SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHT.ÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHT.ÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA"

Transkriptio

1 SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHT.ÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA Toimitus ia konffori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä saloila'l Tilaushinfa: '/ 1 vsk. 80: -, '/2 vsk. 45: _,'14 vsk. 25: -. Ulkomaille: '/, vsk. 150: Irlonumero 10:- N:o 1 lokakuu' 1943 Vuosituhansien takaisen tarun päämuunnelman shakkipelin synnystä tuntee meilläkin miltei jokainen shakinharrastaja. Mutta kuka meistä on huomannut pysähtyä- lähemmin ajattelemaan sitä kohtaa, jossa kerrotaan pelin luonteesta ja sen vaikutuksesta ihmiseen. Tuskinpa monikaan, sillä legendaa lukiessaan itsekunkin huomio kiintyy ensikädessä shakkipelin keksijän nerokkaaseen palkkioehdotukseen..la kuinkas muuten. Tuntuuhan suorastaan uskomattomalta, ettei koko Intian useamman vuoden viljasato kyennyt täyttämään tuota näennäisesti mitätöntä vaatimusta: jyvä ruudulle, kaksi seuraavalle jne. Palkkion jyvämääriä laskiessamme olemme huomaamattamme sivuuttaneet tarun tärkeimmän kohdan, nimittäin sen, josta olisimme löytäneet vastauksen usein esitettyyn kysymykseen: miksi shakki on pelien kuningas? Kun keskiajan ritarin kasvatukseen, ehkäpä huomattavimpana henkisiin kykyihin vetoavana harjoitteluna, kuului shakkipeliin perehtyminen, kim esim. Saksassa edellisen maailmansodan aikana valtiovallan taholta toimeenpantiin laajakantoinen työskentely shakin hyväksi ja kun poikamme siellä jossakin sekä työrintamamme täällä kotona nyt ovat omaksuneet shakin erääksi tärkeäksi henkiseksi virkistysmuodokseen, on tämä tapahtunut shakkipelin samojen hyvien ominaisuuksien ansiosta, jotka tarun kertoman mukaan aikoinaan paransivat intialaisen ruhtinaan terveyden. Useissa maissa on jo kauan osattu käyttää hyväksi shakkipelin kasvattavia, kehittäviä, virkistäviä ja henkisesti tervehdyttäviä ominaisuuksia; siksi oman shakinharrastuksemme huomattava laajeneminen

2 ~, I 2 SUOMEN SHAKKI on erityisellä mielihyvällä p~mtava merkille. Sodan aiheuttamien olosuhteiden vaikutuksesta on kehityksen aallonharja tällä.hetkellä erikoisen selvästi havaittavissa. Arvovaltaisten piirien myönteinen suhtautuminen täydentää merkittävällä tavalla shakkirintamallamme nykyisin vallitsevaa toiveikkuutta. Kaiken myönteisyyden rinnalla on tähänastisessa shakillisessa toiminnassamme aina esiintynyt taloudellisten vaikeuksien painajainen. Meillähän' ei, kuten muualla, ole myönnetty shakinharrastukselle määrärahoja tai annettu suurempia lahjoituksia. Tämä on vaikeuttanut toimintaa ja rajoittanut tuloksia. Usein. on selviydytty eteenpäin yksityisten shakinharrastajain kukkaroiden turvin. Mutta siitä huolimatta ovat edustajamme esim. kansainvälisissä kanippailuissa kilvoitelleet meille keskivahvan shakkimaan maineen. Meillä on jo shakin alallakin traditioita ja velvollisuuksia, meillä on laajoja toiminta" mahdollisuuksia ja tavoitteita. Näiden hyväksi meidän tulee jokaisenkohdallamme työskennellä. Yhteisin, keskitetyin voimin meidän on pyrittävä luomaan shakinharrastuksellemme ne olosuhteet ja mahdollisuudet, joissa sen monet hyvät ominaisuudet parhaiten kansakuntaamme hyödyttäisivät. Menestykselliseen shakkitoimintaan liittyy tärkeänä renkaana julkinen sana. Taloudellisista vaikeuksistamme huolimatta on meillä tähänkin seikkaan kiinnitetty huomiota, sillä molemmat sh'akkiliittomme ovat aikaisemmin julkaisseet omaa shakkilehteään. Suomen Shakkiliiton taholla»suomen Shakki-Finlands Schack»-lehteä vuo-. desta 1924 alkaen ja Työväen Shakkiliiton toimesta»työväen Shakkia» liiton syntymavuodesta 1934 alkaen.»työväen Shakki» kuitenkin lakkasi ilmestymästä 1938 ja»suomen Shakki-Finlands Schack>; (Suomen Shakkilehti) Näiden lehtien yhteisenä jatkona alkaa lehtemme nyt ilmestyä nimenä»s u 0 m e n S h a k k i». Tunnemme ja tunnustamme edessä olevat vaikeudet sekä. tehtä: vämme vastuunalaisuuden, mutta toisaalta myös sen myötämielisyyden, jota kaikkialta on lehteämme kohtaan osoitettu. Juuri tämä shakinharrastajakunnan ja ilahduttavassa määrin myös sen ulkopuolelta osoitetun myönteisyyden turvin»s u 0 m e n S h a k k i» toivoo voivansa täyttää siihen kohdistuneet toiveet ja vaatimukset niin hyvin kuin se oloissamme on mahdollista.»s u 0 m e n S h a k k i» lähtee taipaleelleen päämääränään kannattajajärjestöjensä ja koko maan shakinharrastuksen paras. SUOMEN SHAKKI 3 Suomen Shakkiliiton tervehdys Suomen Shakin ilmestyminen on varmaankin shakin pelaajille, harrastajille ja ystäville miellyttävä ja tervetullut uutinen. Kun lehti ilmestyy nyt maamme virallisten shakkijärjestöjen yhteisenä äänenkannattajana, shakin ystävät kaikkialla tervehtivät tapausta mielihyvällä, sillä tietäähän se maan shakkiharrastusten parempaa keskitystä ja ennenkaikkea tervetullutta yhteistoimintaa maamme molempien shakkiliittojen kesken. Sotavuosien kovat koettelemukset ovat yhdistäneet kansamme harrastuksia. Keväällä 1941 pelattu liitto-ottelu Suomen Shakkiliiton ja Työväen Shakkiliiton välillä oli merkittävä tapaus shakin historiassa maassamme. Tällöin pantiin alulle neuvottelut yhteisestä shakkilehdestä ja nyt meillä on ilo nähdä ajatus käytännössä toteutuneena. Ari 11m aku n n a s. Työväen Shakkiliiton tervehdys Kun talvisodan jälkeisenä keväänä ensi kerran lausuttiin julki ajatus yhteisen shakkilehden aikaansaamisesta maahamme, ei osattu. aavistaa, että uudelleen syttyvä sota siirtäisi näiden suunnitelmiemme toteutumisen kolma:tta vuotta myöhäisemmäksi. Sodan yhä jatkuessa on shakkirintamamme ilahduttavalla tavalla laajentunut ja varsinkin siellä jossakin saanut tärkeän tehtävän poikiemme virkistäjänä. Tämä on velvoittanut meidät toteuttamaan tämän maallemme muutenkin ensiarvoisen tärkeän lehtisuunnitelman. Sen ensimmäisen numeron mukana lähetämme kaikille shakinharrastajille liittomme tervehdyksen toivottaen samalla myös lehdelle parhainta menestystä. R e i n 0 Suomen T ehtäväniekkojen tervehdys K U j ala. Sota-aika on muuttanut olosuhteita shakkielämässämme. Monet tunnetut nimet pelin vaikeassa taidossa ja probleemien jalossa taiteessa on sodan armoton käsi temmannut keskuudestamme. Pentti SoI a, Heikki L ukk ari n en, Vilho SaI m i, Viljo Sai m i n en, Anatol T s che p u r n 0 f f ynnä monet muut elävät keskuudessamme enää vain taiteensa lakastumatton;j.issa tuotteissa: Mutta sota-aika on tuonut esille myös uusia nimiä eikä vähiten rintamien korsuista. Kun Suomen Shakki on saatu perustetuksi oloissamme laajimmalle mahdolliselle pohjalle ja kun sen toimittamisesta ryhtyvät huolehtimaan kouliintuneet toimittaja- ja avustajavoimat, on jokaisella problemistillakin täysi syy suhtautua lehteen luottamuksella ja antaa sille kaikkea mahdollista tukeaan. A.R a u t a n e n,

3 ' /' 0[:, 1 4 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 5 PELI- JA SOfvtfvtITELJvlAOSASTO_---;.~ T oimiffaa RAGNAR KROGIUS, Helsinki. P. Hesperiankafu 13 C liiuoh.lrnaus Tampereella Suomen Shakkiliiton luokan liitto turnaus on pelattu Tampereella Hospiz Emmauksessa Tampereen Shakkiklubin 20-vuotisjuhlaturnauksena aikana Seuraava taulukko osoittaa,~että maamme vahvimmat 1 luokan pelaajat ilahduttavan yksimielisesti osallistuivat turnaukseen, että kilpailu rnuodostui ainutlaatuisen tasaväkiseksi (viimeiselläkin 3 pistettä!) ja että ilmeisesti oikea mies saavutti shakkimestarin arvon. 16.!iiHohJrnaUKsen taulukko r N ~:r~-'~~n-"~'~~'~~ --'-T"l'T;-T"';T 4! 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I lyl. Rantanen, TSK.. I, i 1 ' /' [1 1 1 /-1 0 I /,: 1 I i 2 A. Ahlstedt, TSK... ;" I A 0 / I I 3 H. Ward, HYS. 0 1 Ml 0 1 1, 0 I 1 4 M. Laisaari, VSS 0 '/ j 1 PlO 1 1 I 5 V. Kiuru, SSK OlE '/2 1 '/, 1 I 6 P. O. Lundström, IIYS Ol'i, R 1,'2 1 /2 I 0 I 7 B. Suominen, T5\". 1/, 1 0 I 0 '/' I IE 0 I 1 I 8 V. Somerpuu, TSI( ':" 1 01 I '-..~I" I ~ 9 1. Nicrnclä) J-iSI(. 0 0 ~, I 10 K. LagcrstJln, El1fa 2 i 0 0 G l' 'ii' T-ISK = HYS =~ Hufa = 0 1 I Pisto r~j-:l 51/~,I~ 0-/ UI-IV' I III-IV I 6;7! 5, 8-9 Helsingin Shakkiklubi SSK SuolnaLlirH~il ShaL 1, i,l...crho I-lc:lsingin Yleinen Sl:.;kk.LS~.:Ut;\ rr:.i I "'", U, :'! bi Schackföreningen Hufa T\,' - ' Tl'l'~ln VSS =~ Viipurin Sh,1k!,i.cur.[ Järjestävä seura ja kilpailutoirdil(ur::1.~l I,t~. j' i: ~, II 'IJ 'j:; ja A. K. Elo n e n) selviytyivät tcht~ivh;tihn ':11111 ""\,,,,11.[ 1,,,1 [,;i i i.;,,~.uuden tunnin peliaika oli jaettu 3G:cen siirlo();, 1."'11"'.::. 1I!1i '::.' [.1",'lHen 18:aan siirtoon tunnis::;a, luihin aik:aphl~l:-;i.;1 1,:11-. III! I 1: ~'I\.11. {J1.!eet täysin tyytyväisib1. Sarnar~aikaisesti pplatu.lj tainpcrclli::,' i 1 il 1~112 p. ja nousi 1 hlokkc\al1, Seuraavill:" II "Ii l' ja K.. Laaksonen 6 p., ll l-\~~dpol~\ ;,I;'~, v. :::,,1.. '1, H. Back 2 ja A. Haapanen II 1'.,(j! 10 \'; LH 1.'. iv i i, ; I 1 I 1.11 I 1, i i'. I\~ i (~lni Ii 1.,P. O. Lundström - Järjestyksessä 17. suomalainen shakkimestari Per-Olof Lundström on syntynyt Ylioppilas Ruotsalaisesta Normaalilyseosta Opiskelee kemiaa. Vänrikki Sai ensimmäisen shakkipelinsä 6-vuotiaana. Edusti kouluaan joukkuekilpailuissa kolmena vuonna. Nylands Nationin vahvimpia pelaajia. Liittyi Helsingin Yleiseen Shakkiseuraan Nousi 1 luokkaan syksyllä Syysturnauksessa T.. Salon kanssa, kevätturnauksessa R. Krogiuksen kanssa (1. 1. Solin, 2. Salo.)»Verryttelyturnauksessa» R. Burmanin kanssa Krogiuksen jälkeen. Suomen Shakki liittää uuden mestarin onnitteluihin tervetuliaistoivotuksen' a: k t i i v i s te n mestarien riveihin. 1. Englan,tilainen peli. 16. liittoturnaus, 3. kierros M. Laisaari. 1. Niemelä c2--c4 Rg8-f6 2. Rbl-c3 e7-e6 3. g2-g3 d7-d5 4. Lfl-g2 Lf8-e7 5. b2-b Lcl-b2 c7-c5 Siirron Lc5 estäminen sallii valkean 'siirron 7. f4, joka kuuluu oleellisesti»laisaaren systeemiin». Laisaari pitää mustan parhaana siirtoa Rc6, joka pelissä Laisaari-Kivi Merivoimien mestaruuskilpailuissa 1943 osoittautuikin. hyväksi. 7. f2-f4 d5-d4 Tätä etenemistä pidetään yleensä kaksiteräisenä, mutta mustaa e1 miehytä jännityksen ylläpitäminen. Lyönti cxd sekä d4 aiheuttavat tosiaan helposti ikävyyksiä mustalle. 8. Rc3-e4 Dd8--c7 9. Ddl-bl? uusi shakkimestari Ajatusvirhe! Mainitun pelin analyyseissa Suomen Sotilaassa n:o 16/43 Laisaari huomioi pelisiirron, muttei muista nyt, että Rc6 ei olekaan tapahtunut. Oikein on 9. Dc2, pitkä /linnoittuminen ja sitten kuningashyökkäy S. 9. Rb8-e6 10. Re4Xf6t Le7Xf6 n. Lg2-e4 AloJttaa merkillisen manooverin, jolla valkean kuningatar ja lähetti ikäänkuin vaihtavat paikkoja. 11. g7-g6 1l2. h2-h4? Lf6-g7 13. Dbl-d3 Valkean edellinen siirto heikensi g-sotilasta arveluttavassa määrin, eikä 13. h5 oikein olisi käynyt päinsä: 13. h5? f5 14. Ld3 tai Lg2 g5! ja mustalla on erinomainen peli. Pelisiirtoa paremmin suojaisi g3-pisteen kuitenkin 13. Kf2! 13. Rc6-b Dd3-f3 f7-f5 15. Le4-bl b7-b6!!

4 ".-_... ~ I I. I II II1 1! l' 'I!I, 6 SUOMEN SHAKKI Nerokasta! Jos. 16. DXa8, niin Re6! (Eikä Lb DXa7 Ta8 18. DXa8't LXa8 19. '1'h2 d3 20. Le3 e5 21. Rh3! ja valkea - kumma kyllä - selviytyy.) ja Lb7, jonka jälkeen siirto e5 takaa. mustalle' huomattavasu paremman pelin..,".~, 16. Df3-fl Le8-b7 17. Thl-h2 Valkea ei halunnut yrittää kvaliteetin uhrausta pelaamalla 17. Rf3 d3!. 18. Le3 LXe3 19. dxe Dg7 20. Re5 (Ei 20. Kd2 dxe!). Seuraa voimakas loppu, jossa Niemelän jokainen siirto ansaitsisi huutomerkin. Valkean siirrot ovat miltei järjesulän pakkosiirtoja Lb2-e3 19. d2xc3 20. Kel-d2 d40-d3! Lg7Xe3 Dc7-g7 Ta8-d8 Huonompi on dxe, sillä 21. RXe2 suojaa c3-pisteen. Nyt ei tule kysymykseen lyönti d3:ssa siirron Le4 takia. 21. e2-e3 Lb7-e4 22. a2-a3 Rb4-e2 23. Tal-a2 Rc2Xe3! Uhkaus 24. Rg4 pakottaa valk~an ottamaan vastaan tämän omintakeisen uhrauksen, jonka»poängi:» on 24. KXe3 DXc3 25. Td2 Dd4t! 24. Kd2Xe3 25. Dfl-dl 26. Ke3-e2 Dg7Xc3 d3-d2t Tai 26. Kf2 LXb1 jne. Jos nyt LXb1, niin 27. TXd Dc3X$3 27. Th2-.f2 Le4-d3t 28. LblXd3 Dg3Xd3t. Huomautukset O. Kailan pelaajien viitteiden mukaan. 2. Griinfeldin puolustus. 16. liittoturnaus. 3. kierros H. Ward. M. Rantanen. 1. d4 Rf6 2. Rf3 g6 3. e40 Lg7 4. Re3 d5 5. Db3 - (Botwinnikin siirto, johon suosittu vastaus on myös 5. - dxe.) 5. - e6 6. Lg5 - (Tri Euwen mukaan on valkean johdonmukajisinta: epentää painostusta d5:een.) 6. - dxe 7. DXc4 Da5? (Ajanhukkaa, varsinkin kun 8. - DbS voi saada vastauksen 9. LXfS LXfS 10. Dd5. Oikein oli ) 8. M! Dd8 9. e Le2 Rbd De8 (Mustan D:n tavanomainen paikka Grunfeldin puolustuksessa e5:n suorittamiseksi.) 12. Tfdl (?) - (12. Tad1 olisi ollut tarkempi. Ei sen sijaan 12. e5, kos-' k<t Rb6 ja Rfd5.) 12. """"' e5 13. RXe5 - (Pieni finessi: 13. dxe Rg4!) RXe5 14. dxe DXe5 15. f4 De7! (Aiheuttaa jänni-, tystä ja - aikapulan. Valkeata ei hyödytä yritys 16. LXfS LXf6 17. Rd5 Dd8.) 16. e5 Le6 (Hyvä pakko. siirto. Nyt ei lainkaan käy 17. e X f LXc4 18. gxf KXg7 19. ~Xc4, sillä seuraa DbSt ja DXh4.) 17. De5 Rd7 18. De3 Tae8! (Musta toteuttaa murto siirron fs, joka seuralsl, vaikka 19. DXa7.) 19. Re4 f6! 20. TXd7? - (Kvaliteetinuhraus; jota vastaan kuitenkin riittäisi myös DXd7, esim. 21. exf Lh8 22. Rc5 Df7 23. RXe6 TXeS! jne., muttei DXe6? 24. DXe6t TXeS 25. Lc4 Tfe8 26. Td1! Kf8 27. LXe6 TXe6 28. Td8't Te8 29. Td7! ja valkea voittaa, johon' tapaan Ward oli laskelmoinut. Valkean pitäisi pelata el1ää vain tasa peliä.) LXd7 21. exf Lh8 22. Lc4t Le6 23. Db3 Df7? (23. - Lf7! SUOMEN SHAKKI 7 Tampereen Shakkiklubi 20-vuotias PERUSTAMISV AIHEET Kevättalvella 1923 heräsi Tampereella kysymys sha,kkiyhdistyksen perustamisesta vaalimaan ja kehittämään edellisen maailmansodan jälkeen valtavasti noussutta shakinharrastusta. Seuraavat shakkimiehet olivat hankkeessa mukana: pääkirjanpitäjä H. S j ö 1 u n d,,ins. P. C a n t h, ins. L. HoI m a, pankinjohtaja A. F. Jan s s 0 n, hammaslääkäri V. P a k kai a, työnjohtaja K. HoI ma, isännöitsijä S. San d eli, kultaseppä A. V a sam a, ins. R. S t e n b ä c k y.m. Tuumasta tuli tosi huhtikuun 16 päivänfi. 1923, jolloin helsinkiläisen toimittaja A. Kaj a n i n Te a t t e r i ra vi n toi a s s a pelaaman simultaaninäytöksen jälkeen (voitti kaikki 13 yastustajaansa, eräät kolmeepkin kertaan!) pidetyssä kokouksessa päätettiin perustaa shakkiyhdistys ja valittiin väliaikainen johtokunta, johon suomenkielisten edustajina tulivat,v. Pakkala ja L. Holma, ruotsinkielisten taas A. F. Jansson ja H. Sjölund. Tämä järjesti vielä samana keväänä toimittaja Kajanille uuden simultaani tilaisuuden (vastustajia 23i, jonka jälkeen yksimielisesti päätettiin perustaa yhdistys Ta m per e e n Shakkiklubi-Tammerfors Schackklubb. Johtokunta sai teh. täväkseen sääntöehdotuksen laatimisen, pelikaluston hankkimisen y.m. Koska kevät oli jo kulunut pitkälle, lopullinen perustava kokous voitiin pitää vasta lokakuun 12 päivänä 1923, joka siis on klubin virallinen syntymapalva. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin pääkirjanpitäjä H. Sjölund, johtokunnan muiksi jäseniksi hammaslääkäri V. Pakkala, ins. L. Holma ja konttoristi T h. M a r eli. Kokouksessa hyväksytyissä säännöissä oli m.m. kielipykälä, jonka mukaan klubin virallisena kielenä oli joka toinen vuosi suomi ja joka toinen vuosi ruotsi, joka ensimmäistä toimintavuotta koskevassa arvonnassa voitti. NOUSUVUODET Ensimmäinen jäsentenvälinen turnaus alkoi jo keväällä 1923, mutta, kuten arkistotiedot kertovat, johtokunnan tottumattomuuden takia se saatiin takaa mustalle paremman pelin. Tekstisiirron jälkeeri 24. RdS! tuottaisi valkealle voiton, sillä 24. ~ LXc4 25. RXf7 eikä LXb3 käy, koska 26. RhSt! Jos taas Dd7, niin 25. LXeS't TXe6 27. Tel DXdS28. TXe6 Dd5 29. DXd5 cxd 30. Td6 valkean helpoin voitoin.) 24. LXe6? D~e6 25. Rd6 DXb3 26. axb Te6! (Loppu on tek. niikkaa.) 27. RXb7 LXf6 28. LXf6 T8Xf6 29. g3 Te7 30. Re5 Td6 31. Ta2 Td4 32. Ra6 Kf7 33. Rb8 Td6 34. Ta6 Td2! 35. Kfl T7e2 36. RXe6 TXh2 37. Re5t Kg8 38. Kgl Tdg2t 39. Kfl Tb2 40. Kgl The2 41. TaI TXb3 42. g4 TXb4 43. g5 a5 44. Rd3 Tb5 45. Kfl Th2 46. Kgl Td2 47. Rf2 Td4 48. antautui. Huomautukset O. Kailan pelaajien viitteiden mukaan.

5 8 S. U 0 M E N S 11 A [( K 1 päätökseen vasta seuraavan vuoden alussa. Mielenkiinnon herätt'ämiseksi shakkipeliin järjestettiin tuon tuostakin simultaaninäytäntöjä, joita antoivat helsinkiläiset A. Kajan, E. M a 1 m b c r g, K Li n dr 0 0 s ja A. Ts che p u r n 0 f f.. Suomen Shakkiliittoon klubi liittyi heti ensimmäisenä toimintavuonnaan. Pelihuoneistona oli Ta m per e e n R u 0 kas ali t; jossa pelattiin kerta viikossa. Pakkastalvina tosin sattui iltoja, jolloin jäsenet kylmyyden takia eivät lainkaan rohjenneet saapua pelipaikalle! Omaa huoneistoa ei varojen puutteessa kuitenkaan vielä käynyt hankkiminen. Toimintavuoden huomattavimpia tapauksia olivat suurmestarien R. S p i ei m ann i n ja R. R e t i n sekä latvialaisen mestarin Fr. A p s che ne eki n simultaaninäytännöt, jotka varmaan vaikuttivat kohottavasti sekä innostukseen että pelitaitoon. Kesällä O. La a k s 0 n e n ja H. L a r sen os'allistuivat Suomen Shakkiliiton 2. luokan liittoturnaukseen Viipurissa, jossa nuoren ja lahjakkaan Larsenin onnistui voittaa kilpailu ja siten nousta liiton 1. luokan pelaajaksi. Syksymmällä Larsen voitti myös klubiturnauksen saaden nimiinsä ensimmäisen klubimestaruuden, joka samalla oli Tampereen mestaruus. Tänä vuonna suoritetut joukkueottelut Ta m per e en R u 0 t sai a i s t a K l u b i a ja yhdistettyä Hämeenlinnan ja: Riihimäen eli Et e l ä-h ä m e e n joukkuetta vastaan klubi voitti y Ii voimaisesti. Jo 1925 klubin jäsenmäärä oli 60. Seuraavana vuonna alettiin pelata kahdesti viikossa, tiistaisin kevyempiä rumpu- tai simultaanipelejä, perjantaisin vakavampia turriauspelejä. Tätä perinteellistä järjestystä noudatetaan klubissa- edelleenkin. V rohjettiin sopia HeI s i n gin Yle i sen S h a k k i s e ura n kanssa vuosittaisista joukkueotteluista. Neljästä ottelusta, jotka suoritettiin peräkkäisinä vuosina, klubi voitti vain kerran, HYS kolmasti. Sama~ na vuonna aloitetussa Suomen Sh'akkiliiton "järjestämässä shakkiyhdistysten kirjepeliturnauksessa klubi kunnostautui voittamalla kilpailun vakuuttavasti tuloksena 6 pistettä 7:stä. V H. Larsen osallistui HYS:n järjestämään turnaukseen, jossa sijoittui /2 pisteellä saksalaisen C. A h u e s i n voittaessa 5 1 /2 pisteellä, ja 4. liittoturnaukseen Helsingissä, joss'a jäi vain pisteen voittajasta 1. Rahmista. Larsenin sijoitus oli kuitenkin vasta 5: Kielipykälä osoittautui ajan' hammasta kestämätti;imäksi. Koska suurin osa jäsenistä oli suomenkielisiä, johtokunta päätti 1928 säännöistä poiketen käyttää suomea klubin virallisena kielenä. Samanaikainen vanhentuneiden sääntöjen uusiminen muutti klubin nimeksi T a m per e e n S h a k k i k 1 u b i r.y. ja viralliseksi kieleksi suomen. Näihin aikoihin perustettu huvi toimikunta kartutti joskus huomattavastikin klubin kassaa. HYS:n n.s. marraskuun turnauksessa 1929 Larsen j-a.r. Suo jan e n 'sijoittuivat 2. jå 3. niukasti T h. G a u f f i n i n jälkeen. Ainutlaatuinen tapaus klubin historiassa oli H. Lan;enin osanotto Hampurin kansainotteluihin Tuloksensa, viisi tasapeliii knhdestatoista 1 " '. SUO M E N. S H A K K 1 9 pelistä, oli hyvä, sillä vastustajina oli maailman valiopelaajia maailmanmestari A l j e e h i n i a myöten. Samana vuonna toinen klubin lahjakas kasvatti, V. S 0 m m a r (Somerpuu), liiton silloisessa 1. luokan turnauk~ sessa Helsingissä jakoi palkinnon 1. N i e m elä n kanssa vain 1/2 pistettä B. S t r ö m i ä jäljessä. V. U. M u s t 0 n en ei Sijoittunut. Vuodesta 1930 alkaen klubi on vuosittain järjestänyt Tampereen oppikoulujen välisiä kilpailuja, jotka ovat nuoren polven keskuudessa herättäneet ;uurta mielenkiintoa. Kohokohdaksi muodostui suurmestari E. B 0 g 0 1 j u b 0 w i n vierailu klubissa simultaani tuloksena 19 VOittoa, 4 tasapeliä ja 2 häviötä. VAIHEVUODET Pulakauden aikana 1930-luvun. alussa shakinharrastus osoitti ilmeisiä taantumisen merkkejä. Klubinkin johtokunnan oli pantava paras keksimiskykynsä liikkeelle pelihalun elvyttämiseksi. M.m. laadittiin n.s. rangilista, jossa pelaajat olivat vahvuusjärjestyksessä. Kullakin oli oikeus haastaa listassa lähinnä edelläoleva kolmen pelin otteluun, jonka päättyminen haastajan voittoon merkitsi paikanvaihdosta listassa. Samoin suurta suosiota sa:avuttivat kahteen (A- ja B-) ryhmään jaettujen klubilaisten määräaikaiset yhteenotot. Sen sijaan ei 1931 tehty päätös oman huoneiston hankkimisesta»t u u len suu s t a» osoittautunut onnistuneeksi. Osake~ vuokra oli korkea, ravintola tuotti sittemmin hankituista anniskeluoikeuk~ sista huolimatta tappiota ja jäsenmäärä sekä harrastus vain vähenivät klubin oli muutettava hotelli H ä m e e n p y ö r ä ä n, josta se sal rauhallisen pelipaikan kolmeksi vuodeksi. Uusi kymmenvuotiskausi aloitettiin ensimmäisellä ystävyysottelulla Tampereen Työväen Shakkiklubi'a vastaan Tämä, samoin kuin syksyllä pelattu uusintaottelu, päättyi klubin voittoon. Yhteistoiminta johti tällaisen kahdesti vuodessa pelattavan ottelun lisäksi TampereeJ:ll mestaruusturnauksen järjestämiseen. Ensimmäisellä kerralla huhtikuussa 1934 voitti mestaruuden Työväen Shakkiklubin M. Ra n t a n e n. Toimintavuonna klubi otteli Ta m per e e n Työ v ä e n S h a k i n y s t ä v i ä, T u r u n S h a k i n y s t ä v i ä ja P 0 r i n S h a k i n y s t ä vi ä vastaan, mutta otteluiss'a klubilla oli enimmäkseen»epäonnea». UUDEN NOUSUN VUODET Saksalaisen mestarin F r. S ä m i s c h i n vierailu kesällä 1935 aloitti uuden nousukauden klubin elämässä. Mestari voitti pienen turnauksen (Sämisch 4 p., Larsen, Rantanen ja Sommar 2 1 / 2 p., J. P ä i v ä r i n t a 2 p., E. H i n d b e r g 1 /2 p.) ja antoi tavallisen simultaanin lisäksi runsaan katsojajoukon ihmetellessä sokkosimultaaninäytöksen kymmentä pelaajaa vastaan, joukossa m.m. kaikki turnauksen osanottajat. Syksyllä 1935 V. Somerpuu otti klubimestaruuden haltuunsa säilyttäen sen kokonaista kuusi vuotta.

6 10 SUOMEN SHAKKI Vuoden 1936 alussa klubi muutti ravintola P i r k k aa n, jossa pelattiin orkesterin välittömässä läheisyydessä oikein musiikin säestyksellä. Klubi alkoi saada runsaasti etenkin nuoria jäseniä, jotka saattoivat nostaa yksistään 4. luokan turnauksen osanottajamäärän 16:een. Tänä vuonna Tampereen Työväen Shakinystävät voitettiin 13-7 ja 18-6, mutta Turun Shakinystäville klubi hävisi /2.. Edellisenä vuonna toimeenpannut onnistuneet arpajaiset olivat huomat;" tavasti vähentäneet Tuulensuun liikeyrityksen velkoja, joista viimeinen maksettiin Näin saatiin vihdoinkin»oma jalka pöydän"alle». ryöväen Shakinystävät voitettiin 11-9 ja 15-5, ja puulaakiottelut tehdaslaitosten kesken pantiin alulle. L 0 k 0 m 0 voitti kaikki kolme kerta,a. 15. toimintavuonna klubi ensin muutti T u r i s t iho t e 11 iin ja sitten syntysijoilleen Teatteriravintolaan. Ruotsin mestari G. S t å h 1- b e r g saavutti kahdessa simultaanissaan lokakuussa 1937 Tampereella hyvät 77 voittoprosenttia. Ottelu Työväen Shakinystäviä vastaan voitettiin jälleen Vuoden 1938 lopussa pelattiin klubin aloitteesta propagandaturnaus tehtaitten ja liikkeitten välillä. A-sarjan voitti Ta m peli a ja B-sarjan Kum i t e 0 11 i suu s. Mieskohtaisia osanottajia oli 90. Runsaasti osanottajia oli klubin omissakin kilpailuissa, joihin kuuluivat syys- ja kevätturnausten lisäksi 10 minuutin pikapeliturnaukset kuukausimestaruudesta, 1/2+1/2 tunnin tasoituspikapeliturnaus sekä joukko rumputurnauksia. Shakkimestari R. K r 0 g i u s kävi antamassa simultaaninäytännön. Porin Shakinystävät voitettiin 7-3 ja No k i a n S h a k k i k e r h SOTAVUODET Tuli toimintavuosi ; Syyskuussa 1939 klubin vuosikokouksessa H 0 s p i z Em m a u k s e s s a lyötiin lukkoon vuoden ohjelma, mutta jo seuraavassa kuussa suuri osa jäsenistä oli kutsuttuna ylimääräisiin harjoituksiin. Vasta keväällä 1940 voitiin kokoontua uudessa pelihuoneistossa ravintola R 0 i n e e s s a ja hiljalleen jälleen aloittaa toiminta. Välirauhan aikana klubin toimintaan taas kuului useita turnauksia, joissa oli runsaasti osanottajia, ja kokonaista neljä ystävyysottelua. Ylivoimainen voitto noteerattiin Nokian Shakkikerhoa (14-3) j a Porin Shakkikerhoa ( ) vastaan, Tampereen Työväen Shakinystäville hävittiin 12-13, mutta Et elä suo m a la i n eno s aku n tavoitettiin 7 1 /2-5 1 /2. Entiseen tapaan toimeenpantuun propaganda turnaukseen osallistui toistasataa pelaajaa. A-sarjan voitti Tampella ja B-sarjan S u o me n T r i k 0 o. Klubimestaruusturnauksessa 1941 sattui sellainen ihme, että SomerpUUI sai luovuttaa mestaruusmaljan B. Te r n 0 11 e. Uudesta sodasta huolimatta päästiin syksyllä 1941 toiminnan alkuun, nyt Tuo t ann 0 n Suu r r a v i n toi a s s a, ja lisäksi hyvin vilkkaasti. Niinpä 20. toimintavuonna ( ) syysturnauksiin osallistui 29 ja kevät.:. turnauksiin 32 pelaajaa. B. Ternon tapaturmainen kuolema syksyllä 1942 SUOMEN SHAKKI 11 oli klubille raskas menetys. Muistoturnauksen voitti V. Somerpuu. Kevätturnauksessa H. Larsenin»come back» tuotti hänelle taas pitkästä aikaa klubimestaruuden. Klubi päätti jälleen liittyä jäseneksi Suomen Shakkiliittoon, josta se oli eronnut Samalla pyydettiin ja saatiin oikeus järjestää 20-vuotisen olemassaolon kunniaksi 16. I. luokan liittoturnaus vuotiskokouksessa valittiin kuudennen peräkkäisen kerran puheenjohtajj3.ksi johtaja K. K u 1 m ala, jonka aloiterikas toiminta on ollut klubille hyvin suurimerkityksinen. Johtokunnan muut jäsenet ovat: varapuheenjohtaja V. Somerpuu, sihteeri E. Le h t 0 n en, rahastonhoitaja B. ElI e.n b e r g ja kalustonhoitaja V. A u 1 i n e n sekä varajäsenet H. Larsen ja H. B a c k. Kokouksessa kutsuttiin klubin ensimmäisiksi kunniajäseniksi perustajajäsenet arkkitehti B. Strömmer ja kultaseppä A. Vasama sekä aktiivipelaajana kunnostautunut konttoristi U. La i ne. Klubin tämän hetken jäsenmäärä on 60. Sankarivainajina ovat klubin riveistä poistuneet prokuristi R. W a l den ja teh taanedustaj a R. S a r p i o. Klubin puheenjohtajina ovat olleet: H. Sjölund Lindroos V. Pakkala A. K. Elonen H. Sjölund T. Metsola V. Pakkala V. Somerpuu B. Strömmer K. Kulmala R. Lindberg Klubin mestaruuden ovat voittaneet: H. Larsen ( oli arvonimi Tampereen mestari) 1935; V. Somerpuu B. Terno H. Larsen Tampereen shakkimestareina ovat olleet: H. Larsen M. Rantanen (Tampereen Työväen Shakinystävät) V. Somerpuu M. Rantanen V. Somerpuu ei pelattu M. Rantanen ei pelattu E.: Lehtosen historiikin mukaan kirjoittanut O. Kai 1 a.

7 12 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI Hollantilainen peli. Tampere, M..Rantanen. H. Larsen. 1. Rgl-f3 f7-f5 2. g2-g3 e7-e6 3. Lfl-g2 ng8-f Lf8-e7 5. d2-d c2-c4 d7-d6 Pelattavissa on myös 6. - d5, jatkona esim. 7. Re5 Rbd7 8. Rc3 c6 jne. eli n.s. kivirnuuri- (Stonewall-) rakennelma. Mustan valitsema pelitapa on joustavampi ja tähtää läpimurron e6-e5 avulla saavu, tettavan sotilaskeskustan luomiseen tulevien hyökkäystoimenpiteiden alustaksi. Kummankin pelaajan lähinnä seuraavien siirtojen tarkoitus on toiselta puolen sanotun suunnitelman vaikeuttaminen, toiselta edistäminen. 7. Ddl-c2 Etusijan ansaitsi 7. Rc3, sillä ensinnäkin on vielä mahdotonta tietää, mikä on oleva D:n paras sijoituspaikka, ja toiseksi olisi 7. Rc3:n tapahduttua siirtoon 7. - Rc6 valkea voinut vastata 8. d5! siten estäen mustan aik0mukset Rb8-c6 Lyhyellä.tähtäimellä katsottuna taktillisesti oikeutettu, sillä esim. 8. d5 exd5 9. c)<d5 RXd5! 10. Db3 Le6 11. DXb7 (11. Td1 Rf4!) Dd7 uhaten RdM ja Tb8 jne. on ilmeisesti mustalle eduksi. Suosittelisimme kuitenkin varmempana valmistavaa manööveria 7. - De8 ja 8. - Dh5. Tällöin ei valkean mahdollinen vastamielenosoitus: 8. Rc3 ja 9.,Rb5 välisiirtojen Ld8 ja a6 ansiosta lainkaan häiritse. 8. Tfl-dl Tälle ruudulle kuuluisi oikeastaan valkean toinen torni, mutta 8. - e5 oli estettävä. Pelisiirto heikentää valkean kuningasasemaa, jota seikkaa musta myöhemmin voi käyttää hyväkseen. 8. Dd8-e8 9. Rbl-c3? Mikä oli paikallaan 7. siirrossa on tällä hetkellä suoritettuna katsottava virheeksi, sillä. nyt musta saavuttaa strateegisen pää' määränsä: sotilaskeskustan e5 ja f5. Tämän estämiseksi, jonka val' kean edellinen siirto teki mahdolliseksi, oli pelattava 9. d5, jatkona esim Re5 10. Rd4! tai 9. - exd5 10. cxd5 RM 11. Db3! RbXd5 12. Rc3 c6 13. Rd4 Kh8 14. RXd5 RXd5 15. LXd5 cxd5 16. DXd5 jne e6-e5! 10.d4Xe5 Siirtoa 10. d5 seuraisi nyt parhaiten Rb8! (Ei Rd8?, mikä ruutu on varattava mustan lähetille siirron 11. Rb5 vastineeksi.) Valkea yrittää sen sijaan saa,da vastamahdollisuuksia avaamalla d-linjan. 10. d6xe5 Le7-c5!? 11. Rc3-d5 Moni muu olisi kai siekailematta»vetänyt» Ld8 (12. Lg5 Df7 jne.) Vastustajansa asemapelitaidon tuntien musta pyrkii ratkaisuun hyökkäyksellä kvaliteetin menetyksen uhallakin. Ensi silmäyksellä tämä näyttää erittäin uhkarohkealta, 'mutta asemaa lähemmin tarkastettaessa huomaa, että on olemassa varsin monta edellytystä hyökkäyksen tulokselliseen perillesaattamiseen, kuten: 1) viistorivin a7-g1 hallinta; 2) f2- pisteen suojattomuus; 3) f-linjan mahdollinen avautuminen (sotilaat e5 ja f5!) ja 4) mahdollisuus nopeasti heittää taisteluun kaikki käytettävissä olevat voimat. Näin ollen ansaitsee mustan 11. siirto huutomerkin, joskin pelijat 'k:on yksityiskohdittainen laskeminen lienee Larsenille itselleenkin ollut ylivoimainen tehtävä, puhumattakaan huomautusten tekijästä. Joka tapauksessa yllättävä vastaus pmeisesti järkyttää valkeaa siinä määrin, ettei hän ota harkittavakseen mahdollisuutta 12. Le3 LXe3 13. RXe3 jne., vaan arvailemattaiskee c7:ään. 12. Rd5Xc7 Dd8-h5 13. e2-e3 Siitä, mitä olisi tapahtunut 13. RXa8 f4! jälkeen (13. - e4 14. h31 exf3 15. exf3 Rd4 16. TXd4! LXd4 17. Rc7 jne. ei johda tulokseen) vastatkoon yksin Larsen! SUOMEN SHAKKI Muuten suosittelemme tämän monimutkaisen aseman perusteellisempaa tutkimista visaisista tehtävistä erikoisesti kiinnostuneille f5-f4! 14. Tdl-d5? Valkea haluaa torjua siirron e4 ja huomioi vain: RXd5 15. cxd5! Tosin muutkaan siirrot tuskin enää pelastanevat, esim. 14. gxf4 Lg4! 15. fxe5 LXf3 16. LXf3 DXf3 17. exf6 Rb4! 18. Dd2 (18. Db3 TXf6 )9. RXa8 DXf2"!" 20. Kh1 Df3"!" 21. Kgl Tg6=!:.) LXe3! 19. fxe3 TXf6 voittaen tai 14. RXa8 e4 15. Rd4 fxg3 16. hxg3 Rg4 jne Dc2-c3, 16. c4xd5 17. Rc7Xa8 Rc6-b4! Rb4Xd5 e5-e4! Tai 17. DXc5 (17. De5 exf3 18. DXh5 RXh5 19. LXf3 fxg3!) exf3 18. Lf1 fxg3 19. hxg3 Rg4 voittaen e4xf3 18. 'Dc3Xc5 Jos 18. LXf3, niin DXf3 19. DXc5 Lh3 ja välitön matti. ", h2xg3 20: Kg1Xg2 f4xg3 f3xg2 Lc8-h3't Valkea luopui, koska setlraa pailn siirron matti: 21. Kh2 Df3 22. KXh3 Dhl=!:. tulee sisältämään peli- ja sommitelma-, tehtävä- ja lopputehtäväosastojen lisäksi varsi. naisen uutisosaston, kirjepeliosaston, nuorten osaston sekä kirjelaatikon y. m., y. m.

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla).

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla). Shakkinappuloiden voimasuhteet Matinteko (1 / 10) Kuningas on pelin tärkein nappula, ilman kuningasta peli on hävitty. 1. Kuningas + Daami + Torni vs Kuningas Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096.

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 s\\ PÄÄTOIMITTAJA Esko NuutiLainen, PL 61, 04401 Järvenpää, puh 90-2919319

Lisätiedot

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 '" 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo " () C C

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 ' 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo  () C C OCOOOSOOt;8COOG f'c000q-;,ooc';:;,oaog OC0~I,}OGa0'00oo;,OC O 90nQDC00"OCOOOGOC o Q '" P '.J 0 (").;) (' (;0 ~.J.:, Q 0 ("> 0;c,c:or, (:;COUO:::;Q,") :; 0 0 o n 0 0 " () C C '" 0 \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Yleisnäkymä Jugend-salin avarista pelitiloista.

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7 SUOMEN SNAI I Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) 1977 N:o 7 HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme toivoo, että kaikki ne, joilla vähänkin

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A

SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A T oimilus ja konffori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 27 - Salo ClI Tilaushinfa: ';' vsk.

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Naisten maailmanmestari Maija Tshiburdanidze keskustelemassa Suomessakin

Lisätiedot

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80 SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218 SHAKKIPElEJÄ Puunappulat 26,35 STAUNTON KING n:o 80 nappulat woodyren-muovia 38,90 pelilaudat pahvia: pieni

Lisätiedot

Shakkiopas vähemmän pelanneille

Shakkiopas vähemmän pelanneille Shakkiopas vähemmän pelanneille Sisällysluettelo: 1. Siirtäminen 2. Yleisiä muodollisuuksia 3. Pöytäkirjan pito 4. Avaukset yleensä 5. Siirron miettiminen 6. Vastustajan vuoro 7. Koulumatti ja Preussilainen

Lisätiedot

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-.6.198 HEIKKI WESTERINEN KAARLE OJANEN HeLsingissä

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA

SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA Toimitus ja konttori: Jyväskylä, Luonneljärvi. Puhelin: Jyväskylä 2070 - Saloila. Tilaushinto: '/, vsk.

Lisätiedot

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S.

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S. ..........................,........ Co....... &.. 0... EI et........... "......................................... }{,... ~ '.....:.:.:.:........ e............... " f,.................... C S 4t E o N:o

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6 SUOMEN SHIKKI Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? (sivu 205) 1977 N:o 6 KAKSOISVOITTO GAUSDALISSA - YRJÖ RANTANEN KV, MESTARIKSI! Gausdalin turnauksessa 14-21.8 saavuttivat

Lisätiedot

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Suomen Keskusshakki!iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLussa

Lisätiedot

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA UUSINTA SHAKKIKIRJAlUSUUTTA: B. M. Kazie: International Championship Chess 360 s. 53,75 Kevin J. OConnell-Jimmy Adams: The Games of Anatoly Karpov 352 s. 58,75 Anthony Saidy-Norman Lessing: The World of

Lisätiedot

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157 W. lombardy: SNATCHED OPPORTUNITIES ON THE CHESSBOARD Quick Victories In 200 Reeent Master Games 1973 340 s. 43,'lO H. Kasparjan: ZAUBER DES ENDSPIElS SOdwestschach-Reihe, Bd. 15 1974 135 s. 41,- W. Unzicker:

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. I N:o " r SISÄLLYS: "\ ~ ~ KESÄKUU 1948

SUOMEN SHAKKI. I N:o  r SISÄLLYS: \ ~ ~ KESÄKUU 1948 SUOMEN SHAKKI I N:o " KESÄKUU 1948 :\:IAAILlVIAN!\'IESTARUUSOTTEL"UK P xx TYTTY"~ Osanottajat vasernmalta oikealle: P. Kerr:;s, V. Smyslov, S. Resheysky, :\1. Emve ja maailmanmestari :\1. B 0 tv i 11 11

Lisätiedot

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo" Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta SuomlZ.n &mw.r ~l ~~~ ~ ( N:o 5 L 0 K AKU U I 9 6 7 J SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

... ... . " ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... ""4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2

... ... .  ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... 4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2 tt. ".......................... tl... '..... ""4O...... ~:~:~:: N:o 2, E s:sha 0 ileh_i ~ Maalis-huhtikuu UI 1963 SHAKINHARRAST AJATI Suomen Shakblehden kustantamana ilmestyy syys'kuussa bulletiini. joka

Lisätiedot

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta "':;;uomen r--& *' 1_--..\ l N:o 2 HU H T 1 KUU 1955) S H A I~ I~ I Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta ajalla 2. 1.-9. 1. 1955. Kuvassa näkymä I. luokan turnauksen viimeiseltä kierrokseha

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta _... ~ suotjten I-tAKKI,N:o 8 JOULUKUU 1950 ITÄ.SUOMEN SHAKKILIITON PERUSTAVASTA KOKOUKSE TA. Istumassa (vasemmalta) P. Laine (Varkaus), V. Tirkkonen (Pieksämäki), E. Heilimo (Iisalmi) ja M. Ryynänen (Kuopio).

Lisätiedot

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$"

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$ 21. tunti: Hyvät ja huonot lä- hetit Vaikka huonon lähetin voisi keskipelissä kompensoida muiden nappuloiden aktiivisuudella, niin loppupelissä tälläinen lähetti on usein syynä häviöön. I. esimerkki. Averbah

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

Opettajan opas. Shakkilinna www.shakkilinna.fi info@shakkilinna.fi

Opettajan opas. Shakkilinna www.shakkilinna.fi info@shakkilinna.fi Opettajan opas Shakkilinna www.shakkilinna.fi info@shakkilinna.fi Saatteeksi kerho-ohjaajalle Säännöt hanskaan ja pelaamaan käsittelee shakkipelin perusteet kymmenen kerhotunnin (45 minuuttia) aikana.

Lisätiedot

SUOMEN "SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3

SUOMEN SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3 SUOMEN "SHIKKI Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) 1977 N:o 3 Suomen BPOy HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme

Lisätiedot

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme :\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme HEART OF FINLAND KOTBIAISIA TULOKSIA 8 1995 JOUKKUEPIKASHAKIN SM SYNTYMÄPÄlVIÄ SISÄLLYS 8/1995 PÄÄTOIMITTAJA 239 Heart of Finland 252 Tehtäväshakkia

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

Kuinka matti tehdään?

Kuinka matti tehdään? Kuinka matti tehdään? Kun oppinut oot siirtämään shakkinappuloita, on aika alkaa piirtämään voittokuvioita. Siis shakkipelin päämäärä, pikku neropatti, taltuttaa on kunkku jäärä tehdä shakkimatti! Shakkipelin

Lisätiedot

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme Suom(2ll ~~~ "Ail\,------ %~i ~ l ------, N:04KESÄKUU1972 j fihakk LUOTETTAVA SHAKKKElLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 )

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) guofnf2n...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) Sompasaaren 5. kesälurnauksen osanoifajisfoa Istumassa (vas.): E. Heinonen, E. Salmi, 1. Niemelä, T. Salo, M. Rantanen, O. Katajisio, J. Vesterinen, A. Fred

Lisätiedot

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Suomen ~~I r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 958 SHAKKI PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Turnauksen voitti suurmestari M. TaI i (0). toisen palkinnon vei suurmestari S. Gligori6.!II-IV P. Benkö

Lisätiedot

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD=

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= UOMEN H KJ Suomen kesän ihauullb (H, jälleen suonut,oi maa ja nautintoa myös ;,hakinharnwiajille! SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= tovin esittely

Lisätiedot

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa 36 vuotta = ~ 1 SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J 8HAKKI AJ ankohtatsta Parasta aikaa on käynnissä jännittävä Neuvostoliiton mestaruusturnaus, joka on vahvin kansallinen turnaus shakkimaailmassa. Helsingin

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.1.1986 MAAILMAN KÄRKI SuomaLaiset: 1. Garri Kasparov (SU)

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Palmberg ilmo 28touko.indd 1 28.5.2004 13:26:37 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PIKASHAKIN SUOMEN MESTARIT THOMAS RISTOJA Kuva: Jörn Elfving NIINA KOSKELA

Lisätiedot

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 )

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) ~ 1----. ( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) S H A I( I( I.Helsingin Shakkiklubissa 11. 5. 1953 pelatun H. Karjalaisen pikapelipokaalin ouelunäkymä: E. A. Björklund pelaamassa, Yrjö Kivimies (keskellä) ja H. Hindström.

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA SarjatauLukot pääsarjoissa kolmen kierroksen

Lisätiedot

----- ~~I ~ ------., \" N:o 3 KESÄKUU 1959J

----- ~~I ~ ------., \ N:o 3 KESÄKUU 1959J SuOmlln 35 'Vuotta ----- ~~I ~ ------., ( \" N:o 3 KESÄKUU 1959J 8HAKKI S 1 S Ä L T Ä Ä mm. Maa 0 t tel u Suo m i-n e u v 0 s t 0 - E e s t i, Katsaus Neuvostoliiton mestaruusturnauksen 1959 ava u k s

Lisätiedot

r--- 3'A\~ '%_--;;; -----." l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953)

r--- 3'A\~ '%_--;;; -----. l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953) äwl r--- 3'A\~ '%_--;;; -----." l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953) I H A I( I( I Suomen mestari K a ari e 0 jan e n osallistuu 15. 3. 1953 alkaneeseen kansainväliseen Mar del Plaian suurturnaukseen. Ojanen matkusti

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA

SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA Toimitus jo konttori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 2070 - Salo.ila. Tilaushinta: '/, vsk.

Lisätiedot

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA:

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: Kaarle Ojanen - Veikko Salonen: OJASEN OIVALLUKSIA 1975 199 s. 33,- Theo Schuster: Uf\lVERGESSENE SCHACHPARTIEN 1 Von fvlorphy bis Tarrasch 1974 72 s. 15,40 UNVERGESSENE

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO 1958 1 Rikospoliisien Shakkikerhon jäseniä Tampereen seudulla tervehtivät: Lempääläntie 21 Tampere, Puh. 03-251 8411 WWW.PIRAMK.FI Pirkanmaan

Lisätiedot

~c::_'::"} ".,,,,"~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o

~c::_'::} .,,,,~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o 00';'0 '" c-,;;cj l>"uv",0";:; y"o"~()u&"'/';:'gg>g:'::':)0 &O~.u0e.()...,,,gO"'QO '~0,",,,,&v,,,uV{:j

Lisätiedot

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLujen.

Lisätiedot

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Suomen, ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Portorozin suurturnauksen voittaja ja Miinchenin kisojen paras pelaaja! - Mihin ehtii vielä? Shak/~ikerhol! Shakinh arrastajat! SHAKKIKELLOJA

Lisätiedot

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI.

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. ac VOLVO 740 -AJETTAVUUS

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972! " luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972!  luottamuspankki 3a(Jm(Zn SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI " luottamuspankki

Lisätiedot

ile . ~'. ...'" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '". .. ee.e e '.

ile . ~'. ...' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '. .. ee.e e '. ........................ 0&......'",10,' 10.'.................. ee.e e '.. ~'. ':/. '"...'...'.'.:.:.:.:.:.:. e' e' e'................... '". /;II,,.e ee::::::::: a ile N:o 1 Tammi-helmikuu 1963 KUTSU

Lisätiedot

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~ Sllom~n ~=I (~---JOUL~~UU---~ SHAKKI,TAPAtlTUI v. 1958 Tammikuussa: Yhdysvaltain alueturnauksen voitti ylivoimaisesti Bobby Fischer. Helsingin mestariksi leivottiin A. Fred. Shakinpäivä,kokosi jälleen

Lisätiedot

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Tämä tarina on kirjeshakista ja sen nykytilasta koneiden ja internetin aikakaudella. Tämä on omakohtainen kertomus siitä, miten itse löysin

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06 SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE Valkea päätti pelin voimasiirrolla. Sivu 214. 1978 N:06 210 SUO M E N NUORTEN KILPAILUJA Tanskan avoin mestaruus, Ribe 24.6-3.7: Mukana oli 34 pelaajaa kymmenestä

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 1 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email työ: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi email koti:

Lisätiedot

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA 9 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 911995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

C N:o I SYYSKUU 1966 J SHAKKI

C N:o I SYYSKUU 1966 J SHAKKI Sl10m(ln ~m~ ~1~~1~, C N:o I SYYSKUU 1966 J SHAKKI SISÄLLYS: Suomen Shakkiliiton kilpailukulsu... 2 Helsingin Shakkiklubin juhlaturnaus... 2 Lyhytpeli- ja sommitelmakilpailu........................ 2 Uusin

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Musta siirtää ja voittaa klassiseen tyyliin. Sivu 285, kuvio 25. 19n. N:o 8

SUOMEN SHAIII. Musta siirtää ja voittaa klassiseen tyyliin. Sivu 285, kuvio 25. 19n. N:o 8 SUOMEN SHAIII Musta siirtää ja voittaa klassiseen tyyliin. Sivu 285, kuvio 25. 19n N:o 8 NUORTEN JA VARHAISNUORTEN JOUKKUEPIKAPELIN SM-KILPAILUT, UUSIKAUPUNKI 8.10.1977 P 1 KAP ELI A Nuorten ja varhaisnuorten

Lisätiedot

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI r Sll om l!-n ~~ ~I,'--- '.~ ----'\ l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI Helsingin mestaruusturnaus 27. 12. 56. Pelaajat vasemmalta shakkimestarit. A. Lahti, O. Pastuhoff (aikapulassa!) sitten U. Laakso ja O.

Lisätiedot

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM pelattiin tänä vuonna Oslossa 18.-20.2.2005. SKSL:n ja Velhojen valmennussopimuksen

Lisätiedot

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA Suomen 36 vuotta r--~' _~I_~ l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA maailmanmestaruus kamppailun. Bo tv i n n i k epäonnistui pahasti keskipelissä, eikä nuorella haastajalla ollut vaikeuksia pelin

Lisätiedot

C~~===~~_~ _::~_~ S KUU _~_: ~~~_-_-_-_-_-"~I. _ N:o 4 Syy LUOTETTAVIA S HA KKI KE LLOJA

C~~===~~_~ _::~_~ S KUU _~_: ~~~_-_-_-_-_-~I. _ N:o 4 Syy LUOTETTAVIA S HA KKI KE LLOJA Suomf2n N:o 4 Syy C~~===~~_~ _::~_~ S KUU _~_: ~~~_-_-_-_-_-"~I I 9 6 8., 8HAKKI LUOTETTAVIA S HA KKI KE LLOJA Meiltä voitte tilata edullisen ja käyttövarman shakkikellon. Postitse muille paikkakunnille.

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KOLMOISVOITTO ESPOON KANSAINVÄLISESSÄ TURNAUKSESSA! KIMMO VÄLKESALMI EERO

Lisätiedot

r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952)

r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952) r---- l N:o 2 MAALISKUU \ 1952) 1 Shakkiliittojen palsta Suomen Keskusshakkiliitto Kansain Shakkikisai ovat toteutumassa, sillä pitkällisten neuvottelujen jälkeen valtiovalta on myöntänyt avustuksen jonka

Lisätiedot

SUO " EN" E S T ARI T

SUO  EN E S T ARI T Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat SSN 055-8096 SUO " EN" E S T AR T KAARLE OJANEN LEENA LATNEN Kaarle Ojanen (64) saavutti.

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat HELSINGIN MESTARI SHAKIN OSCAR Kansainvälinen shakkitoimittajien liitto AIPE järjesti jo

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ

SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ Seurajoukkueiden

Lisätiedot

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA SISÄLLYS 7-8/1994 251 Pääkirjoitus 252 PCA:n ehdokasottelut 264 Madridin turnaus 266 Konsala:

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki SI1(Jm(!.n ~l~~j~ ~-~ ( N:o 6 LOKAKUU 1970 J SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh.

Lisätiedot

&~~.. ---"AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II YHDY PANKKI

&~~.. ---AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II YHDY PANKKI Suomen &~~.. ---"AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös

Lisätiedot

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa.

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa. 35 "1luotta Suom~n SHAKKI Muistoja aikojen takaa Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: 1924--31: päätoimittaja Ilmari Rahm, avustajat H. Hindström, E. Malmberg, A. Rautanen, J. Terho, Y. S. Nilsson,

Lisätiedot

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 SUOMEN SNAIII SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 Musta uhkaa mattia, mutta valkealla on siirtovuoro. Heikki pisti myllyn pyörimään! (5. 11) 1978 N:o 1 STS:ssa eletaan nyt reaaliaikaa. 1 uotji

Lisätiedot

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen

Lisätiedot

SHAKKI SUOMEN ..J 81 SÄLLYS:

SHAKKI SUOMEN ..J 81 SÄLLYS: SUOMEN SHAKKI N:o 5 ELO KUU -~ AKATEEMI~EN MAAOTTELU HOLLANTI-SUOMI:. pöydän peli O. Kaila-J. J. Oosterwijk Bruyn (oik.) alkamassa. Katsojat vasemmalta: B. W. Bekker, J. C. Sorgdrager, Suomen Keskusshakkiliiton

Lisätiedot

I H A I( I( I. guom(2n. JJ&?fII1. , rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953)

I H A I( I( I. guom(2n. JJ&?fII1. , rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953) guom(2n JJ&?fII1, rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953) I H A I( I( I Turun Shakinys:tävien 30-vuotisjuhlaturnauksesia Pelaajat vasemmalta: O. Riihimaa, A. Alin (näkyy huonosti), J. Hietala ja N. OIkkonen.

Lisätiedot

( ~ 1. l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 )

( ~ 1. l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 ) ~uomen ( ~ 1 l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 ) S H A I( I( I «Lentomatkalle«lähtijät Seutulan lentokentällä 2. 4. 1954. Vasemmalta: johtaja Reino Nuotio, Esmo Ridal'a, Heikki Koskinen, Olavi Katajisto, Aatos

Lisätiedot

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa 8:\1 -TCR~A UKSET HEART OF FINLAND 8 1993 SOKKOSHAKIN SM NUORTEN SHAKKIA: LOPPUPELITAITOA SISÄLLYS 8/1993 231 Pääkirjoitus 232 Suomen mestaruusturnaukset

Lisätiedot

K TEEMINEN KIRJAKAUPPA

K TEEMINEN KIRJAKAUPPA SHAKKiKIRJAlllSUUTTA 1. A. HOROWlTZ: HOW TO WIN ln THE CHESS ENDINGS 1974 With 171 diagrams 234 s. 21,80 W. KORN: MODERN CHESS OPENINGS Eleventh edition 1974 374 s. 54,40 K TEEMINEN KIRJAKAUPPA Keskuskatu

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA 10 1993 SISÄLLYS 10/1993 303 Pääkirjoitus 305 MM-ottelut 313 Sommitelmia 315 Nuorten

Lisätiedot

SUOMEN SNA II. Brinck-Claussen - Johannessen Valkea jatkoi suoraviivaisesti. (sivu 155) N:04

SUOMEN SNA II. Brinck-Claussen - Johannessen Valkea jatkoi suoraviivaisesti. (sivu 155) N:04 SUOMEN SNA II Brinck-Claussen - Johannessen Valkea jatkoi suoraviivaisesti. (sivu 155) 1978 N:04 1 JU.. SUO M E N S H A K K 1 PER T T 1 P 0 U T 1 A 1 N E N 1 N M EMO R 1 A M PERTTI POUTIAINEN 5.12.1952-11.6.1978

Lisätiedot

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Suomflll r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Maailmanmestaruuden ylioppilaiden MM-kilpailussa Uppsalassa voittanut Neuvostoliiton joukkue vieraili paluumatkallaan maassamme Akateemisen Shakkiliiton

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1 SUOMEN SHAIII Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n N:o 1 -- ~IIIIIIIII ~~ ~~ ~~ ~~~ (/)~ II c:: I ta ~ o 0.. I C/) ~re C/) E o Q) ~~ Ota en'" c:: ta c:: ta :ta

Lisätiedot

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS SM~LnGA EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS 993 SISÄLLYS /993 339 Kerhojen kokous 340 MM-ottelut 345 Euroopa-Cup 348 Shakkia Brasiliassa

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i  c,  ~,,~,,~ (', ~ r, ' l  A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA:

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Yrjö Rantasesta tuli

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8 SUOMEN SHAIII Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) 1976 N:o 7-8 uotjien 1-1 A.< K I N:o 7-8 Suomen KeskusshakkIliiton,

Lisätiedot

SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5

SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5 SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5 Erikoismääräykset (yhteinen osa) 1. Kilpailut järjestäjää Suomen Shakkiliitto ja Helsingin Shakkiklubi (HSK). Järjestelytoimikunnassa ovat HSK: Matti Uimonen, Matti Kauranen,

Lisätiedot

Kasparov ylivoimainen Linaresissa

Kasparov ylivoimainen Linaresissa Kasparov ylivoimainen Linaresissa BAL TIA-OTTELUT LL\ARES "JOIKO KERES MALJANSA POHJAAN?" SHAKKIKOULU: "LIIKKUVA NELIÖ" 5 1993 SISÄLLYS 5/1993 143 Pääkirjoitus 1~4 BaItia~ maaottelu t 149 Linares 154 Shakkikoulu

Lisätiedot

.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344!PYP Lauttasaari-Keskusta

.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344!PYP Lauttasaari-Keskusta iii:..~w ~l~~~~ r~----~ ------~, I N:o 7 JOULUKUU 2 1967 I ~ J 8HAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

JOUNI YRJöLÄ SUOMEN MESTARIKSI

JOUNI YRJöLÄ SUOMEN MESTARIKSI Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkifiitto Suomen Kirjeshakkifiitto Suomen Tehtäväniekat fssn 0355-8096 JOUN YRJöLÄ SUOMEN MESTARKS Jouni Yrjölä voitti toisen Suomen mestaruutensa

Lisätiedot

,.,.,...,.~ Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4. ään oikeita valintoja. 1. Volvo! ja tehokkaita ratkaisuja. Thle

,.,.,...,.~ Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4. ään oikeita valintoja. 1. Volvo! ja tehokkaita ratkaisuja. Thle Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4 1. Volvo! Thle ään oikeita valintoja ja tehokkaita ratkaisuja.

Lisätiedot

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus...

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus... Suomfln ~_w.r ~1~~1~ Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki I SISÄLLYS: Massat yö... 27 Avausteoriaa.............................. 28 Havannan lopputulokset... 30 Helsingin kansainväl. turnaus... 31 Peliosasto................................

Lisätiedot

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto.

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. ,SjU\O,M;E~1 SRI KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. KILPAILU- JA TAPAHTUMA KALENTERI joulukuu 1979 - syyskuu 1980 Tähdellä

Lisätiedot