Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014"

Transkriptio

1 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto, eivät saaneet kyselyä, koska Itellalla on lupa jakaa ko. talouksiin vain nimellä ja osoitteella varustettua postia. Vastauksia kerättiin runsaasti myös asukastilaisuuksissa, joita järjestettiin Espoonlahden alueella yhteensä 12 kpl. 4 tilaisuutta järjestettiin Kivenlahden ja Soukan kirjastoissa, 1 Soukan ostoskeskuksella, loput tilaisuudet kauppakeskus Lippulaivassa sekä kirjastoauton avulla Espoonlahden uimahallin edessä, S-Marketin pihalla ja Iivisniemen ostoskeskuksella. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä kpl. Vastaajista naisia oli 67 % ja miehiä 31 %. Kaikista vastaajista 89 % oli Suur-Espoonlahden alueelta. 22 % vastaajista ilmoitti asuvansa Kivenlahdessa ja 29 % Soukassa. 38 % vastaajista sanoi asuvansa muualla Espoonlahden alueella. Suurin yksittäinen vastaajien ikäryhmä olivat vuotiaat, joita vastaajista oli 38 %. Kyselyssä asukkailta kysyttiin sekä Espoonlahden kirjastoverkon rakenteeseen että tiloihin, palveluun ja kokoelmiin liittyviä näkemyksiä. KIRJASTOVERKKORATKAISU Kaikki vastaukset 1. Yksi monipuolinen kirjasto 39,9 % Remontoidut pikkukirjastot 42,6 % Supistetut pikkukirjastot ja kirjasto Lippulaivassa 17,5 % 289 Vastausten jakaantuminen, jos vaihtoehto 3 ei olisi mahdollinen: 1. Yksi monipuolinen kirjasto 48,6 % Remontoidut pikkukirjastot 51,4 % 848

2 Vastaukset vastaajien asuinpaikan mukaan Kivenlahdessa asuvat: 1. Yksi monipuolinen kirjasto 33,5 % Remontoidut pikkukirjastot 47,1 % Supistetut pikkukirjastot ja kirjasto Lippulaivassa 19,4 % 70 Kaikki vastaukset yhdessä, jos vaihtoehto 3 ei olisi mahdollinen 1. Yksi monipuolinen kirjasto 41,6 % Remontoidut pikkukirjastot 58,4 % 211 Soukassa asuvat: 1. Yksi monipuolinen kirjasto 14,2 % Remontoidut pikkukirjastot 73,5 % Supistetut pikkukirjastot ja kirjasto Lippulaivassa 12,3 % 59 Kaikki vastaukset yhdessä, jos vaihtoehto 3 ei olisi mahdollinen: 1. Yksi monipuolinen kirjasto 17,7 % Remontoidut pikkukirjastot 82,3 % 395 Muualla Espoonlahdessa asuvat: 1. Yksi monipuolinen kirjasto 60,3 % Remontoidut pikkukirjastot 21,3 % Supistetut pikkukirjastot ja kirjasto Lippulaivassa 18,5 % 117 Kaikki vastaukset yhdessä, jos vaihtoehto 3 ei olisi mahdollinen: 1. Yksi monipuolinen kirjasto 71,3 % 452

3 2. Remontoidut pikkukirjastot 28,7 % 182 Muualla asuvat: Espoossa, mutta ei Espoonlahdessa asuvista valtaosa (52,3 %) valitsi kolmesta vaihtoehdosta ensimmäisen eli oli yhden monipuolisen kirjaston kannalla. Vastausten jakautuminen kolmen vaihtoehdon välillä. Kahden vaihtoehdon mallissa 68,8 % kannatti yhtä monipuolista kirjastoa. Ulkopaikkakuntalaisista 42,6 % kannatti yhtä monipuolista kirjastoa. Jos vaihtoehtoja oli vain kaksi, heistä 69,6 % oli yhden ison kirjaston kannattajia. Kirjasto arkireittien varrella Tiivistetysti voidaan sanoa, että asukkaiden näkemykset jakaantuivat hyvin tasaisesti nykyisten tilojen kannattajien (51,4 %) ja Espoonlahden monipuolisen kirjaston (48,6 %) kesken. Nykyisten kirjastojen läheisyydessä asuvat toivovat niiden säilyvän, muualla Espoonlahdessa asuvat toivovat kirjastoa oman arkensa kannalta sujuvaan paikkaan. PALVELUJEN TÄRKEYS Asukkailta kysyttiin myös, kuinka tärkeinä he pitävät kirjastopalveluiden erilaisia tiloja, palveluja ja kokoelmia. Asteikkona oli neliportainen liukuma, jossa: 0 = ei lainkaan tärkeä (jos valitset tämän, klikkaa palloa) 1 = vain vähän tärkeä 2 = melko tärkeä 3 = erittäin tärkeä Aukioloajat Asukkaille on tärkeää, että kirjasto on auki arki-iltaisin ja lauantaisin. Vastaajista 81 % piti ilta-aukioloa melko tai erittäin tärkeänä, lauantaiaukioloa peräti 82 %. Sunnuntait ovat ihmisille myös mieluisia kirjastopäiviä, 40 % piti melko tai erittäin tärkeänä. Näin siitäkin huolimatta, että tällä hetkellä Espoonlahdessa yksikään kirjasto ei ole sunnuntaisin auki. Myös kirjaston auki oleminen koko kesän sai suuren suosion. Sen sijaan kirjaston ei juurikaan haluttu olevan auki aina, vain19 % piti aina aukiolevaa kirjastoa tavoitteena.

4 Tilat ja tunnelma Asukkaille tilojen osalta siisteys on tärkein yksittäinen tekijä, peräti 96 % vastaajista piti siisteyttä erittäin tai melko tärkeänä. Myös hyvää sisäilmaa ja ilmastointia arvostettiin korkealle, kenties nykyisten tilojen puutteiden havahduttamina. 93 % piti hyvää sisäilmaa ja ilmastointia erittäin tai melko tärkeänä. Myös esteettömyyden 81 % totesi olevan tärkeä kirjaston ominaisuus. Turvallinen olo kirjastossa ja sen ympäristössä oli 91 % melko tai erittäin tärkeää. 94 % vastaajista piti erittäin tai melko tärkeänä, että kirjastosta on helppo löytää etsimänsä. Vastaajat eivät varsinaisesti kaipaa vanhanajan kirjastoa. Vain 38 % vastaajista piti melko tai erittäin tärkeänä, että kirjastossa olisi samanlaista kuin lapsuuden kirjastossa. Äänenkäytön salliminen ei silti ollut tärkeää kuin 34 %:lle. Kirjaston erilliset tilat nuorille saivat vahvan kannatuksen asukkailta. Avovastausten perusteella osa asukkaista pitää tärkeänä, että kirjasto tarjoaa nuorille oleskelutilaa, osa kannatti erillistilaa sen vuoksi, että nuorten äänet eivät häiritse näin muita asiakkaita. Omaa erillistä tilaa piti tärkeänä 83 % vastaajista. Kirjastotilan rauhallisuus on keskeinen osa hyvää kirjastopalvelua. Rauhallista tilaa yksin tai yhdessä työskentelyyn piti 71 % melko tai erittäin tärkeänä. Samoin hiljainen lukutila oli 76 %:lle olennainen osa kirjastoa. Etenkin Kivenlahdessa korostui hiljaisen tilan tärkeys. Vähiten tärkeänä pidettiin esiintymislavaa, vain 16 % koki sen melko tai erittäin tärkeäksi. Asiakaspalvelu Kaikkein korkeimpia arvoja saivat asiakaspalveluun liittyvät asiat. Tulos on samansuuntainen kuin Uudessa-Seelannissa Aucklandin kirjastossa, jossa asiakastutkimuksen mukaan yksittäinen eniten asiakastyytyväisyyteen vaikuttava tekijä on henkilökohtainen asiakaspalvelu. Vastausten perusteella on oikeutettua sanoa, että asiakaspalvelu on vastaajille erittäin tärkeä osa kirjastopalvelua. 66 % vastasi, että on melko tai erittäin tärkeää, että henkilökunta on käytettävissäni koko aukioloajan ajan. Vastauksissa korostui myös henkilökunnan asiantuntemuksen merkitys. Väitettä Minulle on erittäin tärkeää, että saan kysymyksiini asiantuntevan vastauksen, 81 % vastaajista piti melko tai erittäin tärkeänä. 91 % vastaajista piti melko tai erittäin tärkeänä, että työntekijät tuntevat tarjolla olevat palvelut ja tapahtumat.

5 Myös reilu kohtelu ja joustava asiakaspalvelu oli tärkeää. Erityisesti reilua kohtelua arvostettiin: vastaajista 92 % piti tätä melko tai erittäin tärkeänä. Kirjastopalvelulta odotetaan joustavuutta ja tilannekohtaisuutta (melko tai erittäin tärkeää 82 % vastaajista). Asiakkaiden ja lukumieltymysten tuntemus sen sijaan ei ollut vastaajille tärkeää. Vain 12 % piti tätä melko tai erittäin tärkeänä. Palvelut Peräti 82 % vastaajista piti erittäin tai melko tärkeänä mahdollisuutta palauttaa lainattua aineistoa kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella. Asiakastietokoneet olivat melko tai erittäin tärkeitä 67 %:lle vastaajista. Monelle (70 %) mahdollisuus ottaa kopioita ja tulostaa kirjastosta on yhä tärkeää. 59 % vastaajista piti tärkeänä, että kirjasto tarjoaa myös e-aineistoja ja opastusta niiden lataamiseen ja käyttöön. Vastauksissa korostui mediakasvatukseen ja lukutaitoon liittyvien palvelujen merkitys: - mediakasvatusta ja tiedonhaun opetusta päiväkotilapsille ja koululaisille oli erittäin tai melko tärkeää 68 %:lle vastaajista - lukutaidon tukeminen, lukukoirat olivat erittäin tai melko tärkeitä 62 % vastaajista Vähiten tärkeinä palvelumuotoina vastaajat pitivät baby-kinoesityksiä (melko tai erittäin tärkeä 24 %), vauvojen runokylpylöitä (24 %), pelitapahtumia (28 %). Tämän tyyppisiä tapahtumia ei ole järjestetty Espoonlahden alueen kirjastoissa. Kokoelmat Yli neljä viidesosaa vastaajista piti melko tai erittäin tärkeänä, että kirjasto tarjoaa harrastekirjallisuutta (87 %), yleistajuisia kirjoja useilta tieteenaloilta (85 %), bestsellereitä (89 %), vanhaa kaunokirjallisuutta (81 %), genrekirjallisuutta (89 %), kuvakirjoja ja satuja (86 %) sekä lehtiä (85 %). Soittimia ja lainattavia tavaroita pidettiin vähemmän tärkeinä, mutta siitä huolimatta jopa 23 % vastaajista piti melko tai erittäin tärkeänä, että kirjasto tarjoaa soittimia ja 29 % vastaajista piti melko tai erittäin tärkeänä, että kirjastolla on lainattavia tavaroita, (kuten energiamittari, roskapihdit ja kävelysauvat).

Kirjaston asiakaskysely

Kirjaston asiakaskysely 2009 Kirjaston asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyyn vastanneet Porin kaupunginkirjaston vuoden 2009 asiakaskysely toteutettiin kirjaston eri toimipisteisiin

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

Opiskelijoilla vahva usko tulevaisuuteen

Opiskelijoilla vahva usko tulevaisuuteen Kiinteistö- ja rakentamisalan opiskelijat suhtautuvat toiveikkaasti alan työllisyyteen. He toivovat työpaikaltaan kiinnostavia tehtäviä ja hyvää palkkaa. Ennen kaikkea opiskelijat toivovat harjoittelupaikkoja

Lisätiedot

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13:

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13: SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 Taustaa 1 Tutkimuksen tavoite 1 Aiemmista tutkimuksista 2 Tietoa kuntien kirjastopalveluista 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 4 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2010 1 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Miksi et käytä kirjastoa?... 4 Mitä kirjaston palveluja

Lisätiedot

Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät

Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät Terhi Palojärvi & Nina Kukkonen Jyväskylän Yliopiston Kauppakorkeakoulu 11.5.2015 Toritutkimus Tämän Jyväskylän toria käsittelevän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, millainen Jyväskylän torin pitäisi

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Rekastako uuden ajan kirjastoauto? Kirjastoautoselvitys Sodankylässä

Rekastako uuden ajan kirjastoauto? Kirjastoautoselvitys Sodankylässä Rekastako uuden ajan kirjastoauto? Kirjastoautoselvitys Sodankylässä Sompion kirjasto Sodankylän kunta Tiina Heinänen, kirjastotoimenjohtaja 1.12.2012 1 Sisältö 1. Mikä hanke? 3 2. Sodankylän kunta, kylät,

Lisätiedot

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvä lisä - Sosiaalinen media nuorten ohjauspalveluissa Kyselyn tulokset Pirkanmaalta Ulla-Maija Koivula Varustamo -hanke Tampereen ammattikorkeakoulu 1 Sisällys

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunginkirjaston tulevaisuuden visiointia asiakkaiden näkökulmasta

Valkeakosken kaupunginkirjaston tulevaisuuden visiointia asiakkaiden näkökulmasta Valkeakosken kaupunginkirjaston tulevaisuuden visiointia asiakkaiden näkökulmasta Tämä on kooste YHTEYS-hankkeen Huomisen kirjasto Valkeakoskella - keskustelufoorumeiden keskust eluista ja asiakaskyselystä

Lisätiedot

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen Romanit ja kulttuuri Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa Reetta Toivanen IHMISOIKEUSLIITON SELVITYS 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys 2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa Juha-Matti Toppari Kari Kallioniemi Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys SISÄLLYS 1 Taustaa... 3 2 Selvityksen keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008 Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3. KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TOTEUTUS...3 3. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYYN VASTANNEET... 3.1. Vastaajien taustatietoja...5

Lisätiedot

Pornaisten vapaa-aikatoimen tyytyväisyyskyselyn raportti

Pornaisten vapaa-aikatoimen tyytyväisyyskyselyn raportti 1 Pornaisten vapaa-aikatoimen tyytyväisyyskyselyn raportti Vapaa-aikatoimi järjesti kyselyn, jonka avulla kerättiin vastauksia kuntalaisilta koskien nuoriso- ja liikuntapalveluita. Tyytyväisyyskysely tehtiin

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY TRITONIAN KIRJASTOPALVELUISTA 2006 - johtopäätöksiä Christina Flemming 15.5.2007

ASIAKASKYSELY TRITONIAN KIRJASTOPALVELUISTA 2006 - johtopäätöksiä Christina Flemming 15.5.2007 ASIAKASKYSELY TRITONIAN KIRJASTOPALVELUISTA 2006 - johtopäätöksiä Christina Flemming 15.5.2007 Kirjasto teki palvelukyselyn asiakkailleen marraskuussa 2006. Kysely tehtiin ensisijaisesti verkkokyselynä,

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen

1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen 1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen Erika Tarvainen Liiketalouden koulutusohjelma Laurea Kerava 13.11.2014 2(42) Sisällys 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

1.1 Vanha kakkonen 4 1.2 Lohjan kirjastoautohistorian tallentaminen 4 2. LOHJAN KIRJASTOAUTOJEN HALLINTO JA TALOUS 5

1.1 Vanha kakkonen 4 1.2 Lohjan kirjastoautohistorian tallentaminen 4 2. LOHJAN KIRJASTOAUTOJEN HALLINTO JA TALOUS 5 1 Sisällys JOHDANTO 3 1. 50 VUOTTA KIRJASTOAUTOTOIMINTAA LOHJAN SEUDULLA 4 1.1 Vanha kakkonen 4 1.2 Lohjan kirjastoautohistorian tallentaminen 4 2. LOHJAN KIRJASTOAUTOJEN HALLINTO JA TALOUS 5 2.1 Lohjan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Helsingin kaupunginkirjasto 1.9.2003 Jouni Juntumaa Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Johdanto... 2 Miksi?... 3 Monenlaisia tiedontarpeita... 4 Esteitä... 4 Tuottavuuden parantaminen...

Lisätiedot