Osmajoentie 75, 78210Varkaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osmajoentie 75, 78210Varkaus"

Transkriptio

1 Osmajoentie 75, 78210Varkaus YHTEYSTIEDOT RAKENNUTTAJA PL KUOPIO RAKENNUTTAJAN YHTEYSHENKILÖT Tulosaluejohtaja, tilapalvelut Ari Orsjoki Rakennuttaja Tapani Lehmusaho RAKENNUTTAJAKONSULTTI Insinööritoimisto Polartek Oy Rakennuttajapäällikkö Martti Kojola puh RAKENNUSHANKKEEN NIMI JA OSOITE Savon ammatti- ja aikuisopisto Osmajoentie 75, peruskorjaus ja laajennus VARKAUS 1 TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA Rakennuskohde sijaitsee Varkaudessa osoitteessa Osmajoentie 75 Käynnistyvä rakennushanke sisältää seuraavat vaiheet: 1. Osmajoentie 75 C- osa auton perusopetustyösaliin kohdistuva peruskorjaus ja muutostyöalue n. 420 m Osmajoentie 75 B- osa hiusalan harjoitusluokka peruskorjaus ja muutostyöalue n. 195 m 2.

2 3. Osmajoentie 75 B- osa soten hoitoluokat peruskorjaus ja muutostyöalue n. 260 m Uudisrakennushankeen, johon sisältyvät uudet keittiö-, ruokailutilat. Uudisrakennuksen koko tulee olemaan n. 800 brutto-m2. 5. Rakennusten purkutyöt (A ja B osat) sekä piha-alueen muutostyöt Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 5,6 milj.eur. Rakennushankeen vaihe nro 4 toteutetaan tietomallintamalla Senaatti kiinteistöjen ohjeistuksen mukaisesti. 2 RAKENNUTTAMISTEHTÄVÄT Kohteen rakennuttamistehtävät hoitaa Insinööritoimisto Polartek Oy. 3 AIKATAULU Hankkeen alustava aikataulu on seuraava: 1. Osmajoentie 75 C- osa auton perusopetustyösaliin kohdistuva peruskorjaus ja muutostyöt: - suunnittelu valmis 12/ töiden toteutus valmis 7/ Osmajoentie 75 B- osa II- kerroksen hiusalan ja sosiaali- ja terveysalan harjoitusluokka peruskorjaus ja muutostyöalue n. 455 m 2. - suunnittelu valmis 2/ töiden toteutus valmis 7/ B- osan uudisrakennushankeen, johon sisältyvät nykyisten autoalan työsalitilojen purkutyöt ja uudet keittiö-, ruokailutilat sekä pääsisäänkäynnin muutostyöt ja yleisopetustiloihin kohdistuvat muutostyöt. Uudisrakennuksen koko tulee olemaan n. 800 brutto-m2 ja pääaulan sekä opiskelijapalveluiden muutostyöalue on laajuudeltaan n. 200 m2. - suunnittelu alkaa 2 / suunnittelu valmis 10/ töiden toteutus valmis 3/ Uudisrakennuksen osalta rakennustyöt toteutetaan välisenä aikana.

3 4. Osmajoentie 75 A- osan purkutyöt ja ulkoalueen muutostyöt - töiden toteutus valmis 7/2018 Uudisrakennuksen on määrä olla valmis ja luovutettuna käyttäjille rakennuksen sisäpuolisilta osilta , jonka jälkeen puretaan rakennuksen A-osa ja muotoillaan piha- ja liikennealueet siten, että muutostyöt ovat kokonaisuudessaan valmiit Muutosalueet on esitetty liitteenä olevissa kuvissa, mutta mahdolliset talotekniset muutokset eivät rajaudu pelkästään ko. alueisiin. Suunnittelu tehdään ko. aikataulun mukaisesti. Suunnittelukokouksia pidetään noin neljän viikon välein. 4 URAKKAJAKO Rakennushanke toteutetaan kiinteähintaisina joko kokonais-, jaettuna- tai osaurakoina. Suunnittelu tehdään siten, että työ on tarvittaessa jaettavissa ainakin seuraaviin urakoihin: maanrakennus- ja louhintatöiden urakka elementtitoimitus- ja -asennusurakka rakennusteknisten töiden pääurakka putkiurakka ilmanvaihtourakka sähköurakka rakennusautomaatiourakka mahdolliset muut rakennuttajan erillishankinnat Urakkamuoto ja lopullinen urakkajako päätetään myöhemmin. 5 RAKENNUSTYÖN TURVALLISUUS Suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennustyön toteuttaminen siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden tai loppukäyttäjien turvallisuudelle. 6 SUUNNITTELUOHJEET JA -TAVOITTEET Lähtökohtana on Haahtela Kehitys Oy:n laatima Wop mittaus, joka on toteutettu tilaajan toimesta etukäteen. Rakennuksen lämmitys-, sähkö- ja jäähdytysenergiankulutukseen ja muunneltavuuteen samoin kuin sisäilman laatuun ja rakennusmateriaalien terveellisyyteen, tiiveyteen (tiiveysluku < 0,6 1/h), rakennuksen huollettavuuteen ja korjattavuuteen kiinnitetään huomiota.

4 Kohteen suunnittelussa on energian käyttöön ja energialähteen valintaan kiinnitettävä erityistä huomiota. On selvitettävä esim. bio- (pelletti- tai hake) lämpölaitoksen soveltuvuus kohteeseen ja mahdollisesti kaksoisjulkisivun, aurinkokeräimien tai maalämmön hyödynnettävyys. Talotekniikassa valojen ohjaus, pumppujen ja puhaltimien ohjaus käytön mukaan on otettava huomioon. Suunnittelijat laativat energiaratkaisusta erillisen selvityksen. Hankkeessa käytetään uudisrakentamisen osalta tietomallinnusta. Tehtävillä konsulttisopimuksilla tilaajalle annetaan tietomallin täysi käyttöoikeus kohdassa 2. mainitussa kohteessa tilaajan vapaasti valitsemiin käyttötarkoituksiin. Tilaajalla on täysi oikeus luovuttaa malli kohteen mukana tai kohteessa käytettäväksi, mutta ei erikseen. Mallin luovutuksen yhteydessä luovutuksensaajalle siirtyvät samat oikeudet kuin luovuttajalla oli. Käyttöoikeus sisältää myös oikeuden tietomallin muuttamiseen kohdassa 2. mainitussa kohteessa. Edellä mainitut kaikki oikeudet koskevat myös yhdistelmämallia. Kaikki (vaiheet 3)uudisrakennuksen tilat ja siihen liittyvät LVIAS- tekniikan asennukset mallinnetaan 3 D tietomalliksi arkkitehdin laatiman 3 D mallin pohjalle. Projektissa edellytetään käytettäviltä ohjelmistoilta tietomallin IFC 2x3 sertifikaattia. Arkkitehdin suunnittelutehtävään sisältyy(vaihe 3) uudisrakennuksen tilojen ja julkisivujen mallintaminen ja LVIA- ja sähköasennusten mallintaminen sisältyy ao. suunnittelutehtävään. Vanhat tilat (vaiheet 1 ja 2) ja niiden sisältämät talotekniset LVIAS-asennukset suunnitellaan 2 D suunnitteluna. Mallien käyttöön liittyy oleellisena osana laadunvarmistus, jonka keskeisenä tavoitteena on suunnitelmien laadun sekä osapuolien välisen tiedonsiirron parantaminen ja sitä kautta suunnitteluprosessin tehostaminen. Tämä vaatii suunnittelijoiden, projektin johdon ja tilaajan yhteistyötä. Vastuuta laadusta ei kuitenkaan voida siirtää laadunvarmistuksen tehtäväksi, vaan jokaisella osapuolella on vastuu omasta työstään. Hankkeessa sovelletaan Senaatti-kiinteistöjen tietomallivaatimukset 2007 ohjeita. 7 SUUNNITTELIJAN LAADUNVARMISTUS Suunnittelijalla tulee olla laadunvarmistusjärjestelmä.

5 8 TOIMEKSIANNON LAAJUUS 8.1 Geosuunnittelun tehtävät Toimeksiantoon sisältyy kohteen pohjatutkimustyöhön kuuluvat tarvittavat kairaukset, maastotutkimukset, mittaukset ja niiden perusteella laadittavat lausunnot ja piirustukset. Pohjarakennesuunnitteluun sisältyy kaikki yleisen käytännön mukaan talonrakennuksen pohjarakennesuunnitteluun kuuluvat työt tehtäväluettelon GEO 95 mukaisesti (ei kuitenkaan kohdat 6 ja 7). Lisäksi toimeksiantoon kuuluvat mm. seuraavat tehtävät: pintavaaitus viereisten ja liittyvien rakennusten tarkemittaus (nurkkapisteet, korkeus ja lattiapintojen korkeusasemat). Piha-alueiden tasaussuunnittelu kuuluu myös purettavien rakennusten osalta. 8.2 Pääsuunnittelu- ja arkkitehtisuunnittelutehtävät 1. Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana pääsuunnittelijana hankkeessa on arkkitehtisuunnittelusta vastaava henkilö. Toimeksiantoon sisältyy kohteen arkkitehtija pääsuunnittelun suorittaminen sisältäen yleisen käytännön mukaan arkkitehti- ja pääsuunnitteluun liittyvät tehtävät Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelossa ARK 95 (RT ) esitetyt tehtävät pois lukien kohdat Tehtävään sisältyy lisäksi rakennuttajan erillishankintojen vaikutus arkkitehtisuunnitelmiin. Suunnittelutehtävään kuuluu tietomallintaminen uudisrakennuksesta. Näiden lisäksi suunnittelutehtävään kuuluu muutostyötarjousten tarkastus lausuntoineen. 2. Suorittaa pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS 01 (RT ) kohtien 1-6 mukaiset tehtävät. 8.3 Rakennesuunnittelutehtävät Toimeksiantoon sisältyy kohteen rakennesuunnittelun suorittaminen sisältäen kaikki yleisen käytännön mukaan rakennesuunnitteluun kuuluvat työt. Suunnittelutehtävään kuuluvat näin ollen Rakennesuunnittelun tehtäväluettelossa RAK 95 kohdissa mainitut tehtävät (ei kuitenkaan kohdan 7 tehtäviä).

6 Kaikki teräsbetoni- ja julkisivuelementtien valmistusta varten tarvittavat rakennesuunnitelmat sekä elementtien asennusta varten tai väliaikaista tukemista varten tarvittavat piirustukset sisällytetään rakennesuunnitteluun. Rakennesuunnittelija määrittelee rakennuksen kokonaisjäykistyssysteemin ja vastaa rakennuksen kokonaisjäykistyksestä. Tämän perusteella rakennesuunnittelija antaa elementtiurakoitsijalle jäykistyksen edellyttämät rakenne-, tartunta-, mitta- ja kuormitustiedot. Elementtikaavioiden ja elementtien kuormituskaavioiden laatiminen sekä rakennemittojen, rakenne- ja liitosdetaljien laatiminen elementtiurakkakyselyä varten sekä tarvittaessa elementtien tyyppiraudoitukset. Elementtisuunnitelmien tarkastaminen ja hyväksyttäminen viranomaisilla. Rakennesuunnittelijan tehtäviin kuuluu lisäksi palokatkosuunnitelmat, palokatkotarkastukset ja niihin liittyvät tarkastusasiakirjat sekä niiden laatiminen. 8.4 TATE-suunnittelutehtävä Toimeksiantoon sisältyy kohteen LVIAJ- ja sähkösuunnittelun suorittaminen sisältäen kaikki yleisen käytännön mukaan uudis- ja peruskorjausosalle LVI-suunnitteluun kuuluvat työt. Suunnittelutehtävään kuuluvat liitteenä olevan TATE 09 tehtäväluettelossa mainitut tehtävät. Rakennuttajan erillishankintojen vaikutus LVISA-suunnitelmiin kuuluvat TATE suunnittelun sisältöön Mahdollisten elementtien sähköistysmerkinnät sisältyvät sähkösuunnitteluun SOPIMUKSET JA SOPIMUSEHDOT Sopimusasiakirjat Konsulttien kanssa tehtävissä sopimuksissa noudatetaan seuraavia asiakirjoja: a) konsulttisopimus b) tarjouspyyntöasiakirjat c) tarjous d) KSE 1995 (RT ) e) muut asiakirjat konsulttisopimuksen mukaisesti. Asiakirjojen pätevyysjärjestys on luettelon mukainen. Suunnittelijoiden kanssa tehdään toimeksiannosta suunnittelusopimukset, joihin sisältyvät kaikki em. tehtävät. Tehtävien suorittaminen korvataan työn etenemisen mukaisina maksuerinä. Suunnittelun maksuerät tulee jakaa siten, kaikki suunnittelualat sisältävät omat eränsä suunnittelu- ja rakentamisajasta eriteltynä sekä

7 lisäksi omat maksuerät varataan toimivuustarkastukselle, asiakirjojen luovutukselle ja palautetilaisuudelle. Tilaajalla on myös oikeus joko katkaista tai luopua hankkeesta. Tällöin konsultille maksetaan maksuerien mukaisesta suoritetusta työstä tai keskeneräisestä suorituksesta tuntiveloituksen mukaan. Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 (RT ) täydennettynä seuraavin muutoksin ( suunnittelija = konsultti): Konsultti vastaa myös kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat konsultin tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä (lisäys kohtaan ). Mikäli on kysymys ohjelmallisista ja toiminnallisista tai viranomaismääräysten muuttamisesta johtuvista vähäisistä lisä- ja muutostöistä, ei niistä suoriteta erikseen korvausta (muutos kohtaan ). Korvausta viivästyksestä suoritetaan konsultille vain, jos viivästyminen on niin oleellinen, että konsultin on sen johdosta osittain tai kokonaan keskeytettävä työnsä (muutos kohtaan 7.2). Konsulttipalkkio Matkakulut Palkkiomuoto on kiinteä kokonaispalkkio. Tarjoajan on tarjouksessaan esitettävä hankkeeseen osallistuvien henkilöiden tuntiveloitushinnat mahdollisten lisä- ja muutostöiden vuoksi. Matkakuluja kohteeseen ei korvata erikseen, vaan ne sisältyvät kokonaispalkkioon. Kopiokulut Piirustusten ja urakkalaskentaan liittyvien asiapapereiden sekä muiden erikseen sovittavien asiapapereiden kopiointi teetetään tilaajan hyväksymällä kopiointilaitoksella tilaajan laskuun. Kokouspöytäkirjat yms. jaetaan sähköisesti projektipankin tai sähköpostin välityksellä.

8 Konsultin vastuu Vastuunsa täyttämiseksi konsultilla on oltava vastuuvakuutus. Konsultin vahingonkorvausvelvollisuuden yläraja on vastuuvakuutuksen korvaus-summa (vähintään ,00 ). TARJOUKSEN VALINTAPERUSTEET Valittavalta toimeksi saajalta edellytetään tehtävän laajuuteen ja vaativuuteen nähden riittävää käytännön kokemusta vastaavista hankkeista; referenssiluettelo(t) tarjouksen tekijän ja käytännön suunnittelutehtävät hoitavan henkilön/henkilöiden toteuttamista toimeksiannoista on liitettävä tarjouksen liitteeksi. Tarjouksen tekijältä edellytetään riittävän suurta (kohde-/hankekohtaista) konsulttitoiminnan vastuuvakuutusta (selvitys toimitettava tarjouksen liitteenä). Toimittajan valinta suoritetaan kolmivaiheisesti ja valintaperusteet on kuvattu tässä suunnitteluohjelmassa. Toimittajan valinta suoritetaan kolmivaiheisesti siten, että 1. Tarkistetaan tarjouksen jättäjän kelpoisuus (kaupparekisteriote, alv-velvollisten ja ennakkoperintä rekisteriin, todistus verojen maksamisesta, todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja maksujen suorituksesta, selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta). Selvitykset eivät saa olla yhtä (1) kuukautta vanhempia. Lisäksi konsultin on varauduttava toimittamaan vastaavat selvitykset ennen sopimuksen allekirjoitusta ja vuosittain sopimuksen voimassa olon aikana. 2. Tarkistetaan, että tarjous vastaa tätä tarjouspyyntöä ja siihen mahdollisesti liittyviä lisäselvityksiä. 3. Pisteytetään tarjoukset Valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta siten, että kokonaistarjoushinnan painoarvo on 60 % (=60 pistettä) ja muiden arviointiperusteiden painoarvo on 40 % (=40 pistettä). Muina arviointiperusteina käytetään - referenssit / yritys (painoarvo 5 %); arviointi: vastaavia oppilaitoskohteita vähintään 5 hanketta = maksimi, ei oppilaitos hankkeita = 0. - referenssit / yritys (painoarvo 5 %); arviointi: tietomallinnuskohteita vähintään 5 hanketta = maksimi, alle viisi kohdetta = 0.

9 - referenssit / hankkeessa mukana oleva nimetty vastuuhenkilö (painoarvo 5 %); vastaavia oppilaitoskohteita vähintään 5 hanketta = maksimi, ei oppilaitos hankkeita = 0. - referenssit / hankkeessa mukana oleva nimetty vastuuhenkilö (painoarvo 15 %); tietomallinnuskohteita vähintään 5 hanketta = maksimi, ei oppilaitos hankkeita = 0. - laadun varmistus (painoarvo 5 %); sertifioitu laatujärjestelmä = maksimi pisteet (5), yrityksen laatujärjestelmä (ei sertifioitu) = 3, hankekohtainen laatusuunnitelma = 2 ja ei erillistä laadunvarmistus menettelyä/kuvausta = 0. - palvelukuvauksen vastaavuus rakennushankkeen sisältöön (painoarvo 5 %); kuvaus vastaa hankkeen sisältöä = 5, kuvaus ei vastaa hankkeen sisältöä = 0. SOPIMUSEHDOT JA KONSULTTISOPIMUS Työssä noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE Tilaajan ja konsultin kesken laaditaan kirjallinen konsulttisopimus RT lomakkeen mukaisesti. 12 MUUT EHDOT Tarjouksessa on nimettävä vastuullinen henkilö, jonka koulutusvaatimuksena on vähintään opistotason tekninen tutkinto ja vähintään viiden (5) vuoden työkokemus tarjouspyynnön mukaisista tehtävistä (arviointi: täyttyy/ei täyty). Lisäksi tarjouksessa tulee nimetä muut mahdolliset hankkeen suunnittelusta vastaavat henkilöt. Tarjoukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat ja selvitykset: - Selvitys palkkioon sisältymättömien töiden veloitusperusteista matka-, päivärahaym. kuluineen. - Selvitykset tehtävien hoitamisesta vastaavien henkilöiden työkokemuksesta ja koulutuksesta sekä mahdolliset täydennyskoulutus- ja pätevyystodistukset. - Luettelot yrityksen ja tehtävien hoitamisesta vastaavien henkilöiden toteuttamista saman tyyppisistä kohteista. - Selvitys varahenkilöjärjestelyistä tarjouksessa nimettyjen henkilöiden ollessa esim. vuosilomalla. - Alle kuukauden vanhat verovelka- ja eläkemaksutodistukset. - Mahdolliset suunnittelutehtävien sisältöä koskevat tarkennukset. - Palvelun laadun osoittamiseksi/varmistamiseksi, on tarjoajan esitettävä selvitys hankkeen laadunhallinnasta ja palvelukuvauksesta. Tarjouksessa tulee olla selvitys mm. seuraavista asioista:

10 o palvelukuvauksen vastaavuus vaadittuun sisältöön o tarjoajan laatujärjestelmä, jos sellainen on käytössä Palkkiosta maksetaan tarjouserittelyn mukaiset toteutuneet osuudet, mikäli hanke raukeaa hankesuunnittelu- tai suunnitteluvaiheen jälkeen. Kiinteän palkkio ja muut veloitushinnat tulee ilmoittaa erikseen arvonlisäverottomina (alv 0 %) ja arvonlisäverollisina (alv 24 %). Matkakulujen, päivärahojen yms. kulujen tulee sisältyä kiinteisiin palkkioihin. Tarjoukseen tulee liittää mukaan tuntiveloitushinnasto. Tilaaja pidättää oikeuden käydä saatujen tarjousten pohjalta tarkentavia jatkoneuvotteluja tai hylätä kaikki tarjoukset. Tarjouksen tekijöillä on mahdollisuus tutustua kohteeseen paikanpäällä. Tutustumiskäynnistä tulee sopia erikseen rakennuttajakonsultin kanssa. 13 MUUT ASIAT Kunkin suunnittelijan tehtävään sisältyy kaikki työssä syntyvät ATK-käyttökustannukset. Suunnittelusopimus laaditaan lomakkeelle RT ja siihen liitetään Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE Hanketta koskevia lisätietoja antaa Insinööritoimisto Polartek Oy Martti Kojola puh Tarjousta ja rakennushanketta koskevat kyselyt tulee esittää kirjallisena sähköpostitse osoitteella Kysymykset tulee olla perillä viimeistään klo Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Savon koulutuskuntayhtymän nettisivulla. Kuopiossa Ari Orsjoki tulosaluejohtaja, tilapalvelut

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ RAK TARJOUSPYYNTÖ RAKENNESUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

Orimattilan Kaupunki 19.3.2012 Tilapalvelu

Orimattilan Kaupunki 19.3.2012 Tilapalvelu Orimattilan Kaupunki 19.3.2012 Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ, sähkötöiden puitesopimukset Pyydämme tarjoustanne toimialaanne koskevissa sähköasennustöistä vuoden 2012 aikana Orimattilan kaupungin tilapalvelun

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot