö Kieku-tietojärjestelmähankkeen organisointi OKM:n hallinnonalalla Pyyntö OKM/35/040/2011 31.03.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM058:00/2011 OKM Nimeämispyyntö Kieku-tietojärjestelmähankkeen organisointi OKM:n hallinnonalalla Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä kumppaniyritykset Toimittajayritykset kumppaniyritykset Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä Henkilöt Ajoneuvot Portti Vieraat Kulkulupahakemukset Perehdytysilmoittautumiset Ajolupahakemukset

Lisätiedot

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tuotannon tuen ja ylläpidon palvelut virastoille Valtion talous- ja

Lisätiedot

Jakopalkat. Virve Heikkinen ja Timo Ojala. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Jakopalkat. Virve Heikkinen ja Timo Ojala. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Virve Heikkinen ja Timo Ojala Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tuntikohdistustyyppi (M, L, S, U ja kohdistamaton) Sopimukselle on mahdollista valita tuntikohdistustyyppi:

Lisätiedot

SoleTM: työsuunnitelmat ja työajan kohdentaminen

SoleTM: työsuunnitelmat ja työajan kohdentaminen SoleTM: työsuunnitelmat ja työajan kohdentaminen TES-päivä 12.5. ja 17.5.2010 19.5.2010 1 Ketkä kohdentavat työaikaa? Työajan kohdentaminen koskee kaikkia Muutamia poikkeusryhmiä Tarkkuus ja menettelytavat

Lisätiedot

Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely

Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely SISÄLLYS Esipuhe 4 1 Kieku-ratkaisu 5 2 Seurantakohdemalli 6 3 Kieku-henkilöstöhallinto 9 3.1 Perustiedot 10 3.1.1 Organisaatiorakenne 10 3.2 Palvelussuhteen hallinta

Lisätiedot

Kokemuksia Valtiokonttorin Kieku-käyttöönotosta

Kokemuksia Valtiokonttorin Kieku-käyttöönotosta Kokemuksia Valtiokonttorin Kieku-käyttöönotosta Talous- ja henkilöstöhallinnon substanssit sekä Kiekuprosessit Mikä Heltta-hanke oli? Otimme käyttöön 1.1.2011 Kieku-tietojärjestelmän talousja henkilöstöhallintoon

Lisätiedot

Netvisor tuntikirjausliittymä

Netvisor tuntikirjausliittymä Päiväys: 4.4.2017 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 1.2 Tuntikirjausten palkkalajit... 3 1.3 Laskentakohteet...

Lisätiedot

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Versio 1,0 1.6.2012 Seija Friman Tilaisuus, Esittäjä Taha-prosessit Perustiedot Sisäinen laskenta - Sisäinen budjetointi ja valtuuksien seuranta - Vyörytykset

Lisätiedot

YPJ. Yliopistojen palkkausjärjestelmä. Henkilöstö- ja lakiasiat Henkilöstö- ja lakiasiat

YPJ. Yliopistojen palkkausjärjestelmä. Henkilöstö- ja lakiasiat  Henkilöstö- ja lakiasiat YPJ Yliopistojen palkkausjärjestelmä Jarmo Kuittinen / 7.10.2011 1 Sisältö Palkan määräytyminen Alustavat ja vahvistetut YPJ-tasot Arviointiprosessit Arviointiryhmät YPJwebin tiedot ja ylläpito 7.10.2011

Lisätiedot

PAIKALLINEN SOPIMUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA EHDOISTA

PAIKALLINEN SOPIMUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA EHDOISTA 1 PAIKALLINEN SOPIMUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA EHDOISTA Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 luku III 32 pykälän 1 momentissa todetaan, että kunnassa voidaan ottaa käyttöön työaikapankki

Lisätiedot

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Sisältö: Iso kehittämishanke - Jakopalkat 2015 Pienemmät kehittämisen painopisteet - Henkilöstöhallinnon prosessin tuki

Lisätiedot

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä?

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Katri Vermanne Maanmittauslaitos Kieku käyttäjäfoorumi 26.11.2015 Esityksen sisältö Maanmittauslaitos pähkinänkuoressa Esimiehen rooli, ammattimainen esimiestyö

Lisätiedot

Mikä muuttuu Kiekun myötä? Mitä se tarkoittaa?

Mikä muuttuu Kiekun myötä? Mitä se tarkoittaa? Mikä muuttuu Kiekun myötä? Mitä se tarkoittaa? 1 Sisältö 1. Kiekun prosessit ja työroolit 2. Kieku-taloushallinto 3. Kieku-raportointi 3 1. Kiekun prosessit ja työroolit 4 Kiekun prosessit ja työroolit

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Työaikapankkien raportoinnin toteutus Kiekuun

Työaikapankkien raportoinnin toteutus Kiekuun Työaikapankkien raportoinnin toteutus Kiekuun Kieku-info 26.4.2016 Satu Laatinen Leila Saari Tilaisuus, Esittäjä Työaikapankkien raportointi -projekti Projektin tilannekatsaus Tehostetun tuen järjestäminen

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Raportointi 11.2.2010

Kieku-tietojärjestelmä Raportointi 11.2.2010 1 Kieku-tietojärjestelmä Raportointi Sisältö 2 Raportointi Kieku-tietojärjestelmässä Tietovarastoraportointi Kieku-portaali raportointikanavana Tietovarastoraportoinnin sisältö Raportoinnin ominaisuudet

Lisätiedot

Jakopalkkaraportoinnin sisältö

Jakopalkkaraportoinnin sisältö Jakopalkkaraportoinnin sisältö Ratkaisupäällikkö Juho Ajo, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Juho Ajo, Valtiokonttori 27.5.2014 Esityksen sisältö Palkkakustannusjaon periaatteet 2014 Raporttien

Lisätiedot

Kieku-järjestelmän tulos- ja kehityskeskusteluosion pilotointi Valtiokonttorissa. Kieku-info, Santtu Mäkinen

Kieku-järjestelmän tulos- ja kehityskeskusteluosion pilotointi Valtiokonttorissa. Kieku-info, Santtu Mäkinen Kieku-järjestelmän tulos- ja kehityskeskusteluosion pilotointi Valtiokonttorissa Esityksen tarkemmat aiheet: Miten tulos- ja kehityskeskusteluosion käyttöönotto Valtiokonttorissa toteutetaan? Mitä huomioita

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015 Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta Päivitetty: 16.1.2015 Käsitteet Tehtäväalue Prosessialue 1. Pääprosessi 1.1 Osaprosessi Aliprosessi Toiminto Tehtävä Pääprosessin yhteyteen on sulkuihin merkitty

Lisätiedot

KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE. Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku

KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE. Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku Esityksen sisältö Palkkakustannusten jako nykytilanne ja kehittämissuunnitelmat Kustannusten kohdentamismalli tilanne

Lisätiedot

Kieku-käyttäjäpäivä. Kilpailukykysopimus Kieku-ratkaisun näkökulmasta Markku Kivioja, Valtiokonttori

Kieku-käyttäjäpäivä. Kilpailukykysopimus Kieku-ratkaisun näkökulmasta Markku Kivioja, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäpäivä Kilpailukykysopimus Kieku-ratkaisun näkökulmasta, Valtiokonttori Kilpailukykysopimuksen pääkohdat: Työajan pidennys (1/2) Neuvottelutulos 31.5.2016 valtion virka- ja työehtosopimuksista

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon raportointi

Henkilöstöhallinnon raportointi Henkilöstöhallinnon raportointi Mari Tervo ja Marika Pelonen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi BI- raportit Henkilötiedot Raportti haetaan kuukausitasolla Muuttujanäytössä

Lisätiedot

Pikaopas. Mobiilituntikirjausten hyödyntäminen palkanmaksussa

Pikaopas. Mobiilituntikirjausten hyödyntäminen palkanmaksussa Pikaopas Mobiilituntikirjausten hyödyntäminen palkanmaksussa Miten hyödyntää mobiilituntikirjauksia palkanmaksussa? Tässä oppaassa käydään läpi hyväksi havaittuja käytäntöjä sähköisen työajanseurannan

Lisätiedot

NTG Matkalasku. Sähköistää matkalaskujen hallinnan. NettiTieto Oy 020 742 1160 myynti@nettitieto.fi www.nettitieto.fi

NTG Matkalasku. Sähköistää matkalaskujen hallinnan. NettiTieto Oy 020 742 1160 myynti@nettitieto.fi www.nettitieto.fi NTG Matkalasku Sähköistää matkalaskujen hallinnan Helpottaa ja automatisoi yrityksen matkalaskujen käsittelyä. Matkalasku täytetään suoraan sähköisessä muodossa sekä hyväksytään ja tarvittaessa muokataan

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES 22 1 Etuuden vaihtaminen joustovapaaksi Ta ja tt voivat sopia (tes 22.3 ) a)

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle. Työnantajan verkkoasiointipalvelu

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle. Työnantajan verkkoasiointipalvelu Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu 2017 Kirjautuminen Kirjaudu Työnantajien asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat Palvelun käyttö edellyttää työnantajan

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

OHJE TOIMINTARYHMILLE

OHJE TOIMINTARYHMILLE OHJE TOIMINTARYHMILLE Käyttäjätunnusten aktivointi ja oikeuksien hakeminen Pääsynhallinnassa Päivitetty 7.11.2013 Kun tietosi on tallennettu Pääsynhallintaan, saat kolme sähköpostia. 1. Uusi käyttäjätunnus

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN, VIRANHALTIJAT

HENKILÖSTÖPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN, VIRANHALTIJAT OHJE 1 (6) HENKILÖSTÖPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN, VIRANHALTIJAT KH 18.1.2016 1. PÄÄTÖSVALLASTA, MUUTOKSENHAUSTA JA TIEDOKSIANNOSTA Kunnan päätösvaltaa on siirretty (delegoitu) henkilöstöasioissa viranhaltijoille

Lisätiedot