Harjoitustehtävät, joulukuu 2013, (ehkä vähän) vaativammat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harjoitustehtävät, joulukuu 2013, (ehkä vähän) vaativammat"

Transkriptio

1 Harjoitustehtävät, joulukuu 013, (ehkä vähän) vaativammat Ratkaisuja 1. Viisinumeroinen luku a679b on jaollinen 7:lla. Määritä a ja b. Ratkaisu. Luvun on oltava jaollinen 8:lla ja 9:llä. Koska luku on jaollinen kahdeksalla jos ja vain jos sen kolmen viimeisen numeron muodostama luku on jaollinen 8:lla, on oltava b =. Koska luku on jaollinen 9:llä jos ja vain jos sen numeroiden summa on jaollinen 9:llä, ja koska = 4, on oltava a = 3. Todellakin 3679 = Kolmion ABC sisäympyrä Γ sivuaa kolmion sivua BC pisteessä X. Osoita, että Γ:n keskipiste on AX:n ja BC:n keskipisteiden kautta kulkevalla suoralla. Ratkaisu. Olkoon I sisäympyrän keskipiste, r sen säde, K BC:n keskipiste, L AX:n keskipiste ja Y ja Z pisteiden L ja A kohtisuorat projektiot sivulla BC. Olkoot vielä kolmion sivut a, b, c ja ABC = β. Jos b = c, väite on triviaali. Voidaan olettaa, että c>b. Väitteen todistamiseksi riittää nyt, että osoitetaan suhteet KX : XI ja KY : YL yhtä suuriksi. Selvästi BZ = c cos β. Tunnetusti BX = 1 (a b + c) [Helppo lasku, joka perustuu siihen, että tangenttien leikkauspisteen ja sivuamispisteiden välisetjanatovatyhtäpitkät.] Koska Y on janan XZ keskipiste, BY = 1 4 (a b + c + c cos β). Siis KY = BY BK = 1 ( a b + c +c cos β). Kolmion ala on tunnetusti 4 T = rp, missä p = 1 (a + b + c). [Jaa kolmio kolmeksi osakolmioksi, joilla I on yhteinen kärki ja r jokaisen korkeus.] Toisaalta T = 1 a AZ = a LY,koskaAZ = LY. Siis LY = pr.näin ollen a KY LY a( a b + c)+ac cos β =. 4rp Kosinilauseen nojalla ac cos β = a + c b.kuntämä otetaan huomioon, saadaan KY LY = a ab + ac + a + c b 4rp Mutta KX = BX BK = 1 (c b), joten myös = a(c b)+(c + b)(c b) 4rp = p(c b) 4rp = c b r. ja väite on todistettu. KX XI = c b r,

