Kirjaston asiakaskysely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjaston asiakaskysely"

Transkriptio

1 2009 Kirjaston asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto

2

3 1. Kyselyyn vastanneet Porin kaupunginkirjaston vuoden 2009 asiakaskysely toteutettiin kirjaston eri toimipisteisiin jaetuilla kyselylomakkeilla sekä kirjaston verkkosivuilla. Kyselylomakkeet olivat esillä kahden viikon ajan Vastauksia kertyi tänä aikana yhteensä 556. Sukupuolijakaumaltaan tämänkertainen kyselyotos vastasi aiempien vuosien vastaavia kyselyjä. Naisten osuus oli kolme neljännestä ja miehiä oli vastanneista 24,5%. Suurin ikäryhmä oli vuotiaat, joita oli runsas kolmannes vastaajista vuotiaita oli 26% ja vuotiaita 14%. Yli 65-vuotiaiden osuus oli 12% ja alle 15-vuotiaiden 11%. 2. Satakirjastot-tietokanta Loppuvuoden 2009 aikana otettiin käyttöön Satakunnan yleisten kirjastojen yhteinen Satakirjastottietokanta, joka toi asiakkaille uusia palveluja. Asiakkaat pystyivät nyt lainaamaan yhdellä kortilla lähes kaikista Satakunnan kirjastoista ja palauttamaan lainojaan melkein mihin tahansa maakunnan kirjastoon. Teoksiin voi myös jättää seutuvarauksen, joka kohdistuu kaikkien Satakirjastot-kimpan kirjastojen kokoelmiin. Kyselyssä asiakkailta tiedusteltiin uuden yhteisjärjestelmän tiedotuksesta ja mahdollisesta käytöstä. Lähes 80% asiakkaista ilmoitti saaneensa riittävästi tietoa Satakirjastot-yhteisjärjestelmästä. Parhaiten tietoa saatiin kirjastosta saatavista tiedotteista (45% vastanneista), kirjaston henkilökunnalta (34%) sekä kirjaston internet-sivuilta (29%). Maakunnan valtalehdestä Satakunnan Kansasta sai parhaiten yhteisjärjestelmätietoa 24% kyselyyn osallistuneista.

4 Lähes puolet vastanneista arvioi tekevänsä Satakirjastot-yhteisjärjestelmän kirjastot kattavan seutuvarauksen vain harvoin. Vajaat 30% arveli tekevänsä varauksen silloin tällöin. 19% vastanneista uskoi ettei tee seutuvarausta koskaan ja vain 4% arvioi tekevänsä seutuvarauksen usein. Samansuuntaisia olivat tulokset myös kun kysyttiin, kuinka usein asiakkaat arvioivat palauttavansa kirjoja muuhun Satakunnan kirjastoon kuin omaan kotikuntaansa. 46% vastanneista uskoi tekevänsä niin harvoin ja 21% silloin tällöin. 28% ei odottanut käyttävänsä tätä mahdollisuutta lainkaan, kun taas 5% arveli palauttavansa lainoja toisen kunnan kirjastoon usein.

5 3. Lainausautomaatin käyttö ja itsepalvelu Vajaat 30% kyselyyn osallistuneista kertoi käyttävänsä pääkirjaston lainausautomaatteja usein. Silloin tällöin automaatteihin turvautui 12% ja harvoin 17%. Vähän alle puolet vastanneista jätti lainausautomaattien käytön kokonaan väliin. Tärkein syy lainausautomaatin käyttämättömyyteen oli se, että haluttiin mieluummin asioida virkailijan kanssa. Näin ilmoitti lähes puolet vastanneista. 18% ei käyttänyt automaatteja, koska he eivät asioineet pääkirjastossa. 9% kyselyyn osallistuneista ei tiennyt kirjastossa automaatteja olevankaan ja 3%:n mielestä automaattien käyttö oli liian hankalaa. Vain viidesosa kyselyyn vastanneista halusi lisää opastusta lainausautomaatin käytössä. Itsepalvelun lisäämiseen kirjastossa yleensä suhtautui melko tai erittäin positiivisesti yli 60% vastanneista. Melko tai erittäin negatiivisesti itsepalveluun suhtautuvia oli puolet vähemmän eli 30% kyselyyn osallistuneista. Vajaat 10% ei osannut sanoa asiasta puoleen eikä toiseen.

6 4. Taloudellisen taantuman vaikutus Talouden alamäki lisää usein kirjaston käyttöä työttömyyden lisääntyessä ja kansalaisten hakeutuessa käyttämään maksuttomia palveluja. Tutkimusajankohtana syksyllä 2008 alkanut taloustaantuma oli kestänyt toista vuotta. Vajaa puolet kyselyotoksesta ilmoitti, ettei taloustaantuma ole vaikuttanut heidän kirjastonkäyttötapoihinsa. Runsaat 20% sen sijaan kertoi, että he asioivat kirjastossa nyt entistä enemmän. 13% vastanneista sanoi lainaavansa kirjastosta enemmän, 11% lukevansa lehtiä useammin ja 8% viettävänsä aikaa kirjastossa entistä enemmän. Runsas kolmannes kyselyyn osallistuneista ilmoitti kokevansa maksuttomat kirjastopalvelut entistä tärkeämmiksi.

7 5. Mielipiteet kirjaston henkilökunnasta Asiakkaiden käsityksiä kirjaston henkilökunnasta mitattiin joukolla väittämiä, joiden paikkansapitävyyttä kyselyyn osallistuneet saivat arvioida. 82% vastanneista oli täysin samaa mieltä siitä, että kirjaston työntekijät ovat luotettavia ja osittain tätä mieltä oli 15%. Väitteen työntekijät ovat kohteliaita allekirjoitti täysin 71% ja osittain 26% vastanneista. Vajaat kaksi kolmannesta hyväksyi täysin väitteen työntekijät välittävät asiakkaista ja osittain samaa mieltä oli vajaat 30% vastanneista. Väitteestä työntekijät ymmärtävät asiakkaiden tarpeet oli täysin samaa mieltä 57% kyselyyn osallistuneista ja osittain samaa mieltä 29%. Osittain tai täysin eri mieltä oli 6% vastanneista. 65% kyselyyn osallistuneista oli varauksetta sitä mieltä, että työntekijät osaavat tarpeeksi vastatakseen asiakkaiden kysymyksiin. Osittain samaa mieltä oli 30% ja osittain tai täysin eri mieltä 4%. Yleistä tyytyväisyyttä Porin kaupunginkirjaston asiakaspalvelun tasoon mitattiin väittämällä, että kokonaisuutena kirjaston asiakaspalvelu on hyvää. Täysin yhtä mieltä tämän kanssa oli neljä viidesosaa vastanneista ja osittain samaa mieltä 18%. Erimielisten osuus jäi hyvin pieneksi, sillä osittain toista mieltä oli 1,6% ja täysin vastakkaista mieltä 0,5%. Kirjaston tulostavoitteissa on päämääränä ollut saavuttaa asiakaspalvelukyselyssä 5-portaisella asteikolla vähintään tulos 4. Tässä tutkimuksessa tuo asiakaspalveluindeksi on 4,31 eli tavoite asiakaspalvelun laadun osalta on täyttynyt.

8 6. Kiitokset ja kehittämisehdotukset Kirjaston asiakkaat saivat kyselyssä mahdollisuuden antaa kirjastolle myös vapaata palautetta ja kertoa missä heidän mielestään on parantamisen varaa. Eniten kehuja saivat edellisten vuosien kyselyjen tapaan henkilökunta sekä kokoelma. Erittäin osaava, kohtelias henkilökunta. Erinomainen palvelu -lapsiystävällisyys: voin asioida kolmen lapsen kanssa tuntematta että heidän äänensä ja kysymyksensä ovat rasite vaan päinvastoin lapset otetaan hyvin vastaan!! Sampolan kirjaston henkilökunta miellyttävää, ja ammattitaitoista! Erinomaisena pidän Ruosniemen kirjastoa. Se on lähellä, kirjastonhoitajat ovat aina ystävällisiä, auttavaisia ja osaavat hakea tietoa silloinkin, kun johtolankana on vain jokin muistikuva. Asiakaspalvelu on ensiluokkaista. Kirjasto palveluineen vie voiton vertailtaessa vaikka minkälaisia virastoja ja laitoksia! Valikoimien järjestys ja selkeys on hyvä. Henkilökunta on osaavaa ja palvelualtista. Ilmapiiri on mukava. Tarjontaa on hyvin. Kaikki, uutuudet, monipuolisuus, varaus erinomaista, mukava käydä ja asioida. Kehun muillekin (esim. työttömät, eläkeläiset, lapsiperheet, koululaiset). Kirjavalikoima laaja ja ajankohtainen. Sivukirjastoissakin valikoima hyvä. Kirjojen saatavuus nopeutunut. Kiitoksista saivat oman osansa kirjaston eri osastot ja toimipisteet, sekä mm. kirjaston sijainti, tunnelma, aukioloajat, nettisivut, lainausautomaatit, poistokirjojen myynti ja näyttelyt. Keskeinen sijainti, valoisa, viihtyisä, hyvä valikoima ja aineiston kohtuullinen saatavuus. Satks:n kirjastossa on rauhallista, hyvä valikoima lehtiä, mukavat virkailijat. Ihana asia tämä kirjastoauto. Ihan elämän asia. Palvelu ylittää kaikki hienot. Toivon että kirjastoauto kulkee edelleen. Erinomaisen monipuoliset ja informoivat nettisivut; erityisesti uutuuksien esittely ilahduttaa, varsinkin musiikkihankintojen. - Hyvä, laaja, jatkuvasti kasvava ja uudistuva musiikkivalikoima (myös nuotit) - Loistava henkilökunta! :) Kiitokset teille taas! - Näyttelyt - Monipuolinen lehtiosasto - Lasten/nuorten osasto - Kirppis! - Kaikki :) Aukioloajat ovat kattavat ja lainattavaa materiaalia runsaasti, omiin opiskeluihini liittyvää taidehistoriallista ja sosiologista kirjallisuutta löytyy paljon. Kirjoissa selkeä jako, lastenosasto on kiva ja lapset viihtyvät. Lainausautomaatit toimivat helposti ja varmasti! Porissa asuttu 2,5 vuotta ja olemme tyytyväisiä kirjaston käyttäjiä! Kiitos.

9 Musiikkiosasto, kaunokirjallisuus, sijainti, palvelu, internet-yhteys, lainojen uusinta netissä helppoa. Lehtisali ja sen ilmapiiri. Palvelun laajuus ja kohteliaisuus. Asiantuntemus. Kirjaston tunnelma taideteoksineen on erittäin hyvä. Keskeinen sijainti. Uutuudet tulevat nopeasti. Monipuolinen lehtien lukusali! 1 vko lainauskäytäntö. Useita tietokoneita niin alhaalla kuin ylhäällä ja aulan koneet myös tosi hyvä nopeaa käyttöä varten. Mukavia näyttelyitä. Kirjastoautossa mahtava palvelu!! Mielestäni Suomen parhaita. Kysymykseen missä asioissa kirjastolla on parantamisen varaa, oli yleisin vastaus, että ei missään. Mutta kritiikin aiheitakin löytyi. Kirjaston tiloja toivottiin suuremmiksi, kokoelmaa laajemmaksi, aukioloaikoja pidemmiksi, kokoelmien järjestystä paremmaksi ja melutasoa alhaisemmaksi. Paremmat/suuremmat tilat olisi tarpeen :) Kirjasto saisi olla suurempi, koska Porissa on opiskelijoita paljon ja kirjasto on heillekin tärkeä, hyllyt jäävät kohta "pieniksi". Parkkipaikka on aikas onneton, mutta sillehän nyt ei voi mitään. Musiikkiosasto on pienehkö. Nuotit vähän sekavasti. CD telineissä paljon levyjä, niin että selaaminen ei oikein onnistu ja jotkut levyt ovat liian ylhäällä, jos on lyhyt ihminen. Kirjoja olisi oltava enemmän ja tilat isommat ja nykyaikaisemmat. Lehtiäkin voisi olla laajempi valikoima. Hyllyjärjestyksen selkeyttäminen. Yliopistokaupungin pääkirjastolle on häpeäksi, ettei ole hiljaista lukusalia. Aikuisten puolen hyllyjä voisi selkeyttää/viitoittaa, missä on mitäkin. Scifi- ja fantasiahyllyt yllättävän suppeat ja yksipuoliset. Internet tietokoneiden toiminta ja niissä neuvominen. Aina joskus käy että järjestelmä on jossakin alhaalla ja silloin ei voi kirjautua koneille ja tämä voi jatkua monta tuntia. Pitäisi aueta jo klo 9, pitkinä juhlapyhinä vaikka lukusali auki muutaman tunnin vaikka vain yhtenä päivänä. Palveluja tulisi hajauttaa perustamalla lähiöihin lisää sivukirjastoja. Hiljaisuudessa. Ei kännyköitä lainkaan tai oma tila! Nykyään Porin kirjastossa ei ole enää kirjastoille tyypillistä ihanaa rauhaa. Jopa virkailijat puhuvat kovalla äänellä ja koko ajan on hälyääniä.

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13:

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13: SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 Taustaa 1 Tutkimuksen tavoite 1 Aiemmista tutkimuksista 2 Tietoa kuntien kirjastopalveluista 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 4 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

Ka ytsa ta a lla usein? Ka ytta ja tutkimus Turun pa a kirjaston ka yto sta 2012

Ka ytsa ta a lla usein? Ka ytta ja tutkimus Turun pa a kirjaston ka yto sta 2012 Ka ytsa ta a lla usein? Ka ytta ja tutkimus Turun pa a kirjaston ka yto sta 2012 & Projektiässät hankkeen opiskelijatyöryhmä: Maija Tapio, Terhi Hannula ja Raila Tapio 31.8.2012 1 Sisältö 1. Alkusanat

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Käyttäjien käsityksiä tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyistä yleisissä kirjastoissa Suomessa

Käyttäjien käsityksiä tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyistä yleisissä kirjastoissa Suomessa Käyttäjien käsityksiä tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyistä yleisissä kirjastoissa Suomessa Loppuraportti Maaliskuu 2013 Susannah Quick, Gillian Prior, Ben Toombs, Luke Taylor ja Rosanna Currenti

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Tätä mieltä olen steinerlukiosta! KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013 Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa Ari Kotonen Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Erkki Lounasvuori Pirkko Sarkimaa Sisällysluettelo Saatteeksi

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS!

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! Lapsen ääni 2015 -raportti lasten kokemuksista köyhyydestä ja osallisuudesta Tiivistetyt tulokset Kyselyyn vastanneista lapsista 11 % koki perheensä olevan köyhä tai erittäin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki

Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki Yhdessä tuumataan Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki 1/12 1. Lähtökohtia Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Ala laputtaa asiakaskysely

Ala laputtaa asiakaskysely Ala laputtaa asiakaskysely Kirjasto vastaa palautteeseen Toteutimme Kangasalan pääkirjastossa syyskuussa 2012 Ala laputtaa - asiakaskyselyn. Asiakkaat saivat antaa kirjastolle palautetta kirjoittamalla

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

PERHEET 24/7 TUTKIMUKSEN TULOKSIA EPÄTYYPILLINEN TYÖAIKA: Aikaisina aamuina, iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävää työtä mukaan lukien vuorotyö

PERHEET 24/7 TUTKIMUKSEN TULOKSIA EPÄTYYPILLINEN TYÖAIKA: Aikaisina aamuina, iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävää työtä mukaan lukien vuorotyö PERHEET 24/7 TUTKIMUKSEN TULOKSIA Perheet 24/7 -tutkimusprojektiin osallistui yhteensä 1294 vanhempaa Suomesta, Iso-Britanniasta ja Hollannista. Tutkimuksessa verrattiin epätyypillisinä aikoina (eli iltaisin,

Lisätiedot

KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS. VTK Liisa Kauppila kevät 2011 TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS

KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS. VTK Liisa Kauppila kevät 2011 TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS VTK Liisa Kauppila kevät 2011 KAKS:N RAHOITTAMIEN TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS VTK Anna Laiho syksy 2011 VTK Liisa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Eila Pajarre, Piia Asunmaa & Heli Lukkari Ei kysyvä teekkari opintopolulta

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Liikenneturvan selvityksiä 2/2015 Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Leena Pöysti Leena Pöysti Yli 55-vuotiaat;

Lisätiedot

Kalle Karppinen, Sakari Kainulainen, Juho Saari, Kirsi Hyrkkäinen ja Kirsi Kaipainen

Kalle Karppinen, Sakari Kainulainen, Juho Saari, Kirsi Hyrkkäinen ja Kirsi Kaipainen Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 65 Kalle Karppinen, Sakari Kainulainen, Juho Saari, Kirsi Hyrkkäinen ja Kirsi Kaipainen Ruoka-apu Mikkelissä Selvitys leipää jonottavien ihmisten hyvinvoinnista

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot