Harmaan talouden torjunta rakennusalalla. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harmaan talouden torjunta rakennusalalla. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012"

Transkriptio

1 Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

2 Harmaa talous rakennusalalla Vuosittaiset veromenetykset alalla ovat noin miljoonaa euroa (arvonlisäverot, yritysten verot, niiden omistajien verot, työntekijöiden verot, maksamattomat eläke- ja tapaturmavakuutusmaksut) Rakennusalan yritysten verojäämien kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 1 miljardi euroa eli 25 % kaikista verojäämistä Harmaan talouden ominaispiirteinä ovat toisaalta suoraan kotitalouksille tehty pimeä remonttityö ja kuutamourakointi, toisaalta suuremmilla työmailla tapahtuva laajamittainen kuittikaupalla ja bulvaaniyrityksillä peitetty pimeä työ Uutena piirteenä on ulkomaisten urakoitsijoiden ja näiden palveluksessa olevan ulkomaisen työvoiman hallitsematon tulo markkinoille ja näiden verottamattomuudesta sekä työntekijöiden alipalkkauksesta seuraava kilpailun vääristyminen Raju hintakilpailu ja hallitsematon urakoitsijoiden ketjutus on edesauttanut sekä harmaan talouden leviämistä että rakentamisen laadun romahtamista home- ja muine ongelmineen

3 Harmaa talous rakennusalalla; Peruskuvioita 1. Kotitalouksien remonttihommat ja kuutamourakat Toimeksiantajana yksityishenkilö/ kotitalous. Esim. huoneistoremontti, kesämökki, pientalorakennus Tekijänä pikkufirma, useimmiten yhden miehen yritys, tavallisesti Suomeen rekisteröity. Voi käyttää muutamaa työntekijää. Vaihtoehto a: Maksaa puhtaana käteen; - sovitaan kunnon alennus tai ei voi hyödyntää kotitalousvähennystä Vaihtoehto b: Maksaa kuitilla; saa kotitalousvähennyksen ja hyvän omantunnon Käteissuoritus voidaan jättää suoraan pois yrityksen kirjanpidosta; rahat käytettävissä henkilökohtaiseen kulutukseen tai työntekijöiden pimeisiin palkkoihin - Säästetään alv, yrityksen veroja ja omia veroja Tämäkin suoritus voidaan jättää pois kirjanpidosta luottaen siihen, ettei verottaja ehdi sitä kontrolloida tai se viedään kirjanpitoon, mutta rahat otetaan yrityksen omistajan käyttöön tai pimeisiin palkkoihin tekaistuilla alihankinta- tai tarvikekuiteilla

4 Harmaa talous rakennusalalla; Torjuntakeinoja 1. Kotitalouksien remonttihommat ja kuutamourakat Kotitalouksien käyttämää harmaata taloutta on pyritty ehkäisemään kotitalousvähennyksellä, jonka saaminen edellyttää työn suorittajan ilmoittamista vero-ilmoituksessa ja sitä, että tämä on merkitty verottajan ennakkoperintärekisteriin Kotitalousvähennys on tuonut joillakin aloilla paljon yrityksiä verottajan rekistereihin, mutta sen merkitys rakennusalalla on jäänyt kysymysmerkiksi Vähennyksen katto tulee vähänkin isommissa urakoissa vastaan nopeasti ja maksajalla saattaa olla edelleen intressi teettää ilman kuittia halvemmalla Ennakkoperintärekisterissä olo ei myöskään takaa sitä, että yrityksen kaikki tulot olisi viety kirjanpitoon Viranomaisten kannalta kyseessä on vaikeasti valvottava alue, koska kohteita on paljon eivätkä suoritusten maksajat ole kirjanpitovelvollisia Pientalorakentamisen valvontaa pyritään tehostamaan hallituksen esityksellä verotusmenettelylain muuttamisesta (HE 92/2012) Sen mukaan Rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön olisi annettava Verohallinnolle tiedot rakentamistyön suorittaneista työntekijöistä ja yrityksistä samoin kuin näille maksamistaan palkoista ja muista vastikkeista ennen maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua rakennuksen käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Rakennuttajan olisi lisäksi annettava loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle Verohallinnon antama todistus siitä, että hän on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa. Laiminlyöntimaksua koskevaa säännöstä muutettaisiin lisäksi siten, että tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin perusteella voitaisiin määrätä laiminlyöntimaksu

