Tietoliikennepalvelut ajalle , optiot vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 1 (11) Tietoliikennepalvelut ajalle , optiot vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Kysymys 1: Onko tarjouksen jättämiselle mahdollista saada lisäaikaa? Vastaus: Ei ole. Kysymys 2: Liitteessä 4 on mainittu asiakasliittymissä tilaajan kotilaajakaistat. Voiko niistä saada osoitelistaa saatavuuskyselyä varten? Vastaus: Osoitelistaa ei voida antaa. Kotilaajakaistat sijaitsevat Oulun ja lähikuntien alueella. Kysymys 3: Tuleeko tarjoajan tarjota yhteyksiä liitteessä 4 mainittujen asiakasliittymien katuosoitteisiin ja kysytyillä kapasiteeteilla, vai tarjotaanko palvelu Tilaajan nykyisillä yhteyksillä? Vastaus: Kts. liite 1. asiakasliittymät palvelu ja liite 5. Tuleeko tarjoajan tarjota tilaajalle internetliittymiä (kapasiteettia, IP-transit) vai tarjotaanko palvelu Tilaajan nykyisille internetliittymille? Vastaus: liite 1. asiakasliittymät palvelu ja liite 5. Kysymys 4: Tarjouspyynnön kohdissa 3.1 ja 4.2 todetaan, että tarjoushinnat ilmoitetaan kiinteinä. Jos tilaajan L3- ja L2 -tason kokonaisratkaisu laajenee sopimuskauden aikana ja se vaatii enemmän työtä, onko tarjoajalla oikeus korjata hintoja vastaamaan uutta työmäärää? Vastaus: Kts. tarjouspyynnön kohdat 3.1 ja 4.2 Vai voiko hinnat ilmoittaa yksikköhintoina esim. x euroa / henkilötyöpäivä? Vastaus: Kts. tarjouspyynnön kohdat 3.1 ja 4.2 Kysymys 5: L3 ja L2 -tason palvelun arvioitu laajuus tällä hetkellä on 5 htp / viikko. Miltä osin tämä työ tehdään yleensä ns. virka-aikaan? Vastaus: Kts. liite1. L3 ja L2 tason palvelu

2 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 2 (11) Kysymys 6: L3 ja L2 -tason palvelun ja valvontapalvelun vaatimuksissa puhutaan kahden tunnin vasteajasta. Tarkoitetaanko vasteajalla tässä tapauksessa sitä, että vian rajaus- ja korjaustoimenpiteet on aloitettava tuon ajan sisällä? Vastaus: Kyllä Kysymys 7: Pakottavissa vaatimuksissa on mainittu, että tarjoaja tarjoaa kriittisiin osiin korjaus-, ylläpito- ja tukipalvelua kahden tunnin vasteajalla tarvittaessa paikan päällä. Tarkoitetaanko vasteajalla tässä tapauksessa sitä, että vian rajaus- ja korjaustoimenpiteet on aloitettava kahden tunnin sisällä? Tällainen työ voidaan yleensä aloittaa ns. etänä. Vastaus: Kyllä Kysymys 8: Pakottavissa vaatimuksissa on mainittu, että tarjoajalla on oltava asiantuntija- ja ylläpitoresurssit, jotka pystyvät tulemaan kahden tunnin vasteajalla paikan päälle. Tarkoittaako tämä kaikkia tarjouspyynnön osa-alueita ja millä palveluajalla? Vastaus: Kts. liite1 Palvelut -kohta. Jos tilaajan yksittäinen tarve ei edellytä fyysistä paikallaoloa (esim. laiteasennukset ja - korjaukset), niin voidaanko työtä suorittaa myös etänä? Vastaus: Kyllä Kysymys 9: Ostetaanko uudet asennettavat verkkolaitteet tässä tarjouskilpailussa valittavalta toimittajalta? Vastaus: Ei Kysymys 10: L3 ja L2 tason palvelut: Tilaaja edellyttää kriittisiin osiin, joita ovat runko, core, konesaliinfra ja asiakasliittymät, korjaus-, ylläpito- ja tukipalvelua kahden tunnin vasteajalla. Korjauspalveluun liittyen, halutaanko että toimittaja hoitaa varalaitepalvelun, vai onko tilaajalla laitteiden omistajana omat varalaitteet ja tukisopimukset laitetoimittajien kanssa? Vastaus: Toimittaja ei hoida varalaitepalvelua.

3 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 3 (11) Kysymys 11: Tietoliikennepalvelut: Tilaajan verkkoon on rakennettu useita kumppani- ja yhteistyötahojen tietoliikenneyhteyksiä mm. kahdennetut yhteydet PPSHP:n muihin sairaaloihin (Oulaskangas, Visala, Psykiatrianklinikka ja Tahkokangas), alueen kuntiin, terveyskeskuksiin sekä yhteydet muihin sairaanhoitopiireihin, jotka on toteutettu operaattorin L2 ja MPLS L3 -tekniikalla. Tästä voi tulkita, että kahdennetut yhteydet on sairaaloiden lisäksi toteutettu myös kuntiin, terveyskeskuksiin ja sairaanhoitopiireihin. Saammeko listan osoitteista, joihin halutaan kahdennettua yhteyttä. Vastaus: Kts. liite 4 ja liite 1. Päätetään erikseen kulloisenkin yhteyden osalta, huomioiden kriittisyys sekä asiakkaan vaatimukset ja tekniset mahdollisuudet. Onko varayhteys toteutettu samalla nopeudella kuin pääyhteys? Vastaus: Ei Kysymys 12: OTT ja hankintarengas voivat liittyä hankintaan. Saisimmeko kuvaukset ja volyymit myös näistä ympäristöistä joihin toimittaja sitoutuu tarjouksessa? Vastaus: OTT:lle varataan tarjouspyynnössä mahdollisuus liittyä PPSHP:n kilpailuttamaan hankintaan mainitsemalla se tarjouspyynnössä. Mikäli OTT päättää liittyä hankintaan, palvelun tuottajan kanssa käydään tarkentavat neuvottelut, joissa mm. ympäristöt ja volyymit käydään läpi. Palvelun tuottajan on sitouduttava noudattamaan samoja sopimusehtoja ja hinnoitteluperiaatteita kuin PPSHP:n sopimuksessa. Tässä vaiheessa kysyttyjä kuvauksia ja volyymeja ei voida toimittaa. Kysymys 13: Laatu: nopeaa ylläpito- ja asiantuntijapalvelua (tarjouspyyntö kohta 3.2). Saisimmeko tarjouspyyntöön täsmennyksen kunkin palvelukohteen kriittisyysluokasta (kriittinen, normaali) ja näille kriittisyysluokille erikseen vaadittavat palveluajat ja vasteajat? Vastaus: Kts. tarjouspyynnön liite 1 (palvelut-kohta) ja liite 5. Kysymys 14: Liite 5 Pakottavat vaatimukset sisältää kuusi riviä "Hankinta- ja kaupalliset ehdot". Sisältyvätkö kaikki kohdan 4.3 tarkoittamat ehdot näihin riveihin? Vastaus: Kohdan 4.3 kaupalliset ehdot sisältyvät näihin riveihin. Kysymys 15: Pitääkö laitehuoltojen sisältyä hintoihin? Vastaus: Kts. tarjouspyynnön kohdat 3.1 ja 4.2. Laitehankinnat ja huoltosopimukset eivät sisälly tämän tarjouspyynnön piiriin.

4 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 4 (11) Kysymys 16: Ovatko varalaitteet asiakkaalla vai onko toimittajan huomioitava ne hinnoittelussa? Kysymys 17: Vastaus: Toimittaja ei hoida varalaitepalvelua. Palvelun tuottamisessa käsitellään potilas- ja e-reseptitietoja, tuleeko tarjoajalla olla Kantasertifiointi? Vastaus: Ei Kysymys 18: Tilaaja tekee yhteistyötä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Vika- ja korjaustilanteissa tarjoajalta edellytetään yhteistyötä tilaajan yhteistyökumppaneihin jo sovittujen ja yhteisesti sovittavien käytäntöjen mukaan. Onko jo valmiiksi sovitut käytännöt kirjattuna ja julkisesti saatavissa? Kysymys 19: Vastaus: Osittain ei julkisesti saatavilla Liite1 L2 - L3 tason palvelu: Uusien asennettavien laitteiden määrä vuodessa on 30 % nykyisestä laitekannasta. Sisältyykö näiden laitteiden hankinta ja ylläpito tämän sopimuksen piiriin? Vastaus: Laitehankinnat ja huoltosopimukset eivät sisälly tämän tarjouksen piiriin. Laitteet tulevat L3 ja L2 tason palvelun piiriin. Kts. liite L3 ja L2 tason palvelu. Kysymys 20: Kysymys 21: Liite1: Asiantuntijapalvelu: Palvelu koostuu proaktiivisesta ja reaktiivisesta asiantuntijatyöstä 2 htp/viikko. Onko tämä työ velvoitettu tekemään tilaajan omissa tiloissa? Vastaus: Kts. Liite 1. asiantuntijapalvelu Liite1: Asiakasliittymät: Tarjoajan tulee tarjota tilaajalle kahdennetun Internet liittymän palvelua. Tuleeko nämä tarjota kahden eri operaattorin fyysisiä kytkentäreittejä pitkin? Vastaus: Ei

