Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Tietoa tilaajavastuu- ja veronumerolaista sekä käytännön palveluista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Tietoa tilaajavastuu- ja veronumerolaista sekä käytännön palveluista"

Transkriptio

1 Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Tietoa tilaajavastuu- ja veronumerolaista sekä käytännön palveluista RFID rakennusalalla seminaari Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki

2 Suomen Tilaajavastuu Oy Kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt omistavat Suomen Tilaajavastuu Oy:n Tarjottavat palvelut liittyvät harmaan talouden torjuntaan ja lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen Ensimmäinen palvelu, Tilaajavastuu.fi, avattiin 2008 Palvelu yhtiöitettiin 2010, jolloin perustajien lisäksi mukaan lähtivät Rakentamisen Laatu RALA Ry ja Sähkö- ja Teleurakoitsijat STUL Ry Omistus siirtyi kokonaan liitoille Uudet omistajat: Kiinteistöliitto ry Rakennusteollisuus RT ry Talonrakennusteollisuus ry Aikaisemmat omistajat (omistajina edelleen): Rakentamisen Laatu RALA ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

3 Yhteistyö Palveluiden toteuttamiseksi Suomen Tilaajavastuu Oy tekee aktiivista yhteistyötä liittojen, yritysten ja viranomaisten kanssa Viranomaisyhteistyö: Verohallinto Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Yhteistyö: Verohallinto Työeläkeyhtiöt Kaupparekisteri ja YTJ Tapaturmavakuutusyhtiöt RTE Viranomaispuolen asiakkaita: Finanssivalvonta / Suomen Pankki Verohallinto

4 TILAAJAVASTUULAKI

5 Tilaajavastuulaki Lakia sovelletaan mm. Rakentamisessa ja rakentamiseen liittyvässä korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoiminnassa Hoito-, huolto-, siivous-, kunnossapito ja henkilöstövuokrauspalveluissa Laki koskettaa aina työn tilaajaa Erillinen työn valvoja ei poista tilaajan vastuuta (Taloyhtiö)

6 Tilaajavastuulain selvitykset Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset: Selvitys ennakkoperintärekisterimerkinnästä. Selvitys työnantajarekisterimerkinnästä. Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkinnästä. Kaupparekisteriote. Todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys verovelan maksusuunnitelmasta. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta. Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Tapaturmavakuutustodistus (lisätty ) SELVITYKSET EIVÄT SAA OLLA YLI 3 KUUKAUTTA VANHEMPIA! Lisätietoja:

7 Veronumerolaki Lyhyt yhteenveto veronumerolain, työturvallisuuslain ja veromenettelylain velvoitteista

8 Johdanto Tulossa olevat lakimuutokset tulevat lisäämään kiinteistöjen ja rakennustyömaiden hallinnollista taakkaa. Kuutamourakoinnin torjunta on kaikkien rehellisten yritysten etu. Torjunnasta aiheutuvien velvollisuuksien helppo käytännön hoitaminen on keskeinen osa onnistunutta harmaan talouden torjuntaa. Tekniset ratkaisut, kuten RFID, tulevat helpottamaan käytännön toimintaa

9 Muutoksen haasteet Hallinnollinen taakka tulee lisääntymään Raportoinnin yrityskohtainen yksilöllinen toteutus tulee kalliiksi Kasvavat velvollisuudet ovat etenkin pienemmille tilaajille ja päätoteuttajille vaikeita tehtäviä Vaadittujen velvoitteiden jalkauttaminen koko tilaajaketjuun ja kentälle on työlästä Rehellisten yritysten on monesti vaikea osoittaa ulkopuolisille, että he hoitavat velvoitteensa kunnolla Työajan seurannan automatisointi -> RFID on yksi ratkaisu

10 Laki veronumerorekisteristä (HE 58/2011) Veronumero ja veronumerorekisteri Veronumero on 12 numerosta muodostuva tunnus Kaikki suomalaiset saavat ensi vuoden verokortissa veronumeron Erikseen pidettävään veronumerorekisteriin merkitään henkilön nimi, henkilötunnus ja veronumero Ulkomaalaisen työntekijän on asioitava verotoimistossa henkilökohtaisesti Työntekijän henkilöllisyydestä on varmistuttava Rekisteröinnin edellytykset tutkittava Työnantaja ei voi asioida työntekijän puolesta Rekisteriin merkitseminen Veronumeron pyytää merkittäväksi rakennusalan veronumerorekisteriin työntekijä itse, työnantaja tai päätoteuttaja, joka antaa henkilötunnisteen työntekijälle. Myös verohallinto voi oma-aloitteisesti merkitä henkilön rekisteriin (lähinnä ulkomaalaiset) Veronumerorekisteriin merkitsemistä pitää pyytää erikseen siinä vaiheessa kun verokorttitietojen suorasiirtoa pyydetään. Silloin kyseisen työnantajan työntekijät merkitään suoraan veronumerorekisteriin. Ulkomaalaisen on saadakseen veronumeron haettava suomalainen henkilötunnus, jonka voi myöntää verotoimisto. Samassa yhteydessä hän saa veronumeron. 10

11 Voimassa oleva veronumerolaki (HE 58/2011) Koskettaa kaikkea uudis- ja korjausrakentamista Kaikilla työmailla työskentelevillä tulee olla kuvallinen, veronumerolla varustettu henkilökortti Jokaisen työmaalla työskentelevän tulee löytyä Verohallinnon veronumerorekisteristä

12 Veronumerolain tulevat velvoitteet (HE 92/2012) Lakimuutokset hyväksytty eduskunnassa Verotusmenettelylain muutosten nojalla tilaajalla on velvollisuus raportoida urakkaa koskevat hinta- ja maksutiedot Verohallinnolle Velvollisuus koskettaa jokaista alihankintaketjussa toimivaa tilaajaa ja raportti on laadittava työmaakohtaisesti Samassa yhteydessä työturvallisuuslain muutokset edellyttävät työmaan päätoteuttajaa listaamaan työmaalla työskentelevät henkilöt ja raportoimaan ne Verohallinnolle Ilmoitukset on raportoitava kuukausittain Ensimmäiset raportit toimitettava Verohallinnolle 2 kuukautta voimaanastumisen jälkeen (syyskuu 2014)

13 Veronumerolain tulevat velvoitteet (HE 92/2012) Veronumerolaki on suurin yksittäinen Kiinteistö- ja Rakennusalan toimintaan vaikuttava lakiuudistus. Laki tulee koskettamaan sekä yrityksiä, että yksityisiä henkilöitä rakennusluvan vaativissa urakoissa. Verohallinnolle tapahtuva raportointi: 1. Urakkatiedot (tulossa 2014) Koskettaa kaikkia työn tilaajia, jokainen raportoi toimittajiaan koskevat tiedot Sopimuskohtaiset urakkahinnat kohdennettuna työmaittain Toteutunut laskutus kohdennettuna työmaittain Raportoidaan kuukausittain 2. Työntekijätiedot (työmaan kulkutiedot) (tulossa 2014) Koskettaa kaikkia päätoteuttajia Työmaalla työskentelevät henkilöt ja työnantajat kohdennettuna työmaittain Raportoidaan kuukausittain Työmaalla on lisäksi velvollisuus ylläpitää kulkulupalistaa koko työmaan keston ajalta, valvovana viranomaisena AVI RFID-HENKOLÖKORTIT EDESAUTTAVAT KULKUTIETOJEN KUNNOLLISTA SEURANTAA

14 Raportointivelvoitteet Raportointi vaatii yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Alla yleiskuva veronumeroon liittyvästä raportoinnista. Työnte -kijä Työnte -kijä Päätoteuttaja Taloushallinto Tilaajien suorittamat urakkamaksut aliurakoitsijoille kuukausitasolla (aikaisemmin vapaaehtoismenettelynä kvartaaleittain) Aliurakoitsija Työmaan johto Työnte -kijä Verohallinto Työnte -kijä Pääaliurakoitsija Työnte -kijä Työmaan johto tunnistaa ja kerää kaikkien työntekijöiden veronumerot. Veronumerojen oikeellisuus tulee varmistaa. Jatkossa Verohallinnolle tulee raportoida kuukausittain työmaalla liikkuneet henkilöt Jatkossa Verohallinnolle tulee raportoida kuukausittain työmaalla liikkuneet henkilöt (kulkulupaluettelo).

15 Ilmoitusvelvollisuudet laissa Ilmoitusvelvollisuutta ym. koskeva lainsäädäntö sisältö ja voimaantulo Työturvallisuuslakiin uusi 52b Päätoteuttajalla velvollisuus pitää luetteloa työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista Kulkulupaluetteloon merkittävä kaikki, joilla tulee olla veronumero yhteisellä työmaalla työskenneltäessä Ajantasainen tarkastushetkellä kaikki työmaalla työskentelevät tulee löytyä kulkulupaluettelosta 15

16 Ilmoitusvelvollisuudet laissa Verotusmenettelylakiin uudet 15b, 15c ja 15d :t 15b: Työmaan päätoteuttajan ilmoitettava työmaalla työskentelevät henkilöt verottajalle 15c: Tilaajan velvollisuus antaa urakkaa koskevia tietoja verottajalle 15d: Luonnollisen henkilön ilmoitettava tarpeelliset tiedot verottajalle 16

17 PALVELUT

18 Veronumero.fi - palvelut Ilmoita RFID Henkilökortit Henkilöt ja työnantajat Auktorisoidut henkilökortit Työmaarekisteri Vahti & Heli Työmaat, urakkahinnat ja laskut Työmaan henkilöt ja kulkutiedot https://raportit.tilaajavastuu.fi/tilaajavastuu.fi/heli/

19 RFID HENKILÖKORTIT

20 Tavoite Luoda yhteinen käytäntö sähköisesti luettavasta henkilökortista, joka täyttää veronumerolain vaatimukset Veronumerolain vaatimukset koskevat vain kortille painettavia visuaalisia tietoja. Henkilöillä voi olla (kortin vaurioitumisen varalta) erikseen ilman etälukua oleva henkilökortti, jota työntekijä säilyttää näkyvillä rintapielessä. (jolloin sähköisesti luettava kortti säilytetään esim. lompakossa) Korttien tuottaminen sallitaan myöhemmin myös luotettaville toimijoille Ainoastaan tietokanta on "suljettu ja Suomen Tilaajavastuu Oy:n hallinnassa Korttien tietojen noutaminen ja tarkastaminen voidaan toteuttaa sähköisesti Kaikki kortille painetut tiedot varmennettavissa ja noudettavissa keskitetystä palvelusta Tietoaineiston laajentamisen mahdollistaminen jatkossa Erityistyöluvat, jne.

21 Auktorisoitu Henkilökortti

22 Korttien kopiointi ja tietoturva Uudet kortit jaetaan kahteen turvatasoon TASO 0 (perustaso, toimii nykyisillä laitteilla) Kortilta luetaan kortilla oleva yksilöllinen ID Kortin painatusvaiheessa kortin ID kirjoitetaan tietokantaan Kortin kopiointi oltava vaikeaa TASO 1 Kortin kopiointi oltava mahdotonta markkinoilta löytyvillä laitteilla Voidaan käyttää esim. korttikohtaisia avaimia, joilla tarkastetaan kortin aitous Kortin emulointi emulaattorilla oltava mahdotonta tai huomattavan vaikeaa Tärkeää on pystyä varmistamaan kortin "aitous"

23 Turvataso 0 Korttivaatimukset Korttimalli Mifare Desfire EV1 Kortilla olevien tietojen väärentäminen on oltava hankalaa. Keskiverto ammattilaisen taidoilla ja tiedoilla Kortin emulointi on oltava hankalaa (1 Jokaisella kortilla on oma yksilöllinen pääsyavain (1. Desfire Mifare EV1 kortin emulointi on mahdollista ja se on jo toteutettu. Kopio kortin hinta on $25. Cloning Cryptographic RFID Cards for 25$

24 Auktorisoidut RFID-kortit, yleiskuva www-selain Tilaa kortit Alekirjoita tilaus pankkitunnuksilla Henkilökortit Internet Kortinhaltijan tiedot voidaan noutaa sähköisesti korttivarastosta joko viivakoodin, RFID-tunnisteen perusteella tai kryptatun avaimen perusteella Kortit voidaan sulkea keskitetysti, jolloin niitä ei voi enää käyttää. Korttivarasto Korttivaraston tietoaineistoa voidaan myöhemmin laajentaa esimerkiksi erikoistyölupien tiedoilla.

25 Työmaan henkilölista

26 TYÖMAAREKISTERI JA TYÖMAA-AVAIN

27 Yhteinen Työmaarekisteri helpottaa Yhteinen rekisteri työmaista ja niissä toimivista yrityksistä Poistaa turhan hallinnollisen työn hoitamalla tilaajien raportoinnin automaattisesti Auttaa viranomaisia kohdentamalla raportit paremmin Lisää työmaan läpinäkyvyyttä kaikille osapuolille tarjoamalla osan tiedoista myös julkisesti

28 Työmaa-avain yhdistää Työmaa-avain on ensimmäinen työmaan yhteinen tunniste alkaen rakennuttajasta päättyen koko tilaajaketjuun ja viranomaisiin Tilaajien yhdenmukaiset käytännöt vaikeuttavat kuutamourakoitsijoiden toimintaa Raportointi kohdentuu oikein kaikilta tilaajilta Työmaan yhteiset tiedot jaetaan koko tilaajaketjussa Auttaa viranomaisia kohdentamaan selvitykset ja tarkastukset aikaisempaa paremmin Työmaan perustiedot tulevat avoimesti myös muiden sidosryhmien saataville (esimerkiksi lähialueen asukkaat) Tilaajayritys Päätoteuttaja Viranomainen Rakennuttaja Asukas tai asianosainen

29 Työmaa-avain on myös laskuissa Työmaa-avain ohjaa laskut oikealle raportille Työmaa-avain toimii myös laskuissa viitetietona Työmaa-avaimella jokainen tilaaja voi automatisoida oman raportointinsa Työmaa-avaimen käyttö on helppoa myös toimittajille, riittää kun lähetetyissä laskuissa on mukana Työmaa-avain

30 Työmaa-avain on myös laskuissa Työmaa-avain on viitekenttänä laskussa

31 Maksujen ja urakkasummien raportointi tilaajaketjussa

32 Työmaa-avain auttaa raportoinnissa

33 Yhteenveto Työmaarekisteri yhdistää Työmaa-avaimella kaikki työmaan toimijat alkaen rakennuttajasta ja päättyen koko tilaajaketjuun Työmaa-avain on ensimmäinen yhteinen työmaan tunniste Tunniste mukaan jo laskua lähetettäessä Helpottaa raskasta raportointia automatisoimalla rutiineja Raportoinnista tulee yhdenmukaista koko tilaajaketjussa Auttaa rehellisiä yrityksiä osoittamaan, että he hoitavat velvoitteensa kunnolla lisäämällä läpinäkyvyyttä työmaille Helpottaa viranomaisten valvontatyötä ja auttaa kohdentamaan tarkastukset paremmin tilaajaketjussa Epäilyttävät toimijat voidaan tunnistaa paikantaa aikaisempaa tarkemmin Vähentää turhia tarkastuksia Vaikeuttaa harmaan talouden toimintaa ja edistää rehtiä kilpailua Lisää avoimuutta jakamalla työmaan tietoja myös muiden saataville (esimerkiksi lähialueen asukkaat)

34 Yhteystiedot Mika Huhtamäki puh Asiakaspalvelu (1,51 /min + pvm)

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan?

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? http://www.tilaajavastuu.fi Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Tilaajavastuu.fi +358 400 616 252 mika.huhtamaki@aspida.com Suomen

Lisätiedot

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt 15.1.2014 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki Lain velvoi@eet Rakennusalan veronumerorekisteri Veronumerolaki Kaikkien työntekijöiden veronumeroiden

Lisätiedot

SUOMEN TILAAJAVASTUU OY

SUOMEN TILAAJAVASTUU OY SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Tarjoaa palvelut rakennustoimialalla toimiville yrityksille viranomaisvelvoitteiden noudattamista varten. Tuoteperheeseen kuuluvat Tilaajavastuu.fi - ja Veronumero.fipalvelukokonaisuudet.

Lisätiedot

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Antti-Eemeli J. Mäkinen johtaja Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

Esittelyssä Työmaarekisteri ja Työmaa-avain 13.5.2014 Partnerit.veronumero.fi/finvoice

Esittelyssä Työmaarekisteri ja Työmaa-avain 13.5.2014 Partnerit.veronumero.fi/finvoice Esittelyssä Työmaarekisteri ja Työmaa-avain 13.5.2014 Partnerit.veronumero.fi/finvoice Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 400 616 252 mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Yhtenäiset käytännöt luovat sujuvuutta Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden mukanaan

Lisätiedot

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Päivitys heinäkuu/2014 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli 11 000 rakennusta,

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Khkj 11.11.2013 77, liite nro 1 KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Sisällysluettelo 1 Määritelmiä ja soveltamisala... 1 1.1 Harmaan talouden määritelmä...

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

Tilaajavastuu, avaus, taustaa

Tilaajavastuu, avaus, taustaa Tilaajavastuu, avaus, taustaa Risto Pesonen, diplomi-insinööri pesonen.risto@gmail.com Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry

Lisätiedot

Esi$elyssä Työmaarekisteri ja Työmaa- avain 12.5.2014

Esi$elyssä Työmaarekisteri ja Työmaa- avain 12.5.2014 Esi$elyssä Työmaarekisteri ja Työmaa- avain 12.5.2014 Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 400 616 252 mika.huhtamaki@dlaajavastuu.fi www.veronumero.fi partnerit.veronumero.fi

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu Verohallinto Käsiteltävät aiheet 1. Veronumero Veronumero kuvallisessa tunnistekortissa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Urakkatiedot Työntekijätiedot

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT Tietojen ilmoittaminen Veronumero.fi-palveluun vie muutaman minuutin. Se ei maksa mitään, mutta merkitsee suuria asioita yrityksesi tulevaisuudelle. Ilmoitusmenettely on

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio 01

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio 01 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio 01 Työmaarekisteri 1 Sisältö 1. Työmaarekisteri... 2 2. Ilmoita-palvelu... 2 3. Käyttäjätunnukset... 3 4. Käyttöoikeudet... 3 5. Työmaan perustaminen... 6 6. Työmaan perusnäkymä...

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Helmikuu 2014 SISÄLLYS Tiivistelmä Sisällys Kuviot

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Marjut Jaakola & Liisa Majuri RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Toimenpiteet ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Toimenpiteet ilmoitusvelvollisuuden

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Rakentamisen uudet velvoitteet Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Käsiteltävät aiheet 1. Taustaa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Tilaajan velvollisuudet / urakkatiedot Päätoteuttajan

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa 24.5.2013 ja presidentti vahvisti lait alkukesästä

Lisätiedot

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 Yhteistyössä urakoitsijan asialla Paremman rakentamisen puolesta! Sähköisen taloushallinnon edelläkävijä! Suomen Rakennusmestarit lyhyesti! Rakentamisen PROJEKTINJOHTO

Lisätiedot

SYVÄÄN KUMPPANUUTEEN 1.7.2014. Rakentamisen & talotekniikan. adminet ei sido paikkaan. enää emme elä pimiössä. uvl-rakennus Oy. p.

SYVÄÄN KUMPPANUUTEEN 1.7.2014. Rakentamisen & talotekniikan. adminet ei sido paikkaan. enää emme elä pimiössä. uvl-rakennus Oy. p. Rakentamisen & talotekniikan Admicomin asiakaslehti 1/2014 uvl-rakennus Oy adminet ei sido paikkaan p. juutilainen oy enää emme elä pimiössä Hannu j. mäkinen ILMOITUSVELVOLLISUUDEN TODELLISUUS ISKEE SYKSYLLÄ

Lisätiedot

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä Muistio 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Sisältö Johdanto... 1 1 Mikä on rakennustyötä?... 3 2 Yhteinen rakennustyömaa... 4

Lisätiedot

Veronumero.fi Helpoin tapa hoitaa urakoiden seuranta

Veronumero.fi Helpoin tapa hoitaa urakoiden seuranta Veronumero.fi Helpoin tapa hoitaa urakoiden seuranta Miten säästää aikaa, rahaa ja hermoja Palvelujen käy9ö eri toimijoille Suomen Tilaajavastuu Oy tarjoaa tarvi9avat palvelut sekä >laajavastuulain e9ä

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012 Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012 Harmaa talous rakennusalalla Vuosittaiset veromenetykset alalla ovat noin 400-500 miljoonaa

Lisätiedot

Rakentamista koskevan uuden lainsäädännön merkitys harmaan talouden torjunnassa

Rakentamista koskevan uuden lainsäädännön merkitys harmaan talouden torjunnassa Rakentamista koskevan uuden lainsäädännön merkitys harmaan talouden torjunnassa Sairaalatekniikan päivät Finlandia-talo 12.2.2014 Pekka Muinonen Harmaan talouden torjunta on hallituksen kärkihankkeita

Lisätiedot

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Työelämän säännöt www.mol.fi Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot