Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014"

Transkriptio

1 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014

2 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset palvelussuhteet Eläketurvakeskus (ETK) 2. Kansaneläke turvaa perustoimeentulon työeläkevähenteinen Kela: kansaneläke Tulorajat 2014: yksin asuvalla 1 310,30 /kk, parisuhteessa olevalla 1 166,96 /kk

3 Työeläke koostuu monesta palasta Lisää eläkettä työstä eläkkeen rinnalla Eläkettä tietyiltä palkattomilta ajoilta Eläkettä palkkatyöstä ja yrittäjätoiminnasta

4 Eläke karttuu työansioista iän mukaisella prosentilla 1,5 % 1,9 % 4,5 % Eläkkeen rinnalla tehty työ ja palkattomat jaksot 1,5 %

5 Esimerkki 53-vuotta täyttäneen henkilön työeläkkeen kertymisestä vuoden työansioista Työansiosta vähennetään työntekijän eläkemaksu (7,05 % v. 2014) =>eläkkeen pohjaksi Kerrotaan karttumaprosentilla ja jaetaan 12 kuukaudelle: x 1,9 % : 12 = n. 69 /kk Karttumaprosentti 1,9 % (53 62-vuotiaat)

6 Esimerkki: eläkkeen karttuminen työansioista yhden vuoden ajalta Ikä Vuosiansio * Työntekijän TyEL-maksu% Karttuma% Eläke /kk ,55 1, ,55 1, ,05 1, ,05 1,9 69 Vuosiansioista on vähennetty palkansaajan työeläkevakuutusmaksu vuotiaat 5,5 %, vuotiaat 7,05 % * Yksityisen sektorin keskimääräiset kuukausipalkat 2012 (Tilastokeskus ): naiset /kk miehet /kk

7 Työeläkeote kertoo karttuneen eläkkeen Tarkista otteelta työansiot palkattomat ajat, jotka vaikuttavat eläkkeeseen arvio karttuneesta eläkkeestä Jos huomaat tiedoissa virheitä tai puutteita, ilmoita niistä meille viipymättä. Jos haluat korjata yli kuuden vuoden takaista yksityisen alan ansiotietoa, sinun tulee lähettää siitä meille tositteet. Paperinen ote lähetetään postitse joka kolmas vuosi 60 vuotta täyttäneet saavat otteen edelleen vuosittain.

8 Esimerkki: eläkkeen karttuminen palkattomilta jaksoilta Palkaton jakso Etuusperuste Karttuma% Eläke /kk Sairauspäiväraha* Etuusperusteeksi 65% etuuden perusteena olevasta ansiosta Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha* Etuusperusteeksi 75 % etuuden perusteena olevasta ansiosta /v. 1, /v. 1,5 42 *Etuuden perusteena oleva ansio n /vuosi

9 Esimerkki työeläkkeen kertymisestä vuoden ansiopäivärahan ajalta Jos kuukausipalkka*) noin /kk - ns. TEL-vähennys 155 (Työttömyyskassa määrittelee ansiopäivärahan perusteen palkkatodistuksen ja Valtioneuvoston asetuksen mukaan.) - jää Päiväpalkka (3595 : 21,5) 167 Eläkkeen perusteeksi ansiopäivärahan peruste vuoden ajalta, päiviä esim Eläkkeen pohjaksi: 75 % Kerrotaan karttumaprosentilla ja jaetaan 12 kuukaudelle: x 1,5 % : /kk Karttumaprosentti palkattomilta ajoilta on aina 1,5. *) Vuosiansio n euroa

10 Vanhuuseläke vuoden iässä Eläkettä on aina haettava Eläkeyhtiö ei kehota hakemaan eläkettä Eläkkeen alkamisen edellytyksenä työsuhteen päättäminen Varhennettu vanhuuseläke poistumassa vuonna 1952 ja sen jälkeen syntyneiltä 1951 tai aikaisemmin syntynyt voi jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62 vuoden iästä lähtien Tällöin eläkkeeseen varhennusvähennys: eläke pienenee pysyvästi 0,6 %/varhennettu kuukausi

11 Eläkkeelle Vanhuuseläkehakemus n. 1 kk ennen eläkkeelle jäämistä Samalla lomakkeella haet myös valtion ja kunnan eläkkeet sekä mahdollisen kansaneläkkeen Ulkomaan työstä ansaittua eläkettä haetaan täyttämällä liite U Merkitse hakemukseen veroprosentti varma.fi: sähköinen tai paperilomake Eläkehakemuksesi voidaan ratkaista, kun olemme saaneet viimeiset palkkatiedot työnantajaltasi Saat Varmasta kirjallisen eläkepäätöksen ja laskelman Kun olet saanut päätöksen, hanki verottajalta eläketulon verokortti Eläke maksetaan joka kuukauden 1. pankkipäivänä varma.fi eläkkeellä: voit tarkistaa eläkkeesi määrän, muuttaa osoitteesi tai tilinumeron Varman kirjautuneen palvelussa tai soittamalla Eläkemaksuihin, puh Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

12 Työttömyyden jälkeen vanhuuseläke 62 vuoden iässä Saamisedellytykset: Palkkatyössä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana Työttömyyspäivärahaa maksettu enimmäisajalta (norm. 500 päivää) Työttömyyspäivärahan lisäpäiväoikeus Ikä ennen 500 päivän täyttymistä: -vuosina syntyneillä 59 vuotta -vuonna 1955 tai 1956 syntyneillä 60 vuotta -vuonna 1957 syntyneillä 61 vuotta Hakeminen Haetaan vanhuuseläkehakemuslomakkeella Liitteeksi todistus työttömyyden jatkumisesta

13 Esimerkki: syntymävuosi 1952 Työntekijä on syntynyt v. 1 kk Työsuhde v. ( ) Vanhuuseläke syntymäpäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta tai työttömyysturvan lisäpäivät 63 v. ( ) Eläkekarttuma päivärahaajalta 65 v. ( ) Päiväraha viimeistään Työsuhde Työttömyys -päiväraha Vanhuuseläke Lisäpäivät mahd. 65 vuoden ikään saakka

14 Esimerkki: syntymävuosi 1953 Työntekijä on syntynyt v. 1 kk Työsuhde v. ( ) Vanhuuseläke syntymäpäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta tai työttömyysturvan lisäpäivät 63 v. ( ) Eläkekarttuma päivärahaajalta 65 v. ( ) Päiväraha viimeistään Työsuhde Työttömyyspäiväraha Vanhuuseläke Lisäpäivät mahd. 65 vuoden ikään saakka

15 Esimerkki: syntymävuosi 1954 Työntekijä on syntynyt v. 1 kk Työsuhde v. ( ) 62 v.- Kun lisäpäiv(i)ä maksettu: mahdollista valita vanhuuseläke seuraavan kuukauden alusta 63 v. ( ) Eläkekarttuma päivärahaajalta 65 v. ( ) Päiväraha viimeistään Työsuhde Työttömyyspäiväraha Lisäpäivät Vanhuuseläke Lisäpäivät mahd. 65 vuoden ikään saakka

16 Esimerkki: syntymävuosi 1955 Työntekijä on syntynyt v. 1 kk Työsuhde v. ( ) 61 v. ( ) 62 v. ( ) Mahdollista valita vanhuuseläke tai työttömyyspäiväraha 63 v. ( ) Eläkekarttuma päivärahaajalta 65 v. ( ) Päiväraha viimeistään Vanhuuseläke Työsuhde Työttömyyspäiväraha Lisäpäivät Lisäpäivät mahd. 65 vuoden ikään saakka Lisäpäivien edellytys vuonna 1955 tai 1956 syntyneillä: ikä ennen 500 päivän täyttymistä 60 vuotta (vuonna 1957 syntyneillä 61 vuotta)

17 Esimerkki: syntymävuosi 1956 Työntekijä on syntynyt v. 1 kk Työsuhde v. ( ) 62 v. ( ) Mahdollista valita vanhuuseläke tai työttömyyspäivära ha 63 v. ( ) Eläkekarttuma päivärahaajalta 65 v. ( ) Päiväraha viimeistään Vanhuuseläke Työsuhde Työttömyyspäiväraha Lisäpäivät Lisäpäivät mahd. 65 vuoden ikään saakka Lisäpäivien edellytys vuonna 1955 tai 1956 syntyneillä: ikä ennen 500 päivän täyttymistä 60 vuotta (vuonna 1957 syntyneillä 61 vuotta)

18 Osa-aikaeläkkeen erityistilanteet Työntekijän siirtyminen tilapäisesti kokoaikatyöhön Osa-aikaeläke voidaan keskeyttää enintään 6 kuukautta kestävän kokoaikatyöjakson ajaksi. Osa-aikaeläke ja lomautus Eläkkeen maksaminen jatkuu lomautuksen aikana, jos poissaolo osaaikatyöstä alle kuusi viikkoa. Osa-aikatyön ansiot eivät saa jäädä vuositasolla alle 35 %:n vakiintuneesta kokoaikatyön ansiosta. Työsuhteen irtisanominen Osa-aikaeläke lakkautetaan työntekijän tai työnantajan ilmoituksen perusteella. Eläkkeen maksaminen irtisanomisaikana edellyttää työssäolovelvoitetta. 18 Eläkepalvelut 2014

19 Työsuhteen päättyminen ja osatyökyvyttömyyseläke Työsuhteen päättyessä osatyökyvyttömyyseläkkeen maksaminen jatkuu Työttömyyspäiväraha määräytyy osa-aikatyötä edeltäneen kokopäivätyön ansion perusteella Päivärahasta vähennetään osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä Oikeus 1950-luvulla syntyneiden työttömyyden jälkeiseen vähentämättömään vanhuuseläkkeeseen samoin ehdoin kuin kokoaikatyöstä työttömäksi jääneellä 19 Eläkepalvelut 2013

20 Työskentely eläkkeen rinnalla Vanhuuseläkkeen rinnalla voi työskennellä rajoituksetta, eikä työskentely vaikuta maksussa olevaan eläkkeeseen. Eläkettä karttuu työskentelystä 68-vuotiaaksi saakka Karttumaprosentti 1,5 % Uuden eläkkeen saa maksuun hakemuksesta 68 vuoden iässä Työkyvyttömyyseläke: ansioraja eläkkeen rinnalla karttuneen eläkkeen saa hakemuksesta maksuun vanhuuseläkkeen alkamisen yhteydessä edellyttää työsuhteen päättymistä

21 Varma.fi kirjautuneen palvelut henkilöasiakkaalle Oma eläketurva kun olet työiässä Arvioi eläkkeesi Tilaa eläkearvio Tarkista sähköinen työeläkeote Tee selvityspyyntö, jos tiedoissa korjattavaa Hyväksi-portaali hyvinvointisi tueksi Arvioi oma hyvinvointisi Aseta tavoitteet Seuraa edistymistäsi Kun hakeminen tulee ajankohtaiseksi Hae eläkettä tai kuntoutusta Seuraa hakemuksen etenemistä Tee kuntoutujan ilmoituksia Kuntoutujan ja eläkkeensaajan omat tiedot Muuta yhteystiedot tilinumero, veroprosentti Katso maksuerittely Tulosta todistuksia

22 Neuvomme sinulle sopivalla tavalla Helposti Eläketietoa; eläkearviot Omat eläketietosi näet kirjautumalla palveluun verkkopankkitunnuksillasi Neuvontapalvelut eläkeneuvontaa, -arviot (suomeksi), (ruotsiksi) Asiakaspalvelupiste Varman yhteystiedot käyntiosoite: Salmisaarenranta 11, Helsinki postiosoite: PL 1, VARMA puhelinvaihde:

23 Hyvää työtä.

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläketurva VR-Yhtymä Oy 4.11.2010 Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläke muodostuu monesta palasta Eläketurva 2 Eläkkeen pohjana työansio Eläke kertyy vuosiansiosta ikää vastaavalla karttumisprosentilla

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Mikä on työeläke? Tämä julkaisu kertoo työeläkkeestä. Kun teet työtä ja saat palkkaa, sinulle kertyy työeläkettä. Ansaitset työeläkettä siis omalla työlläsi.

Lisätiedot

MERIMIESTEN OSA-AIKAELÄKE

MERIMIESTEN OSA-AIKAELÄKE MERIMIESTEN OSA-AIKAELÄKE 1 Merimiesten osa-aikaeläke Osa-aikaeläkkeen tarkoituksena on antaa vanhemmille työntekijöille mahdollisuus vähentää työpanostaan ja jäädä asteittain eläkkeelle. Tavoitteena on

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

Kevan eläketietoisku 2014 JHL 20.2.2014

Kevan eläketietoisku 2014 JHL 20.2.2014 Kevan eläketietoisku 2014 JHL 20.2.2014 Anni Aaltonen-Mäkelä 21.2.2014 1 23.10.2013 2 Kevan palvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä vanhuuseläkelaskuri osa-aikaeläkelaskuri

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

Vakuutuksen tekeminen... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

Vakuutuksen tekeminen... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2014 SISÄLLYS Hyvä asiakkaamme... 5 Hyvä tietää YEL-vakuutuksesta... 6 Verkkopalvelu helpottaa työtäsi... 8 Kenen pitää ottaa YEL-vakuutus?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 HYVÄ TIETÄÄ YEL-VAKUUTUKSESTA... 6 VERKKOPALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI... 8 KENEN PITÄÄ OTTAA YEL-VAKUUTUS?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA SISÄLTÖ 1 TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS...4 2 ETUUDET...4 3 OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN...5 4 TYÖTTÖMYYDEN ALKAESSA...6 5 RAJOITUKSET...7

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän YRITTÄJÄN eläke Yrittäjän YEL-eläke turvaa toimeentuloa silloin, kun yrittäjä täyttää eläkkeeseen oikeuttavan iän, yritystoiminta vähenee tai yrittäjätoiminta päättyy sairauden tai kuoleman vuoksi. Jos

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2015 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle MITEN ELÄKEVAKUUTUS JÄRJESTETÄÄN? MITÄ SE MAKSAA? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 Etuusopas 2008 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassa 2009 Kuvat: Olavi Mäki IAET-kassa on vuonna 1969 perustettu ylempien toimihenkilöiden tai vastaavassa asemassa olevien

Lisätiedot

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Lomakorvaukset, lomallelähtöraha Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Ansiopäivärahan

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN MITÄ ETUUKSIA TYÖTTÖMYYSKASSA MAKSAA? Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden johdosta ansiopäivärahaa, työvoimakoulutuksen ajalta koulutustukea, vuorotteluvapaan

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2009

Ansioturvan ABC 2009 Ansioturvan ABC 2009 Ansioturvan ABC 2009 SISÄLLYSLUETTTELO Päivärahan hakeminen Työssäoloehto Päivärahaoikeuden esteet Päivärahan suuruus Päivärahan kesto Oikeus soviteltuun päivärahaan Yrittäjien työttömyysturvasta

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Kunta-alan vanhuuseläkkeen määräytyminen

Kunta-alan vanhuuseläkkeen määräytyminen Kunta-alan vanhuuseläkkeen määräytyminen 31.10.2014 Hannele Kantanen Keva Lisätietoja: www.keva.fi Kevan eläkeneuvonta, puh. 020 614 2837 Suomen eläkejärjestelmä Perusturva Ansioturva Täydentävä turva

Lisätiedot

TYÖELÄKEUUDISTUS 2017. Kaakkois-Suomen aluetoimisto

TYÖELÄKEUUDISTUS 2017. Kaakkois-Suomen aluetoimisto TYÖELÄKEUUDISTUS 2017 Kaakkois-Suomen aluetoimisto Neuvottelutulos Eläkeuudistuksen sisältöä neuvotelleet työmarkkinoiden keskusjärjestöt EK, KT, SAK ja STTK ovat päässeet sopuun työeläketurvaan tehtävistä

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot