Kirjaston asiakastutkimus Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjaston asiakastutkimus 2008. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto"

Transkriptio

1 Kirjaston asiakastutkimus 2008 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

2 1. Kyselyyn vastanneet Porin kaupunginkirjaston vuoden 2008 asiakaskysely toteutettiin kirjaston eri toimipisteisiin jaetuilla kyselylomakkeilla. Kyselylomakkeet olivat esillä kahden viikon ajan Vastauksia kertyi tänä aikana yhteensä 764. Sukupuolijakaumaltaan tämänkertainen kyselyotos vastasi suurin piirtein aiempien vuosien asiakaskyselyjä. Naisten osuus oli lähes kolme neljännestä ja miesten osuudeksi jäi 26,9%. Suurin ikäryhmä oli vuotiaat, joita oli runsas kolmannes vastaajista vuotiaita oli 24% ja yli 65-vuotiaita 17% vuotiaita nuoria oli 14% ja vielä tätä nuorempia 9%. Koulutustaustan osalta löytyi tutkimusjoukosta kolme suunnilleen yhtä suurta ryhmää. Pelkän peruskoulutuksen saaneita oli 27%, ammatillisen tutkinnon suorittaneita 26% ja korkeakoulututkinnon läpäisseitä 24%. Opistotasoisen tutkinnon ilmoitti koulutuksekseen 15% ja ylioppilastutkinnon 8%.

3 Työmarkkina-aseman kohdalla suurimmaksi ryhmäksi tuli työssäkäyvät (37%) ja toiseksi suurimmaksi eläkeläiset (30%). Koululaisia ja opiskelijoita oli runsas viidennes ja työttömiä noin 8 prosenttia.

4 2. Kirjaston palvelujen käyttö Vuosi 2008 oli Porin kaupunginkirjaston 150-vuotisjuhlavuosi ja sen kunniaksi kirjaston aukioloaikoja oli pidennetty edellisistä vuosista. Pääkirjasto oli auki neljänä päivänä viikossa tuntia pitempään eli kello 20:een asti ja myös muiden kirjastopisteiden aukioloa oli lisätty. Kyselyyn vastanneista lähes puolet eli 44% ilmoitti käyttäneensä hyväkseen pidennettyjä aukioloaikoja. 35% kertoi, ettei ollut vielä hyödyntänyt uusia aukioloaikoja, mutta piti lisätunteja tarpeellisena. Runsas viidennes kyselyyn osallistuneista sanoi, ettei tarvitse kirjaston lisäaukioloa. Asiakkaille annettiin mahdollisuus valita heille mieluisimmista vaihtoehdoista kirjaston internetsivujen kehittämiseksi. Eniten haluttiin lisää esittelyjä ja arvosteluja kirjaston aineistoista (59% vastanneista) ja toiseksi suosituimpia olivat kilpailut ja kyselyt (36%). Yhteisen sivuston porilaisten oppilaitoskirjastojen kanssa näkisi mielellään kolmannes vastanneista. Mahdollisuus keskustella kirjastonhoitajan kanssa internetin kautta sai 20 prosentin ja kirjaston käyttäjien keskusteluryhmät 15 prosentin kannatuksen. Runsas kolmannes vastaajista oli uusinut lainojaan internetin kautta ja vajaa kolmannes oli myös tehnyt varauksia kirjaston internet-aineistotietokannassa. Yli puolet vastanneista ei kuitenkaan ollut käyttänyt näitä kirjaston verkkopalveluja. Vajaat kymmenen prosenttia tosin kertoi, että haluaisi uusia lainojaan ja tehdä varauksia myös internetin kautta, mutta ei tiedä miten toimia.

5 Varauksen saapumisilmoitus tuli tekstiviestinä 38 prosentille ja sähköpostina 18 prosentille vastanneista. Lisäksi näistä palveluista ilmoitti olevansa kiinnostuneita prosenttia kyselyyn osallistuneista. Asiakkailta tiedusteltiin myös valmiutta alkaa vastaanottaa ilmoituksia lähestyvästä eräpäivästä tekstiviestitse. 63% kertoi ottavansa tämän palvelun käyttöön, jos se olisi ilmainen ja 12% olisi valmis myös maksamaan siitä jotain. Yleisimmin ehdotettiin tekstiviestin mahdolliseksi hinnaksi 10, 20 tai 50 senttiä.

6 Asiakkailta tiedusteltiin myös heidän mielipiteitään rakenteilla olevasta Satakunnan yleisten kirjastojen yhteisjärjestelmästä. Tärkeimmäksi yhteisjärjestelmän ominaisuudeksi kyselyssä nousi yksi yhteinen kirjastokortti koko Satakunnan alueella (40% vastanneista), mutta melkein yhtä merkittäväksi katsottiin aineistovalikoiman laajeneminen (39%). Aineistojen kulkemista eri kirjastojen välillä piti keskeisenä 21% vastanneista. Asiakkaiden mielipidettä kysyttiin myös siitä, kuinka tärkeänä he pitävät yhtenäisiä myöhästymis- ja varausmaksuja Satakunnan kirjastojen yhteisjärjestelmässä. Runsaat 60% kyselyyn osallistuneista piti tätä tärkeänä ja 21% ei kovinkaan tärkeänä. Lopuilla vastaajilla ei ollut asiaan mielipidettä.

7 3. Mielipiteet kirjaston henkilökunnasta Asiakkaiden käsityksiä kirjaston henkilökunnasta mitattiin joukolla väittämiä, joiden paikkansapitävyyttä kyselyyn osallistuneet saivat arvioida. 85% vastanneista oli täysin samaa mieltä siitä, että kirjaston työntekijät ovat luotettavia ja osittain tätä mieltä oli 11%. Myös väite työntekijät ovat kohteliaita sai lähes yksimielisen kannatuksen, 77% vastanneista oli täysin ja 20% osittain samaa mieltä. Väitteet työntekijät välittävät asiakkaista ja työntekijät ymmärtävät asiakkaiden tarpeet saivat taakseen suunnilleen yhtä suuren määrä vastanneista. Kaksi kolmannesta oli täysin samaa mieltä näiden toteamusten kanssa ja neljänneskin osittain samaa mieltä. Vain muutama prosentti vastaajista ilmaisi eriävän mielipiteensä. 65% kyselyyn osallistuneista allekirjoitti täysin väitteen työntekijät osaavat tarpeeksi vastatakseen asiakkaiden kysymyksiin. Osittain samaa mieltä oli lähes 30% ja osittain eri mieltä 3,8%. Täysin erimielisiä tämän väitteen osalta oli 0,3%:in osuus eli käytännössä kaksi kyselyyn vastannutta. Yleistä tyytyväisyyttä Porin kaupunginkirjaston asiakaspalvelun tasoon mitattiin väittämällä, että kokonaisuutena kirjaston asiakaspalvelu on hyvää. Täysin yhtä mieltä tämän kanssa oli neljä viidesosaa vastanneista ja osittain samaa mieltä 15%. Erimielisten osuus jäi hyvin pieneksi, sillä osittain toista mieltä oli 2,4% ja täysin vastakkaista mieltä vain 0,4%.

8 4. Vapaa palaute Aiempien vuosien asiakastutkimusten tapaan annettiin kyselyssä mahdollisuus kertoa mikä oli parasta ja huonointa Porin kaupunginkirjastossa, ja miten kirjaston palveluja voisi kehittää. Eniten kiitosta sai kirjaston aineistokokoelma, jota kehuttiin lähes kolmessasadassa vastauksessa. Kokoelman laajuutta, monipuolisuutta ja ajantasaisuutta kiiteltiin. Runsaasti suitsutusta keräsi myös kirjaston asiakaspalvelu, joka mainittiin yli kahdessasadassa kyselyvastauksessa. Henkilökuntaa arvioitiin ystävälliseksi, osaavaksi ja palvelualttiiksi. Kirjaston viihtyisyydelle ja tiloille antoi positiivista palautetta melkein 150 asiakasta. Kirjastoa pidettiin siistinä, avarana, valoisana ja rauhallisena. Eri osastoista saivat kehuja mm. lasten ja nuorten osasto, lehtilukusali ja kirjastoauto. Kirjaston hyvää sijaintia kiitteli 80 kyselyyn vastannutta. Muita positiivista palautetta kirvoittaneita aiheita olivat kirjaston nettipalvelut ja asiakastyöasemat (49 kommenttia), aukioloajat (35), oheistapahtumat ja näyttelyt (26), uutuuksien hyvä esittely ja saatavuus (18) ja kirjaston ilmaisuus (12 kommenttia). Jos kirjasto sai eniten kiitosta aineistokokoelmastaan, niin myös moitteista suuri osa liittyi kirjaston kokoelmaan ja sen esillepanoon. Hyllyjärjestystä pidettiin sekavana ja uutuuksien saatavuutta huonona. Kokoelmaa arvosteltiin myös osittain puutteelliseksi mm. elokuvien osalta. Kaikkiaan kokoelmaan liittyviä asioita kritisoi 129 vastaajaa. Toiseksi eniten negatiivista palautetta (76 kommenttia) saivat osakseen kirjaston viihtyisyys ja tilat. Kirjastoa pidettiin ahtaana ja tunkkaisena. Myös meteli koettiin ongelmaksi ja hiljaista lukusalia kaivattiin. Muita kritiikin aiheita olivat aukioloajat (21 kommenttia), tietokoneiden ja nettipalvelujen ongelmat (19), puutteet asiakaspalvelussa (16) ja huono sijainti (9 kommenttia). Eniten kehittämisehdotuksia kohdistui kokoelmaan ja aineiston saatavuuteen (110 kommenttia). Eri alojen aineistoa haluttiin lisää ja toisella tavoin järjestettynä. Lisäksi mm. kirjavarastoa toivottiin avattavaksi asiakkaiden käyttöön. Kehittämisehdotuksia keräsivät runsaasti myös kirjaston viihtyisyys ja tilat (51) sekä aukioloajat (40). Hieman nuupahtaneiksi koettuja tiloja haluttiin uudistaa ja piristää eri tavoin. Kirjaston aukioloa toivottiin aamulla aikaisemmin sekä sunnuntaisin. Tietotekniikkaan ja nettisivuihin ehdotettiin parannuksia 34 kyselylomakkeessa, ohjelmatarjontaa ja näyttelytoimintaa halusi kehitettävän 31 vastaajaa.

Kirjaston asiakaskysely

Kirjaston asiakaskysely 2009 Kirjaston asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyyn vastanneet Porin kaupunginkirjaston vuoden 2009 asiakaskysely toteutettiin kirjaston eri toimipisteisiin

Lisätiedot

Internetkäyttäjäkysely 2012

Internetkäyttäjäkysely 2012 Internetkäyttäjäkysely 2012 Tampereen kaupungin kuudestoista internetkäyttäjäkysely järjestettiin 5.11. - 25.11.2012. Tuona aikana kyselyyn tuli 186 vastausta. Aikaisempiin vuosiin verrattuna vastauksien

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13:

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13: SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 Taustaa 1 Tutkimuksen tavoite 1 Aiemmista tutkimuksista 2 Tietoa kuntien kirjastopalveluista 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 4 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2010 1 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Miksi et käytä kirjastoa?... 4 Mitä kirjaston palveluja

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunginkirjaston tulevaisuuden visiointia asiakkaiden näkökulmasta

Valkeakosken kaupunginkirjaston tulevaisuuden visiointia asiakkaiden näkökulmasta Valkeakosken kaupunginkirjaston tulevaisuuden visiointia asiakkaiden näkökulmasta Tämä on kooste YHTEYS-hankkeen Huomisen kirjasto Valkeakoskella - keskustelufoorumeiden keskust eluista ja asiakaskyselystä

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Pornaisten vapaa-aikatoimen tyytyväisyyskyselyn raportti

Pornaisten vapaa-aikatoimen tyytyväisyyskyselyn raportti 1 Pornaisten vapaa-aikatoimen tyytyväisyyskyselyn raportti Vapaa-aikatoimi järjesti kyselyn, jonka avulla kerättiin vastauksia kuntalaisilta koskien nuoriso- ja liikuntapalveluita. Tyytyväisyyskysely tehtiin

Lisätiedot

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa Mielestäni poliisi galleriaan on hyvä idea, koska uskon, että netin kautta nimettömänä ja "kasvottomana" on paljon

Lisätiedot

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys 2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa Juha-Matti Toppari Kari Kallioniemi Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys SISÄLLYS 1 Taustaa... 3 2 Selvityksen keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 20 Esikunta: Eeva Honkanummi ja Maritta Samuelsson Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tuija Norlamo-Saramäki Terveyspalvelut: Riitta Flinck ja Aila Pohjanpalo

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Oppimisen iloa 2

Sisällysluettelo. Oppimisen iloa 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Sidosryhmäkysely... 4 Sidosryhmäkyselyn tulokset ja analysointi... 5 Taustatiedot... 5 Tiedottaminen... 6 Palvelut... 9 Opiston toiminta... 12 Mielikuva... 16 Yhteistyö...

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Mäki-Fränti Mia,

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta

ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta ESIPUHE Kevään 1998 barometrissä nuoret arvioivat suomalaista peruskoulujärjestelmää sekä perusasteen jälkeisen koulutuksen heille tarjoamia valmiuksia mm. työmarkkinoilla. Tulosten mukaan nuoret arvostavat

Lisätiedot

LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008

LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008 LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008 Alavus Kuortane Lehtimäki Töysä Ähtäri Parempaa perheelle hanke 2007-2009 2 SISÄLLYS 1 KYSELYN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSTEN PURKU 3 2 TULOKSET 4 2.1 Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maalis-huhtikuussa 2008 suoritetun kyselyn raportointi (liitteenä kuiluanalyysit vuosilta 2004 ja 2006)

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

FINANSSI RY JÄSENKYSELY 2012

FINANSSI RY JÄSENKYSELY 2012 JÄSENKYSELY 2012 Finanssin jäsenkysely toteutettiin toista kertaa keväällä 2012. Jäsenkyselyn toteuttaminen on aloitettu jäsenaloitteen pohjalta. Jäsenten anonyymin palautteen antamisen mahdollisuus on

Lisätiedot

Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät

Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät Terhi Palojärvi & Nina Kukkonen Jyväskylän Yliopiston Kauppakorkeakoulu 11.5.2015 Toritutkimus Tämän Jyväskylän toria käsittelevän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, millainen Jyväskylän torin pitäisi

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO yhteenvedon tehnyt Emilia Helminen 12/2014

ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO yhteenvedon tehnyt Emilia Helminen 12/2014 ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO yhteenvedon tehnyt Emilia Helminen 12/2014 Asiakaskysely Säkylän kirjaston ja kulttuuripalvelujen asiakkaille toteutettiin marraskuussa 2014. Kyselyyn vastanneita oli yht. 49

Lisätiedot