AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn keskeisiä tuloksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia"

Transkriptio

1 AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn keskeisiä tuloksia Jari Tyrväinen, tietopalvelupäällikkö, AMKIT-konsortion laaturyhmä puheenjohtaja Ammattikorkeakoulujen kirjastopäivät Rovaniemellä

2 Seurantatutkimus trendien selvittämiseksi kyselyn seurantatutkimus kirjastopalveluiden kehitystrendien selvittämiseksi asiakkaiden antaman palautetiedon pohjalta - Asiakkailta kysyttiin mielipidettä viiden kriteerin suhteen: - kirjasto oppimisympäristönä - aineistot - neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus - elektroniset palvelut - kirjastopalvelut kokonaisuutena - Seitsemän taustamuuttujakysymystä, - 19 väitelausetta kirjaston eri palvelumuotojen tärkeyteen ja onnistuneisuuteen liittyen arviointiasteikolla Kuusi avointa kysymystä kirjastopalvelujen vahvuuksista ja heikkouksista ja kehittämiskohteista - Kyselyyn vastasi yhteensä henkilöä (vuonna )

3 Vastaajien asema

4 Vastaajien tutkintotyyppi

5 Vastaajien opiskeluaika

6 Vastaajien koulutusala

7 Osa-alueiden luokitellut keskiarvot onnistumisen suhteen Yleisesti ottaen asiakaskyselyn tulosten keskiarvot osoittavat, että - Vuoden 2004 kyselyyn verrattuna kirjastopalvelut ovat parantuneet entisestään kaikilla kyselyn osa-alueilla. - Asiakkaiden arvioiden mukaan eniten kehitystä on tapahtunut elektronisissa palveluissa. - Aineistojenkin saama arvosana on noussut vuodesta 2004, mutta edelleen se on kirjastopalvelujen heikoin osa-alue.

8 Kuiluanalyysi

9 Kuiluanalyysi: palvelu kokonaisuudessaan vastaajan aseman mukaan

10 Kirjasto on luonteva osa opiskelua

11 Kirjasto mahdollistaa omatoimisen tiedonhankinnan

12 Kirjasto tarjoaa selkeän asioimisympäristön

13 Tilat vastaavat työskentelytarpeita

14 Kokoelmien ajantasaisuus

15 Lainattavan aineiston riittävyys

16 Tiedonhankinnan opetus kehittää tiedonhankintataitoja

17 Henkilökunta osaa ohjata tiedonhankinnassa

18 Elektroniset palvelut vastaavat tiedontarpeita

19 Kokoelmahaun helppous

20 WWW-sivujen selkeys

21 Avoimen palautteen jakautuminen kriteeriryhmittäin Avoimen palautteen määrän vähentyminen? Onko tulkittava niin, että palvelut ovat kehittyneet, minkä vuoksi avointa palautetta vähemmän?

22 Avoimet palautteet: kirjasto oppimisympäristönä - Kirjaston tilat, asioimisympäristö ja työskentelytilat koettiin entistäkin tärkeämmiksi - Työrauhan turvaamiseksi sääntöjä ja suojaisempia tilajärjestelyjä toivotaan. - Parempia työskentelytiloja, mm.: - Enemmän tilaa, enemmän valoa, ilmaa ja viihtyisyyttä - Rauhallisia lukunurkkauksia - Ryhmätyötiloja - Ergonomisempaa kalustusta - Lisää tietokoneita ja oheislaitteita, toimivampaa IT:tä - IT-työpajat halutaan erilleen lukutiloista ja tietokoneiden väliin suojia yksityisyyden lisäämiseksi - Aukioloaikoihin toivottiin lisäystä, etenkin iltaisin

23 Avoimet palautteet: aineistot - Saatavuudessa on parannettavaa, erityisesti kurssi- ja tenttikirjojen osalta. - Valikoima sai vaihtelevia kommentteja: - Uutuuksia ja ajantasaisempaa aineistoa kaivattiin - Etenkin pienemmillä ja harvinaisemmilla aloilla valikoimat koetaan riittämättömiksi - Enemmän yhteistyötä opetuksen ja kirjaston välille aineiston kysynnän ja tarjonnan paremman kohtaamisen takaamiseksi: - Opetussuunnitelman edellyttämä kurssikirjavaranto olisi huomioitava kirjastojen aineistonhankintamäärärahoissa - Toisaalta opetussuunnitelmissa olisi otettava huomioon kirjastojen rajalliset mahdollisuudet hankkia kurssikirjallisuutta kysyntää vastaavasti - Elektronisia kokotekstiaineistoja toivottiin jopa lisää, mutta 20 prosenttia ei osannut vastata e-aineistoja koskevaan kysymykseen - Tunnettuuden puutteen lisäksi E-aineistojen ongelmana on kokemukset elektronisten aineistojen käytettävyyden hankaluudesta

24 Avoimet palautteet: neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus - Asiakaspalvelu ja neuvonta koettiin valtaosin ystävälliseksi ja avuliaaksi, mutta kipakoitakin kommentteja töykeästä palvelusta esiintyi - Asiakkaat kokevat henkilöstön osaamisen ja palvelualttiuden erityisen tärkeäksi, ja ovat huomanneet myös, että palvelua ei ole kiireestä johtuen aina saatavilla tarvittaessa - Pystytäänkö nykyisillä henkilöstöresursseilla - toisaalta vastaamaan asiakkaiden kasvaviin henkilökohtaisen palvelun tarpeisiin - toisaalta lisäämään asiakkaiden omatoimisuutta tiedonhankinnan ohjauksen ja opetuksen avulla - Tiedonhankinnan opetus sai vaihtelevia kommentteja. - Sisältö tylsää, epärelevanttia - Opetus kuivaa, sekavaa, liian paljon asioita lyhyessä ajassa - Toisaalta kuitenkin toivottiin, että opetusta olisi enemmän: - Opintojen eri vaiheessa - Integroituna muihin opintoihin - Etenkin opinnäytetyön lähestyessä kertausta - Myös opettajille ja muulle henkilökunnalle

25 Avoimet palautteet: elektroniset palvelut - EOS-vastauksia paljon: tunnettuus heikko - Ohjeistus puutteellista tai huonosti laadittua - Enemmän koulutusta ohjausta, neuvontaa ja opastusta elektronisten palvelujen käytössä - Selkeyttä ja toimivuutta tietokantojen käyttöliittymiin ja www-sivujen navigointiin - Kokoelmatietokannan hakuominaisuuksia ei tunneta tai niitä pidetään hankalina - Aineiston varaaminen verkon kautta hankalaa tai ei mahdollista - Tietokantojen käyttökatkokset riesana - Käyttäjätunnistus koetaan liian monivaiheisena - Tietokoneita tai nettiyhteyttä ei aina käytettävissä - Etäkäyttö tärkeää, vaan ei vastausten perusteella aina mahdollista - Googlauksen haaste - Miten Nelli vaikuttaa?

26 Asiakastyytyväisyyskysely osana amk:n laadunvarmistusjärjestelmää - Korkeakoulujen arviointineuvoston toteuttamissa ammattikorkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinneissa huomioidaan erityisesti palautetiedon keruu ja käyttö: - miten kytkeytyy amk:n kokonaistavoitteisiin - miten kerätään ja käsitellään - missä yhteyksissä käytetään - millaisiin kehittämistoimenpiteisiin sen pohjalta on ryhdytty

27 Yhteistyömahdollisuuksia tieteellisten kirjastojen laatutyössä - Yliopistokirjastojen neuvosto, AMKIT-konsortio ja STKS ovat käynnistämässä syksyllä 2006 hankkeen yhteisen laatuoppaan laatimiseksi - Laatuoppaasta on alustavasti kaavailtu laadunvarmistuksen käsikirjaa tieteellisten kirjastojen laatutyölle - Laadun käsitettä tarkasteltaisiin eri näkökulmista ja esiteltäisiin keinoja ja menetelmiä, joilla siihen voidaan kirjastopalveluissa pyrkiä - Seuraava asiakastyytyväisyyskysely yhteistyössä yliopistokirjastojen kanssa?

TIIVISTELMÄ. Hakusanat: kirjastot, arviointi, laatu, asiakastyytyväisyys

TIIVISTELMÄ. Hakusanat: kirjastot, arviointi, laatu, asiakastyytyväisyys KIRSI NIKKANEN Oikein hyvä kirjasto Turun ammattikorkeakoulun kirjaston asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2006 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 33 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7. Risut ja ruusut

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7. Risut ja ruusut Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7 Risut ja ruusut Ammattikorkeakoulukirjastojen asiakastyytyväisyyskyselyn loppuraportti Jyrki Ollikainen - Janne Suhonen

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maalis-huhtikuussa 2008 suoritetun kyselyn raportointi (liitteenä kuiluanalyysit vuosilta 2004 ja 2006)

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS. Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma

LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS. Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma 1 LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma 2007 1. Lomakekyselyn tulokset... 3 2. Teemahaastatteluiden tulokset... 38 3. Johtopäätökset... 49 2 3 1. Lomakekyselyn

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY TRITONIAN KIRJASTOPALVELUISTA 2006 - johtopäätöksiä Christina Flemming 15.5.2007

ASIAKASKYSELY TRITONIAN KIRJASTOPALVELUISTA 2006 - johtopäätöksiä Christina Flemming 15.5.2007 ASIAKASKYSELY TRITONIAN KIRJASTOPALVELUISTA 2006 - johtopäätöksiä Christina Flemming 15.5.2007 Kirjasto teki palvelukyselyn asiakkailleen marraskuussa 2006. Kysely tehtiin ensisijaisesti verkkokyselynä,

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla.

Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla. Teatterikorkeakoulun kirjaston toimenpideohjelma 2009 2012 Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla.

Lisätiedot

Tietopalvelun työnkuvat Tampereen yliopiston kirjastossa. Anu Ranta

Tietopalvelun työnkuvat Tampereen yliopiston kirjastossa. Anu Ranta Tietopalvelun työnkuvat Tampereen yliopiston kirjastossa Anu Ranta Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2013 TAMPEREEN

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu KEHITTÄMISHANKE 2009 Tahvanainen Iris KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT OSANA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMIS- JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖÄ Tiivistelmä

Lisätiedot

KOORDINAATTORIN KATSAUS. Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009

KOORDINAATTORIN KATSAUS. Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009 KOORDINAATTORIN KATSAUS Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009 PROFIILISELVITYS 2006-2007 1 Avoin AMK kehittämisverkosto Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina

Lisätiedot

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen Projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto 30.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN HANKE

Lisätiedot

d) Tuki- ja palvelutoiminnot

d) Tuki- ja palvelutoiminnot 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS d) Tuki- ja palvelutoiminnot 2D Tuki- ja palvelutoiminnot SISÄLLYS 2d:1 Viestintä -tukiprosessi 2d:2 konseptiuudistus: Rohkeasti

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN HELSIGI YLIOPISTO HELSIGFORS UIVERSITET UIVERSITY OF HELSIKI KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET OPITOASIOIDE YKSIKKÖ Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Opiskelijoiden ideoita yliopistojen rahoitusmallin kokonaisrakenteen periaatteiksi ja laskentakriteerien kehittämiseksi

Opiskelijoiden ideoita yliopistojen rahoitusmallin kokonaisrakenteen periaatteiksi ja laskentakriteerien kehittämiseksi Opiskelijoiden ideoita yliopistojen rahoitusmallin kokonaisrakenteen periaatteiksi ja laskentakriteerien kehittämiseksi Atte Vieno, Aleksis Nokso-Koivisto Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs.

Lisätiedot

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2010 1 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Miksi et käytä kirjastoa?... 4 Mitä kirjaston palveluja

Lisätiedot

Mysteryshoppausta ja proaktiivisia asiakkaita

Mysteryshoppausta ja proaktiivisia asiakkaita Mysteryshoppausta ja proaktiivisia asiakkaita Hyvät, pahat ja rumat asiakkaat: uutta asennetta asiakaspalveluun ELY-keskuksen koulutus Porin kaupunginkirjastossa 20.11.2012 Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto

Lisätiedot

Eduskunnan kirjaston käyttäjäkysely 2015

Eduskunnan kirjaston käyttäjäkysely 2015 Eduskunnan kirjaston käyttäjäkysely 215 Yhteenveto vastauksista Arja Bellinger 23.4.215 Eduskunnan kirjasto Sisällys 1 Johdanto 1 2 Muutokset sitten edellisen käyttäjäkyselyn 2 3 Kirjastojen asiakaspalaute

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Jaakko Tarkkanen Anneli Lappalainen Kerttu Oikarinen Marita Rautiainen Konsta Ryhänen Johanna Mattila Kirsi Mustonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN

KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN SISÄLTÖ 1 YLEISKATSAUS... 4 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 50/2012 tuuli mikonaho Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot