Tulevaisuuden henkilöstötyö - case Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden henkilöstötyö - case Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden henkilöstötyö - case Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä henkilöstöjohtaja TtL, FT Henkilöstöjohtamisen (HR) verkosto Ideatyöpaja Kuntatalo, luentosali, Helsinki

2 Henkilöstöjohtamisen osa-alueet ja roolit

3 Johtamisen monimuotoisuus asiantuntijaorganisaatioissa Ammattijohtaminen Tehtävänä saada professiot toimimaan koko organisaation hyväksi kanavoida verkoston tahto organisaation toiminnaksi Rajapinta Ulkopolitiikka Verkostojohtaminen ja poliittinen johtaminen Pyrkimyksenä muodostaa yhteinen tahto verkoston/poliittisen johdon jäsenten välille kanavoida verkoston/poliittisen johdon tahto palvelutuotannon organisaatiolle Rajapinta Sisäpolitiikka Professiojohtaminen Tehtävänä muuntaa organisaation linjaukset käytännön toimenpiteiksi kanavoida profession tarpeet organisaatiolle Osin epävirallinen vaikutuskanava Virallinen vaikutuskanava Substanssiosaaminen Jenni Airaksinen 2012

4 HR:n roolit strateginen kumppani (luo rakenteita, tekee analyysejä ja mittareita yhdessä linjajohdon kanssa, muutosten priorisointi) käytössä, kehitettävää muutoksen edistäjä (käynnistää ja ohjaa muutoksia) käytössä, kehitettävää henkilöstön kehittäjä (henkilöstön osaamisen kehittäminen, henkilöstön näkemysten välittäminen linjajohdolle) käytössä hallinnollinen asiantuntija (henkilöstöjohtamisen prosessit ja niiden kehittäminen) perinteinen, käytössä (Ulrich 2007)

5 Henkilöstöjohtamisen ulottuvuudet Henkilöstöjohtamisen tuottavuus ja tuloksellisuus talouskytkennät strategiset indikaattorit arviointi ja mittaaminen Seuranta Resurssit Henkilöstöstrategia Henkilöstöjohtamisen rakenne, vastuut ja roolit ( verkostot, työryhmät ja johtamisjärjestelmän tulkinta) Henkilöstöjohtamisen asiakkaat ja sidosryhmät Henkilöstöjohtamisen valintojen eettisyys ja vastuullisuus toimintaympäristö ihmisten turvallisuus, hyvinvointi, osaaminen Arvot Prosessit Perushenkilöstöprosessit Lisäarvoa tuottavat henkilöstöprosessit Erottautumista edistävät henkilöstöprosessit Strategiset Helsilä & Salojärvi 2009

6 HR:n prosessit PHSOTEY:ssä Arvostamme ammattitaitoa Sitoudumme työelämälähtöisyyteen Toimimme vastuullisesti Uudistumme yhteistyössä 1.Työnantajan houkuttelevuuden varmistaminen** 2. Palvelussuhteiden elinkaaren johtaminen (palvelussuhdeasioiden käytännöt)* 3. Menestyksen ja kilpailukyvyn varmistaminen uusiutuvalla osaamisella, kyvykkyyksillä ja suorituksen johtamisella** 4.Tuottavuutta työhyvinvoinnin johtamisella* 5. Henkilöstösuunnittelun vahvistaminen ja organisaation iskukyvyn varmistaminen** Huomioita: * Perushenkilöstöprosessit, PÄIJÄT-HÄMEEN perustaa luovat SOSIAALI- henkilöstöprosessit JA TERVEYSYHTYMÄ ** strategiset henkilöstöprosessit (rekrytointi, osaamisen ja kyvykkyyksien johtaminen, suorituksen johtaminen)

7 Henkilöstösuunnittelu

8 Organisaation aineeton pääoma Fyysinen ja henkinen terveys Osaaminen ja ammattitaito Arvopohja, Motivaatio, sitoutuminen Vaihtuvuus Osaamisen kehittäminen Henkilö- Pääoma Osaamispääoma Rakennepääoma Suhteet ammatillisiin yhteisöihin ja verkostoihin Suhteet koulutuksen tuottajiin ja oppilaitoksiin Suhde- Pääoma Työilmapiiri Suhteet asiakkaisiin Suhteet alihankkijoihin Kannustinjärjestelmät Työn järjestelyt Johtaminen Henkilöstösuhteet Työturvallisuus Organisaatiokulttuuri Kommunikaatio Työterveyshuolto (Edvinsson & Malone 1997: Intellectual Capital; Leenamaija Otala 2008: Osaamispääoman johtamisesta kilpailuetu) Suhteet kehittämiskumppaneihin ja tutkimusyhteistyö

9 Henkilöstösuunnitelman rakenne lyhyt arvio edellisen suunnitelman toteutumisesta henkilötyövuodet 2013 ja rekrytointisuunnitelma osaamisen kehittämisalueet ja toimenpiteet työhyvinvoinnin kehittäminen 2013 (ks. julkaisu Kunnissa tarvitaan osaajia! KT Kuntatyönantajat, Helsinki 2012)

10 Työhyvinvointi ja osaaminen Työyhteisöjen hyvinvointi liittyy keskeisesti esimiestyön ja työyhteisötaitojen osaamiseen. Työyksiköiden sekä sisäisten suhteiden (työyhteistötaidot, yhteistyötaidot) että ulkoisten suhteiden (verkoistumistaidot, sidosryhmäosaaminen) osaamisen kehittämistarve on noussut esille henkilöstösuunnitelmissa.

11 Henkilöstösuunnitelma ja työhyvinvointi 2013 Henkilöstön työhyvinvointi Työhyvinvointisuunnitelma vuodelle 2013 (kolme keskeisintä painopistealuetta tavoitteineen) Keskeisimmät työhyvinvointisuunnitelmaan liittyvät toimenpiteet ja vastuuhenkilö(t), kuvaa sisältö lyhyesti käytännön tekemisenä aikatauluineen. Henkilöstön yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu Tasa-arvosuunnitelman mukaiset toimenpiteet 2013 Yhdenvertaiseen kohteluun liittyvät toimenpiteet (esim. palkkaus, koulutuksiin osallistuminen)

12 Lähiesimiestyön tuki ja kehittäminen - toimintamalleja

13 Esimiestyön haasteita ihmisten johtaminen eri-ikäisten työntekijöiden johtamishaasteet ongelmiin puuttumisen vaikeus keskusteleva ja osallistava johtaminen vie paljon aikaa tietojärjestelmät hallinnolliset tietojärjestelmät asettavat esimiesten mm. hrasioiden osaamiselle vaatimuksia asiakastyön tietojärjestelmien toimintaongelmat yms. esimiestyö ei aina päätoimista potilastyön ja hallinnollisen työn yhteensovittamisen vaikeudet alaisten määrä suorien alaisten suuri määrä, esim. 30 alaista vaikeuttaa monia asioita

14 Vertaismentorointi lähiesimiehille Yleensä mentoroinnin tavoitteena on kokeneen henkilön (mentorin) elämänviisauden ja kokemusperäisen tietouden siirtäminen nuoremmalle henkilölle (aktori) sekä nuoremman henkilön urakehityksen tukeminen mentorin suhdeverkoston avulla. Mitä tasavertaisempi mentorointisuhde on, sitä enemmän mentori lähenee sparraajaa eli ns. harjoitusvastustajaa, jonka kanssa voi kehittää taitojaan. Tasavertaisessa mentorointisuhteessa sparraajan ei tarvitse olla viisaampi, taitavampi tai kokeneempi kuin sparrattava. Sparraaja haastaa sparratavaa kysymyksillä, vaatii perusteluja, auttaa vaihtamaan näkökulmaa jne. Vertaismentoroinnissa molemmat ovat vuorotellen sparraajan ja sparrattavan roolissa.

15 Ilo palvella! -valmennus lähiesimiehille tarkoituksena on aktivoida esimiehet kehittämään työyhteisön ilmapiiriä innostavaksi ja kannustavaksi sekä luoda yhteistä käytäntöä lämminhenkisen asiakaspalvelun toteuttamiseksi tavoitteena henkilökohtaisen ilon ja palveluhalun löytyminen: asenteen vaikutus ilmapiiriin ja palvelunlaatuun viisas vuorovaikutus sisäinen ja ulkoinen asiakkuus työntekijän hyvinvointi ja terve itsetunto Valmennusprosessin jälkeen työyhteisöllä on mahdollisuus saada käyttönsä Ilo palvella! lisenssi - laatumerkki, joka viestii asiakkaalle lämminhenkisestä palvelusta ja työyhteisöstä, jossa välitetään ihmisistä ja hyvinvoinnista.

16 Sovittelu: tartutaan härkää sarvista! Työyhteisösovittelussa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan osapuolia erityisen sovittelumenettelyn avulla löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä.

17 Sovitteluprosessi "Ei ole olemassa ongelmaa, josta puhumatta jättäminen auttaisi sen ratkaisemisessa. Paremmin puhumalla : restoratiivinen sovittelu työyhteisössä (Pehrman 2012)

18 Johdon työhyvinvointikäynnit Käynnin tavoitteena saada tietoa työyksikön työhyvinvoinnin käytännöistä, vahvuuksista ja kehittämistoimista kuulla erityisesti henkilöstön näkemyksiä työhyvinvoinnista saada ideoita työhyvinvoinnin johtamiseen Käynnille osallistuvat johdon edustajat (kuntayhtymän johtaja, palvelujohtaja, henkilöstöjohtaja, talousjohtaja, tulosryhmäjohtaja) työhyvinvointiyksikön edustaja (työhyvinvointipäällikkö ja/tai suunnittelija) työyhteisön edustajat (tulosryhmäjohtaja, yksikön esimies ja henkilöstön edustajat) Keskimäärin 4 käyntiä vuodessa

19 Tulevaisuuden haasteita - mitä vaikuttaa henkilöstöjohtamiseen?

20 Tulevaisuuden työn organisoinnin periaatteita hajautuneisuus (päätösvaltaa ja vastuuta delegoidaan) itseohjautuvuus (yksiköillä on merkittäviä vapausasteita toiminnassaan) prosessisuuntautuneisuus (yksiköt vastaavat suurista prosessikokonaisuuksista) asiakasohjautuvuus (yksiköt ohjautuvat asiakkaan arvonluonnin vaatimusten mukaisesti) kehkeytyvyys (organisaatio elää ja kehittyy myös alhaalta käsin) tiimimäisyys (päätösvaltaa käytetään ja vastuuta otetaan yhteisöllisesti) verkostoituneisuus (yksiköt hyödyntävät erilaisia kumppanuuksia) ketteryys (organisaatio kykenee rakenteellisiin muutoksiin ja uudistumaan) Alasoini 2012, Tekes

21 Gorillasta gasellilaumaksi

22 Kurkiaurajohtamisen teesit Aura on aerodynaaminen muoto ja lisäksi kurki voi käyttää hyväkseen edellä lentävän linnun lennon aiheuttamaa nostetta: lento kevenee kurkikaverin peesissä JAETTU JOHTAJUUS, VERTAISMENTOROINTI Purjelento tarkoittaa sitä, että kurki käyttää hyväkseen nousevaa lämmintä ilmavirtausta HYVÄT KÄYTÄNNÖT, TYÖNTEKIJÖIDEN IDEAT ESIIN KOKEMUSPAJOISSA Kurkiauran kärkilintu vaihtuu tasaiseen tahtiin. Syytä siihen, mikä vaihdon laukaisee, ei tarkkaan tiedetä. KUNKIN JOHTAJAN, ESIMIEHEN, TYÖNTEKIJÄN OSAAMISPÄÄOMAN HYÖDYNTÄMINEN Kurkien sisäsyntyinen taito muodostaa aura on niin edistyksellinen, että Yhdysvaltain avaruusvirasto Nasa on ottanut oppia kurkiaurasta vähentääkseen rahti-, matkustaja- ja sotilaslentojen energiankulutusta.

23 Uudet johtajat? yleisjohtajuuden merkitys kasvaa myös julkisella sektorilla ylimmässä johdossa pois substanssiosaamisesta delegointitaidot nousuun yhdessä johtaminen (kurkiaura, työyhteisön jäsenten roolit, vastuullinen vaikuttaminen) johtamiskoulutusten sisällöt edelleen vuorovaikutustaitoja väheksyviä, vuorovaikutuksen merkitys kasvaa hyvejohtaminen, eettisyys nousee

24 Johtaminen verkossa: niksipirkka vai asiaa? Artikkeleita, mm. Loukkaantumisen opas: Tulisiko loukkauksia oppia sietämään? Minä juon työaikana Älä valita Pystytkö elämään päivääkään valittamatta? Huono johtajuus Palautteen antamisen ja vastaanottamisen opas Myönteisen palautteen opas: 21 vinkkiä ja kantava periaate

25 Jatkuu verkossa Johtamisen kehittämisverkosto, Työterveyslaitos Hyvän johtamisen laatukriteerit Ikäjohtaminen Julkaisukirjasto Osallistu verkoston toimintaan Palvelut ja työkalut

26 LinkedIn Asiantuntijaverkostot ja ryhmät, esim. Global Professionals in Human Resource (GPHR) Great Place to Work Institute Finland HR & Talent Management Executive HR Professionals Scandinavia HR in Finnish Local Government Linked:HR (#1 Human Resources Group) Paremman johtajuuden puolesta. Social Media Today Sosiaalisen median strategiat Talent Pool Finland Valmentava johtajuus

27 Kiitos!

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma MHS 6/2014 As nro 84 Henkilöstösuunnitelma Uudenmaan liitto 2014 1 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 Oikeushallinnon henkilöstöstrategia vuosille 2004-2007 2 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA - Tukea henkilöstöasioiden kehittämiseksi oikeuspolitiikan strategian

Lisätiedot

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Hannele Rapatti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu MITEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma. Sisältö. Hankeraportti Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki. Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma. Sisältö. Hankeraportti Helsingin kaupunki 1 Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma Helsingin kaupunki Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Menetelmät... 2 3. Tulokset... 2 3.1. Hyvinvointijohtamisen auditointi... 2 3.1.1. Sosiaalivirasto...

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti 2.12.2010 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa?

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Henkilöstöjohtajien työssä toteutuvat roolit ja heidän näkemyksensä palkitsemisesta organisaatioissa

Henkilöstöjohtajien työssä toteutuvat roolit ja heidän näkemyksensä palkitsemisesta organisaatioissa TAMPEREEN YLIOPISTO Psykologian laitos Tanja Kuronen Henkilöstöjohtajien työssä toteutuvat roolit ja heidän näkemyksensä palkitsemisesta organisaatioissa Pro gradu tutkielma Toukokuu 2002 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Valmennusten opetusmenetelmät Sininen Kolmio Oy toteuttaa henkilöstökoulutuksissaan kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita. Koulutustapahtuma

Lisätiedot

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2011 KT Kuntatyönantajat 2011

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry HR Barometri 2010

Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry HR Barometri 2010 Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry HR Barometri 2010 Yhteenvetoraportti 9.11.2010 Janne Jauhiainen, Hanna Hihnala ja Tuomo Lähdeniemi Fountain Park Oy Professori Vesa Suutari ja professori Riitta Viitala

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA SELVITYKSET JA KEHITTÄMISRAPORTIT 3/2014 PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA General Executive

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot

Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot Guy Ahonen (Toim.) Työssä jaksamisen ohjelma Helsinki 2002 SISÄLLYS

Lisätiedot

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 Koulutussuunnitelma Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 1 Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) edellyttää, että

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2020

Henkilöstöohjelma 2015-2020 Henkilöstöohjelma 2015-2020 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo Arvot, visio ja strategiset tavoitteet 2 Henkilöstöohjelma 3 Houkutteleva työnantaja 4 Osaava henkilöstö 5 Hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Henkilöstöpalvelun johtokunta 26. 9.2012 Yhteistyötoimikunta 10.10.2012 Henkilöstöpalvelun johtokunta 14.12.2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 24.1.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 11.4.2013

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Hyvä henkilöstöjohtaminen

Hyvä henkilöstöjohtaminen Hyvä henkilöstöjohtaminen Riitta Tihinen 2011 Sisältö Henkilöstöjohtamisen osa-alueet ja vastuut Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen johtaminen organisaatiorakenne, prosessit ja osaaminen Yksilön osaaminen

Lisätiedot