Nokian kirjastoauton asiakaskysely Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari"

Transkriptio

1 1 Nokian kirjastoauton asiakaskysely Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari

2 2 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Vastaajat... 3 Onko kirjastoauton käyntiaika itsellesi sopiva?... 3 Onko kirjastoauton pysäkki itsellesi sopivalla paikalla?... 4 Kuinka usein käyt kirjastoautossa?... 4 Mihin tarkoitukseen käytät tai käytit kirjastoa tällä käynnillä?... 4 Mitä teit kirjastossa tällä käynnillä?... 4 Jos hait aineistoa, miten menettelit?... 4 Löysitkö/saitko tällä kirjastokäynnillä etsimäsi tiedon tai aineiston?... 4 Millaiset ovat kokemuksesi kirjastoauton asiakaspalvelusta tällä kirjastokäynnillä?... 5 Mistä saat tietoa kirjaston toiminnasta ja tarjoamista palveluista?... 5 Tiedottaako kirjasto tarpeeksi palveluistaan?... 5 Missä toivoisit kirjaston ilmoittavan palveluistaan?... 5 Avoimet palautteet... 5 Yhteenveto... 8 Taulukot ja kuviot... 8 Liitteet...24 Kyselylomake...24

3 3 Johdanto Kirjastoauto on siirtynyt hiljattain ajamaan vuoroviikoin eri iltareitin ja samalla lauantai-ajo loppui. Tässä kyselyssä haluttiinkin erityisesti selvittää, miten asiakkaat kokevat kirjastoauton nykyiset käyntiajat. Huolimatta vuoroviikko-ajoon siirtymisestä, joillakin vilkkaimmilla pysäkeillä käydään edelleen viikoittain, samoin koulupysäkit ajetaan joka viikko aamuisin samaan aikaan. Toisena motiivina kyselyyn oli kirjastolaki (Kirjastolaki /904), joka edellyttää kuntia tekemään arviointia kirjastopalveluistaan. Kyselyn toteutus Kyselylomakkeita oli jaossa kirjastoautossa välisenä aikana. Kysymysten ja annettujen vastausvaihtoehtojen lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus antaa avointa palautetta kirjastolle ja esittää omia toiveitaan kirjastoauton käyntiajaksi ja pysäkkien paikoiksi. Vastaajat Kyselyyn saatiin 114 vastausta. Naisia vastaajissa oli 70 prosenttia ja miehiä 30 prosenttia. Kyselyyn vastanneista oli koululaisia 42 %, seuraavaksi suurin vastaajaryhmä olivat työssä käyvät (31 %). Sarkolalaiset vastasivat aktiivisesti kyselyyn, sillä lähes neljännes vastaajista asui postinumeroalueella (Sarkola). Toiseksi eniten vastauksia kyselyyn saatiin vastaajilta, jotka asuivat Nokian keskustan alueella eli postinumeroalueella Onko kirjastoauton käyntiaika itsellesi sopiva? Vastaajista 85 % ilmoitti olevansa tyytyväinen kirjastoauton käyntiaikaan. Ei-sopivaksi käyntiajan ilmoitti 15 % vastaajista. Tyytymättömimpiä olivat vastaajat, jotka asuivat postinumeroalueella (Alhoniitty/Aaroninkorpi/Lähdekorpi) tai (Siuro) tai (Pinsiön). Vastaajilla oli mahdollisuus halutessaan esittää omia toiveitaan kirjastoauton käyntiajaksi. Alhoniityn/Aaroninkorven/Lähdekorven (postinumeroalue 37130) asiakkaista muutama toivoi kirjastoauton käyntiajaksi lauantaita.

4 4 Useimmin esitetty toive oli myöhäisempi käyntiaika, esim. klo 16 jälkeen. Lauantaita toivottiin useammalla alueella kirjastoauton käyntipäiväksi. Onko kirjastoauton pysäkki itsellesi sopivalla paikalla? Kirjastoauton pysäkkien paikkoihin vastaajat olivat tämän kyselyn perusteella varsin tyytyväisiä. Vastaajista 97 % oli sitä mieltä, että kirjastoauton pysäkki on sopivalla paikalla ja vain 1,8 % ilmoitti pysäkin olevan ei-sopivalla paikalla. Toiveita pysäkkien uusiksi paikoiksi esitettiin vain yksi: Harjuniityn päiväkodin lähelle. Kirjastoauto pysähtyy jo tuossa toivotussa paikassa, mutta ilmeisesti vastaaja ei ole siitä tietoinen. Kuinka usein käyt kirjastoautossa? Reilu puolet (55 %) vastaajista ilmoitti käyvänsä kirjastoautolla aina kun kirjastoauto käy heidän pysäkillään. Kolmannes vastaajista kävi kirjastoautolla noin kerran kuussa. Mihin tarkoitukseen käytät tai käytit kirjastoa tällä käynnillä? Vastaajista 74 % ilmoitti käyttävänsä kirjastoautoa virkistykseen ja 29 % harrastukseen. Kolmanneksi tärkein syy oli yleissivistys: 16,7 % vastaajista oli valinnut sen. Muina käyttötarkoituksia olivat esim. lukutunnit. Koululaiset kävivät kirjastoautosta lainaamassa luettavaa lukutuntia varten. Myös lastenkirjoja ja iltasatukirjoja haettiin kirjastoautosta. Mitä teit kirjastossa tällä käynnillä? Suurin osa asiakkaista lainasi ja/tai palautti aineistoa. Kirjastoautosta etsitään jotakin luettavaa, kuunneltavaa tai katseltavaa. Noin 10 prosentti ilmoitti selanneensa tai lukeneensa kirjoja. Jos hait aineistoa, miten menettelit? Noin 40 % vastaajista kysyi apua henkilökunnalta etsiessään aineistoa. Lähes saman verran eli 39 % etsi itsenäisesti sieltä ja täältä. Noin 32 % etsi tietystä hyllystä ja noin 24 % katseli palautushyllystä. Löysitkö/saitko tällä kirjastokäynnillä etsimäsi tiedon tai aineiston? Suurin osa vastaajista (63 %) löysi etsimänsä. Osittain etsimänsä löysi 14 % ja saman verran ilmoitti, ettei ollut saanut etsimäänsä mutta löysi muuta. En saanut mitään ilmoitti 2,6 % vastaajista.

5 5 Millaiset ovat kokemuksesi kirjastoauton asiakaspalvelusta tällä kirjastokäynnillä? Kirjastoauton asiakkaiden kokemukset kirjastoauton asiakaspalvelusta ovat kyselyn perusteella erittäin myönteiset. Kirjastoauton henkilökunta on kyselyyn vastanneiden asiakkaiden mielestä hyvin tavoitettavissa, sillä 76 % piti henkilökunnan tavoitettavuutta erittäin hyvänä ja 17,5 % hyvänä. Henkilökunnan asiantuntemuksen 71 % vastaajista arvioi erittäin hyväksi ja 21 % hyväksi. Henkilökunnan ystävällisyyden noin 75 % arvioi erittäin hyväksi ja 17,5 % hyväksi. Keskiarvoksi tavoitettavuudesta asteikolla 1-5 (1 erittäin huono 5 erittäin hyvä) kirjastoauton henkilökunta sai 4,8 ja asiantuntemuksesta 4,7 sekä ystävällisyydestä 4,7. Mistä saat tietoa kirjaston toiminnasta ja tarjoamista palveluista? Kirjastoauton asiakkaille tärkein tiedotuskanava on kirjastoauton henkilökunta. Vastaajista 63 % ilmoitti saavansa tietoa kirjaston toiminnasta kirjastoauton henkilökunnalta. Toisena tiedotuskanavana olivat kirjaston verkkosivut, joilta 40 % ilmoitti saavansa tietoa kirjaston toiminnasta. Kirjastoauton asiakkaina on paljon koululaisia, jotka saavat tietoa kirjaston toiminnasta myös kavereiltaan. Koululaiset saavat lisäksi tietoa kirjaston palveluista koulusta. Tiedottaako kirjasto tarpeeksi palveluistaan? Noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, että kirjasto tiedottaa palveluistaan hyvin ja 24 %:n mielestä kirjasto tiedottaa palveluistaan erittäin hyvin. Neljällä prosentilla vastaajista ei ollut kokemuksia kirjaston tiedottamisesta ja neljän prosentin mielestä tiedotus on huonoa tai erittäin huonoa. Keskiarvoksi tiedottamisesta tulikin vain 3,8 (tyydyttävä-hyvä). Missä toivoisit kirjaston ilmoittavan palveluistaan? Toivotuin ilmoituskanava oli kirjaston verkkosivut ja toisena lehdet. Kolmanneksi toivotuin tiedotuskanava oli kirjaston ilmoitustaulu. Annettujen vaihtoehtojen lisäksi vastaajat ehdottivat ilmoituskanaviksi pysäkin ilmoitustaulua, kaupan ilmoitustaulua, paikallislehteä ja koulua. Avoimet palautteet Monessa palautteessa kiiteltiin hyvää palvelua. Kirjastoauton käynnistä oltiin kiitollisia ja toivottiin sen jatkuvan. Muutama vastaaja totesi, ettei muita palveluja enää heidän

6 6 asuinalueellaan olekaan. Kirjastoauton siirtymistä vuoroviikkoajoon kommentoitiin joissakin palautteissa, auton aikataulun todettiin olevan vaikeampi muistaa nyt kun kirjastoauto ei käy joka viikko. Kirjastoauton kokoelmaan toivottiin lisää nuorten ja lasten kirjoja. Kirjastoauton käyntiaikoja toivottiin myöhennettävän, jotta koululaiset ja työssä käyvät ehtisivät autolle. Avoimet palautteet: Palvelut ovat luotettavat ja hyvät. Kun kirjastoauto käy joka toinen viikko niin, ei aina muista/pääse. Kirjastoauton aikataulu voisi olla joka viikko sama. Kirjastoauto on tosi tärkeä! Kirjastoauton palvelu on erittäin hyvää.kiitos! Isompi kirjavalikoima Terveisiä kaikille! Dinosauruskirjoja Ettei siellä olisi rikkinäisiä kirjoja. Se on mun toive. Kirjastoautolla kirjoja vaihdettaisiin useammin Kunhan se kirjastoauto edelleen käy täällä, olisi hienoa! Toivoisin että olisi enemmän Risto Räppääjä kirjoja. Terkkuja ja on hyviä kirjoja. Mortonki patonki! Haluan lisää koirakirjoja. Uusia tietokirjoja. Kiitti kirjoista. Tämä oli ihan kiva kysely ja kiitti mukavista kirjoista. Paljon onnea ja olisi paljon Aku Ankka kirjoja! Kaikki on hyvin! Toivoisin että kirjastoauto kävisi useammin, vaikka 2 kertaa viikossa. Hyvä jatkakaa samaan malliin. Mutta voisitte tarkistaa onko äänikirjoissa kaikki levyt tallella. Kirjastoauton liikkumisen vähentäminen joka viikkoisesta käynnistä 2 käyntiin kuukaudessa oli valitettavaa. Olimme tottuneet käymään lähes viikottain kirjastoautolla ja nyt aikataulu on vaikeampi muistaa ja käyntikertoja on jäänyt välistä. Kirjastoauton henkilökunnalle positiivista palautetta hyvästä palvelusta. Lisää rahaa kirjastotoimelle! Kirjastoauton mies on kohtelias ja hyvä työssään, kiitos sinulle

7 7 Kirjastoauton mies on ystävällinen ja paras! Suuri kiitos hänelle! Kiitoksia iloiselle ja ystävälliselle kirjastoauton kuljettajalle. Kiitos kirjastoautosta. Kiitos kirjastoautolla on mukava poiketa kun se käy niin lähellä! Kirjastoauton kulkeminen harva-asutusalueella mahdollistaa perheemme kirjastopalvelujen käytön -> jatko! Toivon että kirjastoauto säilyisi on viimeinen ja ainoa kaupungin palvelus syrjäseudun asukkaille. Pidemmät aukioloajat Linnavuoren kirjastoon esim. klo 19 asti. Enemmän nuorten kirjoja Enemmän nuorten kirjoja Kirjastossa on todella kivaa siitä kiitos teille! Voisitte käydä Vahalahden koululla kaksi kertaa viikossa. Voisi käydä joka viikko (kirjastoauto) Voitaisko ostaa kirjoja? Olisi kivaa saada ostaa kirjastoauton kirjoja. Toivottavasti kirjastoauto kulkee myös jatkossakin.. Suuret kiitokset kirjastoauton palveluista! On kiva käydä olisi kiva jos tule perjantaina tässä terveisiä. Kiitos hyvästä palvelusta ja asiantuntemuksesta. Jos kirjastoauto kulkisi myöhemmin niin velikin pääsisi sinne. Käyntiajan myöhentäminen olisi koululaistemme kannalta erittäin tärkeätä: nyt klo 15 koulusta pääsevät eivät ehdi koskaan kirjastoautolle (joka on muuten suurin piirtein ainoa palvelu, mitä kylällämme enää edes on ) Verkkokirjasto on loistava juttu: sitä kautta voi hienosti käyttää koko kirjaston valikoimia, vaikkei pääsisi kuin kirjastoautolle. Kirjastoauto on hyvä paikka jos ei halua mennä kirjastoon. Parasta Nokialla palvelut Kiitokset. Erittäin hieno homma. Hyvä palvelu. Hyvä valikoima! Olis kiva jos kirjastoauto kävis joka viikko eikä joka toinen. Uusista kirjoista voisi olla lista esillä jotta voisi uutuuksista laittaa varauksen "sisään". Oikein kivaa syksyn jatkoa koko teidän henkilökunnalle! Joskus olen saanut epäystävällistä palvelua pääkirjastossa, useimmiten kuitenkin ystävällistä.satunnit lapsille kivoja. Uutuskirjoja enemmän ja useampia kappaleita, myös tuntemattomienkin nuorten kirjailijoiden esikoisteoksia. Toivon että kirjastoauto jatkossakin pysähtyy Haavistolla, se on tärkeä "henkireikä"! Kiitokset erittäin asiantuntevasta ja ystävällisestä palvelusta. Samanlaista jatkoa edelleen!

8 8 Yhteenveto Kirjastoautossa käy paljon koululaisia, peräti 42 % vastaajista oli koululaisia. Kirjastoautossa käynti yhdessä oman luokan kanssa onkin monelle ensimmäinen kosketus kirjastoon. Kirjastoauton asiakkaat olivat hyvin tyytyväisiä kirjastoauton pysäkkien paikkoihin. Käyntiaikoihin vastaajat olivat hieman tyytymättömämpiä, sillä 15 % vastaajista ilmoitti käyntiajan ei-sopivaksi. Toivotuin muutos oli käyntiajan myöhentäminen, jota perusteltiin sillä että työssäkäyvät ja koululaiset ehtisivät paremmin autolle. Samoilla perusteilla kirjastoauton toivottiin kulkevan lauantaisin. Jokaviikkoisia käyntejä toivottiin muutamissa palautteissa sen vuoksi, että ne olisi helpompi muistaa. Yli puolet vastaajista ilmoitti käyvänsä kirjastoautolla aina kun se käy omalla pysäkillä. Kirjastoautolla käytiin virkistyksen ja harrastuksen vuoksi, etsimässä jotakin luettavaa, katseltavaa tai kuunneltavaa. Yli puolet vastaajista oli löytänyt edellisellä/tällä käynnillään etsimänsä. Kirjastoautossa saamaansa asiakaspalvelua vastaajat pitivät varsin hyvänä. Henkilökunta oli vastaajien mielestä hyvin tavoitettavissa, asiantuntevaa ja ystävällistä. Sen sijaan tiedotuksessa olisi vastaajien mielestä kehitettävää. Vastaajat antoivat tiedottamisesta selvästi heikomman arvosanan kuin esim. henkilökunnan asiakaspalvelusta. Toivotuin tiedottamiskanava oli tämän kyselyn perusteella kirjaston nettisivut ja toisena lehdet. Taulukot ja kuviot

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24 Liitteet Kyselylomake

25 25

26 26

27 27

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2010 1 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Miksi et käytä kirjastoa?... 4 Mitä kirjaston palveluja

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

Tiivistelmä...3. 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4. 2. Käyttäjät...4. 3. Kirjastojen sijainti...7. 4. Kirjaston käytön tiheys...

Tiivistelmä...3. 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4. 2. Käyttäjät...4. 3. Kirjastojen sijainti...7. 4. Kirjaston käytön tiheys... Asiakaskysely 2011 2 Tiivistelmä...3 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4 2. Käyttäjät...4 2.1 Ikä... 4 2.2 Sukupuoli... 5 2.3. Koulutus... 6 3. Kirjastojen sijainti...7 3.1. Lähin kirjasto...

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely

Kirjaston asiakaskysely 2009 Kirjaston asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyyn vastanneet Porin kaupunginkirjaston vuoden 2009 asiakaskysely toteutettiin kirjaston eri toimipisteisiin

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO yhteenvedon tehnyt Emilia Helminen 12/2014

ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO yhteenvedon tehnyt Emilia Helminen 12/2014 ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO yhteenvedon tehnyt Emilia Helminen 12/2014 Asiakaskysely Säkylän kirjaston ja kulttuuripalvelujen asiakkaille toteutettiin marraskuussa 2014. Kyselyyn vastanneita oli yht. 49

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 4 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU... 5 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6

1 JOHDANTO... 3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 4 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU... 5 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely 2013 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 4 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU... 5 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6 5 OMASTA PÄIVÄHOITOPAIKASTANNE...

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13:

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13: SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 Taustaa 1 Tutkimuksen tavoite 1 Aiemmista tutkimuksista 2 Tietoa kuntien kirjastopalveluista 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 4 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008 Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3. KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TOTEUTUS...3 3. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYYN VASTANNEET... 3.1. Vastaajien taustatietoja...5

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunginkirjaston tulevaisuuden visiointia asiakkaiden näkökulmasta

Valkeakosken kaupunginkirjaston tulevaisuuden visiointia asiakkaiden näkökulmasta Valkeakosken kaupunginkirjaston tulevaisuuden visiointia asiakkaiden näkökulmasta Tämä on kooste YHTEYS-hankkeen Huomisen kirjasto Valkeakoskella - keskustelufoorumeiden keskust eluista ja asiakaskyselystä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Mäki-Fränti Mia,

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto

Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto Porras-Ojainen - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 3 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 6 5. Palvelutarpeet... 9 6. Osallistuminen... 10

Lisätiedot

Pornaisten vapaa-aikatoimen tyytyväisyyskyselyn raportti

Pornaisten vapaa-aikatoimen tyytyväisyyskyselyn raportti 1 Pornaisten vapaa-aikatoimen tyytyväisyyskyselyn raportti Vapaa-aikatoimi järjesti kyselyn, jonka avulla kerättiin vastauksia kuntalaisilta koskien nuoriso- ja liikuntapalveluita. Tyytyväisyyskysely tehtiin

Lisätiedot

Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät

Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät Terhi Palojärvi & Nina Kukkonen Jyväskylän Yliopiston Kauppakorkeakoulu 11.5.2015 Toritutkimus Tämän Jyväskylän toria käsittelevän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, millainen Jyväskylän torin pitäisi

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maalis-huhtikuussa 2008 suoritetun kyselyn raportointi (liitteenä kuiluanalyysit vuosilta 2004 ja 2006)

Lisätiedot

Jaana Saarelainen. Joensuun Seutukirjasto- Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto

Jaana Saarelainen. Joensuun Seutukirjasto- Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto KOTIPALVELUSELVITYS Raportti Joensuun seutukirjaston ja Juuan kunnankirjaston yhteisen kirjaston kotipalvelumallin kehittämisestä ja toteuttamisesta 21.08.2008-30.04.2009 Jaana Saarelainen Joensuun Seutukirjasto-

Lisätiedot

Internetkäyttäjäkysely 2012

Internetkäyttäjäkysely 2012 Internetkäyttäjäkysely 2012 Tampereen kaupungin kuudestoista internetkäyttäjäkysely järjestettiin 5.11. - 25.11.2012. Tuona aikana kyselyyn tuli 186 vastausta. Aikaisempiin vuosiin verrattuna vastauksien

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan 1 Yhteenveto toisesta Laajakaistakyselystä: kokemuksia kolmessa taloyhtiössä loppuvuonna 2002 Järjestyksessä toinen käyttäjäkysely järjestettiin marras-joulukuussa 2002. Ilmoitus kyselystä jaettiin kolmen

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

1.1 Vanha kakkonen 4 1.2 Lohjan kirjastoautohistorian tallentaminen 4 2. LOHJAN KIRJASTOAUTOJEN HALLINTO JA TALOUS 5

1.1 Vanha kakkonen 4 1.2 Lohjan kirjastoautohistorian tallentaminen 4 2. LOHJAN KIRJASTOAUTOJEN HALLINTO JA TALOUS 5 1 Sisällys JOHDANTO 3 1. 50 VUOTTA KIRJASTOAUTOTOIMINTAA LOHJAN SEUDULLA 4 1.1 Vanha kakkonen 4 1.2 Lohjan kirjastoautohistorian tallentaminen 4 2. LOHJAN KIRJASTOAUTOJEN HALLINTO JA TALOUS 5 2.1 Lohjan

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry Asiakkaiden ja omaisten tyytyväisyys Tammilehdon päivähoidon palveluun 0 SISÄLLYS. PALVELUKESKUS TAMMILEHDON PÄIVÄHOITO. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN. ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS PALVELUKESKUS

Lisätiedot

Tutkimus 7-12-vuotiaiden kirjaston käytöstä?

Tutkimus 7-12-vuotiaiden kirjaston käytöstä? Na ytta kirjastolta Tutkimus 7-12-vuotiaiden kirjaston käytöstä? 1 Sisällysluettelo Johdanto ja tausta... 3 Vaihe 1: neljäsluokkalaiset... 4 Ryhmähaastattelujen tulokset... 6 Kirjoitustehtävien tulokset...

Lisätiedot