Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä"

Transkriptio

1 Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto

2 Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän lisätietoa ilmoittamisesta ja maksamisesta? 2

3 Osinkoverouudistus Verohallinto 3

4 Yleistä suurin muutos koskee ns. listaamattoman eli julkisesti noteeraamattoman yhtiön jakamien osinkojen verotusta muutos koskee osinkoja, jotka ovat nostettavissa alkaen, ei merkitystä miltä tilikaudelta tai milloin osingonjakopäätös on tehty listaamattoman yhtiön maksamista osingoista poistui kokonaan verovapaa osuus ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuus. Verohallinto 4

5 Yleistä (jatkoa) muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön on toimitettava ennakonpidätys luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille maksettavista osingoista ennakonpidätyksen määrä on 7,5 % jos osingon määrä ylittää euroa, ylittävästä määrästä ennakonpidätys on 27 % osingon maksajan on seurattava samalle saajalle maksamiensa osinkojen euron rajan ylittymistä. Verohallinto 5

6 Yleistä (jatkoa) julkisesti noteeratun yhtiön on toimitettava 25,5 % suuruinen ennakonpidätys, jos saajana on luonnollinen henkilö tai kuolinpesä osingonsaaja voi osinkotuloa varten hakea muutosverokortin rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista peritään lähdevero verosopimuksen tai lähdeverokortin mukaan. Verohallinto 6

7 Ns. vanhat jaot osinkoverouudistus ei koske niitä osingonjakoja, joissa osingot ovat olleet nostettavissa viimeistään näistä ns. vanhoista jaoista vuosi-ilmoitus annetaan, kun osingot on maksettu listaamattoman yhtiön ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä osingonsaajien verotus menee vanhan lain mukaan. Verohallinto 7

8 Osinko listaamattomasta yhtiöstä Verohallinto 8

9 Osinko listatusta yhtiöstä listatun yhtiön maksama osinko on luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle kokonaan pääomatulo-osinkoa osingosta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa. Verohallinto 9

10 Ennakonpidätyksen toimittaminen ennakonpidätys on toimitettava tai lähdevero perittävä sinä ajankohtana, jolloin osingot ovat osingonsaajan nostettavissa (osingonjakopäätöksessä määrättynä maksupäivänä tai sinä päivänä, jona osingonjakopäätös on tehty, jos maksupäivää ei ole määrätty) ennakonpidätys toimitetaan ja lähdevero peritään nostettavissa olevien osinkojen koko määrästä. Verohallinto 10

11 Kausiveroilmoituksen antaminen jos osingon maksajan ilmoitusjakso on kuukausi, kausiveroilmoitus on annettava kuukausittain, viimeistään kohdekautta seuraavan kuukauden 7. päivänä (paperilomake) tai 12. päivänä (sähköinen ilmoitus) jos osingon maksajan ilmoitusjakso on neljännesvuosi, kausiveroilmoitus on annettava viimeistään kohdekautta toisena seuraavan kuukauden 7. päivänä tai 12. päivänä. Verohallinto 11

12 Kausiveroilmoituksen antaminen (jatkoa) kausiveroilmoituksella osingoista toimitetut pidätykset ilmoitetaan verolajeilla: 92 osingon ennakonpidätys 39 lähdevero osingoista (rajoitetusti verovelvollisilta) osingon määrää ei ilmoiteta kausiveroilmoituksella kausiveroilmoitus voidaan antaa aikaisintaan sen kohdekauden aikana, jolloin osinko on nostettavissa. Verohallinto 12

13 Ennakonpidätyksen ja lähdeveron maksaminen jos osingon maksajan ilmoitusjakso on kuukausi, vero on maksettava verotilille viimeistään ennakonpidätyksen tai lähdeveron toimittamiskuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä jos osingon maksajan ilmoitusjakso on neljännesvuosi, vero on maksettava verotilille viimeistään kohdekautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä. Verohallinto 13

14 Osinkojen vuosi-ilmoitus 2014 vuodesta 2014 alkaen vuosi-ilmoitus osingoista annetaan osingonsaajan verovuonna nostettavissa olleista osingoista, vaikka osingonsaaja ei olisi vielä nostanut osinkoaan ainoastaan niiden osingonsaajien osalta, joista osingonmaksaja on saanut tiedon vasta nostettavissaolovuoden jälkeen, ennakonpidätys toimitetaan ja kausiveroja vuosi-ilmoitus annetaan maksuvuonna. Verohallinto 14

15 Nostamatta olevien osinkojen ilmoittaminen osinkojen vuosi-ilmoituksella kohdassa 22 Kalenterivuoden loppuun mennessä nostamatta olevien osinkojen yhteismäärä ilmoitetaan vain ne osingot, joiden saaja ei ole tiedossa jos osingot ovat kokonaan tai osittain nostamatta kalenterivuoden loppuun mennessä, tietoa ei ilmoiteta tässä kohdassa. Verohallinto 15

16 Osingot nostettavissa eri kalenterivuosina jos yhtiökokouksessa on päätetty, että osingot ovat nostettavissa erissä eri vuosien aikana ja siitä syystä osa osingoista on nostamatta, on kohta 22 täytettävä esimerkki: osingonjakopäätöksessä on päätetty, että osa osingoista on nostettavissa vuonna 2014 ja osa 2015, silloin 2014 vuosiilmoituksella kohdassa 22 ilmoitetaan 2015 nostettavissa oleva osa. Verohallinto 16

17 Osingot nostettavissa eri kalenterivuosina (jatkoa) yhtiökokous on päättänyt jakaa osinkoa 2013 päättyneeltä tilikaudelta yhteensä euroa, nostettavissa 2014 ja nostettavissa 2015 kohdassa 20 ilmoitettava koko jaettavaksi päätetty määrä ja kohdassa 22 se osa, joka on nostettavissa vasta vuonna Verohallinto 17

18 Osingot nostettavissa eri kalenterivuosina (jatkoa) kun ko. jaosta annetaan vuosi-ilmoitus vuodelta 2015, kohdassa 20 ilmoitetaan taas koko jaettavaksi päätetty osinko ja vuonna 2014 nostettavissa olleet osingot ilmoitetaan kohdassa 23 Aiempina kalenterivuosina ko. verovuodelta ilmoitettujen osinkojen yhteismäärä Verohallinto 18

19 Varojen jako vapaan oman pääoman rahastosta voimaan tulleen lain mukaan varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta on verotuksessa pääsääntöisesti osinkotuloa (Tuloverolaki 45 a ) julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu palautus verotetaan aina osinkona noteeraamattomasta yhtiöstä saatu suoritus voi tietyin edellytyksin olla myös luovutusvoittoverotuksen mukaan verotettavaa pääomanpalautusta. Verohallinto 19

20 Varojen jako vapaan oman pääoman rahastosta (jatkoa) mikäli palautus on osinkoa, se ilmoitetaan osinkojen vuosi-ilmoituksella suorituslajilla VOPRosinko jos kyseessä pääomanpalautus, annetaan pääomanpalautuksen vuosi-ilmoitus, joka voidaan antaa ainoastaan sähköisesti vero.fi sivuilta löytyy tietuekuvaus, jos tiedot annetaan tiedostona esimerkiksi ilmoitin.fi:n kautta (syventävät vero-ohjeet> sähköinen asiointi > kehittäjät > tietuekuvaukset > tietuekuvaukset - vuosiilmoitus) tyvi.fi sivuilta löytyy verkkolomake. Verohallinto 20

