MAATALOUDEN- HARJOITTAJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUDEN- HARJOITTAJA"

Transkriptio

1 Veroilmoituksen täyttöopas 2 MAATALOUDEN- HARJOITTAJA verovuosi 2016 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2

2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 ILMOITTAMINEN 3 VERON MAKSAMINEN JA VERONPALAUTUS 4 ILMOITA TOIMINNAN MUUTOKSISTA JA LOPETTAMISESTA Y-LOMAKKEELLA 5 VEROILMOITUKSEN KESKEISIÄ KOHTIA 5 LASKELMA MAATALOUDEN TULOKSESTA 5 MAKSETUT PALKAT 5 VEROVUODELTA TEHTY TASAUSVARAUS 5 OSINGOT 5 OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMÄT 6 SELVITYS MAATALOUDEN POISTOISTA 6 MAATALOUDEN AUTOKULUT 6 MAATALOUSTOIMINNAN TILAPÄISET MATKAT 7 MAATALOUTEEN KOHDISTUVAT VELAT JA KOROT 7 YRITYSTULO JAETAAN ANSIO- JA PÄÄOMATULOKSI 7 YRITYSTULO JAETAAN YRITTÄJÄPUOLISOIDEN TAI YHTYMÄN OSAKKAIDEN TULOKSI 7 TAPPIOIDEN VÄHENTÄMINEN 7 MISTÄ SAA LISÄTIETOA? 8 Maatalouden veroilmoituksen voi antaa sähköisesti. Maataloudenharjoittajat tarvitsevat sähköiseen ilmoittamiseen joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai Katso-tunnisteen. Maatalousyhtymät ja kuolinpesät käyttävät Katso-tunnistetta. Katso-tunnistetta voit hakea osoitteessa yritys.tunnistus.fi. Lisätietoa on osoitteessa vero.fi/veroilmoitus/2. Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 Tämän veroilmoituksen antavat seuraavat maataloudenharjoittajat: luonnolliset henkilöt kuolinpesät maatalousyhtymät 2

3 AJANKOHTAISTA VOIT ANTAA VEROILMOITUKSEN VERKOSSA Maatalouden veroilmoitus ja liitelomakkeet on helpointa antaa sähköisesti. Lue lisää: vero.fi/veroilmoitus/2. LIITÄ MUKAAN VAIN VEROHALLINNON LIITELOMAKKEITA Lähetä muut liitteet (esim. ajopäiväkirja ja muut erittelyt) vain, jos Verohallinto pyytää niitä erikseen. LAKIMUUTOKSIA VUONNA 2016 Arvonlisäveroilmoitusta ei enää kaikissa tapauksissa tarvitse antaa: Pelkkää metsätaloutta harjoittavan yrittäjän tai metsäyhtymän ei tarvitse enää antaa Ei toimintaa -ilmoitusta, jos verovuonna ei ole ollut lainkaan arvonlisäverollista toimintaa. Ilmoitus on kuitenkin annettava, jos verovuoden aikana on ollut esimerkiksi puun myyntiä metsätalouden menoja, joihin sisältyy arvonlisäveroa. Muista kuitenkin antaa arvonlisäveroilmoitus, jos olet maataloustoiminnan päättymisen jälkeen edelleen merkittynä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja vuokraat peltojasi. OMAVERO KORVAA VEROTILIN VUODEN 2017 ALUSSA Uudessa OmaVerossa on samat toiminnallisuudet kuin Verotilissä, mutta uudistuneessa muodossa, eikä muutos edellytä sinulta mitään toimenpiteitä. OmaVeroon kirjaudutaan samalla tavalla kuin nykyisin Verotilille. OmaVerossa voit antaa ilmoitukset oma-aloitteisista veroista ja maksaa verot verkkomaksuna. Saat maksamista varten uuden viitenumeron, joka korvaa nykyisen verotiliviitteen. Uusi viitenumero on samalla tavalla pysyvä asiakaskohtainen oma-aloitteisten verojen viite kuin nykyisinkin verotiliviite. Palvelussa on myös kuukausittainen yhteenveto maksuista ja palautuksista. Lisäksi näet Oma- Verossa ja yhteenvedossa mahdolliset huomautukset maksamattomista veroista. MAATALOUSYRITTÄJILLÄ JA METSÄNOMISTAJILLA ON OMAT SIVUT VERO.FI:SSÄ Maatalousyrittäjien ja metsänomistajien sivuilla on ajankohtaista tietoa verotuksesta ja veroasioiden hoidosta osoitteessa vero.fi/maatalous. Maatalouden veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet ovat osoitteessa vero.fi/veroilmoitus/2. ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN ALKUTUOTTAJA: MUISTA MYÖS ARVONLISÄVEROILMOITUS Arvonlisäverojen ilmoittamisessa käytetyn ilmoituksen nimi muuttuu kausiveroilmoituksesta arvonlisäveroilmoitukseksi vuoden 2017 alusta lähtien. Ilmoituksen sisältö on pysynyt lähes ennallaan. Verohallinto ei lähetä arvonlisäveron ilmoittamista varten lomakkeita tai ohjeita. Jos maatalousyrittäjä tai maatalousyhtymä on merkitty alkutuottajana arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, yrittäjän ja yhtymän on annettava myös arvonlisäveroilmoitus viimeistään Arvonlisäveroilmoitus on annettava, vaikka maatalousyrittäjällä tai maatalousyhtymällä ei olisi ollut toimintaa verovuoden aikana. Arvonlisäveroilmoitus on kätevintä antaa sähköisesti OmaVerossa (vero.fi/omavero). ILMOITTAMINEN ONKO MAATALOUDEN VEROILMOITUS AINA ANNETTAVA? Kyllä, jos Verohallinto on lähettänyt maatalousyrittäjälle tai maatalousyhtymälle veroilmoituksen. Kyllä, jos maatalousyrittäjällä tai maatalousyhtymällä on tuloja, menoja, varoja tai velkoja. Kyllä, jos Verohallinto sitä erikseen pyytää. VERONKOROTUS Jos veroilmoitus jätetään kokonaan antamatta tai se annetaan myöhässä tai puutteellisena, seurauksena voi olla veronkorotus. 3

4 MIKÄ ON VEROILMOITUKSEN PALAUTUSPÄIVÄ? Anna maatalouden veroilmoitus viimeistään Maatalousyrittäjät ja maatalousyhtymän osakkaat saavat myös esitäytetyn veroilmoituksen henkilökohtaisista tuloistaan. Palauta esitäytetty veroilmoitus vain, jos siihen on korjattavaa tai lisättävää. Esitäytettyyn veroilmoitukseen on merkitty sen palautusaika, joko 9.5. tai Palautusaikaan voit saada pidennystä poikkeustapauksissa (esimerkiksi sairauden vuoksi). Lisäaikaa on pyydettävä kirjallisesti verotoimistolta ennen veroilmoituksen viimeistä palautuspäivää. Lisäaikaa ei kuitenkaan voi saada arvonlisäveroilmoitukselle eikä energiatuotteiden valmisteveron palautushakemukselle. Lisätietoa maatalouden sähköisestä veroilmoituksesta: vero.fi/veroilmoitus/2 MIHIN VEROILMOITUS PALAUTETAAN? Veroilmoitus on kätevintä antaa sähköisesti. Maataloudenharjoittajat tarvitsevat ilmoittamiseen joko verkkopankkitunnukset tai Katso-tunnisteen. Kuolinpesien ja maatalousyhtymien on käytettävä Katso-tunnistetta. Lisätietoa sähköisestä ilmoittamisesta on osoitteessa vero.fi/veroilmoitus/2. Paperisen veroilmoituksen voit postittaa tai jättää verotoimistoon. Postiosoite on Verohallinnon lähettämässä veroilmoituslomakkeessa. Jos annat veroilmoituksen paperilomakkeella, huomioi seuraavat asiat: Merkitse nimesi ja henkilö- tai Y-tunnuksesi selkeästi veroilmoituksen ja liitelomakkeiden kaikille sivuille. Käytä vain Verohallinnon lähettämiä tai vero.fi-sivuilta tulostamiasi lomakkeita. Anna tiedot oikean verovuoden lomakkeilla. Älä liitä mukaan muunlaisia liitteitä, esimerkiksi kuitteja, tositteita tai alkuperäisiä asiakirjoja. Lähetä ne vain, jos Verohallinto pyytää niitä erikseen. Veroilmoituksen liitelomakkeet: vero.fi/lomakkeet MITÄ LIITELOMAKKEITA VEROILMOITUKSEEN TARVITAAN? Maatalousyrittäjät: Tarvittaessa Laskelma arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutusvoitosta tai -tappiosta (lomake 9A) ja Vaatimus maatalouden koulutusvähennyksestä (lomake 79A). Maatalousyhtymät: Yhtymäselvitys (lomake 36), jos esitäytettyihin tietoihin on täydennettävää tai korjattavaa ja tarvittaessa Vaatimus maatalouden koulutusvähennyksestä (lomake 79A). Kaikki Verohallinnon liitelomakkeet voi antaa myös sähköisesti. VERON MAKSAMINEN JA VERONPALAUTUS ENNAKON TÄYDENNYSMAKSULLA VOI PIENENTÄÄ JÄÄNNÖSVERON KORKOA Maatalousyrittäjän kannattaa tarkistaa, riittävätkö ennakkoon maksetut verot kattamaan tuloveron lopullisen määrän. Jos maatalouden tulos osoittaa, etteivät maksetut ennakkoverot riitä, voit maksaa puuttuvan määrän oma-aloitteisesti ennakon täydennysmaksuna. Jäännösveron koron voit välttää kokonaan maksamalla ennakon täydennysmaksua verovuodelle 2016 viimeistään Jäännösveron koron määrää voit pienentää maksamalla ennakon täydennysmaksua verovuodelle 2016 viimeistään VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN, JÄÄNNÖSVERO JA VERONPALAUTUS Vuoden 2016 verotus päättyy Maatalousyrittäjän on maksettava jäännösveroa, jos ennakkoon maksetut verot eivät riitä kattamaan lopullisen veron määrää. Lisäksi on maksettava jäännösveron korkoa, joka on 0,5 %, jos jäännösveron määrä on enintään euroa. Tämän määrän ylittävältä osuudelta korko on 2 %. Jäännösveron korkoa ei voi vähentää verotuksessa. Jos ennakkoon maksetut verot ovat suuremmat kuin lopullinen vero, maatalousyrittäjä saa veronpalautusta. Verohallinto maksaa veronpalautukselle korkoa. Palautuskorko ei ole veronalaista tuloa. 4

5 ILMOITA TOIMINNAN MUUTOKSISTA TAI LOPETTAMISESTA Y-LOMAKKEELLA Jos maataloustoiminnassa tapahtuu muutoksia tai toiminta päättyy kokonaan, ilmoita niistä muutos- ja lopettamisilmoituksella Y6. Maatalousyhtymien lomake on Y5. Lomakkeilla Y5 ja Y6 ilmoitetaan muun muassa muutokset Verohallinnon rekistereihin (työnantajarekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja ennakkoperintärekisteri) muutokset toimialatiedoissa maataloustoiminnan lopettaminen. VEROILMOITUKSEN KESKEISIÄ KOHTIA Julkiseksi tarkoitetun postiosoitteen muutoksen voi ilmoittaa sähköisesti osoitteessa ytj.fi Myös muutos- ja lopettamisilmoitukset voi antaa sähköisesti osoitteessa ytj.fi Yleistä Maatalouden veroilmoituslomaketta (lomake 2) käyttävät maatalousyrittäjät, maataloutta harjoittavat kuolinpesät ja maatalousyhtymät. Veroilmoituksen tietojen tulee perustua muistiinpanoihin, joissa on tulo- ja menokirjaukset ja niihin liittyvät tositteet. Veroilmoituksen täyttäminen kannattaa aloittaa sivulta 2 maatalouden tuloista ja menoista. Merkitse rahamäärät sentin tarkkuudella. LASKELMA MAATALOUDEN TULOKSESTA (kaikki maatilat yhteensä) Maatalouden tuloa ovat kaikki ne tulot, jotka on saatu maatalouteen liittyvästä toiminnasta rahana tai rahanarvoisena etuutena. Tuloa ovat esimerkiksi myyntitulot, tuet ja korvaukset. Maatalouden tuet ovat kokonaan veronalaisia. Myös energiatuotteiden valmisteveron palautukset ja arvonlisäveron alarajahuojennukset ovat veronalaista tuloa. Ilmoita myyntitulot nettomääräisinä ilman arvonlisäveron osuutta. Vähennyskelpoisia menoja ovat maatalouden tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot, esimerkiksi ostot, palkkamenot ja poistot. Jos olet arvonlisäverovelvollinen, merkitse maatalouden menot veroilmoituslomakkeeseen ilman hankintoihin sisältyvää arvonlisäveroa. Jos et ole arvonlisäverovelvollinen, merkitse menot arvonlisäverollisina. MAKSETUT PALKAT Tietoa palkoista tarvitaan, kun lasketaan, mikä osuus maatalouden tulosta on pääomatuloa. Pääomatulon osuutta laskettaessa maatalouden nettovarallisuuteen lisätään 30 % vuonna 2016 maksetuista ennakonpidätyksen alaisista palkoista. Ilmoita palkkojen kokonaismäärä sille varatussa kohdassa lomakkeen sivulla 2 osassa III kohdassa Menot. Ilmoita maatalouden palkkamenoina vuonna 2016 maksetut ennakonpidätyksen alaiset palkat sivukuluineen. Sellaisia palkkoja ei voi vähentää, jotka on maksettu puolisolle tai vuonna 2002 tai sen jälkeen syntyneelle perheenjäsenelle (verovuoden alussa alle 14-vuotias). Lomituksesta ja sijaisavusta maksettuja korvauksia ja kustannusten korvauksia ei ilmoiteta palkkamenoissa. Ilmoita ne kohdassa 15 (Muut maatalouden menot). VEROVUODELTA TEHTY TASAUSVARAUS Maatilan puhtaasta tulosta voit vähentää tasausvarauksen, joka on enintään 40 % puhtaasta tulosta. Puhtaan tulon määrän saat vähentämällä maatilan maatalouden veronalaisista tuloista näiden tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. Puhtaan tulon laskemisessa ei oteta huomioon korkomenoja eikä indeksi- ja kurssitappioita. Varauksen maatilakohtainen enimmäismäärä on euroa ja vähimmäismäärä 800 euroa. Tasausvaraus muodostetaan ja käytetään maatilakohtaisesti. Tulot ja menot on kohdistettava maatiloittain, koska muistiinpanoista on käytävä ilmi kunkin maatilan tasausvarausten perusteet. Tasausvaraus on käytettävä investointeihin tai tuloutettava viimeistään kolmantena verovuotena varauksen tekemisestä. OSINGOT Jos osingon maksajana on julkisesti noteerattu yhtiö, maatalouteen kuuluvista osingoista 85 % on veronalaista tuloa ja 15 % verovapaata tuloa. Silloin kun osingon maksajana on muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö, maatalouteen kuuluvista osingoista 75 % on veronalaista tuloa ja 25 % verovapaata tuloa. 5

6 Lisätietoa ylijäämistä: vero.fi > Syventävät veroohjeet > Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Maatalousyrittäjä ja metsänomistaja > Tuloverotus > Osuuskuntien ylijäämien verotus OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMÄT Julkisesti noteeratun osuuskunnan jakamasta maatalouteen kuuluvasta ylijäämästä on 85 % veronalaista maatalouden tuloa ja 15 % verovapaata. Suomessa ei ole tällä hetkellä julkisesti noteerattuja osuuskuntia. Mikäli ylijäämän jakaja on muu kuin julkisesti noteerattu osuuskunta, on ylijäämästä 25 % veronalaista maatalouden tuloa ja 75 % verovapaata tuloa euron yhteismäärään saakka. Tämän rajan ylittävästä osasta on 75 % veronalaista tuloa ja 25 % verovapaata euron raja on henkilökohtainen. Jos harjoitat maataloutta puolisosi kanssa yhdessä, voit käyttää myös puolison jäljellä olevan lievennyksen. Osuuskunnalle vähennyskelpoinen ylijäämän palautus on kuitenkin ylijäämän saajalle kokonaan veronalaista maatalouden tuloa. Muista myös, että maatalouteen kuuluvien osinkojen ja ylijäämien kokonaismäärät on laskettava mukaan maatalouden kokonaistuloihin kohtaan 10 (Muut maatalouden arvonlisäverottomat tulot) metsä- ja puhelinyhtiöiden maksamat osingot ja ylijäämät eivät kuulu maatalouden tulolähteeseen vaan henkilökohtaiseen tulolähteeseen. Maatalousyhtymän ja sen osakkaan osingot ja osuuskunnan ylijäämät Yhtymän osakkaat ilmoittavat maatalouteen kohdistuvat osingot ja ylijäämät omalla esitäytetyllä veroilmoituksellaan. Jos maatalousyhtymän osakkaan omistamat osakkeet tai osuudet kuuluvat kiinteästi maatalousyhtymän harjoittamaan maatalouteen, erittele näille omaisuuserille maksetut osingot ja ylijäämät maatalouden veroilmoituksen osassa IV (Selvitys maatalouden muistiinpanoihin sisältyvistä osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä). SELVITYS MAATALOUDEN POISTOISTA Ilmoita rakennukset ja niistä tehdyt poistot enimmäispoistoprosentin mukaan ryhmiteltynä: tuotantorakennukset 10 % kasvihuoneet tms. rakennelmat 20 % asuin-, toimisto- tms. rakennukset 6 % ympäristöinvestoinnit 25 % Ilmoita siltojen, patojen, kaivojen, asfaltointien, tilatukioikeuksien yms. hankintamenot yhtenä eränä. Menojäännöksestä voit tehdä enintään 10 %:n poiston. Jos kysymyksessä on ympäristöinvestointi, poiston enimmäismäärä on 25 % menojäännöksestä. Ilmoita salaojien menojäännökset ja hankintamenot erikseen. Poisto näistä voi olla enintään 20 %. Maatalouden koneiden ja kaluston menojäännöksestä voit tehdä enintään 25 %:n poiston. 6 Lisätietoa lisävähennyksistä: vero.fi/yhtenäistämisohjeet Verovapaiden matkakorvausten enimmäismäärät: Verohallinnon päätös verovapaiden matkakustannusten korvauksista vuonna 2016 (vero.fi > Syventävät vero-ohjeet > Ennakkoperintä > Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016) MAATALOUDEN AUTOKULUT Maatalouden harjoittamiseen liittyvät autokulut voit vähentää maatalouden tuloksesta. Vähennä autokulut joko muistiinpanoissa tai lisävähennyksenä. Autokuluista on pyydettäessä esitettävä ajopäiväkirja tai muu luotettava selvitys. Auto maatalouden tulolähteessä Auto kuuluu maatalouden tulolähteeseen, jos sen ajokilometreistä yli 50 % on maatalouteen liittyviä ajoja. Muistiinpanoihin merkitään kaikki autoon liittyvät menot, myös polttoaineet, huollot ja auton poisto. Auton menot jaetaan maatalouden menoiksi ja elantomenoiksi samassa suhteessa kuin maatalouden ja yksityiskäytön ajokilometrejä on ollut. Ajot on selvitettävä ajopäiväkirjassa, johon on merkitty kaikki auton ajot. Maatalouteen liittyvien automenojen osuus saadaan, kun auton menot ja poisto jaetaan ajetuilla kokonaiskilometreillä ja saatu tulos kerrotaan maatalouden ajokilometreillä. Yksityisajojen osuus kokonaismenoista on vähennyskelvotonta maatalouden tulolähteellä, joten muista aina lisätä se maatalouden tulokseen. Yksityisauto maatalouden käytössä Jos auton käytöstä alle 50 % on maatalouden ajoja, auton menoja voi vähentää lisävähennyksenä. Lisävähennysoikeus koskee ajoja, jotka on ajettu omalla tai puolison omistamalla autolla. Jos et ole kirjannut muistiinpanoihin auton käytöstä aiheutuneita menoja lainkaan, voit laskea lisävähennyksen määrän kaavamaisesti kertomalla maatalouden ajokilometrit verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärällä (0,43 e/km vuonna 2016). Merkitse summa kohtaan lisävähennys. Jos muistiinpanoihin kirjatut menot ovat pienemmät kuin edellä laskettu kaavamainen lisävähennys, voit vähentää lisävähennyksenä kaavamaisen lisävähennyksen ja todellisten menojen välisen erotuksen. Merkitse erotus kohtaan lisävähennys. Sinulla ei ole oikeutta lisävähennykseen, jos muistiinpanoihin kirjatut menot ovat suuremmat kuin kaavamaisesti laskettu lisävähennys. Tässä tapauksessa muistiinpanoissa vähennetään todelliset menot. Lisävähennystä ei voi tehdä työmatkasta, jonka on tehnyt kuolinpesän tai maatalousyhtymän osakas. Lisävähennystä ei saa myöskään osakkaan omistaman auton käytöstä.

7 MAATALOUSTOIMINNAN TILAPÄISISTÄ MATKOISTA VOI SAADA LISÄVÄHENNYKSEN Lisävähennyksenä voit vähentää lisääntyneet elantokustannukset, jotka ovat aiheutuneet maatalouteen liittyvästä tilapäisestä työmatkasta. Vähennyksen enimmäismäärä on sama kuin verovapaiden päivärahojen enimmäismäärä. Vuonna 2016 kotimaan päiväraha yli 6 tunnin matkalta on 19,00 euroa ja yli 10 tunnin matkalta 40,00 euroa. Et voi saada lisävähennystä, jos muistiinpanoihin kirjatut menot ovat suuremmat kuin verovapaan päivärahan perusteella laskettu määrä. Vähennä tällaisessa tapauksessa menot muistiinpanokirjausten suuruisina. MAATALOUTEEN KOHDISTUVAT VELAT JA KOROT Maataloudenharjoittaja tai kuolinpesä voi vähentää maatalouteen kohdistuvien velkojen korot. Merkitse korot sivulle 1 osaan I (Laskelma maatalouden verotettavasta tuloksesta). Maataloudenharjoittaja tai kuolinpesä ilmoittaa maatalouteen kohdistuvat velat sivulla 4 osassa IX (Maatalouden varallisuus / nettovarallisuus kaikilta maatiloilta) kohdassa 7 (Maatalouden velat ja velvoitteet yhteensä). Osakkaan yhtymän maatalouteen kohdistuvat korot Maatalousyhtymän osakas vähentää yhtymän maatalouteen kohdistuvat korot omalla esitäytetyllä veroilmoituksellaan. Myös maatalouteen kohdistuvat velat osakas ilmoittaa esitäytetyllä veroilmoituksellaan. Osakkaan velat ilmoitetaan yhtymäkohtaisesti. YRITYSTULO JAETAAN ANSIO- JA PÄÄOMATULOKSI Maataloudesta saatava yritystulo jaetaan ansio- ja pääomatuloksi. Pääomatulon enimmäismäärä on 20 % siitä nettovarallisuudesta, joka on kuulunut maataloustoimintaan edellisen verovuoden päättyessä. Jos maatalouden harjoittaminen on aloitettu vuoden 2016 aikana, pääomatulo lasketaan vuoden 2016 nettovarallisuuden perusteella. Maataloudenharjoittaja voi vaatia, että pääomatulo-osuuden enimmäismääräksi lasketaan 10 % nettovarallisuudesta tai että jaettava yritystulo on kokonaan ansiotuloa. Kun pääomatulojen osuutta lasketaan, edellisen vuoden nettovarallisuuteen lisätään 30 % niistä ennakonpidätyksen alaisista palkoista, jotka on maksettu verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Jos kyseessä on maataloustoiminnan aloittamisvuosi, määrä lisätään sen verovuoden nettovarallisuuteen. Pääomatuloksi katsotaan kuitenkin aina vähintään määrä, joka vastaa maatalouden varoihin kuuluneiden arvopapereiden luovutusvoittoa. YRITYSTULO JAETAAN YRITTÄJÄPUOLISOIDEN TAI YHTYMÄN OSAKKAIDEN TULOKSI Kun puolisot harjoittavat maataloutta yhdessä, ansio- ja pääomatulo-osuudet jaetaan molempien puolisoiden tuloksi. Jos puolisot omistavat maatilan yhdessä, pääomatulo-osuus jaetaan heille varojen ja velkojen suhteessa. Jos molemmat puolisot osallistuvat maatilan töihin, ansiotulo jaetaan heille työpanosten suhteessa. Maatalousyhtymän osakkaan vaatimus yritystulon jakamisesta Maatalousyhtymän osakas esittää vaatimuksensa yritystulon jakamisesta ansio- ja pääomatuloksi yhtymäselvityksellä (lomake 36). MAATALOUDEN TAPPIOIDEN VÄHENTÄMINEN Maataloustoiminnan tappio vahvistetaan maatalouden tulolähteen tappioksi, tai se voidaan siirtää kokonaan tai osittain vähennettäväksi maatalousyrittäjän tai maataloutta harjoittavan kuolinpesän pääomatuloista. Vahvistetut maataloustoiminnan tappiot voidaan vähentää maataloustoiminnan tuloista seuraavien 10 verovuoden aikana. Verohallinto vähentää vahvistetut tappiot viran puolesta. Maatalousyhtymän osakkaan tappiovaatimus Maatalousyhtymän osakas ilmoittaa osuutensa yhtymän maatalouden tappiosta omalla esitäytetyllä veroilmoituksellaan. 7

8 MISTÄ SAA LISÄTIETOA? VERO.FI-SIVUILTA Verohallinnon internetsivuilla on runsaasti tietoa verotuksesta ja verotukseen liittyvistä asioista. Monet veroasiat voi hoitaa verkossa mihin kellonaikaan tahansa. PUHELIMITSE Maatalous- ja metsäverotus Katso-tunnistautuminen OmaVero Puhelinpalvelu on avoinna ma pe klo Puhelun hinta: lankaliittymästä paikallisverkkomaksu (pvm.) matkapuhelinliittymästä matkapuhelinmaksu (mpm.) ulkomailta soitettaessa hinnan määrittelee paikallinen operaattori. Ilmoita verkossa Anna kaikki maatalouteen liittyvät veroilmoitukset ja energiaveron palautushakemus osoitteessa vero.fi/veroilmoitus/2 Maatalouden veroilmoitus (2) Metsätalouden veroilmoitus (2C) Alkutuottajan arvonlisäveroilmoitus (entinen kausiveroilmoitus) Energiatuotteiden valmisteveron palautushakemus. Näin se käy Mene osoitteeseen vero.fi/veroilmoitus/2. Tunnistaudu joko verkkopankkitunnuksilla tai Katso-tunnisteella. Täytä veroilmoitus. Palvelu ohjaa sinua ilmoittamisessa. Paina lopuksi Lähetä painiketta. Saat ilmoituksen Lomake lähetetty. Jos annat myös Verohallinnon liitelomakkeita, jatka kirjautumatta ulos ja etene näin: Paina painiketta Siirry Tallennetut lomakkeet -palveluun. Siirry sivun alaosaan Aloita uuden lomakkeen täyttäminen. Voit aloittaa uuden lomakkeen täyttämisen napsauttamalla lomakkeen nimeä. Täytä lomake ja paina Lähetä painiketta. Saat ilmoituksen Lomake lähetetty. 8 Verohallinnon julkaisu ISSN Edita Prima, Helsinki 2016

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 2 MAATALOUDEN- HARJOITTAJA verovuosi 2017 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

MAATALOUDENHARJOITTAJA

MAATALOUDENHARJOITTAJA 2 Veroilmoituksen täyttöopas MAATALOUDENHARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2016 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2017 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2011

Maatalouden veroilmoitus 2011 Maatalouden veroilmoitus 2011 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2011, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2014

Maatalouden veroilmoitus 2014 Maatalouden veroilmoitus 2014 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2014, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja muut ohjeet sekä Verohallinnon sisäiset

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6a

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6a Veroilmoituksen täyttöopas6a ELINKEINOYHTYMÄ verovuosi 2017 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6a SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 ILMOITA YRITYSTOIMINNAN

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2013

Maatalouden veroilmoitus 2013 Maatalouden veroilmoitus 2013 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2013, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2012

Maatalouden veroilmoitus 2012 Maatalouden veroilmoitus 2012 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2012, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS Veroilmoituksen täyttöopas 6 JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a Veroilmoituksen täyttöopas6a ELINKEINOYHTYMÄ verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 ILMOITA YRITYSTOIMINNAN

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a Veroilmoituksen täyttöopas6a ELINKEINOYHTYMÄ verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 ILMOITA YRITYSTOIMINNAN

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet Veroilmoituksen täyttöopas6a ELINKEINOYHTYMÄ verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6a SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YRITYKSEN

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Ajankohtaista kirjanpitäjälle

Ajankohtaista kirjanpitäjälle Ajankohtaista kirjanpitäjälle Marjo Salin kirjanpidon asiantuntija, KTM Veronmaksajat Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva Kirjanpitolain oikean ja riittävän kuvan vaatimusta koskevasta säännöksestä

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS Veroilmoituksen täyttöopas 6 JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN

Lisätiedot

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. UKK-instituutti 13.11.2013 Suvi Niittyoja veroasiantuntija

