LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00"

Transkriptio

1 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos ennen satunnaisia eriä oli huomattavasti edellisen vuoden vastaavan kauden tulosta parempi nousten 35,4 miljoonaan markkaan (22,6 Mmk). Kaikkien liiketoimintaryhmien tulos kasvoi, erityisesti tulostaan paransi Elintarvikeryhmä. Osakekohtainen tulos nousi 4,72 markkaan (3,21 mk). Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Liikevaihto kasvoi 28 prosenttia. Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 491,4 (480,1 Mmk), Machiniumryhmän 411,8 (210,5 Mmk) ja Muiden liiketoimintojen 114,9 miljoonaa markkaa (106,5 Mmk). Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 299,7 miljoonaan markkaan (107,8 Mmk). Tulos Katsauskauden tulos oli huomattavasti edellisen vuoden vertailukauden tulosta parempi. Myös suunniteltu taso ylitettiin. Katsauskauden liikevoitto oli 34,2 miljoonaa markkaa (20,2 Mmk) ja tulos ennen satunnaisia eriä 35,4 miljoonaa markkaa (22,6 Mmk). Kaikkien liiketoimintaryhmien tulos kasvoi, erityisesti tulostaan paransi Elintarvikeryhmä. Katsauskauden voitto oli 29,0 miljoonaa markkaa (20,3 Mmk). Osakekohtainen tulos oli 4,72 markkaa (3,21 mk). Katsauskauden tulosta vastaavat verot olivat 9,2 miljoonaa markkaa (6,1 Mmk). Rahoitus Konsernin taseen loppusumma oli 1 151,4 miljoonaa markkaa (1079,5 Mmk). Omavaraisuusaste oli 50,9 prosenttia (52,4 %) ja maksuvalmiuskerroin current ratio 2,2 (2,3). Pitkäaikaiset velat olivat 249,4 miljoonaa markkaa (251,5 Mmk) ja korolliset nettovelat 86,2 miljoonaa markkaa (145,2 Mmk). Investoinnit Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 35,1 miljoonaa markkaa (76,8 Mmk). Merkittävin investointikohde oli viime vuonna aloitettu teollisuusjätevedenpuhdistamon rakentaminen. Investointi on osa Säkylässä vuosina toteutettavaa ympäristöinvestointiohjelmaa, jolla jätevesien käsittelyä tehostetaan. Puhdistamo otettiin koekäyttöön katsauskauden lopussa. Osakkeet Voimassa olevan omien osakkeiden hankintavaltuutuksen ja hallituksen tekemän enintään osakkeen hankintapäätöksen perusteella on katsauskauden loppuun mennessä hankittu omaa

2 osaketta nimellisarvoltaan markkaa. Osakkeista suoritettu vastike oli markkaa ( ). Osakkeen keskimääräinen hinta oli 69,92 markkaa (11,76 ). Omien osakkeiden osuus osakepääomasta ja äänistä oli 0,2 prosenttia. 2(5) Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeeseenlaskuvaltuuksia. Osakkeita vaihdettiin pörssissä kappaletta ( ), mikä oli 4,3 prosenttia koko osakemäärästä (15,4 %). Osakkeen ylin kurssi oli 13,50 euroa (13,20 ) vastaten 80,27 markkaa (78,48 mk) ja alin 10,22 euroa (8,90 ) vastaten 60,77 markkaa (52,92 mk). LIIKETOIMINTARYHMÄT Elintarvikeryhmä Elintarvikeryhmän liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja oli 491,4 miljoonaa markkaa (480,1 Mmk). Pakasteiden myynnin kehitys vaihteli tuoteryhmittäin. Vihannespakasteiden myynti oli edellisvuoden tasoa, kun taas peruna- ja marjapakasteiden myynti kasvoi. Kalapakasteiden myynti laski selvästi. Hillojen myynti kasvoi Dronningholmtuotteiden ansiosta. Hyvän marja- ja omenasadon ansiosta myös sokerin myynti kasvoi. Elintarvikeryhmän myönteinen kannattavuuskehitys jatkui. Erityisesti Apetit-ryhmän kotimaan toimintojen kannattavuus parani. Kannattavuuden nousu oli pääasiassa oman valmistuksen ja pitkälle jalostettujen omien tuotteiden myyntiosuuden kasvun ansiota. Puolan tytäryhtiön kannattavuus jäi edellisvuoden tasolle, koska mm kuluttajamyynti-tavoitteita ei saavutettu. Elintarvikeryhmän liikevoitto oli huomattavasti vertailukauden liikevoittoa suurempi ja myös ennakoitua parempi. Uusina tuoteryhminä Elintarvikeryhmä toi markkinoille Dronningholmmarmeladit sekä erityisesti nuorisolle suunnatut Apetit Big Plate -pizzat. Machinium-ryhmä Machinium-ryhmän liikevaihto kasvoi lähes kaksinkertaiseksi ja oli 411,8 miljoonaa markkaa (210,5 Mmk). Liikevaihdon kasvu johtui Ruotsissa toimivan SMA Maskin AB:n liittämisestä ryhmään heinäkuussa Liittämisen ansiosta konsernin kansainvälinen liikevaihto nousi uudelle tasolle. Myös kotimaan liikevaihto kasvoi. Baltian myynti jäi hieman jälkeen edellisvuodesta. Machinium-ryhmän liikevoitto oli edellisen vuoden vertailukauden liikevoittoa suurempi. Muut liiketoiminnot

3 Muiden liiketoimintojen liikevaihto oli 114,9 miljoonaa markkaa (106,5 Mmk). Lännen Rehun liikevaihto oli suurempi ja liikevoitto parempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Lännen Plant Systemsin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat sekä kotimaan taimitekniikkamyynnin että vientiprojektitoimitusten lisääntymisen ansiosta. Myös suunniteltu taso ylitettiin merkittävästi. Lännen Maatalousosaston liikevaihto laski hieman. Kokonaisuutena Muiden liiketoimintojen liikevoitto oli suurempi kuin vertailukaudella. 3(5) Lännen Tehtaiden johtamisjärjestelmä ISO 9001/9002 ja ISO standardien mukaiseen laatu- ja ympäristöjärjestelmään sekä työterveys- ja työturvallisuusohjelmaan perustuvan johtamisjärjestelmän rakentaminen on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Viimeksi Lännen Sokeri sai laatusertifikaatin ja Lännen Rehu ympäristösertifikaatin. Konsernihallinto sai molemmat sertifikaatit jo alkuvuonna. Loppuvuoden näkymät Elintarvikeryhmän liikevaihdon ennakoidaan olevan edellisvuoden tasoa. Pakasteiden kotimaanmyynti on hienoisessa laskussa kalapakasteiden myynnin laskun myötä. Hillojen myynti sen sijaan kasvaa. Hyvin onnistuneen säilöntäkauden ansiosta Lännen Sokerin liikevaihto saavuttaa edellisen vuoden tason. Elintarvikeryhmän tuloksen arvioidaan muodostuvan vuoden 1999 tulosta jonkin verran paremmaksi. Lännen Rehun liikevaihto kasvaa hieman ja tulos pysyy vuoden 1999 tasolla. Lännen Plant Systemsin liikevaihto kasvaa mm Kiinaan tänä vuonna toteutuvan projektiviennin ansiosta. Myös tulos on merkittävästi edellisvuotta parempi. Machinium-ryhmä on saavuttanut merkittävän aseman maarakennuskoneiden jakelussa pohjoisen Itämeren ympärillä. Maarakennuskonemarkkinoiden odotetaan säilyvän edellisen vuoden tasolla tällä alueella. Myös materiaalinkäsittelykonemarkkinoiden odotetaan pysyvän vakaina Ruotsissa. Machinium-ryhmän liikevaihto kasvaa tänä vuonna huomattavasti, kun SMA Maskin AB:n liikevaihto tulee mukaan konserniin koko vuodelta. Ryhmän tuloksen odotetaan nousevan edellisvuotta paremmaksi. Machinium-ryhmän kasvun myötä myös konsernin liikevaihto kasvaa yli miljoonaan markkaan. Myös liikevoitto kasvaa selvästi. Koko vuoden tuloksen arvioidaan muodostuvan paremmaksi kuin vuonna KONSERNIN TULOSLASKELMA 1-8/ 1-8/ 1-8/ 1-8/

4 Liikevaihto 1018,1 797,1 171,3 134,1 Liikevoitto 34,2 20,2 5,7 3,4 Voitto ennen satunnaisia eriä 35,4 22,6 5,9 3,8 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto ennen veroja 35,4 22,6 5,9 3,8 Tuloverot -9,2-6,1-1,5-1,0 Vähemmistöosuudet 2,8 3,8 0,5 0,6 Kauden voitto 29,0 20,3 4,9 3,4 Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot. 4(5) KONSERNIN TASE Vastaavaa Aineettomat hyödykkeet 53,5 54,7 9,0 9,2 Aineelliset hyödykkeet 257,9 258,3 43,4 43,5 Sijoitukset 143,2 166,0 24,1 27,9 Omat osakkeet 0,8 11,8 0,1 2,0 Vaihto-omaisuus 298,8 275,6 50,3 46,4 Saamiset 217,4 213,1 36,5 35,8 Rahoitusarvopaperit 39,4 29,4 6,6 4,9 Rahat ja pankkisaamiset 140,4 70,6 23,6 11,9 Yhteensä 1151,4 1079,5 193,6 181,6 Vastattavaa Osakepääoma 61,2 64,4 10,3 10,8 Muu oma pääoma 470,3 460,7 79,1 77,5 Vähemmistöosuudet 48,8 45,6 8,2 7,7 Pakolliset varaukset 0,9 0,5 0,1 0,1 Pitkäaikainen vieras pääoma 249,4 251,5 41,9 42,3 Lyhytaikainen vieras pääoma 320,8 256,8 54,0 43,2 Yhteensä 1151,4 1079,5 193,6 181,6 LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN 1-8/ 1-8/ 1-8/ 1-8/ Elintarvikeryhmä 491,4 480,1 82,7 80,7 Machinium-ryhmä 411,8 210,5 69,3 35,5 Muut liiketoiminnot 114,9 106,5 19,3 17,9 Yhteensä 1018,1 797,1 171,3 134,1

5 TUNNUSLUKUJA Tulos/osake, mk/euroa 4,72 3,21 0,79 0,54 Oma pääoma/osake, mk/euroa 85,20 81,82 14,30 13,76 Investoinnit, Mmk/milj.euroa 35,1 76,8 5,9 12,9 % liikevaihdosta 3,4 9,6 Henkilöstö keskimäärin KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET Velkojen vakuudeksi annetut Kiinteistökiinnitykset 0,5 6,2 0,1 1,0 Yrityskiinnitykset 87,6 73,5 14,7 12,4 5(5) Muut annetut vakuudet Annetut pantit 0,0 0,0 0,0 Annetut kiinteistökiinnitykset 10,2 9,0 1,7 1,5 Annetut yrityskiinnitykset 10,0 13,0 1,7 2,2 Leasing-vastuut 0,8 0,6 0,1 0,1 Vastuut omista sitoumuksista Takaisinostositoumukset 162,7 15,8 27,3 2,7 Muut vastuusitoumukset 4,7 1,0 0,8 0,2 Vastuusitoumukset muiden puolesta Annetut takaukset 1,2 0,2 Muut vastuut Leasing-rakennusten lunastamisvastuu 37,8 19,5 6,4 3,3 Johdannaissopimukset Koronvaihtosopimukset 20,0 20,0 3,4 3,4 Valuuttatermiinit 3,3 0,6 Tietoja ei ole tilintarkastettu. LÄNNEN TEHTAAT OYJ Hallitus Olli Karkkila toimitusjohtaja

6 Lisätietoja: Lännen Tehtaat Oyj, toimitusjohtaja Olli Karkkila, puh.(02)

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2003 KLO 9.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2003 KLO 9.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 Julkaistu: 2003-03-04 08:00:25 CET Lännen Tehtaat Oyj - neljännesvuosikatsaus TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2003 KLO 9.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 Lännen

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12.

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12. Pörssitiedote 23. huhtikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 500 miljoonaa euroa, joka

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.8.2001 klo 8.30 1(8)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.8.2001 klo 8.30 1(8) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.8.2001 klo 8.30 1(8) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Aspon tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 15 % ja nousi 57,6 milj. euroon (50,3 MEUR). Liikevoitto oli 3,4 milj.

Lisätiedot

LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50

LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50 LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50 LEMMINKÄINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2000 Lemminkäisen katsauskauden liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 665,2 milj. euroa (593,9). Voitto ennen satunnaiseriä

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2000 klo 9.00 1(8)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2000 klo 9.00 1(8) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2000 klo 9.00 1(8) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2000 Aspon liikevaihto kasvoi 31 % 50,3 milj. euroon. Kauden liikevoitto oli 2,8 milj. euroa (0,4 MEUR), voitto ennen

Lisätiedot

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS RAISIO CHEMICALS RAVINTORAISIO RAISIO LIFE SCIENCES OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 Raisio Yhtymä on kasvava ja kansainvälinen teollisuuskonserni, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja,

Lisätiedot

KONE-konsernin osavuosikatsaus tammi-elokuulta 1999

KONE-konsernin osavuosikatsaus tammi-elokuulta 1999 1 KONE-konsernin osavuosikatsaus tammi-elokuulta 1999 Liikevaihto ja tilaukset KONE-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 1.412 miljoonaa euroa (8.398 Mmk), vastaavana aikana vuotta aikaisemmin 1.261

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.6.2005 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.6.2005 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Julkaistu: 2005-08-10 08:00:00 CEST Honkarakenne Oyj - neljännesvuosikatsaus OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.6.2005 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Honkarakenne-konsernin

Lisätiedot

Uponor Oyj Pörssitiedote 23.4.2002 1 (8) Uponor Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2002

Uponor Oyj Pörssitiedote 23.4.2002 1 (8) Uponor Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2002 Uponor Oyj Pörssitiedote 23.4.2002 1 (8) Uponor Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2002 Tulos parani liikevaihdon laskusta huolimatta.pohjois-amerikan markkinat elpyivät,saksan talonrakennusmarkkinat edelleen heikot.

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 14.2.2001 klo 10.30 TILIKAUSI 2000: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 46 MILJ. EUROON

LEMMINKÄINEN OYJ 14.2.2001 klo 10.30 TILIKAUSI 2000: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 46 MILJ. EUROON LEMMINKÄINEN OYJ 14.2.2001 klo 10.30 TILIKAUSI 2000: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 46 MILJ. EUROON Liikevaihto kasvoi 17 % ja oli 965 milj. euroa (826), tulos ennen satunnaiseriä oli 46,4 milj. euroa (39,9),

Lisätiedot

pienemmäksi. Uusia tuotteita tuotiin syksyn aikana markkinoille, ja

pienemmäksi. Uusia tuotteita tuotiin syksyn aikana markkinoille, ja 2002-11-08 08:30 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - SYYSKUU 2002 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN TULOS PARANI JA TASE ON EDELLEEN VAHVA Konserni, heinä - syyskuu (3 kk)

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2000. 28. heinäkuuta 2000 klo 9.00

Pörssitiedote. KONE-konserni. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2000. 28. heinäkuuta 2000 klo 9.00 Pörssitiedote 28. heinäkuuta 2000 klo 9.00 KONE-konserni Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2000 KONE-konsernin saadut tilaukset kasvoivat 15 prosenttia 990 miljoonaan euroon. Tilauskanta ennätystasolla.

Lisätiedot

Amer-yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 1(10) 6.8.2002 klo 13.00. Amer-yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002

Amer-yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 1(10) 6.8.2002 klo 13.00. Amer-yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002 Amer-yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 1(10) 6.8.2002 klo 13.00 Amer-yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002 Amer-yhtymän liikevaihto tammi-kesäkuulta oli 552,2 milj. euroa (: 550,8). Liikevoitto oli 38,5

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON

LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 826 milj. euroa (716), tulos ennen satunnaiseriä oli 39,9 milj. euroa (27,1),

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT VUOSIKERTOMUS

LÄNNEN TEHTAAT VUOSIKERTOMUS LÄNNEN TEHTAAT VUOSIKERTOMUS 2000 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajalle Lännen Tehtaat Toimitusjohtajalta Elintarvikkeet Machinium Muut liiketoiminnot Henkilöstö Ympäristö 1 2-3 4-7 8-11 12-14 15

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15

LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15 LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15 TILIKAUSI 2003: LEMMINKÄISEN TULOS 42 MILJ. EUROA Liikevaihto kasvoi 8,2 % ja oli 1.359,0 milj. euroa (1.255,8), tulos ennen veroja oli 41,8 milj. euroa (48,5), sijoitetun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Raisio Yhtymä on kansainvälinen teollisuuskonserni. Se valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja, elintarvikkeita, terveysvaikutteisia Benecol-ainesosia, rehuja

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2000 Stockmann-konsernin vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,2 prosenttia ja oli 1 467,9 Me (8 727,8 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2002

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2002 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2002 Lassila & Tikanojan osakekohtainen tulos nousi ja oli 1,00 euroa. Osinkoa ehdotetaan jaettavaksi 0,75 euroa osakkeelta, mikä on 74,7 % osakekohtaisesta

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 Liikevaihto: 100,6 miljoonaa euroa (85,2 milj. euroa) Liikevoitto: 9,0 miljoonaa euroa (6,3 milj. euroa) Tulos/osake: 0,16 euroa (0,11 euroa) Sijoitetun

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2002 klo 10.00 1(10)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2002 klo 10.00 1(10) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2002 klo 10.00 1(10) ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Aspo-konsernin liikevaihto oli 123,1 milj. euroa (107,5 Me). Liikevoitto oli 8,7 milj. euroa (5,6 Me) ja voitto rahoituserien

Lisätiedot

KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN

KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN Kaj Friman/HL/KS 10.2.1998 1 (9) KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN Kemiran liikevaihto tammi-huhtikuulta nousi 3 % 5 285 Mmk:aan ja liikevoitto 4 % 491

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. 30.6.2002. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2002. Katsauskauden tapahtumia. Liikevaihto ja tilaukset

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. 30.6.2002. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2002. Katsauskauden tapahtumia. Liikevaihto ja tilaukset Pörssitiedote 23. heinäkuuta 2002 klo 16.20 KONE-konserni 1.1. 30.6.2002 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 1 108 miljoonaa euroa, joka

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

2003-02-14 08:30 Pörssitiedote FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 NELJÄNNEN NELJÄNNEKSEN TULOKSET (LOKA-JOULUKUU, 3KK)

2003-02-14 08:30 Pörssitiedote FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 NELJÄNNEN NELJÄNNEKSEN TULOKSET (LOKA-JOULUKUU, 3KK) 2003-02-14 08:30 Pörssitiedote FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 NELJÄNNEN NELJÄNNEKSEN TULOKSET (LOKA-JOULUKUU, 3KK) Konsernin liikevaihto oli 143 milj. euroa (151), joka on 6 prosenttia vähemmän

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) VUOSI 2002 LYHYESTI 2002 2001 Muutos %

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) VUOSI 2002 LYHYESTI 2002 2001 Muutos % ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Aspo-konsernin liikevaihto kasvoi 12,8 % ja oli 138,9 milj. euroa (123,1 Me). Liikevoitto oli 9,0 milj. euroa (8,7 Me)

Lisätiedot

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Sysopen Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.1999 1(5) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Liikevaihto Tietotekniikan asiantuntijapalveluiden kysyntä jatkui voimakkaana katsausaikana. Sysopen Oyj

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15

LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15 LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15 TILIKAUSI 2002: LEMMINKÄISEN TULOS 49 MILJ. EUROA Liikevaihto kasvoi 12,5 % ja oli 1.255,8 milj. euroa (1.116,5), tulos ennen veroja oli 48,5 milj. euroa (61,7), sijoitetun

Lisätiedot

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2).

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2). 10.11.2004 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 - liikevaihto 7-9/2004, 21,3 miljoonaa euroa (15,5) - tulos ennen satunnaisia eriä 7-9/2004, 5,1 miljoonaa euroa (4,0) - liikevaihto

Lisätiedot