21 Osinkojen vuosi-ilmoituksen täyttämiseen liittyviä ongelmakohtia Verohallinto

22 Verovuosi, jolta osinko on jaettu verovuodella tarkoitetaan tilikautta, jolta osinko jaetaan jos yhtiön tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, kohtaan 7 merkitään tilikauden päättymisvuosi esimerkki: tilikausi , verovuosi on Verohallinto 22

23 Osingoista toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärä osingoista toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärä on ilmoitettava kohdassa 21 tämä kohta on jäänyt hyvin yleisesti täyttämättä vuodelta 2014 annetuista ilmoituksista. Verohallinto 23

24 Rajoitetusti verovelvolliselle jaetut osingot rajoitetusti verovelvollinen on henkilö, joka verovuonna ei ole asunut Suomessa, sekä ulkomainen yhteisö täältä saamastaan tulosta (Tuloverolaki 9 ) rajoitetusti verovelvollinen on siis esimerkiksi Suomen kansalainen, joka on muuttanut pysyvästi ulkomaille tai osakeyhtiön ulkomainen emoyhtiö. Verohallinto 24

25 Rajoitetusti verovelvolliselle jaetut osingot (jatkoa) kun osingonmaksaja saa tiedon siitä, että saaja on ulkomailla, on syytä tarkistaa onko saaja yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen lähtökohtaisesti saajan velvollisuus on toimittaa maksajalle tieto siitä, onko yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen maksajan on tarkistettava verosopimuksen vaikutus, kuuluuko periä lähdeveroa vai ei verosopimukset löytyvät vero.fi:stä. Verohallinto 25

26 Rajoitetusti verovelvolliselle jaetut osingot (jatkoa) rajoitetusti verovelvolliselle jaettujen osinkojen yhteismäärä ilmoitetaan kohdassa 24 rajoitetusti verovelvollisilta perittyjen lähdeverojen yhteismäärä ilmoitetaan kohdassa 25 Verohallinto 26

27 Rajoitetusti verovelvolliselle jaetut osingot (jatkoa) rajoitetusti verovelvollisesta osingonsaajasta ei anneta saajakohtaista erittelyä osinkojen vuosi-ilmoituksella (lomake 7812 tai sähköisesti VSOSERIE) rajoitetusti verovelvollisen osingonsaajan saajakohtainen erittely ilmoitetaan rajoitetusti verovelvollisen vuosiilmoituksella (lomake 7809 tai sähköisesti VSRAERIE). Verohallinto 27

28 Osakkeiden lukumäärä osakkeiden lukumäärä on pakollinen tieto listaamattoman yhtiön osinkojen vuosiilmoituksella osakkeiden lukumääränä voidaan ilmoittaa vain kokonaisluku esimerkki: jos osakkaat omistavat 12,5 osaketta kumpikin, on luku pyöristettävä kokonaisluvuksi, saajat antavat omassa verotuksessaan selvityksen omistamiensa osakkeiden todellisesta määrästä. Verohallinto 28

29 Osakkeiden lukumäärä (jatkoa) jos osinko maksetaan saajalle pelkän tuottooikeuden perusteella, osakkeiden lukumääränä ilmoitetaan niiden osakkeiden lukumäärä, joiden perusteella hänellä on oikeus osinkoon esimerkki: yhtiössä on 50 osaketta, isä on omistanut 10 kappaletta ja kaksi lasta, kumpikin on omistanut 20 kappaletta, isä lahjoittanut omistamansa 10 osaketta lapsilleen, 5 kummallekin, pidättänyt tuottooikeuden. Verohallinto 29

30 Osakkeiden lukumäärä (jatkoa) lapset omistavat lahjoituksen jälkeen kumpikin 25 osaketta osinkojen vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan isällä osakkeiden lukumääräksi 10 kappaletta ja lapsilla 20 kappaletta kummallakin. Verohallinto 30

31 Vuosi-ilmoitustietojen korjaaminen jos osinkojen vuosi-ilmoituksen yhteenvedossa on virhe, annetaan korvaava yhteenveto jos osinkojen vuosi-ilmoituksessa on virhe saajan tiedoissa, käytetään poisto-lisäys menettelyä jos korjaus tehdään sähköisesti tapahtuu se siten, että tapahtumatyypillä poisto annetaan tieto juuri sellaisena kuin se alun perin on virheellisesti annettu. Verohallinto 31

32 Vuosi-ilmoitustietojen korjaaminen (jatkoa) tapahtumatyypillä korjauslisäys annetaan tieto sellaisena kuin se kuuluu ilmoittaa jos on ilmoitettu useamman saajan tietoja ja virhe koskee vain yhtä saajaa, korjataan vain virheellinen saajaerittely, kaikkien saajien tietoja ei tarvitse antaa uudestaan jos tietoja korjataan lomakkeella, käytetään lomaketta Veroh7813, rajoitettujen osalta lomaketta Veroh7810. Verohallinto 32

33 Osingonjaon ilmoittaminen yhtiön verotukseen jos päätös osingonjaosta tehdään veroilmoituksen antamisen jälkeen, osingonjakotiedot on annettava kuukauden kuluessa yhtiökokouksen päätöksestä tiedot voidaan ilmoittaa täyttämällä tiedot 63- lomakkeelle tai liittämällä pöytäkirjanote 63- lomakkeen liitteeksi sähköisesti annettuun veroilmoitukseen liitteitä voi lähettää 10 kk tilikauden päättymisen jälkeen. Verohallinto 33

34 Osingonjaon ilmoittaminen yhtiön verotukseen (jatkoa) jos osingonjaosta ilmoitetaan yhteisön veroilmoituslomakkeella (6B), on oltava tarkkana, että osingonjako ilmoitetaan oikean vuoden veroilmoituksessa esimerkki: yhtiön tilikausi , veroilmoitus ko. tilikaudelta jätetty , osingonjaosta päätetty ylimääräisessä yhtiökokouksessa vasta Verohallinto 34

35 Osingonjaon ilmoittaminen yhtiön verotukseen (jatkoa) kyseistä osingonjakoa ei saa ilmoittaa tilikaudelta annettavan veroilmoituksen etusivulla, koska silloin jako tulkitaan 2014 päättyneen tilikauden jaoksi kyseinen osingonjako on ilmoitettava lomakkeella 63 tai sen liitteenä annettavalla pöytäkirjanotteella Verohallinto 35

36 Osingonjaon ilmoittaminen yhtiön verotukseen (jatkoa) jos osingonjaosta ilmoitetaan rastittamalla oheinen 63-lomakkeen vaihtoehto, on huomattava, että tilinpäätöksessä ei yleensä ole ilmoitettu nostettavissaolopäivää, jolloin jakopäiväksi ja nostettavissaolopäiväksi tallennetaan yhtiökokouksen päivä Verohallinto 36

37 Osingonjaon ilmoittaminen yhtiön verotukseen (jatkoa) jos osingot ovat nostettavissa vasta jakopäätöstä seuraavana vuonna, tiedot jakopäätöksestä kannattaa kirjata 63-lomakkeella mainittuun kohtaan tai antaa yhtiökokouksen pöytäkirja asiakkaille lähtee vuosi-ilmoituksen antamiskehotuksia aiheetta sen vuoksi, että jakopäätös on ilmoitettu väärän vuoden veroilmoituksessa tai siksi, että oikea nostettavissaolopäivä ei ole ollut verohallinnon tiedossa. Verohallinto 37

38 Lisätietoja ilmoittamisesta ja maksamisesta Verohallinto

39 Lisätietoja ilmoittamisesta ja maksamisesta Vero.fi:stä mm Osinkojen vuosi-ilmoituksen täyttöohje Rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoituksen täyttöohje Vuosi-ilmoitustietojen korjaaminen - ohje Tietuekuvaukset vuosi-ilmoitukset Kausiveroilmoituksen täyttöohje Veroilmoituksen yksityiskohtainen täyttöopas ( 6B ) Lisätietoja saa palvelunumerosta Verohallinto 39

40 Kiitos mielenkiinnosta! Verohallinto

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ. Tämä tiedote on myös Internetissä www.vero.fi /julkaisut. Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5

VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ. Tämä tiedote on myös Internetissä www.vero.fi /julkaisut. Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5 VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5 Muita lainmuutoksia... 14 Arvonlisäverolain muutokset (HE:t)... 19 Verotusmenettelyn muutoksia... 20 Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2004...

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 2/2009 1. VEROTILI TULEE OLETKO VALMIS SISÄLLYSLUETTELO:

ASIAKASTIEDOTE 2/2009 1. VEROTILI TULEE OLETKO VALMIS SISÄLLYSLUETTELO: ASIAKASTIEDOTE 2/2009 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Verotili tulee oletko valmis 3. peruskorko 4. tuloveroasteikko 5. PALKAN SIVUKULUT 6. tuloverolain muutoksista 7. Korotetuista poistoista 8. kotitalous-vähennyksestä

Lisätiedot

Verotiliopas. www.vero.fi/verotili VEROTILI VERKOSSA

Verotiliopas. www.vero.fi/verotili VEROTILI VERKOSSA VEROTILI VERKOSSA www.vero.fi/verotili Verotili Verotili Verotiliverojen ilmoittaminen Verotiliverojen maksaminen Verotilin toiminta Verotilin positiivinen saldo Verotilin negatiivinen saldo Verotilin

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS 2014. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (33)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS 2014. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (33) SONET VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS 2014 2014 CGI 1 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1 VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS... 3 2 VUOSI-ILMOITUKSEN SISÄLTÖ... 5 2.1 SAAJAKOHTAINEN VUOSI-ILMOITUS VEROTTAJALLE... 9 2.2 RAJOITETUSTI

Lisätiedot

VEROTILI 2010 Veroasiantuntija Leena Juusela UUSI VEROTILIMENETTELY

VEROTILI 2010 Veroasiantuntija Leena Juusela UUSI VEROTILIMENETTELY VEROTILI 2010 Veroasiantuntija Leena Juusela UUSI VEROTILIMENETTELY VEROTILI, MIKÄ SE ON? tarkoitus ja voimaantulo mitä veroja? UUSI KAUSIVEROILMOITUS antamisajankohta sisältö ANNATTUJEN TIETOJEN KORJAAMINEN

Lisätiedot

Sijoittajan verotuksen perusteet

Sijoittajan verotuksen perusteet Sijoittajan verotuksen perusteet Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun yksityiskohtaisempaan dokumentaatioon.

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti XPATRIUM Kevät 2010 Ulkosuomalaisen uusi veroilmoitusopas Veroilmoituksen täyttäjän opas Ulkomailla asuvan veroilmoitus vuodelta 2009 TEKSTI MARJA NUMMELA, EEVA KAJANDER

Lisätiedot

Ennakkoperintä 2014 ja rakentamiseen liittyvä tiedonantomenettely. Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto

Ennakkoperintä 2014 ja rakentamiseen liittyvä tiedonantomenettely. Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto Ennakkoperintä 2014 ja rakentamiseen liittyvä tiedonantomenettely Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto Tuloveroasteikko 2014 (HE 105/2013 täydennys) Progressiivinen tuloveroasteikko 2013 2014 Verotettava

Lisätiedot

Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös

Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 3.3.20 Hyväksytty: 29.4.2015 Voimaantulo:

Lisätiedot

SUPPEAOMISTUSPOHJAISEN OSAKEYHTIÖN VEROSUUNNITTELU JA OSINKOVEROTUS

SUPPEAOMISTUSPOHJAISEN OSAKEYHTIÖN VEROSUUNNITTELU JA OSINKOVEROTUS Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Sähköinen liiketoiminta ja markkinointi 2011 Jasmin Broman SUPPEAOMISTUSPOHJAISEN OSAKEYHTIÖN VEROSUUNNITTELU JA OSINKOVEROTUS Case Yritys X Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE ASIAKASKIRJE 10.01.2007 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2007! Jo vakiintuneen tavan mukaan olen taas näin uuden vuoden alkaessa koonnut tähän ajankohtaisia

Lisätiedot

Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta. Infotilaisuus tilitoimistoille Päivitetty 9.12.2011

Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta. Infotilaisuus tilitoimistoille Päivitetty 9.12.2011 Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta Infotilaisuus tilitoimistoille Päivitetty Sisältö Hallitusohjelman keskeiset veroratkaisut Veronumero Vuosi-ilmoitukset Verokortit vuodelle 2012 Vero.fi uutiskirje

Lisätiedot

Kaikki oma-aloitteiset verot paitsi varainsiirtovero

Kaikki oma-aloitteiset verot paitsi varainsiirtovero Verotili Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä Verotili on? Verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili, jolle kootaan veronmaksajan veroja

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriölle Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriö on varannut

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) SISÄLTÖ sivu 1 Johdanto... 2 Asianajajan tulon jaksottaminen...2 2.1 Yleistä...2 2.2 Asianajotoimiston suorite...3 2.3 Kertapalvelut eli itsenäiset

Lisätiedot

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja 1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010 Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010 Arvonlisäverolain palveluiden myyntimaasäännökset muuttuivat 1.1.2010, ja tähän liittyen eräistä palvelumyynneistä täytyy antaa

Lisätiedot

MCI AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I. Näin syntyy VEROTUSPÄÄTÖS. 6 Tehoa taloushallintoon. 3 Kesätyön säännöt

MCI AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I. Näin syntyy VEROTUSPÄÄTÖS. 6 Tehoa taloushallintoon. 3 Kesätyön säännöt summa 2 2015 MCI AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I Näin syntyy VEROTUSPÄÄTÖS 3 Kesätyön säännöt 6 Tehoa taloushallintoon SISÄLTÖ 2/2015 6 Vuodelta 2014 toimitettavassa

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ Sami Kiviluoma Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KIVILUOMA,

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUKSET VUODELTA 2002 3 VUOSI-ILMOITUKSIIN TULEVAT SISÄLTÖMUUTOKSET

VUOSI-ILMOITUKSET VUODELTA 2002 3 VUOSI-ILMOITUKSIIN TULEVAT SISÄLTÖMUUTOKSET VEROTIEDOTE 2/2002 VUOSI-ILMOITUKSET VUODELTA 2002 3 VUOSI-ILMOITUKSIIN TULEVAT SISÄLTÖMUUTOKSET 3 ENNAKKOPERINTÄREKISTERIN PAPERIOTTEESTA LUOVUTAAN 4 VAPAUTUS TYÖNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSUSTA ERÄISSÄ

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS Verovuosi 2011 Lähdeaineistona metsätalouden veroilmoituksen täyttöohjeet, Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2011 ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot. Verohallinnon

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen ABC

Yrittäjän verotuksen ABC Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalous Opinnäytetyö 20.10.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC

Lisätiedot

Verotili käyttöön 01.01.2010

Verotili käyttöön 01.01.2010 Verotili käyttöön 01.01.2010 Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen muuttuu Verotilin tausta Selvitys verotilistä ja pientyöantajien maksupalvelujärjestelmästä 2001 Suomen Yrittäjät ry teki

Lisätiedot

Tuloverotus: Case Koirahalli

Tuloverotus: Case Koirahalli Tuloverotus: Case Koirahalli Björklund, Sari-Anne Urpilainen, Milla 2014 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi Tuloverotus: Case Koirahalli Björklund, Sari-Anne Urpilainen, Milla Liiketalouden

Lisätiedot