2 3. Osoita, että josx, y, z ovat 0, niin x(x y)(x z)+y(y z)(y x)+z(z x)(z y) 0. Osoita edelleen, että kaikille reaaliluvuille a, b, c pätee a 6 + b 6 + c 6 +3a b c (b 3 c 3 + c 3 a 3 + a 3 b 3 ). Ratkaisu. Olkoon f(x, y, z) =x(x y)(x z)+y(y z)(y x)+z(z x)(z y). Selvästi funktion f arvo on sama kaikilla muuttujien x, y, z permutaatioilla. Voidaan siis olettaa, että x y z. f:n lausekkeen viimeinen yhteenlaskettava on yhden ei-negatiivisen ja kahden ei-positiivisen luvun tulona ei-negatiivinen, joten f(x, y, z) (x y)(x(x z) y(y z)) (x y)y((x z) (y z)) = y(x y) 0. Toisen väitteen todistamiseksi hyödynnämme jo todistettua epäyhtälöä f(x, y, z) 0. Kun f:n lausekkeesta poistetaan sulkeita, saadaan x 3 + y 3 + z 3 +3xyz yz(y + z)+zx(z + x)+xy(x + y). Sijoitetaan x = a y = b ja z = c ja otetaan huomioon a + b ab, b + c bc ja c + a ca. Väite seuraa välittömästi. 4. Luvut x ja y toteuttavat yhtälöt x 3yx +9=0ja y + y =1. a) Osoita, että kaikilla positiivisilla kokonaisluvuilla n on missä a n,b n,c n,d n ovat kokonaislukuja. b) Osoita, että x 5 = 43. c) Osoita, että jos5 n, niin x n = a n + b n x + c n y + d n xy, x n 1 +3x n +3 x n n x +3 n 1 =0. Ratkaisu. Todistetaan väite a) induktiolla. Selvästi x 1 = x on haluttua muotoa: b 1 =0, a 1 = c 1 = d 1 = 0. Oletetaan sitten, että x n = a n +b n x+c n y+d n xy joillain kokonaisluvuilla a n,b n,c n,d n. Kun otetaan huomioon, että x =3xy 9jay =1 y, saadaan x n+1 = x(a n +b n x+c n y +d n xy) =a n x+b n (3xy 9)+c n xy +d n (3xy 9)y = 9b n +a n x 9d n y + (3b n + c n )xy +3d n (1 y)x = 9b n +(a n +3d n )x 9d n y +(3b n + c n 3d n )xy. Tämä on vaadittua muotoa, a n+1 = 9b n, b n+1 = a n +3d n, c n+1 = 9d n ja d n+1 =3b n + c n 3d n. Väitteen b) todistamiseksi riittää laskea kertoimet a 5,b 5,c 5,d 5. Saadaan järjestyksessä a = 9, b =0,c =0,d =3;a 3 =0,b 3 =0,c 3 = 7, d 3 = 9; a 4 =0,b 4 = 7, c 4 = 81, d 4 =0jaa 5 = 43, b 5 =0,c 5 =0,d 5 = 0. Siis todellakin x 5 = 43.

3 Väitteen c) todistamiseksi huomataan ensin, että tehtävässä esiintyvä polynomi on itse asiassa x n 3 n x 3. Jos n =5k, niin edellisen kohdan perusteella x n 3 n =(x 5 ) k (3 5 ) k = 43 k 43 k = Kolmion ABC kärjistä A, B, C piirretyt kulmanpuolittajat leikkaavat kolmion ympärysympyrän myös pisteissä D, E, F. Osoita, että AD EF. Ratkaisu. Olkoot kolmion ABC kulmat α, β, γ. Olkoon G AD:n ja FE:n leikkauspiste. Kehäkulmalauseen perusteella GDE = ABE = 1 β, BED = BAD = 1 α ja BEF = BCF = 1 γ. Sovelletaan lausetta kolmion kulman vieruskulman suuruudesta kolmioon GDE. Saadaan AGE = GDE + DEG = 1 (β + α + γ) = Jännenelikulmiolla ABCD on sisäympyrä (ympyrä, joka sivuaa sen kaikkia sivuja). Lävistäjä AC jakaa ABCD:n kahdeksi sama-alaiseksi kolmioksi. Osoita, että AB = AD ja BC = BD. Oletetaan, että AB = 3 BC ja että ABCD:n sisäympyrän säde on r. Osoita, että nelikulmion ala on 16 3 r. Ratkaisu. Oletuksen mukaan ABCD on ympyrän ympärysnelikulmio. Siis AB+CD = BC+DA. Koska ABCD on jännenelikulmio, ABC ja CDA ovat vieruskulmia; niillä on sama sini. Kolmioiden ABC ja CDA kaksinkertaiset alat ovat AB BC sin( ABC) ja CD DA sin( CDA). Siis AB BC = CD DA eli AB + CD CD = AB DA +1= CD BC DA + BC +1=. BC Siis CD = BC ja AB = AD. Kolmiot ABC ja ADC ovat siis yhteneviä (sss), joten ABC = CDA. Kun kulmat toisaalta ovat vieruskulmiakin, ne ovat suoria. Lisäksi AC on kulman BAD puolittaja, joten jännenelikulmion sisäympyrän Γ keskipiste I on janalla AC. Jälkimmäisen väitteen todistamiseksi merkitään P :llä jaq:lla Γ:n ja AB:n sekä BC:n sivuamispisteitä. Nyt IPBQ on neliäö, sillä siinä on kolme suoraa kulmaa IPB, PBQ, BQI ja yhtä pitkät viereiser sivut IP = IQ = r. Kolmiot ABC ja IQC ovat yhdenmuotoiset (kk), joten IQ : QC = AB : BC =3. Tästä seuraa, että BC = BQ+ QC = r r = 4 3 r ja AB =3 BC =4r. Kolmion ABC ala on siis r 4r

4 4 ja nelikulmion ABCD ala kaksi kertaa ABC:n ala eli 16 3 r. 7. Säännöllisen n-kulmion P n ympäri piirretyn ympyrän säde on 1. Olkoon L n = {d R d on P n : n kahden kärjen välinen etäisyys}. Määritä d. d L n Ratkaisu. Olkoon kysytty summa S. Olkoon n-kulmio A 1 A...A n ja olkoon O sen keskipiste. Olkoon e k = OA k, k =1,,..., n. Kun vektorit e 1, e,..., e n asetetaan peräkkäin, saadaan säännöllinen n-kulmio. Siis n ek = 0. Lasketaan kärjestä A 1 alkavien lävistäjien pituuksien neliöiden summa. Se on ( n e k n e 1 = ( e k e 1 ) ( e k n n ) e 1 )= ( e k + e 1 ) e 1 ek =n. Jos n on parillinen, edellisessä summassa ovat kaikki monikulmion kärkien väliset eri etäisyydet kahdesti, paitsi pisimmän etäisyyden neliö, joka esiintyy vain kerran. Siis S =n +4ja S = n +. JosS on pariton, summassa esiintyvät kaikki monikulmion kärkien väliset etäsiyydet kahdesti. Tässä tapauksessa siis S = n. 8. Pisteet O ja P ovat sellaiset kolmion ABC sisäpisteet, että ABO = CBP ja BCO = ACP. Osoita, että CAO = BAP. Ratkaisu. Olkoot kolmion kulmat α, β, γ, ABO = CBP = φ, BCO = ACP = ψ, CAO = η ja BAP = η. Olkoot vielä AP = x, BP = y, CP = z ja AO = s, BO = t, CO = u. Kolmioista ABO, BCO, CAO saadaan sinilauseen perusteella s sin φ = t sin(α η ), t sin ψ = u sin(β φ), u sin η = s sin(γ ψ), joista 1= s t t u u s = sin φ sin ψ sin η sin(α η )sin(β φ)sin(γ ψ). Kolmioista ABP, BCP, CAP saadaan vastaavasti sin η sin φ sin ψ 1= sin(α η)sin(β φ)sin(γ ψ). Edellisistä yhtälöistä voidaan helposti ratkaista sin η sin(α η )=sinη sin(α η) jaedelleen, sinin vähennyslaskukaavaa soveltamalla, 0 = sin η cos η sin η cos η =sin(η η ). Koska η, η < 180,onη = η,javäite on todistettu.

5 9. Olkoon f(n) jonon 0, 1, 1,,, 3, 3, 4, 4,...n:n ensimmäisen jäsenen summa. Osoita, että f(s + t) f(s t) =st kaikilla positiivisilla kokonaisluvuilla s, t, s>t. Ratkaisu. Jos n on parillinen, n =k, niin 5 f(n) =( k 1)+(1++ + k) = Jos n on pariton, n =k + 1, niin (k 1)k + k(k +1) = k = n 4. f(n) =( k)+(1++ + k) =k(k +1)= n 1. 4 Koska s + t (s t) =t, s + t ja s t ovat molemmat parillisia tai molemmat parittomia. Jos ne ovat molemmat parillisia, f(s + t) f(s t) = 1 4 ((s + t) (s t) )=st, jos molemmat parittomia, niin f(s + t) f(s t) = 1 4 ((s + t) 1 ((s t) 1)) = st. 10. Reaaliluvuille x, y, z pätee x+y+z =5ja xy+yz+xz =3. Osoita, että 1 z Ratkaisu. Koska (x + y) =(5 z) ja xy =3 z(x + y) =3 z(5 z) =z 5z + 3, niin 0 (x y) =(x+y) 4xy =(5 z) 4(3 5z+z )= 3z +10z+13 = ( 3z+13)(z+1). Tulon tekijöiden on oltava samanmerkkisiä; tämä toteutuu, kun 1 z Jokainen erään ympyrän kehällä sijaitsevien 9 pisteen välisistä 36 janasta on väritetty punaiseksi tai siniseksi. Oletetaan, että jokaisessa kolmiossa, jonka määrittää kolmenäistä yhdeksästä pisteestä, on ainakin yksi punainen sivu. Osoita, että joidenkin neljän pisteen väliset kuusi janaa ovat kaikki punaisia. Ratkaisu. Oletetaan ensin, että jokinpistea on yhdistetty neljään muuhun pisteeseen B 1,B,B 3,B 4 sinisin janoin. Koska jokaisessa kolmiossa ( ) AB i B j on ainakin yksi punainen jana, kaikki pisteitä B 1,B,B 3,B 4 yhdistävät = 6 janaa ovat punaisia.oleteaan 4 sitten, että kaikista pisteistä lähtevistä kahdeksasta janasta ainakin viisi on punaista. Kun lasketaan kaikista pisteistä lähtevien punaisten janojen lukumäärä, tulos on parillinen luku, koska jokainen jana lasketaan kahdesti. Koska 9 5 on pariton, on oltava ainakin yksi piste A, jostalähtee kuusi punaista janaa AB 1,AB,AB 3,AB 4,AB 5,AB 6. Viidestä janasta A 1 A,A 1 A 3,A 1 A 4,A 1 A 5,A 1 A 6 ainakin kolme on samaa väriä. Olkoot ne A 1 A,A 1 A 3,A 1 A 4. Jos väri on sininen, niin A A 3, A A 4 ja A 3 A 4 ovat punaisia, joten neljän pisteen A, A,A 3,A 4 väliset janat ovat kaikki punaisia. Jos väri on punainen, niin tarkastetaan kolmiota A A 3 A 4. Siinä on ainakin yksi punainen sivu, esimerkiksi A A 3. Silloin kaikki pisteiden A, A 1,A,A 3 väliset janat ovat punaisia. 1. Osoita, että luku ( ) p on jaollinen p:llä aina,kunp on alkuluku. p

6 6 Ratkaisu. = ( ) p = p p(p 1) (p +1) p! p! [(p 1) + p)((p ) + p) (1 + p) (p 1)(p ) ]. (p 1)! Koska edellisen yhtälön oikean puolen ensimmäisen ja toisen tulon tekijät ovat järjestyksessä kongruentteja mod p, tulot ovat kongruentteja, ja hakasuluissa oleva erotus on jaollinen( p:llä. ) Koska p on alkuluku, se ei ole tekijänä luvussa (p 1)!. Siis p on tekijänä p luvussa. p 13. Positiivisen kokonaisluvun n tekijät ovat 1=d 1 <d <...< d k = n. Määritä nen, joille n = d 6 + d 7 1. Ratkaisu. [Tehtävän ratkaisu on pitkä jakömpelö. Keksiikö joku suoremman? Tehtävä on esitetty Australian matematiikkaolympialaisissa vuonna 1985, ja toisesta ratkaisusta päätellen ilmeisesti keksitty edellisenä vuotena. Kukaan ei ollut osannut sitä kilpailussa ratkaista.] Jos luvuilla d 6 ja d 7 olisi yhteinen tekijä, se olisi sekä luvun n että luvun n +1tekijä. Luvuilla ei siis ole yhteisiä tekijöitä. Huomataan, että d 6 on luvun d 7 1= (d 7 +1)(d 7 1) tekijä ja että d 7 on luvun d 6 1=(d 6 +1)(d 6 1) tekijä. Oletetaan, että d 6 = ab ja d 7 = cd, 1<a<b,1<c<d. Silloin luvut 1, a, b, c ja d ovat n:n tekijöitä, ja jokainen niistä on<d 6.Myös ac on n:n tekijä; ac ei ole kumpikaan luvuista d 6 tai d 7. Jos olisi ac > d 7 = cd, olisi a>dja b>a>dja d 6 >d 7. Siis ac < d 6,eikä d 6 olisi n:n tekijöistä kuudes. Siis ainakin toinen luvuista d 6 ja d 7 on joko alkuluku p tai alkuluvun p neliö p.nähdään, että p>. Jos d 7 on p tai p, d 7 :llä jajoko(d 6 1):llä tai(d 6 + 1):llä ei ole yhteisiä tekijöitä. Koska d 6 <d 7, d 7 (d 6 +1),ja d 7 = d Jos taas d 6 on p tai p, d 6 :lla ja joko (d 7 1):llä tai(d 7 + 1):llä ei ole yhteisiä tekijöitä. Jos d 6 (d 7 1), niin d 7 = kp +1taid 7 = kp + 1 jollain k 1. Oletetaan ensin, että d 7 = kp +1. Koskad 7 on p 1:n tekijä, p 1=m(kp + 1). Silloin p on luvun m 1tekijä, joten p m +1. Toisaalta p = mk ± (mk) +4(m +1) >mk. Tämä on mahdollista vain, jos k =1jad 7 = p +1=d Olkoon sitten d 7 = kp +1 jollain k 1. Tämä ei ole mahdollista, koska d 7 on luvun p 1 <kp +1=d 7 tekijä. Olisi vielä mahdollista, että d 6 on luvun d 7 +1tekijä. Tarkastellaan ensin tapaus d 6 = p. Silloin d 7 = kp 1 jollain k 1. Koska d 7 >p= d 6, niin k>1. Koska d 7 on luvun p 1 tekijä, niin k p. Nyt (p +1)(p 1) = p 1=m(kp 1). Koska kp 1 >p 1, niin m<p+1elim 1 <p. Toisaalta p on luvun m 1tekijä, joten p m 1. Ristiriita osoittaa, että p ei voi olla d 7 +1:ntekijä. Vielä on mahdollisuus d 6 = p ja p d 7 +1:n tekijä. Silloin olisi d 7 = kp 1 jollain k 1jakp 1 olisi p 1:n tekijä. Tällöin olisi k =1jad 7 <p = d 6. Edellisten tarkastelujen tulos on, että riippumatta siitä, onko d 6 vai d 7 alkuluku tai alkuluvun neliö, on oltava d 7 = d Siis n = d 6 +(d 6 +1) 1=d 6 +d 6 =d 6 (d 6 +1).

7 Edellä olevan perusteella joko n =p(p +1), n =(p 1)p tai n =(p 1)p. Oletetaan, että n =p(p ± 1) jollain alkuluvulla p>. Silloin luvulla (p + 1) on viisi lukua p pienempää tekijää, ja tekijöinä ovat ainakin luvut 1, ja 4, joten, koska p +1 > 4, p +1 = 3, p +1= 4, p +1= 5 tai p +1=s tai = 4s, missä s on pariton. Jos p ± 1=8,n:llä on vain kolme p:tä pienempää tekijää. Jos p +1= 4, p ei ole alkuluku. Jos p + 1 = 3, niin saadaan ratkaisu n = 31 3 = Jos p +1=s, jas on ainakin kahden eri parittoman luvun tulo, niin niin n:llä olisi ainakin kuusi p:tä pienempää tekijää. Siis s:n olisi oltava alkuluku tai alkuluvun neliö. Jos s olisi alkuluku, olisi n =4ps, jasenp:tä pienemmät tekijät olisivat enintään 1,, 4, ja s. Jos p +1=s, olisi n =4ps,jap:tä pienempiä tekijöitä olisi kuusi: 1,, 4, s, s ja s. Jos p +1=4s, niin 1,, 4, 8, s ja s olisivat p:tä pienempiä n:n tekijöitä. Olkoon sitten n =p(p 1) jollain alkuluvulla p. n:n tekijöitä ovatjälleen ainakin 1, ja 4. Luvulla p 1 on oltava viisi sitä itseään pienempää tekijää. Ei ole mahdollista, että ne olisivat vain kahden potensseja (olisi p 1 = 3, p = 33; ei alkuluku). Samoin kuin edellä, todetaan, että onoltavan =4ps, =8ps tai = 4ps ja että mikään näistä eitäytä tehtävän ehtoa. On vielä mahdollisuus n =(p 1)p. Luvulla n on viisi p 1:tä pienempää tekijää; niitä ovat ainakin 1,, 4, p, p, p 1jap +1. Tämä on mahdollista vain, jos p 1=ja p +1=4elip =3,p =9jan = 89 = 144. Tehtävällä on siis kaksi ratkaisua, n = 144 ja n = Määritä kaikki reaalikertoimiset polynomit f(x), joille f(x)f(x +1)=f(x + x +1). 7 Ratkaisu. Jos f on vakiopolynomi, f(x) =C, niin C = C, jotenc =0taiC =1. Oletetaan sitten, että f ei ole vakiopolynomi. Osoitetaan, että f:llä ei ole reaalijuuria. Jos sillä olisi sellaisia, olisi jokin niistä, sanokaamme a, suurin. Silloin olisi f(a + a +1)=0, ja a + a +1>a,elia ei olisikaan suurin juuri. Koska polynomilla f ei ole nollakohtia, sen asteluku on parillinen, n. Josf(x) =a n x n +, niin a n x4n + = a n x 4n +. Koska a n 0,onoltavaa n =1. Kokeillaan polynomia f(x) = x + c. Jotta se toteuttaisi tehävän yhtälön, on oltava (x + c)((x +1) +1)=(x + x +1) + c eli (c +1)x +cx + c + c =3x +x +1+c. Yhtälö toteutuu identtisesti jos ja vain jos c = 1. Osoitetaan sitten, että f(x) =(x +1) n totetuttaa yhtälön kaikilla n. Yhtälön vasen puoli on nimittäin (x +1) n ((x +1) +1) n = ((x +1)(x +x +)) n =(x 4 +x 3 +3x +x +) n ja oikea puoli ((x + x +1) + 1) n = (x 4 +x 3 +3x +x +) n. Osoitetaan vielä, ei ole muita ratkaisuja. Koska raktaisupolynomi on parillista astetta ja korkeimman x:n potenssin kerroin on yksi, muu kuin (x +1) n -tyyppinen ratkaisu olisi f(x) =(x +1) n + g(x), missä g on astetta m<n oleva polynomi. Kun f sijoitetaan tethtävän yhtälöön ja otetaan huomioon, että (x n +1) n toteuttaa yhtälön, saadaan (x +1) n g(x+1)+((x+1) +1) n g(x) =g(x +x+1) g(x)g(x+ 1). Yhtälön vasemman puolen polynomin aste on n+m ja oikean puolen m <n+m. Ristiriita osoittaa, että muita ratkaisuja ei ole.

8 8 15. Oletetaan, että Osoita, että Ratkaisu. Yhtälöstä seuraa a + b ab 1 a + 1 b + 1 c = 1 a + b + c. 1 a b c 5 = 1 (a + b + c) 5. 1 a + 1 b + 1 c = 1 a + b + c = 1 a + 1 b = 1 a + b + c 1 c = a + b c(a + b + c). Jos a + b = 0, niin 1 b 5 = 1 a 5,javäitetty yhtälö pätee triviaalisti. Oletetaan sitten, että a + b 0. Silloin ab = c(a + b + c) elic +(a + b)c + ab =0eli(c + a)(c + b) = 0. Mutta sekä c = a että c = b johtavat väitettyyn yhtälöön samoin kuin a + b =0.

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

Thaleen lause. Puoliympyrän sisältämä kehäkulma on suora. (Thales Miletolainen, n. 634 n. 547 eaa)

Thaleen lause. Puoliympyrän sisältämä kehäkulma on suora. (Thales Miletolainen, n. 634 n. 547 eaa) Nimekästä geometriaa Matemaattisiin lauseisiin tai muihin tuloksiin viitataan usein henkilönnimin. Yleensä tällaiset asiat ovat jotenkin tärkeitä, ja niiden todistuksiin tutustuminen opettavaa. Thaleen

Lisätiedot

Euroopan tyttöjen matematiikkaolympialaiset Antalyassa, Turkissa, 10. 16.4.2014

Euroopan tyttöjen matematiikkaolympialaiset Antalyassa, Turkissa, 10. 16.4.2014 Solmu 3/2014 1 Euroopan tyttöjen matematiikkaolympialaiset Antalyassa, Turkissa, 10. 16.4.2014 Anne-Maria Ernvall-Hytönen Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto Mirjam Kauppila Matematiikan

Lisätiedot

Kenguru 2015 Student Ratkaisut

Kenguru 2015 Student Ratkaisut sivu 1 / 16 3 pistettä 1. Mistä kuviosta on väritetty puolet? (A) (B) (C) (D) (E) 2. Mikä seuraavista luvuista on lähinnä lukua 20,15 51,02? (A) 10 (B) 100 (C) 1 000 (D) 10 000 (E) 100 000 Ratkaisu: 20,15

Lisätiedot

ALGEBRA Tauno Mets ankyl a Marjatta N a at anen 2010

ALGEBRA Tauno Mets ankyl a Marjatta N a at anen 2010 ALGEBRA Tauno Metsänkylä Marjatta Näätänen 2010 c Tauno Metsänkylä ja Marjatta Näätänen ALGEBRA Tauno Metsänkylä Marjatta Näätänen Esipuhe Tämä kirja on syntynyt toisen tekijän(t.m.) Turun yliopistossa

Lisätiedot

Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 (lukion 1. vuosikurssi) RATKAISUT

Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 (lukion 1. vuosikurssi) RATKAISUT Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 3 pistettä 1. Kenguru-kilpailu on joka vuosi maaliskuun kolmantena torstaina. Mikä on ensimmäinen mahdollinen päivä kilpailulle? (A) 14.3. (B) 15.3. (C) 20.3. (D) 21.3.

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

Törmäyskurssi kilpailulukuteoriaan pienin välttämätön oppimäärä

Törmäyskurssi kilpailulukuteoriaan pienin välttämätön oppimäärä Törmäyskurssi kilpailulukuteoriaan pienin välttämätön oppimäärä Anne-Maria Ernvall-Hytönen 14. tammikuuta 2011 Sisältö 1 Jaollisuus, alkuluvut, ynnä muut perustavanlaatuiset asiat 2 1.1 Lukujen tekijöiden

Lisätiedot

Analyyttistä geometriaa kilpailutehtävien kautta

Analyyttistä geometriaa kilpailutehtävien kautta nalyyttistä geometriaa kilailutehtävien kautta Jouni Seänen. 4. 04 Johdanto. Joskus kehäkulmalauseeseen kyllästyy ja haluaa ratkaista geometrian tehtävän algebrallisesti. Tässä monisteessa esitetään tarkoitukseen

Lisätiedot

Laudatur 3. Opettajan aineisto. Geometria MAA3. Tarmo Hautajärvi Jukka Ottelin Leena Wallin-Jaakkola. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Laudatur 3. Opettajan aineisto. Geometria MAA3. Tarmo Hautajärvi Jukka Ottelin Leena Wallin-Jaakkola. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Laudatur Geometria MAA Tarmo Hautajärvi Jukka Ottelin Leena Wallin-Jaakkola Opettajan aineisto Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava SISÄLLYS Ratkaisut kirjan tehtäviin... Kokeita.... painos 006 Tekijät

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät 1 1 LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT Muotoa 11 Lineaariset yhtälöryhmät (1) a 1 x 1 + a x + + a n x n b oleva yhtälö on tuntemattomien x 1,, x n lineaarinen yhtälö, jonka kertoimet ovat luvut a 1,,

Lisätiedot

HARJOITUSTEHTÄVIÄ. Rationaaliset luvut MERKITSEMISTAPOJA YHTÄLÖITÄ

HARJOITUSTEHTÄVIÄ. Rationaaliset luvut MERKITSEMISTAPOJA YHTÄLÖITÄ HARJOITUSTEHTÄVIÄ I luku Rationaaliset luvut MERKITSEMISTAPOJA YHTÄLÖITÄ 1. Jos 1 kg voita maksaa 4 mk, niin paljonko maksaa a) 3 kg b) k kg? 2. Jos 1 kg voita maksaa a kg, niin paljonko maksaa a) 3 kg

Lisätiedot

1. KESKIARVO JA MEDIAANI

1. KESKIARVO JA MEDIAANI Nimi 1 1. KESKIARVO JA MEDIAANI 1) Suomessa on yleinen käsitys, että PISA-vertailun perusteella oppilaamme ovat matematiikassa maailman huippua. Seuraavat taulukot on tehty PISA-vertailujen pisteistä.

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.2014 klo 10 13

Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.2014 klo 10 13 Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.014 klo 10 13 1. Ratkaise seuraavat yhtälöt ja epäyhtälöt: x + a) 3 x + 1 > 0 c) x x + 1 = 1 x 3 4 b) e x + e x 3

Lisätiedot

4 Antiikin Kreikan matematiikkaa

4 Antiikin Kreikan matematiikkaa 4 ANTIIKIN KREIKAN MATEMATIIKKAA 11 4 Antiikin Kreikan matematiikkaa Matematiikan voidaan katsoa muodostuneen omaksi itsenäiseksi tieteekseen kreikkalaisen kulttuurin piirissä noin puoli vuosituhatta ennen

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen Matematiikan pohjatietokurssi Eija Jurvanen 03 Sisältö Polynomit................................... 4 Jakokulman käyttö luvuilla ja polynomeilla................. 5. Kokonaislukujen jakolasku......................

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan.

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan. MAB: Koordinaatisto geometrian apuna Aluksi Geometriassa tulee silloin tällöin eteen tilanne, jossa piirroksen tekeminen koordinaatistoon yksinkertaistaa laskuja. Toisinaan taas tilanne on muuten vaan

Lisätiedot

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 3: Tasogeometriaa 1. Yhtenevät ja yhdenmuotoiset kuviot...

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

3. Yhtälön numeeristen ratkaisujen etsimisestä

3. Yhtälön numeeristen ratkaisujen etsimisestä Olkoon funktio f x jatkuva jollain välillä [a;b]. Jos on olemassa sellainen luku c, että a < c < b ja f a f b 0, niin on olemassa sellainen luku c, että a < c < b ja f c =0. Tämän Bolzanon lauseen mukaan

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2)

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2) Vapaa matikka Polynomifunktiot (MAA2) Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä. Versio 0.90 (22.9.2014) LISENSSI Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee

Lisätiedot

Pitkän matematiikan kertaustehtävät

Pitkän matematiikan kertaustehtävät Pitkän matematiikan kertaustehtävät Kurssit 1-10 Tehtäväpaketti soveltuu erityisen hyvin koko pitkän matematiikan pakollisen oppimäärän kertaamiseen lyhyessä ajassa. Asioiden käsittelyjärjestys ja kappalejako

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot