Tietoliikennepalvelut ajalle , optiot vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 1 (11) Tietoliikennepalvelut ajalle , optiot vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Kysymys 1: Onko tarjouksen jättämiselle mahdollista saada lisäaikaa? Vastaus: Ei ole. Kysymys 2: Liitteessä 4 on mainittu asiakasliittymissä tilaajan kotilaajakaistat. Voiko niistä saada osoitelistaa saatavuuskyselyä varten? Vastaus: Osoitelistaa ei voida antaa. Kotilaajakaistat sijaitsevat Oulun ja lähikuntien alueella. Kysymys 3: Tuleeko tarjoajan tarjota yhteyksiä liitteessä 4 mainittujen asiakasliittymien katuosoitteisiin ja kysytyillä kapasiteeteilla, vai tarjotaanko palvelu Tilaajan nykyisillä yhteyksillä? Vastaus: Kts. liite 1. asiakasliittymät palvelu ja liite 5. Tuleeko tarjoajan tarjota tilaajalle internetliittymiä (kapasiteettia, IP-transit) vai tarjotaanko palvelu Tilaajan nykyisille internetliittymille? Vastaus: liite 1. asiakasliittymät palvelu ja liite 5. Kysymys 4: Tarjouspyynnön kohdissa 3.1 ja 4.2 todetaan, että tarjoushinnat ilmoitetaan kiinteinä. Jos tilaajan L3- ja L2 -tason kokonaisratkaisu laajenee sopimuskauden aikana ja se vaatii enemmän työtä, onko tarjoajalla oikeus korjata hintoja vastaamaan uutta työmäärää? Vastaus: Kts. tarjouspyynnön kohdat 3.1 ja 4.2 Vai voiko hinnat ilmoittaa yksikköhintoina esim. x euroa / henkilötyöpäivä? Vastaus: Kts. tarjouspyynnön kohdat 3.1 ja 4.2 Kysymys 5: L3 ja L2 -tason palvelun arvioitu laajuus tällä hetkellä on 5 htp / viikko. Miltä osin tämä työ tehdään yleensä ns. virka-aikaan? Vastaus: Kts. liite1. L3 ja L2 tason palvelu

2 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 2 (11) Kysymys 6: L3 ja L2 -tason palvelun ja valvontapalvelun vaatimuksissa puhutaan kahden tunnin vasteajasta. Tarkoitetaanko vasteajalla tässä tapauksessa sitä, että vian rajaus- ja korjaustoimenpiteet on aloitettava tuon ajan sisällä? Vastaus: Kyllä Kysymys 7: Pakottavissa vaatimuksissa on mainittu, että tarjoaja tarjoaa kriittisiin osiin korjaus-, ylläpito- ja tukipalvelua kahden tunnin vasteajalla tarvittaessa paikan päällä. Tarkoitetaanko vasteajalla tässä tapauksessa sitä, että vian rajaus- ja korjaustoimenpiteet on aloitettava kahden tunnin sisällä? Tällainen työ voidaan yleensä aloittaa ns. etänä. Vastaus: Kyllä Kysymys 8: Pakottavissa vaatimuksissa on mainittu, että tarjoajalla on oltava asiantuntija- ja ylläpitoresurssit, jotka pystyvät tulemaan kahden tunnin vasteajalla paikan päälle. Tarkoittaako tämä kaikkia tarjouspyynnön osa-alueita ja millä palveluajalla? Vastaus: Kts. liite1 Palvelut -kohta. Jos tilaajan yksittäinen tarve ei edellytä fyysistä paikallaoloa (esim. laiteasennukset ja - korjaukset), niin voidaanko työtä suorittaa myös etänä? Vastaus: Kyllä Kysymys 9: Ostetaanko uudet asennettavat verkkolaitteet tässä tarjouskilpailussa valittavalta toimittajalta? Vastaus: Ei Kysymys 10: L3 ja L2 tason palvelut: Tilaaja edellyttää kriittisiin osiin, joita ovat runko, core, konesaliinfra ja asiakasliittymät, korjaus-, ylläpito- ja tukipalvelua kahden tunnin vasteajalla. Korjauspalveluun liittyen, halutaanko että toimittaja hoitaa varalaitepalvelun, vai onko tilaajalla laitteiden omistajana omat varalaitteet ja tukisopimukset laitetoimittajien kanssa? Vastaus: Toimittaja ei hoida varalaitepalvelua.

3 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 3 (11) Kysymys 11: Tietoliikennepalvelut: Tilaajan verkkoon on rakennettu useita kumppani- ja yhteistyötahojen tietoliikenneyhteyksiä mm. kahdennetut yhteydet PPSHP:n muihin sairaaloihin (Oulaskangas, Visala, Psykiatrianklinikka ja Tahkokangas), alueen kuntiin, terveyskeskuksiin sekä yhteydet muihin sairaanhoitopiireihin, jotka on toteutettu operaattorin L2 ja MPLS L3 -tekniikalla. Tästä voi tulkita, että kahdennetut yhteydet on sairaaloiden lisäksi toteutettu myös kuntiin, terveyskeskuksiin ja sairaanhoitopiireihin. Saammeko listan osoitteista, joihin halutaan kahdennettua yhteyttä. Vastaus: Kts. liite 4 ja liite 1. Päätetään erikseen kulloisenkin yhteyden osalta, huomioiden kriittisyys sekä asiakkaan vaatimukset ja tekniset mahdollisuudet. Onko varayhteys toteutettu samalla nopeudella kuin pääyhteys? Vastaus: Ei Kysymys 12: OTT ja hankintarengas voivat liittyä hankintaan. Saisimmeko kuvaukset ja volyymit myös näistä ympäristöistä joihin toimittaja sitoutuu tarjouksessa? Vastaus: OTT:lle varataan tarjouspyynnössä mahdollisuus liittyä PPSHP:n kilpailuttamaan hankintaan mainitsemalla se tarjouspyynnössä. Mikäli OTT päättää liittyä hankintaan, palvelun tuottajan kanssa käydään tarkentavat neuvottelut, joissa mm. ympäristöt ja volyymit käydään läpi. Palvelun tuottajan on sitouduttava noudattamaan samoja sopimusehtoja ja hinnoitteluperiaatteita kuin PPSHP:n sopimuksessa. Tässä vaiheessa kysyttyjä kuvauksia ja volyymeja ei voida toimittaa. Kysymys 13: Laatu: nopeaa ylläpito- ja asiantuntijapalvelua (tarjouspyyntö kohta 3.2). Saisimmeko tarjouspyyntöön täsmennyksen kunkin palvelukohteen kriittisyysluokasta (kriittinen, normaali) ja näille kriittisyysluokille erikseen vaadittavat palveluajat ja vasteajat? Vastaus: Kts. tarjouspyynnön liite 1 (palvelut-kohta) ja liite 5. Kysymys 14: Liite 5 Pakottavat vaatimukset sisältää kuusi riviä "Hankinta- ja kaupalliset ehdot". Sisältyvätkö kaikki kohdan 4.3 tarkoittamat ehdot näihin riveihin? Vastaus: Kohdan 4.3 kaupalliset ehdot sisältyvät näihin riveihin. Kysymys 15: Pitääkö laitehuoltojen sisältyä hintoihin? Vastaus: Kts. tarjouspyynnön kohdat 3.1 ja 4.2. Laitehankinnat ja huoltosopimukset eivät sisälly tämän tarjouspyynnön piiriin.

4 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 4 (11) Kysymys 16: Ovatko varalaitteet asiakkaalla vai onko toimittajan huomioitava ne hinnoittelussa? Kysymys 17: Vastaus: Toimittaja ei hoida varalaitepalvelua. Palvelun tuottamisessa käsitellään potilas- ja e-reseptitietoja, tuleeko tarjoajalla olla Kantasertifiointi? Vastaus: Ei Kysymys 18: Tilaaja tekee yhteistyötä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Vika- ja korjaustilanteissa tarjoajalta edellytetään yhteistyötä tilaajan yhteistyökumppaneihin jo sovittujen ja yhteisesti sovittavien käytäntöjen mukaan. Onko jo valmiiksi sovitut käytännöt kirjattuna ja julkisesti saatavissa? Kysymys 19: Vastaus: Osittain ei julkisesti saatavilla Liite1 L2 - L3 tason palvelu: Uusien asennettavien laitteiden määrä vuodessa on 30 % nykyisestä laitekannasta. Sisältyykö näiden laitteiden hankinta ja ylläpito tämän sopimuksen piiriin? Vastaus: Laitehankinnat ja huoltosopimukset eivät sisälly tämän tarjouksen piiriin. Laitteet tulevat L3 ja L2 tason palvelun piiriin. Kts. liite L3 ja L2 tason palvelu. Kysymys 20: Kysymys 21: Liite1: Asiantuntijapalvelu: Palvelu koostuu proaktiivisesta ja reaktiivisesta asiantuntijatyöstä 2 htp/viikko. Onko tämä työ velvoitettu tekemään tilaajan omissa tiloissa? Vastaus: Kts. Liite 1. asiantuntijapalvelu Liite1: Asiakasliittymät: Tarjoajan tulee tarjota tilaajalle kahdennetun Internet liittymän palvelua. Tuleeko nämä tarjota kahden eri operaattorin fyysisiä kytkentäreittejä pitkin? Vastaus: Ei

5 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 5 (11) Kysymys 22: Liite 4: asiakasliittymät WAN yhteyksien osalta ei kerrota, halutaanko L2 (VPLS) vai L3 (MPLS) yhteyksiä operaattorin omilla aktiivilaitteilla. Vastaus: Kts. Liite 1. asiakasliittymät palvelu Onko listalla ilmoitetut yhteydet kaikki varmistettuja ja reduntanttisia? Vastaus: Ei kaikki. Mitä tasolla varmistusta halutaan aktiivilaitteet varmistettu, mutta samassa kuitukaapelissa vaiko kuidut myöskin varmistettu ja lisäksi eri kautta? Vastaus: Mahdollisuuksien mukaan aktiivilaitteet varmistettu ja eri kuitureitit. Mitä eri vaihtoehdot käytännössä tarkoittaa Kiinteä (74kpl), Client 360kpl), MPLS (20kpl)? Vastaus: Kts. Liite 1 ja 2. Kotilaajakaista-yhteydet: Osoitteet (katuosoite, postitoimipaikka, paikkakunta) Vastaus: Osoitelistaa ei voida antaa. Kotilaajakaistat sijaitsevat Oulun ja lähikuntien alueella. Kunkin osoitteen haluttu kapasiteetti vai saatavissa oleva? Vastaus: Osoitelistaa ei voida antaa. Kotilaajakaistat sijaitsevat Oulun ja lähikuntien alueella. Saatavissa oleva. Kysymys 23: Milloin tarjouspyynnön mukaiset palvelut pitää olla viimeistään käyttöönotettu? Kysymys 24: Vastaus: Hankintakausi alkaa , jolloin palvelujen pitäisi olla hankintayksikön käytettävissä. Sopimusneuvottelussa tarkennetaan lopullinen aikataulu. Liite 5 Tarjoaja toimittaa tilaajalle vpn -palvelut. Voitteko tarkentaa, mitä vpn-palvelu pitää sisällään - laitteet (palomuurit, VPN-konsentraoottrit) ohjelmistot, jne? Vastaus: Kts. Liite 1. asiakasliittymät palvelu ja liite 2.

6 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 6 (11) Kysymys 25: Tarjouspyyntö: Oulun tietotekniikalla (OTT) ja sen hankintarenkaalla on mahdollisuus liittyä hankintaan. Voidaanko näiden asiakkuuksien ympäristöjä kuvata tässä yhteydessä? Toimitaanko niissä samalla toimintaperiaatteella eli olemassa olevan ympäristön haltuunotto ja kehittäminen, asiakkaan omilla laitteilla? Voiko tarjoaja vaikuttaa haltuun otettavaan kokonaisuuteen jota ei yhtään tunne ja pitääkö niihin sitoutua täysin? Vastaus: ks. kysymys 12 Kysymys 26: Tarjoajan on ilmoitettava seuraavista palveluista hinta (palvelu/euroa/kk): 1. L3 ja L2 tason palvelu 2. Asiantuntijapalvelu 3. Valvontapalvelu 4. Asiakasliittymät-palvelu Vertailtava hinnoittelu on jaettu neljään osakokonaisuuteen, mutta ei ole aukaistu tarkemmin mitä nämä osakokonaisuudet sisältävät. Tällöin syntyy tilanne jossa asiakas ei voi vertailla eri tarjouksien hintoja/sisältöä keskenään yksiselitteisesti. Esim. liittymät pyydetään kahdennettuina redundanttisina (osio 4), mutta ei mainita ylläpito SLA-tasoja tai verkkoon liitetään uusia valvontapalvelun alaisia laitteita (osio 3), niin mikä on laitteiden kokonaismäärä ja vaatimukset. Vastaus: Kts. Liite 2 Voisiko hinnoittelu-exceliä tarkentaa yksiselitteisemmin mitä kunkin osa-alueen palvelulta minimissään vaaditaan? Vastaus: Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on kuvattu palveluajat, vasteajat, ympäristö ja muut oleelliset tiedot tarjouksen tekemiseksi. Hinnoittelu on annettava tarjouspyynnön kohdan 3.1 mukaisesti. Hinnan jakaantuminen kunkin palvelun kohdalla voidaan eritellä tarkemmin excel-taulukkoon ja erittelyä varten voi lisätä rivejä tarpeen mukaan. Taulukosta täytyy käydä selvästi ilmi kunkin palvelun loppusumma. Loppusummassa on oltava mukana kaikki hankintayksiköltä veloitettavat maksut ja kulut.

7 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 7 (11) Kysymys 27: Tarjouspyyntö: Siltä osin kuin hankinnan ehtoja ei ole määritelty tässä tarjouspyynnössä tai sen liitteissä, noudatetaan voimassa olevia julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE2009 palvelut). Voidaanko tarjouksessa/sopimuksessa käyttää JIT 2007-ehtoja tai vaihtoehtoisesti asettaa rajausehdotuksia JYSE2009-ehtoihin? Vastaus: Yleisinä sopimusehtoina käytetään JYSE2009 Palvelut-sopimusehtoja, joihin ei hyväksytä rajauksia. Kysymys 28: Tarjouspyynnössä pyydetään toimittamaan voimassa olevat esitteet ensisijaisesti suomen kielellä palvelukuvaukset suomen kielellä. Tarkoitetaanko esitteillä toimittajan vakioitujen palveluiden kuvauksia vai laitetoimittajan esitteitä? Vastaus: Esitteillä tarkoitetaan sekä palvelun tuottajan omia esitteitä että mahdollisia laitetoimittajien esitteitä. Tarkoitetaanko palvelukuvauksilla tarjottavien ratkaisujen asiakaskohtaisia kuvauksia (juuri tähän tarjouspyynnön osa-alueeseen räätälöityjä) vai toimittajan yleisiä vakioituja palveluidensa kuvauksia? Vastaus: Palvelukuvauksella tarkoitetaan tarjottavien ratkaisujen asiakaskohtaisia kuvauksia (juuri tähän tarjouspyynnön osa-alueeseen räätälöityjä). Kysymys 29: Liite 5: Tilaajalta vaadittavat työt on eritelty palvelukuvauksissa Tarjous: Asiakkaalta vaaditut resurssit Tarkoitetaanko näillä käyttöönoton ja/tai sopimusaikaisen ylläpidon osalta? Vastaus: Molempien osalta. Kysymys 30: Liite 1: Tilaaja ei sitoudu vaihtamaan omia sisäverkon /asiakasrajapinnan puolella olevia laitteita. Tämä tarjouspyyntö koskee tilaajan omia asiakaslaitteita. Mikäli tarjoaja haluaa rakentaa ja konfiguroida yhteydet muiden kuin nykyisten liittymien tai laitteiden mukaisesti, on siitä tehtävä toimintamalli tai suunnitelma, josta ilmenee kustannukset, resurssit, aikataulu ja mahdollinen migraatio. Liite 5: Tarjoaja sitoutuu toiminnallaan täysin tukemaan ja ylläpitämään tilaajan nykyistä tietoliikenneinfraa.

8 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 8 (11) Liitteessä 1 ja 5 vaaditaan olemassa olevan ympäristön säilyttämistä, mutta kuitenkin annetaan toimittajalle mahdollisuus rakentaa ja konfiguroida muullakin tavalla kuin nykyinen ratkaisu, mikäli siitä on suunnitelma. Onko siis mahdollista muuttaa olemassa olevaa ympäristöä? Vastaus: On, tarjouspyynnön mukaisesti. Kts. Liite 1. Palvelut Esim. WAN-verkon osalta kaikki operaattorit käyttää omia aktiivilaitteita ja yhteyksiä eivätkä niitä vuokraa toisille. Missä menee asiakkaan omien - ja nykyisen operaattorin laitteiden välinen rajapinta? Vastaus: Kts. liite 2. Looginen verkkotopologia ja esimerkiksi fyysinen verkkotopologia kuva ekstranet-kytkentämalli1/2. Kysymys 31: Liite 1: Palvelujen toteuttamisesta vastaavien henkilöiden ja heidän varahenkilöidensä tulee olla vakituisia, nimettyjä ja heidän ammatillisesta pätevyydestään tulee toimittaa todistus/selvitys/mahdolliset sertifikaatit. Tarjoajan on osoitettava vastuuhenkilö ja varahenkilö, joka vastaa palvelun työnjohdosta sekä prosessien kehittämisestä yhteistyössä PPSHP:n tietohallinnon kanssa. Liite 5: Nimetyt asiantuntijat ja niiden varahenkilöt on ilmoitettu Liite 3: Tarjoaja on nimennyt asiakkuutta hoitavat resurssit ja kuvannut toimintamallin. Erityisesti arvostetaan kuvauksen selkeyttä asiakkuuden hoitamiseksi, ylläpitämiseksi ja mittaamiseksi. Tuleeko tarjoajan nimetä henkilöt jo tarjoukseen vai riittääkö, että nimetään sopimuksen solmimisen yhteydessä? Vastaus: Kts. Liite 5. Mitä henkilöitä (roolit) tulee nimetä ja miten monta? Vastaus: Kts Liite 1. palvelut-kohta. Kts. liite 5. Kysymys 32: Liite 5: Tarjoajalla on asiantuntija- ja ylläpitoresurssit, jotka pystyvät tulemaan kahden tunnin vasteajalla paikan päälle. Tarjoaja tarjoaa kriittisiin osiin korjaus-, ylläpito- ja tukipalvelua kahden tunnin vasteajalla tarvittaessa paikan päällä. Mitä resursseja tarvitaan paikanpäälle 2h vasteajalla ja millä palveluajalla (esim. 8-16)? Vastaus: Kriittiset osat 2h vasteajalla 24/7. Resurssit tarvittaessa paikanpäällä.

9 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 9 (11) Tarkoitetaanko tällä sitä, että toimittajan valvontapalvelun havaitessa vian em. ajankohdan ulkopuolella, toimittajan asiantuntijoiden ei tarvitse olla paikalla PPSHP:llä kahden tunnin kuluessa vian havainnoinnista mainitun ajankohdan ulkopuolella? Vastaus: Tarkoitetaan, viankorjaus on aloitettava kriittisiin osiin 2 h vasteajalla. Mikäli viankorjaus voidaan aloittaa/suorittaa etänä, ei tarvitse olla paikanpäällä. Kts. Liite 5. ja liite1 L3 ja L2 tason palvelu Kysymys 33: Liite 1: Valvontapalvelu täytyy olla toteutettu 24/7 periaatteella eli tilaajan tuotantokriittisiä verkonlaitteita ja palveluita sekä niiden käytettävyyttä ja kuormaa tulee seurata kokoajan Tilaaja edellyttää kriittisiin osiin, joita ovat runko, core, konesali-infra ja asiakasliittymät, korjaus-, ylläpito- ja tukipalvelua kahden tunnin vasteajalla. Palveluaika tilaajan tuotantokriittisiin osiin on 24/7 periaatteella. Voitteko tarkentaa mitkä ovat tuotantokriittisiä verkkolaitteita ja palveluita? Vastaus: Kts. liite1 L3 ja L2 tason palvelu. Ja esim. liite 2. kuormantasaus. Kysymys 34: Liite 5: Tarjoaja pystyy varaamaan henkilöresurssin tarvittaessa tilaajan toimipisteeseen. Mitä resurssia (roolia) tarkoitetaan ja tuleeko hänen olla fyysisesti asiakkaan toimipisteessä/ toimipisteissä? Vastaus: Kts. liite1. Palvelut. Mikäli palvelu(t) sitä edellyttää. Onko kyseessä viankorjaus/ylläpito vai konsultointi erikseen laskutettavana? Millä palveluajalla (esim. 8-16)? Vastaus: Kts. Liitteet 5 ja liite 1. Kysymys 35: Liite 5: Tarjoaja tarjoaa korjaus-, ylläpito- ja tukipalvelua virka-aikana klo Miten olemassa olevien tietoliikennelaitteiden huoltosopimukset on tällä hetkellä järjestetty? Vastaus: Tilaajalla on huoltosopimus.

10 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 10 (11) Millä tukitasoilla laitteiden huoltosopimukset ovat ja miten varalaitejärjestelyt on toteutettu? Vastaus: Tällä hetkellä kriittisissä laitteissa on 4 tunnin vasteaika, sopimuksessa mukana varalaitepalvelu. Onko asiakkaalla itsellään omistamiensa laitteiden varaosapalvelu? Vastaus: Tilaajalla on osasta L2-tason laitteista omia varalaitteita. Miten huoltosopimusjärjestelyt on ajateltu järjestettävän jälkeen? Vastaus: Tilaaja tekee huoltosopimusjärjestelyt laitetoimittajan kanssa. Säilyvätkö laitehuoltosopimukset nykyisellä palveluntarjoajalla vai onko sopimukset tarkoitus siirtää tulevan palveluntarjoajan alaisuuteen? Vastaus: Eivät säily nykyisellä palveluntarjoajalla, ei ole tarkoitus siirtää. Tullaanko uudet laitteet, (noin 30 % vuodessa nykytasoon verrattuna), erikseen kilpailuttamaan aina hankintojen yhteydessä, vai solmitaanko niistä oma hankintasopimus tämän tarjouskilpailun voittaneen tahon kanssa? Vastaus: Laitehankinnat ja huoltosopimukset eivät sisälly tähän hankintaan. Entä uusien ratkaisujen huoltosopimuksista? Vastaus: Laitehankinnat ja huoltosopimukset eivät sisälly tähän tarjouspyyntöön / hankintaan. Kysymys 36: Liite 2 Valvonta palvelu: Tarjouksessa pyydetään valvontapalvelua, L2 ja L3 tukea sekä asiantuntijapalveluita. Tarkkaan ei selviä minkä palveluiden tehtävänä on tehdä laitteisiin konfiguraatiomuutokset eli ns. muutoshallintaa. Onko muutoshallinta vain tarjoajan vastuulla vai osallistuvatko muutoshallintaan myös asiakkaan omat resurssit. Vastaus: Kts. liite1 L3 ja L2 tason palvelu. Kts. Liite 1. palvelut Kysymys 37: Tuleeko access-tasolle kytketyt LVI, kulunvalvonta, mobiliteetti ja mittalaitteet saada valvonnan piiriin? Vastaus: Ei

11 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 11 (11) Kysymys 38: Tarjouspyynnössä ei ole kuvattu asiakkaan ja palvelun tarjoajan välistä työnjakoa. Mitkä asiat toimittaa palvelun tarjoaja ja mitkä asiat asiakkaan omat resurssit? Vastaus: Kts. Liite 1. Palvelut ja liite 5. Kysymys 39: Millaiset resurssit asiakkaalla on tällä hetkellä käytössä verkon laitteiden ylläpitoon? Vastaus: Tilaajan resurssit henkilöä. Millaiset niiden on ajateltu olevan jälkeen? Vastaus: Samanlaiset. Kysymys 40: Tarjoajaa pyydetään sitoutumaan tuleviin ratkaisuihin liittyviin asiantuntijapalveluihin? Millä tavoin toimittajan ja asiakkaan välillä tullaan sopimaan tulevaisuuden laiteratkaisuista? Vastaus: Kts. liite1. palvelut. Laitehankinnat eivät sisälly tähän hankintaan. Kysymys 41: Osa laitteista on elinkaarensa lopussa (esim PIX-palomuurit). Millä tavoin on tarkoitus sopia tai varmistua siitä, että verkossa käytetään kurantteja laitteita, joille on saatavissa laitevalmistajien tukea tarvittaessa? Vastaus: Laitehankinnat ja huoltosopimukset eivät sisälly tähän hankintaan. Kts. liite 5 ja liite 1. palvelut Kysymys 42: Erityisesti arvostetaan sitä, miten tarjoaja on palvelukuvauksissa kertonut miten heidän ratkaisut tukevat alueellista toimintaa ja millä tavalla tilaajan kehittämiskohteet on huomioitu. Voitteko tarkentaa mitä tarkoitetaan laadullisissa arvioinneissa kohdalla: ratkaisut tukevat alueellista toimintaa sekä mitä kehittämiskohteita erityisesti tässä yhteydessä tarkoitetaan? Vastaus: Kts. liite 1. ja liite 2. kehityskohteet

Kysymykset ja vastaukset:

Kysymykset ja vastaukset: Kysymykset ja vastaukset: Kysymys 1 Voidaanko JYSE2009 Palvelut sopimusehtoja täydentää JIT2007 sopimusehdoin (Yleiset sopimusehdot, JIT2007 sovellukset, JIT2007 Palvelut)? Vastaus 1 Hankinnassa noudatetaan

Lisätiedot

KOULULAISTEN RUOTSINKIELISET ILTAPÄIVÄHOITOPAIKAT KAARINASSA

KOULULAISTEN RUOTSINKIELISET ILTAPÄIVÄHOITOPAIKAT KAARINASSA TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelut / KOULULAISTEN RUOTSINKIELISET ILTAPÄIVÄHOITOPAIKAT KAARINASSA Kaarinan kaupungin sivistyspalvelut pyytää tarjouksia Kaarinan kaupungissa järjestettävästä ruotsinkielisestä

Lisätiedot

LIITE 1, Sivu 1/5. Tarjouspyyntö Jämsän seudun tietoliikenneverkosta. LIITE 1

LIITE 1, Sivu 1/5. Tarjouspyyntö Jämsän seudun tietoliikenneverkosta. LIITE 1 IITE 1, Sivu 1/5 Tarjouspyyntö Jämsän seudun tietoliikenneverkosta. IITE 1 aadullisesti pisteytettävät kohdat on merkitty sinisellä tekstillä sekä merkitty B-sarakkeeseen merkinnällä '' ja vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön?

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Vastaus: Hankinta vaiheistetaan, kts. tarjouspyyntö kohta 7.6: Tavoitteena on suorittaa toimitus yksikkö kerrallaan, mutta

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ 1.11.2011 1 (6) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ KYSYMYS 1 Kysymys koskee seuraavia kuljetettavia alueita: 2. Hauho - pudotuspisteitä n. 24

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 1 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 20.3.2017 Hankinnan kohde Hankintayksikkö Hankinnan tarjouspyyntö koskee Loimaan kaupungin ja Koski Tl:n kunnan henkilökunnan sekä näiden kuntien järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/02.07.01/2012

Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/02.07.01/2012 Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/02.07.01/2012 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta tehdessä. Kysymykset

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Palvelun rajoitukset... 2. 1.2 Valvonta... 2. 1.3 Ylläpito... 2. 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Palvelun rajoitukset... 2. 1.2 Valvonta... 2. 1.3 Ylläpito... 2. 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Tietoliikennepalvelut Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu 12083-2014 Hankintapäätöksen liite 1 27.3.2015 Osakokonaisuus 1: Internet -kapasiteetti Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

Attendo Mehiläinen Terveystalo VASTAUS

Attendo Mehiläinen Terveystalo VASTAUS Hankintayhteistyö toteutetaan sopimusyhteistyönä soveltaen hankintalain mukaista yhteishankintaa. Yhteishankinnan kilpailuttaa Loimaan kaupunki. Koski Tl:n kunta on päättänyt omalta osaltaan hankintaan

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Työterveyshuoltopalvelut Imatran kaupungille 8.3.2016

Työterveyshuoltopalvelut Imatran kaupungille 8.3.2016 Työterveyshuoltopalvelut Imatran kaupungille 8.3.2016 Tarjouspyynnön kohtaa Perusmaksu on muokattu. Tarjouspyynnön liite 3, Hintalomake, on muokattu. Määräaikaan mennessä tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN TARKENTAMINEN LIITTEEN 5A SOPIMUS, KOHDAN 5 OSALTA

TARJOUSPYYNNÖN TARKENTAMINEN LIITTEEN 5A SOPIMUS, KOHDAN 5 OSALTA Tällä asiakirjalla vastataan kysymyksiin liittyen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen julkaiseman tarjouspyynnön lääkäri- ja hoitajatyövoiman hankinnasta. Lisäksi tarjouspyyntöä tarkennetaan seuraavien kohtien

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009 Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK EK-päivä 31.3.2009 Esityksen sisältö Tarjouskilpailuun osallistumista harkittaessa huomioitavat seikat Ryhmittymänä tarjoaminen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Lajitteleva palautusautomaatti Espoon kaupunginkirjastoon Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ 9.5.2016 TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi ja toteuttaa ESR-rahoitteista KAIKU-hanketta. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry pyytää

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

TARJOUSLOMAKE / TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSLOMAKE / TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Virtain kaupunki LIITE 3 1 (9) TARJOUSLOMAKE / TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT 1. Tarjouksen tekijä Nimi: Osoite: Puhelin: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö tämän tarjouspyynnön osalta: Sähköpostiosoite: Virtain

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa?

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa? Kysymykset ja vastaukset koskien TAMLAn ja TELKin "Asianhallintajärjestelmä" hankintailmoitusta: Liite 3.3.2-vaatimukset.xlsx Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä.

Lisätiedot

Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta

Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta 1. Kysymys Tarjouspyynnössä pyydetään ilmoittamaan ylivuodon purkamisen hinta (päivähinta) ja päivystysajan

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti:

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti: Tarjouspyyntö 1(4) Kiinteistötraktorin hankinta pyytää tarjoustanne kahdesta uudesta kiinteistötraktorista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta toteutetaan määrärahojen niin salliessa.

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka?

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka? HUOM! TARJOUSPYYNTÖÄ ON KORJATTU 28.11.2012. Lisätieto 28.11.2012 Hammaslääkäripalvelut TRE: 7514//02.07.01/2012 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta

Lisätiedot

Voidaanko tarjota käyttäjähallinta optiona? - Koska muussa muodossa hinnoiteltu tarjous hylätään

Voidaanko tarjota käyttäjähallinta optiona? - Koska muussa muodossa hinnoiteltu tarjous hylätään 10.11.2010 1 (6) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 10.11.2010 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖISESTÄ TILAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KYSYMYS 1 Mikäli ette saa hyväksyttäviä tarjouksia niin keskeytättekö hankinnan vai jatkatteko

Lisätiedot

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ Liite 1: 19.8.2015 Liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä Sivu 1 / 4 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Hankintayksikkö 2 3 Hankinnan kohde 2 3.1 Ohjelmistotoimitus

Lisätiedot

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 28.8.2013 1 (5) HSL: tekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat HSL:n tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelut

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö JOHDON RAPORTOINTIRATKAISUSTA

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö JOHDON RAPORTOINTIRATKAISUSTA 13.11.2012 1 (7) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö JOHDON RAPORTOINTIRATKAISUSTA KYSYMYS 1 Liite 4. Kohta 6. Tarjoajalla on viimeisen kolmen vuoden ajalta vähintään viisi (5) vastaavaa referenssiä.

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Psykiatrisen palveluasumisen hankinta 749/02.08.00/2013

Psykiatrisen palveluasumisen hankinta 749/02.08.00/2013 1 (7) 28.8.2013 Psykiatrisen palveluasumisen hankinta 749/02.08.00/2013 Tarjouspyyntöön on tullut määräaikaan 23.8.2013 mennessä seuraavat 35 kysymystä, joihin vastaamme alla. Liitteitä 5 ja 6 on korjattu,

Lisätiedot

1. Paikkatietoalustan/infrastruktuurin tuki- ja koulutuspalveluiden järjestämisvaihtoehdot ja parhaat käytännöt

1. Paikkatietoalustan/infrastruktuurin tuki- ja koulutuspalveluiden järjestämisvaihtoehdot ja parhaat käytännöt Tarjouspyyntö Julkisen hallinnon paikkatietoalusta -digihankkeen tuki- ja koulutuspalveluja koskevan osahankkeen konsultointipalveluista - vastaukset esitettyihin kysymyksiin, 29.3.2017 1. Paikkatietoalustan/infrastruktuurin

Lisätiedot

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUONNOS 2.12.2015 PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Kemijärven kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA

LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA Tarjouspyyntö 1 (10) Sivistyspalvelut / LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA Kaarinan kaupungin sivistyspalvelut pyytää tarjouksia Kaarinan kaupungissa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ Puisto- ja leikkikenttävälineet 1(5) 12.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Sivistyspalvelut / 2.1.2012 LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT PIIKKIÖN RAADELMAN ALUEELLA

TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Sivistyspalvelut / 2.1.2012 LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT PIIKKIÖN RAADELMAN ALUEELLA TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Sivistyspalvelut / LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT PIIKKIÖN RAADELMAN ALUEELLA Kaarinan kaupungin sivistyspalvelut pyytää tarjouksia Kaarinan kaupungissa Piikkiön Raadelman alueella sijaitsevista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: 04/2014/LUC Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lapin yliopisto Kysymykset ja vastaukset RFID HANKINTA LUC KIRJASTOPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 KYSYMYKSET

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Taivalkosken kunnan vakuutukset Veli-Seppo Vuoristo Aon Finland Oy Kirkkokatu 17 B Oulu

Tarjouspyyntö. Taivalkosken kunnan vakuutukset Veli-Seppo Vuoristo Aon Finland Oy Kirkkokatu 17 B Oulu Veli-Seppo Vuoristo Regional Manager veli-seppo.vuoristo@aon.fi Tarjouspyyntö Taivalkosken kunnan vakuutukset 22.06.2017 Veli-Seppo Vuoristo Aon Finland Oy Kirkkokatu 17 B 90100 Oulu Aon Risk Solutions

Lisätiedot

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation TARJOUSPYYNTÖ 1 / 5 Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation käsittelyn digitalisointi 05/2017 11.5.2017 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2014 2016

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2014 2016 1 (5) YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2014 2016 LISÄKIRJE 1 Liittyen 13.2.2014 päivättyyn tarjouspyyntöön koskien Järvenpään kaupungin Yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluiden

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Vastaukset maanantaihin klo mennessä toimitettuihin kysymyksiin ja täsmennykset tarjouspyyntömateriaaleihin:

Vastaukset maanantaihin klo mennessä toimitettuihin kysymyksiin ja täsmennykset tarjouspyyntömateriaaleihin: Urjalan yhtenäiskoulun luonnontieteiden opetusvälineiden hankinta 19.10.2016 Vastaukset maanantaihin 17.10.2016 klo 16.00 mennessä toimitettuihin kysymyksiin ja täsmennykset tarjouspyyntömateriaaleihin:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 16.6.2014

TARJOUSPYYNTÖ 16.6.2014 Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 16.6.2014 Määräaika pe 8.8.2014 klo 14.00 mennessä Viite: antyö/tk Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää tarjousta anestesiatyöasemasta. Tarjouspyyntö koskee yhden (1kpl) anestesiatyöaseman

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

KYMP OY. Tukkutason siirtoyhteyspalvelut

KYMP OY. Tukkutason siirtoyhteyspalvelut KYMP OY Tukkutason siirtoyhteyspalvelut 2 (12) Sisältö 1. SIIRTOYHTEYSTUOTTEET... 3 1.1. TOIMITETTAVAT SIIRTOYHTEYSTUOTTEET:... 3 2. TUOTTEIDEN YLEISET OMINAISUUDET... 4 2.1 ASENNUKSEN TOIMITUSAIKA...

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 PALOLETKUT Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne paloletkuista seuraavasti: YLEISTÄ 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, lääninveroviraston todistus maksetuista veroista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) VASTAUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN, SAIRAALA- APTEEKIN TARJOUSPYYNTÖÖN MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ ESITET- TYIHIN KYSYMYKSIIN JA TARKENNUS LÄÄKKEELLISTEN KAASUJEN TARJOUSPYYNTÖÖN

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (13) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Mainostoimistopalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista:

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: Tarjouspyynnön palveluvaatimus: Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: 1. Ajanvaraus kriittinen 2. Kertomus kriittinen 3. Työnantajan kertomus 4.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset

Tarjouspyyntö Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA

TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA Oulunkaaren seutukunta TARJOUSPYYNTÖ Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Piisilta 1 91100 Ii 2.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Selvityksen case-kohteena on

Lisätiedot

Tarjouspyyntö YTHS:n virtuaalineuvottelupalvelu; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset

Tarjouspyyntö YTHS:n virtuaalineuvottelupalvelu; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset 1 (6) 11.5.2016 Tarjouspyyntö YTHS:n virtuaalineuvottelupalvelu; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Voidaanko ensimmäisessä vaiheessa vaatia lisäosien ja -ohjelmien asennukset asiakkaan päätteisiin? Vastaus:

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

VALONLÄHTEET / LAMPUT, PL- JA LOISTEPUTKET

VALONLÄHTEET / LAMPUT, PL- JA LOISTEPUTKET KEMIN KAUPUNKI 13.4.2015 Tekninen palvelukeskus / Tilapalvelu Valtakatu 26 94100 KEMI TARJOUSPYYNTÖ VALONLÄHTEET / LAMPUT, PL- JA LOISTEPUTKET Pyydämme tarjoustanne valonlähteistä kirjallisena 24.4.2015

Lisätiedot

Vastaus: Jokaiselle yhtiölle tulee erilainen laskujen ulkoasu. Vastaus: Laskutusjärjestelmät tuottavat laskun pdf-kuvan.

Vastaus: Jokaiselle yhtiölle tulee erilainen laskujen ulkoasu. Vastaus: Laskutusjärjestelmät tuottavat laskun pdf-kuvan. 1) Tarjouspyynnössä kerrotaan, että alkuvaiheessa mukaan tulee konserniyhtiöistä Raahen Vesi Oy ja Raahepolis Oy. Tuleeko kiinteään tarjoushintaan kuulua laskujen erilaiset ulkoasut kyseisten yhtiöiden

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)...

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... 3 3.2 Analoginen 2-johdinyhteys, erikoislaatu

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Virtain kaupunki TARJOUS 1 (9) Virtaintie Virrat (vs. tarjouspyyntö )

Virtain kaupunki TARJOUS 1 (9) Virtaintie Virrat (vs. tarjouspyyntö ) Virtain kaupunki TARJOUS 1 (9) VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSKEITTIÖN RAKENTAMINEN SR-URAKKANA 1 Tarjouksen tekijä Nimi: Osoite: Puhelin: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö tämän tarjouspyynnön osalta: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Olemassa olevien laitteiden korvaamisen lisäksi tulevan sopimuskauden aikana voidaan hankkia myös muita vastaavia tallennusjärjestelmiä.

Olemassa olevien laitteiden korvaamisen lisäksi tulevan sopimuskauden aikana voidaan hankkia myös muita vastaavia tallennusjärjestelmiä. TARJOUSPYYNTÖ 26.10.2012 Puitejärjestely moniprotokollatallennusjärjestelmästä ja siihen liittyvistä palveluista (Dnro D1238/2/31/2012) Jyväskylän yliopisto (JY) pyytää tarjoustanne moniprotokollatallennusjärjestelmästä

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot