Suomen taloudellinen toimintaympäristö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen taloudellinen toimintaympäristö"

Transkriptio

1 Suomen Pankki Suomen taloudellinen toimintaympäristö

2 Kansainvälisen talouden näkymät Kehittyneiden maiden kasvunäkymät kohentumassa Yhdysvallat jättänyt taantuman taakseen Euroaluekin saamassa kasvusta kiinni Japanissa reaalitalouden näkymät edelleen vaisut Nousevien talouksien asema aiempaa tukalampi Kiinassa kasvu jatkuu vahvana, joskin hidastuneena Öljyn hinnan lasku tukee Intian näkymiä Muiden ns. BRIC-maiden näkymät heikentyneet 2

3 Öljyn hinnan lasku 3

4 160 Öljyn hinnan lasku merkittävin yksittäinen muutos maailmantaloudessa Raakaöljyn hinta, Pohjanmeren brent, dollari/barreli (vasen asteikko) Teollisuuden raaka-aineet pl. energia, dollari (oikea asteikko) USD/barreli Indeksi, 2010 = Lähteet: Bloomberg ja HWWA rpr3(3) 4

5 Öljyn hinnan lasku etupäässä tarjonnan lisääntymisen seurausta Tukee maailmantalouden kasvua ja vaimentaa inflaatiota Reaalitulovaikutus Maailmantalouden kannalta merkittävin Tuottajamaissa kulutusalttius pienempi kuin kuluttajamaissa Rahastointi; tuottajamaiden sijoitusvirrat pienenevät Panoskustannukset Energia, kuljetus, lannoitteet, alumiini 5

6 Öljyn hinnan alenemisen vaikutukset erilaisia eri maissa Tuottajamaille yleensä huono asia, kuluttajamaille taas hyvä asia Maailmanpankki: jos öljyn hinta laskee 10 %, => Tuottajamaiden talouskasvu 0,8 2,5 %-yks. hitaampi => Kuluttajamaiden talouskasvu 0,1 0,5 %-yks. nopeampi Suorat ja epäsuorat markkinavaikutukset Osakkeet ja joukkolainat Johdannaiset Tasevaikutukset: velat ja varat 6

7 Geopoliittiset jännitteet 7

8 Geopoliittisia jännitteitä Ukraina/Venäjä Pohjois-Afrikka Lähi-Itä Etelä-Kiinan meri Ebola 8

9 Geopoliittisten jännitteiden vaikutuskanavat Suorat vaikutukset Sotatoimet, seurauksena tuotannon häiriintyminen Ulkomaankauppa vaikeutuu Epäsuorat vaikutukset: Riskilisien nousu => rahoituksen saatavuus ja hinta Varautumissäästäminen => kulutus Investointien jäädyttäminen => investoinnit 9

10 Ukraina/Venäjä 10

11 Ukrainan/Venäjän kriisin vaikutukset Pakotteet ja vastapakotteet Suorat kauppavaikutukset EU/Venäjä varsin pieniä Venäjän vastapakotteiden piiriin kuuluvat tuotteet 0,5% Suomen tavaraviennistä Rahoitusmarkkinoita koskevat EU pakotteet vaikeuttavat merkittävästi venäläisyritysten rahoituksen hankintaa Epäsuorat vaikutukset Venäjällä: epävarmuus heikentää muutoinkin heikkoa talouskehitystä, investoinnit lykkääntyvät Myös Euroopassa: epävarmuus, Venäjän-viennin supistuminen 11

12 Venäjän taloudessa pitkäaikaisia ongelmia Vuosien kasvu perustui pitkälti öljyn hinnan nousuun Talouden kasvu hidastui ratkaisevasti jo ennen Ukrainan kriisiä Syyt hidastumiseen pääosin talouden sisäisiä Esim. Kudrin-Gurvich (2015), BOFIT Discussion Paper 1/2015 Öljyn hinnan lasku ja pakotteet heikentävät kasvun mahdollisuuksia entisestään 12

13 Venäjän talous supistuu Epävarmuus kutistaa investointeja Nopea inflaatio syö kuluttajien ostovoimaa Ruplan devalvoituminen supistaa tuontia Talous supistuu noin 4 % tänä vuonna, hidas elpyminen alkaa vasta vuonna 2017 (SP:n arvio) Vaikutukset tuntuvat taloudessa pitkään 13

14 Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä 14

15 Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän kriisien vaikutukset Alueen paino maailmantaloudessa Bruttokansantuotannosta 6,9% Väestöstä 5,8% Öljyntuotannosta (OPEC) noin 40% Kestävätkö I maailmansodan jälkeiset rajat? Syyria, Irak, Libya ym. Suuret inhimilliset kärsimykset Syyrian sisällissodassa kuollut yli ihmistä 15

16 Etelä-Kiinan meri Kauppavirrat Etelä-Kiinan merellä 16

17 Viimeaikainen kansainvälinen talouskehitys 17

18 115 Yhdysvaltain talous vahvistunut, euroalueella hidasta, mutta piristyvää kasvua BKT Euroalue Yhdysvallat Japani Indeksi, 2008=100 Indeksi, 2008 = Lähteet: Kansalliset tilastoviranomaiset, Macrobond ja Suomen Pankin laskelmat. 18

19 5 Energiahinnat laskeneet, kokonaisinflaatio kääntynyt euroalueella negatiiviseksi Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi Korkean luottoluokituksen maat* GIIPS** Euroalue %-muutos edellisestä vuodesta * Saksa, Ranska, Alankomaat, Belgia, Itävalta ja Suomi. ** Kreikka, Italia, Irlanti, Portugali ja Espanja. Lähteet: Eurostat ja Suomen Pankin laskelmat. 19

20 Euroalueen näkymät vuoden 2014 lopulla 20

21 Markkinoiden inflaatio-odotukset laskivat jyrkästi viime vuoden lopulla 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 % 10 vuoden inflaatioswap 2 vuoden inflaatioswap 5 vuoden inflaatioswap Lähde: Bloomberg. 21

22 Inflaatio-odotusten jakaumaan pohjautuva deflaation todennäköisyys oli kasvanut tammikuun puolivälissä Todennäköisyys, % Odotettu 5 vuoden inflaatio, % EAPP = laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma (expanded asset purchase programme) Lähde: Suomen Pankin laskelmat. eurojatalous.fi

23 Miten rahapolitiikka reagoi vuosina 2014 ja 2015? uusia välineitä, hintavakaustavoite muuttumaton korkopolitiikkaa, luototuksen tukemista, laajamittaisia arvopaperiostoja ja odotusten ohjausta 23

24 Korkopolitiikka vuonna 2014 Keskuspankkikorot laskettu alarajalle perusrahoitusoperaatioiden korko 0,05 % (syyskuu 2014) talletuskorko -0,20 % (syyskuu 2014) Pankkien keskuspankkirahoituksen turvaavaa täydenjaon menettelyä jatketaan vähintään vuoden 2016 loppuun 24

25 Luotonantoa tukevat toimet vuonna 2014 Pankeille tarjotaan pitkäkestoista (2018 erääntyvää) keskuspankkirahoitusta reaalitalouden (pl. asunnot) luototukseen 0,05 prosentin kiinteällä korolla Kolmas pankkien liikkeeseen laskemien katettujen joukkolainojen osto-ohjelma (CBPP3) lokakuusta 2014 lukien ostettu 60 mrd. euron edestä Omaisuusvakuudellisten arvopapereiden ostoohjelma (ABSPP) marraskuusta 2014 lukien ostettu 4 mrd. euron edestä 25

26 Uusien päätösten keskeinen sisältö tammikuussa 2015 Laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma uutena ostokohteena euroalueen valtioiden ja yhteiseurooppalaisten laitosten joukkolainat kolmen ohjelman yhteenlasketut ostot yhteensä 60 mrd. euroa kuukaudessa maaliskuusta 2015 vähintään syyskuuhun 2016 (yhteensä 1140 mrd. euroa) Ennakoiva viestintä Suomen Pankki ostaa ensisijaisesti Suomen valtion lainoja, joihin liittyvän luottoriskin se kantaa itse, sekä yhteiseurooppalaisten laitosten arvopapereita, joihin liittyvä luottoriski jaetaan eurojärjestelmän keskuspankkien kesken. Ostoja jatketaan tarvittaessa syyskuun 2016 jälkeenkin, kunnes EKP:n neuvosto katsoo inflaatiovauhdin palautuvan kestävästi tavoitteen mukaiseksi 26

27 Keventyneen rahapolitiikan vaikutuskanavat Alentaa reaalikorkoja ja keventää rahoitusoloja yhä pidemmät korot laskevat, yritysten ja kotitalouksien rahoitusolot kevenevät, arvopapereiden hinnat nousevat inflaatio-odotusten nousu alentaa reaalikorkoja yritysten ja kotitalouksien luottamus vahvistuu Kasvattaa kysyntää ja helpottaa hintavakaustavoitteen saavuttamista kulutusmahdollisuudet ja investointien kannattavuus kasvavat euron ulkoinen arvo laskee 27

28 Rahapolitiikkatoimien alkumetrien vaikutuksista 28

29 EKP:n ekonomistiennuste maaliskuussa 2015: talouskasvu vauhdittuu (muutos eurojärjestelmän joulukuun 2014 ennusteesta) BKT: 2015: 1,5 % (+0,5) 2016: 1,9 % (+0,4) 2017: 2,1 % Inflaatio: 2015: 0,0 % (-0,8) 2016: 1,5 % (+0,2) 2017: 1,8 29

30 Markkinoiden inflaatio-odotukset toipuneet rahapolitiikkatoimien jälkeen 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 % 10 vuoden inflaatioswap 2 vuoden inflaatioswap 5 vuoden inflaatioswap Lähteet: Bloomberg. 30

31 Rahapolitiikka pienentänyt deflaation todennäköisyyttä Ennen EAPP-päätöstä, EAPP-päätöksen jälkeen, Todennäköisyys, % Odotettu inflaatio, % EAPP = laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma (expanded asset purchase programme) Lähde: Suomen Pankin laskelmat. eurojatalous.fi

32 Pitkät korkotuotot pienentyneet voimakkaasti viimeisen vuoden aikana Saksa painotettu keskikorko (ilman Kreikkaa) 6 % / / / / / / / /2015 Lähde: Bloomberg, Suomen Pankin laskelmat. 32

33 Lyhyet valtionlainakorot painuneet laajasti negatiivisiksi Saksa 2v painotettu keskikorko (ilman Kreikkaa) 5,0 % 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 01/ / / / / /2015 Lähde: Bloomberg, Suomen Pankin laskelmat. 33

34 Euron dollarikurssi laskenut voimakkaasti korkonäkemysten erkaantumisen myötä 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 Euron Yhdysvaltain dollarikurssi Kun käyrä laskee, euro heikkenee dollaria vastaan Lähde: Bloomberg. 34

35 Datajulkistukset olleet euroalueella alkuvuonna odotuksia parempia 35

36 Luottamusindikaattoreissa käänne parempaan maaliskuussa 36

37 Etenkin kuluttajien ja vähittäiskaupan luottamus parantunut 37

38 Euroalueen kasvunäkymät kohentuneet, mutta jääkö Suomen talous kyydistä? 38

39 Suomen BKT pienentynyt Bruttokansantuote Indeksi, 2007 = 100 Euroalueen korkean luottoluokituksen maat pl. Suomi* Suomi GIIPS-maat** * Saksa, Ranska, Alankomaat, Belgia ja Itävalta. ** Kreikka, Italia, Irlanti, Portugali ja Espanja. Lähteet: Eurostat ja Suomen Pankin laskelmat

40 Viennin kehitys historiallisen heikkoa 40 Suomi Portugali Heikoin muista OECD-maista Tavaroiden ja palveluiden viennin määrä, muutos 6 vuotta aiemmasta, % Suomen vienti supistunut poikkeuksellisen paljon Nykyiset 34 OECD-maata. Tiedot alkavat vuoden 1994 jälkeen: CZ, PL, EE, HU, SK, SI, Israel ja Chile. Vuosikeskiarvoja: DK, EL, CZ, HU, SK ja Turkki. Lähteet: OECD, Euroopan komissio ja Tilastokeskus

41 Teollisuuden tuotanto supistunut Arvonlisäyksen muutos vuodesta Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Muu metalliteollisuus Metsäteollisuus Kemianteollisuus Muu tehdasteollisuus Prosenttia vuoden 2007 BKT:n arvosta Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotannon supistumisen suora vaikutus BKT:hen -4,5 % Lähde: Tilastokeskus. 41

42 Kustannuskilpailukyky heikentynyt, heikkeneminen pysähtymässä Suhteelliset yksikkötyökustannukset Toteutunut Ennuste Indeksi, 1999 = 100 Koko talous, Suomi suhteessa kauppakumppanimaiden* keskiarvoon Suomen ulkomaankaupan painoilla *) 21 keskeistä kauppakumppanimaata samassa valuutassa. Ennuste: Euroopan komissio, tammikuu Lähteet: Euroopan komissio, Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. 42

43 Työikäinen väestö supistuu 108 Työikäisen väestön määrä (15 64-vuotiaat) Suomi EU27 Indeksi, 1990 = Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki

44 120 Suomen Pankin ennuste joulukuussa 2014: kasvu käynnistyy vasta vuonna 2016 BKT, ennuste ja suhdannekuvaaja Bruttokansantuotteen volyymi SP:n ennuste, joulukuu 2014 Kokonaistuotannon suhdannekuvaaja (nv-tasolla)* Indeksi, 2005 = * Viimeinen neljännes on Suomen Pankin arvio jos 1-2 kk-havaintoa saatavilla. Kausipuhdistettuja lukuja. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki (ennuste). 44

45 Joulukuun 2014 jälkeen Suomen ulkoinen toimintaympäristö parantunut Maailmantalouden, erityisesti Euroopan talouksien kasvunäkymät parantuneet viime kuukausina Euro heikentynyt ja raaka-aineiden hinnat alentuneet Korot laskeneet ja osakekurssit nousseet osin EKP:n osto-ohjelman vaikutuksesta Toisaalta geopoliittiset jännitteet edelleen suuria 45

46 Dollarin vahvistumisesta tukea viennille, ruplan heikkenemisestä jarrutusta Suomen kauppapainoiset valuuttaindeksit ja euron dollarikurssi maata (ml. Venäjä) ja euroalueen maat 12 maata ja euroalueen maat Euron Yhdysvaltain dollarin kurssi Indeksi, 1999 = 100 Kun käyrä nousee, euro vahvistuu Lähde: EKP

47 Tammikuun tilastot kuitenkin viittaavat vielä heikkoon alkuvuoteen Teollisuustuotannon volyymi-indeksi väheni 3,9% vuodentakaisesta Tavaraviennin arvo oli tammikuussa 11 % alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin Kaupan luvut tammi-helmikuulta myös alavireisiä Kokonaistuotannon suhdannekuvaaja silti kasvoi tammikuussa 0,7 % vuodentakaisesta Kotimaassa talouden perustekijöissä ei merkittävää muutosta 47

48 Jääkö Suomi jälkeen? Euroalue Suomi BKT:n määrä, indeksi, 2008 = 100 Ennusteet: Euroopan komissio, tammikuu Lähteet: Macrobond ja Euroopan komissio

49 Korjaavat toimenpiteet Kustannuskilpailukyvyn palauttaminen Rakenneuudistukset Julkisen velan kasvun pysäyttäminen Kansantalouden ja julkisen talouden ongelmat suurelta osin pitkäaikaisia, rakenteellisia 49

50 Ulkoinen tasapaino ja teollisuuden työllisyys edellyttävät parempaa kustannuskilpailukykyä Vaihtotase (vasen asteikko) Palkkataso suhteessa kauppakumppanimaihin (käännetty oikea asteikko) 12 % suhteessa BKT:hen Indeksi, 1999 = Lähteet: Macrobond, Reuters, Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat

51 Talouteen kasvumahdollisuuksia rakenneuudistuksilla Rakenneuudistusten avulla voidaan parantaa talouden pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia Tuntuva parannus edellyttää merkittäviä rakenneuudistuksia jo linjattujen lisäksi Rakenneuudistusten keskeisiä alueita Kilpailua rajoittavan sääntelyn purkaminen Asuntojen tarjonnan edellytysten parantaminen Työvoiman tarjonnan lisääminen Tuottavuuden parantaminen julkisissa palveluissa Myös innovaatiopolitiikkaa on mahdollista kehittää ja yritystoiminnan edellytyksiä parantaa 51

52 Julkisen velan kasvu pysäytettävä Tarvittavien rakenneuudistusten vaikutukset tuntuvat suurelta osin vasta vuosien kuluttua ja vaikutusten koko on tänään epävarma Julkisen talouden sopeuttamista on siksi välttämätöntä jatkaa tästä eteenpäin Koska tulopohjan heikkous on pitkäaikaista ja veroaste poikkeuksellisen korkea, menosäästöiltä ei voida välttyä Julkiset menot sopeutettava siihen kokoon, jonka kansantalouden tulonmuodostus pystyy kantamaan 52

53 Faktat ja talouspolitiikka 53

54 Taloustieteen ja politiikan välinen suhde Jan Tinbergen (1952): On the Theory of Economic policy Tinbergenin politiikkaprosessi: 1. Tilannearvio 2. Ennuste, jos ei tehdä mitään 3. Vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen 4. Poliittinen päätöksenteko 5. Toimeenpano 54

55 Suomen Pankin rooli keskustelussa kotimaisesta talouspolitiikasta Analysoi monipuolisesti talouden kehitystä Erityisesti talouden tasapainoon ja rahoitusjärjestelmän vakauteen kohdistuvia uhkia Kannanotot pohjautuvat tutkimukseen ja kansainvälisiin kokemuksiin Ei ole osapuoli, vaan riippumaton kaikista ryhmistä Yksi syy kannanottoihin kohdistuvaan kiinnostukseen Suomen Pankki ei tee poliittisia arvovalintoja sisältäviä suosituksia 55

56 Virkamiesvalmistelun ja päätöksenteon suhde Poliittinen valmistelu tehtiin pitkään puolueiden piirissä, virkamiesvalmistelu ministeriöissä Vuosien mittaan puolueiden resurssit supistuneet kun taas ministerien poliittisten avustajien määrä kasvanut Yksi mahdollisen seuraus: Virkamies- ja poliittisen valmistelun raja hämärtynyt Onko se heikentänyt puolueiden kansanliikeluonnetta ja itsenäisyyttä suhteessa valtioon heikentynyt? 56

57 Suomen talouden vaikeaan tilanteeseen reagoiminen Talouden vaikeudet niin suuria, että ne koettelevat päätöksentekokykyä Yhteisen tilannekuvan muodostaminen tärkeää Uudistusesitysten valmistelussa syytä pitää erillään yhtäältä virkavastuulla tehtävä valmistelu ja toisaalta poliittinen ohjaus ja päätöksenteko 57

58 Kiitos! 58

Geopoliittisista jännitteistä ja Suomen talouden haasteista. Pääjohtaja Erkki Liikanen 19.1.2015

Geopoliittisista jännitteistä ja Suomen talouden haasteista. Pääjohtaja Erkki Liikanen 19.1.2015 Geopoliittisista jännitteistä ja Suomen talouden haasteista. Pääjohtaja Erkki Liikanen 12 Geopoliittiset jännitteet 13 Geopoliittisia jännitteitä 2014-2015 Ukraina/Venäjä Pohjois-Afrikka Lähi-Itä Etelä-Kiinan

Lisätiedot

Geopoliittisista jännitteistä, EKP:n rahapolitiikasta ja Suomen taloudesta Pääjohtaja Erkki Liikanen 7.2.2015. Julkinen

Geopoliittisista jännitteistä, EKP:n rahapolitiikasta ja Suomen taloudesta Pääjohtaja Erkki Liikanen 7.2.2015. Julkinen Geopoliittisista jännitteistä, EKP:n rahapolitiikasta ja Suomen taloudesta Pääjohtaja Erkki Liikanen 7.2.2015 Geopoliittiset jännitteet 7.2.2015 Erkki Liikanen 2 Geopoliittisia jännitteitä 2014-2015 Ukraina/Venäjä

Lisätiedot

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 3 2011 Talouden näkymät Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 Sisällys Pääkirjoitus...1 Suomen Pankin ennusteet...3 Ennusteen kokonaiskuva...4 Viimeaikainen kehitys...6 Kehikko 1. Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 5 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tilinpito...11

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 3 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tilinpito...12

Lisätiedot

Talouskatsaus 2/2015 3,5E 7,5E

Talouskatsaus 2/2015 3,5E 7,5E 30 2/2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Euroopan keskuspankki, 2015 Postiosoite 60640 Frankfurt am Main Germany Puhelinnumero +49 69 1344 0 Internet www.ecb.europa.eu Talouskatsauksen laatimisesta

Lisätiedot

KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU 11214 21214 31214 41214 1214 61214 71214 81214 91214 11214 111214 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Tämä joulukuun 214 numero on viimeinen :n Kuukausikatsauksen tilalle tulee uusi Talouskatsaus (Economic Bulletin)

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne.6. Maailmantalouden kehitys on ollut alkuvuonna ennakoitua parempaa, vaikka euroalueella ja Suomessa kasvu onkin jäänyt vaisuksi. Kreikan kriisin kärjistyminen valtioiden

Lisätiedot

Suomen Pankki Bank of Finland PO Box 160 FI-00101 HELSINKI FINLAND KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU EUROPEAN CENTRAL BANK

Suomen Pankki Bank of Finland PO Box 160 FI-00101 HELSINKI FINLAND KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU EUROPEAN CENTRAL BANK KUUKAUSIKATSAUS 0312011 FI EUROPEAN CENTRAL BANK Suomen Pankki Bank of Finland PO Box 160 FI-00101 HELSINKI FINLAND 0112011 0212011 0312011 0412011 0512011 0612011 0712011 0812011 0912011 1012011 1112011

Lisätiedot

PAREMPAA NÄKYVISSÄ TALOUDELLINEN KATSAUS. Toukokuu 2014. Suomessa niukkaa kasvua näkyvissä

PAREMPAA NÄKYVISSÄ TALOUDELLINEN KATSAUS. Toukokuu 2014. Suomessa niukkaa kasvua näkyvissä PAREMPAA NÄKYVISSÄ Toukokuu 2014 TALOUDELLINEN KATSAUS Kansainvälisessä taloudessa vahvistuvaa, mutta epätasaista kasvua Rahapolitiikka pysyy kehittyneissä maissa kasvua tukevana pitkään EKP laskee korkoja

Lisätiedot

Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin

Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin Julkaisuvapaa.3.1 klo 1. Talousennuste vuosille 1 15 Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Ohto Kanninen Markku Lehmus Eero Lehto Heikki Taimio Lisätietoja Ennustepäällikkö

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Elektroniikkateollisuus vakauttava tekijä Suomen taloudessa

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Elektroniikkateollisuus vakauttava tekijä Suomen taloudessa Euro & talous Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Elektroniikkateollisuus vakauttava tekijä Suomen taloudessa Kansainvälisen valuuttarahaston rooli muuttumassa Valuuttavarannon sijoittaminen Kokemuksia

Lisätiedot

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Julkaisuvapaa 17.9.213 klo 1. Talousennuste vuosille 213 21 Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

Toimitustyö: Laila Riekkinen, taitto: Kimmo Aaltonen, kuviot: Kimmo Aaltonen ja Eija Kauppi

Toimitustyö: Laila Riekkinen, taitto: Kimmo Aaltonen, kuviot: Kimmo Aaltonen ja Eija Kauppi ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Suhdanne VUOSIKIRJA 215:1 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on julkaissut suhdanne-ennusteita vuodesta 1971. Vuoden 26 alusta ennusteet julkaistaan kaksi kertaa vuodessa

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2011 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 100 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2011 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Tilanne Suomen asuntomarkkinoilla. Suomen Pankin laskemat uudet kilpailukykyindikaattorit

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Tilanne Suomen asuntomarkkinoilla. Suomen Pankin laskemat uudet kilpailukykyindikaattorit Euro & talous Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Tilanne Suomen asuntomarkkinoilla Suomen Pankin laskemat uudet kilpailukykyindikaattorit Rahapolitiikan säännöt Pankkien vakavaraisuuden uudet sääntelyehdotukset

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Suhdannekatsaus kesäkuu 2014 17 kesäkuu 2014 Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Maailmantalouden kasvulle on vuonna 2014 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15 00 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Rahoitusjärjestelmän vakaus... 5 Heli Huhtala ja Mikko Spolander Julkisen sektorin rahoituksen haasteet euroalueella... 7 Miika Syrjänen ja Kari Takala

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS KESÄKUU

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS KESÄKUU EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 6 25 FI E U R O O PA N 1125 2125 3125 4125 5125 6125 7125 8125 9125 1125 11125 12125 K E S K U S PA N K K I K U U K A U S I K AT S A U S KESÄKUU Vuonna 25 kaikkien

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2010

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2010 Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 00 Helsinki 0 K 4/0 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 00 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 0 ISSN 37-4334 (painettu julkaisu) ISSN 796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA PRIMA

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI

KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI Elokuu 2003 KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 Euroopan keskuspankki, 2003 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach

Lisätiedot

kasvua Talousennuste vuosille 2012 2013 Ennusteryhmä

kasvua Talousennuste vuosille 2012 2013 Ennusteryhmä Julkaisuvapaa 4.9.212 klo 9:3 Talousennuste vuosille 212 213 Euroopan velkakriisi hidastaa kasvua Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Mauri Kotamäki Markku Lehmus Eero Lehto Heikki Taimio Svante

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2006 E U R O O PA N K E S K U S PA N K K I EUROJÄRJESTELMÄ

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2006 E U R O O PA N K E S K U S PA N K K I EUROJÄRJESTELMÄ IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 26 E U R O O PA N K E S K U S PA N K K I EUROJÄRJESTELMÄ 1126 2126 3126 4126 5126 6126 7126 8126 9126 1126 11126 12126 k u u k a u s i k at s a u s j o u l u k

Lisätiedot

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Julkaisuvapaa 18.3.13 klo 1. Talousennuste vuosille 13 1 Suomen talouskasvu jää tänä vuonna, prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2013

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2013 Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 03 Helsinki 04 K 3/04 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 03 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 04 ISSN 37-4334 (painettu julkaisu) ISSN 796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA PRIMA

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2014

SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Suomen talouskehitys jatkui heikkona 2 Rahapolitiikkaa kevennettiin ja sen välittymistä tehostettiin 3 Euroalueen pankkien valvontavastuu siirtyi EKP:lle Suomen Pankin

Lisätiedot