5 Harmaa talous rakennusalalla; Peruskuvioita 2. Aliurakat suuremmilla rakennustyömailla Toimeksiantajana suuren rakennustyömaan pääurakoitsija tai taloyhtiö tai kiinteistön omistaja. Esim. julkisivu- tai putkiremontti. Suurilla työmailla voi olla satoja eri tavoin ketjutettuja todellisia tai tekaistuja aliurakoitsijoita ja tuhansia työntekijöitä Laskutus ilman alvia jälkeen esim Suoritukset tilille ja kirjanpitoon Palautus tekijälle käteisenä Tekijänä vähän isompi rakennusliike, Suomeen rekisteröity tai ulkomaalainen. Käyttää aliurakoitsijoita ja omia työntekijöitä Tekaistu aliurakkalasku Tekijän avustajana kuittikauppias, joka kirjoittaa yrityksensä nimissä tekaistuja kuitteja Työntekijöille voidaan maksaa palkat joko kokonaan tai osittain pimeästi Rahat nostetaan käteisellä, kuittikauppiaalle jää esim ja loput palautuvat tekijän yksityiskäyttöön ja pimeisiin palkkoihin. Verovelat jäävät kuittikauppiaan yritykselle, jonka konkurssi aikanaan raukeaa varojen puutteessa.

6 Harmaa talous rakennusalalla Verohallinnon tarkastustuloksia Verohallinnolla on ollut vuodesta 2008 käynnissä rakennusalan tehostettu verovalvonta eli ns. Raksa-hanke. Hankkeen puitteissa on v elokuun loppuun mennessä tarkastettu yli rakennusliikettä, joista n. kolmasosasta on löydetty harmaata taloutta Paljastunut harmaa talous 424 miljoonaa koostuu Pimeistä palkoista 203 miljoonaa Yrittäjien peitellystä osingosta 87 miljoonaa Yritysten salatuista tuloista 134 miljoonaa Harmaasta taloudesta yli 90 % yrityksissä, joiden liikevaihto on alle 6 milj. Pimeät palkat: yli 90 % tapauksista yrityksissä, joiden liikevaihto alle 3 milj. Tarkastuksissa on löydetty pimeää työntekijää Kuittikauppaa on paljastettu 106,3 miljoonan euron arvosta. Tekaistuja kuitteja on löydetty kappaletta.

7 Ulkomaisten yritysten ja ulkomaisen työvoiman invaasio Alkoi 2000-luvun puolivälissä EU:n laajentumisen jälkeen, hyödynnetään EU:n edellyttämää työvoiman ja palveluiden vapaata liikkuvuutta Rakennusalalla on 2000-luvulla toiminut tuhansia työvoiman vuokrausta tai aliurakointia tarjoavia ulkomaisia yrityksiä ja niiden palveluksessa kymmeniä tuhansia ns. lähetettyjä työntekijöitä Ilman kiinteää toimipaikkaa toimivilla ulkomaisilla yrityksillä ei ole Suomessa työnantajavelvollisuuksia eikä verohallinto pysty kunnolla valvomaan sen enempää yritysten kuin niiden työntekijöidenkään Suomessa oleskeluaikoja V Suomessa työskenteli n lähetettyä työntekijää ulkomaisen työnantajan vuokraamina tai alihankintatöissä, näistä valtaosa rakennuksilla Näistä verohallinnon rekistereissä oli enintään 7.000, kateissa V verohallinnon rekistereihin merkityistä 381 virolaisesta rakennusalan yrityksestä vain kolmasosa jätti ilmoituksia seuraavana vuonna, ilmoittaneista vain puolet maksoi jotakin Olkiluodon työmaalta löytyi kulkulupatietojen perusteella 5 vuoden ajalta yli 300 yritystä, joista verohallinnolla ei ollut mitään tietoja. Kulkulupatiedoista löytyi myös lähes työntekijää, jotka puuttuivat työnantajien vuosi-ilmoituksista

8 Ulkomaisen työvoiman alipalkkaus on sekä sosiaalinen ongelma että kilpailun vääristäjä Lähetetyt työntekijät ovat työsuojeluviranomaisten ja Rakennusliiton havaintojen ja verohallinnon tilastojen mukaan systemaattisesti alipalkattuja Työsuojeluviranomaisilla on heikot mahdollisuudet valvoa ulkomaisten yritysten palveluksessa olevien työehtojen lainmukaisuutta Vaikka työsuhteita todettaisiin poljetun, realistisia keinoja palkkauksen muuttamiseen ei ole. On epärealistista ajatella, että lähetetty työntekijä lähtisi nostamaan vahingonkorvauskannetta työnantajaansa vastaan muutoin kuin poikkeustapauksissa. Seurauksena Suomeen on muutaman vuoden aikana muodostunut kahdet työ- ja aliurakkamarkkinat Käytännön verovapaudesta nauttivat ulkomaille rekisteröidyt yritykset saavat veroa maksamattomine ja alipalkattuine työntekijöineen kohtuuttoman kilpailuedun lakia noudattaviin yrityksiin ja niiden työvoimaan verrattuna Työehtosopimuksen mukaisen ja tosiasiassa maksetun palkan erotus on poissa Suomen veropohjasta Ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvän säännöstön ja sen valvonnan puutteiden seurauksena Suomen veropohjasta on suoranaisen veronkierron ja alipalkkauksen seurauksena vuonna 2010 puuttunut miljoonaa euroa.

9 Ulkomaisen lähetetyn työvoiman verotus Työnantaja Ilmoitus verohallinnolle vuokratyöntekijöistä työskentelyn alussa ja vuosiilmoituksena Työvoiman vuokraus Työsuhde Aliurakka Ei veroteta eikä työnantajavelvoitteita jos ei kiinteää toimipaikkaa (6 12 kk rak. ym.) Verotetaan Suomessa oleskelun alusta; Työntekijän pitäisi itse hakea ennakkoveroa Ei veroteta Suomessa, jos oleskelu täällä alle 6 kk Tiedot vuokralle antaneesta yrityksestä tai tämän edustajasta työskentelyn alussa Tilaaja Suomella ei käytännön mahdollisuuksia tietää, ketä täällä työskentelee, kauanko ja mitä heille maksetaan. Ulkomaisista yrityksistä ei systemaattista tietoa eikä edellytyksiä selvittää kiinteän toimipaikan syntymistä

10 Harmaa talous rakennusalalla; Torjuntakeinoja Tilaajavastuulaki Ei varsinaisesti tilaajan vastuuta vaan velvoite selvitysten hankkimiseen Kaupparekisteriote, selvitykset rekisteröitymisestä verottajan rekisteriin, todistukset verojen ja eläkevakuutusmaksujen rästien puuttumisesta ja selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai työehdoista, alkaen rakennusalalla myös selvitys tapaturmavakuutuksista Tilaajavastuutarkastajien tarkastuksissa v puutteita 63 %:ssa kohteista Laiminlyöntimaksut keskimäärin yritystä kohti, max Rakentamistoimintaan korotettu, vähintään ja enintään euron, laiminlyöntimaksu. Se voitaisiin määrätä, jos tilaaja on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan tahon kanssa tai tietoisena siitä, että sopimuskumppani ei aio noudattaa lakia. Työehtojen soveltaminen on vain ilmoituksen varassa; ei valvontaa, ei sanktioita Ulkomaisista yrityksistä ei vaadita selvitystä rekisteröitymisestä Suomen verohallinnon rekistereihin Lakia on helppo kiertää Otetaan käyttöön kotimaahan tai ulkomaille vastaperustettu yhtiö, jolla ei laiminlyöntejä Suomessa v perustetusta osakeyhtiöstä puolet perustettu jatkamaan aikaisemman yrityksen toimintaa TEM on asettanut lokakuussa 2012 työryhmän selvittämään tilaajavastuulain uudistamistarpeita, määräaika päättyy vuoden 2013 lopussa

11 Harmaa talous rakennusalalla; Torjuntakeinoja Kuvalliset tunnisteet, kulkulupatiedot ja veronumero Rakennustyömailla on vuodesta 2006 alkaen edellytetty kuvallisen henkilötunnisteen käyttöä, joskaan tätä ei ole aina noudatettu V Etelä-Suomen aluehallintoviraston rakennustyömaiden tunnistekortteja koskevassa tarkastushankkeessa todettiin, että tarkastetuista 909 työntekijästä alle puolella oli tunnistekortti näkyvissä ja kolmasosalta se puuttui kokonaan Tunnistekortteihin liittyviä työmaiden kulkulupatietoja on tarkastettu verottajan työmaille tekemien valvontakäyntien yhteydessä ja verrattu näitä työnantajien työntekijöistään antamiin vuosi-ilmoituksiin. Näissä on todettu paljon virheitä Suuren työmaan kulkulupatiedoissa oli yli tunnistettua työntekijää, joista 950:lle ei ollut vuosi-ilmoituksilla palkkatietoa siltä yritykseltä, joka kulkuluvissa oli merkitty työnantajaksi. 110 henkilöä näistä oli työmaalla työnvuokrausyhtiön kirjoilla. Uutena valvontakeinona on v otettu käyttöön tunnistekorteissa pakollinen veronumero, joka annetaan myös ulkomaalaisille työntekijöille Vanhoilla työmailla veronumeron sisältävä tunniste tulee ottaa käyttöön viimeistään Vuoden 2012 syyskuun jälkeen alkavilla työmailla veronumero on oltava tunnistekortissa heti työskentelyn alkaessa

12 Harmaa talous rakennusalalla; Torjuntakeinoja Hallituksen esitys 92/2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Veronumero saa käytännön merkitystä kun toteutetaan esitys, jonka mukaan yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan on toimitettava kuukausittain tiedot rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista. Rakentamispalvelujen tilaajan urakkatietoja koskevaa tiedonantovelvollisuutta koskevan esityksen mukaan tilaajan on toimitettava kuukausittain tiedot niistä yrityksistä, jotka suorittavat tilaajalle työtä yhteisellä rakennustyömaalla, samoin kuin tilaajan näille yrityksille maksamista vastikkeista. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta Tiedonantovelvollisuutta ja veronumeroa koskevat esitykset mahdollistaisivat tietojen ristikontrollin Suurena puutteena ovat edelleen ulkomaisten yritysten puutteelliset rekisteröinti-, ilmoitus- ja työnantajavelvollisuudet

13 Järjestäytynyt rikollisuus Kymmeniä rikollisliigoja, jotka toimivat rakentamisessa Puutteellinen valvonta ja hyvät liikevoitot Useita yhtiötä, joita käytetään rahanpesuyhtiöinä => tyypillisesti tehdään uhkailuja viranomaisia kohtaan Eriytetty urakkahankinnat, kuittikauppiaat, työntekijöiden värväämiset, firmojen ja bulvaanien järjestelyt sekä laskutus ja rahojen jakaminen Erilaiset tarjoilut kuten viihde- ja aikuispalvelut => kiitollisuuden velka tai kiristyksen uhri Varsinaisia tekijöitä ei tavata koskaan => bulvaanit hoitavat käytännön toimet Tyypillistä ottaa jälkikäteen yhteyttä urakan ratkettua ja tarjota vielä edullisemmin Käytetään paljon ulkomaisia työntekijöitä Työmaalla toimii edustaja valvomassa kohdetta. Yleensä rahankäyttö, pukeutuminen, autot, puheet jne. paljastavassa roolissa

14 Miten arvioida rakennusalalla toimivan yhteistyökumppanin luotettavuutta? Katsele ulkoisia tunnusmerkkejä: työmaalla käytettävät tunnisteet, kulkulupajärjestelyt, yleinen järjestys Yrityksen ominaisuudet saattavat antaa ajattelemisen aihetta: yrityksen ikä (jos kyseessä on kovin uusi yritys, mitä on tapahtunut sen edeltäjälle?), vastuuhenkilöiden vaihtumiset, esiintyykö yrityksen puolesta käytännössä joku muu kuin muodollinen vastuuhenkilö, oudot aliurakoitsijat ja omituiset urakoiden ketjutukset Tarkista rekisteröintitiedot (ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteri); Kuuluuko yritys työnantajajärjestöön? RALA:n (Rakennusalan Laatu) jäsenyys on erittäin hyvä ominaisuus; Onko yritys Rakennusliiton saartolistalla (erittäin huono ominaisuus) Lisää tietoa maksullisista palveluista; esim. (tilaajavastuulain edellyttämät tiedot) ja Suomen Asiakastieto tai D&B Finland (riskiluokitus, vastuuhenkilöitä ja osakkaita koskevat tiedot) (Lähde: Markku Hirvonen, Harmaa Hirvi Oy)

Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa

Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa Verotusneuvos Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy Aluehallintoviraston tilaisuudet Turku ja Pori 28. ja 29.10.2013 Italian mafiatalous on kaksi kertaa Suomen kansantalouden

Lisätiedot

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy 9.3.2012 2 Johdanto Suomessa toimivien ulkomaisten yritysten valvontaan

Lisätiedot

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Verotusta koskeva arvio ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta ja puutteista 1/2013 Maaliskuu 2013 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

// HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2014 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ

// HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2014 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ // HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 214 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ 2 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 3 // SISÄLLYSLUETTELO 5 // VEROHALLINNON TILASTOJA

Lisätiedot

Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmän loppuraportti

Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmän loppuraportti Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän loppuraportti Sisäinen turvallisuus 36/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 23.6.2004 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan?

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? http://www.tilaajavastuu.fi Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Tilaajavastuu.fi +358 400 616 252 mika.huhtamaki@aspida.com Suomen

Lisätiedot

Tuoteväärennykset, majoitus- ja ravitsemus- ja logistiikka-alan harmaa talous ja talousrikollisuus

Tuoteväärennykset, majoitus- ja ravitsemus- ja logistiikka-alan harmaa talous ja talousrikollisuus Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus nro 16 7.11.2014 Tuoteväärennykset, majoitus- ja ravitsemus- ja logistiikka-alan harmaa talous ja talousrikollisuus Yritysturvallisuuden

Lisätiedot

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2011 Uusi toimitusjohtaja tuo Uusia muotoja 8 Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä 12 22 Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri Syvärinen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99. Harmaan talouden. projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99. Harmaan talouden. projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99 Harmaan talouden projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ 2 Harmaan talouden projektiryhmän loppuraportti Tekijä: Uudenmaan verovirasto Projektiyksikkö

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut

Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut 6 2012 Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut Löydä oma unelmasi www.yritysporssi.fi yrityksen myyjän ja ostajan kohtaamispaikka Yrityspörssi on maan

Lisätiedot

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 efekto 1 / 2013 s. 1

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 efekto 1 / 2013 s. 1 efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 s. 1 Pääkirjoitus Anne Karppinen-Salonpää Kari Salonpää Taloushallinto on ammattilaisen hommaa Luotettavat ja täsmälliset

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2012: kuljetusala

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2012: kuljetusala Keskusrikospoliisi Teematilannekuva 1 (19) Tiedusteluosasto 22.4.2012 KRP 2400/2011/1146 Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2012: kuljetusala Sisältö Tiivistelmä:

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

HE 23/2013 vp. kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassaharjoittaja laiminlöisi kuitintarjoamisvelvol-

HE 23/2013 vp. kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassaharjoittaja laiminlöisi kuitintarjoamisvelvol- HE 23/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

TEM raportteja 21/2012. Harmaa talous parturi- ja kampaamoalalla sekä kauneudenhoitoalalla -työryhmän loppuraportti

TEM raportteja 21/2012. Harmaa talous parturi- ja kampaamoalalla sekä kauneudenhoitoalalla -työryhmän loppuraportti TEM raportteja 21/2012 Harmaa talous parturi- ja kampaamoalalla sekä kauneudenhoitoalalla -työryhmän loppuraportti Työelämä- ja markkinaosasto Loppuraportti 3.7.2012 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä Muistio 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Sisältö Johdanto... 1 1 Mikä on rakennustyötä?... 3 2 Yhteinen rakennustyömaa... 4

Lisätiedot

6 2011 13.12.2011. Joulu tulee: Kuluta harkiten vähennät jätettä! Toiminnantarkastajakoulutus tammikuussa. Kiinteistöliitto Lappi joulun aikaan

6 2011 13.12.2011. Joulu tulee: Kuluta harkiten vähennät jätettä! Toiminnantarkastajakoulutus tammikuussa. Kiinteistöliitto Lappi joulun aikaan 6 2011 13.12.2011 Joulu tulee: Kuluta harkiten vähennät jätettä! Joulunaika on tulvillaan läheisten muistamista sekä lahjojen antamista ja vastaanottamista. Lahjat yleensä kääritään mitä ihastuttavimpiin

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Siivouspalvelualan yritykset

Siivouspalvelualan yritykset Siivouspalvelualan yritykset HTSY Verohallinto 21.5.2013 Verohallinto 2 (5) SIIVOUSPALVELUALA Harmaan talouden selvitysyksikössä on valmistunut siivouspalvelualan yrityksiä koskeva ilmiöselvitys, jossa

Lisätiedot

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2015 liite usein kysyttyä Tilitoimisto A. Karppinen Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2015

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2015 liite usein kysyttyä Tilitoimisto A. Karppinen Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2015 efekto Tilitoimisto A. Karppinen Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2015 Tärkeät luvut vuodelle 2015 liite usein kysyttyä Pääkirjoitus Anne Karppinen-Salonpää Kari Salonpää Muutokset ympärillämme heijastelevat

Lisätiedot

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen Henry Oinonen Rakennusalan yrityksen aloittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Tammikuu 2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

Rakentaja yrittäjä ja työnantaja Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt.

Rakentaja yrittäjä ja työnantaja Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt. Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt.fi Jussi Heiskala, ekonomi Asiamies, Rakennusteollisuus RT ry jussi heiskala@rakennusteollisuusrt.fi

Lisätiedot

Sähköliiton kesäajan päivystykset s. 4-5 s. 10-11 s. 16. Energiatehokkaat. asuntomessut

Sähköliiton kesäajan päivystykset s. 4-5 s. 10-11 s. 16. Energiatehokkaat. asuntomessut 1 vasama 6/2012 Kesäkuu 6 2012 SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI Homekoulun terveysremontti hoituu kapseloimalla s. 6-7 Sähköistysalalle raamia myötäilevä työehtosopimus Energiatehokkaat asuntomessut

Lisätiedot

Käpylässä valmistellaan putkiremonttia

Käpylässä valmistellaan putkiremonttia 1/2012 1/2014 Hakunilan Huolto Oy:n asiakaslehti Käpylässä valmistellaan putkiremonttia s. 4 Käpylässä valmistellaan putkiremonttia, jonka yhteydessä pohditaan myös ilmanvaihdon, lämmitysjärjestelmän ja

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot