Turun SKOL-, RAKLI- Teknologiateollisuus-tapaaminen Jouni Mantela

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun SKOL-, RAKLI- Teknologiateollisuus-tapaaminen 7.5.2014. Jouni Mantela"

Transkriptio

1 Turun SKOL-, RAKLI- Teknologiateollisuus-tapaaminen Jouni Mantela

2 VISIO Luotettavin kokonaissuunnittelukumppani STRATEGIA Kokonaissuunnittelu Optiplan tapa toimia Kokonaissuunnittelupalvelut & Eko- ja kustannustehokkaat ratkaisut Asiakaslähtöinen toiminta & Täsmällinen toimintatapa

3 Suunnitteluprosessin tulevaisuuden haasteet Top 6 1. Kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun rooli kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen mahdollistajana 2. Asiakkaan tahtotilan, perinteisen suunnitteluprosessin ja energia- sekä ympäristöasiantuntijuuden yhdistäminen optimaalisella tavalla 3. Projektitasolla luonnossuunnittelun alkuvaiheen optimointi Energiatehokkuus Ympäristökuormitus Kustannustehokkuus 4. Rakennusfysikaalinen osaaminen ja turvallisten vakioratkaisujen hyödyntäminen, sisäilmasta huolehtiminen 5. Aikataulun hallinta 6. Suunnitelmien ristiriidattomuuden varmistaminen Keinusaaren toimistotalo, Hämeenlinna 3

4 Perinteinen suunnitteluprosessi ARK Asiakkaalla monta kumppania, joiden toiminta hänen täytyy sovittaa yhteen sekä keskenään että asiakkaan oman prosessin kanssa LVIA ASIAKAS RAK SÄHKÖ Tietokatkos 4

5 Kokonaissuunnittelukonsepti Asiakas saa tarvitsemansa palvelun helposti ja luotettavasti ASIAKAS LVIA ARK RAK SÄHKÖ Tiedonsiirto on helppoa ja sujuvaa ja Optiplan ottaa kokonaisvastuun suunnittelun yhteensopivuudesta ja virheettömyydestä Elementtisuunnittelu Kaavoitus Kustannuslaskenta Energia-analyysit Ympäristöluokitus Elinkaarilaskenta Rakennuttaminen Valvonta 5

6 Sopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys A) Suunnittelusopimus, laaditaan tarjouspyyntöaineiston liitteenä olevalle sopimuspohjalle. B) Sopimuksen liitteet 1. Mahdollinen neuvottelumuistio/ -pöytäkirja 2. Ennen tarjousta lähetetyt kirjalliset tarkennukset 3. Tarjouspyyntö liitteineen 4. Suunnitteluohjelma 5. Arkkitehdin luonnokset Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995 edellä mainituin muutoksin ja lisäyksin. 7. Ao. tehtäväluettelot 8. Suunnittelijan tarjous 9. Maksuerätaulukko Suunnittelijan tarjouksen mukaiset asiat tulisi siirtää itse sopimukseen (A) tai tarjous tulisi sijoittaa 1. liitteeksi 6

7 Tarjousten vertailu Tilaaja hyväksyy hyväksyttävistä tarjouksista itselleen kokonaistaloudellisesti edullisimman. Konsulttien valinta perustuu arvoanalyysiin, jossa painotukset ovat seuraavat: - projektin vastaava suunnittelija: suunnittelupätevyys (erityisesti asuinrakennukset), referenssit (hankkeiden nimet, suuruudet ja toteutusajankohdat) sekä koulutus 35 %. - muu henkilöstö, enintään 1 henkilö: suunnittelupätevyys (erityisesti asuinrakennukset), referenssit (hankkeiden nimet, suuruudet ja toteutusajankohdat) sekä koulutus 20 %. - sisältö: projektin vetäjän työmääräarvio, työohjelman kuvaus, henkilöstön työmääräarvio 10 %. - yritys: käytössä olevat ohjelmistot ja laadun varmistus 5 %. - suunnittelun kokonaishinta 30 %. 7

8 Suunnittelutehtävien sisältö Sen lisäksi mitä tässä ja muissa tarjouspyyntöön liittyvissä asiakirjoissa on ilmoitettu, sisältyvät seuraavat tehtävät suunnittelutoimeksiantoon: - tarvittavien suunnitelmien hyväksyttäminen OK - suunnittelukokouksiin osallistuminen lkm? esim. 5 krt, OK - osallistuminen urakkaneuvotteluihin lkm? esim. 2 krt, OK - osallistuminen työmaakokouksiin (n. kerran kuukaudessa). Kokouksiin on osallistuttava vähintään 1 hlö/toimisto, lkm? esim. 10 krt, sis. vastaanotto OK - rakennuttajakonsultin laatiman urakkaohjelman ja urakkarajaliitteen tarkastaminen ja täydentäminen OK - urakoiden lisä- ja muutostyötarjousten kommentointi OK - urakoitsijoiden esittämien ehdotusten tarkastus ja laadunvarmistus OK - osallistuminen oman suunnittelualansa viranomaistarkastuksiin OK - suunnittelijan tarkastuslistojen laadinta ennen vastaanottoa sisältö?, OK - turvallisuuden huomioiminen rakennusvaiheessa VNa 205/2009 mukaan OK - turvallisuusasiakirjan täydentäminen ja päivittäminen oman alan asioilla OK - kaikkien suunnitelmien yhteensovittaminen ja tarkistaminen, sekä täydentäminen ja pienet Muutokset oma tarkastus / pääsuunnittelijan tarkastus, OK - osallistuminen palautepalaveriin hankkeen valmistuttua OK 8

9 Rakennesuunnittelu 1/(2) Rakennesuunnittelijan tehtävään sisältyvät RAK 95 (RT ) kohtien 3-6 mukaiset perustehtävät. vai RT ? Edellisten lisäksi rakennesuunnitteluun sisällytetään seuraavat (täydentävät)tehtävät: - kohta 3.3 ja 4.1.3; ulkoalueella olevien rakenteiden suunnittelu OK - kohta 3.3; rakennusosien käyttöikäselvitykset kommentointi OK - kohta 4.1.3, ; työnaikaisten tukiseinien rakenteellinen mitoitus, Geo? - kohta 4.1.3, ; paalutus-, kaivu- ja louhintatoleranssien ylittymisestä aiheutuva Muutossuunnittelu, lisätyö xx - perustusten, alapohjan sekä piha-alueen kuivatussuunnitelma, salaojien suunnittelu OK - radonsuojauksen suunnittelu OK - kohta 4.1.7; varusteiden kiinnityksen rakenteellinen suunnittelu talotikkaat ym. Kaiteet ym. OK - kohta ; täydentävät rakenteet, kalusteiden vaatimien tuentojen suunnittelu, esim. pesuallas vs. kipsiseinä? OK - kohta 4.2.1, 5; urakkaneuvotteluihin osallistuminen, yhteisesti sovittujen ja tilaajan hyväksyminen suunnitelma muutoksien tekeminen lisätyö, xx - kohta ; runkorakenteet, mitta- ja määräluetteloiden laatiminen (elementit ja valmisosat) normaalisti ei, mallinnus tuottaa, xx - kohta ; ulkoseinät, mitta-, määrä- ja raudoiteluetteloiden laatiminen (elementit ja valmisosat) kuten yllä 9

10 Rakennesuunnittelu 2/(2) - kohta 4.2.4; betonielementit, elementtisuunnittelu, määräysten mukaisesti määrä- ja tarvikeluetteloineen, vai erillishinta / yksikköhinta? RT lähtötietosuunnittelu mahdollista erillistä osatoimittajaa varten (ontelolaatat), ns. lappukuvat OK tartuntateräs- ja liitososaluetteloiden laatiminen, sähköurakoitsijan merkitsemien sähköputkitusten yhteensovittamisen (rakenteellinen) tarkistaminen (elementit) OK - viranomaismääräykset täyttävien palokatkosuunnitelmien laatiminen, lisätyö xx - kohta 5; osallistuminen rakennustyön aikaisiin viranomaisten aloitus- ja seurantakokouksiin OK - kohta 5; urakoitsijoiden antamien vaihtoehtoisten materiaalien, tuotteiden, suunnitteluratkaisujen ja työtapojen kelpoisuuden selvittäminen, lisätyö, xx - reikäkuvien laatiminen OK - kohta 6; tietojen toimittaminen huoltokirjaan oman suunnittelualan osalta xx, OK - kohta 6; suunnitelmien arkistointi käyttäjälle. OK, kuka omistaa dwg:t, 3D-mallin? 10

11 LVIAJ-suunnittelu 1/(4) LVIAJ-suunnittelu sisältää seuraavat kohteen tarvitsemat taloteknisten järjestelmien suunnitelmat: - lämmitysjärjestelmä - vesi- ja viemärijärjestelmät - ilmanvaihto - ilmanvaihdon jäähdytys - rakennusautomaatio - LVIAJ-suunnittelun tehtävät määräytyvät talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelon TATE mukaisista tehtävistä, sekä muussa tarjouspyyntöaineistossa määritellyn lisäksi alla määritellyistä muista tehtävistä (ks. talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo TATE 95 RT sekä talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelon lisälehti RT ): vai pelkkä RT ? - kohta 3; Luonnossuunnitteluvaiheen lähtötietojen tarkistaminen & tehtävät, joihin tulee kiinnittää erityistä huomiota (kohta 3 sisältyy kokonaisuudessaan toimeksiantoon pl. kohta 3.10 investointilaskelman laatiminen)?? 11

12 LVIAJ-suunnittelu 2/(4) yleisesti taloteknisessä suunnittelussa sovitaan talotekniikan keskinäisestä tiedonsiirrosta, tarkennetaan ulkopuoliset liittymät, täsmennetään tekniset tilantarpeet jatkosuunnittelua varten, sijoitetaan päätelaitteet ja mitoitetaan ne suuruusluokkaisesti, suunnitellaan pääreititykset (putkistot, kanavistot), tyyppihuoneiden suunnitteluratkaisut, selvitetään järjestelmien integrointimahdollisuudet, tarkennetaan urakkarajat ja hankintamenettelyt, määritetään raskaiden/ suurikokoisten laitteiden painot ja kulkureitit, määritellään oleellisimmat reikätarpeet ja vertaillaan ja yhteen sovitetaan suunnitelmat 12

13 LVIAJ-suunnittelu 3/(4) - määritellään järjestelmien palvelualueet, suunnitellaan LVI-järjestelmien pääratkaisut tuloksenaan mm. järjestelmäselostukset sekä tyyppileikkaukset, määritellään energiamittaukset sekä lasketaan lämmitystehot OK - kohta 5.2; rakentamisen aikana urakoitsijoiden toteutusehdotusten tarkastaminen kommentointi OK - kohta 5.3; osallistuminen rakennusaikaisten tehtävien suunnitteluun työmaalla xx - kohta 5.5; laite- ja asennustapatarkastukset työmaakäynnit max. 10krt - kohta 5.6 toimintakokeiden suunnittelu ja koordinointi lisätyö, xx - kohta 5.7; osallistuminen vastaanottotarkastukseen, johon suunnittelija laatii listat tyyppipuutteista järjestelmä ja periaatetasolla työmaakäynnit max. 10krt - kohta 5.11; talotekniikan tietojen tuottaminen huoltokirjaan ja K&H suunnitelmien täydentäminen suunnitelmatiedoilla OK 13

14 LVIAJ-suunnittelu 4/(4) - kohta 6.3 takuutarkastus pitkä aikajänne, xx - kohta 7.8 rakennuttajan avustaminen hankintaneuvottelussa xx - kohta 7.15 tarkesuunnitelmien laatiminen (puhtaaksi piirtäminen) xx - kohta 7.27 vastaanottomenettelyyn kuuluvat järjestelmien toiminta-arvojen tarkistukset OK - kohta 7.31 osallistuminen jälkitarkastuksiin pitkä aikajänne, xx - sadeveden poistojärjestelmän suunnittelu OK - reikä- ja varaustietojen määritys rakennesuunnittelija toimittamiin reikäpiirustuksiin OK - osallistuminen tarvittaessa muihin työmaalla pidettäviin kokouksiin lkm? esim. 2 krt, OK - osallistuminen virallisiin tarkastuksiin ja toimintakokeisiin OK - energiatodistuksen, energiaselvitysten ja -laskelmien laatiminen yhteistyössä arkkitehdin kanssa rakennuslupaa varten vai erillishinta? - radonputkien poistot katolle saakka ja mahdollisesti tarvittava koneellistaminen OK - urakoitsijoiden antamien vaihtoehtoisten materiaalien, tuotteiden, suunnitteluratkaisujen ja työtapojen kelpoisuuden selvittäminen, lisätyö xx - tietojen toimittaminen huoltokirjaan oman suunnittelualan osalta OK - suunnitelmien arkistointi käyttäjälle. OK, kuka omistaa dwg:t, 3D-mallin? - LVIAJ -suunnittelun tehtäviin kuuluu myös kiinteistön tarvitsemien suunnittelualaansa liittyvien liittymissopimusten laatiminen ja tarkastaminen rakennuttajalle allekirjoitusvalmiuteen (mm. vesi, viemäri, sadeviemäri, kaukolämpö). xx 14

15 Sähkö-, tele-, tieto ja turvajärjestelmien suunnittelu 1/(2) Sähkösuunnittelu sisältää myös paloilmoitin- ja turvavalaistusjärjestelmän suunnittelun. xx Sähkösuunnittelun tehtävät määräytyvät talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelon TATE mukaisista tehtävistä, sekä muussa tarjouspyyntöaineistossa määritellyn lisäksi alla määritellyistä muista tehtävistä (ks. talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo RAK 95 RT sekä talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelon lisälehti RT ): vai RT määritellään järjestelmien palvelualueet, suunnitellaan järjestelmien pääratkaisut tuloksenaan mm. järjestelmäselostukset sekä tyyppileikkaukset (?) ilmenee suunnitelmissa - kohta 4; toteutussuunnittelu suoritetaan talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelon lisälehti RT taulukossa 1 esitetyn 2-laajuuden mukaisesti alla olevin tarkennuksin: turvavyöhykkeet ja laitemäärittelyt sekä sijoitukset n. 5 metrin tarkkuudella? - kohta 5.2; rakentamisen aikana urakoitsijoiden toteutusehdotusten tarkastaminen kommentointi OK - kohta 5.3; osallistuminen rakennusaikaisten tehtävien suunnitteluun työmaalla xx - kohta 5.5; laite- ja asennustapatarkastukset työmaakäynnit max. 10krt - kohta 5.6 toimintakokeiden suunnittelu ja koordinointi lisätyö, xx - kohta 5.7; osallistuminen vastaanottotarkastukseen OK 15

16 Sähkö-, tele-, tieto ja turvajärjestelmien suunnittelu 1/(2) - kohta 5.11; talotekniikan tietojen tuottaminen huoltokirjaan sekä K&H suunnitelmien täydentäminen suunnitelmatiedoilla OK - kohta 6.3 takuutarkastus pitkä aikajänne, xx - kohta 7.8; rakennuttajan avustaminen hankintaneuvottelussa xx - kohta 7.15 tarkesuunnitelmien laatiminen (puhtaaksi piirtäminen) sähköurakassa, xx - kohta 7.22; palonsammutusjärjestelmän suunnittelu oman tekniikka-alan osalta OK - kohta 7.27 vastaanottomenettelyyn kuuluvat järjestelmien toiminta-arvojen tarkistukset OK - kohta 7.31 osallistuminen jälkitarkastuksiin ei yleensä, xx - reikä- ja varaustietojen määritys rakennesuunnittelija toimittamiin reikäpiirustuksiin OK - urakoitsijoiden antamien vaihtoehtoisten materiaalien, tuotteiden, suunnitteluratkaisujen ja työtapojen kelpoisuuden selvittäminen lisätyö xx - sähköputkitusten ja rasioiden merkitseminen elementtisuunnitelmiin xx - tietojen toimittaminen huoltokirjaan oman suunnittelualan osalta OK - suunnitelmien arkistointi käyttäjälle OK, kuka omistaa dwg:t, 3D-mallin? - osallistuminen tarvittaessa muihin työmaalla pidettäviin kokouksiin lkm? esim. 2 krt, OK - osallistuminen virallisiin tarkastuksiin ja toimintakokeisiin OK Sähkösuunnittelun tehtäviin kuuluu myös kiinteistön tarvitsemien suunnittelualaansa liittyvien liittymissopimusten laatiminen ja tarkastaminen rakennuttajalle allekirjoitusvalmiuteen (mm. sähkö, tele). vai urakoitsija?, xx 16

17 Tarjoukseen liitettävät todistukset ja liiteaineisto 1. Henkilöstön tuntiveloitushinnat ja työmäärä arviot SKOL-luokituksin 2. Suunnittelualan vastuuhenkilö, koulutus, kokemus, referenssit ja arvio työpanoksesta tähän projektiin. Vastuuhenkilöä ei työn kuluessa saa vaihtaa ilman tilaajan suostumusta. 3. Muut suunnitteluun osallistuvat henkilöt sekä selvitys heidän koulutuksestaan ja työkokemuksestaan. 4. Kuvaus projektinhoitotavasta, mahdollisesta suunnittelijan laatujärjestelmästä ja käytettävissä olevista suunnitteluvälineistä ja ohjelmistoista 5. Selvitys tilaajavastuulain mukaisien velvoitteiden hoitamisesta, esim. tilaajavastuu.fi raportti tai muu selvitys asiasta sekä kaupparekisteriote 6. Selvitys vastuuvakuutuksesta 7. Referenssiluettelo toimiston viimeisimmistä vastaavantyyppisistä suunnittelukohteista. 19

18 Tarjoushinta: xx.xx / h-m2 vai xx.xx / br-m2 vai xxx.xxx (alv 0%) vai joku muu? Tavoitehintamenettely tms. 3D-mallinnus xx / h-m2 Kyselyssä ei ole käsitelty mm: CE-merkintä / Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen xx Keinusaaren toimistotalo, Hämeenlinna 20

19 21

Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx

Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2015 922 Vesilahti 12.8.2015 Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintatuotot 6 313 128 2 535 783 3 777 345 40,2 2 880 055 6 110 921

Lisätiedot

Osmajoentie 75, 78210Varkaus

Osmajoentie 75, 78210Varkaus Osmajoentie 75, 78210Varkaus YHTEYSTIEDOT RAKENNUTTAJA PL 87 70101 KUOPIO RAKENNUTTAJAN YHTEYSHENKILÖT Tulosaluejohtaja, tilapalvelut Ari Orsjoki 044-785 3005 ari.orsjoki@sakky.fi Rakennuttaja Tapani Lehmusaho

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä.

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Savonlinnan keskussairaala) leikkausyksikön ja yhteispäivystyksen uudisrakennuksen ja saneerauksen talotekniikan suunnittelu 1. Tarjouspyyntö Pyydämme suunnittelutarjoustanne

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ RAK TARJOUSPYYNTÖ RAKENNESUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK 12

RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK 12 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK 12 Vertailu tehtäväluetteloon RAK 95 Antti Kokko Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1 (8) RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena ovat Nikkilän Sydämen koulukeskuksen rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Nikkilän Sydän on Sipoon Nikkilään v. 2016

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA 1 (30) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY TALLITIE6 PERUSKORJAUS 1 TALLITIE 6 PERUSKORJAUS 4.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 4 1.1 Työmaan hallinto 1.2 Informointivelvollisuudet 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta 1.4 Asioiden kirjaaminen

Lisätiedot

Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus

Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus TARJOUSPYYNTÖ 1 /(5) SUUNNITTELUTARJOUSPYYNTÖ / ARKKITEHTISUUNNITTELU Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus Teuvan kunnan tekninen toimi pyytää kirjallista suunnittelutarjousta oheisten

Lisätiedot

Mikko Manni. Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje

Mikko Manni. Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje Mikko Manni Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto Talotekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö 31.6.2011 2 Sisällys 1 Johdanto... 6 2 Rakennusprojekti...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT /...-// Tl:::. 0-/ I C: tcet:::) URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA Keskuskoulun keittiösaneeraus ds,d,a.o/y Hanke n:o 94398 Loimaan kaupungin tekninen lautakunta

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 1 / 24 URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 Kotipaikka: Nurmijärvi Y-Tunnus 0761288-6 www.nva.fi KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 2 / 24 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita:

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 30.4.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 1: Urakkarajaliite Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Työmaan hallinto Työmaan johtovelvollisuudesta

Lisätiedot