Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta"

Transkriptio

1 Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta Kuntaliiton koulutustilaisuus: Julkishallinto harmaan talouden torjujana Janne Marttinen Johtaja Harmaan talouden Selvitysyksikkö Verohallinto Harmaan talouden selvitysyksikkö 1

2 Esityksen teema: 1. Harmaan talouden Selvitysyksikön tehtävät lyhyesti. 2. Ulkomaiset yritykset ja ulkomainen työvoima Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla 3. Virolaiset rakennusalan yritykset Harmaan talouden selvitysyksikkö 2

3 Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä (1207/2010 vp) Tehtävät (1 2 mom.): 1) edistää harmaan talouden torjuntaa tuottamalla ja jakamalla tietoa harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta; ja 2) laatia viranomaiselle velvoitteidenhoitoselvityksiä organisaatioista tai organisaatiohenkilöistä 6 :ssä säädettyihin käyttötarkoituksiin

4 Harmaa talous 2 :n 3 kohta: Harmaalla taloudella tarkoitetaan organisaation sellaista toimintaa, josta aiheutuvia lakisääteisiä velvoitteita laiminlyödään verojen, lakisääteisten eläke-, tapaturmatai työttömyysvakuutusmaksujen taikka tullin perimien maksujen suorittamisen välttämiseksi tai perusteettoman palautuksen saamiseksi. Harmaan talouden selvitysyksikkö

5 HTSY - Asiakkaat Tiedon tuottamis- ja jakamistehtävä: Yhteiskunta Viranomaiset Yksityinen sektori Yksittäiset kansalaiset Velvoitteidenhoitoselvitys tehtävä Vero Tulli ETK TVR Raja Valvira /AVI Konkurssiasiamies Rakennerahastotuet Poliisi Ulosotto Valtionavut Harmaan talouden selvitysyksikkö 5

6 Tiedon tuottaminen ja jakaminen: Harmaan talouden selvitysyksikkö 6

7 Ulkomaiset yritykset ja ulkomainen työvoima Olkiluodossa Ilmiöselvitys 30/2011 Harmaan talouden selvitysyksikkö 7

8 Selvityksen tavoite ja aineisto Tarkoituksena kartoittaa lakisääteisten velvoitteiden hoitoa voimalatyömaalla vuosina Tarkastelussa ulkomainen työvoima ja ulkomainen yritystoiminta Esiintyykö Olkiluodon työmaalla harmaata taloutta? Harmaan talouden selvitysyksikkö 8

9 Poikkihallinnollinen selvitys Aineistoa toimittivat Verohallinnon tietopalvelu Verotarkastus Eläketurvakeskus Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue (tilaajavastuu- ja ulkomaalaisvalvonta) Asiantuntijahaastatteluja Harmaan talouden selvitysyksikkö 9

10 OLKILUODON TYÖMAA Kulkulupatiedot Verohallinnon tietopalvelulle neljännesvuosittain V yhteensä 1184 yritystä joista 304 ei Suomessa missään rekisterissä Jaksolla 1/2011 rekisteröimättömiä 31 Työntekijöitä enimmillään n joista 75 % ulkomaalaisia Harmaan talouden selvitysyksikkö 10

11 VEROVALVONTA JA VERORISKIT OL3-neuvontahanke: ohjaus Valvontahanke : verotarkastukset Kiinteä toimipaikka = verovelvollisuus + ennakonpidätysvelvollisuus Tunnistettu veroriskit ei rekisteröidy ei ilmoita ei maksa verot väärään valtioon Harmaan talouden selvitysyksikkö 11

12 ELÄKEVAKUUTTAMINEN Eläketurvakeskuksella tiedonsaantioikeus verotustietoihin Vertailutietoja hyödynnetty valvonnassa Yhteistyöllä eläkevakuuttaminen kuntoon Haasteena kansainväliset tilanteet ja usean maan työskentely Yksi tapaus EU-komission ratkaistavana Harmaan talouden selvitysyksikkö 12

13 TILAAJAVASTUUN TOTEUTUMINEN Olkiluodossa enemmän laiminlyöntejä kuin tarkastuksissa keskimäärin Selvitykset hankittu myöhässä ja puutteellisina Kolme laiminlyöntimaksun maksuunpanopäätöstä, joista kaksi samassa urakkaketjussa; yksi suomalainen ja kaksi ulkomaista yritystä; laiminlyöntimaksut yhteensä Harmaan talouden selvitysyksikkö 13

14 TYÖSUOJELU Työsuhteen vähimmäisehtojen tarkastuksessa havaittiin puutteita seuraavissa : Yrityksellä ei edustajaa Työnteko-oikeus Työehtosopimuksen mukainen palkkaus Työajan seuranta ja ylitöiden tasaus Työterveyshuolto ja tapaturmavakuuttaminen Asiakirjojen säilyttäminen Harmaan talouden selvitysyksikkö 14

15 YHTEINEN ONGELMA : PITKÄT URAKKAKETJUT Peitelty ketjutus Todellinen työnantaja ei näy kulkulupatiedoissa Vaikea valvoa, jos ulkomainen yritys ei rekisteröidy Vaikea saada tietoja, jos yrityksellä ei ole edustajaa Suomessa Tietojen tarkistaminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä Harmaan talouden selvitysyksikkö 15

16 KEHITYSEHDOTUKSIA Veronumero käyttöön 2012 Velvollisuus rekisteröityä Verohallintoon Laajat viranomaisten tiedonsaantioikeudet ja tietojen vaihto Viranomaisyhteistyö Ketjujen läpinäkyvyys / ketjuvastuu Julkinen verovelkarekisteri Harmaan talouden selvitysyksikkö 16

17 Virolaiset rakennusalan yritykset Ilmiöselvitys 34/2011 Harmaan talouden selvitysyksikkö 17

18 Selvityksen tarkoitus Tutkia Suomessa toimivien virolaisten yritysten elinkaarta sekä rekisteröitymistä Verohallinnon perusrekistereihin (ALV, TA, EnPE) Pääpaino rakennusalan yrityksissä Selvityksessä tarkastellaan erityisesti vuonna 2008 aloittaneiden suomalaisten ja virolaisten rakennusalan yritysten veroilmoitus- ja maksukäyttäytymistä vuosina Harmaan talouden selvitysyksikkö 18

19 Eräitä ulkomaisen yrityksen kiinteää toimipaikkaa, lähdeverokorttia ja ennakkoperintärekisteröintiä koskevia ohjeita 1(2) Tuloverovelvollisuus riippuu siitä, syntyykö yritykselle kiinteä toimipaikka Suomeen Kiinteän toimipaikan muodostuminen tutkitaan Yritysverotoimistossa yrityksen rekisteröityessä Verohallinnon asiakkaaksi Tulkinta perustuu pääosin yrityksen itse antamiin tietoihin työn laadusta, kestosta ja sijainnista Suomen ja Viron välisen verosopimuksen mukaan urakointikohde muodostaa kiinteän toimipaikan, jos toiminta kestää yli 6 kuukautta. Arvonlisäverotuksessa kiinteä toimipaikka syntyy rakennus- ja asennustoiminnassa, jos yksi urakka tai peräkkäiset urakat kestävä yli 9 kuukautta Jos yrityksellä on Suomessa kiinteä toimipaikka, Verohallinto määrää yritykselle rekisteröinnin yhteydessä ennakkoveron kiinteän toimipaikan tulon perusteella. Harmaan talouden selvitysyksikkö 19

20 Eräitä ulkomaisen yrityksen kiinteää toimipaikkaa, lähdeverokorttia ja ennakkoperintärekisteröintiä koskevia ohjeita 2 (2) Ulkomainen yritys voi hakea yksittäistä toimeksiantoa varten lähdeverokortin. Tällöin yrityksen ei tarvitse antaa perustamisilmoitusta eikä hakeutua ennakkoperintärekisteriin. Lähdeverokortilla perittävän veron määrä 0 %. kun työkorvausta maksetaan tehdystä talonrakennus-, maanrakennus-, vesirakennus- tai muusta rakennustyöstä, työn teettäjä voi jättää lähdeveron perimättä vain silloin, jos korvauksen saaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin tai esittää 0-veron lähdeverokortin. Asiakas on velvollinen antamaan Verohallinnolle erilaisia toimintaansa koskevia ilmoituksia. Tässä tarkoitettuja ilmoituksia ovat veroilmoitukset, arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten valvontailmoitukset / kausiveroilmoitukset sekä vuosi-ilmoitukset. Se, mitä ilmoituksia tulee antaa, riippuu mm. asiakkaan toiminnan laadusta, laajuudesta ja kiinteän liiketoimipaikan syntymisestä. Harmaan talouden selvitysyksikkö 20

21 Suomeen rekisteröityneet virolaiset yritykset 1925 yritystä 1223 toimii rakennusalalla 15% yrityksistä hakee Verohallinnolta 0%- lähdeverokortin alle 6 kuukautta kestävää urakkaa varten 85 % hakeutuu Ennakkoperintä-, Alv- tai Työnantajarekistereihin Syyskuussa 2011 perusrekistereissä aktiivisena edelleen 72% virolaisista rakennusalan yrityksistä Virolaisten osuus kaikista aloittaneista rakennusalan yrityksistä 16% Harmaan talouden selvitysyksikkö 21

22 Hakeutuminen perusrekistereihin (EnPe, ALV, TA) aloittaneet Kotimaiset Perusrekisteriin Perusrekisterissä aloittaneet Virolaiset Perusrekisteriin Perusrekisterissä Toimala viedyt 9/2011 viedyt 9/2011 kpl lkm % kpl % kpl lkm % kpl % 00 Tuntematon % 9 15 % Rakentaminen % % % % Hallinto&Tuki % % % % Muut toimialat Kaikki yhteensä % % % % Noin 15 % vuosittain Suomessa toimintansa aloittavista virolaisista rakennusalan yrityksistä hakevat ohjeessa mainitun 0 %:n lähdeverokortin. Muut hakeutuvat pääsääntöisesti ennakkoperintärekisteriin. Ellei yritys ole rekisteröity ennakkoperintärekisteriin, tai esitä 0%-lähdeverokorttia, on työnantaja velvollinen pidättämään ulkomaiselta yritykseltä työsuorituksesta maksettavista korvauksista 13% lähdeveron Harmaan talouden selvitysyksikkö 22

23 Vuonna 2008 aloittaneet virolaiset ja suomalaiset rakennusalan yritykset Virolaisten ja suomalaisten rakennusalan yritysten veronmaksu ja - ilmoituskäyttäytymistä tutkittiin samana vuonna (2008) aloittaneiden yritysten toimintaa täysien tilikausien toimintatietojen valossa Tutkitut yritysjoukot käsittävät 2579 suomalaista ja 381 virolaista rakennusalan yritystä Yritysjoukkojen tiedot on poimittu toiminnan aloittamisvuoden jälkeisiltä kahdelta seuraavalta täydeltä tilikaudelta ilmoitusaktiivisuutta arvioitaessa on huomioitu sekä kausi-, vuosiettä tuloveroilmoitukset Harmaan talouden selvitysyksikkö 23

24 2008 aloittaneiden rakennusalan yritysten rekisteröityminen ja ilmoitusaktiivisuus Harmaan talouden selvitysyksikkö 24

25 Rakennusalan yritysten veroilmoitukset Kaikkiaan 51 % virolaisista rakennusalan yrityksistä ei antanut veroilmoituksia , myös 0-lähdeverokortin omaavat 15 % eivät anna veroilmoituksia Taustalla eri syitä, kuten se että yritykselle ei muodostu kiinteää toimipaikkaa ja verovastuita Suomeen. Veroilmoituksia antamattomien yritysten joukossa, on yrityksiä, jotka ovat tehneet vapaamuotoisia selvityksiä yritysverotoimistolle. Yritys saattaa myös itse tulkita, että sille ei synny verovastuita ja kiinteää toimipaikkaa Suomeen. Harmaan talouden selvitysyksikkö 25

26 Kehitysehdotuksia Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelman ehdotukset: Veronumeron käyttöönotto pakollisessa kuvallisessa tunnistekortissa Työmaiden työntekijätietojen ja urakkatietojen kuukausittaisen ilmoitusmenettelyn käyttöönotto Verohallinnolle Kuukausikohtainen ja työntekijäkohtainen työnantajamalli Verovastuusäännöksien selkeyttäminen Suomessa maksettujen palkkojen osalta Ennakkoilmoituksen antaminen lähetetyistä työntekijöistä Muita ehdotuksia: Veronumeron soveltamisalan laajentaminen koskemaan myös yksityistä tai vapaa-ajan rakentamista Ulkomaisen yrityksen pakollinen rekisteröitymispakko Suomen Verohallinnolle, jonka seurauksena viranomaisilla olisi tieto Suomessa toimivista yrityksistä, vaikka näille ei verovelvollisuutta Suomeen välttämättä syntyisikään Tilaajavastuulain kehittäminen siten, että ulkomaisesta yritykseltä edellytettäisiin tilaajavastuulaissa ennakkoperintärekisteröintivelvollisuutta - Työnantajasuoritusten ketjuvastuumallin soveltuvuuden arviointi rakennus- ja paljon vuokratyövoimaa käyttäville aloille (ns. Hollannin malli)

27 Kiitos mielenkiinnosta! Harmaan talouden selvitysyksikkö 27

Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE 18.12.2009. VUOKRATYÖVOIMASELVITYS Yhteenveto: Hanke VM0151:00/07/02/2000

Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE 18.12.2009. VUOKRATYÖVOIMASELVITYS Yhteenveto: Hanke VM0151:00/07/02/2000 Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE Hanke VM0151:00/07/02/2000 18.12.2009 VUOKRATYÖVOIMASELVITYS Yhteenveto: JULKINEN - Työvoiman vuokraus on ollut kasvava toimiala 2000 luvulla. Kotimaisten

Lisätiedot

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Verotusta koskeva arvio ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta ja puutteista 1/2013 Maaliskuu 2013 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy 9.3.2012 2 Johdanto Suomessa toimivien ulkomaisten yritysten valvontaan

Lisätiedot

Tilaajavastuu, avaus, taustaa

Tilaajavastuu, avaus, taustaa Tilaajavastuu, avaus, taustaa Risto Pesonen, diplomi-insinööri pesonen.risto@gmail.com Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012 Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012 Harmaa talous rakennusalalla Vuosittaiset veromenetykset alalla ovat noin 400-500 miljoonaa

Lisätiedot

// HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2014 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ

// HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2014 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ // HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 214 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ 2 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 3 // SISÄLLYSLUETTELO 5 // VEROHALLINNON TILASTOJA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa

Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa Verotusneuvos Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy Aluehallintoviraston tilaisuudet Turku ja Pori 28. ja 29.10.2013 Italian mafiatalous on kaksi kertaa Suomen kansantalouden

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät väärinkäytökset poliisin tutkimat tapaukset. Kaisa Eskola ja Anne Alvesalo

Tutkimusraportti. Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät väärinkäytökset poliisin tutkimat tapaukset. Kaisa Eskola ja Anne Alvesalo Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät väärinkäytökset poliisin tutkimat tapaukset Tutkimusraportti Kaisa Eskola ja Anne Alvesalo Anne Alvesalo, Kaisa Eskola ja Työterveyslaitos ISBN 978956007 (84) Ulkomaiseen

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Helmikuu 2014 SISÄLLYS Tiivistelmä Sisällys Kuviot

Lisätiedot

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Luonnos 15.6.2012 Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksen tarkoituksena

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Antti-Eemeli J. Mäkinen johtaja Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

Selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä

Selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä Ympäristöministeriön raportteja 2 2015 Selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä Mikko Wennberg, Olli Oosi ja Nita Korhonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 2 2015 Selvitys rakennusalan

Lisätiedot

Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmän loppuraportti

Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmän loppuraportti Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän loppuraportti Sisäinen turvallisuus 36/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 23.6.2004 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Rakennusala muuttuvassa maailmassa 2008

Rakennusala muuttuvassa maailmassa 2008 Rakennusala muuttuvassa maailmassa 2008 Muistio ulkomaisesta työpanoksesta Suomessa ja yritystoimintaan liittyvistä pelisäännöistä Helsinki 15.11.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

Siivouspalvelualan yritykset

Siivouspalvelualan yritykset Siivouspalvelualan yritykset HTSY Verohallinto 21.5.2013 Verohallinto 2 (5) SIIVOUSPALVELUALA Harmaan talouden selvitysyksikössä on valmistunut siivouspalvelualan yrityksiä koskeva ilmiöselvitys, jossa

Lisätiedot

HE 23/2013 vp. kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassaharjoittaja laiminlöisi kuitintarjoamisvelvol-

HE 23/2013 vp. kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassaharjoittaja laiminlöisi kuitintarjoamisvelvol- HE 23/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

Varatuomari Joachim Reimers

Varatuomari Joachim Reimers Tavaran myynti asennettuna tai koottuna Varatuomari Joachim Reimers Maaliskuu 2013 Suomessa kansainvälinen kauppa muodostaa vuosi vuodelta merkittävän osan kansantuotteesta. Vaikka sitä on harjoitettu

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 25/2013 Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun

Lisätiedot

RATUKE - seminaari 11.11.2010

RATUKE - seminaari 11.11.2010 RATUKE - seminaari 11.11.2010 Etelä- Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Kaarina Myyri- Partanen johtaja www.tyosuojelu.fi www.avi.fi 11.11.2010 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun

Lisätiedot

Ulkomailta Suomeen tulevan verotus

Ulkomailta Suomeen tulevan verotus Ulkomailta Suomeen tulevan verotus Tiedote suomalaiselle työnantajalle www.vero.fi sivu / 9 Sisältö: 1. Lyhyesti vakuutusmaksuista 2. Verotus ja Suomessa enintään 6 kuukautta oleskelevat 2.1 Ilmoitus-

Lisätiedot

Muusikko yrittäjänä ja työntekijänä

Muusikko yrittäjänä ja työntekijänä Muusikko yrittäjänä ja työntekijänä Missä kulkee raja? Suomen Muusikkoyrittäjät ry 2013 Roope Löflund Esipuhe Musiikkialan yrittäjyys on lisääntynyt huomattavasti vuosituhannen vaihteen jälkeen. Muusikot

Lisätiedot

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2015 liite usein kysyttyä Tilitoimisto A. Karppinen Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2015

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2015 liite usein kysyttyä Tilitoimisto A. Karppinen Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2015 efekto Tilitoimisto A. Karppinen Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2015 Tärkeät luvut vuodelle 2015 liite usein kysyttyä Pääkirjoitus Anne Karppinen-Salonpää Kari Salonpää Muutokset ympärillämme heijastelevat

Lisätiedot

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET 2 SISÄLLYS Alkusanat OSA 1 KYLÄTOIMINTA TYÖLLISTÄJÄNÄ JA TYÖNANTAJANA 1.1 Työlainsäädäntö 1.2 Työsuhde ja työsopimus

Lisätiedot