SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHT.ÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHT.ÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA"

Transkriptio

1 SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHT.ÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA Toimitus ia konffori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä saloila'l Tilaushinfa: '/ 1 vsk. 80: -, '/2 vsk. 45: _,'14 vsk. 25: -. Ulkomaille: '/, vsk. 150: Irlonumero 10:- N:o 1 lokakuu' 1943 Vuosituhansien takaisen tarun päämuunnelman shakkipelin synnystä tuntee meilläkin miltei jokainen shakinharrastaja. Mutta kuka meistä on huomannut pysähtyä- lähemmin ajattelemaan sitä kohtaa, jossa kerrotaan pelin luonteesta ja sen vaikutuksesta ihmiseen. Tuskinpa monikaan, sillä legendaa lukiessaan itsekunkin huomio kiintyy ensikädessä shakkipelin keksijän nerokkaaseen palkkioehdotukseen..la kuinkas muuten. Tuntuuhan suorastaan uskomattomalta, ettei koko Intian useamman vuoden viljasato kyennyt täyttämään tuota näennäisesti mitätöntä vaatimusta: jyvä ruudulle, kaksi seuraavalle jne. Palkkion jyvämääriä laskiessamme olemme huomaamattamme sivuuttaneet tarun tärkeimmän kohdan, nimittäin sen, josta olisimme löytäneet vastauksen usein esitettyyn kysymykseen: miksi shakki on pelien kuningas? Kun keskiajan ritarin kasvatukseen, ehkäpä huomattavimpana henkisiin kykyihin vetoavana harjoitteluna, kuului shakkipeliin perehtyminen, kim esim. Saksassa edellisen maailmansodan aikana valtiovallan taholta toimeenpantiin laajakantoinen työskentely shakin hyväksi ja kun poikamme siellä jossakin sekä työrintamamme täällä kotona nyt ovat omaksuneet shakin erääksi tärkeäksi henkiseksi virkistysmuodokseen, on tämä tapahtunut shakkipelin samojen hyvien ominaisuuksien ansiosta, jotka tarun kertoman mukaan aikoinaan paransivat intialaisen ruhtinaan terveyden. Useissa maissa on jo kauan osattu käyttää hyväksi shakkipelin kasvattavia, kehittäviä, virkistäviä ja henkisesti tervehdyttäviä ominaisuuksia; siksi oman shakinharrastuksemme huomattava laajeneminen

2 ~, I 2 SUOMEN SHAKKI on erityisellä mielihyvällä p~mtava merkille. Sodan aiheuttamien olosuhteiden vaikutuksesta on kehityksen aallonharja tällä.hetkellä erikoisen selvästi havaittavissa. Arvovaltaisten piirien myönteinen suhtautuminen täydentää merkittävällä tavalla shakkirintamallamme nykyisin vallitsevaa toiveikkuutta. Kaiken myönteisyyden rinnalla on tähänastisessa shakillisessa toiminnassamme aina esiintynyt taloudellisten vaikeuksien painajainen. Meillähän' ei, kuten muualla, ole myönnetty shakinharrastukselle määrärahoja tai annettu suurempia lahjoituksia. Tämä on vaikeuttanut toimintaa ja rajoittanut tuloksia. Usein. on selviydytty eteenpäin yksityisten shakinharrastajain kukkaroiden turvin. Mutta siitä huolimatta ovat edustajamme esim. kansainvälisissä kanippailuissa kilvoitelleet meille keskivahvan shakkimaan maineen. Meillä on jo shakin alallakin traditioita ja velvollisuuksia, meillä on laajoja toiminta" mahdollisuuksia ja tavoitteita. Näiden hyväksi meidän tulee jokaisenkohdallamme työskennellä. Yhteisin, keskitetyin voimin meidän on pyrittävä luomaan shakinharrastuksellemme ne olosuhteet ja mahdollisuudet, joissa sen monet hyvät ominaisuudet parhaiten kansakuntaamme hyödyttäisivät. Menestykselliseen shakkitoimintaan liittyy tärkeänä renkaana julkinen sana. Taloudellisista vaikeuksistamme huolimatta on meillä tähänkin seikkaan kiinnitetty huomiota, sillä molemmat sh'akkiliittomme ovat aikaisemmin julkaisseet omaa shakkilehteään. Suomen Shakkiliiton taholla»suomen Shakki-Finlands Schack»-lehteä vuo-. desta 1924 alkaen ja Työväen Shakkiliiton toimesta»työväen Shakkia» liiton syntymavuodesta 1934 alkaen.»työväen Shakki» kuitenkin lakkasi ilmestymästä 1938 ja»suomen Shakki-Finlands Schack>; (Suomen Shakkilehti) Näiden lehtien yhteisenä jatkona alkaa lehtemme nyt ilmestyä nimenä»s u 0 m e n S h a k k i». Tunnemme ja tunnustamme edessä olevat vaikeudet sekä. tehtä: vämme vastuunalaisuuden, mutta toisaalta myös sen myötämielisyyden, jota kaikkialta on lehteämme kohtaan osoitettu. Juuri tämä shakinharrastajakunnan ja ilahduttavassa määrin myös sen ulkopuolelta osoitetun myönteisyyden turvin»s u 0 m e n S h a k k i» toivoo voivansa täyttää siihen kohdistuneet toiveet ja vaatimukset niin hyvin kuin se oloissamme on mahdollista.»s u 0 m e n S h a k k i» lähtee taipaleelleen päämääränään kannattajajärjestöjensä ja koko maan shakinharrastuksen paras. SUOMEN SHAKKI 3 Suomen Shakkiliiton tervehdys Suomen Shakin ilmestyminen on varmaankin shakin pelaajille, harrastajille ja ystäville miellyttävä ja tervetullut uutinen. Kun lehti ilmestyy nyt maamme virallisten shakkijärjestöjen yhteisenä äänenkannattajana, shakin ystävät kaikkialla tervehtivät tapausta mielihyvällä, sillä tietäähän se maan shakkiharrastusten parempaa keskitystä ja ennenkaikkea tervetullutta yhteistoimintaa maamme molempien shakkiliittojen kesken. Sotavuosien kovat koettelemukset ovat yhdistäneet kansamme harrastuksia. Keväällä 1941 pelattu liitto-ottelu Suomen Shakkiliiton ja Työväen Shakkiliiton välillä oli merkittävä tapaus shakin historiassa maassamme. Tällöin pantiin alulle neuvottelut yhteisestä shakkilehdestä ja nyt meillä on ilo nähdä ajatus käytännössä toteutuneena. Ari 11m aku n n a s. Työväen Shakkiliiton tervehdys Kun talvisodan jälkeisenä keväänä ensi kerran lausuttiin julki ajatus yhteisen shakkilehden aikaansaamisesta maahamme, ei osattu. aavistaa, että uudelleen syttyvä sota siirtäisi näiden suunnitelmiemme toteutumisen kolma:tta vuotta myöhäisemmäksi. Sodan yhä jatkuessa on shakkirintamamme ilahduttavalla tavalla laajentunut ja varsinkin siellä jossakin saanut tärkeän tehtävän poikiemme virkistäjänä. Tämä on velvoittanut meidät toteuttamaan tämän maallemme muutenkin ensiarvoisen tärkeän lehtisuunnitelman. Sen ensimmäisen numeron mukana lähetämme kaikille shakinharrastajille liittomme tervehdyksen toivottaen samalla myös lehdelle parhainta menestystä. R e i n 0 Suomen T ehtäväniekkojen tervehdys K U j ala. Sota-aika on muuttanut olosuhteita shakkielämässämme. Monet tunnetut nimet pelin vaikeassa taidossa ja probleemien jalossa taiteessa on sodan armoton käsi temmannut keskuudestamme. Pentti SoI a, Heikki L ukk ari n en, Vilho SaI m i, Viljo Sai m i n en, Anatol T s che p u r n 0 f f ynnä monet muut elävät keskuudessamme enää vain taiteensa lakastumatton;j.issa tuotteissa: Mutta sota-aika on tuonut esille myös uusia nimiä eikä vähiten rintamien korsuista. Kun Suomen Shakki on saatu perustetuksi oloissamme laajimmalle mahdolliselle pohjalle ja kun sen toimittamisesta ryhtyvät huolehtimaan kouliintuneet toimittaja- ja avustajavoimat, on jokaisella problemistillakin täysi syy suhtautua lehteen luottamuksella ja antaa sille kaikkea mahdollista tukeaan. A.R a u t a n e n,

3 ' /' 0[:, 1 4 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 5 PELI- JA SOfvtfvtITELJvlAOSASTO_---;.~ T oimiffaa RAGNAR KROGIUS, Helsinki. P. Hesperiankafu 13 C liiuoh.lrnaus Tampereella Suomen Shakkiliiton luokan liitto turnaus on pelattu Tampereella Hospiz Emmauksessa Tampereen Shakkiklubin 20-vuotisjuhlaturnauksena aikana Seuraava taulukko osoittaa,~että maamme vahvimmat 1 luokan pelaajat ilahduttavan yksimielisesti osallistuivat turnaukseen, että kilpailu rnuodostui ainutlaatuisen tasaväkiseksi (viimeiselläkin 3 pistettä!) ja että ilmeisesti oikea mies saavutti shakkimestarin arvon. 16.!iiHohJrnaUKsen taulukko r N ~:r~-'~~n-"~'~~'~~ --'-T"l'T;-T"';T 4! 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I lyl. Rantanen, TSK.. I, i 1 ' /' [1 1 1 /-1 0 I /,: 1 I i 2 A. Ahlstedt, TSK... ;" I A 0 / I I 3 H. Ward, HYS. 0 1 Ml 0 1 1, 0 I 1 4 M. Laisaari, VSS 0 '/ j 1 PlO 1 1 I 5 V. Kiuru, SSK OlE '/2 1 '/, 1 I 6 P. O. Lundström, IIYS Ol'i, R 1,'2 1 /2 I 0 I 7 B. Suominen, T5\". 1/, 1 0 I 0 '/' I IE 0 I 1 I 8 V. Somerpuu, TSI( ':" 1 01 I '-..~I" I ~ 9 1. Nicrnclä) J-iSI(. 0 0 ~, I 10 K. LagcrstJln, El1fa 2 i 0 0 G l' 'ii' T-ISK = HYS =~ Hufa = 0 1 I Pisto r~j-:l 51/~,I~ 0-/ UI-IV' I III-IV I 6;7! 5, 8-9 Helsingin Shakkiklubi SSK SuolnaLlirH~il ShaL 1, i,l...crho I-lc:lsingin Yleinen Sl:.;kk.LS~.:Ut;\ rr:.i I "'", U, :'! bi Schackföreningen Hufa T\,' - ' Tl'l'~ln VSS =~ Viipurin Sh,1k!,i.cur.[ Järjestävä seura ja kilpailutoirdil(ur::1.~l I,t~. j' i: ~, II 'IJ 'j:; ja A. K. Elo n e n) selviytyivät tcht~ivh;tihn ':11111 ""\,,,,11.[ 1,,,1 [,;i i i.;,,~.uuden tunnin peliaika oli jaettu 3G:cen siirlo();, 1."'11"'.::. 1I!1i '::.' [.1",'lHen 18:aan siirtoon tunnis::;a, luihin aik:aphl~l:-;i.;1 1,:11-. III! I 1: ~'I\.11. {J1.!eet täysin tyytyväisib1. Sarnar~aikaisesti pplatu.lj tainpcrclli::,' i 1 il 1~112 p. ja nousi 1 hlokkc\al1, Seuraavill:" II "Ii l' ja K.. Laaksonen 6 p., ll l-\~~dpol~\ ;,I;'~, v. :::,,1.. '1, H. Back 2 ja A. Haapanen II 1'.,(j! 10 \'; LH 1.'. iv i i, ; I 1 I 1.11 I 1, i i'. I\~ i (~lni Ii 1.,P. O. Lundström - Järjestyksessä 17. suomalainen shakkimestari Per-Olof Lundström on syntynyt Ylioppilas Ruotsalaisesta Normaalilyseosta Opiskelee kemiaa. Vänrikki Sai ensimmäisen shakkipelinsä 6-vuotiaana. Edusti kouluaan joukkuekilpailuissa kolmena vuonna. Nylands Nationin vahvimpia pelaajia. Liittyi Helsingin Yleiseen Shakkiseuraan Nousi 1 luokkaan syksyllä Syysturnauksessa T.. Salon kanssa, kevätturnauksessa R. Krogiuksen kanssa (1. 1. Solin, 2. Salo.)»Verryttelyturnauksessa» R. Burmanin kanssa Krogiuksen jälkeen. Suomen Shakki liittää uuden mestarin onnitteluihin tervetuliaistoivotuksen' a: k t i i v i s te n mestarien riveihin. 1. Englan,tilainen peli. 16. liittoturnaus, 3. kierros M. Laisaari. 1. Niemelä c2--c4 Rg8-f6 2. Rbl-c3 e7-e6 3. g2-g3 d7-d5 4. Lfl-g2 Lf8-e7 5. b2-b Lcl-b2 c7-c5 Siirron Lc5 estäminen sallii valkean 'siirron 7. f4, joka kuuluu oleellisesti»laisaaren systeemiin». Laisaari pitää mustan parhaana siirtoa Rc6, joka pelissä Laisaari-Kivi Merivoimien mestaruuskilpailuissa 1943 osoittautuikin. hyväksi. 7. f2-f4 d5-d4 Tätä etenemistä pidetään yleensä kaksiteräisenä, mutta mustaa e1 miehytä jännityksen ylläpitäminen. Lyönti cxd sekä d4 aiheuttavat tosiaan helposti ikävyyksiä mustalle. 8. Rc3-e4 Dd8--c7 9. Ddl-bl? uusi shakkimestari Ajatusvirhe! Mainitun pelin analyyseissa Suomen Sotilaassa n:o 16/43 Laisaari huomioi pelisiirron, muttei muista nyt, että Rc6 ei olekaan tapahtunut. Oikein on 9. Dc2, pitkä /linnoittuminen ja sitten kuningashyökkäy S. 9. Rb8-e6 10. Re4Xf6t Le7Xf6 n. Lg2-e4 AloJttaa merkillisen manooverin, jolla valkean kuningatar ja lähetti ikäänkuin vaihtavat paikkoja. 11. g7-g6 1l2. h2-h4? Lf6-g7 13. Dbl-d3 Valkean edellinen siirto heikensi g-sotilasta arveluttavassa määrin, eikä 13. h5 oikein olisi käynyt päinsä: 13. h5? f5 14. Ld3 tai Lg2 g5! ja mustalla on erinomainen peli. Pelisiirtoa paremmin suojaisi g3-pisteen kuitenkin 13. Kf2! 13. Rc6-b Dd3-f3 f7-f5 15. Le4-bl b7-b6!!

4 ".-_... ~ I I. I II II1 1! l' 'I!I, 6 SUOMEN SHAKKI Nerokasta! Jos. 16. DXa8, niin Re6! (Eikä Lb DXa7 Ta8 18. DXa8't LXa8 19. '1'h2 d3 20. Le3 e5 21. Rh3! ja valkea - kumma kyllä - selviytyy.) ja Lb7, jonka jälkeen siirto e5 takaa. mustalle' huomattavasu paremman pelin..,".~, 16. Df3-fl Le8-b7 17. Thl-h2 Valkea ei halunnut yrittää kvaliteetin uhrausta pelaamalla 17. Rf3 d3!. 18. Le3 LXe3 19. dxe Dg7 20. Re5 (Ei 20. Kd2 dxe!). Seuraa voimakas loppu, jossa Niemelän jokainen siirto ansaitsisi huutomerkin. Valkean siirrot ovat miltei järjesulän pakkosiirtoja Lb2-e3 19. d2xc3 20. Kel-d2 d40-d3! Lg7Xe3 Dc7-g7 Ta8-d8 Huonompi on dxe, sillä 21. RXe2 suojaa c3-pisteen. Nyt ei tule kysymykseen lyönti d3:ssa siirron Le4 takia. 21. e2-e3 Lb7-e4 22. a2-a3 Rb4-e2 23. Tal-a2 Rc2Xe3! Uhkaus 24. Rg4 pakottaa valk~an ottamaan vastaan tämän omintakeisen uhrauksen, jonka»poängi:» on 24. KXe3 DXc3 25. Td2 Dd4t! 24. Kd2Xe3 25. Dfl-dl 26. Ke3-e2 Dg7Xc3 d3-d2t Tai 26. Kf2 LXb1 jne. Jos nyt LXb1, niin 27. TXd Dc3X$3 27. Th2-.f2 Le4-d3t 28. LblXd3 Dg3Xd3t. Huomautukset O. Kailan pelaajien viitteiden mukaan. 2. Griinfeldin puolustus. 16. liittoturnaus. 3. kierros H. Ward. M. Rantanen. 1. d4 Rf6 2. Rf3 g6 3. e40 Lg7 4. Re3 d5 5. Db3 - (Botwinnikin siirto, johon suosittu vastaus on myös 5. - dxe.) 5. - e6 6. Lg5 - (Tri Euwen mukaan on valkean johdonmukajisinta: epentää painostusta d5:een.) 6. - dxe 7. DXc4 Da5? (Ajanhukkaa, varsinkin kun 8. - DbS voi saada vastauksen 9. LXfS LXfS 10. Dd5. Oikein oli ) 8. M! Dd8 9. e Le2 Rbd De8 (Mustan D:n tavanomainen paikka Grunfeldin puolustuksessa e5:n suorittamiseksi.) 12. Tfdl (?) - (12. Tad1 olisi ollut tarkempi. Ei sen sijaan 12. e5, kos-' k<t Rb6 ja Rfd5.) 12. """"' e5 13. RXe5 - (Pieni finessi: 13. dxe Rg4!) RXe5 14. dxe DXe5 15. f4 De7! (Aiheuttaa jänni-, tystä ja - aikapulan. Valkeata ei hyödytä yritys 16. LXfS LXf6 17. Rd5 Dd8.) 16. e5 Le6 (Hyvä pakko. siirto. Nyt ei lainkaan käy 17. e X f LXc4 18. gxf KXg7 19. ~Xc4, sillä seuraa DbSt ja DXh4.) 17. De5 Rd7 18. De3 Tae8! (Musta toteuttaa murto siirron fs, joka seuralsl, vaikka 19. DXa7.) 19. Re4 f6! 20. TXd7? - (Kvaliteetinuhraus; jota vastaan kuitenkin riittäisi myös DXd7, esim. 21. exf Lh8 22. Rc5 Df7 23. RXe6 TXeS! jne., muttei DXe6? 24. DXe6t TXeS 25. Lc4 Tfe8 26. Td1! Kf8 27. LXe6 TXe6 28. Td8't Te8 29. Td7! ja valkea voittaa, johon' tapaan Ward oli laskelmoinut. Valkean pitäisi pelata el1ää vain tasa peliä.) LXd7 21. exf Lh8 22. Lc4t Le6 23. Db3 Df7? (23. - Lf7! SUOMEN SHAKKI 7 Tampereen Shakkiklubi 20-vuotias PERUSTAMISV AIHEET Kevättalvella 1923 heräsi Tampereella kysymys sha,kkiyhdistyksen perustamisesta vaalimaan ja kehittämään edellisen maailmansodan jälkeen valtavasti noussutta shakinharrastusta. Seuraavat shakkimiehet olivat hankkeessa mukana: pääkirjanpitäjä H. S j ö 1 u n d,,ins. P. C a n t h, ins. L. HoI m a, pankinjohtaja A. F. Jan s s 0 n, hammaslääkäri V. P a k kai a, työnjohtaja K. HoI ma, isännöitsijä S. San d eli, kultaseppä A. V a sam a, ins. R. S t e n b ä c k y.m. Tuumasta tuli tosi huhtikuun 16 päivänfi. 1923, jolloin helsinkiläisen toimittaja A. Kaj a n i n Te a t t e r i ra vi n toi a s s a pelaaman simultaaninäytöksen jälkeen (voitti kaikki 13 yastustajaansa, eräät kolmeepkin kertaan!) pidetyssä kokouksessa päätettiin perustaa shakkiyhdistys ja valittiin väliaikainen johtokunta, johon suomenkielisten edustajina tulivat,v. Pakkala ja L. Holma, ruotsinkielisten taas A. F. Jansson ja H. Sjölund. Tämä järjesti vielä samana keväänä toimittaja Kajanille uuden simultaani tilaisuuden (vastustajia 23i, jonka jälkeen yksimielisesti päätettiin perustaa yhdistys Ta m per e e n Shakkiklubi-Tammerfors Schackklubb. Johtokunta sai teh. täväkseen sääntöehdotuksen laatimisen, pelikaluston hankkimisen y.m. Koska kevät oli jo kulunut pitkälle, lopullinen perustava kokous voitiin pitää vasta lokakuun 12 päivänä 1923, joka siis on klubin virallinen syntymapalva. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin pääkirjanpitäjä H. Sjölund, johtokunnan muiksi jäseniksi hammaslääkäri V. Pakkala, ins. L. Holma ja konttoristi T h. M a r eli. Kokouksessa hyväksytyissä säännöissä oli m.m. kielipykälä, jonka mukaan klubin virallisena kielenä oli joka toinen vuosi suomi ja joka toinen vuosi ruotsi, joka ensimmäistä toimintavuotta koskevassa arvonnassa voitti. NOUSUVUODET Ensimmäinen jäsentenvälinen turnaus alkoi jo keväällä 1923, mutta, kuten arkistotiedot kertovat, johtokunnan tottumattomuuden takia se saatiin takaa mustalle paremman pelin. Tekstisiirron jälkeeri 24. RdS! tuottaisi valkealle voiton, sillä 24. ~ LXc4 25. RXf7 eikä LXb3 käy, koska 26. RhSt! Jos taas Dd7, niin 25. LXeS't TXe6 27. Tel DXdS28. TXe6 Dd5 29. DXd5 cxd 30. Td6 valkean helpoin voitoin.) 24. LXe6? D~e6 25. Rd6 DXb3 26. axb Te6! (Loppu on tek. niikkaa.) 27. RXb7 LXf6 28. LXf6 T8Xf6 29. g3 Te7 30. Re5 Td6 31. Ta2 Td4 32. Ra6 Kf7 33. Rb8 Td6 34. Ta6 Td2! 35. Kfl T7e2 36. RXe6 TXh2 37. Re5t Kg8 38. Kgl Tdg2t 39. Kfl Tb2 40. Kgl The2 41. TaI TXb3 42. g4 TXb4 43. g5 a5 44. Rd3 Tb5 45. Kfl Th2 46. Kgl Td2 47. Rf2 Td4 48. antautui. Huomautukset O. Kailan pelaajien viitteiden mukaan.

5 8 S. U 0 M E N S 11 A [( K 1 päätökseen vasta seuraavan vuoden alussa. Mielenkiinnon herätt'ämiseksi shakkipeliin järjestettiin tuon tuostakin simultaaninäytäntöjä, joita antoivat helsinkiläiset A. Kajan, E. M a 1 m b c r g, K Li n dr 0 0 s ja A. Ts che p u r n 0 f f.. Suomen Shakkiliittoon klubi liittyi heti ensimmäisenä toimintavuonnaan. Pelihuoneistona oli Ta m per e e n R u 0 kas ali t; jossa pelattiin kerta viikossa. Pakkastalvina tosin sattui iltoja, jolloin jäsenet kylmyyden takia eivät lainkaan rohjenneet saapua pelipaikalle! Omaa huoneistoa ei varojen puutteessa kuitenkaan vielä käynyt hankkiminen. Toimintavuoden huomattavimpia tapauksia olivat suurmestarien R. S p i ei m ann i n ja R. R e t i n sekä latvialaisen mestarin Fr. A p s che ne eki n simultaaninäytännöt, jotka varmaan vaikuttivat kohottavasti sekä innostukseen että pelitaitoon. Kesällä O. La a k s 0 n e n ja H. L a r sen os'allistuivat Suomen Shakkiliiton 2. luokan liittoturnaukseen Viipurissa, jossa nuoren ja lahjakkaan Larsenin onnistui voittaa kilpailu ja siten nousta liiton 1. luokan pelaajaksi. Syksymmällä Larsen voitti myös klubiturnauksen saaden nimiinsä ensimmäisen klubimestaruuden, joka samalla oli Tampereen mestaruus. Tänä vuonna suoritetut joukkueottelut Ta m per e en R u 0 t sai a i s t a K l u b i a ja yhdistettyä Hämeenlinnan ja: Riihimäen eli Et e l ä-h ä m e e n joukkuetta vastaan klubi voitti y Ii voimaisesti. Jo 1925 klubin jäsenmäärä oli 60. Seuraavana vuonna alettiin pelata kahdesti viikossa, tiistaisin kevyempiä rumpu- tai simultaanipelejä, perjantaisin vakavampia turriauspelejä. Tätä perinteellistä järjestystä noudatetaan klubissa- edelleenkin. V rohjettiin sopia HeI s i n gin Yle i sen S h a k k i s e ura n kanssa vuosittaisista joukkueotteluista. Neljästä ottelusta, jotka suoritettiin peräkkäisinä vuosina, klubi voitti vain kerran, HYS kolmasti. Sama~ na vuonna aloitetussa Suomen Sh'akkiliiton "järjestämässä shakkiyhdistysten kirjepeliturnauksessa klubi kunnostautui voittamalla kilpailun vakuuttavasti tuloksena 6 pistettä 7:stä. V H. Larsen osallistui HYS:n järjestämään turnaukseen, jossa sijoittui /2 pisteellä saksalaisen C. A h u e s i n voittaessa 5 1 /2 pisteellä, ja 4. liittoturnaukseen Helsingissä, joss'a jäi vain pisteen voittajasta 1. Rahmista. Larsenin sijoitus oli kuitenkin vasta 5: Kielipykälä osoittautui ajan' hammasta kestämätti;imäksi. Koska suurin osa jäsenistä oli suomenkielisiä, johtokunta päätti 1928 säännöistä poiketen käyttää suomea klubin virallisena kielenä. Samanaikainen vanhentuneiden sääntöjen uusiminen muutti klubin nimeksi T a m per e e n S h a k k i k 1 u b i r.y. ja viralliseksi kieleksi suomen. Näihin aikoihin perustettu huvi toimikunta kartutti joskus huomattavastikin klubin kassaa. HYS:n n.s. marraskuun turnauksessa 1929 Larsen j-a.r. Suo jan e n 'sijoittuivat 2. jå 3. niukasti T h. G a u f f i n i n jälkeen. Ainutlaatuinen tapaus klubin historiassa oli H. Lan;enin osanotto Hampurin kansainotteluihin Tuloksensa, viisi tasapeliii knhdestatoista 1 " '. SUO M E N. S H A K K 1 9 pelistä, oli hyvä, sillä vastustajina oli maailman valiopelaajia maailmanmestari A l j e e h i n i a myöten. Samana vuonna toinen klubin lahjakas kasvatti, V. S 0 m m a r (Somerpuu), liiton silloisessa 1. luokan turnauk~ sessa Helsingissä jakoi palkinnon 1. N i e m elä n kanssa vain 1/2 pistettä B. S t r ö m i ä jäljessä. V. U. M u s t 0 n en ei Sijoittunut. Vuodesta 1930 alkaen klubi on vuosittain järjestänyt Tampereen oppikoulujen välisiä kilpailuja, jotka ovat nuoren polven keskuudessa herättäneet ;uurta mielenkiintoa. Kohokohdaksi muodostui suurmestari E. B 0 g 0 1 j u b 0 w i n vierailu klubissa simultaani tuloksena 19 VOittoa, 4 tasapeliä ja 2 häviötä. VAIHEVUODET Pulakauden aikana 1930-luvun. alussa shakinharrastus osoitti ilmeisiä taantumisen merkkejä. Klubinkin johtokunnan oli pantava paras keksimiskykynsä liikkeelle pelihalun elvyttämiseksi. M.m. laadittiin n.s. rangilista, jossa pelaajat olivat vahvuusjärjestyksessä. Kullakin oli oikeus haastaa listassa lähinnä edelläoleva kolmen pelin otteluun, jonka päättyminen haastajan voittoon merkitsi paikanvaihdosta listassa. Samoin suurta suosiota sa:avuttivat kahteen (A- ja B-) ryhmään jaettujen klubilaisten määräaikaiset yhteenotot. Sen sijaan ei 1931 tehty päätös oman huoneiston hankkimisesta»t u u len suu s t a» osoittautunut onnistuneeksi. Osake~ vuokra oli korkea, ravintola tuotti sittemmin hankituista anniskeluoikeuk~ sista huolimatta tappiota ja jäsenmäärä sekä harrastus vain vähenivät klubin oli muutettava hotelli H ä m e e n p y ö r ä ä n, josta se sal rauhallisen pelipaikan kolmeksi vuodeksi. Uusi kymmenvuotiskausi aloitettiin ensimmäisellä ystävyysottelulla Tampereen Työväen Shakkiklubi'a vastaan Tämä, samoin kuin syksyllä pelattu uusintaottelu, päättyi klubin voittoon. Yhteistoiminta johti tällaisen kahdesti vuodessa pelattavan ottelun lisäksi TampereeJ:ll mestaruusturnauksen järjestämiseen. Ensimmäisellä kerralla huhtikuussa 1934 voitti mestaruuden Työväen Shakkiklubin M. Ra n t a n e n. Toimintavuonna klubi otteli Ta m per e e n Työ v ä e n S h a k i n y s t ä v i ä, T u r u n S h a k i n y s t ä v i ä ja P 0 r i n S h a k i n y s t ä vi ä vastaan, mutta otteluiss'a klubilla oli enimmäkseen»epäonnea». UUDEN NOUSUN VUODET Saksalaisen mestarin F r. S ä m i s c h i n vierailu kesällä 1935 aloitti uuden nousukauden klubin elämässä. Mestari voitti pienen turnauksen (Sämisch 4 p., Larsen, Rantanen ja Sommar 2 1 / 2 p., J. P ä i v ä r i n t a 2 p., E. H i n d b e r g 1 /2 p.) ja antoi tavallisen simultaanin lisäksi runsaan katsojajoukon ihmetellessä sokkosimultaaninäytöksen kymmentä pelaajaa vastaan, joukossa m.m. kaikki turnauksen osanottajat. Syksyllä 1935 V. Somerpuu otti klubimestaruuden haltuunsa säilyttäen sen kokonaista kuusi vuotta.

6 10 SUOMEN SHAKKI Vuoden 1936 alussa klubi muutti ravintola P i r k k aa n, jossa pelattiin orkesterin välittömässä läheisyydessä oikein musiikin säestyksellä. Klubi alkoi saada runsaasti etenkin nuoria jäseniä, jotka saattoivat nostaa yksistään 4. luokan turnauksen osanottajamäärän 16:een. Tänä vuonna Tampereen Työväen Shakinystävät voitettiin 13-7 ja 18-6, mutta Turun Shakinystäville klubi hävisi /2.. Edellisenä vuonna toimeenpannut onnistuneet arpajaiset olivat huomat;" tavasti vähentäneet Tuulensuun liikeyrityksen velkoja, joista viimeinen maksettiin Näin saatiin vihdoinkin»oma jalka pöydän"alle». ryöväen Shakinystävät voitettiin 11-9 ja 15-5, ja puulaakiottelut tehdaslaitosten kesken pantiin alulle. L 0 k 0 m 0 voitti kaikki kolme kerta,a. 15. toimintavuonna klubi ensin muutti T u r i s t iho t e 11 iin ja sitten syntysijoilleen Teatteriravintolaan. Ruotsin mestari G. S t å h 1- b e r g saavutti kahdessa simultaanissaan lokakuussa 1937 Tampereella hyvät 77 voittoprosenttia. Ottelu Työväen Shakinystäviä vastaan voitettiin jälleen Vuoden 1938 lopussa pelattiin klubin aloitteesta propagandaturnaus tehtaitten ja liikkeitten välillä. A-sarjan voitti Ta m peli a ja B-sarjan Kum i t e 0 11 i suu s. Mieskohtaisia osanottajia oli 90. Runsaasti osanottajia oli klubin omissakin kilpailuissa, joihin kuuluivat syys- ja kevätturnausten lisäksi 10 minuutin pikapeliturnaukset kuukausimestaruudesta, 1/2+1/2 tunnin tasoituspikapeliturnaus sekä joukko rumputurnauksia. Shakkimestari R. K r 0 g i u s kävi antamassa simultaaninäytännön. Porin Shakinystävät voitettiin 7-3 ja No k i a n S h a k k i k e r h SOTAVUODET Tuli toimintavuosi ; Syyskuussa 1939 klubin vuosikokouksessa H 0 s p i z Em m a u k s e s s a lyötiin lukkoon vuoden ohjelma, mutta jo seuraavassa kuussa suuri osa jäsenistä oli kutsuttuna ylimääräisiin harjoituksiin. Vasta keväällä 1940 voitiin kokoontua uudessa pelihuoneistossa ravintola R 0 i n e e s s a ja hiljalleen jälleen aloittaa toiminta. Välirauhan aikana klubin toimintaan taas kuului useita turnauksia, joissa oli runsaasti osanottajia, ja kokonaista neljä ystävyysottelua. Ylivoimainen voitto noteerattiin Nokian Shakkikerhoa (14-3) j a Porin Shakkikerhoa ( ) vastaan, Tampereen Työväen Shakinystäville hävittiin 12-13, mutta Et elä suo m a la i n eno s aku n tavoitettiin 7 1 /2-5 1 /2. Entiseen tapaan toimeenpantuun propaganda turnaukseen osallistui toistasataa pelaajaa. A-sarjan voitti Tampella ja B-sarjan S u o me n T r i k 0 o. Klubimestaruusturnauksessa 1941 sattui sellainen ihme, että SomerpUUI sai luovuttaa mestaruusmaljan B. Te r n 0 11 e. Uudesta sodasta huolimatta päästiin syksyllä 1941 toiminnan alkuun, nyt Tuo t ann 0 n Suu r r a v i n toi a s s a, ja lisäksi hyvin vilkkaasti. Niinpä 20. toimintavuonna ( ) syysturnauksiin osallistui 29 ja kevät.:. turnauksiin 32 pelaajaa. B. Ternon tapaturmainen kuolema syksyllä 1942 SUOMEN SHAKKI 11 oli klubille raskas menetys. Muistoturnauksen voitti V. Somerpuu. Kevätturnauksessa H. Larsenin»come back» tuotti hänelle taas pitkästä aikaa klubimestaruuden. Klubi päätti jälleen liittyä jäseneksi Suomen Shakkiliittoon, josta se oli eronnut Samalla pyydettiin ja saatiin oikeus järjestää 20-vuotisen olemassaolon kunniaksi 16. I. luokan liittoturnaus vuotiskokouksessa valittiin kuudennen peräkkäisen kerran puheenjohtajj3.ksi johtaja K. K u 1 m ala, jonka aloiterikas toiminta on ollut klubille hyvin suurimerkityksinen. Johtokunnan muut jäsenet ovat: varapuheenjohtaja V. Somerpuu, sihteeri E. Le h t 0 n en, rahastonhoitaja B. ElI e.n b e r g ja kalustonhoitaja V. A u 1 i n e n sekä varajäsenet H. Larsen ja H. B a c k. Kokouksessa kutsuttiin klubin ensimmäisiksi kunniajäseniksi perustajajäsenet arkkitehti B. Strömmer ja kultaseppä A. Vasama sekä aktiivipelaajana kunnostautunut konttoristi U. La i ne. Klubin tämän hetken jäsenmäärä on 60. Sankarivainajina ovat klubin riveistä poistuneet prokuristi R. W a l den ja teh taanedustaj a R. S a r p i o. Klubin puheenjohtajina ovat olleet: H. Sjölund Lindroos V. Pakkala A. K. Elonen H. Sjölund T. Metsola V. Pakkala V. Somerpuu B. Strömmer K. Kulmala R. Lindberg Klubin mestaruuden ovat voittaneet: H. Larsen ( oli arvonimi Tampereen mestari) 1935; V. Somerpuu B. Terno H. Larsen Tampereen shakkimestareina ovat olleet: H. Larsen M. Rantanen (Tampereen Työväen Shakinystävät) V. Somerpuu M. Rantanen V. Somerpuu ei pelattu M. Rantanen ei pelattu E.: Lehtosen historiikin mukaan kirjoittanut O. Kai 1 a.

7 12 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI Hollantilainen peli. Tampere, M..Rantanen. H. Larsen. 1. Rgl-f3 f7-f5 2. g2-g3 e7-e6 3. Lfl-g2 ng8-f Lf8-e7 5. d2-d c2-c4 d7-d6 Pelattavissa on myös 6. - d5, jatkona esim. 7. Re5 Rbd7 8. Rc3 c6 jne. eli n.s. kivirnuuri- (Stonewall-) rakennelma. Mustan valitsema pelitapa on joustavampi ja tähtää läpimurron e6-e5 avulla saavu, tettavan sotilaskeskustan luomiseen tulevien hyökkäystoimenpiteiden alustaksi. Kummankin pelaajan lähinnä seuraavien siirtojen tarkoitus on toiselta puolen sanotun suunnitelman vaikeuttaminen, toiselta edistäminen. 7. Ddl-c2 Etusijan ansaitsi 7. Rc3, sillä ensinnäkin on vielä mahdotonta tietää, mikä on oleva D:n paras sijoituspaikka, ja toiseksi olisi 7. Rc3:n tapahduttua siirtoon 7. - Rc6 valkea voinut vastata 8. d5! siten estäen mustan aik0mukset Rb8-c6 Lyhyellä.tähtäimellä katsottuna taktillisesti oikeutettu, sillä esim. 8. d5 exd5 9. c)<d5 RXd5! 10. Db3 Le6 11. DXb7 (11. Td1 Rf4!) Dd7 uhaten RdM ja Tb8 jne. on ilmeisesti mustalle eduksi. Suosittelisimme kuitenkin varmempana valmistavaa manööveria 7. - De8 ja 8. - Dh5. Tällöin ei valkean mahdollinen vastamielenosoitus: 8. Rc3 ja 9.,Rb5 välisiirtojen Ld8 ja a6 ansiosta lainkaan häiritse. 8. Tfl-dl Tälle ruudulle kuuluisi oikeastaan valkean toinen torni, mutta 8. - e5 oli estettävä. Pelisiirto heikentää valkean kuningasasemaa, jota seikkaa musta myöhemmin voi käyttää hyväkseen. 8. Dd8-e8 9. Rbl-c3? Mikä oli paikallaan 7. siirrossa on tällä hetkellä suoritettuna katsottava virheeksi, sillä. nyt musta saavuttaa strateegisen pää' määränsä: sotilaskeskustan e5 ja f5. Tämän estämiseksi, jonka val' kean edellinen siirto teki mahdolliseksi, oli pelattava 9. d5, jatkona esim Re5 10. Rd4! tai 9. - exd5 10. cxd5 RM 11. Db3! RbXd5 12. Rc3 c6 13. Rd4 Kh8 14. RXd5 RXd5 15. LXd5 cxd5 16. DXd5 jne e6-e5! 10.d4Xe5 Siirtoa 10. d5 seuraisi nyt parhaiten Rb8! (Ei Rd8?, mikä ruutu on varattava mustan lähetille siirron 11. Rb5 vastineeksi.) Valkea yrittää sen sijaan saa,da vastamahdollisuuksia avaamalla d-linjan. 10. d6xe5 Le7-c5!? 11. Rc3-d5 Moni muu olisi kai siekailematta»vetänyt» Ld8 (12. Lg5 Df7 jne.) Vastustajansa asemapelitaidon tuntien musta pyrkii ratkaisuun hyökkäyksellä kvaliteetin menetyksen uhallakin. Ensi silmäyksellä tämä näyttää erittäin uhkarohkealta, 'mutta asemaa lähemmin tarkastettaessa huomaa, että on olemassa varsin monta edellytystä hyökkäyksen tulokselliseen perillesaattamiseen, kuten: 1) viistorivin a7-g1 hallinta; 2) f2- pisteen suojattomuus; 3) f-linjan mahdollinen avautuminen (sotilaat e5 ja f5!) ja 4) mahdollisuus nopeasti heittää taisteluun kaikki käytettävissä olevat voimat. Näin ollen ansaitsee mustan 11. siirto huutomerkin, joskin pelijat 'k:on yksityiskohdittainen laskeminen lienee Larsenille itselleenkin ollut ylivoimainen tehtävä, puhumattakaan huomautusten tekijästä. Joka tapauksessa yllättävä vastaus pmeisesti järkyttää valkeaa siinä määrin, ettei hän ota harkittavakseen mahdollisuutta 12. Le3 LXe3 13. RXe3 jne., vaan arvailemattaiskee c7:ään. 12. Rd5Xc7 Dd8-h5 13. e2-e3 Siitä, mitä olisi tapahtunut 13. RXa8 f4! jälkeen (13. - e4 14. h31 exf3 15. exf3 Rd4 16. TXd4! LXd4 17. Rc7 jne. ei johda tulokseen) vastatkoon yksin Larsen! SUOMEN SHAKKI Muuten suosittelemme tämän monimutkaisen aseman perusteellisempaa tutkimista visaisista tehtävistä erikoisesti kiinnostuneille f5-f4! 14. Tdl-d5? Valkea haluaa torjua siirron e4 ja huomioi vain: RXd5 15. cxd5! Tosin muutkaan siirrot tuskin enää pelastanevat, esim. 14. gxf4 Lg4! 15. fxe5 LXf3 16. LXf3 DXf3 17. exf6 Rb4! 18. Dd2 (18. Db3 TXf6 )9. RXa8 DXf2"!" 20. Kh1 Df3"!" 21. Kgl Tg6=!:.) LXe3! 19. fxe3 TXf6 voittaen tai 14. RXa8 e4 15. Rd4 fxg3 16. hxg3 Rg4 jne Dc2-c3, 16. c4xd5 17. Rc7Xa8 Rc6-b4! Rb4Xd5 e5-e4! Tai 17. DXc5 (17. De5 exf3 18. DXh5 RXh5 19. LXf3 fxg3!) exf3 18. Lf1 fxg3 19. hxg3 Rg4 voittaen e4xf3 18. 'Dc3Xc5 Jos 18. LXf3, niin DXf3 19. DXc5 Lh3 ja välitön matti. ", h2xg3 20: Kg1Xg2 f4xg3 f3xg2 Lc8-h3't Valkea luopui, koska setlraa pailn siirron matti: 21. Kh2 Df3 22. KXh3 Dhl=!:. tulee sisältämään peli- ja sommitelma-, tehtävä- ja lopputehtäväosastojen lisäksi varsi. naisen uutisosaston, kirjepeliosaston, nuorten osaston sekä kirjelaatikon y. m., y. m.

. ";ji} ~ifj \._------------ SHAKKI LUOTETTAVIA S HA KKI KE LLOJA. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta

. ;ji} ~ifj \._------------ SHAKKI LUOTETTAVIA S HA KKI KE LLOJA. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta Suomfln ~~W;!. ";ji} ~ifj ( N:o 2 T 0 U K 0 KUU I 9 6 8.1 \._------------ SHAKKI LUOTETTAVIA S HA KKI KE LLOJA Meiltä voitte tilata edullisen ja käyttövarman shakkikellon. Postitse muille paikkakunnille.

Lisätiedot

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI r Sll om l!-n ~~ ~I,'--- '.~ ----'\ l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI Helsingin mestaruusturnaus 27. 12. 56. Pelaajat vasemmalta shakkimestarit. A. Lahti, O. Pastuhoff (aikapulassa!) sitten U. Laakso ja O.

Lisätiedot

r--- 3'A\~ '%_--;;; -----." l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953)

r--- 3'A\~ '%_--;;; -----. l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953) äwl r--- 3'A\~ '%_--;;; -----." l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953) I H A I( I( I Suomen mestari K a ari e 0 jan e n osallistuu 15. 3. 1953 alkaneeseen kansainväliseen Mar del Plaian suurturnaukseen. Ojanen matkusti

Lisätiedot

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA Suomen 36 vuotta r--~' _~I_~ l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA maailmanmestaruus kamppailun. Bo tv i n n i k epäonnistui pahasti keskipelissä, eikä nuorella haastajalla ollut vaikeuksia pelin

Lisätiedot

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD=

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= UOMEN H KJ Suomen kesän ihauullb (H, jälleen suonut,oi maa ja nautintoa myös ;,hakinharnwiajille! SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= tovin esittely

Lisätiedot

( ~ 1. l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 )

( ~ 1. l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 ) ~uomen ( ~ 1 l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 ) S H A I( I( I «Lentomatkalle«lähtijät Seutulan lentokentällä 2. 4. 1954. Vasemmalta: johtaja Reino Nuotio, Esmo Ridal'a, Heikki Koskinen, Olavi Katajisto, Aatos

Lisätiedot

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen

Lisätiedot

LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. tukuttain. SHAKKIMME SYYSSAAVUTUKSIA 1971

LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. tukuttain. SHAKKIMME SYYSSAAVUTUKSIA 1971 Saomen SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA I ;J:~1::~IJ:'J~:f ~ Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 44628 SHAKKIMME

Lisätiedot

KKI. pankki, jonka taloudelliset tiedot ovat käytettävissänne omaksi hyödyksenne.

KKI. pankki, jonka taloudelliset tiedot ovat käytettävissänne omaksi hyödyksenne. SUOMEN 5 1973 KKI Ystävällisesti KAHSALLIS-DSAKE-PAHKKI ta pankki, jonka taloudelliset tiedot ovat käytettävissänne omaksi hyödyksenne. Shakkikirjallisuutta CHESS: Games to Remember, selected by L A. Horowitz

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNLEKKOJffiN ÄÄNENKANNATTAJA.

SUOMEN SHAKKI. SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNLEKKOJffiN ÄÄNENKANNATTAJA. SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNLEKKOJffiN ÄÄNENKANNATTAJA. Toimitus ja konttori: JYVÄSKYLÄ, Luonnetjärvi. Tilaushinta: ;' vsk. 50 mk, /2 vsk. 85 mk.- Ulkomaille

Lisätiedot

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus...

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus... Suomfln ~_w.r ~1~~1~ Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki I SISÄLLYS: Massat yö... 27 Avausteoriaa.............................. 28 Havannan lopputulokset... 30 Helsingin kansainväl. turnaus... 31 Peliosasto................................

Lisätiedot

J:lestari, kersantti Gunnar Bräl1nbeck Vaasan Sotilaspiiri, ensimmamen oikealla, vastassaan 'kers. Leo Lappalainen, ViestiR, Riihimäki.

J:lestari, kersantti Gunnar Bräl1nbeck Vaasan Sotilaspiiri, ensimmamen oikealla, vastassaan 'kers. Leo Lappalainen, ViestiR, Riihimäki. uo H El K 1948 Suomen Aiupseeriliiton 1. mestaruuskilpailu (kts. n:o 81(47). J:lestari, kersantti Gunnar Bräl1nbeck Vaasan Sotilaspiiri, ensimmamen oikealla, vastassaan 'kers. Leo Lappalainen, ViestiR,

Lisätiedot

A.< K I. uot/iei'it-i NYT TARJOLLA POIKKEUKSELLISTA LOMAOHJELMAA! N:03 SHAKKIKESÄ

A.< K I. uot/iei'it-i NYT TARJOLLA POIKKEUKSELLISTA LOMAOHJELMAA! N:03 SHAKKIKESÄ j -.. ~,,'. SUOMEN SHAK.1 TESTAA LOPPUPELITAITOSI! Valkean sotilaat uhkaavat korottua, mutta kuningas on nurkassa ja mustalla siirtovuoro. Kuinka käy? Sommitelmaosasto, s. 129. 1979 NYT TARJOLLA POIKKEUKSELLISTA

Lisätiedot

;J\ \.. N:o 8 LOKA.KUU 1952 ) Keres 31f2/7 50,0 Smyslov 51/2/7 78,6 Bronstein 3/5 60,0 Geller 5/8 62,5 Boleslavski 4/5 80,0

;J\ \.. N:o 8 LOKA.KUU 1952 ) Keres 31f2/7 50,0 Smyslov 51/2/7 78,6 Bronstein 3/5 60,0 Geller 5/8 62,5 Boleslavski 4/5 80,0 ;J\, w L1 \.. N:o 8 LOKA.KUU, 1952 ) Mifalijoukkueiden HENKILöTULOKSET loppukilpailussa (yli puolet pelanneet varamiehet mukaanluettuna). Neuvosioliiifo: Pist./PeIiä/% Keres 31f2/7 50,0 Smyslov 51/2/7

Lisätiedot

,,----- I L ~ -----~-"\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2!

,,----- I L ~ -----~-\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2! _.~="~~----->~~..,\ 1952 ~ -----~-"\ I I L 2, Argentiina 3, Jugoslavia I 4, Tshekkoslovakia I 5, 6, 7, 8, Länsi"Saksa 9, 10, Israel 15. Kuuba 16. Englanti 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24.

Lisätiedot

-.t t\k K 1. SUOtJtEN. N:o 5 ELOKUU 1950

-.t t\k K 1. SUOtJtEN. N:o 5 ELOKUU 1950 SUOtJtEN -.t t\k K 1 N:o 5 ELOKUU 1950 Maailman Shakkiliiton Kiiöpenharninan kongressin osanottajat. Keskellä istumassa FI D En presidentti F 0 l II e R 0 li~a r,1 hänen vieressään (kuudes vasemmalta)

Lisätiedot

~uomf2.n. ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ r-----

~uomf2.n. ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ r----- ~uomf2.n IH.4Jl~ ~I r----- ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ Lehtemme pääloimiiiaja Altti Salo i 1 a vastaanottaa 50-vuotispäivänään 11. 9. 1954 Suomen Shakkiliiton lähetystön

Lisätiedot

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS SM~LnGA EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS 993 SISÄLLYS /993 339 Kerhojen kokous 340 MM-ottelut 345 Euroopa-Cup 348 Shakkia Brasiliassa

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄN I E KKOJE N ÄÄNENKANNATTAJA

SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄN I E KKOJE N ÄÄNENKANNATTAJA 1 ~; SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄN I E KKOJE N ÄÄNENKANNATTAJA Toimitus ja konttori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 1640 - Saloila. Tilaushinta:

Lisätiedot

PELAAJALISENSSI. Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

PELAAJALISENSSI. Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat SSN 0355-8096 L1.. neell koekevla ohjeita L... Mln katoaml... 'uu.. ml... Pelaajan 88Ura

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 1 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email työ: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi email koti:

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA Timitus ja knttri: Jyväskylä, Lunnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 070 - Salila. Tilaushinta: / vsk. 80: -,

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SM KOTIMAISIA TULOKSIA PCA:N EHDOKASOTIELUT FIDE:~ EHDOKASOTIELUT

SEURAJOUKKUEIDEN SM KOTIMAISIA TULOKSIA PCA:N EHDOKASOTIELUT FIDE:~ EHDOKASOTIELUT Tarauksen mestarijoukkue: Edessä vasemmalta Jorma Kekki, Timo Lampen, Veijo Mäki ja Jyrki Kiltti. Takana vasemmalta Pekka Paldanius, Ular Lauk, Jarkko Penttinen, Hannu Salokangas, Antero ~atri~ Petri Hokkanen,

Lisätiedot

Nro 1 2004. Tässä numerossa: 43. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI

Nro 1 2004. Tässä numerossa: 43. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI - - Nro 1 2004 43. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI Tässä numerossa: 3 Vuosikokouskutsu 4 Kuukauden kynä 5 Pertti Lehikoinen tavoittelee maailmanmestaruutta 17 Sommitelmat 19 Kotimainen kilpailutoiminta

Lisätiedot

PERUSLIITTOJEN MESTARIT

PERUSLIITTOJEN MESTARIT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat /SSN 0355-8096 PERUSLIITTOJEN MESTARIT TIMO PIRTTIMÄKI, TShL MICHAEL NYKOPP, SSL PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

~1~AlTO SUOMIN H SHAHHI UUTISIA TILAA SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 367

~1~AlTO SUOMIN H SHAHHI UUTISIA TILAA SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 367 SUOMEN SHAKK:I., '9/1992 SUOMEN SHAKKI 367 367 TIlausasiaa H ~1~AlTO 368 Shakkiolympialaiset 379 Brysselin plkashakklkllpallu 383 Kv. tuloksia 385 Nuorten MM-kilpailut 387 Lenk 390 Espoon kv. kilpailu

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. PÄÄTOIMITTAJA ALTTI SALOlLA

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. PÄÄTOIMITTAJA ALTTI SALOlLA -- SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. Tnimitus ja knttri: lyv ÄSKYLÄ. Lunnefj,i rvi. Til;lUshinfa: ft vsk. 300 mk, /2 vsk. 80 mk.- Ulkmaitie

Lisätiedot

,-_~*I, guom(2n. L N:o 7-8 JO U L U KUU 1955) I( I( I. Akateeminen Shakkiliitfo 20 vuotias Puheenjohta>iia eri vuosilta (kts. siv.

,-_~*I, guom(2n. L N:o 7-8 JO U L U KUU 1955) I( I( I. Akateeminen Shakkiliitfo 20 vuotias Puheenjohta>iia eri vuosilta (kts. siv. guom(2n,-_~*i, L N:o 7-8 JO U L U KUU 1955) I( I( I Akateeminen Shakkiliitfo 20 vuotias Puheenjohta>iia eri vuosilta (kts. siv. 46) (---~---_. HÄMEENLINNA Kultaseppä Hj. Salo Raatihuoneenkartu 13 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Palmberg ilmo 28touko.indd 1 28.5.2004 13:26:37 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi

Lisätiedot

~uom(2n. r--llj g--- U-illkommen! \...-J. l N:o 5 ELOKUU 1952) Tervetuloa! Ule[[come! ~-- Argentiina Brasilia Egypti 1 Englanti

~uom(2n. r--llj g--- U-illkommen! \...-J. l N:o 5 ELOKUU 1952) Tervetuloa! Ule[[come! ~-- Argentiina Brasilia Egypti 1 Englanti ~uom(2n r--llj g--- l N:o 5 ELOKUU 1952) I Tervetuloa! Ule[[come! U-illkommen! ~-- Argentiina Brasilia Egypti 1 Englanti Hollanti Islanti Israel Italia Itä-Saksa Itävalta Jugoslavia Kuuba Kreikka Luxemburg

Lisätiedot