TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa"

Transkriptio

1 TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1

2 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti 5 Työttömyyskassan palvelut 6 Työttömyysturvasanastoa 8 Ansiopäiväraha Pidä jäsenyys kunnossa Ansiopäivärahan työvoimapoliittisen edellytykset Ansiopäivärahan muut edellytykset Ansiopäivärahan saamisen estävät etuudet 10 Lomautus Etuuden maksaminen lomautuksen aikana 10 Muutosturva 11 Työllistymistä edistävät palvelut Työttömyysetuudella tuettu opiskelu Etuuden maksaminen työllistymistä edistävän palvelun ajalta 12 Ansiopäivärahan määrä Normaali ansiopäiväraha Ansiopäiväraha korotetulla ansio-osalla Ansiopäiväraha muutosturvan ansio-osalla Ylläpitokorvaus 15 Soviteltu päiväraha Sovitellun päivärahan suuruus Sovitellun päivärahan hakeminen Sovitellun päivärahan maksaminen 16 Vähennetty päiväraha 16 Ansiopäivärahaoikeuden kesto Enimmäismaksuaika Lisäpäiväoikeus 17 Vuorotteluvapaa Kuka voi jäädä vuorotteluvapaalle Vuorottelukorvauksen määrä Vuorottelukorvauksen hakeminen ja maksaminen 2 Oppaan toimitustyöryhmä: kassanjohtaja Pasi Koskinen, toimistopäällikkö Harri Isoviita, palvelupäällikkö Maria Vataja ja Merja Jokinen sekä toimittaja Ulla Puustinen Kuvat: JHL:n kuva-arkisto ja Rodeo, Piirrokset: Pertti Mäkelä, Ulkoasu: graafinen sunnittelija Leena Nätti Paino: Kirjapaino Jaarli 02/2011

3 Tiedonsaanti työttömyysturvasta on tärkeää JHL tarjoaa sitä monin eri tavoin! Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa saa säännöllisesti palautetta jäseniltään, ja sen perusteella asiakkaamme ovat tyytyväisiä kassan toimintaan. On kannustavaa huomata, että olemme kehitystyössämme oikealla polulla. Asiakaspalvelun kehittäminen on kuitenkin luonteeltaan jatkuvaa. Tämän kehitystyön erityinen haaste on jäsenten moninaisiin tiedontarpeisiin vastaaminen. Erilaiset tiedontarpeet johtuvat todennäköisesti ansioturvaa koskevien menettelyiden ja laintasoisten määräysten monivivahteisuudesta, jopa vaikeaselkoisuudesta. Siksi kassa on kiinnittänyt erityistä huomiota juuri tiedottamiseen. Onnistuneesta tiedonvälityksestä on hyötyä sekä JHL:n jäsenelle että työttömyyskassalle. Kun hakemukset ja selvitykset tulevat kassaan oikein täytettyinä ja asianmukaisilla liitteillä varustettuina, vähenee jatkoselvitysten tarve. Tällöin myös etuuksien maksatus sujuu joustavammin ja nopeammin. Saadun palautteen perusteella keski-ikäiset jäsenemme ovat tyytyväisimpiä kassaan, kun taas nuorten ikäluokat kaipasivat enemmän tietoa työttömyysturvasta. Myös ensimmäistä kertaa kassan palveluihin turvautuvien tiedontarve on suuri. Siksi lähetämmekin tämän perusoppaan tänä vuonna myös kaikille liiton opiskelijajäsenille. Kassaan voi liittyä vain työssä oleva, joten opiskelijoiden on hyvä muistaa hoitaa asia kuntoon esim. kesätöihin mennessään ja ottaa yhteys liiton jäsenpalveluun. Kassa tarjoaa jo tällä hetkellä jäsenilleen erilaisia väyliä hankkia menettelyohjeita ja tietoa työttömyysturvasta. Runsaassa käytössä ovat muun muassa JHL:n vuonna 2010 täysin uudistuneet kotisivut, ewertti Nettikassa laajoine palveluineen, eemeli Puhelinkassa, jäsenkalenteri ja Motiivi-lehti. Myös Työttömyysturvan Perusopasta luetaan ahkerasti, ja sitä hyödynnetään myös jäsen- ja aktiivikoulutuksessa. Hakemusten käsittelyä jäsenet voivat seurata kassan tarjoamasta käsittelytilannepalvelusta, joka löytyy sekä kassan kotisivuilta että eemeli Puhelinkassasta. Jos edelleen jää kysyttävää, kassan henkilökohtainen puhelinpalvelu opastaa ja neuvoo. Työttömyysturvaan ei tullut vuonna 2011 merkittäviä rakenteellisia tai sisällöllisiä muutoksia vain etuuksien tasoon tehtiin yleisestä kustannuskehityksestä johtuvia korotuksia. Työttömyysturvan Perusoppaaseen 2011 on päivitetty uusimmat etuuksia ja kassan palveluja koskevat tiedot. JHL:n työttömyyskassa jatkaa kuluvanakin vuonna toimintansa ja jäsenpalvelujensa kehittämistä. Ne ovat tarvittaessa käytössäsi! Pasi Koskinen kassanjohtaja 3

4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti Jos jäät työttömäksi, Käy jo ensimmäisenä työttömyyspäivänä ilmoittautumassa työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto), josta saat päivärahahakemuksen. Löydät kaikki hakemukset myös ewertti Nettikassasta. Tutustu hakemuksen täyttöohjeisiin ja hanki siinä mainitut liitteet. Lähetä hakemus täytettynä ja allekirjoitettuna työttömyyskassaan. Voit lähettää kaikki etuushakemuksesi liitteineen sähköisesti työttömyyskassaan ewertti Nettikassassa. Kokonaan työttömän neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jatkohakemuksen voit lähettää myös eemeli Puhelinkassassa. Työttömyyden alkamishetkestä käynnistyy omavastuuaika, jolta päivärahaa ei makseta. Omavastuuaika on seitsemää täyttä työttömyyspäivää vastaava aika enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Ensimmäinen hakemus kannattaa siis lähettää vasta omavastuuajan jälkeisenä sunnuntaina. Jatkossa päivärahaa haetaan neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Työttömyyspäivärahaa on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, josta päivärahaa haetaan maksettavaksi. Pidä työnhakusi voimassa TE-toimiston ohjeiden mukaan. Puutteellisesti täytetty hakemus viivästyttää tarpeettomasti käsittelyä. Jos hakemuksessa on puutteita, kassa hankkii selvitystä itse tai pyytää sitä hakijalta. Hakemuslomakkeen lisäksi kassa tarvitsee seuraavat liitteet: Palkkatodistus vähintään työttömyyttä edeltäneeltä 34 kalenteriviikolta. Todistuksessa tulee näkyä eriteltynä lomarahat ja -korvaukset, muut mahdolliset korvaukset, palkattomat jaksot ja syy niihin. Kopio irtisanomisilmoituksesta. Jos sinut on irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä, liitä mukaan myös ansiotyöluettelo. Sen voit tilata eläkelaitoksista: Eläketurvakeskus, puh Kuntien eläkevakuutus, puh Jos sinut lomautetaan, Ilmoittaudu henkilökohtaisesti TE-toimistoon työnhakijaksi mikäli sinut lomautetaan toistaiseksi tai mikäli määräaikainen lomautus koskee työpaikallasi alle 10 henkilöä. Jos määräaikainen lomautus koskee työpaikallasi vähintään 10 henkilöä, ei henkilökohtaista ilmoittautumista tarvita. Tarkista kuitenkin, että olet mukana työnantajan tekemässä ryhmälomautusilmoituksessa. Jos lomautuksesi perustuu työsopimuksessasi sovittuun työnteon ja palkanmaksun keskeytykseen, tulee sinun tällöin aina ilmoittautua henkilökohtaisesti työnhakijaksi. Liitä hakemuksesi mukaan kopio lomautusilmoituksesta. Liitä päivärahahakemuksen liitteeksi palkkatodistus lomautusta edeltäneeseen päivään asti vähintään 34 kalenteriviikon ajalta. Jos olet ollut lomautettuna aiemmin ja lomautusten välillä on alle 34 kalenteriviikkoa, liitä hakemukseen palkkatodistus edellisen lomautuksen jälkeiseltä ajalta. Työttömyyskassa tarvitsee sitä työssäoloehdon seurantaa varten. Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle tai työviikolle, liitä hakemukseen palkkatodistus lomautusviikoilta sovitellun päivärahan laskemista varten. Työttömyyskassaan tulevat hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Mikäli hakemuksesta puuttuu tarvittavia asiakirjoja ja todistuksia, se saattaa viivyttää hakemuksen käsittelyä. Kun päivärahaoikeus ja päivärahan suuruus on selvitetty, lähettää kassa postitse päivärahapäätöksen. Tavallisesti päätös päivärahan myöntämisestä, sen suuruudesta, lomakorvauksen jaksotuksesta ja omavastuuajasta annetaan samanaikaisesti. Yleensä päätös tehdään vasta silloin, kun päivärahaa on jäänyt maksettavaksi. Siksi onkin tärkeää, että seuraava ns. jatkohakemus toimitetaan kassalle sen hakuajan, joko neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden, päätyttyä, vaikkei kassalta olisi vielä siihen mennessä tullut päätöstä päivärahan myöntämisestä. Kassan käsittelijä pyytää tarvittaessa toimittamaan hakemuksen, mutta omatoimisuudella voi nopeuttaa maksua. ewertti Nettikassan tai eemeli Puhelinkassan kautta lähetetty kokonaan työttömän jatkohakemus on maksussa muutamien päivien kuluessa hakemuksen saapumisesta. Postitse lähetetty kokonaan työttömän jatkohakemus on maksussa viikon kuluttua hakemuksen saapumisesta. Mikäli jatkohakemus on siis saapunut kassaan postitse maanantaina, se on maksussa seuraavan viikon maanantaina. 4

5 Työttömyyskassan palvelut Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n yhteydessä toimiva maamme suurimpiin kuuluva työttömyyskassa. Maksamme jäsenillemme ansiopäivärahaa ja vuorottelukorvausta. JHL:n työttömyyskassa tarjoaa jäsenilleen kattavat sähköiset palvelut, joita ovat ewertti Nettikassa ja eemeli Puhelinkassa. eewertti Nettikassa on internetissä toimiva sähköisen asioinnin väylä, johon pääset kotisivultamme osoitteesta ewertti Nettikassan kattavat palvelut ovat helppokäyttöisiä, ja sen avulla pystyt lähettämään kaikki etuushakemuksesi ja muutosilmoitukset sähköisesti työttömyyskassaan itsellesi parhaiten sopivana ajankohtana. Palvelun käyttö on maksutonta, ja voit kirjautua palveluun miltä tahansa tietokoneelta, jolta on internetyhteys. ewertti Nettikassa tarjoaa ensimmäisenä Suomessa mahdollisuuden lähettää hakemusten liitteet, esimerkiksi palkkatodistuksen, sähköisesti työttömyyskassaan. ewertti Nettikassassa voit lisäksi tarkistaa oman hakemuksesi käsittelytilanteen, selata omia päivärahatietojasi, muuttaa henkilötietojasi ja lähettää viestin suoraan hakemuksen käsittelijälle. Mikäli haluat tiedon päivärahan maksusta matkapuhelimeesi, pystyt tekemään tilauksen siitä ewertti Nettikassassa. Lisäksi työttömyyskassa on ottanut käyttöön eemeli Puhelinkassan, jossa voit tehdä ympäri vuorokauden kokonaan työttömän neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jatkohakemuksen puhelimella ja saada itseäsi koskevia hakemuksen käsittely- ja maksatustietoja. Palvelu on toteutettu puheentunnistuksella eli ohjaat puheellasi palvelua tuottavaa automaattia. eemeli Puhelinkassaan pääset soittamalla työttömyyskassan puhelinpalvelunumeroon Hinta on kiinteästä verkosta soittaessasi paikallisverkkomaksu ja matkapuhelinverkosta soittaessasi oman operaattorin hinnoittelun mukainen. Sähköinen asiointi helpottaa ja nopeuttaa tiedonkulkua sinun ja työttömyyskassan välillä. Luonnollisesti voit lähettää hakemuksesi liitteineen myös postitse työttömyyskassaan. Tällöin päivärahahakemuksia ja muita asiakirjoja ei tarvitse liittää toisiinsa nitojalla, klemmarilla tai teipillä. Kokonaan työttömän jatkohakemukset ovat kuitenkin oleellisesti nopeammin maksussa, kun lähetät ne ewertti Nettikassan tai eemeli Puhelinkassan kautta. Mikäli haluat henkilökohtaista puhelinpalvelua, saat yhteyden kassan virkailijoihin puhelimitse maanantaista perjantaihin klo Tällöin voit kysyä neuvoa työttömyyskassan maksamiin etuuksiin ja niiden hakemiseen liittyvissä asioissa. Puhelinpalvelun aukioloaikojen muutoksista sekä muista ajankohtaisista asioista tiedotetaan Motiivi-lehdessä ja JHL:n kotisivuilla. Kotisivuilla on myös työttömyyskassan käsittelyaikapalvelu, josta voit tarkistaa tunnin välein päivittyvän reaaliaikaisen tiedon siitä, minä päivänä kassaan saapuneet hakemukset ovat käsittelyssä. Jäsenyyteesi liittyvissä asioissa kuten jäsenmaksuasioissa ota tarvittaessa yhteyttä yhdistykseesi tai JHL:n jäsenyksikköön p Voit hoitaa jäsenasioitasi myös liiton verkkosivujen jäsenpalvelun kautta osoitteessa 5

6 6 TYÖTTÖMYYSTURVASANASTOA Ansiopäiväraha: Työtön, joka on täyttänyt työssäoloehdon ja on kassan jäsen, saa ansiopäivärahaa. Eläkeputki: Ennen vuotta 1950 syntynyt henkilö on ns. eläkeputkessa, kun hän jää työttömäksi siten, että hän täyttää 57 vuotta ennen kuin ansiopäivärahan 500 päivän enimmäismaksuaika täyttyy. 500 päivän jälkeen hän saa päivärahaa lisäpäivinä sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jona hän täyttää 60 vuotta. Tällöin hänellä on mahdollisuus hakea työttömyyseläkettä. Jäsenyysehto: Ansiopäivärahan saaminen edellyttää vähintään 34 viikon jäsenyyttä työttömyyskassassa. Työssäoloehdon on täytyttävä jäsenyysaikana. Karenssi: Työ- ja elinkeinotoimiston määräämä päivärahaton aika esim. sen johdosta, että henkilö kieltäytyy tai eroaa työstä ilman pätevää syytä. Laskennallinen työtulo sovittelussa: Soviteltu päiväraha maksetaan pääsääntöisesti neljän viikon tai kuukauden jaksolta. Jos neljän viikon tai kuukauden jaksolla on aikaa, jolta ei voida maksaa päivärahaa, muutetaan jakson muilta päiviltä ansaittu tulo laskennallisesti vastaamaan kuukausituloa. Näin saadusta kuukausitulosta otetaan huomioon 50 prosenttia sovittelussa. Lisäpäivät: Lisäpäivillä tarkoitetaan päivärahapäiviä, jotka maksetaan 500 päivän lisäksi. Mikäli henkilö on syntynyt ja hän jää työttömäksi siten että täyttää 59 vuotta ennen kuin ansiopäivärahan 500 päivän enimmäismaksuaika täyttyy, hänelle voidaan maksaa päivärahaa sen kuukauden loppuun saakka, jona hän täyttää 65 vuotta. Lisäedellytys maksulle on, että hakijan on ollut 500 päivän enimmäisajan täyttyessä eläkkeeseen oikeuttavassa työssä vähintään viisi vuotta viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana. Mikäli henkilö on syntynyt vuonna 1955 tai sen jälkeen ja hän jää työttömäksi siten että täyttää 60 vuotta ennen kuin ansiopäivärahan 500 päivän enimmäismaksuaika täyttyy, hänelle voidaan maksaa päivärahaa sen kuukauden loppuun saakka, jona hän täyttää 65 vuotta. Lisäedellytys maksulle on, että hakija on ollut 500 päivän enimmäisajan täyttyessä eläkkeeseen oikeuttavassa työssä vähintään viisi vuotta viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana. Ennen vuotta 1950 syntyneet, ks. eläkeputki. Lomakorvaus: Jos työntekijällä on työsuhteen päättyessä pitämättömiä vuosilomia, työnantaja maksaa näistä pitämättä jääneistä päivistä korvauksen rahassa. Työnantajan maksama lomaraha ei ole lomakorvausta. Muutosturva: Muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön. Toimintamalli sisältää

7 työnantajan tehostuneen tiedottamisvelvollisuuden, henkilöstön kanssa tehtävän toimintasuunnitelman ja työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa laadittavat työllistymissuunnitelmat. Jos työnhakija osallistuu työllistymissuunnitelmassa sovittuihin työllistymistä edistäviin palveluihin, hänellä voi lisäksi olla oikeus korotettuun työttömyysturvaan. Omavastuuaika: Kun henkilö työttömyyden alettua ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon, alkaa päivärahan maksaminen vasta omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on seitsemää täyttä työttömyyspäivää vastaava aika enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuuaika asetetaan aina uudelleen, kun hakijan työssäoloehto täyttyy, ja sen seurauksena päivärahan taso määritellään uudelleen sekä 500 päivän enimmäisaikalaskuri nollataan. Palkkatukityö: Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää ja maksaa työnantajalle palkkatukea työntekijän palkkakustannuksiin. Kyseessä on normaali työsuhde, mutta työssäoloehdon kertyminen poikkeaa normaalista. Peruspäiväraha: Työtön, joka on täyttänyt työssäoloehdon, mutta ei ole kassan jäsen, saa Kansaneläkelaitokselta peruspäivärahaa. Peruspäiväraha on 25,74 euroa päivässä vuonna Lisäksi peruspäivärahaan maksetaan lapsikorotukset, kuten ansiopäivärahaankin. Päivien nollaus: Työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään 500 päivää. Jos henkilö täyttää uuden 34 viikon työssäoloehdon, alkaa enimmäisaika alusta eli päivälaskuri nollataan. Soviteltu päiväraha, sovittelu: Työttömyyspäivärahaa maksetaan soviteltuna, jos henkilöllä on työttömyysaikana tuloja. Sovittelu tarkoittaa sitä, että työssäoloajalta maksetaan ansiopäivärahaa, josta on vähennetty osa työstä saadusta palkasta. Pääsääntö on, että puolet palkasta vähennetään maksettavasta päivärahasta. Työmarkkinatuki: Työtön, joka ei ole täyttänyt työssäoloehtoa tai joka on saanut työttömyyspäivärahaa 500 päivää, voi saada Kansaneläkelaitokselta työmarkkinatukea. Täysi työmarkkinatuki on peruspäivärahan suuruinen. Työllistymistä edistävä palvelu: Työllistymistä edistäviä palveluita ovat 1) työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, 2) omaehtoinen opiskelu, 3) työharjoittelu, työelämävalmennus sekä työkokeilu työpaikalla, 4) työ- ja koulutuskokeilu, 5) maahanmuuttajien ns. rinnastetut toimenpiteet ja 6) kuntouttava työtoiminta. Mikäli palveluun osallistumisesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa, on ansiopäivärahaa mahdollista saada korotettuna. Työssäoloehto: Työssäoloehto tarkoittaa työssäoloedellytystä. Työssäoloehto täyttyy, kun hakija on ollut työssä 34 kalenteriviikkoa viimeksi kuluneiden 28 kuukauden aikana. Työajan on oltava vähintään 18 tuntia kalenteriviikon aikana. Vähennetty päiväraha: Ansiopäivärahan määrää vähentävät täysimääräisesti tietyt sosiaalietuudet. Tällöin maksettavaa ansiopäivärahaa kutsutaan vähennetyksi päivärahaksi. Vähennetty päiväraha on eri kuin soviteltu päiväraha. Yhdistelmätuki: Työnantajalle, joka palkkaa työmarkkinatukeen oikeutetun työttömän, voidaan maksaa työmarkkinatukea. Työ- ja elinkeinotoimisto voi lisäksi maksaa lisätuen. Kyseessä on normaali työsuhde, mutta työssäoloehdon kertyminen poikkeaa normaalista lukien yhdistelmätuen on korvannut palkkatuki. Ylläpitokorvaus: Työllistymistä edistävään palveluun tai ryhmäpalveluna toteutettavaan työnhakuvalmennukseen osallistuvalle maksettava veroton korvaus matkoista ja muista ylläpitoon liittyvistä kustannuksista. Ylläpitokorvauksen määrä on yhdeksän euroa/ päivä ja korotetun ylläpitokorvauksen määrä on 18 euroa/päivä. 7

8 Ansiopäiväraha Pidä jäsenyys kunnossa Ansiopäivärahan saaminen edellyttää sitä, että jäsenyytesi työttömyyskassassa on kunnossa. Ota tarvittaessa yhteyttä jäsenasioissa yhdistykseesi tai JHL:n jäsenyksikköön p Voit hoitaa jäsenasioitasi myös liiton verkkosivujenjäsenpalvelun kautta osoitteessa Vuonna 2011 JHL:n kokonaisjäsenmaksu on 1,33 prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta ja työttömyyskassan maksamasta etuudesta. Liiton osuus jäsenmaksusta on 1,05 prosenttia ja työttömyyskassan osuus 0,28 prosenttia. Kumpikin on pysynyt samana kuin vuonna Ansiopäivärahan työvoimapoliittiset edellytykset Ansiopäivärahaa voi saada työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautunut vuotias jäsen, joka on kokonaan työtön, jolloin työsuhde on päättynyt joko irtisanomiseen tai määräaikaisen työsuhteen päättymiseen. lomautettu joko toistaiseksi tai määräajaksi, kokoaikaisesti tai lyhennetylle työpäivälle tai työviikolle (tällöin päivärahaa voidaan maksaa myös vuotiaille). osa-aikatyössä oleva tai satunnaisesti enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä tekevä. sivutoiminen yrittäjä. Ansiopäivärahaa ei voi saada jäsen, joka on laiminlyönyt ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi. päätoiminen yrittäjä. päätoiminen opiskelija. lakon tai työsulun takia työttömäksi joutunut. Työ- ja elinkeinotoimisto antaa karenssin, määräajan, jolta ansiopäivärahaan ei ole oikeutta, jos jäsen eroaa työstä ilman hyväksyttävää syytä tai itse aiheuttaa työsuhteen päättymisen. kieltäytyy ilman pätevää syytä työ- ja elinkeinotoimiston osoittamasta työstä tai koulutuksesta tai aiheuttaa itse sen, ettei työsopimusta solmita. kieltäytyy osallistumasta työllistymissuunnitelman laatimiseen tai kieltäytyy toteuttamasta sitä. on ilman hyväksyttävää syytä ollut työmarkkinoilla viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana vähemmän kuin kuusi viikkoa. Karenssien pituudet ovat 30, 60 tai 90 päivää. Toistuvasti työstä tai koulutuksesta kieltäytyneelle päiväraha voidaan myöntää vasta kolmen kuukauden työn tai koulutuksen jälkeen. Ansiopäivärahan muut edellytykset Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vähintään 34 viikkoa jäsenenä olleille ja jäsenyysaikana 34 kalenteriviikon työssäoloehdon täyttäneille. Työssäoloehto täyttyy, jos hakija on ollut ansiotyössä yhteensä 34 kalenteriviikkoa viimeksi kuluneiden 28 kuukauden aikana. Edellä mainittua 28 kuukauden työssäoloehdon tarkastelujaksoja voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä enintään seitsemän vuotta. Hyväksyttäviä syitä pidennykseen ovat sairaus, 8

9 laitoshoito, kuntoutus, asevelvollisuus, siviilipalvelus, päätoiminen opiskelu, lapsen syntymä, enintään 3-vuotiaan lapsen hoito, yhdistelmä- tai palkkatukiaika, jota ei lueta työssäoloehtoon, osallistuminen työ- ja elinkeinotoimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun tai muu näihin verrattava syy. Liitä päivärahahakemukseesi selvitys hyväksyttävistä syistä. Työssäoloehtoon hyväksytään vain ne työviikot, jolloin vakuutuksenalaista palkkatyötä on tehty vähintään 18 tuntia. Lisäksi palkan tulee olla työehtosopimuksen mukainen tai jollei työehtosopimusta ole, vähintään 1 071,00 euroa/kk vuonna Osasairauspäivärahan rinnalla tehty osa-aikatyö ei kelpaa työssäoloehtoon. Työssäoloehtoon ei myöskään lueta vuodesta 2010 lukien aikaa, jolloin on maksettu työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella alennettua sairausajan palkkaa. Nämä ajat pidentävät kuitenkin työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa. Työaikajärjestelyiltään poikkeavilla aloilla voidaan poiketa viikoittaisesta 18 tunnin työaikaedellytyksestä. Tällaisia aloja ovat esim. opetustyö, kotityö, taiteilijat ja luovaa tai esityksellistä työtä tekevät. Kirjallisesta pyynnöstä voidaan ennen työssäoloehdon täyttymistä ottaa työssäoloehtoon mukaan myös sellainen neljän peräkkäisen kalenteriviikon jakso, jonka työaika on yhteensä vähintään 80 tuntia jakaantuneena kullekin kalenteriviikolle. Ennen vuotta 2002 tehdyistä yhdistelmätukityöviikoista voidaan työssäoloehtoon laskea kolmannes, kuitenkin enintään 16 viikkoa, ja vuonna 2002 tehdyistä yhdistelmätukityöviikoista puolet. Niistä vuodesta 2003 alkaen tehdyistä yhdistelmätukityöviikoista, joihin työnantaja on saanut sekä työllistämistukea että työmarkkinatukea, voidaan työssäoloehtoon laskea puolet. Jos työnantaja on saanut vain työmarkkinatukea, mukaan voidaan laskea kaikki vuodesta 2003 alkaen tehdyt yhdistelmätukityöviikot. Vuodesta 2006 lukien yhdistelmätuen korvasi palkkatuki. Niistä palkkatukityöviikoista, joihin työnantaja on saanut korkeinta korotettua palkkatukea (perustuki ja prosentin lisäosa), voidaan työssäoloehtoon laskea puolet. Jos työnantaja on saanut palkkatuen vain perusosana tai perusosana ja 60 prosentin lisäosana, mukaan voidaan laskea kaikki tehdyt palkkatukityöviikot. Omaishoitajan ja perhehoitajan työtä ei lueta työssäoloehtoon, jos henkilö tekee työtä toimeksiantosuhteessa ja saa palkkiota tekemästään työstä. Tällöin ei ole kyseessä työsuhteessa tehty työ. Jäsenen on täytettävä uusi työssäoloehto, jos hän on poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli 6 kuukautta. Työttömyyskassa seuraa päivärahan maksun yhteydessä hakijan uuden työssäoloehdon täyttymistä. Tämän vuoksi työttömyyskassalle on ilmoitettava myös ne jaksot, joilta ei haeta päivärahaa, esim. yli kaksi viikkoa kestävät kokoaikatyöt, sairausajat jne. Kassa ei voi maksaa päivärahaa, jos välissä on selvittämättömiä viikkoja. Jäsen menettää aina jo kertyneen työssäoloehdon, jos hän toimii päätoimisena yrittäjänä yhtäjaksoisesti yli 18 kuukautta. Kun palkansaajakassan jäsen aloittaa päätoimisen yritystoiminnan, hän voi palata päivärahan saajaksi, jos yritystoiminta on kestänyt enintään 18 kuukautta. Mikäli suunnittelet yritystoiminnan aloittamista, ota yhteyttä työttömyyskassaan päivärahaoikeutesi selvittämiseksi. Ansiopäivärahan saamisen estävät etuudet Ansiopäivärahaa ei voi saada ajanjaksolta, jolloin jäsen saa tai hänellä on oikeus työnantajan maksamaan irtisanomisajan palkkaan tai sitä vastaavaan korvaukseen. saa tai hänellä on oikeus työnantajan maksamaan kokoaikatyön palkkaan perustuvaan vuosiloma-ajan palkkaan. on saanut työsuhteen päättyessä lomakorvausta pitämättömistä lomista tai muuta taloudellista etuutta. saa tai hänellä on oikeus saada äitiys-, isyys-, erityisäitiys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa. saa kuntoutusrahaa tai ansionmenetyskorvausta kuntoutusta koskevien säännösten perusteella. saa työnantajalta sairausajan palkkaa tai muuta vastaavaa korvausta kokoaikatyön perusteella saa päivärahaa tai eläkettä täyden työkyvyttömyyden perusteella tai saa osa-sairauspäivärahaa. saa täysien palvelusvuosien perusteella maksettavaa vanhuuseläkettä, uuden eläkejärjestelmän mukaista vanhuuseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä, yksilöllistä varhaiseläkettä, työttömyyseläkettä, sukupolvenvaihdoseläkettä tai luopumistukea. Poikkeuksena lukien valtion eläkelain (1295/2006) 8 :n 1 momentin mukainen vanhuuseläke, jota maksetaan normaalia alhaisemman eläkeiän perusteella (ks. kohta Vähennetty päiväraha). saa koulutustukea tai työmarkkinatukea. Työkyvyttömällä henkilöllä voi olla oikeus ansiopäivärahaan mikäli: 1) hänelle on maksettu sairauspäivärahan 300 päivän enimmäismaksuaika ja 2) hänet on edelleen katsottu työkyvyttömäksi ja 3) hänen työkyvyttömyyseläkehakemuksensa on vireillä tai hylätty. 9

10 10 Mikäli henkilöllä on työsuhde voimassa, tarvitaan lisäksi työnantajan todistus siitä, ettei työnantajalla ole tarjota hakijan työkykyä vastaavaa työtä. Hakijan tulee olla TE-toimistossa työnhakijana. Lomautus Lomautuksella tarkoitetaan työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Työnantaja voi lomauttaa työntekijän joko määräaikaisesti tai toistaiseksi. Lomautus voidaan toteuttaa kokoaikaisesti tai lyhentämällä työntekijän päivittäistä tai viikoittaista työaikaa. Lomautusta koskeva lainsäädäntö muuttui alkaen määräaikaisesti. Nyt määräaikaista lakia on jatkettu vuodelle Kerromme tässä oppaassa vain määräaikaiseen lakiin liittyvät menettelytavat. Vakituisen lain mukaiset säädökset voit tarkistaa internet-kotisivuiltamme. Mikäli sinut lomautetaan toistaiseksi, tulee sinun ilmoittautua henkilökohtaisesti työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi. TE-toimistosta saat hakemuslomakkeen ansiopäivärahan hakemista varten. Voit täyttää ja lähettää hakemuksen myös ewertti Nettikassassa. Mikäli lomautuksesi jatkuu, voit lähettää kokonaan työttömän neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jatkohakemuksen myös eemeli Puhelinkassassa. Mikäli sinut lomautetaan määräaikaisesti ja lomautus koskee vähintään 10 työntekijää, ilmoittaa työnantaja lomautetut henkilöt työ- ja elinkeinotoimistoon ryhmälomautusilmoituksella. Tällöin henkilökohtaista ilmoittautumista työnhakijaksi ei tarvita. Tarkista kuitenkin, että olet mukana työnantajan tekemässä ryhmälomautusilmoituksessa ja että työnantaja tietää minkä työttömyyskassan jäsen olet. Työnantaja ilmoittaa toteutuneet lomautusajat työttömyyskassalle ns. tarkistusilmoituksella. Mikäli määräaikainen lomautus koskee työpaikallasi alle 10 henkilöä, tulee sinun itse henkilökohtaisesti ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi. Toimita tällöin työttömyyskassaan ansiopäivärahahakemuksesi yhteydessä myös kopio lomautusilmoituksestasi. Tavallisesti työttömyysturvaan oikeuttavan lomautuksen perusteena on työsopimuslain mukainen tuotannollinen tai taloudellinen syy lukien ansiopäivärahaan on oikeus myös lomautukseen rinnastettavan syyn perusteella eli jos työnteko ja palkanmaksu on keskeytetty työsopimuksessa olevan ehdon vuoksi. Tämä parannus koskee erityisesti niitä koulunkäyntiavustajia, joiden työsopimuksessa on sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeytyksestä koulujen loma-aikoina. Mikäli työntekosi ja palkanmaksusi on keskeytetty työsopimuksessa olevan ehdon vuoksi, tulee sinun aina ilmoittautua henkilökohtaisesti työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon, sillä tällaisissa tilanteissa työnantaja ei voi käyttää ryhmälomautusmenettelyä. Ansiopäivärahaa maksetaan samoin perustein kuin lomautetuille. Etuuden maksaminen lomautuksen aikana Jos sinut lomautetaan kokoaikaisesta työstä vähintään yhdeksi päiväksi kalenteriviikossa, lomautuspäiviltä maksetaan täyttä ansiopäivärahaa. Työaika kalenteriviikossa ei saa kuitenkaan ylittää 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta. Lyhennetylle työpäivälle lomautetulle voidaan maksaa soviteltua ansiopäivärahaa, mikäli viikoittainen työaika on lomautuksen johdosta lyhentynyt vähintään 25 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työaikaan verrattuna. Soviteltua päivärahaa maksettaessa otetaan vähentävänä etuutena huomioon lomautusviikolta saamasi palkka. Lomautustilanteissa sekä työaikaa että palkkaa tarkastellaan aina kalenteriviikoittain. Muistathan, että sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan seitsemää työtöntä työpäivää vastaavalta omavastuuajalta, mikäli et ole aikaisemmin saanut ansiopäivärahaa tai olet täyttänyt työssäoloehdon uudelleen sen jälkeen, kun päiväraha on edellisen kerran määritelty. Tarkempia tietoja sovitellusta päivärahasta ja omavastuuajasta löydät tästä oppaasta. Muutosturva Muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa työnhakijan pääsyä uuteen työhön. Muutosturvan piiriin kuuluu työntekijä, jonka työsuhde on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä ja jolla on ennen irtisanomisajan päättymistä työhistoriaa yhteensä vähintään kolme vuotta. Myös lomautettu voi päästä muutosturvan piiriin, mikäli hänet lomautetaan toistaiseksi tai vähintään 180 päiväksi, mikäli hän on ollut lomautettuna yhtäjaksoisesti vähintään 180 päivää tai mikäli hän on irtisanoutunut lomautuksen kestettyä yhtäjaksoisesti vähintään 200 päivää. Myös tällöin hänellä tulee olla ennen lomautusilmoituksen saamista tai 180 lomautuspäivän täyttymistä kolme vuotta työhistoriaa. Muutosturvan piirissä ovat myös määräaikaisessa työsuhteessa olleet, jos työsuhde samaan työnantajaan on jatkunut keskeytyksettä kolme vuotta tai yhteensä vähintään 36 kuukautta viimeksi kuluneen 42 kuukauden aikana. Muutosturvan piiriin pääse myös sellainen määräaikaisessa työsuhteessa ollut, jolle on kertynyt työhistoriaa saman tai eri työnantajien työssä yhteensä vähintään viisi vuotta työsuhteen päättymistä edeltäneiden seitsemän vuoden aikana. Muutosturvan piiriin kuuluvalla on oikeus palkalliseen vapaaseen irtisanomisaikana hakiessaan töitä, osallistuessaan työllistymissuunnitelman tekoon tai siinä sovittuihin toimenpiteisiin. Vapaan pituus määräytyy työsuhteen keston mukaan (5-20 päivää). Vapaasta ei saa aiheutua merkittävää haittaa yritykselle, ja siitä on ilmoitettava työnantajalle niin hyvissä ajoin kuin mahdollista. on oikeus työ- ja elinkeinotoimiston kanssa yhteistyössä tehtävään henkilökohtaiseen työllistymissuunnitelmaan. Suunnitelmassa sovitaan omatoimisesta työnhausta ja sen tukemisesta sekä niistä julkisista työvoimapalveluista, joilla parhaiten edistetään työnhakijan pikaista ja pysyvää työllistymistä uuteen työpaikkaan. on mahdollisuus saada työllistymissuun-

11 nitelmaan liittyvien toimenpiteiden ajalta työttömyysaikana tietyin edellytyksin ansiopäiväraha muutosturvan ansio-osalla, joka on selvästi korkeampi kuin normaali ansiopäiväraha. Työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa irtisanottujen työsuhteen päättymisestä työ- ja elinkeinotoimistoon ja tiedottaa työntekijöille heidän oikeuksistaan muutosturvaan. Vähintään 10 henkilön irtisanomisissa työnantaja tekee henkilöstön kanssa toimintasuunnitelman ja alle kymmenen henkilön irtisanomisissa esittää toimintaperiaatteet irtisanomisajan tukipalveluista. Lisätietoa muutosturvasta antaa mm. Työja elinkeinohallinnon valtakunnallinen puhelinpalvelu, Työlinja, puh Muutosturvan ansio-osasta löydät lisää tietoa tästä oppaasta. Työllistymistä edistävät palvelut Työnhakijalle laaditaan työ- ja elinkeinotoimistossa työllistymissuunnitelma, jossa sovitaan yhdessä hakijan työllistymistavoitteista sekä palveluista, jotka tukevat työnhakijan aktiivista työnhakua ja edistävät sijoittumista työhön tai koulutukseen. Työllistymistä edistäviä palveluja ovat: työvoimapoliittinen aikuiskoulutus omaehtoinen opiskelu työpaikalla tapahtuva työkokeilu, työelämävalmennus ja työharjoittelu työ- ja koulutuskokeilu maahanmuuttajien ns. rinnastetut toimenpiteet kuntouttava työtoiminta Työttömyysetuudella tuettu opiskelu Työtön työnhakija voi aloittaa työttömänä ollessaan opiskelun menettämättä työttömyysetuuksiaan. Koulutus voi olla joko työvoimapoliittista aikuiskoulutusta tai omaehtoista opiskelua. Hän on tällöin työllistymistä edistävässä palvelussa. Koulutuksesta tulee aina sopia työllistymissuunnitelmassa, jotta koulutusajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta. Tarkempia tietoja koulutukseen hakeutumisesta ja valintakriteereistä saat työ- ja elinkeinotoimistosta. Koulutusajalta työttömyysetuus voidaan maksaa korotettuna (ks. kohta Ansiopäivärahan määrä). Ennen vuotta 2010 on työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta maksettu koulutustukea ja omaehtoisen opiskelun ajalta koulutuspäivärahaa. Koulutustuki ja koulutuspäiväraha omina etuusmuotoina poistuvat lukien. Jos olet aloittanut työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ennen vuotta 2010 ja jos koulutus jatkuu, maksetaan sinulle kuitenkin koulutustukea koko koulutusajalta. Koulutustukena maksettuja päiviä ei lasketa mukaan 500 päivän enimmäisaikalaskuriin. Vuonna 2010 alkaneen työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa, ja maksetut päivät lasketaan mukaan enimmäisaikalaskuriin. Etuuden maksaminen työllistymistä edistävän palvelun ajalta Työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa. Ansiopäivärahan ansio-osa voidaan maksaa korotettuna tai muutosturvan ansio-osalla, jos palveluun osallistumisesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa siitä huolimatta, että hakija on saanut TE-toimiston määräämän karenssiajan. Myös omavastuuaika kuluu palvelun aikana, ja työttömyysetuutta voidaan maksaa omavastuuaikana. Etuutta ei kuitenkaan voida maksaa, mikäli työnhaku ei ole voimassa TE-toimistossa tai mikäli hakija työllistyy kokoaikatyössä yli kahden viikon ajan. Työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa tai omaehtoisessa opiskelussa olevalle maksetaan työttömyysetuutta myös poissaolopäiviltä. Muihin työllistymistä edistäviin palveluihin osallistujille ei makseta etuutta poissaolopäiviltä, ellei poissaolon syynä ole työkyvyttömyys, alle 10-vuotiaan lapsen sairaus (enintään neljän päivän aika), työhaastattelu tai muu tähän rinnastettava työllistymiseen liittyvä syy. Työttömyysetuuden lisäksi useimpien työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan osallistumispäiviltä ylläpitokorvausta, joka on tarkoitettu ateria- ja matkakustannusten korvaamiseen (ks. kohta Ylläpitokorvaus)

12 Ansiopäivärahan määrä Normaali ansiopäiväraha Ansiopäiväraha lasketaan työssäoloehdon täyttävältä ajalta saaduista tuloista. Jos työ ja siitä saatava palkkatulo on ollut kausiluonteista, päiväraha lasketaan työttömyyttä edeltäneen 12 kuukauden tuloista. Tyypillisiä kausityöntekijöitä ovat esimerkiksi asfalttityöntekijät ja matkailukeskusten työntekijät. Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja hakijan palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta ja mahdollisesta lapsikorotuksesta. Perusosa on 25,74 euroa vuonna Ansio-osaa laskettaessa vakiintuneesta palkkatulosta vähennetään lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus sekä 3,67 prosenttia, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Jakamalla näin saatu kuukausipalkka 21,5:llä saadaan päiväpalkka. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää 2 702,70 euroa, ansio-osa alenee ylimenevältä osalta 20 prosenttiin. Lapsikorotus on yhdestä alle 18-vuotiaasta lapsesta 4,88 euroa, kahdesta 7,16 euroa ja kolmesta tai useammasta 9,23 euroa/pv. Täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi enimmillään olla 90 prosenttia päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta, kuitenkin vähintään lapsikorotuksilla korotetun peruspäivärahan suuruinen. Jos työssäoloehto täyttyy uudelleen 500 päivärahapäivän aikana, on uuden päivärahan määrä vähintään 80 prosenttia aikaisemmasta päivärahasta. Vertailu tehdään aikaisemman ja uuden päivärahan määrillä ilman lapsikorotuksia. Ansiopäiväraha korotetulla ansio-osalla Ansiopäivärahan ansio-osa voidaan maksaa korotettuna kolmella perusteella: 1 Työttömyyden alkaessa voidaan korotettua ansio-osaa maksaa yhteensä enintään 20 päivältä, jos työnhakija on ollut työssä yhteensä vähintään kolme vuotta ennen työttömyyspäivärahaoikeuden alkamista. Mikäli hakijalla on oikeus kohdan 2 mukaiseen korotettuun ansio-osaan, ei samassa työttömyysetuuden 500 päivän enimmäisajassa ole oikeutta tämän kohdan mukaiseen korotettuun ansio-osaan. 2 Pitkän työsuhteen päättyessä voidaan korotettua ansio-osaa maksaa yhteensä enintään 100 päivältä. Tällöin työsuhteen tulee olla päättynyt taloudellisista tai tuotannollisista syistä. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa myös silloin, jos taloudellisista tai tuotannollisista syistä lomautettu hakija on irtisanoutunut lomautuksen jatkuttua yhtäjaksoisesti 200 päivää. Molemmissa tapauksissa edellytetään, että hakija on ollut ennen työn menettämistä eläkettä kerryttävässä työssä 20 vuotta, josta enintään viisi vuotta voi olla työhön rinnastettavaa aikaa kuten perhevapaata. Lisäksi hänen on täytynyt olla palkansaajakassan jäsen vähintään viisi vuotta ennen työn menettämistä. 3 Jos työnhakija osallistuu työllistymissuunnitelmassa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun, voidaan korotettua ansio-osaa maksaa palveluun osallistumisen ajalta yhteensä enintään 200 päivältä. Jos kahden palvelun välissä on enintään seitsemän kalenteripäivää, voidaan myös tällaiselta palvelujen väliseltä ajalta maksaa korotettua ansio-osaa. Mikäli hakijalla on oikeus muutosturvan ansio-osaan, ei hänellä ole oikeutta tämän kohdan mukaiseen korotettuun ansio-osaan. Muutosturvan ansio-osan enimmäismaksuajan jälkeen maksetaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta joko kohdan 1 tai 2 mukaista korotettua ansio-osaa tai normaalia päivärahaa. 12

13 Esimerkki 1: Henkilö, jolla on kolme vuotta työhistoriaa, jää työttömäksi. Päivärahaoikeuden alkaessa hänelle maksetaan ansiopäiväraha 20 päivältä korotetulla ansio-osalla, jonka jälkeen hän osallistuu työllistymissuunnitelmassa sovittuun 300 päivää kestävään työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen. Koulutuksen ajalta hänelle maksetaan ensin 200 päivältä korotettua ansio-osaa sekä ylläpitokorvausta ja sen jälkeen lopuilta koulutuksen aikaisilta päivältä (100) normaalisuuruista ansiopäivärahaa sekä ylläpitokorvausta. Jos työttömyys jatkuu koulutuksen jälkeen, maksetaan 500 päivän enimmäisajasta jäljellä olevat päivät normaalia ansiopäivärahaa ilman ylläpitokorvausta. Esimerkki 2: Henkilön työsuhde on päättynyt tuotannollista tai taloudellisista syistä. Lisäksi hän on tehnyt eläkettä kerryttävää työtä 20 vuotta ja ollut palkansaajakassan jäsen viisi vuotta. Tällöin hänellä on oikeus pitkän työuran perusteella korotettuun ansio-osaan 100 päivältä, josta 30 päivää maksetaan ennen osallistumista työllistymissuunnitelmassa sovittuun 300 päivää kestävään työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen. Koulutuksen ajalta hänelle maksetaan ensin 200 päivää korotettua ansio-osaa sekä ylläpitokorvausta. Sen jälkeen hän saa pitkän työuran perusteella maksettavasta 100 päivästä jäljellä olevat 70 päivää korotettua ansio-osaa sekä ylläpitokorvausta. Koulutuksesta jäljellä olevilta 30 päivältä hänelle maksetaan normaalisuuruista ansiopäivärahaa sekä ylläpitokorvausta. Jos työttömyys jatkuu koulutuksen jälkeen, maksetaan 500 päivän enimmäisajasta jäljellä olevat päivät normaalia ansiopäivärahaa ilman ylläpitokorvausta. Korotetun ansio-osan maksamisen jälkeen maksu jatkuu normaalina päivärahana. Korotettu ansio-osa on 57,5 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää 2 702,70 euroa, ansioosa alenee ylimenevältä osalta 35 prosenttiin. Täysi korotettu ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enimmillään päiväpalkkaa vastaava määrä, kuitenkin vähintään lapsikorotuksilla korotetun peruspäivärahan suuruinen. Maksetut korotetut ansiopäivärahapäivät kerryttävät 500 päivän laskuria. Ansiopäiväraha muutosturvan ansio-osalla Muutosturvan ansio-osan maksaminen edellyttää, että hakija kuuluu muutosturvan piiriin ja että hänellä on voimassa oleva työllistymissuunnitelma. Suunnitelman laatimista on pyydettävä TE-toimistossa 30 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestä lukien, lomautusilmoituksen saamisesta tai lomautuksen kestoa koskevien edellytysten täyttymisestä. Mikäli työtön osallistuu työllistymissuunnitelmaan merkittyyn työllistymistä edistävään palveluun, hänelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa muutosturvan ansio-osalla enintään 200 päivältä. Jos kahden työllistymistä edistävän palvelun välissä on enintään seitsemän kalenteripäivää, voidaan myös tältä jaksolta maksaa ansiopäivärahaa muutosturvan ansio-osalla korotettuna. Muutosturvan ansio-osa on ensisijainen ja vaihtoehtoinen työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettavaan korotettuun ansio-osaan nähden. Muutosturvan ansio-osan enimmäismaksuajan jälkeen päivärahan maksu jatkuu joko normaalina päivärahana tai korotetulla ansio-osalla, mikäli hakijalla on oikeus työttömyyden alkaessa tai pitkän työuran päättyessä maksettavaan korotettuun ansio-osaan. Muutosturvan ansio-osa on 65 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää 2 702,70 euroa, ansioosa alenee ylimenevältä osalta 37,5 prosenttiin. Täysi muutosturvan ansio-osalla korotettu ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enimmillään päiväpalkkaa vastaava määrä, kuitenkin vähintään lapsikorotuksilla korotetun peruspäivärahan suuruinen. Muutosturvan ansio-osalla maksetut ansiopäivärahapäivät kerryttävät 500 päivän laskuria. Ylläpitokorvaus Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen tai omaehtoiseen koulutukseen osallistuvalle hakijalle voidaan maksaa työttömyysetuuden lisäksi verotonta ylläpitokorvausta, joka on tarkoitettu matka- ja muiden ylläpitokustannusten korvaamiseen. Lisäksi ylläpitokorvausta voidaan maksaa osallistumispäiviltä seuraavien työllistymistä edistävien palvelujen ajalta: työkokeilu työpaikalla, työharjoittelu, työelämävalmennus, kuntouttava työtoiminta ja kotoutujien rinnasteiset toimenpiteet. Ylläpitokorvausta voidaan maksaa myös ryhmäpalveluna toteutettavaan, 5-20 päivää kestävään työnhakuvalmennukseen osallistuvalle. Työ- ja koulutuskokeilun ajalta ei ylläpitokorvausta voida maksaa. Ylläpitokorvauksen suuruus on yhdeksän euroa päivältä. Ylläpitokorvaus voidaan maksaa korotettuna, jos opiskelupaikka sijaitsee työssäkäyntialueen ulkopuolella tai jos työtön opiskelee kotikunnan ulkopuolella ja majoituksesta aiheutuu kustannuksia. Lähetä tällöin majoituskustannuksista työttömyyskassalle selvitys, esim. vuokrasopimus. Korotetun ylläpitokorvauksen suuruus on 18 euroa päivältä. Korotettua ylläpitokorvausta ei voida maksaa kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle hakijalle. 13

14 ANSIOPÄIVÄRAHAN SUURUUS ALKAEN PALKASTA TEHTÄVÄ 3,67 % VÄHENNYS ON OTETTU HUOMIOON LAPSIKOROTUKSET 1 lapsi 4,88 /pv 2 lasta 7,16 /pv 3 lasta tai enemmän 9,23 /pv HUOM! Päiväraha on enintään 90 % ja korotetulla ansio-osalla sekä muutosturvan ansio-osalla enintään 100 % päivärahan perusteena olevasta palkasta. Tämän vuoksi lapsikorotukset eivät aina täysimääräisesti nosta päivärahaa. Päiväraha on kuitenkin aina vähintään peruspäivärahan suuruinen. Päiväraha maksetaan viideltä päivältä viikossa. Palkka kk Ansiopäiväraha /pv Päiväraha korotetulla ansio-osalla /pv Päiväraha muutosturvan ansio-osalla /pv Palkka kk Ansiopäiväraha /pv Päiväraha korotetulla ansio-osalla /pv Päiväraha muutosturvan ansio-osalla /pv ,37 29,10 29, ,68 62,72 67, ,67 29,49 29, ,29 63,50 68, ,28 30,26 30, ,89 64,27 69, ,88 31,03 31, ,50 65,04 70, ,49 31,81 32, ,10 65,81 71, ,09 32,58 33, ,71 66,59 71, ,70 33,35 34, ,31 67,36 72, ,30 34,13 35, ,92 68,13 73, ,91 34,90 36, ,52 68,91 74, ,51 35,67 36, ,13 69,68 75, ,12 36,44 37, ,73 70,45 76, ,72 37,22 38, ,34 71,22 77, ,33 37,99 39, ,94 72,00 78, ,93 38,76 40, ,55 72,77 78, ,54 39,54 41, ,15 73,54 79, ,14 40,31 42, ,76 74,32 80, ,75 41,08 43, ,36 75,09 81, ,35 41,85 43, ,97 75,86 82, ,96 42,63 44, ,57 76,63 83, ,56 43,40 45, ,18 77,41 84, ,17 44,17 46, ,78 78,18 85, ,77 44,95 47, ,38 78,95 85, ,38 45,72 48, ,99 79,73 86, ,98 46,49 49, ,59 80,50 87, ,59 47,26 50, ,20 81,27 88, ,19 48,04 50, ,80 82,04 89, ,80 48,81 51, ,41 82,82 90, ,40 49,58 52, ,86 83,44 90, ,01 50,36 53, ,13 83,91 91, ,61 51,13 54, ,40 84,38 91, ,21 51,90 55, ,66 84,86 92, ,82 52,68 56, ,93 85,33 92, ,42 53,45 57, ,20 85,80 93, ,03 54,22 57, ,47 86,27 93, ,63 54,99 58, ,74 86,74 94, ,24 55,77 59, ,01 87,21 94, ,84 56,54 60, ,28 87,68 95, ,45 57,31 61, ,55 88,15 96, ,05 58,09 62, ,81 88,62 96, ,66 58,86 63, ,08 89,09 97, ,26 59,63 64, ,35 89,56 97, ,87 60,40 64, ,62 90,03 98, ,47 61,18 65, ,89 90,50 98, ,08 61,95 66, ,16 90,97 99,02

15 Soviteltu päiväraha Soviteltua päivärahaa eli päivärahaa, jossa on otettu huomioon saatu tulo, voidaan maksaa jäsenelle joka tekee osa-aikaista työtä. Jos osa-aikaisuus perustuu työntekijän aloitteesta tapahtuneeseen työajan lyhennykseen, päivärahaa ei makseta. jonka päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta. joka on vastaanottanut enintään 2 viikkoa (14 päivää) kestävän kokoaikatyön. jolla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä (ammatinharjoittaja). Jotta soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, saa työaika olla enintään 75 prosenttia alalla sovellettavan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Lyhennettyä työpäivää tekevien työajan vähentyminen tarkastetaan kalenteriviikon pituisella tarkastelujaksolla, osa-aikatyötä tai lyhyttä satunnaista työtä tekevien työajan lyhentyminen joko neljän viikon tai yhden kuukauden sovittelujaksolla. Sovitellun päivärahan piirissä ei kuitenkaan ole kokoaikaisessa työsuhteessa oleva, jonka työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta yhdellä tai useammalla päivällä viikossa ja jonka lomautus toteutetaan välisenä aikana. Tällöin lomautuksen ajalta voidaan maksaa täyttä työttömyyspäivärahaa. Työaika kalenteriviikossa ei saa kuitenkaan ylittää 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta. Soviteltu päiväraha kerryttää ansioturvan 500 päivän enimmäisaikaa. Käytännössä verrataan, kuinka montaa kokonaan työtöntä päivärahapäivää hakujaksolla maksettu soviteltu päivärahasumma vastaa. Sovitellun päivärahan suuruus Täydestä työttömyyspäivärahasta, jota kokonaan työtön muuten olisi saanut, vähennetään 50 prosenttia sovittelujakson aikana ansaitusta palkasta. Sovittelujakson aikana ansaittu palkka ja soviteltu päiväraha voivat yhteensä olla enintään 90 prosenttia päivärahan perusteena olevasta palkasta. Korotettua ansio-osaa tai muutosturvan ansio-osaa maksettaessa voivat ansaittu palkka ja soviteltu päiväraha olla enintään päivärahan perusteena olevaa palkkaa vastaava määrä. Sovitellun päivärahan hakeminen Sovitellun päivärahan haku-/maksujakso määräytyy palkanmaksurytmin mukaan. Hakemuksen liitteenä on aina oltava hakemusaikaa vastaavalta ajalta palkkatodistus tai tilinauha. Kun soviteltua päivärahaa haetaan työn alettua ensimmäisen kerran, on hyvä liittää mukaan kopio työsopimuksesta. Sovitellun päivärahan maksaminen Soviteltua päivärahaa maksetaan sovittelujakson jokaiselta päivältä, siis myös työpäiviltä ei kuitenkaan sovittelujakson päiviltä, joina hakijalla ei ole muutoin oikeutta päivärahaan. Tällainen jakso on esimerkiksi jaksoon sisältyvä yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö tai omavastuuaika. Tällöin hakijalle maksetaan soviteltua päivärahaa päivärahaoikeuspäiviltä käyttäen tulona laskennallista työtuloa: jakson ansio jakson päivät (5 pv/vk) x 21,5 Esimerkki: Palkanmaksujakso on kuukausi, johon sisältyy yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyöjakso (15 päivää). Jakson muulta ajalta (kuusi päivää) on saatu palkkaa 100 euroa kolmelta työpäivältä. Soviteltua päivärahaa maksetaan kuuden päivän ajalta. Laskennallinen tulo saadaan jakamalla 100 euroa kuudella päivällä ja kertomalla osamäärä 21,5:llä. Laskennalliseksi tuloksi saadaan 358,33 euroa. Sovittelussa huomioidaan 50 prosenttia 358,33 euron tulosta eli 179,17 euroa. 15

16 Vähennetty päiväraha Hakijan saama muu sosiaalietuus pääsääntöisesti vähennetään ansiopäivärahasta, ellei sen saaminen estä ansiopäivärahan maksamista. Esimerkiksi perhe-eläkkeet, lapsilisä, asumistuki ja toimeentulotuki eivät vähennä ansiopäivärahan määrää. Työttömyyspäivärahaa vähentävät mm. seuraavat etuudet: työeläke- tai liikennevakuutuslain mukainen osatyökyvyttömyyseläke. osa-aikaeläke. toisesta maasta saatu työkyvyttömyyseläke. liikennevakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus. alle 65-vuotiaalle myönnetty vanhuuseläke, joka ei perustu täysiin työvuosiin sekä valtion eläkelain (1295/2996) 8 :n 1 momentin mukainen vanhuuseläke, jota maksetaan normaalia alhaisemman eläkeiän perusteella. työnantajan järjestämä työntekijäin eläkelain vähimmäisehtoja parempi lisäeläke. kotihoidon tuki. Koska kotihoidontuki on perhekohtainen etuus, vähennetään työssä olevalle puolisolle myönnetty kotihoidontuki työttömän puolison ansiopäivärahasta. Mikäli molemmat puolisot ovat työttömiä, tuki vähennetään vain siltä, jolle se maksetaan. Kuntakohtaisia lisiä ei vähennetä. Etuuden määrä jaetaan 21,5:llä, jotta saadaan päivärahasta vähennettävä etuuden määrä/ päivä. Ansiopäivärahaoikeuden kesto Enimmäismaksuaika Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 500 työttömyyspäivältä. Mikäli työttömyys jatkuu sen täytyttyä, Kansaneläkelaitos maksaa työmarkkinatukea. Kun hakija on saanut päivärahaa 500 päivää, vaaditaan uusi 34 kalenteriviikon työssäolojakso uuden ansiopäivärahaoikeuden syntymiseksi. Työssäoloehtoon voi sisältyä työviikkoja myös edeltävältä 500 päivän maksuajalta, esimerkiksi osa-aikatyötä tai eripituisia kokoaikatyön jaksoja. Edellytyksenä on, ettei niitä viikkoja ole otettu edelliseen työssäoloehtoon mukaan. Soviteltu päiväraha kerryttää ansioturvan 500 päivän enimmäisaikaa. Käytännössä verrataan, kuinka montaa kokonaan työtöntä päivärahapäivää hakujaksolla maksettu soviteltu päivärahasumma vastaa. Lisäpäiväoikeus Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa myös 500 päivän enimmäisajan jälkeen ns. lisäpäivinä, jos jäsen on syntynyt ennen vuotta 1950 ja täyttänyt 57 vuotta ennen kuin 500 päivän enimmäismaksuaika täyttyy. Hän saa 500 päivän lisäksi päivärahaa sen kuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 60 vuotta. Sen jälkeen on mahdollisuus hakea työttömyyseläkettä. syntynyt ja täyttää 59 vuot- ta ennen 500 päivän täyttymistä. Lisäksi edellytetään, että hän on ollut enimmäisajan täyttyessä eläkkeeseen oikeuttavassa työssä vähintään viisi vuotta viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana. Päivärahaa maksetaan sen kuukauden loppuun saakka, jona hän täyttää 65 vuotta. syntynyt 1955 tai sen jälkeen ja täyttää 60 vuotta ennen 500 päivän täyttymistä. Lisäksi edellytetään, että hän on ollut enimmäisajan täyttyessä eläkkeeseen oikeuttavassa työssä vähintään viisi vuotta viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana. Päivärahaa maksetaan sen kuukauden loppuun saakka, jona hän täyttää 65 vuotta. 16

17 Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä tai työntekijä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta, siirtyy työnantajansa kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti vuorotteluvapaalle. Työnantaja palkkaa samaksi ajaksi työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorottelusijaiseksi tulee palkata ensisijaisesti nuori tai pitkäaikaistyötön tai korkeakoulu- tai ammattitutkinnon äskettäin suorittanut henkilö. Vuorotteluvapaalta palaavalla on oikeus palata aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön. Vuorotteluvapaan keston on oltava yhtäjaksoisesti vähintään 90 kalenteripäivää ja yhteensä enintään 359 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan voi jaksottaa vähintään 90 päivän pituisiin jaksoihin. Jaksottamisesta on sovittava vuorottelusopimuksessa ennen vapaan aloittamista. Vuorotteluvapaajaksojen pidentämisestä on tehtävä sopimus viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan päättymistä. Vuorotteluvapaa tulee pitää kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa sen aloittamisesta. Vuorotteluvapaalle voi jäädä jäsen joka on enintään 67-vuotias jonka työssäolo ja palvelusuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Tähän 13 kuukauden jaksoon voi sisältyä enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa. Sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo katsotaan työssäoloksi. jolla on ennen vuorotteluvapaan alkamista eläkkeeseen oikeuttavaa työhistoriaa vähintään kymmenen vuotta. Työhistoriaan lasketaan kaikki ennen vuotta 2007 tehty eläkettä kerryttävä työ, mutta vuodesta 2007 lukien vain yli 18-vuotiaana tehty eläkettä kerryttävä työ. Ulkomailla tehtyä työtä ei lasketa työhistoriaan mukaan. Työhön rinnastettavaa aikaa, kuten perhevapaata, voi olla 10 vuoden ajasta enintään 2,5 vuotta. jonka aikaisempi vuorotteluvapaa on päättynyt vuonna 2003 tai sen jälkeen ja jolla on tämän jälkeen uutta työhistoriaa vähintään 5 vuotta. Vuorottelukorvauksen määrä Vuorottelukorvauksen täysi määrä on 70 prosenttia siitä ansiopäivärahasta, johon henkilöllä olisi oikeus työttömäksi jäädessään. Vuorottelukorvauksen määrä lasketaan ansiopäivärahasta, johon ei sisälly lapsikorotuksia tai muita ansioosan korotusosia. Korvauksen perusteena olevaa ansiopäivärahaa laskettaessa otetaan huomioon vuorotteluvapaata edeltäneen vähintään 52 viikon ajalta saadut palkkatulot. Vuorottelukorvaus on 80 prosenttia päivärahasta, jos vuorottelijalla on vähintään 25 vuotta eläkkeeseen oikeuttavaa työhistoriaa ennen vuorotteluvapaan alkamista. Myös tähän työhistoriaan luetaan rinnasteisia aikoja, mutta ulkomailla tehtyä työtä ei lasketa työhistoriaan mukaan. Vuorottelun aikana saatu tulo muulta kuin vuorotteluvapaan myöntäneeltä työnantajalta sovitellaan samalla tavoin kuin ansiopäivärahassa. Vuorottelukorvaukseen ei ole oikeutta, jos jäsen saa vuorotteluvapaan myöntäneeltä työnantajalta palkkaa. suorittaa varusmiespalvelua tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta taikka siviilipalvelusta. suorittaa vapausrangaistusta rangaistuslaitoksessa. on yli kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä muun kuin vuorotteluvapaaseen suostuneen työnantajan palveluksessa. harjoittaa päätoimista yritystoimintaa. saa kuntoutusrahaa tai ansionmenetyskorvausta kuntoutusta koskevien säännösten perusteella. saa päivärahaa tai eläkettä täyden työkyvyttömyyden perusteella tai saa osasairauspäivärahaa. saa täysien palvelusvuosien perusteella maksettavaa vanhuuseläkettä, uuden eläkejärjestelmän mukaista vanhuuseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä, yksilöllistä varhaiseläkettä tai työttömyyseläkettä. saa äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa tai hänelle on myönnetty lomaa raskauden, synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi. 17

18 Vuorottelukorvauksen hakeminen ja maksaminen Työnantaja toimittaa työ- ja elinkeinotoimistolle: työnantajan ja työntekijän allekirjoittaman vuorottelusopimuksen. luotettavan selvityksen työttömän palkkaamisesta vapaan ajaksi (mielellään jäljennös työsopimuksesta tai määräyskirjasta). Vapaalle jäävän työntekijän on ennen vapaan alkamista toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle: selvitys vapaan edellytysten täyttymisestä (esim. jäljennös palkkatodistuksesta, josta ilmenee edeltävän 13 kuukauden työssäolo ja sen kokoaikaisuus). Vuorottelukorvausta haetaan työttömyyskassalta. Hakulomakkeita saa työ- ja elinkeinotoimistosta tai ewertti Nettikassastamme. Voit myös lähettää vuorottelukorvaushakemuksen liitteineen sähköisessä muodossa ewertti Nettikassamme kautta. Myös muutosilmoituksen, jolla ilmoitat tiedon vuorotteluvapaan maksamiseen vaikuttavista vuorotteluvapaan aikaisista muutoksista, voi lähettää sähköisesti työttömyyskassaan. Hakemukseen tulee liittää: palkkatodistus vuorotteluvapaata edeltäviltä täysiltä palkanmaksukausilta vähintään 52 viikon ajalta. Eläketurvakeskuksesta saatava ansiotyöluettelo, josta ilmenee työhistoriaedellytyksen täyttyminen. Samassa yhteydessä kannattaa selvittää myös vuorotteluvapaan vaikutus tulevaan eläkkeeseen. Hakemus on syytä jättää hyvissä ajoin ennen vapaan alkamista. Korvauksen takautuva hakuaika on 3 kuukautta. Työttömyyskassa tekee päätöksen korvauksesta ja huolehtii sen maksamisesta. Mikäli olet jaksottanut vuorotteluvapaan, tulee jokaista jaksoa hakea omalla vuorottelukorvaushakemuksella. Tällöin liitteitä, esim. palkkatodistusta, ei tarvitse lähettää uudelleen. Ensimmäinen korvaus maksetaan pääsääntöisesti neljännen viikon perjantaina vuorotteluvapaan alkamisesta. Sen jälkeen maksu tapahtuu neljän viikon välein ilman eri hakemusta. Vuorottelukorvauksen saajan on ilmoitettava välittömästi työ- ja elinkeinotoimistolle ja työttömyyskassalle korvauksen maksamiseen vaikuttavista muutoksista esimerkiksi työhön menosta. 18

19 VUOROTTELUVAPAAKORVAUKSEN SUURUUS ALKAEN PALKASTA TEHTÄVÄ 3,67 % VÄHENNYS ON OTETTU HUOMIOON Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 % ansiopäivärahan suuruudesta. Mikäli hakijalla on työhistoriaa vähintään 25 vuotta, on korvaus 80 % ansiopäivärahan suuruudesta. Vuorottelukorvaukseen ei makseta lapsikorotuksia. Palkka kk Työhistoriaa alle 25 v Työhistoriaa yli 25 v Työhistoriaa alle 25 v Työhistoriaa yli 25 v Korvaus 70 % /pv Korvaus 70 % /kk Korvaus 80 % /pv Korvaus 80 % /kk Palkka kk Korvaus 70 % /pv Korvaus 70 % /kk Korvaus 80 % /pv Korvaus 80 % /kk 705,00 19,86 426,99 22,70 488, ,28 823,02 43,74 940, ,07 431,51 22,94 493, ,70 832,05 44,23 950, ,50 440,75 23,42 503, ,12 841,08 44,71 961, ,92 449,78 23,90 513, ,55 850,33 45,20 971, ,34 458,81 24,39 524, ,97 859,36 45,68 982, ,76 467,84 24,87 534, ,40 868,60 46,17 992, ,19 477,09 25,36 545, ,82 877,63 46, , ,61 486,12 25,84 555, ,24 886,66 47, , ,04 495,36 26,33 566, ,66 895,69 47, , ,46 504,39 26,81 576, ,09 904,94 48, , ,88 513,42 27,30 586, ,51 913,97 48, , ,30 522,45 27,78 597, ,94 923,21 49, , ,73 531,70 28,26 607, ,36 932,24 49, , ,15 540,73 28,74 617, ,79 941,49 50, , ,58 549,97 29,23 628, ,21 950,52 50, , ,00 559,00 29,71 638, ,63 959,55 51, , ,43 568,25 30,20 649, ,05 968,58 51, , ,85 577,28 30,68 659, ,48 977,82 51, , ,27 586,31 31,17 670, ,90 986,85 52, , ,69 595,34 31,65 680, ,33 996,10 52, , ,12 604,58 32,14 691, , ,13 53, , ,54 613,61 32,62 701, , ,16 53, , ,97 622,86 33,10 711, , ,19 54, , ,39 631,89 33,58 721, , ,22 54, , ,81 640,92 34,07 732, , ,46 55, , ,23 649,95 34,55 742, , ,49 55, , ,66 659,19 35,04 753, , ,74 56, , ,08 668,22 35,52 763, , ,40 56, , ,51 677,47 36,01 774, , ,49 56, , ,93 686,50 36,49 784, , ,57 57, , ,35 695,53 36,97 794, , ,44 57, , ,77 704,56 37,46 805, , ,53 57, , ,19 713,59 37,94 815, , ,61 57, , ,62 722,83 38,42 826, , ,70 57, , ,04 731,86 38,90 836, , ,78 58, , ,47 741,11 39,39 846, , ,87 58, , ,89 750,14 39,87 857, , ,95 58, , ,32 759,38 40,36 867, , ,04 58, , ,74 768,41 40,84 878, , ,91 59, , ,16 777,44 41,33 888, , ,99 59, , ,58 786,47 41,81 898, , ,08 59, , ,01 795,72 42,30 909, , ,95 59, , ,43 804,75 42,78 919, , ,03 59, , ,86 813,99 43,26 930, , ,12 60, ,80 19

20 Työttömyyskassan yhteystiedot Postiosoite: PL 100, Helsinki Faksi: Kotisivu: Sähköposti: Puhelinpäivystys ma-pe klo : Hinta kiinteästä verkosta soitettaessa paikallisverkkomaksu ja matkapuhelinverkosta soitettaessa oman operaattorin hinnoittelun mukaan. eemeli Puhelinkassa: Hinta kiinteästä verkosta soitettaessa paikallisverkkomaksu ja matkapuhelinverkosta soitettaessa oman operaattorin hinnoittelun mukaan. Liiton jäsenmaksuja ja jäsenyyttä koskeviin tiedusteluihin vastaa liiton jäsenyksikkö: Voit hoitaa jäsenasioitasi myös liiton jäsenpalvelussa osoitteessa tai ottamalla yhteyttä omaan yhdistykseesi. JHL:n aluetoimistot Etelä-Suomen aluetoimisto Hämeenkatu 25-27, 2. krs., Riihimäki vaihde: Keski-Suomen aluetoimisto Kalevankatu 4, Jyväskylä vaihde: Pohjanmaan aluetoimisto Pitkäkatu 43, Vaasa vaihde: Itä-Suomen aluetoimisto Yläsatamakatu 7 B 13, Joensuu vaihde: Kuopion toimisto Puistokatu 6, Kuopio vaihde: Kaakkois-Suomen aluetoimisto Koulukatu 23, Lappeenranta vaihde: Mikkelin toimisto Vuorikatu 11 A 4, Mikkeli vaihde: Lapin aluetoimisto Rovakatu 26 A, Rovaniemi vaihde: Oulun seudun aluetoimisto Mäkelininkatu 31, Oulu vaihde: Kainuun toimisto Kauppakatu 22 B, Kajaani vaihde: Pirkanmaan aluetoimisto Rautatienkatu 10, Tampere vaihde: Pääkaupunkiseudun aluetoimisto Haapaniemenkatu 14, Helsinki vaihde: Satakunnan aluetoimisto Isolinnankatu 24, 5. krs., Pori vaihde: Varsinais-Suomen aluetoimisto Verkatehtaankatu 4, Turku vaihdel:

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN. PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN. PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 3 Ansiopäivärahan hakuohje lyhyesti 4 Työttömyysturvasanasto 6 Ansiopäiväraha Pidä jäsenyys kunnossa Ansiopäivärahan

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen. Maaret Laakso

SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen. Maaret Laakso SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen Maaret Laakso Ansiopäivärahan työvoimapoliittiset edellytykset Ansiopäivärahaa voi saada työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautunut

Lisätiedot

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Työttömyysturvailta Salossa 11.2.2015 Ansiopäivärahan edellytykset Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos Olet ilmoittautunut te-toimistoon kokoaikatyönhakijaksi osa-työkyvyttömyyseläkettä

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

PERUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYSTURVAN. www.jhl.fi. Pikalinkki työttömyysturvavideoon. JHL myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa

PERUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYSTURVAN. www.jhl.fi. Pikalinkki työttömyysturvavideoon. JHL myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2012 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Pikalinkki työttömyysturvavideoon www.jhl.fi JHL myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa 1 Sisällys: 4 Työttömyyskassan

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURV A 2013. 105 vuotta

TYÖTTÖMYYSTURV A 2013. 105 vuotta TYÖTTÖMYYSTURV A 2013 Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Muutosturvan ansio-osa Lomakorvauksen jaksotus Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Voit saada

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖ- JA TARKISTUSOHJEET Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu välittömästi työ- ja elinkeinotoimistoon (TEtoimisto). Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta,

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2015. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa. Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2015. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa. Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2015 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömyyskassan palvelut 6 Ansiopäivärahan edellytykset Jäsenyys

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Lomakorvaukset, lomallelähtöraha Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Ansiopäivärahan

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA 13.1.2009 Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2 00520 Helsinki www.erko.fi Puh. 7206 4343 Fax. 272 1212 Päivärahan saamisen edellytykset (1/3) Jotta työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012 MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Tämä teknologiateollisuutta koskeva muutosturva-aineisto on laadittu Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisenä yhteistyönä. Julkaisun tarkoitus on antaa opastusta

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Työttömyyskassa Pro

TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Työttömyyskassa Pro TYÖTTÖMYYSTURVA 2015 Työttömyyskassa Pro Tunnuslukuja Vuosi 2014 1.1.-30.6.2015 Etuuksia saaneita 17 727 13 763 Päätösten lukumäärä 42 224 21 621 Maksutapahtumia 125 401 63 643 Perustepalkka (keskim.)

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2011 PUUKASSA PUUKASSA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2011 PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti.

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti. Kela Hakemus Työttömyysturva Peruspäiväraha/työmarkkinatuki TT 1 Voit tehdä tämän hakemuksen myös verkossa ja lähettää sen liitteet Kelaan asiointipalvelussa Viestit-toiminnolla, /asiointi Lisätietoja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Päivärahan hakuopas. lomautetuille ja irtisanotuille. Tampereen Insinöörit ry

Päivärahan hakuopas. lomautetuille ja irtisanotuille. Tampereen Insinöörit ry Päivärahan hakuopas lomautetuille ja irtisanotuille Tampereen Insinöörit ry 2 (10) kertymäaikoineen; esimerkiksi tulospalkkiot, ylityökorvaukset, palkattomat vapaat jne. Erittelyn jälkeen kassan pitäisi

Lisätiedot

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Miksi ihmeessä? Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin...

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011 Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

HE 222/2004 vp. enimmäismaksuajan täyttymistä. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 222/2004 vp. enimmäismaksuajan täyttymistä. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 222/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sovitellun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2012 PUUKASSA PUUKASSA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2012 PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus

Lisätiedot

15.4.2014 Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry. Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry

15.4.2014 Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry. Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry Työmarkkinatuki On taloudellinen tuki, jolla tuetaan työttömän työnhakijan sijoittumista työmarkkinoille. On tarkoitettu työttömälle, joka: tulee ensi kertaa työmarkkinoille

Lisätiedot

RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET

RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET LYHENNETTY TYÖVIIKKO Määräaikainen laki ajalla 4.1.2010-31.12.2011, vakinaistetaan 1.1.2012 alkaen 2 Lyhennetylle työviikolle lomautetulle maksetaan täysi päiväraha

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 7 luvun 3, 4 :n 4 momentti ja 12 :n 2 momentti, sellaisina

Lisätiedot

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa HE 189/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä

Lisätiedot

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN MITÄ ETUUKSIA TYÖTTÖMYYSKASSA MAKSAA? Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden johdosta ansiopäivärahaa, työvoimakoulutuksen ajalta koulutustukea, vuorotteluvapaan

Lisätiedot

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA Uudenmaan muutosturvayksikkö Hillevi Ceder 1 TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUT OVAT: avoimia kaikille valtakunnallisia luottamuksellisia maksuttomia 2 TYÖVOIMATOIMISTO

Lisätiedot

Irtisanominen, lomautus, osaaikaisuus

Irtisanominen, lomautus, osaaikaisuus Irtisanominen, lomautus, osaaikaisuus ja ansiopäiväraha 29.1.2018 Opettajien Työttömyyskassa Toimistopäällikkö Mikko Häyrinen Tiimiesimies Hanna Juvonen 1 Yleistä työttömyysturvasta Ansiopäivärahan maksaminen

Lisätiedot

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA SISÄLTÖ 1 TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS...4 2 ETUUDET...4 3 OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN...5 4 TYÖTTÖMYYDEN ALKAESSA...6 5 RAJOITUKSET...7

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

Eläkkeelle. Olemme koonneet tähän esitykseen olennaiset osat ja miten ne vaikuttaa eri-ikäluokissa sekä ohjeita ja linkkejä aiheeseen.

Eläkkeelle. Olemme koonneet tähän esitykseen olennaiset osat ja miten ne vaikuttaa eri-ikäluokissa sekä ohjeita ja linkkejä aiheeseen. Eläkkeelle Eläkejärjestelmään tuli muutoksia 2017 alusta mm. osittain varhennettu vanhuuseläke (OVE). Kentällä on kiinnostusta ja epäselvyyttä ns. työttömyysputkijärjestelmästä sekä uudesta (OVE) eläkkeestä.

Lisätiedot

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS.

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenille maksetaan ansiopäivärahaa Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Ansiopäivärahan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2016 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2016 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2016 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2016 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 918/2012 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 918/2012 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 918/2012 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

Finlex 918/2012. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012. Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Finlex 918/2012. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012. Eduskunnan päätöksen mukaisesti Finlex Finlex Lainsäädäntö Säädökset alkuperäisinä 2012 918/2012 918/2012 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva 20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2014 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2014 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

Samassa veneessä Työttömyysturvan ajankohtaiset asiat

Samassa veneessä Työttömyysturvan ajankohtaiset asiat Samassa veneessä Työttömyysturvan ajankohtaiset asiat Marjaana Maisonlahti Opettajien Työttömyyskassa 1 Sisältö Työttömyysturva ja vapaan sivistystyön opettajat - Yleistä maksutilanteesta - Soviteltu päiväraha,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että peruspäivärahan määrä olisi

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Aloittavan yrittäjän palvelut Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Palvelut Aloittavat yrittäjät yritysneuvonta starttiraha koulutus työkokeilu (työtön työnhakija) Työnantajat työpaikkailmoitukset

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Johan Åström 30.1.2009 1 (5) Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Työttömyyseläke lakkautetaan eläkelajina vuoden 1949 jälkeen syntyneiltä. Työttömyyseläke korvataan pidentämällä työttömyyspäivärahan

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2013 PUUKASSA PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus työttömyyden jatkuessa 7 Lähetä hakemuksesi

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi Vuorotteluvapaa te-palvelut.fi Työnhakijan ja työnantajan vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelu sopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa

Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa Hämeen TE-toimisto 1 Muutokset TE-palveluissa Asiakasta koskevat määritelmät Asiakas JTYPL:n mukaisia palveluita, tukia tai korvauksia hakeva tai saava yksityinen

Lisätiedot

Tammikuu 2013. Kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti. 26.10.2012 Marjaana Maisonlahti

Tammikuu 2013. Kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti. 26.10.2012 Marjaana Maisonlahti Lomautus, irtisanominen, osaaikaistaminen ja ansiopäiväraha Tammikuu 2013 Kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti 1 Yleistä työttömyysturvasta Pääsääntö: päivärahan maksaminen edellyttää, että palvelussuhde

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2009

Ansioturvan ABC 2009 Ansioturvan ABC 2009 Ansioturvan ABC 2009 SISÄLLYSLUETTTELO Päivärahan hakeminen Työssäoloehto Päivärahaoikeuden esteet Päivärahan suuruus Päivärahan kesto Oikeus soviteltuun päivärahaan Yrittäjien työttömyysturvasta

Lisätiedot

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 Etuusopas 2008 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassa 2009 Kuvat: Olavi Mäki IAET-kassa on vuonna 1969 perustettu ylempien toimihenkilöiden tai vastaavassa asemassa olevien

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä?

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Marjaana Maisonlahti, Opettajien Työttömyyskassa 1 17.9.2013 Tuija Häkkinen Yleistä työttömyysturvasta

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus > yhteensovitus 5 Koulutusajan tuet työttömälle

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OTTY ry 7.6.2017 TAUSTAA Suomessa 26 palkansaajakassaa ja kaksi vuonna 1995 perustettua yrittäjäkassaa työttömyyskassojen määrä vähentynyt 42lla vuoden 1992 jälkeen työttömyyskassojen

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN.

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 239/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, aikuiskoulutustuesta annetun lain ja vuorotteluvapaalain.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 239/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, aikuiskoulutustuesta annetun lain ja vuorotteluvapaalain. EDUSKUNNAN VASTAUS 239/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, aikuiskoulutustuesta annetun lain vuorotteluvapaalain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 8,4 7,8 7,6 8,1

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 8,4 7,8 7,6 8,1 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2017 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS.

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2017 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2017 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2017 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. www.mol.fi. Työvoimakoulutusetuudet

Työvoimakoulutus. www.mol.fi. Työvoimakoulutusetuudet Työvoimakoulutus www.mol.fi Työvoimakoulutus Työvoimakoulutusetuudet 1.1.2008 Työvoimakoulutus Työvoimakoulutuksen (työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen) tehtävänä on kehittää ja ylläpitää aikuisten ammatillista

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT-KASSAN KEHITYS Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995 alusta, nyt yli 18.000 jäsentä SYT-kassan

Lisätiedot

Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007

Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007 Työttömyysturvaopas Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007 Sisällys Johdanto 4 I Työttömyyskassan jäsenyys

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

Työttömyyskassan etuudet 2015

Työttömyyskassan etuudet 2015 Työttömyyskassan etuudet 2015 SISÄLLYSLUETTELO Pro-kassa... 1 Toimintaohje työttömyyden varalta... 2 Työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) ilmoittautuminen... 2 Ansiopäivärahan hakeminen... 3 Ansiopäivärahahakemuksen

Lisätiedot

Muutosturva. www.mol.fi

Muutosturva. www.mol.fi Työnhakijalle & työnantajalle Muutosturva www.mol.fi Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työllistymistä ja muutosturvaa koskeva toimintamalli parantaa työntekijän asemaa tilanteissa, joissa hän

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Tervetuloa easiointipalveluun, Hannu Kalevi Kärkkäinen

Tervetuloa easiointipalveluun, Hannu Kalevi Kärkkäinen Kirjaudu palveluun Paperiliiton etusivulta easiointipalvelu https://www.paperiliitto.fi/www/fi/index.php Etusivu Henkilötiedot Jäsenmaksut Työttömyyskassa Kirjaudu ulos Tervetuloa easiointipalveluun, Hannu

Lisätiedot

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrittäjän eläkelain (1272/2006) 84 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 888/2014, muutetaan 2 :n 1 momentin 9 kohta,

Lisätiedot

Kelan maksama työttömyysturva

Kelan maksama työttömyysturva Kelan maksama työttömyysturva Anneli Leppänen 1 Työttömyysturva Työtön työnhakija 17 64-vuotias TE-toimisto Työttömyyskassa ansiopäiväraha vuorottelukorvaus Kelan toimisto peruspäiväraha työmarkkinatuki

Lisätiedot

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2014 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2014 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2014 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA SISÄLTÖ 1 TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS...4 2 ETUUDET...4 3 OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN...4 4 TYÖTTÖMYYDEN ALKAESSA...5 5 RAJOITUKSET...6

Lisätiedot