5 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 5 (11) Kysymys 22: Liite 4: asiakasliittymät WAN yhteyksien osalta ei kerrota, halutaanko L2 (VPLS) vai L3 (MPLS) yhteyksiä operaattorin omilla aktiivilaitteilla. Vastaus: Kts. Liite 1. asiakasliittymät palvelu Onko listalla ilmoitetut yhteydet kaikki varmistettuja ja reduntanttisia? Vastaus: Ei kaikki. Mitä tasolla varmistusta halutaan aktiivilaitteet varmistettu, mutta samassa kuitukaapelissa vaiko kuidut myöskin varmistettu ja lisäksi eri kautta? Vastaus: Mahdollisuuksien mukaan aktiivilaitteet varmistettu ja eri kuitureitit. Mitä eri vaihtoehdot käytännössä tarkoittaa Kiinteä (74kpl), Client 360kpl), MPLS (20kpl)? Vastaus: Kts. Liite 1 ja 2. Kotilaajakaista-yhteydet: Osoitteet (katuosoite, postitoimipaikka, paikkakunta) Vastaus: Osoitelistaa ei voida antaa. Kotilaajakaistat sijaitsevat Oulun ja lähikuntien alueella. Kunkin osoitteen haluttu kapasiteetti vai saatavissa oleva? Vastaus: Osoitelistaa ei voida antaa. Kotilaajakaistat sijaitsevat Oulun ja lähikuntien alueella. Saatavissa oleva. Kysymys 23: Milloin tarjouspyynnön mukaiset palvelut pitää olla viimeistään käyttöönotettu? Kysymys 24: Vastaus: Hankintakausi alkaa , jolloin palvelujen pitäisi olla hankintayksikön käytettävissä. Sopimusneuvottelussa tarkennetaan lopullinen aikataulu. Liite 5 Tarjoaja toimittaa tilaajalle vpn -palvelut. Voitteko tarkentaa, mitä vpn-palvelu pitää sisällään - laitteet (palomuurit, VPN-konsentraoottrit) ohjelmistot, jne? Vastaus: Kts. Liite 1. asiakasliittymät palvelu ja liite 2.

6 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 6 (11) Kysymys 25: Tarjouspyyntö: Oulun tietotekniikalla (OTT) ja sen hankintarenkaalla on mahdollisuus liittyä hankintaan. Voidaanko näiden asiakkuuksien ympäristöjä kuvata tässä yhteydessä? Toimitaanko niissä samalla toimintaperiaatteella eli olemassa olevan ympäristön haltuunotto ja kehittäminen, asiakkaan omilla laitteilla? Voiko tarjoaja vaikuttaa haltuun otettavaan kokonaisuuteen jota ei yhtään tunne ja pitääkö niihin sitoutua täysin? Vastaus: ks. kysymys 12 Kysymys 26: Tarjoajan on ilmoitettava seuraavista palveluista hinta (palvelu/euroa/kk): 1. L3 ja L2 tason palvelu 2. Asiantuntijapalvelu 3. Valvontapalvelu 4. Asiakasliittymät-palvelu Vertailtava hinnoittelu on jaettu neljään osakokonaisuuteen, mutta ei ole aukaistu tarkemmin mitä nämä osakokonaisuudet sisältävät. Tällöin syntyy tilanne jossa asiakas ei voi vertailla eri tarjouksien hintoja/sisältöä keskenään yksiselitteisesti. Esim. liittymät pyydetään kahdennettuina redundanttisina (osio 4), mutta ei mainita ylläpito SLA-tasoja tai verkkoon liitetään uusia valvontapalvelun alaisia laitteita (osio 3), niin mikä on laitteiden kokonaismäärä ja vaatimukset. Vastaus: Kts. Liite 2 Voisiko hinnoittelu-exceliä tarkentaa yksiselitteisemmin mitä kunkin osa-alueen palvelulta minimissään vaaditaan? Vastaus: Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on kuvattu palveluajat, vasteajat, ympäristö ja muut oleelliset tiedot tarjouksen tekemiseksi. Hinnoittelu on annettava tarjouspyynnön kohdan 3.1 mukaisesti. Hinnan jakaantuminen kunkin palvelun kohdalla voidaan eritellä tarkemmin excel-taulukkoon ja erittelyä varten voi lisätä rivejä tarpeen mukaan. Taulukosta täytyy käydä selvästi ilmi kunkin palvelun loppusumma. Loppusummassa on oltava mukana kaikki hankintayksiköltä veloitettavat maksut ja kulut.

7 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 7 (11) Kysymys 27: Tarjouspyyntö: Siltä osin kuin hankinnan ehtoja ei ole määritelty tässä tarjouspyynnössä tai sen liitteissä, noudatetaan voimassa olevia julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE2009 palvelut). Voidaanko tarjouksessa/sopimuksessa käyttää JIT 2007-ehtoja tai vaihtoehtoisesti asettaa rajausehdotuksia JYSE2009-ehtoihin? Vastaus: Yleisinä sopimusehtoina käytetään JYSE2009 Palvelut-sopimusehtoja, joihin ei hyväksytä rajauksia. Kysymys 28: Tarjouspyynnössä pyydetään toimittamaan voimassa olevat esitteet ensisijaisesti suomen kielellä palvelukuvaukset suomen kielellä. Tarkoitetaanko esitteillä toimittajan vakioitujen palveluiden kuvauksia vai laitetoimittajan esitteitä? Vastaus: Esitteillä tarkoitetaan sekä palvelun tuottajan omia esitteitä että mahdollisia laitetoimittajien esitteitä. Tarkoitetaanko palvelukuvauksilla tarjottavien ratkaisujen asiakaskohtaisia kuvauksia (juuri tähän tarjouspyynnön osa-alueeseen räätälöityjä) vai toimittajan yleisiä vakioituja palveluidensa kuvauksia? Vastaus: Palvelukuvauksella tarkoitetaan tarjottavien ratkaisujen asiakaskohtaisia kuvauksia (juuri tähän tarjouspyynnön osa-alueeseen räätälöityjä). Kysymys 29: Liite 5: Tilaajalta vaadittavat työt on eritelty palvelukuvauksissa Tarjous: Asiakkaalta vaaditut resurssit Tarkoitetaanko näillä käyttöönoton ja/tai sopimusaikaisen ylläpidon osalta? Vastaus: Molempien osalta. Kysymys 30: Liite 1: Tilaaja ei sitoudu vaihtamaan omia sisäverkon /asiakasrajapinnan puolella olevia laitteita. Tämä tarjouspyyntö koskee tilaajan omia asiakaslaitteita. Mikäli tarjoaja haluaa rakentaa ja konfiguroida yhteydet muiden kuin nykyisten liittymien tai laitteiden mukaisesti, on siitä tehtävä toimintamalli tai suunnitelma, josta ilmenee kustannukset, resurssit, aikataulu ja mahdollinen migraatio. Liite 5: Tarjoaja sitoutuu toiminnallaan täysin tukemaan ja ylläpitämään tilaajan nykyistä tietoliikenneinfraa.

8 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 8 (11) Liitteessä 1 ja 5 vaaditaan olemassa olevan ympäristön säilyttämistä, mutta kuitenkin annetaan toimittajalle mahdollisuus rakentaa ja konfiguroida muullakin tavalla kuin nykyinen ratkaisu, mikäli siitä on suunnitelma. Onko siis mahdollista muuttaa olemassa olevaa ympäristöä? Vastaus: On, tarjouspyynnön mukaisesti. Kts. Liite 1. Palvelut Esim. WAN-verkon osalta kaikki operaattorit käyttää omia aktiivilaitteita ja yhteyksiä eivätkä niitä vuokraa toisille. Missä menee asiakkaan omien - ja nykyisen operaattorin laitteiden välinen rajapinta? Vastaus: Kts. liite 2. Looginen verkkotopologia ja esimerkiksi fyysinen verkkotopologia kuva ekstranet-kytkentämalli1/2. Kysymys 31: Liite 1: Palvelujen toteuttamisesta vastaavien henkilöiden ja heidän varahenkilöidensä tulee olla vakituisia, nimettyjä ja heidän ammatillisesta pätevyydestään tulee toimittaa todistus/selvitys/mahdolliset sertifikaatit. Tarjoajan on osoitettava vastuuhenkilö ja varahenkilö, joka vastaa palvelun työnjohdosta sekä prosessien kehittämisestä yhteistyössä PPSHP:n tietohallinnon kanssa. Liite 5: Nimetyt asiantuntijat ja niiden varahenkilöt on ilmoitettu Liite 3: Tarjoaja on nimennyt asiakkuutta hoitavat resurssit ja kuvannut toimintamallin. Erityisesti arvostetaan kuvauksen selkeyttä asiakkuuden hoitamiseksi, ylläpitämiseksi ja mittaamiseksi. Tuleeko tarjoajan nimetä henkilöt jo tarjoukseen vai riittääkö, että nimetään sopimuksen solmimisen yhteydessä? Vastaus: Kts. Liite 5. Mitä henkilöitä (roolit) tulee nimetä ja miten monta? Vastaus: Kts Liite 1. palvelut-kohta. Kts. liite 5. Kysymys 32: Liite 5: Tarjoajalla on asiantuntija- ja ylläpitoresurssit, jotka pystyvät tulemaan kahden tunnin vasteajalla paikan päälle. Tarjoaja tarjoaa kriittisiin osiin korjaus-, ylläpito- ja tukipalvelua kahden tunnin vasteajalla tarvittaessa paikan päällä. Mitä resursseja tarvitaan paikanpäälle 2h vasteajalla ja millä palveluajalla (esim. 8-16)? Vastaus: Kriittiset osat 2h vasteajalla 24/7. Resurssit tarvittaessa paikanpäällä.

9 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 9 (11) Tarkoitetaanko tällä sitä, että toimittajan valvontapalvelun havaitessa vian em. ajankohdan ulkopuolella, toimittajan asiantuntijoiden ei tarvitse olla paikalla PPSHP:llä kahden tunnin kuluessa vian havainnoinnista mainitun ajankohdan ulkopuolella? Vastaus: Tarkoitetaan, viankorjaus on aloitettava kriittisiin osiin 2 h vasteajalla. Mikäli viankorjaus voidaan aloittaa/suorittaa etänä, ei tarvitse olla paikanpäällä. Kts. Liite 5. ja liite1 L3 ja L2 tason palvelu Kysymys 33: Liite 1: Valvontapalvelu täytyy olla toteutettu 24/7 periaatteella eli tilaajan tuotantokriittisiä verkonlaitteita ja palveluita sekä niiden käytettävyyttä ja kuormaa tulee seurata kokoajan Tilaaja edellyttää kriittisiin osiin, joita ovat runko, core, konesali-infra ja asiakasliittymät, korjaus-, ylläpito- ja tukipalvelua kahden tunnin vasteajalla. Palveluaika tilaajan tuotantokriittisiin osiin on 24/7 periaatteella. Voitteko tarkentaa mitkä ovat tuotantokriittisiä verkkolaitteita ja palveluita? Vastaus: Kts. liite1 L3 ja L2 tason palvelu. Ja esim. liite 2. kuormantasaus. Kysymys 34: Liite 5: Tarjoaja pystyy varaamaan henkilöresurssin tarvittaessa tilaajan toimipisteeseen. Mitä resurssia (roolia) tarkoitetaan ja tuleeko hänen olla fyysisesti asiakkaan toimipisteessä/ toimipisteissä? Vastaus: Kts. liite1. Palvelut. Mikäli palvelu(t) sitä edellyttää. Onko kyseessä viankorjaus/ylläpito vai konsultointi erikseen laskutettavana? Millä palveluajalla (esim. 8-16)? Vastaus: Kts. Liitteet 5 ja liite 1. Kysymys 35: Liite 5: Tarjoaja tarjoaa korjaus-, ylläpito- ja tukipalvelua virka-aikana klo Miten olemassa olevien tietoliikennelaitteiden huoltosopimukset on tällä hetkellä järjestetty? Vastaus: Tilaajalla on huoltosopimus.

10 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 10 (11) Millä tukitasoilla laitteiden huoltosopimukset ovat ja miten varalaitejärjestelyt on toteutettu? Vastaus: Tällä hetkellä kriittisissä laitteissa on 4 tunnin vasteaika, sopimuksessa mukana varalaitepalvelu. Onko asiakkaalla itsellään omistamiensa laitteiden varaosapalvelu? Vastaus: Tilaajalla on osasta L2-tason laitteista omia varalaitteita. Miten huoltosopimusjärjestelyt on ajateltu järjestettävän jälkeen? Vastaus: Tilaaja tekee huoltosopimusjärjestelyt laitetoimittajan kanssa. Säilyvätkö laitehuoltosopimukset nykyisellä palveluntarjoajalla vai onko sopimukset tarkoitus siirtää tulevan palveluntarjoajan alaisuuteen? Vastaus: Eivät säily nykyisellä palveluntarjoajalla, ei ole tarkoitus siirtää. Tullaanko uudet laitteet, (noin 30 % vuodessa nykytasoon verrattuna), erikseen kilpailuttamaan aina hankintojen yhteydessä, vai solmitaanko niistä oma hankintasopimus tämän tarjouskilpailun voittaneen tahon kanssa? Vastaus: Laitehankinnat ja huoltosopimukset eivät sisälly tähän hankintaan. Entä uusien ratkaisujen huoltosopimuksista? Vastaus: Laitehankinnat ja huoltosopimukset eivät sisälly tähän tarjouspyyntöön / hankintaan. Kysymys 36: Liite 2 Valvonta palvelu: Tarjouksessa pyydetään valvontapalvelua, L2 ja L3 tukea sekä asiantuntijapalveluita. Tarkkaan ei selviä minkä palveluiden tehtävänä on tehdä laitteisiin konfiguraatiomuutokset eli ns. muutoshallintaa. Onko muutoshallinta vain tarjoajan vastuulla vai osallistuvatko muutoshallintaan myös asiakkaan omat resurssit. Vastaus: Kts. liite1 L3 ja L2 tason palvelu. Kts. Liite 1. palvelut Kysymys 37: Tuleeko access-tasolle kytketyt LVI, kulunvalvonta, mobiliteetti ja mittalaitteet saada valvonnan piiriin? Vastaus: Ei

11 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 11 (11) Kysymys 38: Tarjouspyynnössä ei ole kuvattu asiakkaan ja palvelun tarjoajan välistä työnjakoa. Mitkä asiat toimittaa palvelun tarjoaja ja mitkä asiat asiakkaan omat resurssit? Vastaus: Kts. Liite 1. Palvelut ja liite 5. Kysymys 39: Millaiset resurssit asiakkaalla on tällä hetkellä käytössä verkon laitteiden ylläpitoon? Vastaus: Tilaajan resurssit henkilöä. Millaiset niiden on ajateltu olevan jälkeen? Vastaus: Samanlaiset. Kysymys 40: Tarjoajaa pyydetään sitoutumaan tuleviin ratkaisuihin liittyviin asiantuntijapalveluihin? Millä tavoin toimittajan ja asiakkaan välillä tullaan sopimaan tulevaisuuden laiteratkaisuista? Vastaus: Kts. liite1. palvelut. Laitehankinnat eivät sisälly tähän hankintaan. Kysymys 41: Osa laitteista on elinkaarensa lopussa (esim PIX-palomuurit). Millä tavoin on tarkoitus sopia tai varmistua siitä, että verkossa käytetään kurantteja laitteita, joille on saatavissa laitevalmistajien tukea tarvittaessa? Vastaus: Laitehankinnat ja huoltosopimukset eivät sisälly tähän hankintaan. Kts. liite 5 ja liite 1. palvelut Kysymys 42: Erityisesti arvostetaan sitä, miten tarjoaja on palvelukuvauksissa kertonut miten heidän ratkaisut tukevat alueellista toimintaa ja millä tavalla tilaajan kehittämiskohteet on huomioitu. Voitteko tarkentaa mitä tarkoitetaan laadullisissa arvioinneissa kohdalla: ratkaisut tukevat alueellista toimintaa sekä mitä kehittämiskohteita erityisesti tässä yhteydessä tarkoitetaan? Vastaus: Kts. liite 1. ja liite 2. kehityskohteet

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Halllintopalvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä puh. (019) 2645 000 23.9.2011. IT käyttöpalvelut

Mäntsälän kunta Halllintopalvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä puh. (019) 2645 000 23.9.2011. IT käyttöpalvelut IT käyttöpalvelut 2 Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Lähtötilanne... 4 3.Tavoite... 6 3.1 Työasemien tukipalvelut... 6 3.2 Mobiililaitteiden hallinta... 7 3.3 Palvelimien valvonta- ja hallintapalvelu...

Lisätiedot

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E4353 1 (38) Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Tarkennus tarjouspyynnön

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä

Lisätiedot

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti.

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti. 1 (7) Vastauksia kysymyksiin koskien tarjouspyyntöä johdon raportointipalvelusta KYSYMYS: Sivu 1 YTHS haluaa ostaa palveluna johdon raportointipalvelun määrittelemänsä tasapainotetun tuloskortin pohjalta,

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

Vastaus: Jokaiselle yhtiölle tulee erilainen laskujen ulkoasu. Vastaus: Laskutusjärjestelmät tuottavat laskun pdf-kuvan.

Vastaus: Jokaiselle yhtiölle tulee erilainen laskujen ulkoasu. Vastaus: Laskutusjärjestelmät tuottavat laskun pdf-kuvan. 1) Tarjouspyynnössä kerrotaan, että alkuvaiheessa mukaan tulee konserniyhtiöistä Raahen Vesi Oy ja Raahepolis Oy. Tuleeko kiinteään tarjoushintaan kuulua laskujen erilaiset ulkoasut kyseisten yhtiöiden

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus 31.3.2010 PALVELUNTUOTTAJIEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET: Kysymykset ja vastaukset on ryhmitelty sisällön mukaan seuraavasti: 1. Kelpoisuusehdot 2. Lomakkeet 3. Toimitila

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

LIITE 1: TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET

LIITE 1: TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 1 (15) : TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET 1. TIETOVERKON PERIAATE JA ARKKITEHTUURI Alueverkon tavoitteena on rakentaa sellainen tietoliikenteen

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki 5.11.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Sopimukset ja hankinnat ohje V 1.0 5.11.2013 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puh 09 160 01 tai 09 578

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Tekijät Seppo Alatörmänen Aimo Honkavuori Antero Isola Jussi Rantamo Jukka Rinne 2014 Kuvat Antero Isola Jussi Rantamo Fotolia.com Taitto 3D Verstas / Janne Juopperi

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Hankinnan kohteen kuvaus Perustietotekniikan palvelut

Hankinnan kohteen kuvaus Perustietotekniikan palvelut Liite 1 1 (17) Hankinnan kohteen kuvaus Perustietotekniikan palvelut Liite 1 2 (17) Sisällys 1 Nykytilan kuvaus 3 1.1 Tekesin nykyisen palvelutuotannon poikkeamia yleisesti palvelutuotannossa käytettyihin

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely SerAPI projekti Yhteyshenkilö Mika Tuomainen (Mika.Tuomainen@uku.fi) Dokumentin versio 1 Päiväys 30.12.2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Määrityksen

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden laajakaistatuen hakumenettely on kaksivaiheinen. Tämä hakuilmoitus koskee hakumenettelyn ensimmäistä vaihetta.

Haja-asutusalueiden laajakaistatuen hakumenettely on kaksivaiheinen. Tämä hakuilmoitus koskee hakumenettelyn ensimmäistä vaihetta. HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

Atik-projektin tarjouspyyntö 18.3. 8.4.2009 Helsingin yliopisto/oodi-konsortio 1/8

Atik-projektin tarjouspyyntö 18.3. 8.4.2009 Helsingin yliopisto/oodi-konsortio 1/8 1/8 Vastaukset Atik- tarjouspyyntöön esitettyihin kysymyksiin 1.4.2009. Esitetyt kysymykset ovat ohessa esittäjien alkuperäisessä muodossa. Vastausten järjestys on satunnainen, ja joitakin saman aihealueen

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella.

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. LAAJAKAISTA 2015 YPÄJÄN HANKEALUE Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. Hanke-ehdotuksina saatujen hakemusten

Lisätiedot

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Tietoliikenneyhteydet 1 (36) Liittymismallit KanTa-palveluihin LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KunTo Tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot