Lakimuutokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014"

Transkriptio

1 Lakimuutokset

2 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on jälkeen ollut yhden kalenteriviikon työssäoloehdon täyttävässä työssä Esimerkki: Henkilö on ollut työssä ajalla , eikä työtä ajalla ole ollut kuin 16 h. Kalenteriviikko ei täytä työssäoloehtoa, joten henkilön jäsenyysehto on 34 viikkoa Esimerkki: Henkilö on ollut työssä ajalla Koska hän on ollut jälkeen työssä vähintään yhden työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon, jäsenyysehto on 26 viikkoa 2

3 Työssäoloehto, palkanmääritys, omavastuuaika alkaen työssäoloehto, palkanmääritys ja omavastuuaika tulee erottaa toisistaan ja huomioida, että jokaiseen on omat erilliset säännöksensä Ensin tulee tarkastella täyttyykö henkilön työssäoloehto Mikäli työssäoloehto täyttyy, tulee sen jälkeen tarkastella, tehdäänkö palkanmäärittely vai ei Mikäli päivärahan määrittely tehdään, tulee erikseen vielä tarkistaa otetaanko omavastuuaika vai ei Muistettava lisäksi, että määrittelyn ja omavastuuajan puuttumisesta huolimatta enimmäisaikalaskurit nollataan joka kerta, kun työssäoloehto täyttyy 3

4 Työssäoloehto 1/3 Palkansaajan työssäoloehdon pituus lyheni 34 kalenteriviikosta 26 kalenteriviikkoon (n. 6 kk) Uutta lyhyempää työssäoloehtoa sovelletaan, kun henkilö on jälkeen ollut yhden kalenteriviikon työssäoloehdon täyttävässä työssä Esimerkki: Henkilö on ollut työssä ajalla (26 kalenteriviikkoa). Henkilöllä ei ole yhtään työssäoloehdon täyttävää kalenteriviikkoa jälkeen, työssäoloehto on 34 kalenteriviikkoa. Päivärahaa voidaan maksaa, kun henkilö on ollut työssä vähintään yhden kalenteriviikon. Esimerkki: henkilö on ollut työssä ajalla (27 kalenteriviikkoa). Koska henkilöllä on vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikkoa jälkeen, työssäoloehto no 26 kalenteriviikkoa. Päivärahaa voidaan maksaa heti mahdollisen omavastuuajan jälkeen. 4

5 Työssäoloehto 2/3 Säännös neljän peräkkäisen kalenteriviikon lukemisesta työssäoloehtoon, jos työaika yhteensä on vähintään 80 h jakautuneena kullekin kalenteriviikolle, poistui Korkeimmalla korotetulla palkkatuella tehty työ voi alkavasta kalenteriviikosta lukien kerryttää työssäoloehtoa kaikilta viikoilta (aiemmin työssäoloehtoon luettiin vain puolet em. työstä) 60 vuotta täyttäneen työnhakijan palkansaajan työssäoloehtoon voidaan lukea myös sellaiset täydet kalenteriviikot, joina henkilö on ollut TE-toimiston järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa Säännöstä sovelletaan vasta alkaen, eli säännös koskee 1957 tai sen jälkeen syntyneitä 5

6 Työssäoloehto 3/3 Yrittäjäkassasta palkansaajakassaan siirtyneille ei voida enää lukea hyväksi yrittäjäkassassa hankittua vakuutuskautta Aiemmin palkansaajan työssäoloehtoon voitiin tietyin edellytyksin lukea 10 viikkoa yrittäjäkassassa hankittua työssäoloehtoa ja jäsenyysaikaa Vastaavasti palkansaajakassasta yrittäjäkassaan siirtyneille ei voida enää lukea hyväksi palkansaajakassassa hankittua vakuutuskautta Aiemmin yrittäjän työssäoloehtoon voitiin tietyin edellytyksin lukea 6 kk palkansaajakassassa hankittua työssäoloehtoa ja jäsenyysaikaa 6

