Viitehintajärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viitehintajärjestelmä"

Transkriptio

1 Viitehintajärjestelmä Johtaja Sirpa Rinta Lääketeollisuus ry Farmaseuttisen yhdistyksen esitelmätilaisuus

2 Käsiteltäviä teemoja 1. Viitehintajärjestelmän tavoitteita 2. Viitehintajärjestelmän perusperiaatteita 3. Viitehintajärjestelmä potilaiden kannalta 4. Viitehintajärjestelmällä saatavissa olevat säästöt 5. Mitä säästöillä tehdään?

3 Viitehintajärjestelmän tavoitteita Viitehintalaki (HE 100/2008): korvausjärjestelmän menojen kasvun hillitseminen taloudellisten kannusteiden lisääminen potilaille ylemmässä erityiskorvausluokassa Viitehintatyöryhmä (muistio syyskuu 2007): edellisten lisäksi Hilan työmäärän vähentäminen kilpailun piirissä olevien valmisteiden osalta (ts. luovutaan vanhojen valmisteiden hinta- ja korvattavuuspäätösten 5-vuotisuudistamisista)

4 Valtioneuvoston kehyspäätöksen mukainen 5 %:n reaalikasvu lääkekorvauksille % ,0 5,0 5,0 4,7 0,1-2, Lääkekorvauksille sallittu 5 % reaalikasvu Kelan korvausten reaalikasvu Valtioneuvoston kehyspäätöksen mukaan vuosien lääkekorvausmenojen reaalisen kasvun on pysyttävä alle 5 %. Reaalikasvu saadaan kun nimelliskasvusta vähennetään inflaatio. Vuonna 2006 inflaatio oli 4,4 % (korvausten nimellinen kasvu 2,2 %), vuoden 2007 inflaatio oli 3,7 % (korvausten nimellinen kasvu 3,8 %) ja vuoden 2008 inflaatio oli 4,1 % (korvausten nimellinen kasvu 8,8 %). Lähde: Tilastokeskus, Suomen Lääkedata ja Kela, 2009

5 Lääkevaihdon toteutuneet säästöt Milj. euroa (arvonlisäverollisin vähittäishinnoin) ,2 20, ,3 30, , ,2 36, ,3 35, ,5 33,3 Hintakilpailu Vaihto apteekissa Lääkevaihdon kokonaissäästöt (korvausjärjestelmä ja potilaat) vuosina ovat olleet yhteensä 403,1 milj. euroa. Laskelma sisältää yritysten välisen hintakilpailun säästöt (221,5 milj., 55 %) ja säästöt lääkkeen vaihdossa apteekissa (181,6 milj., 45 %). Lähde: Lääketeollisuus ry ja Kela, 2009

6 Kelan korvaamat reseptit vuonna 2008, % Asiakkaan kielto 6,4 % Ei vaihdettu 2,2 % Lääkärin kielto 0,1 % Lääkevaihdon ulkopuolella 36,0 % Hintaputkessa 47,8 % Vaihdettu 7,5 % Yhteensä 37,2 milj. korvattua reseptiä, lääkevaihdossa 23,8 milj. reseptiä (= 64 %) Lähde: Kela 2009

7 Vaihtokelpoisten ja ei-vaihdettavien lääkkeiden pakkausten määrät eri korvausryhmissä Pakkausta (kpl) Peruskorvattavat lääkkeet Erityiskorvattavat lääkkeet (72 %) Erityiskorvattavat lääkkeet (100 %) PK PK AE AE YE YE Vaihtokelpoiset Ei vaihdettavat Lähde: Lääketeollisuus ry, 2009

8 2. Viitehintajärjestelmän perusperiaatteita

9 Lääkevaihto ja viitehinta lähtien Hila asettaa viitehinnan yritysten hintailmoitusten pohjalta. Apteekki voi toimittaa viitehinnan yläpuolella olevan valmisteen, mutta siitä maksetaan vain viitehinnan mukainen korvaus. Apteekki voi vaihtaa määrätyn valmisteen viitehinnan alapuolella oleviin valmisteisiin. Korvataan vain viitehintaan saakka. Potilas maksaa erotuksen. Jos lääkäri kieltää vaihdon, valmiste korvataan hinnan mukaan. Viitehinta* Viitehintaputki Korvataan valmisteen hinnan mukaan * 1,5 2 e halvimmasta

10 Lääkelaitos: Vaihtokelpoisuuden perusperiaatteet Myyntiluvalliset alkuperäis- ja rinnakkaisvalmisteet sekä rinnakkaistuonti ja jakeluvalmisteet (, mutta kaikki myyntiluvalliset eivät ole kaupan) Pääperiaate on, että vaihtokelpoiset valmisteet sisältävät 1) samaa vaikuttavaa ainetta, 2) saman määrän, 3) samassa lääkemuodossa (pl. kapseli ja tabletti), 4) valmisteiden biologinen samanarvoisuus on osoitettu asianmukaisesti ja 5) valmisteet kuuluvat ATC-luokkaan, jossa vaihto voidaan turvallisesti tehdä Vaihtokelpoisten luetteloon ei sisällytetä valmisteita, jotka on tarkoitettu vain sairaalakäyttöön, jotka ovat lääkelaastareita jotka annetaan parenteraalisesti tai inhalaationa (pl. sumutinliuokset), jotka kuuluvat ATC-luokkiin, joissa vaihtoa ei pidä tehdä farmakologisten tai kliinisten syiden takia (mm. insuliinit ja analogit, veritautien lääkkeet, sydänglykosidit, rytmihäiriölääkkeet, immunoseerumit, immunoglobuliinit ja rokotteet, epilepsialääkkeet ja obstruktiivisten hengityssairauksien inhaloitavat lääkkeet) Lähde:

11 Aikajakso 1 vuosi Viitehintaryhmien muodostaminen Aikajakso 45 päivää Lääkelaitoksen luettelo Kauppaantuloilmoitukset Hilan luettelo hintailmoitusmenettelyyn kuuluvista valmisteista Yritysten hintailmoitukset Viitehintapäätökset Viitehinnat voimaan -45 pv -38 pv -30 pv -21 pv -14 pv -7 pv 0 pv Lähde: Hila, 2009

12 Viitehintaryhmien muodostaminen ja päivittäminen Aikajakso 1 vuosi * * * * * Aikajakso 45 päivää Lääkelaitoksen luettelo Kauppaantuloilmoitukset Hilan luettelo hintailmoitusmenettelyyn kuuluvista valmisteista Yritysten hintailmoitukset Viitehintapäätökset Viitehinnat voimaan -45 pv -38 pv -30 pv -21 pv -14 pv -7 pv 0 pv * = Lääkehinnasto apteekeille 2 viikon välein Lähde: Hila, 2009

13 Pakkaukset, jotka kuuluvat 1) lääkevaihtoon tai 2) lääkevaihtoon ja viitehintajärjestelmään Lääkevaihto (ei korvattavat) Lääkevaihto (korvattavat) Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä Hilan luettelossa on yht pakkausta (kaikki eivät ole markkinoilla) Lääkevaihto: 1735 pakkausta Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä: 2282 pakkausta Markkinoilla on 3450 / 4017 pakkausta Suurin ero teoreettisen ja todellisen kilpailutilanteen välillä ei-korvattavissa lääkevaihtoon kuuluvissa lääkkeissä (1174 => noin 580) Lähde: Hilan luettelo hintailmoitusmenettelyyn kuuluvista valmisteista

14 Viitehintaputken muodostaminen ja täydentäminen C Hinta B D A Viitehintaputki Viiteryhmä 0000: lääkeaine zz 50 mg 100 tablettia Viitehinta = hintaputken yläraja: 1,5-2 halvimmasta Hintaputken alaraja: halvin pakkaus Viitehintaputki on muodostettu pakkausten A, B ja C hintailmoitusten perusteella. Kaikki ovat yleisesti saatavilla. Pakkauksesta D ei ole tehty hintailmoitusta, koska se ei ollut esimerkiksi määräaikaan mennessä markkinoilla tai korvattava. Sitten kun D on markkinoilla ja korvattuna, se voi tulla viitehintaryhmään (myös kesken 3 kk putken).

15 Viitehintaputken muodostaminen ja täydentäminen Hinta B A C Viitehintaputki Viiteryhmä 0000: lääkeaine zz 50 mg 100 tablettia Viitehinta = hintaputken yläraja: 1,5-2 halvimmasta Hintaputken alaraja: halvin pakkaus Hintailmoitus on tehty pakkauksista A, B ja C. Vain A ja B ovat yleisesti saatavilla. Koska C ei ole yleisesti saatavilla, sen hintaa ei oteta huomioon viitehintaa asetettaessa. Pakkaus C on kuitenkin viitehintajärjestelmässä heti alusta pitäen ja se korvataan potilaalle pakkauksen hinnan mukaan.

16 Lääkkeiden myyntiennusteet ja tilaukset Apteekit ja sairaalat Tilaus Myynti Markkinoinnista vastaava yritys Suomessa Tukkukauppa Myyntitiedot ja varastosaldot Tilaus Myyntiennuste, 6-18 kk ennen tavaratoimitusta Tilaus, 1,5-12 kk ennen tavaratoimitusta Tavaran toimittaminen Lääketehdas Eri tuotantopaikat (EU, USA, muu maailma) Mahdollinen Euroopan keskus varasto -Myyntivarasto -Velvoitevarasto

17 Hintailmoitus on olennainen lääkkeen korvattavuudelle SV-lain 20, 22 ja 23 :n mukaiset tukkuhinnan hintailmoitusehdot: Jos pakkauksen A Hila-hinta on voimassa kun viiteryhmä perustetaan ja siitä tehdään hintailmoitus, Hila-hinnasta muodostuu pakkauksen enimmäistukkuhinta viitehintajärjestelmässä. Jos pakkauksen B Hila-hinta on voimassa kun viiteryhmä perustetaan, mutta hintailmoitusta ei tehdä, pakkauksen korvattavuus päättyy. Pakkaus saadaan takaisin korvattavaksi, mutta enää enintään vastaavan rinnakkaisvalmisteen enimmäistukkuhnnalla. Hinta Pakkaus A Enimmäistukkuhinta viitehintajärjestelmässä Pakkaus B Rinnakkaisvalmisteen enimmäistukkuhinta B ei korv. Enimmäistukkuhinta viitehintajärjestelmässä Viitehintaryhmä perustetaan Takaisin korvattavaksi Aika

18 Vaihtokelpoiset, korvattavat valmisteet Valmisteet (kauppanimet), jotka kuuluvat 1) hintailmoitusmenettelyyn tai 2) Hilan hinnanvahvistusmenettelyyn tai 3) molempiin 109 (502 pakk.) VHJ:ssä valmisteista/ pakkauksista tehdään hintailmoitus 193 (568 pakk.) 490 (1794 pakk.) Normaalissa Hilamenettelyssä valmisteille/ pakkauksille haetaan mm. uudistamista Kokonaan hintailmoitusmenettelyyn Kokonaan Hila-menettelyyn Pakkauksesta riippuen Hila- tai hintailmoitusmenettelyyn Uudistamisprosessi on Hilalle ja yritykselle yhtä työläs riippumatta pakkauskokojen lukumäärästä Lähde: Lääkelaitos, SLD Price, 2009

19 3. Viitehintajärjestelmä potilaiden kannalta

20 Kelan korvaamat reseptit vuonna 2008 =>2009? Kasvaa (mm. saatavuusongelmat ja tilanteet, jossa potilas haluaa viitehintaa kalliimman valmisteen) Pienenee (Loppuu VHJ:ssä, mutta jatkuu lääkevaihdossa) Asiakkaan kielto 6,4 % Ei vaihdettu 2,2 % Lääkärin kielto 0,1 % Kasvaa Lääkevaihdon ulkopuolella 36,0 % Pienenee Hintaputkessa 47,8 % Yhteensä 37,2 milj. korvattua reseptiä, lääkevaihdossa 23,8 milj. reseptiä (= 64 %) Lähde: Kela 2009, Lääketeollisuus ry Vaihdettu 7,5 %

21 Potilaan maksuosuus, jos viitehintaryhmä raukeaa 24 1 mom.: Viitehintaryhmä lakkaa ilman erillistä päätöstä, jos sille säädetyt edellytykset eivät täyty. Jos viitehintaryhmän edellytykset lakkaavat kesken viitehintakauden, viitehintaryhmä ja sille määritelty viitehinta ovat kuitenkin voimassa kyseisen viitehintakauden loppuun. 3 kk Viitehintaryhmän edellytykset eivät täyty, jos viitehintainen(set) rinnakkaisvalmiste(et) ei saatavilla. Noin 4-6 %:a geneerisistä pakkauksista ei saatavilla tukusta tiettynä hetkenä lääkevaihdossa Viitehintajärjestelmä ei jousta saatavuusongelmissa kuten lääkevaihto. Potilas maksaa viitehinnan ja ostamansa valmisteen välisen hinnan erotuksen, jos viitehintaista tuotetta ei ole saatavilla. Erotus ei kerrytä vuosikattoa. Kriittisin aika on 2 viikkoa jokaisen kvartaalin alusta SAL ja Kela sopimus: Apteekki voi toimittaa halvimman viitehinnan ylittävän pakkauksen, jos hintaputki on tyhjä niin, että tuotetta ei saa tukusta (StVM:n edellyttämä sopimus).

22 4. Viitehintajärjestelmällä saatavissa olevat säästöt

23 Hallituksen säästötavoite per vuosi (HE 100/2008) Säästöjen rakenne 35 m Lääkevaihdon piirissä olevien valmisteiden siirtyminen viitehintajärjestelmään 85 m Säästöjen kohdentuminen 33 m Potilaiden säästöt 52 m Säästöt sairaanhoitovakuutuksessa 50 m Lääkevaihdon laajentaminen koskemaan kaikkia samaa vaikuttavaa ainetta sisältäviä valmisteita (Lääkelain 57 c :n 2 momentin poistaminen) 26 m 26 m Valtion rahoitusosuus 50 % Palkansaajat + työnantajat 50 %

24 Viitehintajärjestelmän lisääminen lääkevaihtoon, ilman lääkevaihdon laajentamista Miljoonaa euroa arvonlisäverollisin vähittäishinnoin AE 17,9 Muut* 12,6 * Käytännössä PK-valmisteita YE 7,8 Raj. PK 0,17 Laskelma on teoreettinen, sillä siinä oletetaan, että kaikkien valmisteiden hinnat laskevat viitehintaan. Lisäksi hintojen laskuun vaikuttaa hintaputken kapeneminen 50 sentillä. Kokonaisvaikutus 38,5 me / 12 kk. Lähde: Suomen Lääkedata Oy ja Infotool, 2008

25 5. Mitä säästöillä tehdään?

26 Myyntilupa Lääkkeen teho, vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus Korvattavuus Vaiheen I-III kliiniset tutkimukset Mallintaminen Alustavat tiedot vaikuttavuudesta Käyttökokemus ja vaiheen IV kliiniset tutkimukset Teho- ja turvallisuustiedot Alustavat kustannusvaikuttavuustiedot Myyntilupapäätös Ensimmäinen korvattavuuspäätös Kattavammat kustannusvaikuttavuustiedot Korvattavuuden uudistaminen

Johanna Timonen Lääkevaihto lääkeyritysten ja lääketukkukauppojen näkökulmasta Suomessa

Johanna Timonen Lääkevaihto lääkeyritysten ja lääketukkukauppojen näkökulmasta Suomessa Johanna Timonen Lääkevaihto lääkeyritysten ja lääketukkukauppojen näkökulmasta Suomessa Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Health Sciences JOHANNA TIMONEN Lääkevaihto lääkeyritysten

Lisätiedot

Geneerinen substituutio. Hyvä lääke halvemmalla. Esitteitä 2002:9

Geneerinen substituutio. Hyvä lääke halvemmalla. Esitteitä 2002:9 Geneerinen substituutio Hyvä lääke halvemmalla Esitteitä 2002:9 Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Käyntiosoite Meritullinkatu

Lisätiedot

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy. Hoitajaresepti on odotettu uudistus. Ministeri Paula Risikko

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy. Hoitajaresepti on odotettu uudistus. Ministeri Paula Risikko E-RESEPTI SIVU 6 APTEEKKIEN VERKKOKAUPPA SIVU 9 TEEMA: RESEPTINKIRJOITUS OIKEUS SIVU 12 PROVIISORIPÄIVÄ SIVU 16 RUOTSIN APTEEKKIUUDISTUS SIVU 24 RESEPTINKIRJOITUS MUISSA MAISSA SIVU 28 VEROSUUNNITTELU

Lisätiedot

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy LÄÄKELAITOKSEN SIIRTO SIVU 6 TEEMA: VIITEHINTAJÄRJESTELMÄ SIVU 8 RUOTSIN APTEEKIN UNIKAMPANJA SIVU 14 LÄÄKÄRIPÄIVÄT SIVU 16 PROFESSORI ARTO URTTI SIVU 18 UUSI SARJA: LAATUVINKKI SIVU 22 UUSI HALLITUS JÄRJESTÄYTYI

Lisätiedot

Uusien lääkkeiden markkinoille tulo ja lääkekustannuksiin vaikuttaminen

Uusien lääkkeiden markkinoille tulo ja lääkekustannuksiin vaikuttaminen 2012 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 119 Jaana Martikainen Uusien lääkkeiden markkinoille tulo ja lääkekustannuksiin vaikuttaminen Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 119 Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

OPPAAN TARKOITUS... 1

OPPAAN TARKOITUS... 1 Opas SISÄLTÖ OPPAAN TARKOITUS... 1 SUKUPUOLI-IDENTITEETTIASIOIDEN TUTKIMUS JA HOITO... 1 Sukupuoli-identiteetistä... 1 Lääketieteellinen hoito... 1 Sukupuolen korjaustutkimuksiin hakeutuminen... 2 STM:n

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

19.12.2011 Dnro 3473/03.01.01/2011

19.12.2011 Dnro 3473/03.01.01/2011 Määräys 5/2011 1 (23) 19.12.2011 Dnro 3473/03.01.01/2011 Lääkkeiden toimittaminen Valtuutussäännökset Lääkelaki (395/1987) 57 :n 3 momentti, 57 a, 61 :n 6 momentti ja 65 :n 3 momentti sellaisena kuin 57

Lisätiedot

SLT FSM. Suomen lääketilasto Finnish Statistics Medicines

SLT FSM. Suomen lääketilasto Finnish Statistics Medicines SLT FSM on 2 0 0 9 Suomen lääketilasto Finnish Statistics Medicines Keskeisiä lukuja lääkkeiden myynnistä ja lääkekorvauksista vuonna 2009 Muutos vuodesta 2008 Lääkkeiden kokonaismyynti 2 629 milj. -1,3

Lisätiedot

SLT FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO FINNISH STATISTICS ON MEDICINES

SLT FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO FINNISH STATISTICS ON MEDICINES SLT FSM 2011 SUOMEN LÄÄKETILASTO FINNISH STATISTICS ON MEDICINES Keskeisiä lukuja lääkkeiden myynnistä ja lääkekorvauksista vuonna 2011 Milj. Muutos vuodesta 2010 Lääkkeiden kokonaismyynti 2 682 2,2 %

Lisätiedot

Pätkätyöläisten sosiaaliturvassa riittää tekemistä Haastattelussa SAK:n johtaja Pertti Parmanne sivu 4

Pätkätyöläisten sosiaaliturvassa riittää tekemistä Haastattelussa SAK:n johtaja Pertti Parmanne sivu 4 Pätkätyöläisten sosiaaliturvassa riittää tekemistä Haastattelussa SAK:n johtaja Pertti Parmanne sivu 4 pääkirjoitus 28.3.2007 Lääkitys kohdalleen Kuva Nana Uitto n Lääkkeet ovat kiinnostava keskustelunaihe.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2014 Sisällys ALKUSANAT...3 I II III IV V VI VII SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...4 YLEISET PERIAATTEET...5 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1086. Laki. vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1086. Laki. vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1086 1090 SISÄLLYS N:o Sivu 1086 Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 :n

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2013 Sisällys Alkusanat...3 I II III IV V VI Soveltamisala ja määritelmät...4 Yleiset periaatteet...5 Ohjeet lääkkeiden markkinointiin...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

Apteekkien rooli terveydenhuollossa on viime vuosina vahvistunut koko Euroopassa. On huomattu, että apteekeilla on osaamista ja halua tehdä enemmän

Apteekkien rooli terveydenhuollossa on viime vuosina vahvistunut koko Euroopassa. On huomattu, että apteekeilla on osaamista ja halua tehdä enemmän Apteekkiasiaa Euroopasta Apteekkien rooli terveydenhuollossa on viime vuosina vahvistunut koko Euroopassa. On huomattu, että apteekeilla on osaamista ja halua tehdä enemmän kuin toimia pelkästään lääkkeiden

Lisätiedot

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA...

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA... 1 Sisällys SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA.... 2 Viranomaisilla on velvollisuus neuvoa.... Sosiaalityöntekijä.... Potilasasiamies.... Sosiaaliasiamies.... Julkinen terveydenhuolto.... Julkisen

Lisätiedot

SLT FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO STATISTICS ON MEDICINES

SLT FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO STATISTICS ON MEDICINES SLT FINNISH FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO STATISTICS ON MEDICINES SUOMEN LÄÄKETILASTO FINNISH STATISTICS ON MEDICINES 2010 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja Kansaneläkelaitos Finnish Medicines

Lisätiedot

Hyvinvointia rakentamassa teoin

Hyvinvointia rakentamassa teoin Hyvinvointia rakentamassa teoin vuosikertomus 2009 Hyvinvointia rakentamassa vastuu tulevasta Mikä viime vuodessa säväytti? Meillä Orionissa oli vuoden 2009 aikana niin monta jännittävää asiaa, onnistumisen

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

SÄHKÖISTÄ RESEPTIÄ KOSKEVA ESISELVITYS

SÄHKÖISTÄ RESEPTIÄ KOSKEVA ESISELVITYS SÄHKÖISTÄ RESEPTIÄ KOSKEVA ESISELVITYS 26.11.2001 KELA Kansaneläkelaitokselle Projektin organisointi Sosiaali- ja terveysministeriö esitti 15.6.2001 päivätyssä kirjeessään, että Kela asettaisi yhteistyössä

Lisätiedot

Sosiaalisia etuuksia 2012

Sosiaalisia etuuksia 2012 Sosiaalisia etuuksia 2012 Sisällysluettelo Yleistä palvelujen hakemisesta... 4 Kansaneläkkeen määrät... 6 Eläkkeen maksupäivät... 6 Ajankohtaista tietoa 2010... 6 Yöpymisraha... 7 Terveydenhuollon maksukatto...

Lisätiedot

Uuden ajoneuvon verotusarvo

Uuden ajoneuvon verotusarvo 1 (10) Tullihallitus Verotusosasto Uuden ajoneuvon verotusarvo Ohje 260/340/08 koskee uuden ajoneuvon verotusarvon määrittämistä yleiseen vähittäismyyntiarvoon perustuvassa verotuksessa. Ohje tulee voimaan

Lisätiedot

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Pekka Humalto Muutoksenhaku muuttui

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Pekka Humalto Muutoksenhaku muuttui Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Pekka Humalto Muutoksenhaku muuttui MITEN TARKASTI YLEENSÄ TUTUSTUU SOSIAALIVAKUUTUS-LEHTEEN Lukee siitä mielenkiintoisimmat artikkelit ja jutut Kaikki

Lisätiedot

vuosi Apteekkariliiton

vuosi Apteekkariliiton vuosi Apteekkariliiton 2011 Sisältö: Uudistusten valmistelua...3 Uusia avauksia...4 Ammattiapteekkistrategia...6 eresepti eteni rivakasti...8 Vuoden varrelta...10 Apteekkijärjestelmä...14 Apteekkariliiton

Lisätiedot

Paperilääkärilläkin on hyvä sydän. Elämässä. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24. Vakuutuslääkäri takaa tasa-arvoa s. 8 9

Paperilääkärilläkin on hyvä sydän. Elämässä. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24. Vakuutuslääkäri takaa tasa-arvoa s. 8 9 Elämässä Kelan lehti joka kotiin 1 2009 n Terveys Uupumusta ja masennusta voi purkaa kuntoutuksella s. 10 11 n Koti&Perhe Peitemakuupussi on äitiyspakkauksen kestosuosikki s. 15 n Opiskelu&Työ Opintotuen

Lisätiedot

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Sisällysluettelo Liitteet Alkoholijuomien vähittäiskauppa Suomessa 3 Erityisasema 3 Tasapuolisuus ja syrjimättömyys 3 Vastuullinen hankinta 3

Lisätiedot