r--- 3'A\~ '%_--;;; " l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "r--- 3'A\~ '%_--;;; -----." l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953)"

Transkriptio

1 äwl r--- 3'A\~ '%_--;;; " l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953) I H A I( I( I Suomen mestari K a ari e 0 jan e n osallistuu alkaneeseen kansainväliseen Mar del Plaian suurturnaukseen. Ojanen matkusti Austraaliaan lentol:ehse ja palaa väliiiömäs:l:i iurnauksen päätyuyä. Turnaus kestää kuukauden.

2 Mar del Platan kansainvälinen :l:urnaus 1953 Alustavien tietojen mukaan turnauksen osanottajaluettelo on seuraava: Najdorf, Pilnik, Eliskases, Jul. Bolbochan, Rossetto, Maderna, Shocron, Guimard (Argentiina), Gligoric, Trifunovic (Jugoslavia), Castillo, Adler (Chile), Gacharna (Kolumbia), H. Steiner (USA), Pomar, Medina (Espanja), German (Brasilia) ja Kaarle Ojanen (Suomi). Suomen osanottajan kutsun sai alunperin E. Böök, mutta hän ei ollut tilaisuudessa matkustamaan kuukauden kestävään kilpailuun. SM-turnauksen kauneuspalkinnot Mestarikerhon asettama toimikunta M. Laisaari, O. Kaila ja E. Ridala on antanut SM-turnauksen 1953 kaw1euspalkinnot seuraavasti: 1) 1. Niemelä (I. Solin- ja -E. Salmi, edellinen etusijalla), II) K. Blomberg (-E. Salmi) ja III) T. Salo (0. Pastuhoff-). Kolmea palkintoa (2.500-, 1.500:- ja 1.000:-) tavoitteli kuusi peliä, joiden tasoa toimikunta ei pitänyt kovin korkeana. Anna-Liisa Korhonen voiuoisana Ruotsissa Suomalainen shakinpelaajatar on herättänyt huomiota Ruotsissa voittamalla Malmön Yleisen Shakkiseuran viime syysturnauksessa IV luokassa kaikki 11 miehistä vastustajaansa! Eräs ruotsinmaalainen lehti kirjoittaa:»hänen voittonsa eivät kertaakaan olleet kyseenalaisia; hänen tarmonsa, taisteluhenkensä ja rohkeutensa viittaavat suomalaiseen sisuun.«ja «Kalle»-lehti on omistanut Anna-Liisalle kahden sivun verran huomiota! S. G. Tartakower: My Besl Games of Chess G. Bell & Sons Ltd, Lontoo (lähempi osoite: 6 Portugal Street, London, W. C. 2.) 250 sivua. Sisältää 101 peliä runsain analyysein, 133 kuviota, hakemistot ja tekijän turnaustulokset vuosilta Tri Tartakoverin pelikokoelman 1 osa on ilmestynyt. Tosin ei alkuperäisenä ranskaksi, vaan englantilaisena käännöksenä. H. Golombekin käännös on moitteeton. Korkeintaan voi englanti kielellisesti olla hiukan ranskistunutta. Toista osaa käännetään parhaillaan. Tuskin voi olla toista niin tehokasta ja miellyttävää mahdollisuutta kehittää itseään shakillisesti kuin suurten mestareiden koottujen pelien lukeminen. Aljechinin kaksi-osainen pelikokoelma on yksi shakkikirjallisuuden suurista kuolemattomista. Tartakoverin teos ei jää sen varjoon. Siitä riittää jo 1 osa vakuuttamaan. Kirjan onnistuminen ei ole mikään ihme. Tartakover sai jo Wienissä pilanimen «shakkitoimittajien maailmanmestari«. Hän on ainakin avustanut jokaista shakkilehteä, jolla on jotakin kansainvälistä merkitystä. Sanomalehdistä puhumattakaan. Hän on kirjoittanut suuret määrät kirjoja ja turnauskirjoja. Suurimmat ovat»die Hypermoderne Schachpartie«(Wien 1925) ja «500 Master Games of Chess» (Lontoo 1952), molemmat jatkuvasti vaikuttavia suurteoksia. Tartakoverin räiskyvän älykäs ja ilmiömäisen laajasti sivistynyt tyyli voi kirjan muodossa kyllä vaikuttaa rasittavalta, mitä se ei koskaan lehdissä tekisi. Mutta jos malttaa mielensä eikä ahmi kirjaa heti kannesta kanteen, voi siitä nauttia hitaasti herkutellen. Yhtä älykäs kuin on Tartakoverin kirjoitustyyli, on varmasti hänen pelityylinsä. Se on aina ollut elinvoimaisen omintakeista ja monipuolista. Siitä voimakkaana esimerkkinä ovat monet «mahdottomat«avaukset, jotka kymmeniä vuosia myöhemmin ovat muuttuneet yleisiksi systeemeiksi. Hollantilainen, intialainen, Ben Oni, Caro-Kann ja sisilialainen puolustus ja englantilainen, skotlantilainen ja Birdin avaus ovat tärkeimmät hänen mestaripraktiikkaan tuomistaan peleistä. Rakastettu ja vihattu Tartakover on yksi shakkihistorian värikkäistä persoonallisuuksista. Hän on syntynyt Rostovissa puolalais-itävaltalaisista vanhemmista vuonna Hän opiskeli Geneven yliopistossa ja väitteli lakitieteen tohtoriksi Wienin yliopistossa 1909, - 22-vuotiaana! Jo vuonna 1906 hän oli Nurmbergin suuren turnauksen voitettuaan tullut virallisesti shakkimestariksi. Pian hän oli Wienin koulukunnan johdossa. Vuodesta 1924 hän on asunut Pariisissa. - ER. I SUOMEN SHAKKI SUOMEN KESKUSSHAKKILIITON, SUOMEN SHAKKILIITON, TYöVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA. SUOMEN SHAKKI Helsinki SUOMI - FINLAND N:o 2 Päätoimittaja A L T T 1 S A LOI L A Osoite: HELSINKI-TÖÖLö, Messeniuksenlwtn 7 B 50 TILAUSHINTA I953 1/1 vsk. 500:- mk Ulkomaille 600:- mk Maaliskuu POSTISIIR TO TILIT SSh Saloila Tilien 05. HELSINKI 1953 IVAR HöRHAMMER IN MEMORIAM Suomalaisen shakkielämän «grand old man«~ v a.r H ö r h a mm eron vaikean sairauden JO miltei voitettuaan yllättävästi kuollut Hels~ngis~!i Hän oli syntynyt Ruot SISSa orebrossa , ollen siten kuollessaan 69 vuoden ikäinen. Muutettuaan jo lapsena Suomeen ja toimittuaan mm. sanomalehtimiehenä ja oltuaan vv eduskunnan jäsenenä ja sosialidemokraattisen p~olueen taloudenhoitajana vv han tuli. v S.!enmanin. taidekaupan osakkaaksi. V han perustr Calerie Hörhammeri:n, josta sittemmin kehittyi eräs pääkaupungm huomattavimmista taidesalongeista:. Puuttumatta tässä taidekauppias Ivar Horhammerin ansioihin muilla aloilla. Suomen shakkiyäki on jo kauan tuntenut ja tunnustanut hanen suuruutensa shakin alalla. Ne monet uraauurtavat toiminnat ja toimenpiteet joilla.hän on. s?-akkielä.~äämme vuosikymmenien aikana vaikuttanut, ne. lukuisat l~~.joltuk~et, JOIlla hän on harrastusalaa taloudellisesti tuk~nut J~ se henkilokohtamen huolenpito shakinharrastuksemme kohottamisesta Ja enne?kaik.kea ~aaj~ntamisesta myös työväestön keskuuteen, ovat t~~ne~~ I:rar ~orhammerm nui?-en jokaiselle shakinharrastajalle tunnetuks~ Ja.~ahelseksl. O.man su~r~n Ja arvokkaan lukunsa ansaitsee Hörhammerm laj::tes 30-vuotr!;en. tou!lmta. v perustamansa Helsingin Yleisen Sh~kkls.~~ran hyv~ksi. H~n oli. ansaitusti seuransa kunniajäsen ja sen enslmmals~n kultaise~ anslome~.km saaja. Mutta hänen läheisyyttään seuraan.~a todlst~a parhaiten.se, ett~ vain muutamaa päivää ennen kuolemaansa han kultaisen huumorin valolttamana johti seuransa vuosikokouksen. ~:rar Hörham1!ler <?1i S.t!0men Shakkiliiton perustajajäsen ja sen ensimmamen puheenjohta.ja (lllt<?n p.~rustamisesta alkaen seuraavan vuode!! syksyyn), slt~emm~n 111ton taloudenhoitaja, jonka ansiosta Suo ~~.~ Joukkue.en o.salhstu1!unen Tukholman shakkiolympialaisiin v kavi ll!-a~do.lhseksl. Vuosm~ 194?-1952 Hörhammer toimi Shakin Ansio ~~rkkltolmlkl:ln~~~ puheenj?htajana ja v FIDE:n kongressi antoi ha.nelle kansamvah~e~ shakkl~uo~arin arvon. Pelaajana Hörhammer kuului 1 luokkaan. Pelmaytteeksl OSOItamme pelin Suom. Shakissa n:o 2/ Suu~i shakkimies..?!:- I??istunut keskuudestamme, mutta hänen tekonsa Ja anslonsa tulevat Jaamaan Suomen shakkihistoriaan.

3 36 SUOMEN SHAKKI Peli- ja sommitelmaosasto , I Toimittavat EERO E. BööK ja OSMO KAILA, Helsinki, Runebergink. 29 B. Tri Karl Mölder: ESPANJALAINEN PELI Marshallin muunnelma Eräs nykyaikaisen av~usteo.~~an s.?mmi.~el!?a~ik.~aimmista mutta samalla emten valttelya herattanelsta menetelr'nistä on intiaani-suurmestari Marshallin menetelmä espanjalaisessa pelissä. Allekirjoittanut on.lukuisi:;t ker Joja kokeillut sitä tunnett~a. 1 luokan vahopelaajaa ~. Burmania vastaan - kyllåkm huonolla menestyksella. Koska avausteorian oppikirjoissakaan ei tätä muunnelmaa ole riittävästi selvitetty, olen tutkinut sitä tarkemmin ja esitän seuraavassa eräin shakkimestari E. ~ i d a la n ehdottamin lisäyksin tulokseni Suomen shakmharrastajain käytettäväksi " Marshallin muunnelman mml Johtuu pehsta mmka Capablanca ja Marsha~l p~~~sivat v, Ne,:", y?rkissa K. Mölder ja missä Marshall enslmmalsen.k~r~an kaytti tata puolustusta. Tri M. Euwe avausopplkli'jassaan on asettunut..,..... muunnefmaan nähden epäilevälle kannalle ja nähtävästi SIkSI mellla sit,a on pelattu harvoin. Viimeksi sitä käytti erikoisuuksia harrastava shakkimestari Esmo Ridala akateemisessa joukkueturnauksessa 24, M. Kiiskistä vastaan (SSh n:o 3/1952). Yllämainitun Capablanca-Marshall pelin mukaan on päämuunne1ma seuraava: PÄÄMUUNNELMA. 1. e4 es 2. Rf3 Rc6 3. LbS as 4. La4 Rf Le7 6. Tel b5 7. Lb c3 d ,.. Tätä sotilaanuhrausta on kauan pidetty epäilyttävänä ja suta syysta Jatetty vähemmälle huomiolle suure!mmissa turpauksissa: V1l:~ta viime, soda,n aikana nosti suurmestari Paul Keres sen mameeseen Ja vu:ne VUOSIen. aikana ovat Neuvostoliiton mestarit sitä käyttäneet suurissakm turnauksissa hyvällä menestyksellä. 9. exd5 1. muunnelma 9. d3. 2. muunnelma 9. d RxdS 3. muunnelma 9. - e4 10. Rxe5 Jos 10. d4, niin exd4 11. Rxd4 Rxd4 12. Dxd4 Rf6 13. Dxd8 Lxd8 ja pelit ovat tasoissa Rxe5 11. Txe5 Rf6 4. muunnelma c Tel 5. muunnelma 12. d Ld6 13. h3 Rg4 Tri Tartakower pitää jatkoa Lb7 varsin huomionarvoisena. 14. Df3! fl Jos 14. hxg4, silloin Dh4 15. g3 Lxg3 16. fxg3 Dxg K Lg4 ja musta voittaa DM 15. d4! 6. muunnelma 15. Te4.,.,... Mattiin johtaa 15. Dxa8 Dxf Khl Dxe1. Marshall JatkOI enttam hienolla siirrolla mihin Capablanca vastaa samalla mitalla Rxf2 16. Te2. SUOMEN SHAKKI 37 Jos 16. Dxf2, niin Lh Kfl Lg3 18. De2 Lxh3 19. gxh3 Tae8 20. Le3 Lxel 21. Dxel Dxh Kf2 Dh Kfl Dxel+ 24. Kxel Txe3 + mustan voitoin Lg4. Jos Rxh3+, silloin 17. gxh3 Lxh3 18. Te4 eikä mustalla ole enää hyökkäysjatkoa. Jos taas Lxh3 17. gxh3 Rxh Kfl, niin mustan hyökkäys on päättynyt. Parempaa tulosta ei liioin anna tri Tartakowerin suosittama Rg4, sillä seuraa 17. Rd2 ja sitten Rfl pysäyttäen mustan hyökkäyksen. 17. hxg4. Jos 17. Dxf2, silloin Lg3 18. Dfl Lxe2 19. Dxe2 Tae8 voittaen Lh2+ Jos Rxg4, silloin 18. Lf4 ja mustan hyökkäys on pysähtynyt. 18. Kfl Lg3 Jos Rhl, niin 19. Le3 Rg:l-j- 20. Kel Rxe Kxe2 Tae8 22. Rd2 De7 23. Tel ja vaikealla on voittopeli. 19. Txf2 Dhl Ke2 Lxf2 A. Konstantinovin käsityksen mukaan on mustalle parempi Dxc1 siirto, jolloin jatko olisi: 21. Lxf7+ Kh8 22. Tel Dc Rd2 Tae Lxe8 Txe De3 Txe Kxe3 g5. 1. MUUNNELMA 9. d3. Tämä jatko ei kumoa gambiittimuunnelmaa, mutta se takaa valkealle samat mahdollisuudet kuin mustallekin. Pelissä Aronin-Konstantinov v Gorkissa oli jatko seuraava: 9. - Lg4 10. exds RxdS 11. h3 Lh5 12. g4 Lg6 13. Rxe5 Rxe5 14. Txe5 Rf6 15. Lg5 h6 16. LM Ld6 17. Te3 Te3 13. Txe8+ Dxe8 19. Rd2 Td8 20. Df3 DeS ja musia sai suurella vaivalla tasapelin. Pelissä Boleslavski-Lilienthal 15. Neuvostoliiton mestaruusturnauksessa jatkettiin 9. - dxe4 10. dxe4 Dxdl II. Lxdl ja pian sovittiin tasapelistä. 2. MUUNNELMA 9. d4. Tässä musta voi siirtyä avopelijatkoon pelaamalla 9. - Rxe4 10. dxe5 Le6 jne. Sitäpaitsi on A. Konstantinopolski suositellut jatkoa 9. - exd4 10. e5 Re4 II. cxd4 Lg4 jne.. mikä johtaa molemmin puolin mielenkiintoiseen peliin. 3. MUUNNELMA 9. - e4. Neuvostoliiton mestarit pitävät tätä siirtoa heikompana kuin jatkoa 9. - Rxd5 10. RxeS RxeS, mutta Pirc esim. on suosinut sotilaan etenemistä. Tähänastisen turnauskäytännön perusteella voitaneen sanoa «molempi parempi«. Juuri tätä jatkoa on ystäväni Burman käyttänyt ja voittanut. Tätä jatkoa käytti myös shakkimestari E. Ridala akateemisessa joukkueturnauksessa M. Kiiskistä vastaan ja voitti, koska valkea ei keksinyt pelin aikana oikeata jatkoa. Hyvä jatko valkealle on 10. dxc6 (1. sivumuunnelma 10. RgS) exf3 11. Dxf3 /2. sivumuunnelma 11. d4) Lg4 12. Dg3! (3. sivumuunnelma 12. Df4? ja 4. sivumuunnelma 12. De3?) Te8. (Norjalainen mestari O. Barda on suositellut parhaana jatkona Ld6 13. f4 g5!? Peli H. Kongshavn-O. Barda, Oslo v jatkui: 14. d4 Kh8 15. Ra3? Tg8 16. Df2 Lh5 17. g3 Rg4 ja mustan hyökkäys johti lopulta voittoon. Että koko jatko on kuitenkin hyvin vaarallinen mustalle, osoittaa jatko 15. Te5! gxf4 16. Lxf4 Tg8 17. Rd2 ja E. Ridalan käsityksen mukaan aloite on vaikealla). 13. f4. (S. sivumuunnelma 13. d4, 6. sivumuunnelma 13. f3) Ld6 14. Te5! (7. sivumuunnelma 14. d4) Le6 (8. sivumuunnelma LxeS, 9. sivumuunnelma hs). 15. d4 Lxb3 16. axb3 Lxe5 17. fxe5 Re4. (Musta on pakotettu pelaamaan aktiivisesti niin kauan kun valkean upseerit ovat vielä kehittämättä. Musta

4 38 SUOMEN SHAKKI uhkaa f5 siirrolla rikkoa valkean sotilasrintaman). 18. Df3 Dh4! 19. g3 Rg5 20. Df5 (A. Konstantinovin mielipiteen. mukaan on 20. De3 p~rempi, jolloin jatko olisi De4 21. Dxe4 Rxe4 Jne.) De4 (G. Stahlberg on varustanut tämän siirron huutomerkillä). 21. Dxg5 (Tässä tapauksessa valkea olisi voinut jatkaa A. Konstantinovin suosittelemalla tavalla 2l. Dxe4, mistä syystä hänen siirtonsa De3 ei ole parempi eikä ollenkaan tarpeellinen. G. Ståhlbergin käsityksen mukaan tämä siirto on valkealle huono sillä valkea menettää sotilaan seuraavalla tavalla: 21. Dxe4 Rxe4 22. Rc!2 Rxd2 23. Lxd2 Te6). Musta shakkasi el-stä sekä e2-sta ja peli päättyi tasapelinä, sillä valkean kuningas ei voi mennä h3-een. (Boleslavski-Pirc, Saltsjöbaden v. 1948). Jatkuu E ero E. B ö ö k : Mestarin mietteitä Dynaaminen etu loppupelissä Avauksessa saavutetun kehitys- den pyrkiikin puolustautuja yleenetumatkan hyväksikäyttö onnistuu sä mikäli mahdollista kuningatartavallisesti parhaiten kuningattarien vaihtoon, jonka tapahduttua tavalollessa vielä laudalla. Jos sen sijaan lisesti tapahtumien kulku hidastuu tämä vahvin hyökkäysupseeri on suoden aikaa puolustuksen järjestäpoissa pelistä, on tehtävä paljon miseen. Seuraavassa pelissä on eritvaikeampi ja erikoisesti siinä ta- täin tyypillinen esimerkki siitä, mipauksessa, että liikekannallep:;tnos- ten kehitysetu voidaan vielä loppusa jälkeen jääneen puolella ei ole pelivaiheessa muuttaa asemalliseksi asemallisia heikkouksia, joihin eduksi, joka johtaa ratkaisuun. hyökkäys voisi kohdistua. Sen täh- 1. Rgl-f3 2. d2-d4 3. c2-c4 4. Rbl-c3 5. Lc1-g5 71S. Kuningatargambiitti Puoli-Tarrasch muunnelma. Pelattu Göteborgin uudenvuodenturnauksessa E. Böök (Suomi) Royal Goode (Ruotsi) d7-d5 Rg8-f6 e7-e6 c7-c5 Muunnelmaa 5. c4xd5 Rf6xd5 6. e2-e4 Rd5xc3 7. b2xc3 c5xd4 8. c3xd4 Lf8-b Lc1-d2 Lb4x d Dd1xd2 0-0 jne. on pelattu viime aikoina paljon ja kokemus näyttää osoittaneen, että mustalla on siinä hyvät mahdollisuudet pelin tasoittamiseen. Pelisiirto pyrkii heti selvään avausetuun ja on lisäksi vähemmän käytetty, joten se pakoittaa mustan kuluttamaan enemmän ajatusaikaa oikeiden ideoiden keksimiseen Rf3xd4 c5xd4 d5xc4 Jos musta olisi tehnyt oppikirjojen suosittaman siirron 6. -e6-e5, olisin jatkanut 7. Lg5xf6! g7xf6 8. Rd4-c2, kuten hollantilainen van Scheltinga pelasi vastaani Helsingin shakkiolympialaisissa. Mustalla on silloin huomattavaa haittaa kaksoissotilaastaan eikä hänen lähettiparinsa pääse esiintymään valkean säilyttäessä aloitteen kehitysedun ansiosta. Pelisiirto sen sijaan uhkaa pikaista kuningatarvaihtoa, jonka jälkeen valkean tietenkin on hyvin vaikeata säilyttää etuaan. 7. e2-e4 1. ottelupelissä Bogoljubov-Aljechin v ensinmainittu pelasi 7. e2-e3 jotta keskustaratsu olisi paremmin tuettu. Valkean käyttämään siirtoon olisi mustalla ollut pelijatkoa lukuunottamatta käytettävissä seuraavat kysymykseen tulevat muunnelmat: a) 7. - Dd8-b6 8. Dd1-d2! Lf8-c ja vaikealla on kehitysedun johdosta mainiot hyökkäysmahdollisuudet vaihtoi musta kuningattaret taikka ei. b) 7. - Lf8-c5! 8. Rd4-b5 a7 -a6! 9. Dd1xd8+ Ke8xd Lc8-d7 (Ilmeisesti paras, sillä musta varautuu pelaamaan b7- b5 c-sotilaan suojelemiseksi.) 11. Rb5-d4 b7-b5 12. e4-e5 h7-h6 13. Lg5-e3! Lc5xd4 14. Tdlxd4 Rf6-g8 15. Lfl-e2! ja vaikealla on korvauksena uhratusta sotilaasta valtava kehitysetu, joka ilmeisesti riittää takaamaan voiton Lflxc4 9. Rd4-b3 SUOMEN SHAKKI 39 a7-a6 Lf8-cS Nyt seuraa tosin kuningattarien vaihto, mutta siirron a7-a6 ansiosta on valkea voittanut aikaa upseerien liikekannallepano on Dd8xdl Talxdl LcS-e7 Musta olisi tietenkin pelaamalla Lc5-b4xc3 voinut aikaansaada valkealle yksinäisen sotilaan c-linjalle, mutta mustalla ei olisi kuitenkaan ollut aikaa käydä sen kimppuun ennen valkean hyökkäyksen alkamista Rb8-c6 12. Tfl-el Valkea aikoo edetä kuningassoti Jaalla vallatakseen ruudun d6. Tämän valmistamiseksi ei 12. f2-f4 kelpaa, koska h7-h6 pakoittaisi valkean vaihtamaan toisen lähettinsä (13. Lg5-h4? Rf6xe4!). Kysymykseen tuli tietenkin myös 12. a2-a4, mutta valkea haluaa oitää sotilasasemansa mahdollisin1man eheänä h7-h6 13. LgS-cl! b7-b5 14. Lc4-fl! Valkean lähetit vetäytyvät mustan ratsujen ulottuvilta jättäen tornilinjat avoimiksi. Sama manööveri on tuttu espanjalaisen neliratsupe Iin ns. Metger-puolustuksesta Lc8-b7 Musta ei linnoittunut, koska hänen siinä tapauksessa olisi vaikeata estää valkeaa käyttämästä hyväkseen d-linjaa, jossa ruutu-d7 silloin jäisi heikosti suojatuksi. Jos musta kuitenkin olisi huomannut valkean seuraavan läpimurtomahdollisuuden, olisi hän varmaankin toimittanut kuninkaansa pois keskustasta. ls. a2-a4! bs-b4 Jatkossa b5xa4 16. Rc3xa4 valkean ratsut pääsisivät tunkeutumaan mustan asemaa. 16. Rc3-d5! Tuttu sommitelma avaamiseksi! e4xd5 18. TdlxdS keskustalinjojen e6xd5 Rf6xd5 Ta8-d8 Musta menettelee aivan oikein vaihtaessaan mahdollisimman paljon upseereja, mikä vähentää valkean kehitysedun merkitystä 19. Td5xd8+ Ke8-d8 Jos Rc6xd8, niin seuraa 20. Rb3-c5 a6-a5 21. Lfl-b5+! Lc8 -d7 22. Lc1-f4 Ke8-f8 23. Lf4 -c7! Lc6xb5 24. a4xb5 Le7xc5 25. Lc7xd8 ja valkea voittaa nopeasti vapaasotilaallaan. 20. Lcl-f4 Kd8-d7 21. Lfl-d3! Valkean aikomuksena on vastata g7-g6:een 22. Ld3-c4 g6-g5 23. Te1-dl+ Kd7-c8 24. Lf4-g3 Th8 -d8 25. Td1xd8+! Rc6xd8 26. Rb3 -a5 ja vaikealla on täysin ylivoimainen loppupeli mustan upseerien ollessa sidottuina suojelemaan heikkoja sotilaita Rb3-c5+' Th8-d8 Kd7-e8 Ratsun lyö mistä olisi seurannut 23. Ld3-ffi+ ja matti. 23. Ld3-e4 Myöskin jatkossa 23. Ld3xa6 Lb7x a6 24. Rc5xa6 Ke8-f8! olisi mustalla hiukan vastamahdollisuuksia. Pelisiirto menettää aikaa Lb7-a8 24. RcSxa6 Ke8-f8 25. Ra6-c7 Liian opitimistinen siirto, joka suo mustalle tilaisuuden sangen tehokkaaseen aloitteeseen. Valkean piti pelata heti 25. Kgl-fl!, mikä olisi poistanut uhkaukset 1.-riviltä Rc6-d4! 26. Kgl-fl Valkea ei halua joutua erivärislähettiseen loppupeliin Telxe4 28. Te4-el! La8xe4 Rd4-b3! Tämä peräytyminen on ainoa jatko, joka riittänee voittoon. Mustan paras siirto oli nyt Le7-c5!, jo-

5 40 SUOMEN SHAKKI ta seuraisi 29. Rc7-a6! Lc5-d4 (Tai Lc5-e7 30. Ra6-b8! Rb3- a5 31. Tel-e5! Ra5-c4 32. Te5 xe7! voittaen helposti.) 30. Ra6xb4 Ld4xb2 31. Rb4-c6! Td8-d3 32. Tel-bl Lb2-f6 33. Rc6-b4! Td3 -d4 34. '1'blxb3 Td4xf4 35. a4-a5 Lf6-d4 36. Rb4-c6! ja valkea voittaa. On selvää, että tällaisia muunnelmia olisi erittäin vaikeata keksiä ja aikapulan ahdistaessa se olisi jäänyt kaiken todennäköisyyden ulkopuolelle. Seuraavanlainen yritys olisi sen sijaan varmasti epäonnistunut: Td8-d4 29. Lf4 -e3 Td4-c4 30. Le3-b6! ja a-sotilaan ratkaiseva eteneminen on taattu. 2S. - - Le7-f6 Tämän aikapulavirheen jälkeen valkean tarvitsee vain vaihtaa upseereja voittaakseen. 29. Lf4-d6 +! 30. Tel-eS+ 31. Rc7xeS 32. LdSxb4 Kf8-g8 Td8xe8 LfSxb2 Nyt vaikealla on voimakas etäinen vapaasotilas, joka ratkaisee pelin. Musta ei tosin puolustaudu parhai ten, mutta sillä ei ole vaikutusta lopputulokseen Lb2-eS 33. a4-as Le5-bS 34. a5-as Rb3-d4 LOISTOPELEJÄ 3 3S. Lb4-cS 36. Kfl-e2 37. Ke2-d3 38. Re8-d Rd6-c8 40. a6-a7 41. LcSxa7 Rd4-c6 f7-f6 Kg8-f7 Kf7-e6 Ke6-dS Rc6xa7 Lb8xh2 Musta liene harkinnut lähetin uhraamista pakoittaakseen valkean lopuksi tekemään matin lähetillä ja ratsulla, sillä se ei ole mikään helppo tehtävä vaadituissa 50 siirrossa. 42. g2-g3 h6-hs 43. Rc8-bS + KdS-eS 44. Kd3-e3 KeS-fS Musta olisi tietenkin voinut yrittää h5-h4:ää, jota kuitenkin seuraisi 45. La7-b8+ Ke5-e6 (Ei Ke5-f5, 46. g3-g4+!) 46. Rc3-e2 eikä uhkaus Re2-d4+-f3 olisi torjuttavissa. 45. Ke3-f3 46. Kf3-g2 4'7. f2xg Sisilialainen puolustus Jugoslavian mestaruus 1952 h5-h4 Mxg3 Musta luovutti vaatimatta valkeaa esittämään oppikirjatietojaan matinteosta lähetillä ja ratsulla. Oman käsitykseni mukaan on tämä matinteko kuitenkin siksi vaikea määräsiirroissa, että huonommalla puolella olevan aivan hyvin kannattaa kokeilla onnistuuko vastustajan löytää riittävän nopea tie voittoon. A. Fuderer. Tri P. Trifunovic Nuori kansainvälinen mestari Fuderer, joka shakkiolympialaistemme aikana ihastutti katsojia pelillään, kuuntelijoita pianonsoitollaan ja tyttöjä suomenkielellään, joka huipentui sanoihin»heti suudella«, menetti maansa mestaruuden huonolla onnella viimeisellä kierroksella. Mestariksi tulleen tri Trifuno Vlcm hän voitti komeasti pelissä. jonka huomautuksissa E tarkoittaa tri M. Euwea, D. G. Danielsonia ja K N. Karaklaic'ia. 1. e2-e4 2. Rgl-f3 3. d2-d4 c7-cs d7-d6 c5xd4 4. Rf3xd4 S. Rbl-c3 6. f2-f4 Rg8-f6 g7-g6 D: Tämä hyökkäävä siirto on entistä enemmän tullut muotiin entisten siirtojen 6. Le2 ja 6. g3 sijaan. Huomionarvoinen on myös 6. f3, jota käytettiin saman kierroksen pelissä Milic-G ligoric. K: Siirto vaikuttaa lohikäärmemuunnelman kumoukselta, koska musta ei voi pelata valmistelemaansa 6. - Lg7-siirtoa vastauksen 7. e5! takia. Esim.: Lg4 8. Lb5+ Rbd7 9. Dd3 voitt.; Rfd7 '8. e6 voitt.; IH dxe5 8. fxe5 a) 8. - Rfd7 9. e6 voitt.; b) 8. - Rd5 9. Lb5+ KJ Lc4 e6 11. Rf3 voitt.; c) 8. - Rg4 9. Lb5\+ Rc6 Dxdl+ 11. Rxdl a6 12. La4 Ld7 13. h3 Rh6 14. Rxe7! ja vaikealla on voittopeli (Pilnik-Kashdan, New York Rb8-c6 7. Rd4xc6 b7xc6 8. e4-es Rf6-d7 E: Tätä Lisitsinin keksimää pelitapaa pidetään mustan parhaana. D: Mustalle vähemmän suositeltavalta tuntuu 8. - dxe5 9. Dxd8+ Kxd8 10. fxe5 Rg4 11. Lf4. K: Paremmalta vaikuttaa 8. _ dxe5 9. Dxd8+ Kxd8 10. fxe5 Rg4 11. Lf4 Le6! ja jos 12. h3, niin Lh6! tasapelein. 9. esxd6 e7xd6 10. Lcl-e3!. E: Yksinkertainen kehityssiirto, Joka on parannus tavallisesti pelattuun siirtoon 10. Dd4 verrattuna. Pelisiirron jälkeen valkea uhkaa epämiellyttävästi 11. Ld4. D: Siirron 10. Dd4 jälkeen saattaa seurata Rf6 11. Le3 Le7 12. Le c5 14. Dd2 d5 mustalle hyvin pelein (Szabo Reshevsky, Helsinki 1952). K: Hyvin yksinkertaista ja hyvin voimakasta: musta ei d6-pisteen heikkouden takia voi pelata Lg Lf8-e7 E: Mustalla ei ole parempaa kuin luopua alkuperäisestä K-lähetin sivustoimisajatuksesta. Yksinkertaisia muita mahdollisuuksia, jotka molemmat päättyvät valkealle erinomaisen peliin: Rf6 11. Dd2 Lg d5 13. Lc5 ja d5 11. Ld4 Rf6 12. De2+ Le6 13. f5 11. Ddl-d Rd7-fS 13. h2-h3 E: Estää siirron Rg4 ja valmistaa siirrolla g4 alkavaa kuningashyökkäystä Lc8-e6 14. g2-g4 Dd8-aS E: Da5? Oikein oli Rd5 15. Rxd5 (15. Ld4? Rxf4!) Lxd5 16. Lg2 Lxg2 17. Dxg2 d5 ja mustan on helppo varmistaa kuningasasemansa pelaamalla joko Lf6 ja Lg7 tai Tel8 ja Lf8. SUOMEN SHAKKI 41 IS. Lfl-g2 Ta8-b8 K: Sotilas a2 ei ollut lyötävissä, esim Lxa2 16. Lxc Tac8 17. Rd5! Dxd2\+ 18. Txd2 Lxd5 19. Lxd5 valkealle edullisemmin loppupelein; II Le6 17. Lxa8 Dal Rbl La2 19. Dd4! d5 20. Kd2 Re Ke2 uhaten 22. Ra3; III Lc4 17. Lxa8 d5 18. Dd4 Dal Kd2 Dxb2 20. Lxd5! voittaen. 16. b2-b3 E: Tämä heikennys on joka tapauksessa välttämätön eikä valkea halua pitempään laskea a2-sotilaan lyöntimuunnelmia d6-ds 17. f4-fs! E: Valkean vastatoimenpiteiden alku. Siirtoa gxf5 seuraa nyt 18. Lh6!, jolloin Re4? 19. Rxe4 maksaisi kokonaisen upseerin. D: Hyökkäykset ja puolustukset vaihtelevat, mikä. tekee pelin hyvin mielenkiintoiseksi LeS-d7 K: Olisi hyvin vaarallista avata g-linja: gxf5 18. gxf5 antaa valkealle aivan liian hienot hyökkäysmahdollisuudet. 18. Kcl-bl E: Tämän kaltaisille asemille tunnusomainen siirto, jonka jälkeen uhkaa 19. Rxd5! Le7-b4 19. Le3-d4 RfS-e8 E: Välttämätön, koska g7-piste tarvitsee suojaa. Muunnelmassa Re4 20. Lxe4 dxe4 21. Dh6 f6 22. fxg6 on loppu käsissä. 20. f5xg6 f7xg6 21. Thl-fl Re8-c7 22. Ld4-eS E: 22. Le5! Erittäin hieno siirto, jolla valkea avaa d-linjan ja valmistaa loppusommitelmaa. Nyt uhkaa mm. 23. Dh6 Re6 24. Re4!, jos kohta myös uhraus d5:ssä on varsin vahva Rc7-e6 D: Tämän jälkeen valkea päättää pelin edukseen hienolla sommitelmalla. Siirtojen Txfl 23. Txfl Tf8 jälkeen mahdollisuudet olisivat olleet suunnilleen tasoissa.

6 SUOMEN SHAKKI 23. Lg2xdS! K: Kuin salama kirkkaalta taivaalta. Musta ei nyt voi pelata 23. _ Lxc3 koska 24. Lxe6+, ja siirtojen 23. '- cxd5 24. Rxd5 jälkeen valkea kuningatar ei ole lyötävissä kekseliään matin 2,5. Re7 takia c6xd5 D: Kovempaa, vaikkakin ajanpitkään riittämätöntä, vastarintaa olisi tarjonnut Lxc3 24. Lxe6:+ Lxe6 25. Lxc3 Dc Rc3xd5! E: Hieno kohokohta. «Sisäänkurkistava«lähetti tekee mahdolliseksi matin Lxd2 25. Re7. Nyt uhkaa kuningattaren voitto 25. Re7 + Lxe7 26. Dxa DaS-cS E: Vaihto fl:ssä olisi vain huonontanut tilannetta, koska siirtojen Txfl 25. Txfl jälken uhkaa myös 26. Rf6+. Pelisiirron jälkeisistä vaihdoista valkea selviytyy aineellisesti voitollisena. 2S. TfIxf8+ K: 25. Txf8+! Sommitelman ydin. Tornin voi neljä mustaa nappulaa lyödä mutta aina epätyydyttävästi: ' - Kxf8 26. Dh6:+ ja pikainen matti' II Rxf8 26. Dh6 Re6 27. Rf6+; III Dxf8 26. Rxb4 Txb4 27. Dxd7; IV. kuten pelissä Dd2xb4 27. Rd5xb4 Tb8xf8 Dc5xb4 Ld7-c8 28. Rb4-d5 Lc8-b7 29. Rd5-f6+ antautui. K: Teoreettisesti hyvin tärkeä peli joka sai turnauksen 1. kauneusp~ikinnon. - O. Kai l a. Maailmanmestari jälleen maansa mestari Neuvostoliiton 20. mestaruusturnauksen voittajien M. Botvin~ikin ja M. Taimanovin välinen kuuden pelin jännityksellä od9tet!u r~tka.lsuot.telu pelattiin Moskovassa tamm~:--he~li'l:ikuun vaih!ees~a. Janmtysta 011 o:r;maan lisäämään se tosiseikka, etta malmtut mestant ollvat kohdann~et tol~ensa vain kahdesti ja että 19. mestaruusturnauksessa Taimanov mustllla.011 saavuttanut kunniakkaan tasapelin ja 20. mestaruusturnauksessa sa~om m~~tilla ja jälleen nimzointialaisella puo~ust~ksella vaku~t~?:van VOIton. Vnmeksimainittu pelattu pe seuraavannakomen: 717. M. Botvinnik- M. Taimanov: 1. d4 Rf6 2. c4 e6.3: Re3 Lb4 ~: e3 Re6 S. Rge2 d5 6. a3 Le7 7. cxd~ exd5 8. ~3 (Mamlttakoon, etta 4. ottelupelissä Botvinnik pelasi paremmm 8. Rf4 voittaen.) Lg2 Ra c6 11. Ra4? b6 12. Rae3 La6 13. Tbl Tc8 14. Dc2 Ld6 15. b4 Rb7 16. e4 dxe4 17. Rxe4 Te8 18. Lg5 Le7 19. Lxf6 Lxf Tfdl Rd6 21. Rxf6+ Dxf6 22. Rc3 Le4 23. Dd2 Rb5! 24. Re4 (24. Rxb5 Te2!) Dg6 25. a4 Txe4! (26. Lxe4 Dxe4 27. axb5 Ld5!) 26. axb5 Te2 27. Df4 Lxb5 28. Lf3 Te7 29. h4 Td8 30. Tbcl Ted7 31. d5 cxd5 32. TxdS Txd5 33. Lxd5 Df6! 34. Tc7 Dxf4 35. gxf4 Le8 36. Lc4 Kf8 37. bs Td4 38. Kg2 Txf4 39. Kg3 Tf5 40. Txa7 Lxb5 41. Ta8+ Ke7 42. Ta']:+ Ld7 43. Tb7 b5 44. Ld3 Tc5 45. Lxh7 g6 46. Lg8 Td5 47. h5 Tg5+! 48. Kf4 Txh5 49. Ke4 Tf f4 Kd6 ~.~. antautui.. Psykologisesti nuori pianisti Mark Talmanov na.m ollen rat~a~suottelun alkaessa oli paremmalla p~olella, mutt.a maallmanm.es~an, Joka ~arraskuussa 1952 oli saanut teknnkan tohtorm arvon, OSOIttl raudanlujuutensa heti ensimmäisessä pelissä. SUOMEN SHAKKI Slaavilainen puolustus M. Taimanov M. Bofvinnik 1. d4 Rf6 2. c4 e6 3. Rc3 ds 4. Rf3 e6 5. e3 Rbd7 6. De2 (Pelisiirtoa käytetään usein Meranon muunnelman 6. Ld3 dxc4. 7. Lxc4 b5 sekamelskojen välttämiseksi.) 6. - Ld6 7. Ld (Rohkea päätös. Eripuolisin linnoittumisin taistelu tavallisesti piankin käy teräväksl) 8. - es 9. cxd5 exd5 10. Kbl as 11. Le1 e4 12. g4! Rb6 13. h3 Te8 14. Lg2 Lb4 15. Re5 Lxe3 16. Dxc3 Re4! (Oivallisesti pelattu! Musta uhraa sotilaan osoittaen syvällistä aseman ymmärtämistä. Todellakin, jos 17. Lxe4 dxe4 18. Rxc4, niin Rd5! 19. Del Dc7! 20. Ra5 b6 21. Rb3 a5 ja musta kehittää voimakkaan hyökkäyksen.) 17. De2 Rd6 18. Ld2 as 19. Lel f6 20. Rf3 (Valkean on pakko peräytyä. Mutta miten musta voi vahvistaa asemaansa? Hyökkäys D-sivustan sotilailla johtuu lähinnä mieleen, mutta Botvinnik aloittaa kallista aikaa hukkaavat manööverit. Todennäköisesti vahvin jatko oli Le6! sekä Rd7 ja b5.) Ld7 21. Tel La4 22. De2 Lb5 23. Le3 Ra4 24. gs (Valkea panee vastahyökkäyksensä käyntiin oikeaan aikaan. Siirtojen fxg5 25. Re5 Re4 26. Lxe4 dxe4 jälkeen valkean hyökkäysnäköalat K-sivustalla eivät ole hullummat.) Ld7 2S. gxf6 Lf KaI Ld3 27. Ddl Rxe3 28. bxe3 gxf6 29. Rel Le4 30. Lxe4 Rxe4 31. Tc2 I{h8 32. Rg2 Tg8 33. Rf4 Dd7 34. f3 Rg5 35. Tb2 b5 36. Tel Tae8 37. h4 Re6 38. Rxe6 Txe6 39. e4 Tge8 40. Tbe2 b4 41. Dd2 De7 (Tämä oli mustan kuorisiirto. Asema näyttää tarjoavan valkealle hyviä puolustusmahdollisuuksia, mutta jatkopelissä Taimanov ei keksi parhaita siirtoja.) 42 e5! bxe3 43. Dxc3 DM 44. Db2 fxe5 45. Dxb4? (Oikein oli olla vaihtamatta kuningattaria ja pelata 45. dxe5. Siirtyminen sotilasloppupeliin osoittautuu korjaamattomaksi erehdykseksi.) axb4 46. Txe5? Txe5 47. Txe5? Txe5 48. dxe5 d4 49. e6 Kg7 50. f4 Kf6 51. fs d3 52. Kb2 h5! S3. antautui. Vasta nyt Taimanov huomaa mustan sotilaiden menevän läpi ilman K:n apuakin: 53. Kc1 b3! 54. axb3 cxb3 55. Kb2 d2 jne. Opettavaista! (Suurmestari V. Ra g 0 s i n i n mukaan O. Kai 1 a.) Ottelun kulku ilmenee seuraavasta taulukosta: Yht. lvi. Botvinnik... 1 % Y; 1 0 % 3112 M. Taimanov... 0 V2 ~'f 0 1 % 2% Niukasti, mutta varmasti maailmanmestari tri Mihail Botvinnikistä siis tuli Neuvostoliiton mestari vuodeksi Aikaisemmin on tämä arvonimi ollut hänellä vv. 1931, 1933, , 1939 ja Kuningasgambiitti Neuvostoliiton XX mestaruusturnaus, 7 kierros. D. Bronstein. M. Boivinnik 1. e4 e5 2. f4 (Bronsteinin usein ja menestyksekkäästi käyttämä mutta muuten hyijätty avaus.) 2. - exf4 3. Rf3 d5 4. exd5 Rf6 5. Lb5+ c6 6. dxe6 bxe6 '1. Lc4 Rd5 8. d4, Ld (Valkea ei ole saanut merkittävää avausetua.) 10. Rc3 Rxc3 II. bxc3 Lg4 12. Dd3 Rd7 13. g3 (Sotilas f4 rajoittaa Tf1:n ja Lc1:n tehoa. Jos musta nyt pelaa fxg3, niin 14. Rg5 antaa valkealle voimakkaan hyökkäyksen.) RbS 14. Lb3 c5 (Botvinnikin yksinkertainen ja rauhallinen puolustus on tuottanut hyvän aseman.) 15. e4? (Tämän siirron jälkeen valkea joutuu nopeasti häviöasemaan. Oikea jatko oli 15. Lxf4.) Df6 16. Re5 Lxe5 17. dxe5 Dxe5 18. Lxf4 DhS (Bronsteinin asema on jo toivoton vaikeiden ruutujen ja Lb3:n heikkouden takia.) 19. Tfel Tfe8 20. a4 Le2! 21. De3 Rd7 (Ratsun aktivisointi ratkaisee nopeasti.) 22. a5 Rf6 23. La4 Te6 24. Kg2 Re4 2S. Da3 g5 26. valkea antautui, sillä jos 26. Lc1, niin useista voittojatkoista mainittakoon esim Tf6. Maailmanmestarin vakuuttava voitto. - Sovjetski Sport jo. P a s t uho f f.

7 44 SUOMEN SHAKKI 720. Sisilialainen puolustus Naisten MM-ehdokasturnaus, Moskova E. Bykova E. Keller-Herrman 1. e4 c5 2. Rc3 e6 3. g3 Rc6 4. Lg2 g6 5. d3 Lg7 6. Le3 DaS 7. Rge2 Rd4 (Estää etenemisen d3~d4.) 8. Dd2 Rge7 (Vaihdolla 8. ~ Rxe2 9. Kxe2 musta ilman vastinetta menettäisi pisteen d4.) 9. Rcl d6 (Kiireempj oli siirrolla 9. ~ Ree6. Silloin 10. Rb3 Rxb3 11. exb3 ei olisi valkealle mitenkään edullinen vaihto ja jatkossa 10. O~O b5! 11. Rb3 Db6! mustalla on hyvä peli.) Rec6 11. f Rb3 Rxb3 (B6:ssa md olisi b-sotilaan etenemisen tiellä ja 12. ~ Dd8 sallisi siirron 13. e5.) 13. axb3 Dd8 14. Df2 (14. e5 tuli hetikin kyseeseen. Nyt mustan pitäisi pelata 14. ~ Rd4.) a6? 15. e5 dxe5 16. Lxc5 Re7 (Paremmin puolustais.~ 16. ~ exf4, esim. 17. Lxe6 bxe6 18. Dxf4 g5! 19. Df2 f5 20. Re2 TE7 jne. Ei 17. Lxf8?, koska 17. ~ Ld4!) 17. fxe5 Lxe5 18. d4 Ld6 (Jos Lg7, niin vahvasti 19. d5! esim exd5? 20. Rxd5 Rxd5 21. Lxf8 tai 19. ~ Lxe3? 20. bxe3 exd5 21. Df6! jne.) 19. Lxd6 Dxd6 20. Re4 De7? (20. Dd8! Seuraa lyhyt ja loistava loppu.) 21. Rf6+ Kg7 22. Re8+ ja musta antautui, koska 22. ~ Txe8 23. Dxf7 + Kh6 24. Dxe8. Myös siirron 21. ~ Kh8 jälkeen 22. Re8!+ ratkaisee: 22. ~ T'xe8 23. Df6+ Kg8 24. Dxf7 + jne. - F. G y g 1 i/schweizer Illustrierte Zeitung Nimzo-intialainen peli Akateeminen mestaruusturnaus Ake Baeklund (Wasa Nation) Bo Nyren (Nylands Nation) 1. d4 Rf6 2. c4 es 3. Rc3 Lb4 4. a3 (Sämisehin raaka pelitapa, joka tähtää suorasuuntaiseen sotilashyökkäykseen kuningassivustalla ja keskustassa) 4. - Lxc3+ 5. bxc3 c5 6. Dc2 (Aljeehinin kokeilema harvinaisuus. Tavallisin on 6. e3, mutta 6. J3 on suorin.) 6. - Rc6 7. Rf3 d6 (7. - d5 8. e3 O~O 9. exd5 exd5 10. dxe5 Da5 Aljeehinin ja Monosson~Flohr ja Reilly, Nizza 1931.) 8. Lg5 h6 9. Lxf6 (Ei ole onnellinen ratkaisu, sillä valkean hyökkäystä olisi juuri lähetti parin pitänyt tukea. Sotilaanuhraus 9. Lh4 g5 10. Lg3 g4 11. d5! ei sen sijaan olisi toivoton.) 9. - Dxf6 10. e Ld3 e5 12. Le4 (Olisi ehkä hätävarjeluksen liioittelua pelata 12. d5, mutta valkean suunnitelma osoittautuu toteutuessaan vielä surkeammaksi häviöksi. Moitteeton siirto olisi 12. Td1.) exd4 13. Lxc6 bxc6 14. cxd4 cxd4 15. Rxd4 c5 16. Rb3 Lf5 (17. e4? Lxe4) 17. Del Tab8 18. Rd2 Ld3 19. f3 Tfe8 20. Kf2 Txe3! 21. Tel Tbe8! 22. Txe3 Txe3! (Valkea on voimaton torneja vastaan. Kuitenkin päättäisi 23. Kxe3 Dd4 matti pelin kauniisti.) 23. Kgl (Valkea haluaa välttämättä vielä nauttia linnoituksen ihanasta turvasta Te2 24. Ta2 Dg5 25. g3 De3+ ja valkea antautui, sillä kuninkaan turvallisuus olisi jatkossa 26. Khl Df2? 27. Dg1 Tel 28. Rfl Dxa2 vain symboolinen eikä valkeakaan nyt minkälaista huumoria tahansa ymmärrä. ~ Bo Nyrenin jokaisen siirron voisi koristaa huuto merkillä. Aivan nurinkurista olisi kuitenkin kirjoittaa valkean siirtoihin kysymysmerkki. Sellaista kirjoittamistapaa kyllä käytetään, aivankuin nyt kukaan lukisi pelejä niiden kehnouksien vuoksi välittämättä niiden kauneuksista ja voimasta. - E. R u t a n e n Vastaanoteftu puolislaavilainen Turun liittoturnaus, J. Haanpää V. Säilä 1. d4 d5 2. Rf3 c6 3. c4 e6 4. Rc3 dxc4 5. e3 (Vahvasti kyseeseen tuli 5. a4.) 5. - b5 6. a4 Lb4 (Mustan valitsema pelitapa on täysin pelikelpoinen, joskin sitä harvoin tapaa käytännössä.) 7. Re5 Lxc3+? Antaa valkealle selvän aloitteen. Oikein oli 6. - Lb7, ja jos 7. Df3, niin 7. - De7.) 8. bxc3 Lb7 9. La3! Rd7 (Eikä 9. ~ Re7 10. Df axb5 jne.) 10. <'. I SUOMEN SHAKKI 45 Dg4 g6 11..~e2 Rxe5 (Jos Rf6, niin 12. Df4 ja eteneminen h-sotilaaha. Sen SIjaan De7 oli yrittämisen arvoinen, esim. vain muunnelm~ 12. f4 Rh6! 13. Dg5 Rf5.14. e4 h6 15. Dg4 Rxe5 16. fxe5 Re5 ja musta VOIttaa.) 12. dxe5 Re7 (~uskm parempi oli Da5, jota olisi seurannut 13. O~O Dxe3 14. Le5 Jne.) 13. Df3! Rd5 (Uhkasi sekä 14. axb5 että 14. Df6.) 14. e4 Rb6..I~: h4~. (Johdonmukaisesti pelattu, sillä jatkossa 15. a5 Rd7 musta VOIttaIsI tarkean tempon. Siirtoa Rxa4 seuraisi nyt myös 16.!d1.) Rd7 16. Tdl Te8 17. h5 g5 18. h6 a6 (Vie liiaksi aikaa. HetI e5 seuraukse!.la esim. 19. axb5 De7 oli parempi.) 19. Ld6 Tg8 20. Dh3 c5 21. Lh5 (Myos 21. Lg4 uhaten 22. Lxe6! oli hyvä. Nyt uhkaa 22. Dxe6+.) g4 2~. Lxg4 Tg6 (Mitäpä muutakaan, sillä Lxe4 23. Lxe~!.'!;~6 24. Lg~ VOIttaa myös.) 23. Lh5 Dg5 24. Lxg6 Dxg6 25. f3 Dg5 (HavIaa nopeasti. TOIvotonta oli myös Lxe4 26. fxe4 Dxe Kfl Rxe5 28. Lxe5 valkean selvin voitoin.) 26. Dh4! f6 27. Dxg5 fxg5 28. Th.~ ~f8 29. Lxf8 Kxf8 30. Td7 ja musta antautui 39. siirron kohdalla. G:;tmblltm. 22-.vuotI~s Jo.~ma.. Haanpää on pelannut johdonmukaisesti ja esimerkillisesti hyvaksikayttanyt vastustajan virheet. - H. K 0 s k i n e n. Luzernin 6. j~uluturnaus Tulokset: C. Kottnauer (TshekkoslovakIa) 6Y2 (7), O. ~enkner (Saar) 5, F. Scafarelli (Italia) 4Y2, Li B~rden (EnglantI) 4, A. Cnsovan 3Y2,. E..Nievef/~elt.2%, A. Staehelin 1 Y2 Ja. M. Post Y2. ~ Turnauksen ylivoimamen VOIttaja kansainvälinen mestan Cene~ ~ottnauer, Joka oli X shakkiolympialaisten 4.pöydän paras pelaaja, Il~.c:.IttI turnau.ksen.lopussa, ettei hän palaa Tshekkoslovakiaan, va:;tn pyytaa turvapaikkaoikeutta Sveitsistä. «Schweizer Illustrierte ZeItung«kertoo asiasta ja otsikoi: «Shakkimestarin paras siirto...» 726. Espanjalainen avaus. L. Barden-M. Post: 1. e4 e5 2. Rf3 Rc6 3. Lb.5 a~.4. La4. d6 5. Lxc6+ bxc6 6. d4 f6 (Alapinin keksimä ja m.m. AIJechmm SUOSIma tapa tukea keskustaa. Vanha jatko on 7. Le3 Re7 8. Rc3 Rg6 Ja musta tasoittaa helposti, pelijatko on eräs nuorten neuvostomestarien m.onista keksinnöistä.) 7. c4! g6 (Lipnitskin mukaan - Shahmati 4/ mustan on parempi pelata 7. - Re7 8. Rc3 Rg6, vaikka 9. Da4 Ld7 10. c5.) 8. ~c3 Rh6 (Mainitun artikkelin perusteella muut jatkot kuten 8. - Lg7 Ja 8. - Lh6, päättyvät valkean etuun.) 9. dxe5 fxes' C~elin hävinnyt valittaa Schweizerische Schachzeitun'issa 1/1953 että pelisur~oa suosit~~laan klassi~lisis~~ ~eoksissa.) 10. Lg5 Dd7 11. Lf6! (Siirto?SOIttaa kourllntuntuvas~i. g6-janestelmästä johtuvan mustien viistolinjo Jen heikkou.den. Nyt OlISI 11; ---:- ~g8.välttämätön vastauksena joko tri Euwen SuosIttama 12. Da4 tai LIpllltskm 12. Lg5»kikkana«12. ~ Dg4 13. h3 Dxg2? 14. Th2.) Lg7? 12. Rxe5! ja musta antautui koska vähintään sotilas ja kyal~tee~t~ ovat mennyttä. Muuten saman pelin ovat JO v pelanneet LIPllltskI Ja Smyrnov. ~ O. Kai 1 a. ~ariisin jouluturnaus: R.ossolim.o 9 (11), tri Tartakower 8%, Molnar 7V2, ThIellement 7Y2, Bouttevllle 7 Jne. Eurooppaan n. vuoden Amerikassa oleskelun jälkeen palannut kansainvälinen mestari N. Rossolimo ei ilmeisesti ole peliteholtaan ainakaan mennyt taaksepäin. Hastingsin turnaus. Tulokset: 1-4) J. P e n r 0 s e H. G 0 l 0 m b eka Me d i na (Espanja) j.a A. Y a n 0 v s k i (Kanada) 5Y2 '(9),5) W. A. Fairh~rst?, 6). M. Blau (SveItSI) 4112, 7) T. H. Tylor 4, 8-9) R. Wade (Uusi-Seelanti) Ja tn Ed. Lasker (USA) 3Y2 sekä 10) tri A. Seitz (Italia) 2% p. Tukholmassa sikäläinen Shakkiliitto oli saanut pyhäturnaukseensa huomattavan vahvan kotimaisen osanottajiston. 1) N. B e r g q vi s t 6, 2) G. Dan i e 1 s 0 n 6, 3) Z. N i 1 s s 0 n 6, 4) G. S t 0 lt z 5Y2, 5) G. Backlund 5, 6) M. Johansson 4%, 7) A. Bergkvist 4, 8) M. Joffe 3, 9) Kr. Sköld 3 ja 10) A. Werle 2 p. ~ Mestanluok~ssa olivat parhaat yhtä tasaväkisiä: 1) S. Ny m a n 6112, 2) E. D a h l q V 1 S t 6Y2, 3) B. H ö r b e r g 6%, 4) B. W i 11- bo r g 5%, 5) B. Häggqvist 5, 6) A. Burehäll 4112 jne. Vertailun suosima Sture Nyman nousi maajoukkueluokkaan.

8 45 SUOMEN SHAKKI Joulukilpailujen tulokset Suomen Shakin numerossa 10/1952 julistettu pieni joulukilpailu tuotti 21 lyhytpeliä ja 12 sommitelmaa, joten viimevuotiset numerot 20 ja 12 jokseenkin täsmälleen uusiutuivat. Tason nousua oli kuitenkin ilmeisesti havaittavissa, mutta miksi herrat mestarit ja «varamestarit» ylenkatsoivat jälleen kilpailuamme? Tuomio on O. Kai 1 anja A. Salo il a n käsialaa, mutta shakkimestari E. R ida 1 a on myös antanut sille siunauksensa. Lyhytpelit: 1. L. H 0 11 m e r u s, Imatra (0. Jonsson-), II. A. 0 u t i n e n, Kotka (-R. Outinen), III. V. U. Mustonen, Helsinki (-A. Norden). Maininnan saavat 1. Mä k iho v i, Helsinki (-P. Kajaste) ja P. Kaj a s t e, Helsinki (-L. Sammalisto). Sommitelmat: 1. L. Sa m m ali s t 0, Helsinki (P. Kajaste-), II. R. 0 u t i n e n, Kotka (A. Outinen-), III. P-E. E k hoi m, Helsinki (-A. Kallio). Maininnan saa R. K a n del i n, Helsinki (L. Prins-). Palkinnot. Kummassakin ryhmässä luvattiin kaksi palkintoa (a Suomen Shakin vuosikerta 1953). Kumpaakin ryhmään lisäämme kolmannen palkinnon (a ljz vsk. Suomen Shakkia 1953). Voittajat halunnevat ilmoittaa lähettämistä varten osoitteen, mikäli se ei ennestään ole toimituksen tiedossa. Seuraavassa palkitut pelit ja sommitelmat Kuningasintialainen puolustus. Imatran kauppalan turnaus O. Jonsson-L. Holmerus: 1. d4 RfS 2. Rf3 gs 3. Rc3 d5 4. Lg5 Lg7 5. e Ld3 c5 (Mustan yritteliäisyys alkaa. Avaus on sujunut vähemmän tavallisesti.) 7. Dd2 cxd4 8. exd4 RcS (C-linjan ollessa jo auki tähän siirtoon liittyy melkoisesti riskiä.) 9.- Rb4 10. Le2 L~5 11. HeI Tc8 12. a3 (Ei torju uhkausta, kuten tekisi 12. Kb1.) Txc3! 13. Lxf6 (Parempi on 13. axb4, vaikkakin Re4. Mustan sommitelmasarja on kerrassaan hieno.) DaS!! 14. Lxg7 Txa3! (MT:n liikkeet tuovat mieleen kuuluisan pelin Pillsbury-Lasker, Pietari 1895, jossa Lasker samoin uhrasi T:n c3:ssa ja a3:ssa.) 15. DhS TaI Kd2 Rxc2+ ja siirron matti. 724,. Kuningasgambiitti. Kaakkois-Suomen mestaruusturnaus A. Outinen-R. Outinen: 1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Rf3 Le7 4. Lc4 Lh4,+ 5. g3 fxg gxh2 7. Khl d5 8. Lxd5 (Cunninghamin gambiitissa 3. - Le7 pidetään mustalle parhaana siirtoa 4. - Rf6! ja L-shakin jälkeen valkealle siirtoa 5. Kfl! Ja peli siirron sijaan 8. exd5 on suositeltavampi, koska 8. - Rf6! nyt on mahdollinen.) 8. - Rh6 9. d4! (Sekamelska alkaa vai onko sanottava, että se jatkuu?) 9. - Lh3 10. Lxh6 Lxfl (Tai 10. gxh6? 11. Lxf7+! ja jos Kxf7, niin 12. Rg-H+!) 11. Lxf7!?+ Kxf7? (11. - Kf8! jokseenkin kumoaisi tämän rämäpäisen uhkauksen.) 12. Re5+ KgB? (Menettää tärkeätä aikaa seuraavan matin uhan takia. Parempi oli Ke7 tai Ke8. Ei sen sijaan Ke6?, koska 13. Dg4+ voittaen.) 13. Dxfl De7 14. Dc4+ Kf8 15. Rc3! (Peli jatkuu kuin vanhaan hyv ään aikaan ainakin.) gxh6 16. Tfl + Ke8 17. Tf7 Dd6 (18. Detl+ kumoaa muut D-siirrot.) 18. Rb5 Db6 19. Rxc7+ Kd8 20. Re6+ Ke8 21. Dc8+ Ld8 22. Rg7 matti. Poika (=musta) on saanut oikein isän (=valkea) kädestä! - O. Kai l a Kuningasgambiitti. ICCF:n kirjepeliturnaus 1952, ryhmä 1/138. V. U. Mustonen-Algot Norden, Tukholma: 1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Rf3 d6 4. Lc4 g5? (Päästää Barrabaan irti. Oikein on 4. - h6 ja siirtyminen Beckerin puolustukseen.) 5. hljlrf6 (Haaveena ja K-sivustan hyökkäys. Mutta mitäpä muutakaaan, sillä «rohkea» 5. g4 antaisi valkealle siirron SUOMEN SHAKKI Rg5 jälkeen pikavoiton.) 6. Rxg5 Lg4 7. Le2 Dd7 8. Rc3 Rc6 9. Rd5! Rxd5 (Jokainen muu siirto maksaa upseerin. Nyt on kuitenkin linnoittumismahdollisuus mennyttä.) 10. Lxg4 De Rf6 12. Lf5 Re5 (Outo manööveri. - O. K.) 13. d4 Rg6 (13. - Red7 ei ole sen parempi. Yksinkertaisesti vaikkapa 14. Lxf e5! ylivoimaisin asemin.) 14. e5! dxe5 15. Tel Td8 16. c3 Rd7 17. Da4 Df6? (17. - c6 oli paikallaan vastarinnan pitentämiseksi. Seuraavassa siirrossa se on jo myöhäistä.) 18. Lxf4! (Valkea murtautuu häikäilemättä mk:n puolustus asemiin. Jos nyt Dxf5, niin 19. Lxe5 ja jos Rxf4, niin 19. Txe5+ selvin seuraamuksin.) te6 19. Lxd7+ Txd7 20. Lxe5 Rxe5 21. Txe5+ ja musta - näköpiirissään mm. 22. Tfl - antautui. Mitä opimme tästä? Ainakin avausteorian merkityksen, sillä mustan kohtalo oli jo 4. siirron jälkeen sinetöity. - V. U. Mustonen. 176 L. Sammalisto P. Kajaste 177 R. Outinen (siirto) A. Outinen 178 A.Kallio P-E. Ekholm (siirto) 176. Kevyen pelin Kajaste-Sammalisto alku oli: 1. c4 Rf6 2. Rc3 e6 3. d4 Lb4 4. Db3 c5 5. dxc5 Rc6 6. Rf3 Re4 7. Ld2 Rxc5 8. Dc2 f5 9. a3 Lxc3 10. Lxc b4 Re4 12. Lb2 b6 13. g3 Lb7 14. Lg2 Re d5 16. Tfdl Dc7 17. Tac1 Tac8 18. Td4 f4 19. Txe4 dxe4 20. Rg5 fxg3 21. hxg3 kuvion tilanne, josta edelleen jatkettiin seuraavasti: Txf2!! 22. Kxf2 (Uhkasi e3 ja Txg2+ eikä puolustus 22. Rxe4 Lxe4 23. Dxe4 Dxg3 24. Dxe6+ Tf7 ole valkealle riittävä.) 22. Tf Kgl (Tavattoman mielenkiintoinen jatko on 23. Lf3+ e3+!, johon paras vastaus on joko 24. Kxe3 tai 24. Kg2, esim. vain tasapelijatko 24. Kg2 Rf5 25. Re4 Lxe4 26. Dxe4! Dxg Khl Df2 28. Le5! Tf6! 29. Da8+ jne.) Dxg3 24. Rxe4 (Ainoa, koska uhkasi e3 ja Tf2. Seuraava shakki on ratkaiseva.) De Kh2 (25. Khl ei ole sen parempi.) Tf4! 26. RgS Th antautui. koska 27. Rh3 Txh3+! 28. Lxh3 Df2+ ja siirron matti. - OK Valkea on viimeksi pelannut 51. Tbc5, jonka jälkeen musta voittaa kauniisti ja nopeasti näin: f3 52. Kd2 Tg Kel Kf'J!! 54. Td5 (Muunnelmia: 54. Tc2 e3! 55. Txg2 fxg2 56. Tg5 Txc7 57. Txg2 Tc Ke2 Tc Kf3 Txg2 ja 54. Te3 Th8! 55. Kdl f2 56. Ke2 Thl.) Th8! 55. Td7+ (C-sotilas ei koroitukaan shakaten!) (55. - Kf6! (Eikä Ke6? 56. Th7!) 56. Tc6+ KeS 57. Tc5+ Kf4 58. Tf7+ Ke3 59. Tc3+ Kd4 60. antautui. Peli on isän ja pojan välinen harjoituspeli Kotkassa OK Helsingin mestaruusturnauksessa 1. luokan 1. ryhmässä P-E. Ekblom voitti A. Kallion näin kauniisti: 19. Txh7! Kxh7 (Jos Txh7, niin 20. Dxg6+ Kf8 21. Dxh7 ja musta voi luovuttaa.) 20. Dh3+ Kg8 21. Dh8+ Kf7 22. Dg7+ Ke8 23. Dg8+ Ke7 24. Lf6+! (Sommitelman ydin.) Kxf6 25. Txe6+ Kg5 26. DxgS+ KM 27. g3+ aniau :!ui. - OK.

9 l' II II I 4!$ SUOMEN SHAKKI.-_Taideshakkia --. Toimitt. MATTI MYLLYNIEMI, Helsinki, Otaniemi A 23 STIG LINDERBORG, Kuusankoski I Suomalaisten laatijain kilpailumenesiyksiä vuonna J. Hannelius 1 palko Tidskrift för Shaek 1951 :--=--".=W% -'-;.=1'", --,,:;:,: J. Gunst 2 palko Tidskrift för Shaek Valkea voittaa 838 (Hannelius) E: 1. - Ld3/Td3 2. Rd4/e4 matti. H: 1. Re4? (2. T6g5 matti), Te5/Le5 2. Rd6/Re3 matti Td4! R: 1. Rd3! (2. T6g5 matti) 1. - Te5/Le5 2. Rd4/e4 matti. - Tavanomaiseen väistönvaihtokoneistoon liittyvä houkutus 1. Re4?, jonka jälkeen syntyy ruudulla e5 2-kertainen grimsha;w, tekee tehtävästä sijoituksensa arvoisen. 839 (Hannelius) E: 1. - g6/g5 2. Lg4!/Rg4! R: 1. Tg4! (2. Txg7) 1. g6/g5 2. Le4!/Re4! - Mielenkiintoinen katkotehtävä, jossa mattinappuloiden kulkureitti on esipelissä ja ratkaisussa eri, vaikka päämäärä onkin sama. 840 (Gunst) 1. Tel Tb1 2. T'gl Tb3 3. Tfl Tb1 4.Kg1 Tb3 5. Tel Tb1 6. Kfl Tb3 7. Td1 Tb1 8. Kel Tb3 9. Tel Tbl 10. Kdl Tb3 11. e7 voittaen. - Selväpiirteinen tornin avustama kuningas marssi hl-dl, jonka tarkoituksena on varmistaa valkean tornin asema polttopisteessä ei J. Hannelius, 1-3 palkinto Caissa 1951: Kh8, Da4, Tf3, h4, Lb3, d6, Re5, g7, se2, g3=10. - Ke4, Df4, La5, a8, Rhl, h3, sb6, e3, d4, f6, h7 = 11. Matti kahdessa siirrossa. H: 1. Re-? (2. De8 matti) b5! 2.? 1. Rd3? (2. De8 matti) b5 2. Re5 matti 1-, Ld5! 2.? (Le2?) 1. Re6? (2. Dxd4 matti) Lb4! 2.? (Dxa8?) 1. Rd7? (2. Rxf6 matti) Dxh4! 2.? (De8?) R: 1. Rg4! (2. Rxf6 matti) Dxg4 2. De8 matti 1.- Dxd6 2. Te3 matti. - Erittäin monipuolinen houkutuskoneisto.: Kun valkea huomaa, että vr:n jatkettu puolustus ei vie tulokseen, se joutuu korjaamaan uhkansa pariinkin kertaan. Vielä sen jälkeen kun oikea uhka on löydetty, täytyy osata valita oikea siirto kahdesta mahdollisesta. 842 J. Hannelius, 1. palkinto Magasinet 1951: Kg5, Db2, Tb5, e8, Le6, h2, Rd5, sb4, e2, f3=10. Kd4, Dg8, Td3, d8, Lf8, Rf5, se3, e3, e7,g6, g7=l1. Matti kahdessa siirrossa. - H: 1. R - (2. Te4 tai Le5 matti) 1. - De6! 2.? 1. Re7? (2. Le5 matti) 1. - Rg3? 2. Txd8 matti 1. - Td5! 2.? 1. Rf4? (2. Te4 matti) 1. - Rd6? 2. Td5 matti 1. - Txe8 2.? R: 1. Rxe3! (2. Re2 matti) 1. - Txe3/Rxe3 2. Te4/Le5 matti. - Kaksi jatkettua hyökkäystä kilpistyvät, koska tällöin aina alkuperäisestä kaksoisuhasta toinen katoaa. Valkean on turvauduttava uhankorjaukseen. Huomattakoon, että ratkaisussa syntyvän stoeehin mattisiirtoina ovat primääriuhat. SUOMEN SHAKKI 49 ~---_._ J. Hannelius, 3. palkinto 20 vuotisturnaus N. B. v. P 1951: Ka4, De8, La6 f6 Re5 f7 sd7 e3=8. Kd5, Dh6, Te5, Lb4, Ra5, b5, se3, e4, e6=9 Matti 2':ssa ~iirr~ssa.' H: 1. Rg4? (2. e4 tai De5 matti) 1. - Df4! 2.? 1. Rg6? (2. e4 tai De5 matti) 1. - dxe3! 2.? 1. Rxe6 (2. Rxb4 matt~) 1. _. Rxe6/Txe6 2. e4/de5 matti 1. - La3! R: 1. Rxe~! (2. Rb6 matti) 1. Rxe4/Txe4 2. e4/de5 matti. - Kun valkea Re5 P01:;;tuu ruudultaan, syntyy kaksoisuhka, jonka musta voi. torjua kahdella en tav~lla. Kos~a valkea voi elimisoida näistä vain toisen kerrallaan, mutta ei molempia yht'aikaa, on hänen korjattava uhkaa. Vasta. toinen korj~us. v~~ tulokseen. Kaiken lisäksi tämän houkutuskompleksm yhteydessa viela syl!-tyy väistönvaihto, jossa kaksoisstocehi ruudulta e6 vaihtuu ruutuun e4. LOIStOsuoritus! 844 J. Gunsl:, 3. palkinio L'Italia Scacchistica'n L. Ceniurini muistoiurnaus : Kd5, Tb4, g2, Le2, Rg8=5. Ke3, Da8, Lb8, Rel, h6, sb7 d7=7. Tasapeli. 1. Te4+, Kf3 2. Ta4 La7 3. Le4+ Kf4 (3. - Ke3 4. Taa+ ja Tf3 matti) 4. Lg6+ Ke3 5. Te4+ Kf3 6. ~e8.lb8 7. Le4.+ Ke3 8. Le2+ Kf4 9. Te4+ Kf3 10. Ta4 jne ta:;;.ape~i surtosal'j.an.t01stuessa. (3. Ta3+? Rd3!). - Tasapeli perl!stuu pi~~~n.~urtosarjan ~ku1seen toistoon. Hienona taidemomenttina koneiston pyormta a8-hl-lmjan ympäri. 845 J. Gunst, 9. kunniamaininia L'Ualia Scacchis:tica L'Centurini muis :foiurnaus Kdl, Lb2, Re4, d3=4. Ka2, La7, Rg2, sa5=4 Valkea voittaa. 1. Rel+, Kbl 2. Lg7!! Re~+ 3. R~e3 L.:ce3 4. Re2 L--:- 5. Reil+ K - 6. R paljastus siten, etta uhkaa lahettia 7. RxL J~ v01t~~a Ka2 5. Ke2 Ka3 6. Lf8+ Ka4 7. Re3 matti. Valkean tomen surto on erinomainen. Jos esim. 2. Lh8?, seuraa 2. - Re3-t ~. ~xe3 ~xe3 4. Re2 Lh6! ja tasapeli..- Yllättävän t?isen siirrop.motivom~i on fl:ieno. ml joutuu vangiksi keskellä lautaa vaikka sen ImJat ovatkm av01met! Suomen Shakin aikaisemmin julkaisemia kotimaisia palkintotehtäviä. 2-siirtoisia: Leo Valve, 1 palk., 2 km ja 1 maininta Suomen Shakki 1951 (kts SSh 4/1952) 3 siirtoisia:. E. af Hällström, 3. palko Skakbladet 1951 (kts SSh 9-10/1952.) E. Hemonen, 1. palkinto ST:n 30. teematurnaus (kts SSh 1/1952.) L. Va~v~, 2. palkinto Suomen Shakki 1951 (kts SSh 4/1952.) A. Rautanen, 1.. mammta Suomen Shakki 1951 (kts SSh 4/1952.) E. Luukkonen, 2. mammta Suomen Shakki 1951 (kts SSh 4/1952.) Kansallinen 2-siirioisturnaus L. Valven, A. Hindsin ja E. Luukkosen muistoksi Kilpailuun saavat osallistua ne kotimaiset laatijat, jotka eivät ole sijoittuneet. ulk~j?ai:;;issa ~ej:. täväturnauksissa. Teema: LaadI 2-surt01stehtava, jossa valkean alkusiirto kiinnittää ja päästää, jolloin vaihtomatti käy mahdolliseksi. E s i me r k k i (kts. kuvio) : Jos musta siirtäisi 1. - d3, ennenkuin valkea on tehnyt alkusiirron (= esipelissä), seuraisi 2. Re4 matti. Ratkaisu 1. Re5 (uhkaa 2. Dxe6 matti) kiinnittää mustan Le2 ja päästää mustan sb5, josta johtuen mustan puolustussiirtoa 1. -, d3 seuraakin nyt vaihto matti 2. Rf3 matti, so, eri mattisiirto kuin esipelissä seuraisi samaa 2 1. Re5 mustan siirtoa. - Palkintojen suuruus ja lukumäärä riippuu osaaottavien tasosta ja lukumäärästä. Tehtävät lähetettävä mennessä kilpailun tuomarille E. Paalaselle, Helsinki, Temppelikatu 7 A.

10 ~----- ~~- 50 SUOMEN SHAKKI ST:n kansainvälinen 3-siirloislurnaus L. Valven, A. Hindsin ja E. Luukkosen muistoksi. ST julistaa kansainvälisen 3-siirtoisturnauksen Leo Valven Arnold Hindsin ja Emil Luukkosen muistoksi. Tehtävät lähetettävä '1953 mennessä kilpailun välitysmiehelle S. Linderborgille osoite Kuusankoski I kahtena kappaleena, joist.a toises.sa asemakuvion li~äksi on laatijan nimi' ja osoite seka ratkmsu, toisessa. amoastaan asemakuvio:.kilpailussa jaetaan palkintoma 2000:-, 1500:- Ja 1000:- Jotka ulkomaisille palkinnonsaajille annetaan kirjallisuutena. Tuomarina toimii J. Hannelius. Suomen Tehtäyäniekat anordnar en internationell problemturnering för 3-dragare tili mmnet av Leo Valve Arnold Hinds och Emil Luukkonen. Tävl~ngsbidragen sändes före den 1: till turneringens ombudsman S. Lmderborg, adr. Kuusankoski, Finland. Problemen bör sändas som två exemplar, av vilka det ena skall vara försett med deltagarens namn och adress och problemets lösning, det andra däremot önskas utan namn och lösning. Pris~n 2000:-, och 1000:- Fmk, som ges åt utländska pristagare som litteratur. Domare J. Hannelius. Suomen Tehtäväniekat announces an international tourhey for 3-ers in memory of Leo Valve, Arnold Hinds and Emil Luukkonen. Entries to reach S. Linderborg, Kuusankoski 1, ~inland.before as two copies, of WhlCh only one should be provlded wlth name adress and solution the other only with the diagram. ', Price~ worthfmk 2000:-, 1500:- and 1000:- as literature. Judge J. HannellUs. Suomen Teh~äväniekat verkiindetei:r: internationales Turnier fiir 3-ziigige Mattprobleme 1m Angedenken der badmgeschiedenen finnländischeh Prob lemisten Leo Valve, Arnold Hinds und Emil Luukkonen. Die Probleme sind einzusenden bis an S. Linderborg Adr. Kuusankoski 1 Suomi (Finnland) in zwei Exemplaren von dene~ das eine ausser de~ Stellungbildes die Lösung, Name und A.dresse enthalten soll, das andere Jedoch nur das Stellungsbild. Als Preise sind Fmk 2000:- 1500:- und 1000:-, Ausländern: Biicher von entsprechenden Werten. Ri~hter: J. HannelIus. A. Ellerman Argentiina Kultamitali tehtäväolympialaisissa Tc3 ARNOLDO ELLERMAN 60-VUOTIAS ~ Arnol~o. Ell.erman, suuri argentiinalainen laatija Ja kakslsnrtolsten maailmanmestari, täytti vuotta. Laaditiuaan esikoistehtävänsä vuonna on hänelle kertynyt vuosien mittaan julkaistua tehtävää (maailmanennätys T. R. Dawsonilla noin tehtävää!). Kilpailuissa sijoittuneiden lukumäärä on 748, joista 84 ~nsipalkintoa, yhteensä 261 pa'kittua tehtävää, 310 kunniamainintaa ja 177 maullntaa.. Ottaen huomioon laadintatyylin muutokset VUOSIen mittaan on Ellermanin jatkuva pinnalla pysyminen osoitus todella suuresta laatijahahmosta.. Tuorein esimerkki siitä että Ellerman ei ainoastaan ole aikansa laadinn~n tasalla vaan ehkä siitä edelläkin, on olympiakilpailumme tulos jossa kilpailussa esimerkkitehtävämme oli kulta~ mitalin arvoinen. Yhdymme onnitteluihin! Es~merkkitehtävän ratkaisu: E: 1. -, f5jf6jg5jb4 2. Re6jLg5jLg3jDxd6 matti. R:~. Tc4-::-c~. (~: Tf3 matti) 1. -:-' Re-:-jRf6jRg5jRc5 2. Re6jLg5jLg3j Dxd6 matti. ~~h!.avasta sa1!0o tu~~anna tolmmut BJarne Blikeng:»Ensiluokka~nen valstonvmhto, Jossa paastetty R ottaa sotilaiden tehtävän kolmessa Jatketun puolustuksen muunnelmassa.» Jan Hannelius ST:n uusi pj. EN SHAKKI 51.V ÄNIEKKOJEN VUOSIKOKOUS ST:n vuosikokous pidettiin A. Rautasen puheenjohdolla Osanottajat kunnioittivat edesmenneiden jäsentensä L. Valven, A. Hindsin ja E. Luukkosen muistoa hetken hiljaisuudella. Virallisista asioista mainittakoon: Johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Tehtäväolympialaiset katsottiin moitteettomasti läpiviedyiksi, josta kiitokset olympiakomitealle, välitysmiehelle ja tuomareille. ST haluaa kiittää siitä taloudellisesta tuesta, jonka turvin kilpailu saatiin päätökseen, paitsi eduskuntaa, jonka myöntämästä määrärahasta saatiin Keskusshakkiliiton välityksellä tuki kilpailulle, myös monia yksityisiä lahjoittajia. Valittiin vuodelle 1953 seuraavat toimihenkilöt johtokuntaan: J. Hannelius (pj.), J. Gunst (varapj.), M. Myllyniemi (siht.), 1. M~~ihoyi \ta1.h.), A. Rautanen (kirj~stonh), varajasemksl E. Paalanen ja E. Hemonen tilintar~astajiksi O. Kaila ja V. Kivi, edustajiksi Keskusshakkiliittoon l Gunst Ja ~. Heinonen ja mainitun liiton tehtäväshakilliseen komiteaan A. Rautanen Ja M. Myllyniemi sekä IPB:n välitysmieheksi J. Hannelius. - Jäsenmaksu jäi ennalleen (vuosimaksu 200 mk ja liittymismaksu 50 mk). - Päätettiin järjestää kansainvälinen 3-siirtois- ja kansallinen 2-siirtoisturnaus L. Valven, A. Hindsin ja E. Luukkosen muistoksi. - Suomen Shak~n taideshakkiosaston toimittajiksi valittiin edelleen M. Myllyniemi ja S. Lmderborg. Osastossa päätettiin järjestää vuosikilpailu 2-3- ja lopputehtävä.xyhmissä sekä ratkaisukilpailu. ' Suomen Shakin vuosikilpailuf. Suomen Shakki julistaa Informal-turnauksen ja 3-siirtoisille sekä lopputehtäville. Kirjapalkintoja. Suomen Shakkis Informal-turnering 1935 för 2- och 3-dragare och studier. Bokpris. Suomen Shakki announces an informal-tourney 1935 for 2-ers 3-ers and endings. Bookprices. ' Suomen Shakki verkiindet ein Informal-turnier 1935 fiir Zwei-und Dreiziiger und Endspiele. Buchpreise. ST:n kansallinen tehtäväturnaus Kotimaisia laatijoita kehoitetaan lähettämään vuosien aikana suomalaisissa lehdissä julkaistut ensipainoksensa (palkinnotta jääneet) tuomitsemista varten osoitteella M. Myllyniemi, Otaniemi A 23. t Eino Sundqvist kuollut Johtaja Eino Sun d q v i s t, tunnettu jyväskyläläinen shakkimies, kuoli kotonaan Keljossa sydänhalvaukseen 43-vuotiaana. Jyväskylän Shakkikerho menetti hänessä innokkaan johtomiehen, joka koko sotien jälkeisen ajan on toiminut kerhon hyväksi. Eino Sundqvist oli mukana perustamassa Keski-Suomen Shakkiliittoa ja toimi myös sen hyväksi ansiokkaasti, kuuluen koko liiton toiminta-ajan sen johtokuntaan. Hän oli aina valmis kaikkeen shakin hyväksi. Varsinkin Jyväskylän Shakkikerhon edustuspelaajana Sundqvist esiintyi miltei poikkeuksetta kaikissa otteluissa ja saavutti mielenkiintoisilla peleillään huomiota. Pelaajana hän kuului Suomen Shakkiliiton 2 luokkaan.

11 52 SUOMEN SHA --Uutisosasto i I Toimittaa ALTTI SALOlLA, Helsinki 1 Eino Heilimo SSL:n uusi pj. Suomen Shakkiliiton vuo oli edust sityisjäsen yhtei jatkokokouksess vat 18, 4 ja 96 singissä HOK:n E. Böökin, jälk' taessa puhetta. mintakertomus tettua liuskaa, j toksella hyväksy yhteenveto osoit tulostaseen lopp ja vastuuvapaus, että vastaisuude ~~un"h"ull YIll;eyaess~ on jäsenille lähetettävä myös tilikertomus. Vaalit lykättiin vallitsevan tilanteen vuoksi jatkokokoukseen. Toimikunta V. Säilä, P. Massinen ja V. Tirkkonen asetettiin tekemään ehdotus luokkakoroituksia koskevien epäkohtien poistamiseksi. Jatkokokouksessa kuultiin Suomen Keskusshakkiliiton tilikertomus ja tilintarkastajain lausunnot sekä TShL:n «uhkavaatimus«.. Puheenjohtajan vaalissa E. Heilimo sai 649 Ja R. Enarvi 347 ääntä. Muut vaalit olivat sovittelun tuloksia. Liittohallit~ksen kokoonpan? v sen valittua keskuudestaan virkailijat, joista slhteen on palkallmen toistaiseksi maalis-toukokuun ajan: pj. kihlakunn.ant.uomari ~ino I;Ieilimo (Iisalmi), vpj. johtaja Reino Nuotio (Hki), ruotsmklelmen slhteen, tark. Gerh. Lindström (Helsingfors, Kaserng. 8 D tel ), t~l.h?it. kultase~r~ Felix Laitinen (Helsinki, P.-Roobertink. 2, 'puh. 28.4?4),.~Ipl.ms. Eero Book (Kotka), ins. Edgar Lindblom (Imatra) ja ins. VIlJO SaIl~ (Turku), varalla t?im.jo.ht. Kosti Klflmala (Tampere), kamreeri Holger Sorensen (Ha~ko!, slhteen Osmo KaIla (Helsinki, Runebergink. 29 B 31, puh ) Ja fll.yo... Erkki Rutan~n (Helsinki). Tilintarkastajat: ekon: E. Fabncus Ja tn K. MoIler, varalla Joht. A. S. Lindqvist ja ekon. T. Rmdell. Suomen Keskusshakkiliiton edustajistoon valittiin itseoikeutetun puheenjohtajan lisäksi F. Laitinen, K. Mölder ja R. Nuotio Helsinki B. Backmansson Lauritsala, H. Heikinheimo Kuopio, H. Helminen Hämeen~ li~na, V. Jylh.ä Turku,.0. Kaila Karjalohja, K. Kulmala Tampere Edg. Lmdroos Oulamen, M. Rmne Joensuu ja J. Yliselä Jyväskylä. Shakin'ansiom~rkkitoimik~nna~sa pää~etti~n SS~:n osalta. ~eura.avat muutokset: päät01m. A. Salollan tilalle dipl. ms. RIsto EnarvI Ja t01m. A. Hinds-vainajan tilalle tekn. johto Kaarle Ojanen.. Jäsenma.l?:su p!:iätetti~n kor~~ttal:!- ~5 ma~ka.sta 50:een markkaan jäsenyhdlsty~?en.. Jas~nta.!-mhtJ: EdellamamIttu toli!l.lkunta ei ollut jättänyt mitään yhtenaista esitysta hallltukselle, vaan V. TIrkkonen esitti jatkokokoukselle toimikunnan jäsenten ehdotukset. Lopuksi tulkittiin liiton kiitollisuus sen al'!-sioituneille toimihenkilöille toim.joht. Ari Ilmakunnaalle ja diplins. RIstO Enarville. Shakki-Propaganda-Schack: vk Hallitus: pj. Gerh. Lindström (Hufa), vpj. E. Tanner (Posti), siht. L. Vilske (Poliisi), rah.h. T. Jaaramo (Verovirasto), E. Rekonen (Tulli), G. österlund (KoHo) ja E. Bonsdorff (Weilin & Göös). Mauno Laisaari TShL:n pj. SUOMEN SHAKKI 53 Työväen Shakkiliiton vuosikokous Sääntömääräinen liittokokous pidettiin Helsingissä Kokouksessa oli paikalla 21 edustajaa yhteensä 15:sta jäsenkerhosta joiden yhteinen jäsenmäärä 760. Kokouksen avasi liiton pj. varatuomari M. Laisaari kosketellen puheessaan Työväen Shakkiliiton asemaa koko maan shakkielämässä. Puheenjohtajina toimivat T. Kerppo Turusta ja 0. Lehtinen Helsingistä, sihteereinä 0. Saarinen ja U. Laakso Helsingistä. Entiselle liittotoimikunnalla myönnettiin tilintarkastajien esittämä tilija vastuu vapaus. Kokous sujui yksimielisyyden merkeissä ja ainoa varsinainen äänestys tapahtui varapuheenjohtajan paikasta. Liittotoimikuntaan valittiin: M. Laisaari (pj), K. Marttinen (varapj.), molemmat uudelleen, O. Saarinen (siht.), E. Nurminen (tal.h.), U. Laakso, P. J. Markkola, kaikki Helsingistä, S. Salmio (Kotka) varsinaisina jäseninä ja varalle T. Kerppo (Turku), V. Pohjanne (Helsinki), E. Hindberg (Tampere), V. Maurisalo (Tikkakoski), A. Koivisto (Hämeenlinna). - Suomen Keskusshakkiliiton edustajistoon valittiin: O. Saarinen, E. Nurminen, V. Kivi (kaikki Helsingistä), M. Rantanen (Tampere), U. Laakso, 0. Lehtinen (Helsinki), S. Salmio (Kotka), P. J. Markkola, E. Salminen, K. Marttinen, V. Sorri (Helsinki) ja A. Koivisto (Hämeenlinna). - Tilintarkastajiksi A. Valkama ja V. Kivi Helsingistä. Kokouksen päätöksistä mainittakooon: 1) Jäsenmaksun suuruus entinen. 2) Liittoturnausmaksun suuruus entinen. 3) Seuraava varsinainen liittokokous pidetään v Helsingissä. 5) Suhtautuminen Suomen Keskus shakkiliittoon, Työväen Shakkiliiton mielestä on Keskusshakkiliiton olemassaolo välttämätöntä, mutta ei katso voivansa jatkaa yhteistyötä Suomen Keskusshakkiliitossa, jollei tämän hallintoelimissä saada aikaan eräitä henkilövaihdoksia. 6) Korotuksesta I:stä mestariluokkaan hyväksyttiin liittotoimikunnan esitys Helsingin Työväen Shakkikerhon helpottavalla ja Turun Työväen Shakkikerhon oikeudenmukaistavalla lisäyksellä varustettuna. Mestariehdokasluokka päätettiin perustaa. 7) Liittotoimikunnan esitys korotuksesta II:sta I-Iuokkaan hyväksyttiin. Kokoukselle oli Suomen Shakin toimittajisto lähettänyt tervehdyksensä, joka luettiin. Kokous kesti kymmenisen tuntia. Shakkitoimittajien kerho: vk Uusintavaali: pj. 0. Kaila, siht. E. Ridala ja tal.h. Gerh. Lindström. Helsingin Rautatieläisten Shakkikerho: vk Hallitus: pj. E. Salminen, siht. M. Leirikangas, rah.h. T. Dahl, B. Breider, E. Fri, V. Reini ja R. Taimela, varalla U. Virtanen ja M. Holpainen. Syysturnaukset: 1. lk. B. Breider ~ (5), A. Ahlgren, G. Forsblom, 0. Jalaskoski ja E. Salminen, kaikki 2% lk. H. Virtanen 7 (9), R. Taimela lk. K. Turunen 5 (7) lk. A. Sassi 9 (l0). Helsingin Shakki-Veikol:: vk ja Johtokunta: pj. V. Alvi, vpj. L. Koskinen, siht. nti S-L. Vuorenpää, tal.h. 0. Kunnas, P. Hietanen, J. Rantanen ja V. Pohjanne, varalla A. Mäkinen ja M. Kettunen.

12 54 SUOMEN SHAKKI Akateeminen Shakkiliiton. Vuosikokouksessa valittiin pj:ksi edelleen ekon. Kai Palmgren, sihteeriksi Pertti Karvonen (SO) ja ulkoasiainsihteeriksi Bo Nyren (NN). Kokouksen päätöksen mukaisesti on ASL nyttemmin liittynyt Suomen Keskusshakkiliittoon. Liiton kolmanneksi kunniajäseneksi päätettiin kutsua kansainvälinen mestari Osmo Kaila. Helsingin Shakkiliitto. Vuosikokouksessa valittiin hallitukseen Gerh. Lindström (pj., Gambiitti), M. Laaksonen (varapj., HTS), G. Österlund (siht., KoHo), N. Lindholm (tal.h., HS-V), T. Dahlman (kal.h., HSM), varalla N. von Essen (HSK) ja A. Kallio (SSK). Helsingin mestaruusturnauksen parhaat: M. lk. O. Katajisto HSM 5%, A. Fred HSM 5, H. Koskinen Gamb. 4%. - Naistenryhmä: M. Fager HYS 6, S.-L. Vuorenpää HSV 4, E. Winter HYS ja S. Hyömäki HSK 1. - I lk. ryhmä 1: J. Haanpää Gamb. 6, P.-E. Ekblom Gamb. 4, P. Kajaste SSK 3%. - Ryhmä 2: E. Rutanen HYS 7 (7), N. Vikberg Gamb. 4%, G. Grantberg HSK 4.- Ryhmä 3: H. Kahra SSK 5%, B. Ellenberg Gamb. 3%, R. Nylund SSK 3J;;? - Ryhmä 4: A. Backlund HYS 5%, K. Kinnunen HYS 4%, A. Pyykkönen HSK 3. - II lk. ryhmä 1: O. Wikman HSM 5, P. Tarkkonen SSK 4J;;?, K. Marttinen HTS 4%. - Ryhmä 2: U. Sokura HTS 5%, L. Sammalisto SSK 5%. - Ryhmä 3: A. Hänninen HSM 5J;;?, K. Lembidakis HYS 4%, V. Leikas HYS 4. - Ryhmä 4: G. österlund KoHo 4%, K. Aaltola HSV 3%. Helsingin Shakkiklubi piti vuosikokouksensa Hallitukseen valittiin pj. V. U. Mustonen, vpj. R. Nuotio, siht. K. Kuusela, rah.hoit. N. von Essen, kal.hoit. E. Holm, muut -jäsenet Y. Kivimies ja T. Rindell, varalle J. P. Hintikka ja T. Lindberg. Syys turnauksen palkintosijat: 1. lk. (14) A. Pyykkönen 10, B. Lönnblad 8, Y. Kivimies 8, P. Lihtonen 71f2, K. Kuusela 7%. Koepelaajat G. Brantberg, H. Brantberg ja R. Lapojärvi hyväksyttiin 1. lk:aan lk. (7): C. Granberg 4 (koepelaajaksi 1. lk:aan), L. Hallia 3%, T. Lindberg 3%. - 3 lk. (9): E. Holm 7 (korotus), A. Baroni 6%, G. Söderlund 5%, H. Tawaststjerna lk. (6): S. Leitsola 5 (korotus), B. Österman 3. V:n 1952 tasoituspikapelimestaruuden voitti 8 kierroksen jälkeen J. Holopainen. - H. J. Karjalaisen pikapelimaljan sai v haltuunsa Y. Kivimies. - Klubin mestaruusottelussa haastaja A. Pyykkönen voitti V. U. Mustosen 3%-2%. Helsingin Shakkimiehet: vk Hallitus: pj. F. Laitinen, vpj. K. Reinikainen, siht. V. Niiranen, rah.h. K. Birn, kerhomest. O. Kjellberg, turn.j. T. Dahlman, kal.h. V. Sinkkonen, kirj.h. O. Lindholm, varajäs. K. Tanhuanpää ja T. Tuovinen. Syysturnaukset: M. K. Ojanen 10% (11), A. Fred lk.: O. Katajisto 9% (11), P. Kaartinen 6%, E. Sahlberg ja V. Tirkkonen lk.: O. Vikman 8 (10), E. Tolvanen lk.: V. Niiranen 6 (7) lk.: E. Lähde 8 (10). Suomalainen Shakkikerho: vk Hallitus: pj. R. Enarvi, vpj. S. Helle, siht. O. Kaila, tal.h. K. Mölder, 1. Solin ja A. Kallio, varalla H. Kahra (kal.h.) ja P. Kaj aste. Syysturnaukset: 1. lk.: P. Kajaste 4% (5), 1. Mäkihovi 4, E. Puhakka lk.: A. Hartela 2% (3), L. Sammalisto lk.: M. Kulonpalo 4 (4), I. Leikas 2%. - Koululaiset Pylkkänen 5, Lehtinen 3 % kerholle perustettiin erityinen nuorisojaosto, jonka johtoon valittiin pj :ksi P. Kajaste, siht:ksi L. Sammalisto ja L. Suninkoski. Nuorisojaoston ensiesiintyminen tapahtui , jolloin kerhossa pidetyn shakki-illan aloitti P. Kajasteen tervehdyspuhe. Vpj. S. Helle puhui vieraille ja myöskin nuorille, joille shakki ei saa muodostua itsetarkoitukseksi. Sen jälkeen suoritettiin pikapeliottelu SSK-Gambiitti, jonka isäntäjoukkue loppukirinsä ansiosta voitti 36%-271f2. 8-miehisten joukkueiden parhaan pelaajan hopealusikat saivat I. Solin (7 p.) ja G. -Stude (6% p.). Ottelun toinen erä suoritetaan Gambiitissa Samanaikaisessa nuorisosimultaanissa kansainvälinen mestari O. Kaila saavutti tuloksen +21, -2, =1. SUOMEN SHAKIn 55 Helsingin Yleinen Shakkiseura. Vuosikokou.ks8ssa Ivar Hör~am~er johti samalla tavalla kokouksen kuin hän on. seuraa 30-yuoden ajan J~htanut. Ihailtava innostus suuren persoonallisuuden VOIma, avaran SIelun suuripiirteisyys, raka~tettava huumori olivat yielä l;erran parh~immillaan ja kokous sujui vauhdikkaasti suuren hyvar:tuulisuuden val~ltessao Mutta vain muutaman päivän kuluttua kohtasi seraa ankara ~sku. Ivar Hörhammer poistui äkkiä keskuudestamme. -::- Kok0l;lksessa,.~ossa oli läsnä noin 60 jäsentä, valittiin hallitukseen K. Molder (PJ.), H. I;llpola (varapj.), E. Rutanen (siht.), K. Kinnunen (rah.h.), S. I~ukkone~ (klrj.h.), G. Meyer (kal.h.), turnausjohto: A. Bt~~man, G. Meck.lm, N.. Enk.~so~,.A. Marganavicius ja I. Lembidakis, muut Jasenet T. Salo Ja I. Nlemela. Tllmtarkastajat T. Aminoff ja K. Sundström. Shakki~~stari T. Salo sai seuran kultaisen ansiomerkin. Kaikki maksut pysytettlln ennallaan. Helsingin Työväen Shakkikerho: vk Johtokunta: pj. V. Sorri, vpj. K. Marttinen, siht. O. Saarinen, tal.h. N. Säilä, jäsenkirj.. L. P~lomaa, ka.l.h. A. Jakobsson, M. Erkkilä, varalla A. Nilsson, J. Tammmen Ja A. Saano. Länsi-Uudenmaan Shakkiliiton vuosikokouksessa Hangossa oli edustettuna 8 liiton 10:stä jäsenyhdistyksestä. Vanha hallitus (pj. pankinjoht. W. Lindqvist, E. Asplund, E. Akren, R. Nyström ja.~. Lönnroth, varalla H. Sörensen ja M. Lindholm, kaikki Hangosta) vahttlln uudel~ee~ kolmanneksi vuodeksi, vaikka tapana on vaihtaa hallitu~sel? kot~p'~lkk.::a aina kahden vuoden kuluttua. Tämän vuoden joukkuekllpallut paatettlln suorittaa neljässä sarjassa. Parhaat joukkueet pelaav::t j.oko A- tai B-sarjassa, varajoukkueet C- ja D-sarjoiss~. - Joukku~kilpaI~uJen tulok~et v. 1952: A-sarja: Lohjan Shakkikerho, 31 PISt., I:Ia~gon Ja ~anaan s1;akklkerhot, 2~, Schacklubben -46 (Tammisaari), 26, Ammneforsm Shakklkerho,.25 1V2 Ja Etelä-Lohjan Shakkikerho, 1IJ!z. Viimeksimainittu j.oukkue putosi 1?-sarjaan. - B-sarja: Hangon Työväen Shakkikerho,. 4,2 Pl~t. (nousl1: A-sanaan), Tammisaaren ja österbyn shakkikerhot, 35, Flskarsm S~ak~lk~rho 321~2, Schackklubben -46 B, 30%, Hangon Shakkikerho B, 21 J;:t Ammneforsm Shakkikerho B, 14. Joukkueiden suuruus on ollut 10 pelaajaa. Kotkan Työväen Shakkikerho. Vuosikokouksessa valittiin joh~okuntaan T. Kallio (pj.), Y. R.autia~nen (sih~.), J.Kaarto (tal.h.), J. Kan,alainen, L. Laakkonen, A. Outmen ]a R. <?utmen. - Syysturnal!ksen \uloksista mainittakoon: 1 luokka: 1) H. Mahkka 8 (11), 2) R..Outme~ 7 V2, 3) T. Kallio 7 l h. - I~ luokka: 1) L. Kasatkin 9%.(12), 2) ~.auli ~;:trttmen 8%, 3) Pertti Marttinen 18. Kasatkin ja Pauli Marttmen hyvaksyttllm koepelaajiksi 1 lk:aan. - III luokka: 1) R. Kotilainen 8 (10), 2) O. Hannula 6J;;?, 3) O. Kaunonen 6. Kotilainen sai koroituksen II lk:aan. - IV: luokk~: 1) S. Outinen 7 (10), 2) H. Montonen 3, 3) V. Ka!a.sm~a 3. S. Outmen salookoroituksen III lk:aan. - Pikaturnausten vuosikilpailu: I-II lk. ryhma 1: R. Outinen 58 pist., 2) H. Matikka 56, 3) Pauli Marttinen 47Y2..-;- III-;-lV lk. ryhmä 1: 1) O. Kenraali 59% pist., 2) S. Outinen 40, 3) V. Lllmatamen YR. Turun Työväen Shakkikerho. Vuosikok:ssa ol~ lä~n~.. ker1;on koke: aktiivinen pelaajakaarti. Asioiden käsittely ~uodos~u1 en~ta~n VIlkkaaksI (puheenvuoroja käytettiin 120). A. Jo~.nsson~~ laatima toimmtak~r~?mus hyväksyttiin, tili -ja vastuu~apaus myonnettll~n, hallitukseen vahttlln T. Kerppo (pj.), K. Arasola (vp].), A. J.?hnsson (~lht.)! O. Ranta (k~~us~o.nh.), K. Lindström (ta1.h.), A. Aaltonen (JasenkIr]un), OlVa Alho, Y. Tah~l Ja ~. Saimaa. Tilintarkasta,jiksi Olavi Alho ja A. H. Ruusunen. LopuksI suontettiin syys turnauksen palkintojen jako. Riihimäen Shakinystävät. Yk valittiin pj :ksi tri Yrjö Penttinen ja sihteeriksi Onni Paronen (03. Riihimäki, Sako Oy.). Tikkakosken Shakkikerho. Vuosikokouksessa valittiin johtokuntaan V. Maurisalo (pj.), V. Vikström (varapj.), H.. Vepsäl~ine~. (siht.), A. Veistämö (rah.h.), A. Lahtivirta (kal.h.), M. Jetsu Ja Y. Harskla.

13 56 SUOMEN SHAKKI Bo Nyri!n uusi akateemisen mestaruutensa V akateemisesta mestaruudesta ensi kertaa pelataan siten että henkilökohtainen kilpailu on kevät- ja joukkuekilpailu syysluk~kaudella. Edellinen aloitettiin ja keräsi kaikkiaan 30, osanottajaa, joista tasan puolet A-luokkaan. Tämä jaettiin kahteen ryhmään, joista arpa teki II:sta»kuuman«. Arpajako pakotti lopputurnaukseen, joka suoritettiin Nylands Nationissa Tulokset: A-1uokka I ryhmä R. Heikkilä (KY) ja K-E. Juselius (NN) 5 (7), E. Sahlberg (HO) 4%, P. Kajaste (TY), S. Kukkonen (ESO) ja O. Vikman (KY) 3, B. Johansson (KSO) 2)12 ja L. Sammalisto (ESO) 2; II ryhmä B. Nyr m (NN) 4% (6), J. Haanpää (ESO) ja S. Kaian (TY) 4, R. Nylund (TY) ja E. Rutanen (ESO) 2)12, A. Backlund (WN) 2 ja A. Lahti (HO) 1%.. B-Iuokka N. Jutila (EPO) 6 (7), J. Perkinen (TY) 5%, K. Koistinen (ViO) Ja A. Vahtera (VSO) 4, E. Hakulinen (TY) 3)12, R. Teppo (EPO) 2 P. Karvonen (SavO) ja O. Välikangas (SavO) P/z. ' C-Iuokka M. Naskali (KyO) 5 (6), A. Leppälä (PPO) 4%, J. Rossi (SavO) 3)12, J. Kurki-Suonio (SavO) 3, T. Kähkönen (ESO) ja P. Lindfors (ESO) 2 sekä A. Brax (HO) L A-luokan lopputurnaukseen pääsi ryhmänsä kolme parasta. Siinä mestaruuden puolustaja Nyr m osoittautui ylivoimaiseksi, mutta ilahduttavan varmasti pelasi myös Juselius, joka sivuutti tunnetun Haanpään. Lopuilla pelaajilla, jotka kaikki ovat vielä nuoria ja alkukilpailussa panivat tien pystyyn sellaisilta tunnustetuilta tekijöiltä kuin B. Johansson, S. Kukkonen, R. Nylund ja E. Rutanen, tulee ajan mittaan olemaan paljonkin sanottavaa shakkiarenoilla. Tulokset selviävät taulukosta. 1. B. N yren (NN)... 1 % % 1 2. K-E. Juselius % 1 3Y2 II 3. J. Haanpää... % 0 % III 4. S. Kajan /2 % R. Heikkilä..., 0 % 0 % E. Sahlberg..., Loppukilpailun kolme parasta sekä E. Pesonen on valittu edustamaan Suomea Brilsselissä maaliskuun jälkipuoliskolla pelattavia IUS:n (= Kansainvälinen Ylioppilasliitto) alaisissa joukkuekilpailuissa. Henkilökohtaisen mestaruuskilpailun pääjärjestäjän helteen kantoi Akateemisen Shakkiliiton sihteeri Pertti Karvonen. SUOMEN SHAKKILIITON 30-VUOTISJUHLASIMUL TAANEJA (111) Osmo Kailan pelaamat juhlasimultaanit jatkuivat helmikuussa seuraavasti: Aika Paikka Voitot Häviöt Tasap. Yht Imatra " (kellosihlultaani) Lappeenranta " (kello simultaani) Kouvola Imatra ja Lappeenranta ovat jatkuvasti taattuja shakkipaikkakuntia, vaikka kummassakin nähtiin ensi kertaa kellosimultaania. Etenkin jälkimmäisessä syntyi useampia mielenkiintoisia pelejä, joista kolme on julkaistukin Helsingin lehtien shakkipalstoissa. Kouvola kulkee kapteeni Mauri Vesterisen johdolla kohti entistä vilkkaampaa shakillista tulevaisuutta. Ensi kesänä järjestetään Kaakkois-Suomen Shakkipiirin henkilökohtaiset mestaruuskilpailut Kouvolassa. Maaliskuuussa tullee 30 paikkakuntaa ja siten urakka täyteen, mutta joukko kutsuja on yhä voimassa. SUOMEN SHAKKI 57 Schacknytt från Gamla Karleby 1 Gamla Karleby har intresset för det ädla schackspelet stegrats avsevärt under de senaste åren, och verksamheten såväl inom som utom Gamlakarleby Schacklubb r.f. Klubbens medlemsantal är för närvarande cirka 60, men därutöver deltar ett flertal icke-klubbmedlemmar i tävlingar, som arrangeras av klubben för att öka intresset för schackspel på orten. Orsaken till att intresset blivit livligare under de senast förflutna åren torde ogensägligen vara den, att en s.k. bolagsturneringanordnas av schackklubben engång årligen. Det är inte fråga om några stora bolagsmatcher, utan i stället spelas en hei serie mellan de olika firmornas och korporationernas tremannalag. Denna bolagsturnering vanns första gången år 1951 av Hankkija. Senaste år segrede Svenska Samlyceet, och de ss spelare ser ut att ta hem segern också detta år. Schakspelets dag den firades traditionellt med en turnering om stadsmästerskapet i trumspel. Turneringen hade samlat 22 aktiva spelare och efter en segsliten kamp utgick klubbens yngsta elitspelare Derik L a r d 0 t som segrare, medan fjolårsmästaren L. Eri k s s 0 n stannade på fjärde plats. Två gånger årligen utkämpas också stadsmatcher mot grannstaden Jakobstad på 25 bräden. Också dessa matcher har andra än klubbmedlemmar rätt att delta i. Tyvärr - ur vår synpunkt sett - har dessa stadsmatcher på ett undantag när resulterat i seger för Jakobstad. Den enda gång Gamla Karleby vunnit var våren 1949, då kampen försiggick på endast 15 bord och Jakobstad hade sänt endast III- och IV-klass spelare i elden, varvid Gamla Karleby vann med 8-7. Också inom klubben är verksamheten rätt livlig. Arligen anordnas en s.k. klubbturnering för medlemmarna samt en klubbturnering i trumspel. Vidare har klubben på sitt program en träningsturnering i trumspel den första måndagen i varje månad. Klubbens flitigaste och måhända också star kaste spelare just nu är junioren Derik Lardot, som tack vare sin säkra spelstil och sin stora teorikunskap alltid håller sig i den absoluta toppen vid varje turnering. 1 höstas hade klubben också besök av schackmästaren O. Kaila, som gav en simultanföreställning mot 34 gamlakarlebyspelare. Resultatet blev 29 segrar, 1 oavgjort och 4 förluster för schackmästaren. De fyra»kailadödarna«i Gamla Karleby var G. Lågland, J. Talus, E. Eronen och L. Perhiö, medan S. Sundqvist spelade remi. lnstundande höst firar klubben sitt 15-års jubileum. För att celebra femtonårsminnet av klubbens start har vi nu planer på att försöka få någon förbundsturnering förlagd till orten. En sådan skulle säkert i än högra grad stimulera inhesset i Gamla Karleby, där det redan nu finns på andra hundratalet personer, som i större eiler mindre utsträckning offrar en del av sin lediga tid åt gudinnan Caissa. - T -s. Vaasan Shakkiseura. Vuosikokouksessa valittiin pj:ksi edelleen yk.. simielisesti joht. J.. Lehto, sekä johtokuntaan A. Isosalo (varapj.), M. Toivola (rah.h.), V. Vainionpää (jäsenkirj.), K. Vahevaara (siht.), G. Brännbeck, V. Nordbeck ja A. Keiri. Tilintarkastajiksi Bj. Labbart ja A. Häggblom, varalle M. Bäck. Seuran taloudellisen tilan todettiin huomattavasti parantuneen. Kuluneen vuoden liikevaihto oli markkaa. Ojasella menesfystä Mar del Plafassa. Suomalainen Kaarle 0 jan en voitti Mar del Platan kansainvälisen shakkiturnauksen 3. kierroksella tiistaina argentiinalaisen vastustajansa B u r g ala t i n 30. siirrossa. Muissa peleissä olivat tulokset seuraavat: Jauregui-Maderna 0' siirtoa, Guimard-Jac. Bolbochan 1-0, 33 siirtoa, Gligoric-Medina siirtoa, Wexler-Cuellar-Cacharna 0-1. Gligoricin suoritusta pidetään kilpailujen tähänastisista parhaimpana suorituksena.

14 1. SHAKKILIITTOJEN JA -YHDISTYSTEN OSOITELUETTELO Suomen Keskusshakkiliitto. Pj. A. Ilmakunnas, Hki, Mikonk. 15 (30671). Siht. V. Palomaa, Hki, Messeniuksenk. 3 b A (72523, ko 93824). Suomen Shakkilii±to. Pj. E. Heilimo, Iisalmi. Varapj. R. Nuotio, Hki Munkkiniemi, Linnantie A 8. Siht. O. Kaila, Hki, Runebergink. 29 B (42144, Kirjeenvaihto). Työväen Shakldliitfo. Pj. M. Laisaari, Hki, Töölönk. 8 A 8 (20371/207 ko ). Siht. P. J. Markkola' Hki, Helsingink. 21 D 101 (6254i toimeen.) Rah.h. E. Nurminen, Hki Lauttasaari, Lauttasaarentie 31 A 8: Suomen Tehtäväniekai. Pj. J. H.annelius, Mikkeli, Varuskunta. SIht. M. Myllyniemi, Hki-Otaniemi A /208). Postisiirtotili Akateeminen Shakkiliiifo. Pj. Kai Palmgren, Hki, Tarkk'ampujank. 16 A 2 (21793). Siht. Pertti Karvonen Hki, Museok 25 B 28 (42163). ' Helsingin Shakkiliii:to. Pj. Gerh. Lindström, Hki, Kasarmink. 8 D (35342). Siht. E. Rutanen, Hki Meritullink. 16 (65828). ' Helsingin Shakkiklubi. Pj. V. U. Mustonen, Helsinki, Valpurintie 3 (22706, ko ). Siht. K. Kuusela, Helsinki, Vuorimiehenkatu 10 C 84 (62198). Pelaa: Iso-Roobertink. 36 D 51 ma ja to klo l:ielsingin Shakkimiehet. Pj. F. LaItinen, H:ki, P. Roobertinkatu 2 (28484, ko 21901). Siht. V. Niiranen Sepänkatu 11. A 5. Pelaa: Ruot~ ~alainen Tyttölyseo, Bulevardi 18, ti Ja pe Helsingin Shakki-. ;Z ". veikot. Pj. O. Lehtinen, Hki, Hietalahdenk. 3 A 20 (23095). 47 Hietalahdenk. 4, Ra Martank. 4 C. Pelaa: Siht. I. Puhto,. Pasila, vintola Hana, ke ja pe 18-,-23. Suomalainen Shakkikerho. Pj. R. Enarvi, H:ki, -Museokatu 36, Basis (497532). Pelaa: Taidehalli, Ainonk. 3 ma 19. Helsingin Työväen Shakkikerho. Pj. V. Sorri, Hki, Agricolank. 7 (73461). Siht. O. Saarinen, H:ki, Vanajantie 20. B 8. Pelaa: Söörnäisten rantatie 10, Ruokala Meri ti ja pe. Helsingin Yleinen Shakkiseura. Pj. K. Mölder, H:ki, Taivaskalliontie 4 a (61338, ko ). Siht. E. Rutanen, Hki, Meritullink. 16 (65828). Pelaa: Mikonkatu 3 Ravintola Perämies ma ja to Helsingin Rautatieläisten Shakkikerho. Pj. Eero Salminen, Hki, Mannerheimintie 94 D 90. Siht. M. Leirikangas, Hki, Vallininkuja Gamlakarleby Schacklubb. Ordf. Matti Uitto, Långbrogatan 33 B. Sekr. Börje Krokfors, östra Kyrkog. 15. Spellokal: Hotell Societetshuset, månd. och fred Haminan Shakkikerho. Pj. Johannes Nyrkiö. Kirj.vaihto A. G. Ojanen (1281 ja 1578). Molempien os. Hamina. Pelaa Haminan Sotilaskoti ke ja su Hämeenlinnan Shakkikerho, Pj. H. Helminen, Birger Jaarlink. 12 (3778). Siht. K. Rantanen, Oikotie 2 (2581 toimeen). Pelaa: Linnank. 2 Kansalliskerho ma 19. ' Hämeenlinnan Työväen Shakkikerho. Pj. A. Laitinen, Härkätie 23, Siht. A. Koivisto, Katumaa B 30. Pelaa Työväentalo su 16 ja ti 18. Iisalmen Shakkikerho. Pj. Eino Heilimo, Iisalmi (330). Pelaa: Savonkatu 22 Kahvitupa ke 18 alkaen. Imatran Shakki -48. Pj. Ins. E. Lindblom, Imatran Voima Oy. (1370 ko 1371). Siht. O. Jonsson, Imatra, Rautatehdas B 97 (5021). Pelaa: Valtion Hotelli ma ja pe. Lovisa Schackklubb-Loviisan Shakkikerho. Pj. H. Holmberg, Lov. Säästöpankki (869). Siht. V. Tallgren, Degerbynk. 21. Pelaa: Linjaautoasema ti ja pe Joensuun Shakkikerho. Pj. M. Rinne, Kauppak. 23b A (3176). Siht. A. Kyheröinen, Jns, Sirkkala (2875). Pelaa: Hotelli Pielishovi ma 18,30-22,30. Jyväskylän Shakkikerho. Pj. T. Yliselä, Jlä, Kauppak. 5 (4149, ko 4321). Siht. S. Korhonen, Jlä, Kauppako 41 (2624). Pelaa: Kauppak. 35, Kauppalaisseura (1011) ma 18. Kajaanin Shakkikerho. Pj. L. Louhi, Kajaanin asema-alue (60/29, ko 60/22). Siht. H. R. Hyvönen, Kauppako 3, Osuusteurastamo (712, ko 512, 2 soittoa). Pelaa: Seurahuone to Keski-Suomen Shakkiliitto. Pj. K. Kotikoski, Saarijärvi (262). Siht. O. Puhakka, Jyväskylä, Postitoimisto (4387). Kouvolan Shakkikerho M. Vesterinen, Keskik. 5 A 5 (3041/47 virkaan). Siht. L. Vallasvuo, Männistöntie 3. Hot. Hospiz ti ja pe Kotkan Shakkikerho Pj. V. Hietanen, Kalliola 557 (Gutzeit 341). Siht. ja rah.h. O. Tikka, Tullikamari. Pelaa: Tehtaank. 16, Federationin ravintola ma ja to 18,30-22,30. Kotkan Työväen Shakkikerho. Pj. Taisto Kallio. Siht. Y. Rautiainen, Kotkank. 13. Pelaa: Tilihalli, Tehtaank. 7, su 10-14, ti ja ke Kuopion Shakkikerho. Pj. M. Ryynänen, Kasarmialue (sarja 4701). Siht. L. Tikkanen, Savonk. 10 (2440). Pelaa: Hotelli Puijonsarvi ti (tai ma) Lahden Shakkikerho. Pj, A. LimneIl, Savonkatu 47 (3457). Siht. E. Puuronen, Kirvesk. 4. Rah.h. B. Hirvala, Asko Oy. Pelaa Hämeenk. 10 Ravintola Liitto ti ja pe Lamminpään Shakkimiehet. Pj. Hannu Miettinen, Lamminpää, Voima. Siht. Oiva Koskinen, Lamminpää 415. Rah.h. O. Mansikkamäki, Lamminpää. Pelaa: Osuuskunnan talo pe Lahden Työväen Shakkikerho. Pj. A. Laaksonen, Kaupungin talo (4672 ja 5081/17). Pelaa Kaupungintalo, VPK:n kerhohuon. ma ja to Lappeenrannan Shakkikerho. Pj. B. Backmansson, Lauritsala (L:ranta 28 ko 221). Siht. P. Valpas, Toikank. 12 (102). Pelaa: Hotelli Patria ma ja to Lapuan Shakkiseura. Pj. 1. Mäenpää, Lapua, Veräjänkorva. Siht. E. Vuorenmaa, Lapua. Luonetjärven Shalddkerho. Pj. E. Vehniäinen. Siht. O. Kyytsönen, Tikkakoski. (Jyväskylä 1640). Pel:w: LeR.4:n Alipäällystökerho pe 19. Suomen Shakin numero 3 Riihimäen Shakinystävät. Pj. Y. Penttinen, Töyryk. 7 (3469). Siht. O. Paronen (kirj. vaihto), Sako Oy. (3376). Mikkelin Shakkikerho. Pj. K. Teräsalmi, Hallitusk. 3 B 17 (425). Siht. E. Toivio, Polttimonk. 15. Pelaa: VPK:n kerhohuoneisto ma ja to Tampereen Shakkiklubi. Pj. K. Kulmala, Tukku Oy. Sihteeri P.-E. Aalto, Tekn.opisto. Pelaa: Ravintola Tuotanto, Hämeenkatu 26 ti ja pe Tampereen Työväen Shakkikerho Pj. T. Lunneva, Messukylä, Vuohenoja 16. Siht. A. Ahlstedt (kirj.vaihto), Epilä, Kirjasto. Pelaa: Hammarenink. 5, Maantuotteen Ravintola. Tampereen Lentokonetehtaan Shakkikerho. Pj. U. Lahti, Riihitie 14 elo. Siht. M. Koskinen, Erätie 41 A 3. Tikkakosken Shakkikerho. Pj. V. Maurisalo (Jyväskylä 1620/85 2 soittoa). Siht. H. Vepsäläinen, Tikkakoski. Pelaa: Tikanmaja pe 18 ja su 12. Turun Shakinys:l:ävät. Pj. V. Säilä, Tku, Linnank. 57 D 7. Siht. R. Rantala, Tku, Aningaistenk. 14 A 32. Pelaa: Mikael Agricola Hospits ma ja pe Turun Työväen Shakkikerho. Pj. (1 T. Kerppo, Kristiinankatu 5 (12190). Siht. A. Johnsson, Braahenk. 2. (18815). Pelaa: Sirk- - kalank. 12 Lastensai- 1 raala ma, ke, pe ja su Vaasan Shakkiseura. Pj. J. Lehto, Rantak. 14 (2796 ko 2567). Siht. K. Vahevaara Karjalank. 11 (ko 3891). Pelaa: Pitkäk. 26, Kahvila Keskus ti ja pe 19 (3287). Ylistaron Shakkikerho. Pj. Pentti Raina. Siht. Jussi Kanervo. Osoite: Ylistaro kk. Suomen Shakin seuraava numero ilmestyy 11uhtikuun loppupäivinä. Siihen tarkoitetun aineiston pyydämme liihewim~i~in viimeistään mennessä toimitukselle. Päätoimittajan puhelin numero: Helsinki (kotiin), jossa varmimmin tavattavissa iltaisin.

15 Tunnettu ja tunnustettu - herkku tupakan tuntijain fyg~ 5TRc.. e II _. KIRJAPAINO OY. FO LIO BOKTRYCKERI AB. HELSIN KI Kasarmikatu 26 - Puhelin ja 35542

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Sarjan toisessa osassa tutustumme erääseen Botvinnik-slaavilaisen sivumuunnelmaan, siirrolla 7. a4 alkavaan asemallisena

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4 SUOMEN SHAKKI Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S. 134 1977 - N:o 4 I AVOIN SUOMEN SM-TURNAUS, HELSINKI 4.-19.6.1977 1. Antti Pyhälä, G 10i/13 2. Yrjö Rantanen, TaSY 10~ 3. Timothy Binham, HSK

Lisätiedot

Shakkiopas vähemmän pelanneille

Shakkiopas vähemmän pelanneille Shakkiopas vähemmän pelanneille Sisällysluettelo: 1. Siirtäminen 2. Yleisiä muodollisuuksia 3. Pöytäkirjan pito 4. Avaukset yleensä 5. Siirron miettiminen 6. Vastustajan vuoro 7. Koulumatti ja Preussilainen

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja ~uomen MM ottelun pääuäjäistilaisuuden kohokohta: maailmanmestari Mihail B 0 tv i n n iki n seppelöinti on suorifej:tu. Oikealla ex-maailmanmes±ari M. Euwen tyiär, neiti E uwe, vasemmalla FIDE:n varapresidentti

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA!

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Shakkitehtävien ratkaisemisen maailmanmestaruuskilpailuissa

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Suomflll r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Maailmanmestaruuden ylioppilaiden MM-kilpailussa Uppsalassa voittanut Neuvostoliiton joukkue vieraili paluumatkallaan maassamme Akateemisen Shakkiliiton

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i  c,  ~,,~,,~ (', ~ r, ' l  A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki SI1(Jm(!.n ~l~~j~ ~-~ ( N:o 6 LOKAKUU 1970 J SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh.

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat HELSINGIN MESTARI SHAKIN OSCAR Kansainvälinen shakkitoimittajien liitto AIPE järjesti jo

Lisätiedot

Opettajan opas. Shakkilinna www.shakkilinna.fi info@shakkilinna.fi

Opettajan opas. Shakkilinna www.shakkilinna.fi info@shakkilinna.fi Opettajan opas Shakkilinna www.shakkilinna.fi info@shakkilinna.fi Saatteeksi kerho-ohjaajalle Säännöt hanskaan ja pelaamaan käsittelee shakkipelin perusteet kymmenen kerhotunnin (45 minuuttia) aikana.

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT ERKKI TURUNEN (HSK) PAAVO

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.7.1987 MAAILMAN KÄRKI 1. Garri Kasparov (SU) 2740 (+ 5)

Lisätiedot

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA:

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA: Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUSI MAAILMANMESTARI TÄSSÄ NUMEROSSA: 471 Ehdokasottelu Short-Gelfand 478

Lisätiedot

JOKELAINEN - MIKKOLA, SSL:n mestaruus Molemmilla on ratsu vihollisen nurkassa,

JOKELAINEN - MIKKOLA, SSL:n mestaruus Molemmilla on ratsu vihollisen nurkassa, SUOMEI SNI JOKELAINEN - MIKKOLA, SSL:n mestaruus 1979 Molemmilla on ratsu vihollisen nurkassa, mutta va 1 kea 11 a on parempi nurkka! Miten matinteko sujui? (sommitelmaosasto, s. 183) 1979 N:o 4 KOTIMAINEN

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Tässä kolmiosaisessa artikkelissa yhdistän shakin kauneuden yhä syvenevään avausteorian tutkimiseen esittelemällä

Lisätiedot

.,,' shakkilehl-i. Kesäkuu N:o 3 ,'~ ~ v J

.,,' shakkilehl-i. Kesäkuu N:o 3 ,'~ ~ v J N:o 3.,,' shakkilehl-i, E o ~ UI,'~ ~ v J Kesäkuu 1961 i' I 5 h a k k i a sana;n, kuvin ja piirraksin SHAKKI-S NOMAT Numero 2 ilmestynyt! Sisältää kuvakatsauksen Helsinki-Tukholma kaupunkiottelusta ja

Lisätiedot

su=.n Keskusshakki/iitto

su=.n Keskusshakki/iitto su=.n Keskusshakki/iitto Suo n Shakki/iitto Työvä Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PERUSLIITTOJEN MESTARIT JOUNI YRJöLÄ, SSL TIMO PIRTTIMÄKI, TShL PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Strategia !!!*)!$#!!32!-,!322!!!!!*(!!32!!!!!!!31!-+!!31!"!!31!!!! musta luovutti. II esimerkki. Smyslov - Szabo, Hastings 1954.

Strategia !!!*)!$#!!32!-,!322!!!!!*(!!32!!!!!!!31!-+!!31!!!31!!!! musta luovutti. II esimerkki. Smyslov - Szabo, Hastings 1954. Strategia. tunti: Sotilasenemmistön hyväksikäyttö kuningatarsivustalla Loppupelissä sotilasenemmistö kuningatarsivustalla on merkittävä asemallinen tekijä. Perusideana on sotilasenemmistöä hyväksikäyttämällä

Lisätiedot

--------------------~.

--------------------~. qj~.. n ("" / %,0 ~--~ ln:o. 1 HELMKUU 195 ~J --------------------~. Kiittäen joulutervehdyksisiä ja hyvän uuden vuoden toivotuksista, joilla Suomen Shakin lukuisat ystävät ovat jälleen ilahduttaneet meitä,

Lisätiedot

...--N-:O-2- H U ~ T-;K -;U-lS-5S--)

...--N-:O-2- H U ~ T-;K -;U-lS-5S--) Suomen ~_I...--N-:O-2- H U ~ T-;K -;U-lS-5S--) C fihakki 15. 1. IS56 alkaneen radiopeiin M. J u d 0 v i t s h-ii:. 0 i a ne n arvontatilaisuus Yleisradiossa, jossa olivat paikalla Neuvostoliiton Helsingin

Lisätiedot

SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5

SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5 SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5 Erikoismääräykset (yhteinen osa) 1. Kilpailut järjestäjää Suomen Shakkiliitto ja Helsingin Shakkiklubi (HSK). Järjestelytoimikunnassa ovat HSK: Matti Uimonen, Matti Kauranen,

Lisätiedot

(' ':> '"; ;J.,.':;.~) " ~ " C' r, ': ') n (', n

(' ':> '; ;J.,.':;.~)  ~  C' r, ': ') n (', n (' ':> '"; ;J.,.':;.~) " ~ " C' r, ': ') n (', n 1961 Finnish Chess News Helsinki won over Stockholm 141/2-9'/2,iJn a mal\ch played in the Swedish capital an May 13-14. Eight games were adjaurned and arbitvated

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKIN OSKARIT XXII Shakin Oskar-äänestys järjestettiin tavanomaiseen tapaan

Lisätiedot

TÄSSÄ NUMEROSSA MM. :

TÄSSÄ NUMEROSSA MM. : Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA MM. : UUSI SELO-LISTA JÄRVENPÄÄN KV. TURNAUS SSL:N KV. NUORTEN

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KESKELLÄ MAAILMANMESTARI GARRI KASPAROV VASEMMALLA PUOLELLAAN NEUVOSTOLIITON

Lisätiedot

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I ~umfn ~_ C-N-:-O---T A M'M; K U U--l-S-S-) H A ( ( Rauhallisella ja miellyttävällä ympäristöllä n shakinpelaajan kilpailusurituksiin tärkeä merkityksensä. Harvin näemme näin fäydellisiä «tiveympäris!öå«kuin

Lisätiedot

Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT FIDE:N KONGRESSI

Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT FIDE:N KONGRESSI Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari TiJ.:kasesra 6, ldenoksena oli ratkaiseva. (H.Heino) EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT 1 1995 FIDE:N KONGRESSI

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 TILANNE SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUSSA 4. HESTARUUSSARJA 4 1. Porin Shakinystävät

Lisätiedot

C-N-:o--j-' - HU H T 1 K U U--1-9S-3--)

C-N-:o--j-' - HU H T 1 K U U--1-9S-3--) ..,guotnf2n ~I C-N-:o--j-' - HU H T K U U---9S-3--) Työväen Shakkiliiton lii:uoiurnauksen osanottajat. - Istumassa mestarit ja iurnausjohtajai, vasemmalta oikealle: K. Marttinen, E. Salmi, M. Laisaari,

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO 60 VUOTTA 10.6.1982

SUOMEN SHAKKILIITTO 60 VUOTTA 10.6.1982 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN SHAKKILIITTO 60 VUOTTA 10.6.1982 Suomen Shakkiliitto on 60-vuotisjuhlansa

Lisätiedot

SUOMEN MESTAREITA 1981

SUOMEN MESTAREITA 1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN MESTAREITA 1981 SIRKKA-LIISA LANDRY MIKA EBELING PÄÄTOIMITTAJA ESKO

Lisätiedot

Spasski onnittelee "maailmanmestari" Fischeriä

Spasski onnittelee maailmanmestari Fischeriä Spasski onnittelee "maailmanmestari" Fischeriä SUOMEN SHAKKI 23 - H ~1~AlTO 23 Flscher - Spasski 31 Helsinki Open 1 Nuorten MM 6 YrjOlä Kreikassa 3 Naantalin kylpyläturnaukset Muistokirjoitukset 6 PIkashakin

Lisätiedot

~UOf}U2fl. ,-_ t=--.. l N:o 5 HEI N Ä KUU 1953 J. S I a I( I( I a~.~.~ii~1

~UOf}U2fl. ,-_ t=--.. l N:o 5 HEI N Ä KUU 1953 J. S I a I( I( I a~.~.~ii~1 ~UOf}U2fl,-_ t=--.. l N:o 5 HEI N Ä KUU 953 J S I a I( I( I ------ a~.~.~ii~ Tämän numeron kansikuva. Shakkiolympialaistemme päänäyttämön julkipuolen kuittasimme shakkiolympialaisnumerossamme julkaistulla

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 VEIJO MÄKI JA NIINA KOSKE~A VEIVÄT SUOMEN MESTARUUDET VEIJO MÄKI Kuva: Eero

Lisätiedot

ELO - L U V U T SuomaLaiset:

ELO - L U V U T SuomaLaiset: Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 r --- MAAILMAN KÄRKI ELO - L U V U T 1.7.1986 SuomaLaiset: 1. Garri Kasparov

Lisätiedot

SUOMEN SHAI I. Mikä oli valkean voittosiirto? Vastaus kirjeshakkiosastossa. N:o 2

SUOMEN SHAI I. Mikä oli valkean voittosiirto? Vastaus kirjeshakkiosastossa. N:o 2 SUOMEN SHAI I Mikä oli valkean voittosiirto? Vastaus kirjeshakkiosastossa. 1976 N:o 2 KIRjESHAKKIOSASTO SUOMEN KIRJESHAKKILIITTO - F1KF r.y. Esko Nuutilainen, Messukyläntie 37 D 36, 33700 TRE 70, puh.

Lisätiedot

fihakki YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA 'luottamuspankki Ilmoittafat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme

fihakki YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA 'luottamuspankki Ilmoittafat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA I ~ I '! Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI 'luottamuspankki

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkflntto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkflntto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkflntto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 NUO R T E N MM - K 1 L P A 1 L U T K 1 L J A V A L L A 2.-18.8.1984 YLeisnäkymä

Lisätiedot

Olavi Riihimaa, Turku Omistettu Osmo Kailalle, 70. Kolmen siirron apumatti Kuinka monta ratkaisua?

Olavi Riihimaa, Turku Omistettu Osmo Kailalle, 70. Kolmen siirron apumatti Kuinka monta ratkaisua? Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 o M 1 S T U S T E H T Ä V Ä Olavi Riihimaa, Turku Omistettu Osmo Kailalle,

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A

SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A T oimilus ja konffori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 27 - Salo ClI Tilaushinfa: ';' vsk.

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Valkea voittaa (ratkaisu sivulla 133) H. W. May (Tanska)-F. Kirwald (L-Saksa) EU/M/261 , I. N:o 6

SUOMEN SHAKKI. Valkea voittaa (ratkaisu sivulla 133) H. W. May (Tanska)-F. Kirwald (L-Saksa) EU/M/261 , I. N:o 6 , I SUOMEN SHAKKI Valkea voittaa (ratkaisu sivulla 133) H. W. May (Tanska)-F. Kirwald (L-Saksa) EU/M/261 N:o 6 JOUKKUEPIKAPELIN SM-KILPAILUT Joukkuepikapelin SM-kilpailut pelattiin Turun Teknillisessä

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN MESTARIT: JOUNI YRJoLÄ JA PÄIVI WALTA PÄIVI WALTA Kuva: Martti Kauppinen

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

SUOMEN. t-ta'kki. N:o 4 KESÄKUU Suomen mestari K. Ojanen (oik.) vastaanottaa palkintonsa.

SUOMEN. t-ta'kki. N:o 4 KESÄKUU Suomen mestari K. Ojanen (oik.) vastaanottaa palkintonsa. SUOMEN t-ta'kki N:o 4 KESÄKUU 1950 Suomen mestari K. Ojanen (oik.) vastaanottaa palkintonsa. POHJOISMAIDEN SHAKKILIITON kongressiturnaus pidetään Reykjavikissa 28. 7.~10. 8. 1950. Järjestäjänä toimi! ~kaksamb~nd

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 E ~ 0 - ~ u v U T 1.7.1990 Suoma La i set: 1. Garr; Kasparov (SU) 2. Anatol;

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. SIlOmt2n ~ ~11 ~., mel:tä -- tukekaa izmoittaiiamme. Ilmodtaiat t~tkevat

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. SIlOmt2n ~ ~11 ~., mel:tä -- tukekaa izmoittaiiamme. Ilmodtaiat t~tkevat SlOmt2n ~ ~11 ~., ( N:o 4 KESÄKUU 1970 ) SHAKK LUOTETTAVA SHAKKKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628

Lisätiedot

l N:o 2 K E S Ä KUU I ) r---- i~,b, ---"\ .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI

l N:o 2 K E S Ä KUU I ) r---- i~,b, ---\ .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI Suomfln ~~m r---- i~,b, ---"\ l N:o 2 K E S Ä KUU I 9 6 7 ) fihakki.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP LauttasaariBKeskusta

LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP LauttasaariBKeskusta SU(Jmfln ---- ~.I: "',,"~ ----..., ( N: 3 HEI N Ä KUU I 9 6 8 J SHAKKI LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA Meiltä vitte tilata edullisen ja käytlövarman shakkikelln. Pstitse muille paikkakunnille. Ovh. vain 33:-

Lisätiedot

35 vuotta ~~I_-..., SHAKKI. 35 -vuotisjuhlanumero

35 vuotta ~~I_-..., SHAKKI. 35 -vuotisjuhlanumero Suomen 35 vuotta ~~I_-..., ( N:o 2 MAALISKUU 1959 ) SHAKKI 35 -vuotisjuhlanumero Dipl.ins. H. Hindström täyttää 70 vuotta 28. 4. 59. Hänet tunnetaan shakkimiehenä jo viiden vuosikymmenen takaa. Suomen

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Bronstein - Tsistjakov, Moskova 1978 Valkea voitti opettavaisesti (sommitelmaosasto) N:o 5

SUOMEN SHAIII. Bronstein - Tsistjakov, Moskova 1978 Valkea voitti opettavaisesti (sommitelmaosasto) N:o 5 SUOMEN SHAIII Bronstein - Tsistjakov, Moskova 1978 Valkea voitti opettavaisesti (sommitelmaosasto) 1979 N:o 5 230 SUO M E N S H A K K 1 JOUKKUEPIKAPELIN SM-KILPAILUT TAMPEREELLA 4.-5.8.1979 1. TSY 1 (E.Koskinen

Lisätiedot

Matinkylän ylivoimaa seurajoukkueiden SM-turnauksessa

Matinkylän ylivoimaa seurajoukkueiden SM-turnauksessa Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Matinkylän ylivoimaa seurajoukkueiden SM-turnauksessa Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLujen

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 3.3.3.7 Kilpailujen arvontaa vastaan tehtävä vastalause voidaan esittää suullisesti ylituomarille, jonka

Lisätiedot

8HAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Sll()m~n. Uudistako,a tilauksenn:e vuodelle 1971! "luottamuspankki

8HAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Sll()m~n. Uudistako,a tilauksenn:e vuodelle 1971! luottamuspankki Sll()m~n 8HAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI "luottamuspankki

Lisätiedot

5 KKI MATTI! 0 GLE TAI TURBO N VOITTOSIIRT051.

5 KKI MATTI! 0 GLE TAI TURBO N VOITTOSIIRT051. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 VO 5 KKI MATTI! 0 GLE TAI TURBO N VOITTOSIIRT051. ac VOLVO 70 -AJETTAVUUS

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MM-OTTELUN AVAJAISIIN OSALLISTUI MYÖS ENGLANNIN PÄÄMINISTERI MARGARET THATCHER,

Lisätiedot

SuomlZn (N:O 7-8 MARRAS-JOULUKUU 1959) SHAKKI TAPAHTUI. 35 "Vuotta ~ml- v. 1959

SuomlZn (N:O 7-8 MARRAS-JOULUKUU 1959) SHAKKI TAPAHTUI. 35 Vuotta ~ml- v. 1959 SuomlZn 35 "Vuotta ~ml- (N:O 7-8 MARRAS-JOULUKUU 1959) SHAKKI TAPAHTUI v. 1959 / Tammikuussa: Tunnettu shakkimestarimme Toivo Salo täytti puoli vuosisataa. Shakkimestari A. Fred uusi Helsingin mestaruutensa

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Sumen Keskusshakkiliitt Sumen Shakkiliitt Työväen Shakkiliitt Sumen Kirjeshakkiliitt Sumen Tehtäväniekat ISSN 055-809 U U D E T K Ä R K N M E T ELO - L S T A L L A..984 MaaiLman kärki:. arri Kasparv (SU)

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 K A N SAI N V Ä L 1 SEN H S - T U R N A U K SEN K Ä R K 1 K A K S 1 K K 0

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Young - Szabados, 1952 valkea siirtää ja voittaa. Ratkaisu sivulla 112. N:o 5

SUOMEN SHAIII. Young - Szabados, 1952 valkea siirtää ja voittaa. Ratkaisu sivulla 112. N:o 5 SUOMEN SHAIII Young - Szabados, 1952 valkea siirtää ja voittaa. Ratkaisu sivulla 112. 1976 N:o 5 Hanki ilmoituksia Suomen Shakkiin! Itsellesi tuleva myyntipalkkio on 20 %. Lehtemme toivoo, että kaikki

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA

SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA Toimitus jo konttori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 2070 - Salo.ila. Tilaushinta: '/, vsk.

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

J. H. Marwitz Schakend Nederland 1984 (6. ISC-ratkaisukilpailun tehtävä 4)

J. H. Marwitz Schakend Nederland 1984 (6. ISC-ratkaisukilpailun tehtävä 4) N:o 1 / 2010 10.2.2010 64. vuosikerta ISSN 0789-2861 J. H. Marwitz Schakend Nederland 1984 (6. ISC-ratkaisukilpailun tehtävä 4) Voitto 4+5 Julkaisija / Publisher: Suomen tehtäväniekat ry Suomen tehtäväniekat

Lisätiedot

L N:o 3 ELOKUU 1967 ) r'---- "'''d~ --- SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :-:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI

L N:o 3 ELOKUU 1967 ) r'---- '''d~ --- SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :-:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI Suom(ln ~.m r'---- "'''d~ --- L N:o 3 ELOKUU 1967 ) SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :-:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY Sisällys 1. TURNAUKSEN TARKOITUS... 2 2. OTTELUJÄRJESTELMÄ... 2 3. JOUKKUEEN KOKOONPANO JA VAIHTOPELAAJIEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

r ---- ;;",,~ N :0 I H U H T I KUU I ) .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI

r ---- ;;,,~ N :0 I H U H T I KUU I ) .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI Sll(Jm~n &~w ";tii ~?: ~ o r ---- ;;",,~ L ---, N :0 I H U H T I KUU I 9 6 7 ) SHAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUSSA 133 JOUKKUETTA!

SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUSSA 133 JOUKKUETTA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUSSA 133 JOUKKUETTA! Seurajoukkueiden

Lisätiedot

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Suomen Shakin numeroissa 2-3/2005

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Suomen Shakin numeroissa 2-3/2005 Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Suomen Shakin numeroissa 2-3/2005 TAPANI SAMMALVUO Omien pelien analysointi 1 Aina välillä minulta kysytään mikä on paras tapa kehittyä shakissa. Tähän kysymykseen

Lisätiedot

, l N:o 5 LOKAKUU 1960 j SHAKKI SUOMI A-RYHMÄSSÄ LEIPZIGIN SHAKKIOL YMPIALAISISSA

, l N:o 5 LOKAKUU 1960 j SHAKKI SUOMI A-RYHMÄSSÄ LEIPZIGIN SHAKKIOL YMPIALAISISSA Suomen 36 'Vuotta,--------- ~ml ~ ---------~ l N:o 5 LOKAKUU 1960 j SHAKKI SUOMI A-RYHMÄSSÄ LEIPZIGIN SHAKKIOL YMPIALAISISSA Suomella ei ole suuria mahdollisuuksia selvitä loppukilpailuun, johon pääsee

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 1 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KAKSOISVOITTO UNKARIIN KULTTUURI-SHAKKI -S8:N JUHLATURNAUKSESSA VEIJO ~ÄELLE

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 OLYMPIAKULTAA NEUVOSTOLIITOLLE JA UNKARILLE Shakkiolympialaislen miesten

Lisätiedot

~ I. f'-' -~ l N:o 7 Syy S KUU 1953 j

~ I. f'-' -~ l N:o 7 Syy S KUU 1953 j ~ I f'-' -~ l N:o 7 Syy S KUU 1953 j Neuvostoliiton shakinpelaajien kirje USA:n shakinpelaajiue Neuvostoliiton shakkijaosto ja lukuisat neuvostoliittolaiset shakinpelaajat ovat lähettäneet USA:n shakinpelaajille

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.1.1988 1. Garri Kasparov (SU) 2. AnatoLi Karpov (SU) 3.

Lisätiedot

SHAKKI. Uudistakaa tilauksenne vuodelle 1971! Sl10mfln , ";iii ~~A ~ ~ N:o 8 JOULUKUU 1970 j ERÄS 25-VUOTISMUISTO

SHAKKI. Uudistakaa tilauksenne vuodelle 1971! Sl10mfln , ;iii ~~A ~ ~ N:o 8 JOULUKUU 1970 j ERÄS 25-VUOTISMUISTO Sl10mfln ~~w. ";iii ~~A ~ ~------ l ------, N:o 8 JOULUKUU 1970 j SHAKKI ERÄS 25-VUOTISMUISTO Visa Kivi 1. p. Suomen Shakki 19'+5 Tasapeli Lähemmin sivulla 235 Uudistakaa tilauksenne vuodelle 1971! on

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. G. Kuhlberg-H. Järnström Klrjepeli 1978 Mustan jatko oli todena vahva. (Sommitelmaosasto) N:o 7

SUOMEN SHAKKI. G. Kuhlberg-H. Järnström Klrjepeli 1978 Mustan jatko oli todena vahva. (Sommitelmaosasto) N:o 7 SUOMEN SHAKKI G. Kuhlberg-H. Järnström Klrjepeli 978 Mustan jatko oli todena vahva. (Sommitelmaosasto) 978 N:o 7 250 SUO M E N FIDE VAALI EN JJ:\LKEEN Maailman Shakkiliiton FIDE:n vuotuinen kongressl Ja

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 ELO - L U V U T 1.1.1989 Suomalaiset: 1. Garri Kasparov (SU). Anatol i Karpov

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 DIPLOMI-INSINööRI, KANSAINVÄLINEN SHAKKIMESTARI EERO BööK 70 VUOTTA (SIVUT

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Kiinalaisen shakin esittely

Kiinalaisen shakin esittely 1 / 10 Kiinalaisen shakin esittely Kuva 1 : Kiinalainen shakki Kuva 2 : Shakki Kuvia vertailemalla havaitaan, että monet nappulat ovat samassa järjestyksessä. Kiinalaisessa shakissa nappulat tosin liikkuvat

Lisätiedot

5 / 2010. Suomen mestariksi KUUKAUDEN ANALYYSI KOMBIT SHAKKIVISA SUOMEN SHAKKI 1

5 / 2010. Suomen mestariksi KUUKAUDEN ANALYYSI KOMBIT SHAKKIVISA SUOMEN SHAKKI 1 5 / 2010 SUOMEN SHAKKI Mika Karttunen Suomen mestariksi KUUKAUDEN ANALYYSI KOMBIT SHAKKIVISA SUOMEN SHAKKI 1 SUOMEN SHAKKI SISÄLLYS 5 / 2010 Karttunen voitti SM:n s.4 Marko Parkkinen s. 26 Pääkirjoitus

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

Päätoimittaja P E N T T I S I M 0 N EN ,---~ /1 vsk. 650 mk. Pentti Simonen 9582 Puh IImesty'Y 10 numeroa.

Päätoimittaja P E N T T I S I M 0 N EN ,---~ /1 vsk. 650 mk. Pentti Simonen 9582 Puh IImesty'Y 10 numeroa. suot/len 1-1 ~\ K,(, Suomen Keskussha:kkiliiton, Suomen Shakkiliiton, Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkoien ewnenkcmnattajo: N:o 1-,~---- --------~ Päätoimittaja P E N T T S M 0 N EN SUOMEN SHAKK

Lisätiedot