Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä"

Transkriptio

1 Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä TARVE- SELVITYS HANKE- SUUNNITTELU SUUNNITTELU RAKENTAMISEN VALMISTELU RAKENTAMINEN VASTAANOTTO JA TAKUU Kiinteistöilta Oulu

2 NYKYTILAN JA KORJAUSTARPEEN SELVITYS Strategiapäätös Kiinteistöstrategian hyväksyminen Asukkaat ja osakkaat Asukas- ja osakaskysely Kiinteistöstrategia Isännöitsijä Kiinteistöpalveluyritys (huoltoyhtiö) Kiinteistöstrategiaesitys Kuntoarvioija/ -tutkija

3 NYKYTILAN JA KORJAUSTARPEEN SELVITYS Strategiapäätös Kiinteistöstrategian hyväksyminen Asukkaat ja osakkaat Asukas- ja osakaskysely Kiinteistöstrategia Isännöitsijä Kiinteistöpalveluyritys (huoltoyhtiö) Kiinteistöstrategiaesitys Kuntoarvioija/ -tutkija 1. MISSIO TAVOITTEIDEN JA STRATEGIOIDEN MUOKKAAMINEN TILANTEEN MUKAISESTI MISSION JA SEN TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄN VISION MUUNTAMINEN TAVOITTEELLISEKSI SUUNNITELMAKSI 2. VISIO 3. NYKYTILA A - STRATEGIAN LAADINTA- PROSESSI STRATEGIOIDEN MUUNTAMINEN MITATTAVAKSI TOIMINNAKSI 4. STRATEGIA B - STRATEGIAN TOIMEEN- PANOPROSESSI 5. TOIMEENPANO JA SEURANTA

4 NYKYTILAN JA KORJAUSTARPEEN SELVITYS Strategiapäätös Kiinteistöstrategian hyväksyminen Kuntoarvion toteutuksesta päättäminen Asukkaat ja osakkaat Asukas- ja osakaskysely Asukas- ja osakaskysely Kiinteistöstrategia Kuntoarvioraportti ja PTS-ehdotus Isännöitsijä Kiinteistöpalveluyritys (huoltoyhtiö) Kiinteistöstrategiaesitys Kuntoarvioija/ -tutkija Päätelmät kuntoarviosta Palaute ja kommentit (vauriohistoria) Kuntoarvion/ -tutkimuksen

5 NYKYTILAN JA KORJAUSTARPEEN SELVITYS Strategiapäätös Kiinteistöstrategian hyväksyminen Kuntoarvion toteutuksesta päättäminen Kuntoarvion ja PTS:n käsittely Asukkaat ja osakkaat Asukas- ja osakaskysely Asukas- ja osakaskysely Asukas- ja osakaskysely Kiinteistöstrategia Kuntoarvioraportti ja PTS-ehdotus PTS ja Korjausohjelma Isännöitsijä Kiinteistöpalveluyritys (huoltoyhtiö) Kiinteistöstrategiaesitys Kuntoarvioija/ -tutkija Päätelmät kuntoarviosta Palaute ja kommentit (vauriohistoria) Kuntoarvion/ -tutkimuksen Kuntoarvion ja PTS:n käsittely Palaute ja kommentit Kuntoarvion ja PTS:n käsittely

6 NYKYTILAN JA KORJAUSTARPEEN SELVITYS Strategiapäätös Korjausohjelman hyväksyntä Kiinteistöstrategian hyväksyminen Kuntoarvion toteutuksesta päättäminen Kuntoarvion ja PTS:n käsittely Korjausohjelman hyväksyminen Asukkaat ja osakkaat Asukas- ja osakaskysely Asukas- ja osakaskysely Asukas- ja osakaskysely Kiinteistöstrategia Kuntoarvioraportti ja PTS-ehdotus PTS, kunnossapitosuunnitelma ja korjausohjelma Valtuudet PTS:n mukaisen 1. hankkeen valmisteluun Isännöitsijä Kiinteistöpalveluyritys (huoltoyhtiö) Kiinteistöstrategiaesitys Kuntoarvioija/ -tutkija Päätelmät kuntoarviosta Palaute ja kommentit (vauriohistoria) Kuntoarvion/ -tutkimuksen Kuntoarvion ja PTS:n käsittely Palaute ja kommentit Kuntoarvion ja PTS:n käsittely Korjausohjelma -ehdotus Palaute ja kommentit Korjausohjelma -ehdotus

7 KORJAUSHANKKEEN HANKESUUNNITTELU ORGANISOINTI VARSINAINEN HANKESUUNNITTELU Projektipäällikön valinta Sopimuksen allekirjoitus Projektinjohtosopimus Isännöitsijä esitys Projektinjohtosopimuksen Suunnittelija Kuntotutkija

8 Isännöitsijä KORJAUSHANKKEEN HANKESUUNNITTELU Suunnittelija Kuntotutkija esitys Projektipäällikön valinta Sopimuksen allekirjoitus Projektinjohtosopimuksen Alustavan hankesuunnitelman hyväksyminen Alustavan hankesuunnitelman kommentointi Hankesuunnittelupäätös Projektinjohtosopimus Alustavan hankesuunnitelman Turvallisuus-/ terveellisyysselvitys Alustavan hankesuunnitelman ORGANISOINTI VARSINAINEN HANKESUUNNITTELU

9 KORJAUSHANKKEEN HANKESUUNNITTELU ORGANISOINTI VARSINAINEN HANKESUUNNITTELU Projektipäällikön valinta Sopimuksen allekirjoitus Alustavan hankesuunnitelman hyväksyminen Hankeselvityksen hyväksyminen Alustavan hankesuunnitelman kommentointi Osakkaiden kommentit Hankesuunnittelupäätös Projektinjohtosopimus Hankeselvitys Isännöitsijä esitys Projektinjohtosopimuksen Alustavan hankesuunnitelman Hankeselvityksessä tutkitaan valittujen rakenteiden, rakennusosien ja tilojen kunto ja vertaillaan korjausvaihtoehtoja Suunnittelija Alustavan hankesuunnitelman Hankeselvityksen laatiminen Kuntotutkija Turvallisuus-/ terveellisyysselvitys Kuntotutkimus Ennakkolausunto

10 KORJAUSHANKKEEN HANKESUUNNITTELU ORGANISOINTI VARSINAINEN HANKESUUNNITTELU Investointipäätös Projektipäällikön valinta Sopimuksen allekirjoitus Alustavan hankesuunnitelman hyväksyminen Hankeselvityksen hyväksyminen Hankeohjelman hyväksyminen Alustavan hankesuunnitelman kommentointi Osakkaiden kommentit Hankesuunnittelupäätös Projektinjohtosopimus Hankeselvitys Hankeohjelma Valtuutus varsinaisen suunnittelun käynnistämiseen Isännöitsijä esitys Projektinjohtosopimuksen Alustavan hankesuunnitelman Suunnittelija Kuntotutkija Hankesuunnittelun päätökset kootaan hankeohjelmaksi, jossa esitetään yleensä valittu korjaustaso ja sen laajuus, toiminnallisuusvaatimukset (esim. talotekniikka), kustannusarvio, Turvallisuus-/ toteutusaikataulu ja tapa ja terveellisyysselvitys rahoitussuunnitelma. Alustavan hankesuunnitelman Hankeselvityksen laatiminen Kuntotutkimus Hankeohjelman laatiminen Ennakkolausunto

11 KORJAUSHANKKEEN SUUNNITTELU ORGANISOINTI VARSINAINEN SUUNNITTELU Suunnittelijaja valvojavalinnat Sopimusten allekirjoitus Suunnittelusopimuksessa otettava huomioon mahdolliset työmaakäynnit ja suunnitelmamuutokset esim. yksikköhinnoittelun avulla Suunnitteluja valvontasopimukset Suunnittelijaja valvojaesitykset Sopimusten Kuntotutkija Pätevyyden ennakkokysely

12 KORJAUSHANKKEEN SUUNNITTELU ORGANISOINTI VARSINAINEN SUUNNITTELU Suunnittelijaja valvojavalinnat Sopimusten allekirjoitus Ensimmäinen suunnittelukokous Suunnitteluja valvontasopimukset Luonnokset Suunnittelijaja valvojaesitykset Sopimusten Ensimmäinen suunnittelukokous Ensimmäinen suunnittelukokous Kuntotutkija Pätevyyden ennakkokysely

13 KORJAUSHANKKEEN SUUNNITTELU ORGANISOINTI VARSINAINEN SUUNNITTELU Suunnittelijaja valvojavalinnat Sopimusten allekirjoitus Ensimmäinen suunnittelukokous Luonnosten käsittely ja ohjeistus Suunnittelijaja valvojaesitykset Suunnitteluja valvontasopimukset Sopimusten Luonnokset Ensimmäinen suunnittelukokous Tekniset asiakirjat Tekniset asiakirjat Sopimuspiirustukset Työselostukset Selostukset Purku- ja suojauspiirustukset Turvallisuusselvitys Laatuvaatimukset Ensimmäinen suunnittelukokous Teknisten asiakirjojen Ennakkovalvonta Kuntotutkija Kuntotutkimus Pätevyyden ennakkokysely Lupa-asiat

14 KORJAUSHANKKEEN SUUNNITTELU ORGANISOINTI VARSINAINEN SUUNNITTELU Kaupalliset asiakirjat Tarjouspyyntökirje Tarjouslomake Urakkaohjelma Suunnittelija- Urakkarajaliite valvojavalinnat Turvallisuusasiakirja Yksikköhintaluettelo Tekniset asiakirjat Sopimusten allekirjoitus Ensimmäinen suunnittelukokous Luonnosten käsittely ja ohjeistus Tarvittaessa Urakkalaskentaasiakirjojen hyväksyntä Suunnitteluja valvontasopimukset Luonnokset Tekniset asiakirjat Kaupalliset asiakirjat Urakkalaskentaasiakirjat Suunnittelijaja valvojaesitykset Sopimusten Ensimmäinen suunnittelukokous Kaupallisten asiakirjojen Ensimmäinen suunnittelukokous Teknisten asiakirjojen Ennakkovalvonta Kaupallisten asiakirjojen Kuntotutkija Kuntotutkimus Pätevyyden ennakkokysely Lupa-asiat

15 Urakkalaskenta-asiakirjojen sisältöjako

16 KORJAUSRAKENTAMISEN VALMISTELU Tarjoajien valinta Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntökirje Tarjouslomake Urakkaohjelma (viivästyssakko, vakuus!) Urakkarajaliite Turvallisuusasiakirja Yksikköhintaluettelo (lisä- ja muutostöiden varalle) Tekniset asiakirjat (piirustukset, työselostukset ym.) Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyynnöt Tarjouspyyntöasiakirjojen kokoaminen Tarjoajien kartoitus ja kilpailutus Urakoitsijat Tarjoajien kartoitus Tarjoajien kartoitus Tarjoajien esivalinta: esim. RALA-pätevyys Juridiset velvoitteet (tilaajavastuulaki) Tekniset edellytykset (referenssit + tilaajahaastattelut) Taloudelliset edellytykset (esim. TASE-kirjasta) Yrityksen koko ja resurssit vs. hankkeen koko

17 KORJAUSRAKENTAMISEN VALMISTELU Tarjoajien valinta Urakkaneuvottelut Urakkaneuvottelupöytäkirja Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyynnöt Tarjouspyyntöasiakirjojen kokoaminen Tarjoajien kartoitus ja kilpailutus Tarjoajien kartoitus Tarjoajien kartoitus Urakkaneuvottelut Urakkaneuvottelut Tarjousvertailut, urakkaneuvottelut Muistutus sovittujen selvitysten antamisesta ennen sopimuksen allekirjoitusta Muistutus osakkaiden lisä- ja muutostöiden mahdollisesta sisältymisestä Urakoitsijat Urakkatarjoukset, urakkaneuvottelut

18

19 KORJAUSRAKENTAMISEN VALMISTELU Rakentamispäätös Tarjoajien valinta Urakkaneuvottelut Rakentamispäätösesitys ja urakoitsijan valinta Urakkasopimuksen allekirjoitus Osakkaiden erillistilaukset Urakkaneuvottelupöytäkirja Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyynnöt Rakentamispäätös Urakkasopimus Tarjouspyyntöasiakirjojen kokoaminen Tarjoajien kartoitus ja kilpailutus Tarjousvertailut, urakkaneuvottelut Rakentamispäätösesityksen Urakkasopimuksen Urakoitsijat Urakkaneuvottelut Sovittujen Tarjoajienselvitysten Urakkaneuvottelut kartoitus antaminen ennen sopimuksen allekirjoitusta Tarkistetaan, että sopimus Tarjoajien kartoitus vastaa omissa ehdoissa, urakkaneuvotteluissa ja urakkaohjelmassa sovittuja asioita Urakkatarjoukset, urakkaneuvottelut

20 KORJAUSHANKKEEN RAKENTAMINEN TYÖN AIKANA JATKUVA YHTEYDENPITO Urakoitsijat Aloituskokouspöytäkirja

21 KORJAUSHANKKEEN RAKENTAMINEN TYÖN AIKANA JATKUVA YHTEYDENPITO Korjaustyön seuranta, yhteistoiminta työmaalla Aloituskokouspöytäkirja Korjaustyömaan yhteistoiminta-asiakirjat ym. Ohjaus ja koordinointi, yhteistoiminta työmaalla Suunnitelmamuutokset, yhteistoiminta työmaalla Korjaustyömaan valvonta, yhteistoiminta työmaalla Urakoitsijat Korjaustyön toteutus, yhteistoiminta työmaalla Korjaushankkeenaikainen viranomaisvalvonta

22 KORJAUSHANKKEEN RAKENTAMINEN TYÖN AIKANA JATKUVA YHTEYDENPITO Korjaustyön seuranta, yhteistoiminta työmaalla Loppukatselmus Aloituskokouspöytäkirja Korjaustyömaan yhteistoiminta-asiakirjat ym. Loppukatselmuspöytäkirja Ohjaus ja koordinointi, yhteistoiminta työmaalla Loppukatselmus Suunnitelmamuutokset, yhteistoiminta työmaalla Korjaustyömaan valvonta, yhteistoiminta työmaalla Loppukatselmus Loppukatselmus Urakoitsijat Korjaustyön toteutus, yhteistoiminta työmaalla Loppukatselmus Loppukatselmus Korjaushankkeenaikainen viranomaisvalvonta

23 KORJAUSHANKKEEN VASTAAN- JA KÄYTTÖÖNOTTO JA TAKUU JATKUVA YHTEYDENPITO Vastaanottopyyntö Vastaanottoajankohdan päättäminen Urakoitsijat Vastaanottopyyntö

24 KORJAUSHANKKEEN VASTAAN- JA KÄYTTÖÖNOTTO JA TAKUU JATKUVA YHTEYDENPITO Vastaanottopyyntö Vastaanottoajankohdan päättäminen Vastaanottopöytäkirja Urakoitsijat Vastaanottopyyntö

25 KORJAUSHANKKEEN VASTAAN- JA KÄYTTÖÖNOTTO JA TAKUU JATKUVA YHTEYDENPITO Loppuselvitys osakkaille Vastaanottopyyntö Vastaanottoajankohdan päättäminen Taloudellinen loppuselvitys Vastaanottopöytäkirja Taloudellinen loppuselvityspöytäkirja Taloudellinen loppuselvitys Taloudellinen loppuselvitys Taloudellinen loppuselvitys Urakoitsijat Vastaanottopyyntö Taloudellinen loppuselvitys

26 KORJAUSHANKKEEN VASTAAN- JA KÄYTTÖÖNOTTO JA TAKUU JATKUVA YHTEYDENPITO Vastaanottopyyntö Vastaanottopyyntö Vastaanottoajankohdan päättäminen Taloudellinen loppuselvitys Taloudellinen loppuselvitys Takuutarkastus Takuutarkastus Urakoitsijat Taloudellinen loppuselvitys Taloudellinen loppuselvitys Taloudellinen loppuselvitys Takuutarkastus Vastaanottopöytäkirja Taloudellinen loppuselvityspöytäkirja Takuutarkastuspöytäkirja Takuutarkastus Loppuselvitys osakkaille

27 Kiinteistöalan kirjallisuus ja lomakkeet Kiinteistön ylläpito Isännöinti Kiinteistön korjaaminen n johtaminen Vuokraus Kiinteistönvälitys Tilinpito

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Ennen remonttia Remontin aikana Remontin jälkeen Jari Virta, Kiinteistöliitto Korjausedellytysten selvittäminen Hankesuunnittelu Suunnittelu Ennen remonttia Korjausedellytysten

Lisätiedot

Insert-projektin keskeiset tulokset. KIMU Kerrostalon ilmastomuutos Talotekniikka työpaja 12.10.2010 Satu Paiho, Veijo Nykänen, Jyri Nieminen, VTT

Insert-projektin keskeiset tulokset. KIMU Kerrostalon ilmastomuutos Talotekniikka työpaja 12.10.2010 Satu Paiho, Veijo Nykänen, Jyri Nieminen, VTT Insert-projektin keskeiset tulokset KIMU Kerrostalon ilmastomuutos Talotekniikka työpaja 12.10.2010 Satu Paiho, Veijo Nykänen, Jyri Nieminen, VTT 2 Teknisiä ratkaisuja on tarjolla mutta onko palveluja?

Lisätiedot

Hallituksen rooli ja onnistunut korjaushanke - valmistelusta vastaanottoon

Hallituksen rooli ja onnistunut korjaushanke - valmistelusta vastaanottoon Hallituksen rooli ja onnistunut korjaushanke - valmistelusta vastaanottoon Hallitusforum 24.9.2011 Hallituksen jäsen Juhani Siikala, RI, Ekon, KJs Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA

Lisätiedot

Jarmo Halonen Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy. Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Halsuantie 4 00420 HELSINKI 0207 698 668 www. tuottoanalyysit.

Jarmo Halonen Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy. Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Halsuantie 4 00420 HELSINKI 0207 698 668 www. tuottoanalyysit. Jarmo Halonen Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Tarvekartoitus hankesuunnittelu Rakennuttaminen Suunnittelu Rakentaminen Vastaanotto Tekninen suunnittelu, jossa määritellään hankkeen laatu ja laajuus Kaupallinen

Lisätiedot

Kohti asukaslähtöisiä verkottuneita putkiremonttipalveluja Satu Paiho, DI Erikoistutkija, VTT satu.paiho@vtt.fi

Kohti asukaslähtöisiä verkottuneita putkiremonttipalveluja Satu Paiho, DI Erikoistutkija, VTT satu.paiho@vtt.fi Kohti asukaslähtöisiä verkottuneita putkiremonttipalveluja atu Paiho, DI Erikoistutkija, VTT satu.paiho@vtt.fi VTT:n tutkimuksen [1] mukaan taloyhtiön kannalta onnistuneessa putkiremontissa urakoitsijan

Lisätiedot

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois-

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN VELOITUSPERIAATTEET 2012 alkaen

ISÄNNÖINNIN VELOITUSPERIAATTEET 2012 alkaen ISÄNNÖINNIN VELOITUSPERIAATTEET 2012 alkaen 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 1.1 KOKOUKSET Hallituksen kokoukset Kokousasioiden valmistelu X X Kokouskutsun toimittaminen liitteineen hallituksen päättämin tavoin

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI RAKENNUKSEN YLLÄPITO päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio on tarkoitettu henkilöille, jotka

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO

ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Suositeltavat perus 1.1 Kokoukset Hallituksen kokoukset Kokousasioiden valmistelu Kokouskutsun toimittaminen liitteineen hallituksen päättämin tavoin

Lisätiedot

Taloyhtiön vastuu rakennuttajana

Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT Kiinteä palkkio määräytyy isännöintisopimukseen sisällytettävistä tehtävistä. Erilliskorvausten palkkioista sovitaan erikseen. 1.1 KOKOUKSET Hallituksen kokoukset

Lisätiedot

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT 1 Lähtökohtia peruskorjaukseen voivat olla mm. Talotekniikan

Lisätiedot

Ohessa tarkka luettelo isännöitsijän tehtävistä ja kiinteään palkkioon sekä erilliskorvaukseen oikeuttavista tehtävistä. Erilliskorvaukseen

Ohessa tarkka luettelo isännöitsijän tehtävistä ja kiinteään palkkioon sekä erilliskorvaukseen oikeuttavista tehtävistä. Erilliskorvaukseen ISÄNNÖINTIPAKETTI PASSELI Kun valitsette Passeli -palvelupaketin, tiedätte talonne olevan hyvissä käsissä. Nimetty, ammattitaitoinen vastuuisännöitsijä varmistaa, että taloyhtiötänne hoidetaan suunnitelmallisesti,

Lisätiedot

Taloyhtiön strategian laatiminen. Taloyhtiön strategia laaditaan pääpiirteissään seuraavasti:

Taloyhtiön strategian laatiminen. Taloyhtiön strategia laaditaan pääpiirteissään seuraavasti: Taloyhtiön strategian laatiminen Taloyhtiön strategia laaditaan pääpiirteissään seuraavasti: Selvitetään lähtötilanne (Mikä on taloyhtiön kulttuuriperintö? Miten on toimittu aikaisemmin ja miten tähän

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIPAKETTI HUOLETON

ISÄNNÖINTIPAKETTI HUOLETON ISÄNNÖINTIPAKETTI HUOLETON Taloyhtiön hallitus tietää talon olevan hyvissä käsissä. Teillä on nimetty ammattitaitoinen vastuuisännöitsijä ja kirjanpitäjä. Isännöitsijä varmistaa, että taloyhtiötänne hoidetaan

Lisätiedot

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

1.1 Korjaushankkeeseen varautuminen 19

1.1 Korjaushankkeeseen varautuminen 19 Sisällys Alkusanat 5 Johdanto: miksi tämä kirja on kirjoitettu 17 1 Taloyhtiön korjausohjelma 19 1.1 Korjaushankkeeseen varautuminen 19 1.1.1 Laki kannustaa suunnitelmallisuuteen 19 1.1.2 Korjausohjelma

Lisätiedot

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa?

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? Energiansäästöllä tarkoitetaan yleensä energiankäytön absoluuttista vähentämistä. Energiatehokkuus puolestaan tarkoittaa suuremman tuotoksen aikaansaamista samalla

Lisätiedot

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1 Suunnittelun erittelyt 1 Ametriini Oy Asiakas ; Kohteen osoite; Tilaajan nimi; Tilaajan yhteystiedot; SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU Laajasalo 21.5.2013 21.5.2013 Ins.tsto Conditio Oy / Juha Räisänen 1 Hankkeen suunnittelijat Putkisuunnittelu, pääsuunnittelija Insinööritoimisto

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Isännöintitehtäväluettelo

Isännöintitehtäväluettelo Isännöintitehtäväluettelo Tarjottuun / sovittuun kuukausiveloitushintaan sisältyyvät tämän tehtäväluettelon A-kohtien tehtävät. Tehtäväluettelon B-kohdat (kursivoidulla tekstillä) luettelevat erilliskorvattavat

Lisätiedot

TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 1.1. KOKOUKSET. A. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät

TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 1.1. KOKOUKSET. A. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 1.1. KOKOUKSET Hallituksen kokoukset, yhtiöjärjestyksen mukaiset yhtiökokoukset Kokousasioiden valmistelu ja kokouskutsun toimittaminen Päätösten täytäntöönpanosta

Lisätiedot