Ajankohtaista Verohallinnosta. UKK-instituutti 13.11.2013 Suvi Niittyoja veroasiantuntija Ajankohtaista Verohallinnosta UKK-instituutti 13.11.2013 Suvi Niittyoja veroasiantuntija Maa- ja metsäverotus Suuria muutoksia ei ole tulossa Puun myynnin verohuojennukset ovat loppuneet Kaikki metsätalouden

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 2 MAATALOUDEN- HARJOITTAJA verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 ILMOITTAMINEN 3 VERON MAKSAMINEN JA VERONPALAUTUS

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6a

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6a Veroilmoituksen täyttöopas6a ELINKEINOYHTYMÄ verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6a SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 ILMOITA YRITYSTOIMINNAN

Lisätiedot

Veroilmoituksen täyttöopas YHTEISETUUS. verovuosi. Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet

Veroilmoituksen täyttöopas YHTEISETUUS. verovuosi. Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

MAATILAN. ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191

MAATILAN. ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191 MAATILAN VEROTUS ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191 Aihealueet verotuksen perusteet muutokset 2013 ja 2014 yhtenäistämisohjeet 2013 metsäverotus 2013 arvonlisäverotus kotitalousvähennys verotuksen

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2c SISÄLTÖ UUTTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT JA

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YRITYKSEN

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2017 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/2c SISÄLTÖ UUTTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT JA TOSITTEET

Lisätiedot

Maatalousyrittäjän ja metsänomistajan veroinfo

Maatalousyrittäjän ja metsänomistajan veroinfo Maatalousyrittäjän ja metsänomistajan veroinfo Verkkoseminaari 8.1.2018 Metsäverotus 2017 Sisältö Yrittäjävähennys Metsälahjavähennys Metsätalouden veroilmoitus 2017 OmaVero Metsäverotuksen vero.fi-ohjeet

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT 1+2= verovuosi 2016 KOULUTUS ELINKEINOELÄMÄ SOSIAALITURVA INFRA- STRUKTUURI TERVEYDENHUOLTO HALLINTO TURVALLISUUS

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Personal trainerin verotus

Personal trainerin verotus Personal trainerin verotus Personal Trainerin verotus Tässä esityksessä: Tärkeitä asioita palkansaajan verotuksesta Hyödyllistä tietoa yrittäjille Käytännönneuvoja vähennyksistä Tutustumisen arvoisia linkkejä

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 4 MUUTOKSET

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

OmaVero. Verohallinnon nykyiset sähköiset asiointipalvelut siirtyvät OmaVeroon (vero.fi/omavero) vaiheittain.

OmaVero. Verohallinnon nykyiset sähköiset asiointipalvelut siirtyvät OmaVeroon (vero.fi/omavero) vaiheittain. OmaVero OmaVero Verohallinnon nykyiset sähköiset asiointipalvelut siirtyvät OmaVeroon (vero.fi/omavero) vaiheittain. OmaVerossa voit tällä hetkellä antaa yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloveroilmoituksen

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja 1 Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja maksaa, metsänomistaja tilittää -Itse maksetut alv:t

Lisätiedot

Tuloverotus klo 9.50

Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin- ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Verohallinto vero.fi EROT YRITYSMUOTOJEN VÄLILLÄ Yksityinen elinkeinonharjoittaja Henkilöyhtiö Osakeyhtiö

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 15.01.2016 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2016! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa 17.3.2014 Raija Isotupa Verohallinto, Pääkaupunkiseudun verotoimisto Apurahat verotuksessa Apurahat voivat vaikuttaa verotukseen kahta eri kautta: 1. Voidaanko

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Maatalouden varat yhteensä VÄHENNETÄÄN VELAT 7. Maatalouden velat ja velvoitteet

Maatalouden varat yhteensä VÄHENNETÄÄN VELAT 7. Maatalouden velat ja velvoitteet MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

Verohallinnon tilitoimistoinfo. Tervetuloa!

Verohallinnon tilitoimistoinfo. Tervetuloa! Verohallinnon tilitoimistoinfo Tervetuloa! Verohallinnon tilitoimistoinfojen OHJELMA Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta Asiaa veroilmoittamisesta ja sähköisten palvelujen uudistuksista kahvitauko

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot

Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

Maatalous MV Laskelma maatalouden tuloksesta

Maatalous MV Laskelma maatalouden tuloksesta Laskelma maatalouden tuloksesta TULOT Verollinen myynti 24% 1. Eläinten myyntitulot 2. Jaksotetut kotiel. myyntitulot 3. Muut myyntitulot Verollinen myynti 14% 4. Kotieläintuotteiden myyntitulot 5. Kasvinviljelytuotteiden

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5)

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

MV Maatalous MAATALOUDEN VARALLISUUS

MV Maatalous MAATALOUDEN VARALLISUUS MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut Veroasiat oikein heti alusta lähtien Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut 5.-6.9.2017 Esityksen sisältö Yrityksen perustaminen Verohallinnon rekisterit Verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET

Lisätiedot

LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS. Mika Kavakka

LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS. Mika Kavakka LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS Mika Kavakka Porotalouden verotus Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden

Lisätiedot

MV 2013 MAATALOUDEN VARALLISUUS

MV 2013 MAATALOUDEN VARALLISUUS MV 2013 MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 1700 Maatalousmaa 1. Maatalousmaa yhteensä 2. Tuotantorakennukset 1400 Maatalousrakennukset 1420 Maatalousrak. ALV 2. Tuotantorakennukset yhteensä

Lisätiedot

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Tulonhankkimiskulut ovat kuluja, jotka liittyvät välittömästi tulon hankkimiseen tai säilyttämiseen. Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

KOTITALOUS- VÄHENNYS. Aalto Hoivapalvelut Oy

KOTITALOUS- VÄHENNYS. Aalto Hoivapalvelut Oy KOTITALOUS- VÄHENNYS Mitä kotitalousvähennys tarkoittaa? Kun hankit palveluita kotiin, esimerkiksi siivouspalvelua yritykseltä, saat vähentää yritykselle maksetusta summasta osan verotuksessa. Kotitalousvähennystä

Lisätiedot

MV Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot (MV15)

MV Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot (MV15) MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Kotitalousvähennys remonttityöstä Vakituisen ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöiden

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5)

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET...

Lisätiedot

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ Liitelaskelman avulla selvitetään hakijan tukikelpoisuus väliaikaiseen kansalliseen tukeen ja sen korotukseen

Lisätiedot

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS Petri Ollinkoski 17.11.2015 2 Esityksen sisältö Osakeyhtiön muotoisen maatilan kannalta Yleistä Osakeyhtiön verotus Osakkaan verotus Yhtiöittäminen käytännössä Yhtiöittämisen

Lisätiedot

VEROPÄIVÄ15.11.2011. Pirkkahalli Sirpa Himanen

VEROPÄIVÄ15.11.2011. Pirkkahalli Sirpa Himanen VEROPÄIVÄ15.11.2011 Pirkkahalli Sirpa Himanen VÄLITILINPÄÄTÖS arvio kuluvan vuoden lopputuloksesta mutu-tuntuma voi johtaa harhaan, vaikka usein onkin oikea MYYNTIEN JA OSTOJEN AJOITUS käteis- eli maksu-

Lisätiedot

Yhteisöjen tuloverotus. Ohjelmistotalojen ja Verohallinnon yhteistyöpäivä Lauri Tuomarla Yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Yhteisöjen tuloverotus. Ohjelmistotalojen ja Verohallinnon yhteistyöpäivä Lauri Tuomarla Yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Yhteisöjen tuloverotus Ohjelmistotalojen ja Verohallinnon yhteistyöpäivä 23.11.2017 Lauri Tuomarla Yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Esityksen sisältö Menettelyn ja määräaikojen muutokset Yhteisön

Lisätiedot

Kausiveroilmoitus 2014. Jussi Linnala

Kausiveroilmoitus 2014. Jussi Linnala Kausiveroilmoitus 2014 Jussi Linnala Arvonlisäverotus Metsänomistaja alkutuottajana vuosimenettelyssä 8.500 euron vuotuinen raja -> pakollinen Ilmoittautuminen tai myös vapaaehtoisesti hakeutuminen. ALV

Lisätiedot

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron OmaVero Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron Kirjaudu OmaVeropalveluun osoitteessa www.vero.fi/omavero. Klikkaa sinistä Kirjaudu sisään -painiketta. Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu OmaVero-palvelun

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Yhteismetsän verotuksesta Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011 Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Käsiteltävät asiat Yleistä yhteismetsän

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin

Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin Maatalouden verotus Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin Maatila verotuksessa Verotusyhtymä Verotusyhtymän purkautuminen Osuuden vuokraaminen Maataloudenharjoittajan Y-tunnus Kuolinpesä maataloudenharjoittajana

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2016

Maatalouden veroilmoitus 2016 Maatalouden veroilmoitus 2016 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2016, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja muut ohjeet sekä Verohallinnon sisäiset

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 2.1.2018 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoitajan verotus

Yksityisen perhepäivähoitajan verotus Yksityisen perhepäivähoitajan verotus Yksityinen päivähoidon tuottaja Päivähoidon tuottajalla tarkoitetaan henkilöä tai yhteisöä, joka tarjoaa päivähoitotoimintaa korvausta vastaan. Päivähoidon tuottaja

Lisätiedot

Sinulle - Verohallinnon verkkopalvelut

Sinulle - Verohallinnon verkkopalvelut Sinulle - Verohallinnon verkkopalvelut Miksi käyttäisin verkkopalveluja? Verkkopalveluiden käyttö ei ole sidoksissa virka-aikaan. Palvelut ovat avoinna siihen aikaan, kun sinulle on parasta hoitaa veroasiasi.

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Sinulle - Verohallinnon verkkopalvelut

Sinulle - Verohallinnon verkkopalvelut Sinulle - Verohallinnon verkkopalvelut Miksi käyttäisin verkkopalveluja? Verkkopalveluiden käyttö ei ole sidoksissa virka-aikaan. Palvelut ovat avoinna siihen aikaan, kun sinulle on parasta hoitaa veroasiasi.

Lisätiedot