Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry. Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15.4.2014 Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry. Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry"

Transkriptio

1 Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry

2 Työmarkkinatuki On taloudellinen tuki, jolla tuetaan työttömän työnhakijan sijoittumista työmarkkinoille. On tarkoitettu työttömälle, joka: tulee ensi kertaa työmarkkinoille tai joka ei ole ollut viime aikoina töissä (= ei täytä työssäoloehtoa). ei voi enää saada perus- tai ansiopäivärahaa 500 päivän enimmäisajan täytyttyä. Niille ansiopäivärahan saajille, joiden työhistoria on alle 3 vuoden mittainen, viimeiset 100 päivää ansiopäivärahaa maksetaan peruspäivärahan suuruisena. Työmarkkinatuki on tarveharkintainen, eli tuen suuruuteen vaikuttavat omien tulojen lisäksi vanhempien tulot jos asut heidän kanssaan samassa taloudessa. Työmarkkinatuen kestoa ei ole rajoitettu.

3 Kenelle työmarkkinatukea maksetaan? Työmarkkinatukea voi saada jokainen vuotias Suomessa asuva työtön työnhakija, joka on työkykyinen, työmarkkinoiden käytettävissä ja taloudellisen tuen tarpeessa vuotiaille työmarkkinatukea voidaan maksaa lähinnä vain lomautuksen ajalta. Työmarkkinatukea ei makseta Suomen ulkopuolella tapahtuvaan työnhakuun. Työttömälle maahanmuuttajalle työmarkkinatuki maksetaan kotoutumistukena. Eräät sosiaalietuudet voivat estää työmarkkinatuen maksamisen.

4 Peruspäiväraha Olet ollut työelämässä ja täytät palkansaajan työssäoloehdon. Peruspäivärahaa maksetaan enintään 500 päivän ajan. Enimmäisajan täytyttyä voit hakea työmarkkinatukea. Työttömyysaikana ansaitsemasi työtulot otetaan aina huomioon myös peruspäivärahassa, samoin eräät sosiaalietuudet. Voit saada peruspäivärahaa korotettuna, jos olet ollut pitkään työelämässä (20 vuotta) et ole itse irtisanoutunut ilman pätevää syytä tai aiheuttanut työsuhteen päättymistä ja olet ilmoittautunut työnhakijaksi 60 päivän sisällä. Peruspäiväraha voidaan maksaa korotettuna myös siltä ajalta, kun osallistut työllistymistä edistävään palveluun Eija Tuohimaa Työttömät ry Jyvässeudun

5 Työmarkkinatuki ja peruspäiväraha 32,66 euroa päivässä (noin 702 /kk). Työllistymistä edistävän palvelun ajalta työmarkkinatukeen maksetaan korotusosaa enintään 200 päivältä. Korotusosa on 4,78 e/pv. Työmarkkinatukea korotetaan huollettavina olevien alle 18-vuotiaiden lasten perusteella. Lapsikorotus: yhdestä lapsesta 5,27 e/pv kahdesta lapsesta yhteensä 7,74 e/pv kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä 9,98 e/pv

6 Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille 17-vuotias työtön, jolla ei ole ammatillista koulutusta, voi saada työmarkkinatukea vain työllistymistä edistävän palvelun ajalta vuotias työtön, jolla ei ole ammatillista koulutusta, voi saada työmarkkinatukea työttömyysajalta vain, jos ei ole kieltäytynyt työ- ja elinkeinotoimiston tarjoamasta työstä tai koulutuksesta on hakenut soveltuvaan ammatilliseen koulutukseen, eikä ole kieltäytynyt, eronnut tai omasta syystä erotettu tällaisesta koulutuksesta (ks. tarkemmat tiedot te-toimiston sivuilta) ei ole aikaisemmin täyttänyt työssäoloehtoa eikä ole ammatillista koulutusta, voi saada työmarkkinatukea vasta 5 kk odotusajan jälkeen. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta työmarkkinatuki voidaan maksaa odotusajasta huolimatta.

7 Tarveharkinta Puolison tulot eivät ole vaikuttaneet työmarkkinatukeen vuoden 2013 alusta lähtien. Vanhempien tulot vaikuttavat edelleen kotona asuvien nuorten työttömyysetuuteen.

8 Vanhempien tulojen vaikutus Jos et täytä työssäoloehtoa ja asut vanhempiesi taloudessa, työmarkkinatuestasi vähennetään 50 %. Tukea ei kuitenkaan alenneta, jos vanhempiesi tulot ovat enintään e/kk. Jokainen vanhempiesi huollettavana oleva, samassa taloudessa asuva muu lapsi nostaa tulorajaa 106 e/kk. Työmarkkinatukea ei kuitenkaan voida evätä kokonaan vanhempien tulojen takia, vaan aina saat vähintään puolet täysimääräisestä työmarkkinatuesta. Jos et hakemuksessasi selvitä vanhempiesi tuloja, sinulle myönnetään automaattisesti 50 % työmarkkinatuesta.

9 Työttömyysetuuden omavastuuaika Peruspäivärahan ja ansiopäivärahan omavastuuaika lyheni 7 päivästä 5 päivään.

10 Työttömyysetuuden 300 suojaosa Työtön voi tienata 300 euroa kuukaudessa ilman, että ansiot vähentävät työttömyysturvan määrää.

11 Esimerkki Ennen Päiväraha 1000 Palkka (300* 0,5) = = 1150 Nyt Päiväraha 1000 Palkka = 1300 Päiväraha 1000 Palkka (450*0,5)= = 1225 Päiväraha 1000 Palkka (150*0,5)+150 = 1375

12 Suojaosa Päivärahan ja työtulon yhteissumma ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin se palkka, jonka perusteella päiväraha on määritelty. Sovitellun ansiopäivärahan määrän voi laskea kassan sähköisessä asioinnissa

13 Työssäoloehto Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, jos on ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa (noin 6 kk) työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana (= tarkastelujakso) ja työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa ja kokoaikatyön palkka on ollut alan työehtosopimuksen mukainen, tai jos työehtosopimusta ei ole, vähintään 1154 e/kk.

14 Palkkatuki ja työssäoloehto Korkeimmalla korotettu palkkatukityö luetaan työssäoloehtoon kokonaisuudessaan (aiemmin vain 50 prosenttisesti) Soviteltua työmarkkinatukea on mahdollista hakea jos osa-aikatyö on alle 80% alalla noudatetusta täydestä työajasta. Laskuri: tyottomat

15 Työllistymistä edistävät palvelut Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisesta sovitaan työllistymissuunnitelmassa TE-toimiston kanssa. Työllistymistä edistäviä palveluita ovat: työvoimakoulutus omaehtoinen opiskelu työnhakuvalmennus ja uravalmennus työ- ja koulutuskokeilu maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu ja kuntouttava työtoiminta.

16 Kulukorvaus Maksetaan työttömyysetuutta saavalle työnhakijalle työllistymistä edistävään palveluun osallistumisesta aiheutuvien matka- ja muiden kustannusten korvaamiseksi. Maksetaan vain osallistumispäiviltä. Voidaan maksaa työvoimakoulutuksen, työnhakijan omaehtoisen opiskelun, maahanmuuttajan omaehtoisen opiskelun, työnhakuvalmennuksen, uravalmennuksen ja kokeilun eli työkokeilun ja koulutuskokeilun ajalta.

17 Kulukorvauksen suuruus Kulukorvausta saa pääsääntöisesti 9 euroa päivässä enintään viideltä kalenteripäivältä viikossa. Kulukorvaus on 18 euroa päivässä, jos palvelu järjestetään työssäkäyntialueesi ulkopuolella. Kulukorvaus on 18 euroa myös silloin, kun palvelu järjestetään kotikuntasi ulkopuolella ja sinulle aiheutuu kustannuksia majoituksesta.

18 Alle 25-vuotiaan kulukorvausehdot Alle 25-vuotiaana saat kulukorvausta työkokeilun ajalta vain, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy: on ammatillinen koulutus. oikeus työttömyyspäivärahaan on päättynyt 500 päivän enimmäisajan takia. on saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 500 päivää.

19 Korotettu kulukorvaus henkilölle, joka osallistuu työssäkäyntialueensa ulkopuolella järjestettävään työvoimakoulutukseen, työnhakijan omaehtoiseen opiskeluun, maahanmuuttajan omaehtoiseen opiskeluun, työnhakuvalmennukseen, uravalmennukseen tai kokeiluun eli työkokeiluun tai koulutuskokeiluun. oikeus myös henkilöllä, joka osallistuu työssäkäyntialueellaan, mutta kotikuntansa ulkopuolella järjestettävään työllistymistä edistävään palveluun ja hänelle aiheutuu palveluun osallistumisesta majoituskustannuksia.

20 Poissaolojen vaikutus etuuksiin ja kulukorvauksiin Saat työttömyysetuutta poissaolopäiviltä, jos olet poissa työllistymistä edistävästä palvelusta: työkyvyttömyyden takia kerrallaan enintään neljä työpäivää alle 10-vuotiaan lapsen sairauden takia työhaastattelun tai muun työllistymiseen liittyvän seikan vuoksi. Poissaolopäiviltä ei saa kulukorvausta.

21 Työttömän omaehtoinen opiskelu Työttömänä voit harjoittaa myös omaehtoisia opintoja, esim. suorittaa loppuun kesken jääneen tutkinnon. Työttömyysturvaa omaehtoiseen opiskeluun voi saada, jos: on työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa on täyttänyt 25 vuotta viimeistään opintojen alkamishetkellä on työ- ja elinkeinotoimiston toteama koulutustarve opiskelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa opinnot ovat päätoimisia

22 Työttömän omaehtoinen opiskelu TE-toimisto arvioi, ovatko opintosi sellaisia, että ne voidaan katsoa työnhakijan omaehtoiseksi opiskeluksi. TE-toimisto myös seuraa opintojen etenemistä. Omaehtoista opiskelua voidaan tukea opintojen keston ajan, mutta kuitenkin yhtä opintojen muodostamaa kokonaisuutta kohti enintään 24 kuukautta. TE-toimisto seuraa enimmäisajan kulumista.

23 Ammattisuoja TE-toimistosta tarjotaan avoimia työpaikkoja 3 kuukauden ammattisuoja-ajan jälkeen myös työttömän oman ammattialan ulkopuolelta.

24 TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan, joihin kaikki henkilöasiakkaat sijoitetaan palvelutarpeensa perusteella. Palvelulinja 1: Työnvälitys- ja yrityspalvelut Palvelulinja 2: Osaamisen kehittämispalvelut Palvelulinja 3: Tuetun työllistymisen palvelut

25 Aktiivitoimet Jos henkilölle ei ole tarjottu avointa työpaikkaa 3 kuukauden työttömyyden jälkeen, hänelle tarjotaan tuolloin aktiivitoimia. Toimenpide koskee vain työvoimapalvelujen palvelulinjaa 1. Aktivointitoimena 10 päivän työnhakuvalmennus.

26 Työttömyysetuuden enimmäiskesto Alle 3 vuoden työhistorialla enimmäiskesto on 400 päivää. Yli 3 vuoden työhistorialla enimmäiskesto on 500 päivää. Tarjotuista aktiivitoimenpiteistä kieltäytyminen lyhentää enimmäiskestoa molemmissa tapauksissa.

27 Enimmäiskeston lyheneminen Jos työtön työnhakija ei ole aloittanut vähintään 40 päivää kestävää työllistymissuunnitelman mukaista aktiivitoimenpidettä 250 ensimmäisen työttömyyspäivärahan aikana ja aloittamattomuus johtuu työnhakijasta, työttömyyspäivärahan enimmäiskesto lyhenee 100 päivää.

28 Lisäpäiväoikeuden ikäraja nousee Ikääntyville pitkäaikatyöttömille voidaan maksaa ansiopäiväraha 500 päivän enimmäisajan jälkeen lisäpäivinä sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 65 vuotta.

29 Lisäpäiväoikeus Lisäpäiväoikeuden ikäraja on jatkossa 61 vuotta niiden henkilöiden kohdalla, jotka ovat syntyneet vuonna 1957 tai sen jälkeen. Vuosina syntyneillä ikäraja on edelleen 59 vuotta ja vuosina syntyneillä 60 vuotta.

30 Lisäpäiväoikeuden edellytykset henkilö on työskennellyt vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

31 Kun elämäntilanne muuttuu Kelan asiakkaana sinulla on ilmoitusvelvollisuus. Jos et ilmoita muutoksista, saatat jäädä ilman jotakin sinulle kuuluvaa etuutta tai sinulle voidaan maksaa tukea aiheettomasti, jolloin se joudutaan perimään myöhemmin takaisin. Muutto, lapsensyntymä, siviilisäädyn muutos

32 TE-palvelut Puhelinpalvelut ja verkkoasiointi ensisijaisena asiointimuotona. Kontrollista luottamukseen. Asiakkaat toimivat oma-aloitteisesti. Asiakkaat osaavat toimia oikein ja oikea-aikaisesti.

33 TE-palvelut Työnhaun aloitus ei vaadi TE-toimistossa asiointia. Asiakkaan ei tarvitse jonottaa TE-toimistossa. Asiakkaan ei tarvitse ilmoittautua TE-toimistossa pitääkseen työnhaun voimassa. Automaattiset työvoimapoliittiset lausunnot. HUOM: työttömyysetuuden saanti vaatii käyntiä määrättynä asiointipäivänä.

34 TE-palvelut Asiakas voi itse seurata työllistymissuunnitelman toteutumista. Työnhaun voimassaolo käsite poistuu. Tilalle tulee asiointipäivä.

35 voimaan tulevaa lainsäädäntöä: Tarjotaan avoimia työpaikkoja yli 80 kilometrin säteellä työttömän kodista. Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että työ on otettava vastaan, jos päivittäinen työmatka joukkoliikennettä käyttämällä ei o Kokoaikatyössä ylitä kolmea tuntia. o Osa-aikatyössä kahta tuntia.

36 Kehysriihi 2014 Valtion osuutta ansiosidonnaisesta päivärahasta leikataan. Tarkoitus on kohdentaa leikkaukset suuriin tukiin. Työmarkkinajärjestöt viime kädessä päättävät miten se toteutetaan. Työttömyysetuuden indeksisidonnaisuuden poisto

37 Toimeentulotuen alenema Vuoden 2014 alussa annettu toimeentulotukeen uusi STM:n ohje. Edellytetään nykylainsäädännön mukaista tuen aleneman yhtenäistä soveltamista, jos henkilö kieltäytyy töistä tai aktiivitoimesta.

38 Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma: 1. Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelalle. 2. Oppivelvollisuusiän korottaminen 17 vuoteen. 3. Pitkäkestoisen työllistämistuen HE annetaan 2014 (voimaan tulo ). 4. Kehitetään osallistavaa sosiaaliturvaa syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työnteon kannustavuuden lisäämiseksi.

39 Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma: 5. Kuntien rooli pitkäaikaistyöttömien (300 vrk) työmarkkinatuen järjestämis- ja rahoitusvastuussa. 6. Lakisääteistetään ja valtakunnallistetaan työvoiman palvelukeskusten verkosto. 7. Lapsilisiä leikataan 7 prosentilla. 8. Työmatkakustannusten omavastuuosuus nousee 750 euroon.

40 Kehysriihi Lääkekorvauksille asetetaan vuosittainen omavastuu 18 vuotta täyttäneille, mikä tuo lisäsäästöjä vuodesta 2016 lukien. 10. Ansiotuloverotus kiristyy ensi vuonna, kun ansiotaso- ja inflaatiotarkistukset jätetään tekemättä. 11. Asuntolainan korkovähennysoikeuden pienentäminen jatkuu. 12. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat.

41 Asumistuen suojaosa Suojaosuus asumistuessa HE annetaan kevätistuntokaudella Lainsäädäntö tulee voimaan syyskuussa 2015.

42 Eija Tuohimaa

Kelan maksama työttömyysturva

Kelan maksama työttömyysturva Kelan maksama työttömyysturva Anneli Leppänen 1 Työttömyysturva Työtön työnhakija 17 64-vuotias TE-toimisto Työttömyyskassa ansiopäiväraha vuorottelukorvaus Kelan toimisto peruspäiväraha työmarkkinatuki

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus > yhteensovitus 5 Koulutusajan tuet työttömälle

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2013 PUUKASSA PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus työttömyyden jatkuessa 7 Lähetä hakemuksesi

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2014 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti 5 Työttömyyskassan palvelut 6 Työttömyysturvasanastoa 8 Ansiopäiväraha

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Peruspäiväraha 18.02.2014

Peruspäiväraha 18.02.2014 Peruspäiväraha 18.02.2014 Sisällysluettelo Peruspäiväraha * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Peruspäiväraha - Lapsikorotus - Korotusosa - Kolmen vuoden työhistorian perusteella - Pitkän

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2013

Työttömyyskassat 2013 1 (68) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Satu Luojola, 010 831 5502 Dima Matjushin, 010 831 5588 Päivi Ormo, 010 831 5589 Jussi Pearlman, 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat 2013 Sisältö Tekstiosa

Lisätiedot

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Lomakorvaukset, lomallelähtöraha Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Ansiopäivärahan

Lisätiedot

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN MITÄ ETUUKSIA TYÖTTÖMYYSKASSA MAKSAA? Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden johdosta ansiopäivärahaa, työvoimakoulutuksen ajalta koulutustukea, vuorotteluvapaan

Lisätiedot

Työttömyyskassan etuudet 2015

Työttömyyskassan etuudet 2015 Työttömyyskassan etuudet 2015 SISÄLLYSLUETTELO Pro-kassa... 1 Toimintaohje työttömyyden varalta... 2 Työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) ilmoittautuminen... 2 Ansiopäivärahan hakeminen... 3 Ansiopäivärahahakemuksen

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

Työmarkkinatuki 25.02.2014

Työmarkkinatuki 25.02.2014 Työmarkkinatuki 25.02.2014 Sisällysluettelo Työmarkkinatuki * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Työmarkkinatuki - Lapsikorotus - Korotusosa - Kulukorvaus - Korotettu kulukorvaus - Ulkomaan

Lisätiedot

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA SISÄLTÖ 1 TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS...4 2 ETUUDET...4 3 OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN...5 4 TYÖTTÖMYYDEN ALKAESSA...6 5 RAJOITUKSET...7

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

Kunnon työttömyysturva - nopea työllistyminen. Taustaa työttömyysturvasta

Kunnon työttömyysturva - nopea työllistyminen. Taustaa työttömyysturvasta Kunnon työttömyysturva - nopea työllistyminen Taustaa työttömyysturvasta Maaliskuu 2008 Maaliskuu 2008 Lisätiedot: Pirjo Väänänen pirjo.vaananen@sak.fi puh. +358 20 774 0152 SAK, PL 157 00531, Helsinki

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Työttömyysturvailta Salossa 11.2.2015 Ansiopäivärahan edellytykset Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos Olet ilmoittautunut te-toimistoon kokoaikatyönhakijaksi osa-työkyvyttömyyseläkettä

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2014 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1427 1432 SISÄLLYS N:o Sivu 1427 Laki opintotukilain muuttamisesta... 3941 1428 Laki sotilasavustuslain 10 a :n muuttamisesta...

Lisätiedot

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 Etuusopas 2008 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassa 2009 Kuvat: Olavi Mäki IAET-kassa on vuonna 1969 perustettu ylempien toimihenkilöiden tai vastaavassa asemassa olevien

Lisätiedot