7 Päivärahan määrittely 1/6 Jos henkilön palkkaa on alennettu määräaikaisesti vuosina 2014 ja 2015 ja palkan alentaminen perustuu työnantajan TSL 7 luvun 3 :n mukaisten irtisanomisperusteiden nojalla tekemään yksipuoliseen päätökseen tai työnantaja ja henkilöstö ovat sopineet asiasta kirjallisesti ennen palkan alentamista, päiväraha määritellään palkan alentamista edeltävän tilanteen mukaan Sama säännös on ollut voimassa myös vuosina Mikäli palkan alentaminen on alkanut esim. vuonna 2012, eikä työssäoloehto ole tämän jälkeen täyttynyt kokonaisuudessaan palkan alentamisen jälkeen, voi vuosina voimassa ollut säännös tulla edelleen sovellettavaksi Mikäli palkan alentaminen on alkanut vuonna 2013, päiväraha määritellään alennetusta palkasta 7

8 Päivärahan määrittely 2/6 Kun päätös päivärahasta annetaan ensimmäisen kerran tai sen jälkeen, palkanmäärittelyssä otetaan huomioon palkat kokonaisuudessaan myös kahdesta tai useammasta työstä Esimerkki: Henkilöllä on 5 eri osa-aikaista opetustyötä. Työssäoloehto on täyttynyt ajalla em. töistä. Aiemmin työt luettiin työssäoloehtoon suhdelukujen mukaan enimmäistyöaikaan asti. Mikäli päätös päivärahasta annetaan tai sen jälkeen, päivärahan perusteeksi huomioidaan palkat kokonaisuudessaan kaikista osa-aikatöistä Mikäli päiväraha on jo määritelty ja asiasta on annettu päätös ennen , uutta säännöstä ei sovelleta, vaikka päivärahaa jouduttaisiin esim. takautuvasti maksettavien palkkojen vuoksi korjaamaan Kun päiväraha määritellään tai sen jälkeen, indeksitarkistus tehdään palkkaan jokaisen vuoden osalta erikseen, kun palkka on laskettu tarkastelujakson pidentämistä edeltäneeltä ajalta 8

9 Päivärahan määrittely 3/6 Päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, jos uudelleen lasketun palkan mukainen päivärahakauden enimmäisaika alkaisi vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos henkilön päivärahan perusteena oleva palkka on laskettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa Verrataan edellisen 500 pv päivärahakauden ensimmäistä maksettua päivää uuden 500 pv päivärahakauden ensimmäiseen maksettavaan päivään. Jos nämä päivät ovat vuoden sisällä, päivärahaa ei määritellä uudelleen Jos esimerkiksi ensimmäinen maksettava päivä olisi , päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei laskettaisi uudelleen, jos henkilö on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen, ja uuden 500 päivärahapäivän ensimmäinen maksettava päivä olisi viimeistään

10 Päivärahan määrittely 4/6 Työ päättynyt Työ Ei omavastuuaikaa Määrittely tehty, ova otettu Työssäoloehto täyttyy Maksatus alkaa Päivärahaa on maksettu ajalta Päivärahaa ei määritellä uudelleen, jos ensimmäinen maksettava päivä on vuoden sisällä edellisen enimmäiskauden alkamisesta (eli ensimmäisestä maksetusta päivästä) Maksaminen alkanut päivärahaa ei määritellä uudelleen, jos uuden työssäoloehdon mukainen ensimmäinen maksettava päivä on viimeistään maksatus alkaa , joten ei tehdä uudelleenmäärittelyä, eikä oteta omavastuuaikaa Työssäoloehdon täyttymisen vuoksi enimmäisaikalaskurit kuitenkin nollataan, vaikka päivärahaa ei määritellä uudelleen 10

11 Päivärahan määrittely 5/6 Työ päättynyt Työ Ova Määrittely tehty, ova otettu Työssäoloehto täyttyy Maksatus alkaa Päivärahaa on maksettu ajalta Maksaminen alkanut päivärahaa ei määritellä uudelleen, jos uuden työssäoloehdon mukainen ensimmäinen maksettava päivä on viimeistään Uuden työssäoloehdon mukaan ensimmäinen maksettava työttömyyspäivä olisi (vuoden rajaa katsottaessa ei huomioida omavastuuaikaa) tehdään uudelleenmäärittely ja otetaan omavastuuaika Työssäoloehdon täyttymisen vuoksi enimmäisaikalaskurit nollataan 11

12 Päivärahan määrittely 6/6 Työ päättynyt Työ Omavastuuaika Määrittely tehty, ova otettu Työssäoloehto täyttyy Maksatus alkaa Päivärahaa on maksettu ajalta Maksaminen alkanut päivärahaa ei määritellä uudelleen, jos uuden työssäoloehdon mukainen ensimmäinen maksettava päivä on viimeistään Uuden työssäoloehdon mukaan ensimmäinen maksettava työttömyyspäivä olisi (vuoden rajaa katsottaessa ei huomioida omavastuuaikaa) tehdään uudelleenmäärittely ja otetaan omavastuuaikaa Työssäoloehdon täyttymisen vuoksi enimmäisaikalaskurit nollataan 12

13 Omavastuuaika 1/3 Omavastuuaika asetetaan pääsääntöisesti kerran työttömyyspäivärahan enimmäisaikaa kohti Omavastuuaikaa ei kuitenkaan aseteta uudelleen, jos uudelleen lasketun palkan mukainen päivärahakauden enimmäisaika alkaisi vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos omavastuuaika on asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa Verrataan edellisen 500 pv päivärahakauden ensimmäistä maksettua päivää uuden 500 pv päivärahakauden ensimmäiseen maksettavaan päivään. Jos nämä päivät ovat vuoden sisällä, omavastuuaikaa ei aseteta uudelleen Jos esimerkiksi ensimmäinen maksettava päivä olisi , omavastuuaikaa ei asetettaisi uudelleen, jos henkilö on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen, ja uuden 500 päivärahapäivän ensimmäinen maksettava päivä olisi viimeistään

14 Omavastuuaika 2/3 Omavastuuaika lyhenee 7 päivästä 5 päivään, jos omavastuuajan ensimmäinen päivä on tai sen jälkeen Omavastuuaika on 7 täyttä työpäivää vastaava aika, vaikka osa omavastuuajasta kuluukin vuoden 2014 puolella Työ päättynyt Omavastuuaika Omavastuuaika on 5 täyttä työpäivää vastaava aika, koska omavastuuajan ensimmäinen päivä on tai sen jälkeen Työ päättynyt Omavastuuaika

15 Omavastuuaika 3/3 Työ päättynyt Ova Työ Ovaa ei oteta uudelleen Päivärahaa on maksettu ajalta Maksaminen alkanut omavastuuaikaa ei oteta uudelleen, jos uuden työssäoloehdon mukainen ensimmäinen maksettava päivä on viimeistään Uuden työssäoloehdon mukaan ensimmäinen maksettava työttömyyspäivä olisi (vuoden rajaa katsottaessa ei huomioida omavastuuaikaa ei oteta omavastuuaikaa Työ päättynyt Ova Työ Ova Maksaminen alkanut uuden työssäoloehdon mukaan ensimmäinen maksettava päivä olisi omavastuuaika otetaan uudelleen, koska edellisestä omavastuuajasta on yli vuosi 15

16 Esimerkki 1: määrittely ja omavastuuaika Päivärahan perusteena oleva palkka on viimeksi laskettu ja ansiopäivärahakausi on alkanut Työssäoloehto on täyttynyt uudelleen niin, että päivärahakausi alkaisi (vuoden rajaa katsottaessa ei huomioida omavastuuaikaa) Asetetaan kuitenkin uusi omavastuuaika, koska uusi päivärahakausi alkaisi ilman omavastuuaikaa ennen uuden lain voimaantuloa Omavastuuajasta johtuen enimmäisaika alkaa vasta , eli uuden lain tultua voimaan Enimmäisajan alkamisesta tai sen jälkeen seuraa se, että edellisen päivärahakauden alkamisesta on alle vuosi, joten päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei määritellä uudelleen, vaan maksamista jatketaan ns. kopiopalkan perusteella Hakijalle asetetaan siis omavastuuaika normaalisti, mutta päivärahaa ei lasketa uudelleen. Tästä johtuen päivärahan laskenta ja omavastuuaika menevät eri rytmissä, jos hakija täyttää työssäoloehdon alle vuoden välein 16

17 Esimerkki 2: määrittely ja omavastuuaika Päivärahan perusteena oleva palkka on viimeksi laskettu ja ansiopäivärahakausi on alkanut Henkilö jää työttömäksi ja työssäoloehto on täyttynyt uudelleen Henkilö ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi , joten päivärahakausi alkaa vasta uuden lain tultua voimaan henkilö on siis uuden lain soveltamisen piirissä Uusi päivärahakausi alkaa , eli alle vuoden kuluessa edellisen päivärahakauden alkamisesta ( ) Työssäoloehto täyttyy, joten laskurit nollataan Koska edellisen päivärahakauden alkamisesta on alle vuosi, päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei määritellä uudelleen, vaan maksamista jatketaan ns. kopiopalkan perusteella Myöskään omavastuuaikaa ei aseteta, koska edellisen päivärahakauden alkamisesta on alle vuosi 17

18 Esimerkki 3: määrittely ja omavastuuaika Päivärahan perusteena oleva palkka on viimeksi laskettu ja ansiopäivärahakausi on alkanut Työssäoloehto on täyttynyt uudelleen niin, että henkilö jää työttömäksi Henkilö on saanut taloudellista etuutta työsuhteen päättyessä ja jaksotus kohdistuu aikaan Uusi päivärahakausi alkaa jaksotuksen jälkeen (omavastuuaikaa ei huomioida vuoden rajaa laskettaessa), eli yli vuoden kuluessa edellisen päivärahakauden alkamisesta ( ) Työssäoloehto täyttyy, joten laskurit nollataan Koska edellisen päivärahakauden alkamisesta on yli vuosi, päivärahan perusteena oleva palkka määritellään uudelleen Myös omavastuuaika asetetaan uudelleen, koska edellisen päivärahakauden alkamisesta on yli vuosi 18

19 Enimmäisaika 1/4 Ansiopäivärahan enimmäisaika on edelleen 500 pv Enimmäisaika, jolta ansio-osaa maksetaan, voi sen sijaan vaihdella (300/400/500) työhistorian pituudesta ja TE-toimiston aktiivitoimista kieltäytymisen tai keskeyttämisen perusteella Kassa maksaa siis ansiopäivärahaa ja peruspäivärahan suuruista päivärahaa 80 % sääntö on edelleen voimassa ja sitä verrataan työttömyyspäivärahan enimmäisaikaan (500 pv) 19

20 Enimmäisaika 2/4 Kun enimmäisajan ensimmäinen maksettava päivä on tai sen jälkeen: Yli 3v. työhistorialla ansio-osan enimmäisaika on 500 pv Mikäli henkilö kieltäytyy TE-toimiston tarjoamista aktiivitoimista tai keskeyttää tällaisen työllistymistä edistävän palvelun ensimmäisen 250 päivärahapäivän aikana ilman hyväksyttävää syytä, lyhenee ansio-osa 100 päivällä, ellei hänelle ole maksettu työllistymistä edistävän palvelun ajalta korotettua ansiopäivärahaa vähintään 40 pv ensimmäisen 250 päivärahapäivän aikana Kassa maksaa tällöin 400 pv ansiopäivärahaa ja 100 pv peruspäivärahan suuruista päivärahaa 20

21 Enimmäisaika 3/4 Kun enimmäisajan ensimmäinen maksettava päivä on tai sen jälkeen: Alle 3v. työhistorialla ansio-osan enimmäisaika on 400 pv Kassa maksaa 400 pv ansiopäivärahaa ja 100 pv peruspäivärahan suuruista päivärahaa Mikäli henkilö kieltäytyy TE-toimiston tarjoamista aktiivitoimista tai keskeyttää tällaisen työllistymistä edistävän palvelun ensimmäisen 250 päivärahapäivän aikana ilman hyväksyttävää syytä, lyhenee ansio-osa 100 päivällä, ellei hänelle ole maksettu työllistymistä edistävän palvelun ajalta korotettua ansiopäivärahaa vähintään 40 pv ensimmäisen 250 päivärahapäivän aikana Kassa maksaa tällöin 300 pv ansiopäivärahaa ja 200 pv peruspäivärahan suuruista päivärahaa 21

22 Enimmäisaika 4/4 400 pv pv Ova pv TEP 50 pv 50 pv + karenssi Henkilö jäänyt työttömäksi Työhistoriaa alle 3 v., joten päivärahaa maksetaan yhteensä 500 päivältä, mutta tästä 400 päivää on ansiopäivärahaa ja 100 päivää peruspäivän suuruista päivärahaa Henkilölle maksetaan korotettua ansio-osaa työllistymistä edistävän palvelun (TEP) ajalta yhteensä 50 päivää Henkilö kieltäytyy TE-toimiston aktiivitoimesta ja hänelle asetetaan sen vuoksi karenssi, kun ansiopäivärahaa maksettu yhteensä 200 päivää Edelleen oikeus 400 päivältä ansio-osaan (+ 100 pv peruspäivärahan suuruiseen päivärahaan), koska korotettua ansio-osaa maksettu yli 40 päivää työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Jos korotettua ansio-osaa ei olisi maksettu lainkaan tai alle 40 päivää, lyhenisi ansiopäiväraha 300 päivään ja 200 päivää maksettaisiin peruspäivän suuruisena päivärahana 22

23 Korotettu ansio-osa työsuhteen päättyessä Korotettu ansio-osa työsuhteen päättyessä (20 pv) poistui Korotettua ansio-osaa työsuhteen päättyessä voidaan maksaa vain, jos päivärahan maksaminen on alkanut tai sitä ennen Mikäli korotetun ansiopäivärahan maksaminen 20 päivältä on alkanut tai sitä ennen, voidaan se maksaa loppuun (kuitenkin enintään saakka) Työ päättynyt Omavastuuaika Korotettu ansio-osa 20 päivältä Mikäli korotettua ansio-osaa 20 päivältä ei ole ehditty kokonaisuudessaan maksaa mennessä, oikeus loppuihin päiviin menetetään Työ päättynyt Omavastuuaika Korotettu ansio-osa Työ Korotettu ansio-osa (8pv) (6pv) 23

24 Korotettu ansio-osa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 1/2 Muutosturvan ansio-osa poistui Jatkossa kassa maksaa ansiopäivärahaa, korotettua ansiopäivärahaa tai peruspäivärahan suuruista päivärahaa Ansiopäivärahan ansio-osa on 45 %:a päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Ansio-osa on 3.429,30 (= 105 x perusosa 32,66 ) ylittävältä tulon osalta 20 % Korotetussa ansio-osa on 65 %:a päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Ansio-osa on 3.429,30 (= 105 x perusosa 32,66 ) ylittävältä tulon osalta 37,5 % Jos henkilö on vuonna 2013 saanut muutosturvan ansio-osaa tai korotettua ansio-osaa, etuuden suuruus ja nimike muuttuu tai sen jälkeiseltä ajalta maksettaviin etuuksiin automaattisesti 24

25 Korotettu ansio-osa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 2/2 Korotettua ansio-osaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta voidaan maksaa enintään 200 päivältä 200 päivän enimmäisaikaan luetaan mukaan myös ennen maksetut korotetut ansio-osat ja muutosturvan ansio-osat työllistymistä edistävien palveluiden ajalta Oikeus korotettuun ansio-osaan on tietyin edellytyksin työllistymistä edistävien palveluiden ajalta, jos näistä on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä vastaavassa suunnitelmassa Työllistymistä edistäviä palveluita ovat työnhakuvalmennus ja uravalmennus, työkokeilu ja koulutuskokeilu, työvoimakoulutus, työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu, maahanmuuttajan tuettu omaehtoinen opiskelu ja kuntouttava työtoiminta 25

26 Korotettu ansio-osa pitkän työuran päätyttyä 1/ voimaan tulleen lain mukaan oikeus korotettuun ansio-osaan pitkän työuran päätyttyä on, jos Henkilö on täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon; Työnantaja on irtisanonut työsuhteen, eikä irtisanominen ole johtunut työntekijästä; Henkilö on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi 60 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestä; Henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään 20 vuotta; ja Henkilö on ollut palkansaajakassan jäsen vähintään 5 vuotta Edellä sanottu koskee työsuhdetta, joka on päättynyt tai sen jälkeen. Mikäli työsuhde on päättynyt tai sitä ennen, sovelletaan edelleen vanhoja säännöksiä 26

27 Korotettu ansio-osa pitkän työuran päätyttyä 2/4 Työnantaja on irtisanonut toistaiseksi voimassa olleen työsopimuksen tai irtisanomisehdoin tehdyn määräaikaisen työsuhteen, eikä irtisanominen ole johtunut työntekijästä Enää ei edellytetä tuta-syitä Jos henkilö on irtisanomisen jälkeen tehnyt sopimuksen, jolla vähennetään hänen työsopimuslaista johtuvia oikeuksiaan, henkilöllä on edelleen oikeus korotettuun ansio-osaan pitkän työuran päätyttyä muiden edellytysten täyttyessä Työsuhteen päättymissyyn riitauttaminen ei vaikuta ansio-osan maksamiseen Oikeutta korotettuun ansio-osaan ei edelleenkään synny esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilö on itse irtisanoutunut; työsuhde on purettu; työnantaja ja työntekijä ovat yhteisesti sopineet työsuhteen päättämisestä; kyseessä on lomautus; työsuhde on irtisanomisaikaa noudattaen muutettu osa-aikaiseksi 27

28 Korotettu ansio-osa pitkän työuran päätyttyä 3/4 Henkilön tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon 60 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestä, jotta hänellä on oikeus korotettuun ansio-osaan Myös jatkossa työsuhteen päättymissyy selvitetään kassassa, pelkkä TE-toimiston lausunto asiassa ei riitä Mikäli työsuhde on päättynyt tai sitä ennen, sovelletaan vanhoja säännöksiä ja henkilöllä on oikeus korotettuun ansio-osaan pitkän työuran päätyttyä enintään 100 päivältä Mikäli työsuhde on päättynyt tai sen jälkeen, oikeus korotettuun ansio-osaan pitkän työuran päätyttyä on enintään 90 päivältä Jos korotetun ansio-osan maksaminen on aloitettu tai sitä ennen, etuuden suuruus muuttuu tai sen jälkeiseltä ajalta maksettaviin etuuksiin automaattisesti 28

29 Korotettu ansio-osa pitkän työuran päätyttyä 4/4 Kun työsuhde on päättynyt tai sitä ennen, voidaan maksaa korotettua ansio-osaa enintään100 päivältä Korotettu ansio-osa maksetaan saakka entisen korotetun ansio-osan suuruisena ja alkaen nykyisen korotetun ansioosan suuruisena Työ päättynyt Omavastuuaika Korotettu ansio-osa (100 pv) Kun työsuhde on päättynyt tai sen jälkeen, maksetaan korotettua ansio-osaa 90 pv ja kaikki nykyisen korotetun ansio-osan suuruisena Työ päättynyt Omavastuuaika Korotettu ansio-osa alkaen 29

30 Toimitusjohtajan oikeus ansiopäivärahaan Toimitusjohtajalla ei edelleenkään ole oikeutta ansiopäivärahaan lomautuksen ajalta Kyseessä ei ole työsuhde, joten toimitusjohtajaa ei voida lomauttaa työsopimuslain mukaisesti Vaikka enää ei edellytetä, että työnantaja irtisanoo työsuhteen tutasyistä, palkkatoimitusjohtajilla ei edelleenkään ole oikeutta korotettuun ansio-osaan pitkän työuran päätyttyä Koska toimitusjohtaja ei ole työsopimussuhteessa, ei työsopimusta näin ollen voida irtisanoa, eikä lain edellytys työsuhteen irtisanomisesta täyty Ns. palkkatoimitusjohtajalla voi kuitenkin olla muiden edellytysten täyttyessä oikeus ansiopäivärahaan työn päättyessä kokonaan Toimitusjohtajasopimus tai muu toimisopimus voi siis sisältää työsopimuslain mukaisia ehtoja, joiden perusteella työssäoloehto täyttyy ja päiväraha voidaan määritellä 30

31 Sovittelu: 300 euron suojaosa 1/2 Etuuksiin, jotka maksetaan tai sen jälkeiseltä ajalta, sovelletaan 300 euron suojaosaa kuukaudessa Suojaosa on neljän peräkkäisen kalenteriviikon jaksolla 279 euroa Erityiseltä sovittelujaksolta maksettu tulo muutetaan ensin laskennalliseksi työtuloksi ja sovittelussa huomioidaan se osa, joka ylittää 300 euroa Täydestä päivärahasta vähennetään puolet työ- tai yritystulosta, joka ylittää suojaosan Esim. Henkilö saa palkkaa osa-aikatyöstä 350 euroa. Huomioitava tulo on siis 50 euroa 300 euron suojaosa koskee kaikkea tuloa: palkkatulo, yritystulo ja oman työn tulo Suojaosa koskee kaikkia, eli ei ole väliä onko kyseessä kokonaan työtön vai lomautettu henkilö 31

32 Sovittelu: 300 euron suojaosa 2/2 Esimerkki: Hakemus ajalta Osa-aikatyö, palkka 500 euroa Otetaan huomioon 300 euron suojaosa, eli vain 300 euron ylittävä osa (200 euroa) huomioidaan sovittelussa normaalien sovittelusäännösten mukaisesti 200 euroa x 50 % = 100 euroa (puolet saadusta tulosta vähentää päivärahan suuruutta) 100 euroa : 21,5 pv = 4,65 euroa (vähentävä vaikutus/pv) 32

33 Sovittelu: enimmäismäärä Laissa on ns. enimmäismäärää koskeva säännös, jonka mukaan päivärahan ja työtulon yhteissumma ei saa olla suurempi kuin se palkka, jonka perusteella päiväraha on määritelty STM:n uuden antaman ohjeistuksen mukaan enimmäismäärää koskevaa sääntöä ei sovelleta, jos työtulot ovat alle 300 kuukaudessa tai 279 euroa neljän peräkkäisen kalenteriviikon aikana Sen sijaan kun tulot ylittävät 300/279 euroa, kaikkiin tuloihin sovelletaan enimmäismäärää koskevaa sääntöä Jos tulot 299 euroa, enimmäismäärää koskeva sääntö ei sovellu, mutta jos tulot 301 euroa, enimmäismäärää koskeva sääntö soveltuu koko summaan, eli 301 euroon, ei pelkästään 300 euron ylittävään osaan 33

34 Lisäpäivät Henkilölle voidaan maksaa enimmäisajan estämättä ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jona hän täyttää 65 vuotta, jos hän on syntynyt: vuosina ja jos hän on täyttänyt 59 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä; vuosina ja jos hän on täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä; vuonna 1957 tai sen jälkeen ja täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä Vaikka 500 päivän enimmäisajan viimeiset 100 päivää olisi maksettu peruspäivärahan suuruisena, lisäpäivät maksetaan kuitenkin ansio-osan suuruisena 34

35 Muuta Vuorottelukorvauksen määrää laskettaessa palkasta tai muusta työtulosta ei vähennetä voimaan tullutta 300 euron suojaosaa, eli vuorottelukorvauksen määrä lasketaan samoin kuin ennenkin Kassa ei tarvitse enää asianosaisen suostumusta asian uudelleen ratkaisemiseen, jos etuutta on maksettu virheellisesti hakemuksessa annettujen virheellisten tietojen vuoksi ja päätös on sen takia poistettava 35

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi Vuorotteluvapaa te-palvelut.fi Työnhakijan ja työnantajan vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelu sopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta Hanna Kurtto Roikkolomautuksesta 1. Johdanto 1.1. Yleistä lomauttamisesta Työsopimuslain 5 luvun 1 :n 1 momentin mukaan lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään

Lisätiedot

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto: Yksin ei riitä rahkeet 2. Virvon työsuhde- ja palkanlaskentapalvelut 3. Asiantuntija-artikkeli:

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva - - - Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus fftyö- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin

Lisätiedot

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Artikkeli on julkaistu Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirjassa 2003 2004 (Helsinki

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa Kuntatyönantaja lomauttaa minut tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa varten Lomauttamisen perusteet Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 VUOSIEN 2007-2010 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...5 1

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot