Työn muokkaamisella työhön paluun edistämiseen liikuntaelinoireisilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työn muokkaamisella työhön paluun edistämiseen liikuntaelinoireisilla"

Transkriptio

1 Työn muokkaamisella työhön paluun edistämiseen liikuntaelinoireisilla Mitä uusimmat interventiotutkimukset kertovat? Eira Viikari-Juntura, tutkimusprofessori Työkyvyn tuki, Työterveyslaitos

2 Sisältö 1. TULE-sairaudet, työkyvyn alenema, työhön paluu 2. Minkälaista tietoa tarvitsemme työhön paluun edistämisestä 3. Tutkimusesimerkkejä meiltä ja maailmalta 4. Johtopäätökset ja suositukset

3 Kelan korvaamat sairauspäivät - F30-F39 - M40-M54 - vuositilastot

4 Työkyvyn alenemaan ja työhön paluuseen yhteydessä olevat tekijät (Loisel 2005, Franche 2005, MacEachen 2006) TYÖKYVYN ALENEMA Biologiset Oireet, fyysinen kunto Psykologiset Pelot, ahdistuneisuus, motivaatio, masennus Sosiaaliset Työympäristö, työkyvyttömyysedut Kulttuuriin liittyvät TYÖHÖN PALUU Mahdollisuudet työhön kohdistuviin muutoksiin Yhteydenpito terveyspalvelun tuottajan ja työpaikan välillä Varhainen yhteydenotto työpaikalta työntekijään Ergonominen työpaikkakäynti Työhön paluun "koordinaattori" (työneuvoja) mukana "Good will and trust"

5 Työkyvyn edistämisen areenat

6 Minkälaista tietoa tarvitsemme työhön paluun edistämisestä?

7 Työkyvyn alenemaan ja työkvyttömyyteen voidaan vaikuttaa TULE-oireisten työpaikkainterventiotutkimuksissa yleisesti ottaen suuremmat vaikutukset työkykyyn kuin kipuihin tai muihin oireisiin (Driessen 2010, van Oostrom 2009)

8 Tutkimustuloksia katsauksista

9 Effectiveness of community- and workplacebased interventions to manage MSD-related sickness absence and job loss (Palmer ym. 2011) Systemoitu katsaus ja synteesi satunnaistetuista interventiotutkimuksista ja seurantatutkimuksista, joiden kohteena oli Työntekijä harjoittelu, fysioterapia psykologinen terapia (CBT, coping, rentoutus, stressin hallinta) Turvallisten työskentelytekniikoiden opettaminen Tukiliivi Työpaikka Työpaikkakäynti+erg/ psykosos riskin arviointi, osallistavat ergonomiset men. Ergonomiset muutokset Muokattu työ (kevennetty työ, työajan vähentäminen) Esimiehiin kohdennetut interventiot (kouluttaminen, neuvonta) Palvelut Moniammatillisen tiimin tai "case managerin" arviointi ja toimenpidesuunnitelma Työterveyslääkärin konsultaatio Perusterveyden- ja työterveyshuollon parempi yhteistyö Ulkopuolinen tuki & palvelut

10 Tutkimusten alkuperämaa (N=42; 34 satunnaistettua interventiota, 8 seurantatutkimusta) MAA 10 Norja 9 Hollanti 9 Ruotsi 5 Kanada 4 Suomi 3 USA 1 Tanska 1 Hong Kong HYVÄLAATUISIA TUTKIMUKSIA (laatupisteet >50% maksimista) 15/34 (44%) satunnaistetuista interventioista 2/8 (25%) seurantatutkimuksista

11 Päätulokset: Työhön paluu ja työssä pysyminen TULOS- MUUTTUJA TUTK LKM VERTAILUJEN LKM RR MED ALA- YLÄ- KVARTIILI Työhön paluu Työssä pysyminen RR korkeampi, kun edeltävä sairausloma lyhyempi (<12 viikkoa) seuranta-aika lyhyempi (<3 kk) tutkimusjoukko pienempi (<100 tutkittavaa/vertailtava ryhmä)

12 Työhön paluu Kaikki vertailut (interventio verrattuna kontrolliryhmään) RR (95% CI) Observation number RRs and 95% CIs are plotted on the logarithmic scale

13 Päätulokset: vaikutuksen suuruus: sairauslomapäivien väheneminen (päiviä/kk) TULOS- MUUTTUJA TUTK LKM VERTAILUJEN LKM PÄIVIÄ/KK MEDIAANI ALA- YLÄ- KVARTIILI Menetettyjen työpäivien erotus/kk Erotus suurempi, kun edeltävä sairausloma lyhyempi (<12 viikkoa) seuranta-aika lyhyempi (<3 kk) tutkimusjoukko pienempi (<150 tutkittavaa/vertailtava ryhmä)

14 Erityyppiset interventiot Harjoittelu, fysioterapia (N=30) Käyttäytymisterapia muutos (N=37) Työhön kohdistuva interventio (N=17) Palvelujen järjestäminen (N=10) Yleisin yhdistelmä harjoittelu ja käyttäytymisterapia (N=28) Harjoittelu + käyttäytymisterapia + työhön kohdistuva interventio (N=12)

15 Taloudellinen arviointi (Palmer ym. 2011) Taloudellinen analyysi vain 8 tutkimuksessa Yleensä intervention kustannuksia verrattiin sairauspoissaolojen aiheuttamiin kustannuksiin Useimmin raportoitiin kustannushyötyjä, mutta myös kustannusten menetyksiä

16 Interventioiden ajoitus: nopeat ja hitaat työhön palaajat (van Duijn et al. 2010) Työhön paluu ja työssä pysyminen Varhainen vaihe (nopeat toimet, pienet kustannukset): Työpaikka TTH -yhteistyö Myöhempi vaihe (enemmän toimia ja toimijoita): Työpaikka TTH työeläkevakuuttaja kuntoutus - yhteistyö

17 Intervention ajoitus: vaikutus sairauspoissolopäivien määrään (van Duijn et al. 2010) Eniten sl-päiviä säästyy, jos interventio ajoittuu viikoille 6-12 sl:n alusta "Hitaille työhön palaajille" optimaalinen intervention ajankohta viikoilla 8-12

18 Intervention ajoitus: kustannus-hyöty (HR=2.0, kustannus 1000 /työntekijä) (van Duijn et al. 2010) Kustannus-hyöty -suhde <1 kaikissa tilanteissa "nopeilla työhön palaajilla" Hyödyt > kustannukset: viikoilla 2-18, jos interventioon pääsee heti ja vaikutus välitön viikoilla 6-10, jos vaikutuksen viive 4 viikkoa Pitää harkita tarkkaan, kannattaako >4 viikon kestoiseen interventioon ryhtyä

19 Ulkomaisia tutkimustuloksia Työkyvyttömyyden eri vaiheissa Onnistuneita Vähemmän onnistuneita

20 Integroitu hoito: yksilöön kohdistuvien ja työhön kohdistuvien toimenpiteiden yhdistäminen: Sherbrooken malli (Loisel ym. 1997) Sairauspoissaolon kesto >4 viikkoa Työhön paluun riskisuhde (RR) Standard Clinical Occupational Sherbrooke 0 0,5 1 1,5 2 2,5

21 Moniammatillinen kuntoutus subakuutissa selkäkivussa: Asteittainen aktiviteetin lisääminen, työpaikkainterventio vai molemmat? (Anema ym. 2007) Työpaikkainterventio: Työhön paluun riskisuhde 1.7 (LV ) Työhön paluuseen kulunut mediaaniaika 77 ja 104 pv Sairauspoissaolon kesto 2-6 viikkoa Työpaikkainterventio: - Työkuormituksen arviointi - Työn muutokset - Case management, useita toimijoita Asteittainen aktiviteetin lisääminen (viivästytti työhön paluuta) - Räätälöity submaksimaalinen harjoitusohjelma (2x/viikko)

22 Randomised controlled trial of integrated care to reduce disability from chronic low back pain in working and private life (Lambeek et al. 2010) Sairauspoissaolon kesto >12 viikkoa OHJELMA Työterveyslääkärin integroitu hoito - Koordinaatio ja yhteydenpito muihin terveydenhuollon toimijoihin Työpaikkainterventio - Työn havainnointi - Työhön paluun esteet arvioitu, priorisoitu ja etsitty ratkaisut (potilas, esimies, toimintaterapeutti) Keskimääräinen aika vakiintuneeseen työhön paluuseen 88 ja 208 päivää Työhön paluun riskisuhde 1.9 (LV 1.2 to 2.8). Asteittainen aktivointi - Yksilöllisesti räätälöity harjoitusohjelma

23 Suomalaisia tutkimuksia

24 Yläraajatutkimuksen kulku (Martimo ym 2010) TTH A TTH B TTH C Hoitoon hakeutunut työntekijä, jolla yläraajan kiputila Tutkimukset työfysiatrian poliklinikalla Interventioryhmä (työhön kohdistuvat toimenpiteet) Verrokkiryhmä (paras mahdollinen konservatiivinen hoito) Oma-TTF TP-käynti Seuranta 2, 8, 12 ja 52 vk

25 Tuottavuuden alenema interventioja vertailuryhmässä (Martimo ym. 2010) ,3 53,6 44,12 52,17 36,5 20,7 32,88 13,84 22,22 19,49 18,2 16, ,74 10,89 6,6 6,78 Vallitsevuus (vertailuryhmä) Vallitsevuus (interventioryhmä Määrä (vertailuryhmä) Määrä (interventioryhmä) 1 Lähtötilanne (N = 168) 8 viikkoa (N = 141) 12 viikkoa (N = 141) 52 viikkoa (N = 107)

26 Sairauspoissaolot 3 kk (Shiri ym. 2011) First 3 months 16 Control Intervention % Upper extremity disorder MSD other than upper extremity Trauma to musculoskeletal system Any musculoskeletal disorder

27 Sairauspoissaolot 4-12 kk (Shiri ym. 2011) 4-12 months Control 35 Intervention % Upper extremity disorder MSD other than upper extremity Trauma to musculoskeletal system Any musculoskeletal disorder

28 Käynnin syy ja työkyky: Potilaan arvio (Martimo ym. 2007) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Työkyvytön Osittain työkykyinen Työkykyinen En osaa sanoa 30 % 20 % 10 % 0 % Tules Resp Cardio Psych Kaikki

29 Varhainen osasairausvapaa TULEsairauksissa (Viikari-Juntura ym. 2011) TTH:oon hakeutunut työntekijä, joka TULE-vaivan vuoksi työkyvytön osaaikainen työnteko mahdollista (aikaisempi sl max 2 vk) Satunnaistaminen osasairausvapaa ja sl-ryhmään Päätulosmuuttuja vakiintunut työhön paluu (väh. 4 vk)

30 Osasairausvapaatutkimuksen kulku (Martimo ym. 2008) TTH A TTH B TTH C Hoitoon hakeutunut työntekijä, jolla liikuntaelinten kiputila Potilaan ja esimiehen informointi, suostumus Satunnaistaminen Interventioryhmä (Osasairausvapaa, työjärjestelyt) Vertailuryhmä (Sairausloma) Verkkokysely 1, 2, 3, 8, 12 ja 52 viikon kuluttua Lääkärissä käyntien ja sairauslomatietojen poiminta vuoden kuluttua

31 Varhainen osasairausvapaa: intervention sisältö (Martimo ym. 2008) Sairausloman tarve arvioitiin ennen satunnaistamista Pääsääntöisesti päivittäinen työaika puolitettiin Muita työjärjestelyjä tehtiin tarvittaessa lääkärin ehdotuksen mukaan Lääkäriltä suositus sopivasta työkuormituksesta (fit note) Suositus esimiehelle seuraavana päivänä Jos työhön paluu ei ollut mahdollista osasairausvapaan jälkeen, sairauslomaa jatkettiin (osasairausvapaa tai täysi sairausloma lääkärin määräyksen mukaan) Osasairausvapaata voitiin jatkaa 60 päivää

32 "Vakiintunut" työhön paluu (työssä >4 vk) osasairausvapaa- ja sairauslomaryhmässä (Viikari-Juntura ym., Scand J Work Environ Health 2011) Työhön palanneiden osuus (%) Osasairausvapaan tai sairausloman alusta kulunut aika (päiviä) Sairausloma Osasairausvapaa

33 Mitä tapahtui oireille? Osasairausvapaa- ja sairauslomaryhmien välillä ei eroa oireissa eikä niistä aiheutuneessa haitassa Kenenkään osasairausvapaa ei keskeytynyt oireiden pahenemisen vuoksi

34 Mitä uutta opittiin? Työterveyshuollon aloitteesta ja työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyönä toteuttamilla työhön kohdistuvilla toimenpiteillä vaikutuksia Sairauspoissaoloihin Työhön osallistumiseen Työn tuottavuuteen TULE-sairauden aiheuttamaan haittaan työssä Yllämainitut vaikutukset saatiin ilman oireiden pahenemista Taloudellinen hyöty luotettavasti laskettavissa

35 Uusia käytäntöjä TULE-sairauksissa Aktiivinen puuttuminen työkyvyn alenemaan sen varhaisvaiheessa Lääkärin nopea yhteydenotto esimieheen työhön kohdistuvista muutoksista ja työjärjestelyistä sopimiseksi Arvio sopivasta työkuormituksesta ja välittömien muutosten tarpeesta mukana elementtejä "fit note"-kehittelyyn

36 Onnistuneiden interventioiden sisältö Aktiivisia lähestymistapoja Liiallisen levon välttäminen ja tavanomaisten toimien jatkaminen: työ osana tavanomaisia toimia Integroitu hoito: vaikuttaminen työhön ja työntekijään Työhön vaikuttaminen työkyvyn aleneman varhaisvaiheessa

37 Onnistuneiden interventioiden sisältö (jatkuu) Toimenpiteiden ajoitus tärkeä alkuvaiheessa vain nopeat ja halvat toimenpiteet voivat tuoda kustannus-vaikuttavaa terveyshyötyä Lähestymistavat ja tarvittavat toimenpiteet muuttuvat oireiden kroonistuessa: enemmän toimenpiteitä ja toimijoita (yksilöllinen case management)

38 Lopuksi TULE-oireisten työntekijöiden jäljellä olevaa työkykyä ei näytetä hyödynnettävän riittävästi Kun oireet ovat enintään kohtalaisia, useimmissa töissä löydettävissä tehtäväkokonaisuus, josta työntekijä pystyy suoriutumaan ilman oireiden pahenemista

39 Interventioseminaari Työkyvyn tuki - teema tutuksi klo Työterveyslaitos, luentosali, Haartmaninkatu 1 A 3. krs https://koulutus.ttl.fi/default.aspx?tabid=270&id=1957

40 Kiitos! Eira Viikari-Juntura /

Työhön liittyvät niska-hartiaseudun ja yläraajan sairaudet

Työhön liittyvät niska-hartiaseudun ja yläraajan sairaudet Työterveys Eira Viikari-Juntura ja Helena Varonen Työhön liittyvät niska-hartiaseudun ja yläraajan sairaudet Niskakivut ja yläraajan oireet ovat tavallisia. Niiden selvittelyssä keskeistä on tunnistaa

Lisätiedot

Työterveyshuollon vaikuttavuus asiakkaiden näkökulmista

Työterveyshuollon vaikuttavuus asiakkaiden näkökulmista Työterveys Jukka Uitti, Riitta Sauni ja Timo Leino Työterveyshuollon vaikuttavuus asiakkaiden näkökulmista Työterveysinterventioilla ja laaja-alaisilla terveyttä ja työkykyä edistävillä hankkeilla on todettu

Lisätiedot

Aslak-kuntoutuksen vaikuttavuus

Aslak-kuntoutuksen vaikuttavuus KATSAUS Maija Tirkkonen Ulla Kinnunen Merja Kurki Aslak-kuntoutuksen vaikuttavuus Katsaus viimeaikaiseen suomalaiseen tutkimukseen Väestön ikääntyessä työvoiman riittävyyden kannalta on tärkeää pitää väestö

Lisätiedot

Työkunnossa? Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULES) ja suomalaiset työmarkkinat

Työkunnossa? Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULES) ja suomalaiset työmarkkinat Työkunnossa? Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULES) ja suomalaiset työmarkkinat Stephen Bevan Robin McGee Tatiana Quadrello Sisältö 1. Esipuhe 4 2. Johdanto 8 2.1 Miksi suomalaisen työväestön terveys on

Lisätiedot

ERGONOMIAINTERVENTIOIDEN TOTEUTUS TYÖIKÄISTEN NISKA-, HARTIA- JA YLÄRAAJAVAIVOISSA. Systemoitu kirjallisuuskatsaus

ERGONOMIAINTERVENTIOIDEN TOTEUTUS TYÖIKÄISTEN NISKA-, HARTIA- JA YLÄRAAJAVAIVOISSA. Systemoitu kirjallisuuskatsaus ERGONOMIAINTERVENTIOIDEN TOTEUTUS TYÖIKÄISTEN NISKA-, HARTIA- JA YLÄRAAJAVAIVOISSA Systemoitu kirjallisuuskatsaus Tuula Sivander-Heinonen Pro gradu Ergonomia Itä-Suomen yliopisto Biolääketiede Joulukuu

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Työpaikkakohtainen strategia Yksilökohtainen työkyvyn hallinta ja ylläpito Työpaikan suunnitelma järjestelmästä, jolla työkykyasioita työpaikalla hoidetaan (mm. sairauslomalta

Lisätiedot

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö:

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö: Masennuksen hyvä hoitokäytäntö: Varhainen ja tehokas hoito ja työssä jatkamisen tuki työterveyshuollon tiimin yhteistyönä Työterveyslaitoksen valtakunnallinen koulutuskiertue 2.9 4.11.2009 Esitykset 1.

Lisätiedot

KEVYEN LIHASVOIMAHARJOITTELUN VAIKUTUS TOIMISTOTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMAAN TYÖKYKYYN. RYHMÄTASOLLA SATUNNAISTETTU KONTROLLOITU VAIHTOVUOROKOE

KEVYEN LIHASVOIMAHARJOITTELUN VAIKUTUS TOIMISTOTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMAAN TYÖKYKYYN. RYHMÄTASOLLA SATUNNAISTETTU KONTROLLOITU VAIHTOVUOROKOE KEVYEN LIHASVOIMAHARJOITTELUN VAIKUTUS TOIMISTOTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMAAN TYÖKYKYYN. RYHMÄTASOLLA SATUNNAISTETTU KONTROLLOITU VAIHTOVUOROKOE TUULIKKI SJÖGREN, MINNA HAAPAKOSKI, ATTE HÄNNINEN, KIRSI MUSTONEN

Lisätiedot

TAKE A BRAKE TAUKOHIERONNAN HOITO-OHJELMAN VAIKUTTAVUUS KIPUUN JA TYÖHYVINVOINTIIN

TAKE A BRAKE TAUKOHIERONNAN HOITO-OHJELMAN VAIKUTTAVUUS KIPUUN JA TYÖHYVINVOINTIIN 1 2.9.2009 LOPPURAPORTTI TAKE A BRAKE TAUKOHIERONNAN HOITO-OHJELMAN VAIKUTTAVUUS KIPUUN JA TYÖHYVINVOINTIIN Tutkimushankkeen toteuttaja: Reijo Koskelo, FT, TtM, tutkija Juontotie 14 D 45 70150 Kuopio puh.

Lisätiedot

Sairauspoissaololla tarkoitetaan työaikaa, jolloin työntekijä

Sairauspoissaololla tarkoitetaan työaikaa, jolloin työntekijä Alkuperäistutkimus Simo Taimela, Selina Justén, Jan Schugk, Kari Mäkelä, Sairauspoissaoloriskin tunnistaminen Terveyskysely työterveyshuollon apuna Lähtökohdat Selvitimme koettujen terveysongelmien ja

Lisätiedot

Miten työstressiä voi hallita?

Miten työstressiä voi hallita? Työterveys Kirsi Räisänen ja Irma Karila Miten työstressiä voi hallita? Perustietämys haitallisen työstressin tunnistamisesta ja hoitokeinoista on tärkeää kaikille työssä käyvää väestöämme hoitaville,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon mahdollisuudet tukea työntekijöiden terveyttä, työ- ja toimintakykyä AVH-päivät 26.10.2011 Maria Rautio, palvelukeskuspäällikkö, Työterveyslaitos Taustaa Edessä merkittäviä

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset...

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 1 1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 7 2.2 Sairauspoissaoloihin liittyvä toimintateoreettinen

Lisätiedot

Alaselkäja niskasairaudet. Krooninen kipu. Mielialahäiriöt. Suuret nivelet

Alaselkäja niskasairaudet. Krooninen kipu. Mielialahäiriöt. Suuret nivelet Alaselkäja niskasairaudet Krooninen kipu Mielialahäiriöt Suuret nivelet 1 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Työeläkevakuuttajat TELA Miksi toimintakyvyn kuvaaminen on tärkeää Toimintakyky on esitietoihin,

Lisätiedot

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9. Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.12 12.9.2012 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Onko työterveyshuoltoa?

Lisätiedot

Työhön paluun tuki työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteisenä työnä - onko sitä olemassa?

Työhön paluun tuki työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteisenä työnä - onko sitä olemassa? Työhön paluun tuki työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteisenä työnä - onko sitä olemassa? Ammatillisen kuntoutuksen päivät 13.-14.10.2011 Avire Kuntoutus Oy, Helsinki Maria Rautio TtT, palvelukeskuspäällikkö

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöt ovat jo pitkään olleet huomattava. Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus. työterveyshuollossa.

Mielenterveyden häiriöt ovat jo pitkään olleet huomattava. Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus. työterveyshuollossa. Alkuperäistutkimus Simo Taimela, Kari Mäkelä, Selina Justén, Jan Schugk Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus työterveyshuollossa Lähtökohdat Selvitimme masennusoireiden yleisyyttä,

Lisätiedot

Rakennusalan terveys (RATE) - kehittämishanke - rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin

Rakennusalan terveys (RATE) - kehittämishanke - rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin Rakennusalan terveys (RATE) - kehittämishanke - rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin Loppuraportti 31.5.2014 Minna Savinainen Matti Joensuu Mika Nyberg Panu Oksa Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Kuntoutusohjauksen ja - suunnittelun koulutusohjelma 2012 MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Koivula, Susanna Satakunnan

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 201 Helsinki 2015 Toimintakertomus_201.indd 1 7..2015 1:3:39 2 Toimintakertomus_201.indd 2 7..2015 1:3:0 Sisällys Vuosi 201 Työterveyslaitoksessa 1 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Alaselkäja niskasairaudet

Alaselkäja niskasairaudet Alaselkäja niskasairaudet Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria

Johda työkykyä, pidennä työuria Johda työkykyä, pidennä työuria Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen -seminaari Tampere 8.5.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työkyvyn ja työkyvyttömyyden osatekijät Työkyky

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKUSTELUALOITTEITA Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Työkykyä palauttavat prosessit Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia

Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia Ari Kaukiainen, dosentti Puheenjohtaja, Toimintakyky työikäisillä asiantuntijaryhmä Lääketieteellinen johtaja, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

Tukea työhön paluuseen ja työssä jatkamiseen

Tukea työhön paluuseen ja työssä jatkamiseen Tukea työhön paluuseen ja työssä jatkamiseen Osasairauspäivärahan tavoitteet, etuuden käyttöönotto ja jatkon haasteet Helena Vuorinen, Ari Haapanen, Antti Jahkola, Matti Joensuu, Sirkku Kivistö TYÖYMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN

Lisätiedot