Kokemuksia kokonaiskustannusmallista. OPM:n työpaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemuksia kokonaiskustannusmallista. OPM:n työpaja 4.5.2010"

Transkriptio

1 Kokemuksia kokonaiskustannusmallista OPM:n työpaja

2 Kokonaiskustannusmallin käyttö Vuonna pilotointi Tekesin kanssa yhden TKK:n osaston (automaatio- ja systeemitekniikka) voimin. Työajan kohdentaminen käyntiin kattavasti vuonna 2007 (huhtikuu), edellytykset mallin käytölle laajemmin. Kokonaiskustannusmalli käytössä tällä hetkellä: o v alusta lähtien kaikki uudet Tekes hankkeet o ns. vanhojen Tekes hankkeiden henkilöstökustannusten raportointi fc-mallin mukaan (v lähtien) o 10/2008 lähtien maksullisen palvelutoiminnan hankkeet o EU:n 7. puiteohjelman hankkeet (sovellettu malli) o Suomen Akatemian hankkeet v hauista lähtien 2

3 Kokemuksia (1) Rahoittajien rahoitusehtojen erilaisuus > käytössä sekä kokonaiskustannus- että lisäkustannusmalli sekä muita malleja. Myös kokonaiskustannusmallista erilaisia sovelluksia > vaikea omaksua. Esimerkkejä: - EU:n 6. puiteohjelma: lisäkustannusmalli - EU:n 7. puiteohjelma: sovellettu kokonaiskustannusmalli - Tekes: sekä lisä- että kokonaiskustannusmalli - Suomen Akatemia: sekä lisä- että kokonaiskustannusmalli - Rakennerahastot: vaihtelee rahastoittain ja ohjelmittain. Samat henkilöt työskentelevät eri rahoitusmuotojen projekteilla, haastavaa mallintaa esim. palkkakohdennukseen. Kokonaiskustannusmallissa rahoitusrakenne muuttuu läpinäkyvämmäksi > projektin kannattavuus riippuu paljolti rahoitusrakenteesta > omarahoitusosuuden ymmärtäminen laitoksille haaste. 3

4 Kokemuksia (2) Rajanvedot sen suhteen, mitkä ovat projektin suoria kustannuksia ja mitkä epäsuoria > esim. ei voida nimetä tiettyjä kp-tilejä, joiden kirjaukset ovat aina suoria kustannuksia > ohjeistus! Organisaation koko huomioiden pakko automatisoida mahdollisimman paljon, laskentamallien päällekkäisyys aiheuttaa kuitenkin korjausten korjauksia.. Sujuvasti toimiessaan palkkakohdennus vähentää käsityötä. Kokonaiskustannusmalli lisää toivottavasti harkintaa hakuvaiheessa > mihin kannattaa lähteä mukaan > strategian toteuttaminen. Muutoksia järjestelmiin > kirjanpitoon lisätty seurantakohteita ja raportteja pyritty muokkaamaan toiminnan seurantaa tukeviksi. Hyvien työkalujen merkitys korostuu! Suunnitteluun ja seurantaan tarvitaan toimivat välineet. Oma ymmärrys lisääntynyt tekemisen myötä > tarkennuksia laskentaan, ohjeistukseen ja talon käytäntöihin. Pitkien poissaolojen kustannusrasitusten tasaus > äitiyslomat ja työterveys maksetaan keskitetysti, eivät rasita yksittäisiä projekteja eivätkä laitoksia. 4

5 Kokemuksia (3) Päädytty työajan kohdentamisessa ja palkkakohdennuksessa ensisijaisesti kokonaiskustannusmallin tukemiseen, muiden osalta tehdään tarvittaessa oikaisuja kirjanpitoon. Toiveena, että myös rakennerahastorahoitus ja ministeriöiden sektoritutkimusrahoitus saataisiin noudattamaan kokonaiskustannusmallia Kokonaiskustannusmalliprojektit raportoidaan rahoittajasta riippuen joko raportointikauden kertoimilla tai hakuvaiheen kertoimilla > tilanne elää osittain pitkissä projekteissa vuosittain > ohjeistus! Budjetoinnissa huomioitava yliopiston kokonaisbudjetti, koulun/tiedekunnan/ laitoksen budjetti ja yksittäisen projektin budjetti. Tulojen käsittely > rahoituksella katetaan myös yhteisiä kustannuksia > yleiskustannusveloitukset. laitosjohtajan päätöksellä oikeus periä tuloista ns. laitosveroa kattamaan laitostason kustannuksia. ns. johtavan dekaanin veloituksella katetaan hallinnon kustannuksia. Kertoimissa pientä vaihtelua vuosittain > Tekesille ja SA:lle ilmoitetaan vuosittain. 5

6 Kokemuksia (4) TYÖAJAN KOHDENTAMINEN: MUUTOKSET V Prosessia mietitään parhaillaan uusiksi; tavoitteena kevennetty malli. Uusi työehtosopimus (TES) tuo muutoksia, mm tuntilaisten joukko kasvaa. Tavoitteena hoitaa prosessi pääosin tukitoimintojen palveluna, rasittamatta mm. huippututkijoita. Aalto yo:n kolmella schoolilla keskinäisiä eroja: TKK:lla ja HSE:llä ennestään sama järjestelmä, TaiKilla eri -> järjestelmien yhtenäistäminen ajankohtaista viimeistään v > prosessit yhtenäisiksi jo aiemmin. Prosessi pyritään rakentamaan niin, että paitsi kustannuslaskennan ja rahoittajien näkökulma huomioidaan, se myös palvelee johtamista -> mahdollisesti seurantakohteita uusitaan. Työaikatiedot poimitaan järjestelmästä suoraan esim. Suomen Akatemian laskutukseen > tiedot oltava kunnossa. 6

7 Automaattinen palkkakohdennus Automaattinen palkkakohdennus tehdään ns. kokoomaprojektilta maksetuista palkoista. Palkkakohdennusta varten sähköinen työaikailmoitus tulee olla kunnossa viimeistään seuraavan kuukauden 8. päivä > ilmoituksista muodostetaan työaikatiedosto. Kirjanpidosta poimitaan kokoomaprojektilta maksetut palkat ja projektinhallintajärjestelmästä kyseisten henkilöiden työaikatiedot (%-osuudet) > myllytetyt palkat jakautuvat projekteille ja muille kohteille kirjanpitoon. Vastinparit kirjanpidossa > kaikki kirjaukset päätyvät euroina jonnekin. Kohdennus tehdään kuukausittain, aina ennen kirjanpitokauden sulkeutumista > tiedot raportoitavissa aina ko. kuukaudelle. Työaikatietojen puuttuessa palkka kaadetaan laitoksen perusrahoitukseen, selviteltäviin palkkoihin > laitoksen vastuulla hoitaa kirjanpidon korjaukset ja työajat kuntoon. Vain peruspalkka kohdennuksessa mukana, erilliskorvattavat työt (esim. ylityöt) ei. 7

8 Järjestelmätilanne v Taloustietojen master järjestelmänä Raindance: erilaisten seurantakoodien, tilipuitteiden yms. ylläpito, palkkakohdennus. Raportointi ja analysointi QlikView järjestelmällä, johon tiedot kulkevat tietovaraston kautta. Reportronicin järjestelmällä ( Halli ) tehdään työajan kohdentaminen. Uusi järjestelmähankinta käynnissä toiminnanohjausta varten (Cerion): budjetointi ja resursointi tullaan toteuttamaan uudella järjestelmällä. Henkilöstöhallinnon järjestelmä Personec F: henkilöiden palvelusuhteisiin liittyvien asioiden ylläpito, poissaolot, palkanlaskenta Tieto syötetään kerran yhteen järjestelmään, järjestelmät keskustelevat keskenään > esim. Personecin henkilötiedot päivittyvät Halliin joka yö automaattisesti. Kustannuslaskenta (mm. kertoimet) toteutettu excelillä. V tehdään paljon työtä järjestelmien kehittämisen ja yhtenäistämisen eteen. 8

9 Nykytilanne V kullakin Aalto-yliopiston schoolilla käytössä omat kertoimet, v tarkoitus siirtyä käyttämään yhteisiä kertoimia > todennäköisesti yksi yhteinen hsk-kerroin, mahdollisesti useampia yk-kertoimia. Prosesseja ollaan parhaillaan muokkaamassa, mm. työajan kohdentamista tullaan yksinkertaistamaan. Uusi yliopisto hakee toimintatapojaan, v pyritään miettimään mm. mitä asioita todella halutaan seurata ja millä välineillä. Organisaation rakentaminen kesken > talousvastuuta tullaan keskittämään myös tiedekuntiin entistä enemmän, uudessa toimintaympäristössä talousasioiden merkitys korostuu. Järjestelmäarkkitehtuurin rakentaminen kesken, haastavaa toimia keskeneräisessä ympäristössä. Sertifiointi lisää luotettavuutta; ajankohtaista ainakin EU:n 7. puiteohjelmaan liittyen, prosessi käynnistymässä > pyritään benchmarkkaamaan jotain organisaatiota, joka toteuttanut sertifioinnin. 9

10 Yhteystiedot Aalto-yliopisto Puh /

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI SUOMEN AKATEMIA Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta,

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

OPM taloushallinnon työpaja yliopistoille 4.5.2010 Kokonaiskustannusmalli ja viranomaistarpeet

OPM taloushallinnon työpaja yliopistoille 4.5.2010 Kokonaiskustannusmalli ja viranomaistarpeet OPM taloushallinnon työpaja yliopistoille Kokonaiskustannusmalli ja viranomaistarpeet Aalto-yliopiston tietovarasto ja raportointi osana kokonaisarkkitehtuuria Satu Kekäläinen Aalto-yliopisto Aalto tietovarasto

Lisätiedot

HINNOITTELUN KUSTANNUSVASTAAVUUS MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN KOTIELÄINTUOTANNON TUTKIMUKSEN LABORATORIOSSA

HINNOITTELUN KUSTANNUSVASTAAVUUS MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN KOTIELÄINTUOTANNON TUTKIMUKSEN LABORATORIOSSA HINNOITTELUN KUSTANNUSVASTAAVUUS MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN KOTIELÄINTUOTANNON TUTKIMUKSEN LABORATORIOSSA Kehitystyö/MTT MTT:n henkilöstön täydennyskoulutus Mustiala, syksy 2012 Minna

Lisätiedot

Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely

Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely SISÄLLYS Esipuhe 4 1 Kieku-ratkaisu 5 2 Seurantakohdemalli 6 3 Kieku-henkilöstöhallinto 9 3.1 Perustiedot 10 3.1.1 Organisaatiorakenne 10 3.2 Palvelussuhteen hallinta

Lisätiedot

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti RAKETTI XDW -projektin loppuraportti 14.4.2011 Manne Miettinen, Jussi Auvinen ja Teemu Kemppainen RAKETTI XDW polku, jonka kuljin... 2 Tuotokset ja panokset... 5 Projektin tavoitteet ja lähtökohdat...

Lisätiedot

RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007. Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat

RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007. Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007 Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat Pekka Pajakkala Paula Ala-Kotila Syyskuu 2007 1 Esipuhe Valtiovarainministeriö kutsui 27.2.2007 selvitysmiehen,

Lisätiedot

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti KIRKON PALVELUKESKUS HeTa-projekti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 1. Nykytilan arviointi 3 1.1 Nykytilan tunnistetut ongelmat 4 1.2 Jäsenkato kasvussa 5 1.3 Tietohallinnon hoito 6 1.4 Nykytilan jatkuminen

Lisätiedot

Hallittua kasvua UVL-hengessä

Hallittua kasvua UVL-hengessä LVIS-Maailma Admicomin Admicomin asiakaslehti asiakaslehti 1/2012 4/2011 Potkua liikevaihtoon s. 4 Rahoitusennuste auttaa päivittäisessä päätöksenteossa s. 7 Sähköinen kirjanpito on nykyaikaa s. 10 Hallittua

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Kokonaiskustannusmalli. Kokonaiskustannusmallin soveltaminen tutkimusrahoituksessa - vaatimukset kustannuslaskennalle

Kokonaiskustannusmalli. Kokonaiskustannusmallin soveltaminen tutkimusrahoituksessa - vaatimukset kustannuslaskennalle Kokonaiskustannusmallin soveltaminen tutkimusrahoituksessa - vaatimukset kustannuslaskennalle OKM / AMK -taloushallinnon seminaari 8.5.2015 Marita Virtanen, Tekes Kokonaiskustannusmalli Miksi kokonaiskustannukset?

Lisätiedot

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt:

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Opetusministeriölle Opetusministeriö on asettanut 14.10.2005 (Dnro 61/040/2005) hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushankkeen ja sen ohjausryhmän. Toimikausi päättyy 31.12.2008. Hankkeen

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

TULOSPALKKAUSTYÖRYHMÄN RAPORTTI

TULOSPALKKAUSTYÖRYHMÄN RAPORTTI 1 TULOSPALKKAUSTYÖRYHMÄN RAPORTTI Tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille 2001-2002 työmarkkinoiden keskusjärjestöjen asettaman tulospalkkaustyöryhmän raportti Toimeksianto ja raportin tarkoitus Tulospoliittisen

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä 1(29) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä Tiedolla johtaminen ja sen rakenteet hoitotyön henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa Hoitotyön henkilöstöresursoinnin pidemmän aikavälin

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Taloushallinto- ja oikeusyksikkö Suunnitelma 12.9.2014 Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma 1. Taloushallintostrategian taustaa Valtion taloushallinnon

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Pro Gradu -tutkielma Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Jaakko Pelkonen Jyväskylän Yliopisto Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Arja Poranen Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kajaani 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä

Lisätiedot

XDW-TIETOVARASTO TALOUSHALLINNON OSA-ALUEEN TOTEUTUS

XDW-TIETOVARASTO TALOUSHALLINNON OSA-ALUEEN TOTEUTUS XDW-TIETOVARASTO TALOUSHALLINNON OSA-ALUEEN TOTEUTUS SISÄLLYS 1 TALOUSHALLINNON OSA-ALUEPROJEKTIN TAVOITE... 1 2 RAPORTOINNIN PERUSTA HAMKISSA... 1 3 TESTIRAPORTTI, OPH KUSTANNUSTIETOJEN RAPORTOINTI...

Lisätiedot

Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA

Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2012 SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN

Lisätiedot

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS

1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS 1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS 2 / 9 1. Mitä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallinnon, kuten myyntilaskujen laatimisen ja lähettämisen,

Lisätiedot

Verkkolaskutus Electronic billing

Verkkolaskutus Electronic billing 15.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Verkkolaskutus Electronic billing Kandidaatintyö Petteri Westerholm Anssi Tura TIIVISTELMÄ Tekijät:

Lisätiedot