Esi$elyssä Työmaarekisteri ja Työmaa- avain

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esi$elyssä Työmaarekisteri ja Työmaa- avain 12.5.2014"

Transkriptio

1

2 Esi$elyssä Työmaarekisteri ja Työmaa- avain Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy partnerit.veronumero.fi

3 Työmaarekisteri, taustaa Rakennusalan veronumerorekisteri Veronumerolaki Kaikkien työntekijöiden veronumeroiden ilmoiiaminen rakennusalan veronumerorekisteriin Veronumeroiden tarkastus rekisteristä työmaalle perehdyteiäessä Ulkomaalaisen lähetetyn työntekijän ilmoiiautuminen Henkilökor9t Työturvallisuuslaki ja veronumerolaki Kaikilta työntekijöiltä edellytetään veronumerolla varustetut kuvalliset henkilökordt työmailla Urakka- ja henkilö9edot Verotusmene$elylaki / Urakka9etojen raportoin9 Tilaajien velvollisuus raportoida työmaakohtaiset urakkahinnat ja urakkalaskut KoskeIaa käännetyn ALV alaista työtä KuukausiIaisessa tapahtuvassa raportoinnissa ilmoitetaan hinnat ja toteutunut laskutus Verotusmene$elylaki / Työntekijä9etojen raportoin9 Kuukausitason työmaakohtainen raportoind Verohallinnolle työmaalla toimineista henkilöistä Päätoteu$ajan velvollisuus Kulkulupalista Työturvallisuuslaki Päätoteu$ajan velvollisuus ylläpitää työmaan henkilölistaa Tieto ketkä ovat työmaalla tällä hetkellä

4 Tietojen kerääminen ja ilmoitukset RaportoinD edellyiää yhteistyötä (työturvallisuuslaki, verotusmeneielylaki) Alla %iviste+y kaavio työmaan velvoi+eista (työn %laaja, rakennu+aja ei näy kuvasta) Työnte - kijä Työnte - kijä PäätoteuIaja Talous- hallinto Tilaajien suoriiamat urakkamaksut aliurakoitsijoille kuukausitasolla Aliurakoit- sija Työmaan johto Työnte - kijä Verohallinto Työnte - kijä Pääaliurakoitsija Työnte - kijä Työmaan johto tunnistaa ja kerää kaikkien työntekijöiden veronumerot. Veronumerojen oikeellisuus tulee varmistaa. Verohallinnolle tulee raportoida kuukausiiain työmaalla työskennelleet työntekijät.

5 Urakkailmoitusten raportoin9 Verohallinnolle koko ketjusta

6 Veronumero.fi palvelukokonaisuus velvoiieiden hoitamiseen Ilmoita (maksuton) Veronumerolaki VALTTI älykor9t Työturvallisuus- ja veronumerolaki Henkilöt ja työnantajat Auktorisoidut henkilökordt Työmaarekisteri Työmaa- avain Vah9 Työmaan henkilölista Verotusmene$elylaki Työmaat, Urakkahinnat, laskut sekä kulkudedot Työmaan kulkupalista Työturvallisuuslaki

7 Työmaarekisteri - Veronumero.fi TYÖMAAREKISTERI JA URAKKAKETJU

8 Urakkaketju RakennuIaja (Dlaaja) PäätoteuIaja (Dlaaja) Aliurakoitsija (Dlaaja) Aliurakoitsija (Dlaaja) Työntekijät Työntekijät Urakoitsija Urakoitsija Työntekijät Työntekijät

9 Urakkaketjun haasteet Haasteena Detojen kerääminen koko urakkaketjussa IlmoitusmeneIelyssä edellytetään työmaakohtaisia raporieja Omat sopimuskumppanit (jokainen Dlaaja) Työmaalla työskentelevät työntekijät (päätoteuiaja) Jokainen urakoitsija on Dedonantovelvollinen omasta yrityksestään ja työntekijöistä päätoteuiajalle Tarve Tietovarasto yhteisen rakennustyömaan massiivisen Detomäärän hallintaan

10 Ratkaisuna yhteinen Työmaarekisteri Työmaarekisterin on yhteisen rakennustyömaan 9etovarasto. Jokaiselle työmaalle annetaan oma tunniste Työmaa- avain. Rekisteriin kerätään urakoitsijoiden Dedot, joita täydennetään kulku-, lasku- ja urakkasummadedoilla Jokainen yhteisen rakennustyömaan urakoitsija rekisteröityy ennen työmaalle saapumista

11 Työmaa- avain - Veronumero.fi TYÖMAA- AVAIN, YHTEISEN RAKENNUSTYÖMAAN TUNNISTE

12 Yhteinen rakennustyömaa = Työmaa- avain Kyseessä on yhteinen rakennustyömaa, kun tehdään rakennustyötä ja samanaikaisesd tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuoriiaja. Yhteisen työmaan muodostumisessa oleellista on Deto siitä, eiä kyseinen työmaa on suunniteltu tehtäväksi monen työnantajan toimesta, vaikka vain yksi työnantaja aloiiaisi työt ja vasta myöhemmin tulisi seuraavat työnantajat työmaalle.

13 Missä Työmaa- avainta käytetään? Työmaan yksilöinnissä Urakoitsijan rekisteröityessä yhteiselle rakennustyömaalle maksuiomalla ILMOITA- palvelulla Laskun tunnistedetona Finvoice, TEAPPSXML hip://partnerit.veronumero.fi/finvoice/ Partnereiden järjestelmissä työmaan tunnisteena

14 Yhteinen rakennustyömaa - Veronumero.fi RAKENNUSTYÖMAAN TIEDOT, TYÖMAAREKISTERI

15 Työmaarekisteri - vaiheet TILAAJA/RAKENNUTTAJA (esim. talonyhdö) luo yhteisen rakennustyömaan Rakennuspalveluja toimiiavilla ilmoiiamisvelvollisuus päätoteuiajalle koskien omia työntekijöitään PäätoteuIajan pideiävä lain määriielemät Dedot sisältävää lueieloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä Rakentamispalvelua Dlaavan Dlaajan on ilmoiteiava alihankkijan Dedot ja alihankkijalle maksetut maksut Verohallinnolle Työmaan perustaminen Ennen työmaalle saapumista Työmaalle saavuiaessa Työmaalla työskenneltäessä Työmaarekisteri Työmaarekisteri ja Työmaa- avain Ilmoita- palvelu ja VALTTI Partnerit ja Työmaarekisteri

16 Työmaarekisterin prosessi 1) Urakoitsijoiden 9edot Ilmoita- palvelu KAIKKI URAKOITSIJAT,PÄÄTOTEUTTTAJA ja RAKENNNUTTAJA Työnantajan perusdetojen ilmoiiaminen TyöntekijäDetojen ilmoiiaminen Veronumerojen tarkastaminen VALTTI- henkilökoraen Dlaus 2) Työmaan perustaminen Työmaarekisteri PÄÄTOTEUTTAJA tai RAKENNUTTAJA Perustaa työmaan Työmaalle yhteinen tunniste Työmaa- avain 3) Sopimus ja rekisteröin9 Rekisteröituminen työmaalle Työmaa- avaimelle (Ilmoita - palvelu) KAIKKI URAKOITSIJAT Rekisteröin9 maksu$omasta Ilmoita- palvelusta Työnantajan rekisteröityminen työmaalle Työmaa- avaimella IlmoiIautumisen yhteydessä määritellään sopimussuhde 4) Perehdytys VAHTI / partnerin järjestelmä PÄÄTOTEUTTAJA Perehdytyksessä Työmaarekisteristä tarviiavat Dedot Pääsynvalvonta partnereiden ratkaisuilla Työajanseuranta partnereiden järjestelmillä 5) Ilmoitusmene$ely Työmaarekisteri Taloushallinto Partnerin järjestelmä PÄÄTOTEUTTAJA ja TILAAJAT RaportoinD Verohallinnolle Urakkailmoitukset Työntekijäilmoitukset

17 Työmaan perustaminen Työmaarekisteriin kerätään Detoja automaaasta raportoinda varten, kohdennus Työmaa- avaimella Rakennu$aja tai päätoteu$aja perustaa työmaan (Työmaa- avain)

18 Urakoitsijan rekisteröin9 työmaalle Urakoitsijat rekisteröityvät työmaalle maksuiomasta Ilmoita- palvelusta Työmaa- avaimella Urakoitsijan rekisteröind työmaalle tapahtuu maksuiomasta Ilmoita- palvelusta.

19 Tietojen kerääminen Työmaarekisteriin Verohallinnolle tehtävään ilmoitusmene$elyyn Työmaarekisteriin kerätään Detoja raportoinda varten Työmaa- avaimella. Sopimus- summat Kulun- seuranta Laskut Verohallinto

20 Työmaarekisteri - Veronumero.fi TYÖMAAREKISTERI JA VAHTI PALVELUN ESITTELY

21 Työmaa- avain Työmaan perusdedot

22 Työmaa- avain Yhteiselle rakennustyömaalle rekisteröityneet yritykset. Urakkaketjut auki koko työmaalta

23 TYÖTURVALLISUUSLAKI Työmaarekisterin lisäosa VAHTI, Työmaan henkilölista.

24 VEROTUSMENETTELYLAKI Sopimuskohtaiset urakkasummat työmaiiain VEROTUSMENETTELYLAKI

25 VEROTUSMENETTELYLAKI Sopimuskohtaiset laskutusdedot työmaiiain.

26 VEROTUSMENETTELYLAKI Sopimuskohtaiset laskutusdedot työmaiiain.

27 VEROTUSMENETTELYLAKI KuukausiIaiset urakka- ja työntekijäilmoitukset

28 KATSO- tunniste Kuukausi- ilmoitukset lähetetään sähköisesd Verohallinnolle Katso- tunnisteilla

29 Työmaarekisteri - Veronumero.fi MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN

30 Urakoitsijan muis9lista (myös Dlaajan, päätoteuiajan ja rakennuiajan) Lain velvoi$eet Veronumerot rakennusalan veronumerorekisteriin Kuvalliset veronumerolla varustetut henkilökordt Työnantaja- ja työntekijädetojen ilmoiiaminen päätoteuiajalle Hoide$u Veronumero.fi - palvelut velvoi$eiden hoitamiseen Kuvalliset Vala - henkilökordt Työnantaja- ja työntekijädedot maksuiomaan Ilmoita palveluun Rekisteröidy työmaalle Työmaa- avaimella Ilmoita- palvelusta Hoide$u

31 Tilaaja urakoitsijan muis9lista (myös päätoteuiajan ja rakennuiajan) Varmiste$ava asia Veronumerot rakennusalan veronumerorekisteriin Kuvalliset veronumerolla varustetut henkilökordt Työnantaja- ja työntekijädetojen ilmoiiaminen päätoteuiajalle Työmaakohtainen urakkaraportoind Hoide$u Veronumero.fi - palvelut velvoi$eiden hoitamiseen Kuvalliset Vala - henkilökordt Työnantaja- ja työntekijädedot maksuiomaan Ilmoita- palveluun Rekisteröidy työmaalle Työmaa- avaimella Ilmoita palvelusta Omien urakoitsijoiden ohjaaminen Ilmoita palveluun UrakkaraportoinD Työmaarekisteristä Hoide$u

32 Päätoteu$ajan muis9lista Varmiste$ava asia Hoide$u Veronumerot rakennusalan veronumerorekisteriin Kuvalliset veronumerolla varustetut henkilökordt Työnantaja- ja työntekijädetojen ilmoiiaminen päätoteuiajalle Työmaakohtainen urakkaraportoind Työmaakohtainen henkilöraportoind Työmaan henkilölista Veronumero.fi - palvelut velvoi$eiden hoitamiseen Kuvalliset Vala - henkilökordt Työnantaja- ja työntekijädedot maksuiomaan Ilmoita palveluun Perusta työmaa Työmaarekisteriin Omien urakoitsijoiden ohjaaminen Ilmoita palveluun Työmaa- avaimen jakaminen toimiiajaketjulle UrakkaraportoinD Työmaarekisteristä HenkilöraportoinD Työmaarekisteristä Työmaan henkilölista VahD- palveluun Hoide$u

33 Partnerit - Veronumero.fi PARTNERIT JA YHTEISTYÖ

34 Partneriohjelma Suomen Tilaajavastuu Oy:n partneriohjelma on tarkoiteiu rakennusalan ohjelmisto- ja palveluntarjoajille Partneriyritykset saavat käyiöönsä tekniset liitynnät Lisäksi tarjoutuu mahdollisuus hyödyntää liiketoiminnassaan alan yhteisiä ratkaisuja, kuten: Vala Työmaarekisteri Työmaa- avain LuoteIava Kumppani - ohjelma

35 Partnereina mm. Cramo Finland Oy Cushy Sodware Oy Cybrix Oy East DataConst Oy Emergence Oy Enersense Oy EVRY Jydacom Oy FastROI Oy Fidera Oy Idesco Oy Infomaaa Oy InopDcs Oy Lemonsod Oy LogiNets Oy Max Technologies Oy Megaflex Oy Miragel Oy Movenium Oy Oy Santa Margarita SA Oy Waremann Acrux Ab Pajadata Oy Phoniro Systems Oy PPCT Finland Oy Pre5ence Oy Project Business Oy Ramirent Finland Oy Scudo SoluDons Oy SodOne Oy Takamäki YhDöt Ky Talenom Oy Tamtron SoluDons Oy Tarjova Oy Tolotech Oy Visma Sodware Oy hip://partnerit.veronumero.fi/partnerit/

36 Yhteistyö Jälleenmyyn9 JälleenmyynDyhteistyln edellytyksenä Työmaarekisterin, Työmaa- avaimen, VALTTI- kordn eiä Finvoice- laskumallin tuki ja toteutus. Edellytykset täyiyvät yritykset on pääsevät mukaan mukaan myös jälleenmyyndmalliin

37 Ensimmäiset jälleenmyyn9partnerit EVRY Jydacom Oy, yhteys9edot: Tuula Pitkänen, Cramo Finland Oy, yhteys9edot: Pasi Pitkonen Ramirent Finland Oy, yhteys9edot: Tomi Anala, Buildercom Oy, yhteys9edot: Juha Aspinen Basware Oyj, yhteys9edot: yhteyia Movenium Oy, yhteys9edot: Henri Ojala, Tieto Finland Oy, yhteys9edot: Petra Juusela,

38 Ensimmäiset pilo9t NCC Rakennus Oy Työmaarekisteri, Työmaa- avain ja kor%t ovat tärkeä osa NCC:n ratkaisua tulevien velvoi+eiden hoitamiseksi. Suomen Tilaajavastuu Oy:n Veronumero.fi- palvelut yhdessä partneriytyksen kanssa ratkaisevat velvoi+eiden hoitamisen koko urakkaketjun ja kaikkien työmaiden osalta. Työmaita: Santahamina, Senaaa, puolustusvoimat Muita työmaita, Jyväskylässä, Turussa ja Helsingissä Pasi Porento, Kehitysinsinööri Liiketoiminnan tuki ja kehitys NCC Rakennus Oy

39 Kiitos! Mika Huhtamäki puh Asiakaspalvelu (1,51 /min + pvm) partnerit.veronumero.fi

Esittelyssä Työmaarekisteri ja Työmaa-avain 13.5.2014 Partnerit.veronumero.fi/finvoice

Esittelyssä Työmaarekisteri ja Työmaa-avain 13.5.2014 Partnerit.veronumero.fi/finvoice Esittelyssä Työmaarekisteri ja Työmaa-avain 13.5.2014 Partnerit.veronumero.fi/finvoice Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 400 616 252 mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt 15.1.2014 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki Lain velvoi@eet Rakennusalan veronumerorekisteri Veronumerolaki Kaikkien työntekijöiden veronumeroiden

Lisätiedot

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT Tietojen ilmoittaminen Veronumero.fi-palveluun vie muutaman minuutin. Se ei maksa mitään, mutta merkitsee suuria asioita yrityksesi tulevaisuudelle. Ilmoitusmenettely on

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014. Niko Hämäläinen Taitotekniikka

Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014. Niko Hämäläinen Taitotekniikka Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014 Niko Hämäläinen Taitotekniikka 1.7.2014 jälkeen raportoitava verottajalle: URAKKATIEDOT: Koskee kaikkia rakennustöiden tilaajia: Rakennuttajaa,

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio 01

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio 01 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio 01 Työmaarekisteri 1 Sisältö 1. Työmaarekisteri... 2 2. Ilmoita-palvelu... 2 3. Käyttäjätunnukset... 3 4. Käyttöoikeudet... 3 5. Työmaan perustaminen... 6 6. Työmaan perusnäkymä...

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.7

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.7 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio1.7 Työmaarekisteri 1 MUUTOSHISTORIA Versio PVM Aihe Tekijä 1.2 20.8.2014 KATSOtunnistautuminen Raportointi JK 1.3 22.8.2014 Työmaan hallinnoija Urakkatiedot Raportointi

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.6

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.6 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio1.6 Työmaarekisteri 1 MUUTOSHISTORIA Versio PVM Aihe Tekijä 1.2 20.8.2014 KATSOtunnistautuminen Raportointi JK 1.3 22.8.2014 Työmaan hallinnoija Urakkatiedot Raportointi

Lisätiedot

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Pajadata Oy Rantatie 27 33250 Tampere Y-tunnus: 0981392-1 Kotipaikka: Tampere Puhelin: +358 (0) 207 434 455 Faksi: +358 (0) 207 434 460 pajadata@pajadata.fi Sisällys Xpaja

Lisätiedot

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Antti-Eemeli J. Mäkinen johtaja Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

Käyttöönoton vaiheet. Työmaarekisteri & laskupoimuri

Käyttöönoton vaiheet. Työmaarekisteri & laskupoimuri Käyttöönoton vaiheet Työmaarekisteri & laskupoimuri Laskupoimuri pähkinänkuoressa Verkkolasku Rakennustyön laskuosoite Poimuri Työn tilaajan oma sähköinen laskutusosoite Asiakkaan taloushallinnon järjestelmä

Lisätiedot

Talotekniikka- ja rakennusalan tehokkain tapa toimia. Rakennusalan tiedonantovelvollisuus AUTOMATISOIDUSTI ADMINETILLÄ

Talotekniikka- ja rakennusalan tehokkain tapa toimia. Rakennusalan tiedonantovelvollisuus AUTOMATISOIDUSTI ADMINETILLÄ Talotekniikka- ja rakennusalan tehokkain tapa toimia Rakennusalan tiedonantovelvollisuus AUTOMATISOIDUSTI ADMINETILLÄ VELVOLLISUUS lyhyesti automatisoitu raportointi 1.7.2014 voimaanastuva rakennustyömaiden

Lisätiedot

Tilaajavastuu, avaus, taustaa

Tilaajavastuu, avaus, taustaa Tilaajavastuu, avaus, taustaa Risto Pesonen, diplomi-insinööri pesonen.risto@gmail.com Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Muutokset 1.7.2014 alkaen 4.6.2014 Raahe KETÄ MENETTELY KOSKEE JA MITÄ ILMOITETAAN? Suurin yksittäinen Kiinteistö- ja Rakennusalan toimintaan vaikuttava lakiuudistus.

Lisätiedot

Rakentamispalveluiden tedonantovelvollisuus

Rakentamispalveluiden tedonantovelvollisuus Rakentamispalveluiden tedonantovelvollisuus 1.7.2014 Mikä on rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus? Rakentamiseen liityvä tedonantovelvollisuus on toimintamalli, jonka avulla pyritään kitkemään

Lisätiedot

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä Muistio 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Sisältö Johdanto... 1 1 Mikä on rakennustyötä?... 3 2 Yhteinen rakennustyömaa... 4

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Veikko Virkki, KHT Auktorisoitu tilitoimisto ja KHT-yhteisö kansainvälisillä valmiuksilla ja nykyaikaisimmilla järjestelmillä Rakennusalan

Lisätiedot

ilmoitusvelvollisuus.fi - palvelun käyttöehdot

ilmoitusvelvollisuus.fi - palvelun käyttöehdot Sivu 1 / 6 ilmoitusvelvollisuus.fi - palvelun käyttöehdot 1 YLEISTÄ Tämä ILVE Oy:n ("Palvelun tarjoaja") rakentamispalveluiden ilmoitusvelvollisuus - palvelun ("Palvelu") käyttöä koskevat käyttöehdot (

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

Uskoa yrittäjyyteen. Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu

Uskoa yrittäjyyteen. Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu Uskoa yrittäjyyteen Kevät on jo takanapäin ja kesä sekä kesälomat tekevät jo tuloaan. Maaliskuussa hallitus teki kehysriihipäätöksen, jolla tähdätään yritysten kasvumahdollisuuksien

Lisätiedot

SKH PUHEENJOHTAJAPÄIVÄ 22.10.2013. Taitotalon Kongressikeskus

SKH PUHEENJOHTAJAPÄIVÄ 22.10.2013. Taitotalon Kongressikeskus SKH PUHEENJOHTAJAPÄIVÄ 22.10.2013 Taitotalon Kongressikeskus Nyt asuntoyhtiötoimialalla on tapahtumassa paljon: Erityisesti viranomaistahot ovat heränneet Valtiovalta tukee taloyhtiöiden korjaustoimintaa

Lisätiedot

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA 12.12.2013 1 Työmaa-avaimen välittäminen Finvoice-verkkolaskulla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 2 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012 Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012 Harmaa talous rakennusalalla Vuosittaiset veromenetykset alalla ovat noin 400-500 miljoonaa

Lisätiedot

IRTI AJASTA JA PAIKASTA

IRTI AJASTA JA PAIKASTA LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 1/2014 LVI-Optimi Parasta hallittu kokonaisuus Jyty-Sähkö Varmisti töiden laskutuksen Mesiel: Pitkän haaveilun jälkeen IRTI AJASTA JA PAIKASTA 1.7. ILMOITUSVELVOLLISUUS

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Helmikuu 2014 SISÄLLYS Tiivistelmä Sisällys Kuviot

Lisätiedot

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Verotusta koskeva arvio ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta ja puutteista 1/2013 Maaliskuu 2013 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2015 liite usein kysyttyä Tilitoimisto A. Karppinen Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2015

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2015 liite usein kysyttyä Tilitoimisto A. Karppinen Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2015 efekto Tilitoimisto A. Karppinen Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2015 Tärkeät luvut vuodelle 2015 liite usein kysyttyä Pääkirjoitus Anne Karppinen-Salonpää Kari Salonpää Muutokset ympärillämme heijastelevat

Lisätiedot

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 efekto 1 / 2013 s. 1

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 efekto 1 / 2013 s. 1 efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 s. 1 Pääkirjoitus Anne Karppinen-Salonpää Kari Salonpää Taloushallinto on ammattilaisen hommaa Luotettavat ja täsmälliset

Lisätiedot