Tietoliikennepalvelut ajalle , optiot vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 1 (11) Tietoliikennepalvelut ajalle , optiot vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Kysymys 1: Onko tarjouksen jättämiselle mahdollista saada lisäaikaa? Vastaus: Ei ole. Kysymys 2: Liitteessä 4 on mainittu asiakasliittymissä tilaajan kotilaajakaistat. Voiko niistä saada osoitelistaa saatavuuskyselyä varten? Vastaus: Osoitelistaa ei voida antaa. Kotilaajakaistat sijaitsevat Oulun ja lähikuntien alueella. Kysymys 3: Tuleeko tarjoajan tarjota yhteyksiä liitteessä 4 mainittujen asiakasliittymien katuosoitteisiin ja kysytyillä kapasiteeteilla, vai tarjotaanko palvelu Tilaajan nykyisillä yhteyksillä? Vastaus: Kts. liite 1. asiakasliittymät palvelu ja liite 5. Tuleeko tarjoajan tarjota tilaajalle internetliittymiä (kapasiteettia, IP-transit) vai tarjotaanko palvelu Tilaajan nykyisille internetliittymille? Vastaus: liite 1. asiakasliittymät palvelu ja liite 5. Kysymys 4: Tarjouspyynnön kohdissa 3.1 ja 4.2 todetaan, että tarjoushinnat ilmoitetaan kiinteinä. Jos tilaajan L3- ja L2 -tason kokonaisratkaisu laajenee sopimuskauden aikana ja se vaatii enemmän työtä, onko tarjoajalla oikeus korjata hintoja vastaamaan uutta työmäärää? Vastaus: Kts. tarjouspyynnön kohdat 3.1 ja 4.2 Vai voiko hinnat ilmoittaa yksikköhintoina esim. x euroa / henkilötyöpäivä? Vastaus: Kts. tarjouspyynnön kohdat 3.1 ja 4.2 Kysymys 5: L3 ja L2 -tason palvelun arvioitu laajuus tällä hetkellä on 5 htp / viikko. Miltä osin tämä työ tehdään yleensä ns. virka-aikaan? Vastaus: Kts. liite1. L3 ja L2 tason palvelu

2 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 2 (11) Kysymys 6: L3 ja L2 -tason palvelun ja valvontapalvelun vaatimuksissa puhutaan kahden tunnin vasteajasta. Tarkoitetaanko vasteajalla tässä tapauksessa sitä, että vian rajaus- ja korjaustoimenpiteet on aloitettava tuon ajan sisällä? Vastaus: Kyllä Kysymys 7: Pakottavissa vaatimuksissa on mainittu, että tarjoaja tarjoaa kriittisiin osiin korjaus-, ylläpito- ja tukipalvelua kahden tunnin vasteajalla tarvittaessa paikan päällä. Tarkoitetaanko vasteajalla tässä tapauksessa sitä, että vian rajaus- ja korjaustoimenpiteet on aloitettava kahden tunnin sisällä? Tällainen työ voidaan yleensä aloittaa ns. etänä. Vastaus: Kyllä Kysymys 8: Pakottavissa vaatimuksissa on mainittu, että tarjoajalla on oltava asiantuntija- ja ylläpitoresurssit, jotka pystyvät tulemaan kahden tunnin vasteajalla paikan päälle. Tarkoittaako tämä kaikkia tarjouspyynnön osa-alueita ja millä palveluajalla? Vastaus: Kts. liite1 Palvelut -kohta. Jos tilaajan yksittäinen tarve ei edellytä fyysistä paikallaoloa (esim. laiteasennukset ja - korjaukset), niin voidaanko työtä suorittaa myös etänä? Vastaus: Kyllä Kysymys 9: Ostetaanko uudet asennettavat verkkolaitteet tässä tarjouskilpailussa valittavalta toimittajalta? Vastaus: Ei Kysymys 10: L3 ja L2 tason palvelut: Tilaaja edellyttää kriittisiin osiin, joita ovat runko, core, konesaliinfra ja asiakasliittymät, korjaus-, ylläpito- ja tukipalvelua kahden tunnin vasteajalla. Korjauspalveluun liittyen, halutaanko että toimittaja hoitaa varalaitepalvelun, vai onko tilaajalla laitteiden omistajana omat varalaitteet ja tukisopimukset laitetoimittajien kanssa? Vastaus: Toimittaja ei hoida varalaitepalvelua.

3 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 3 (11) Kysymys 11: Tietoliikennepalvelut: Tilaajan verkkoon on rakennettu useita kumppani- ja yhteistyötahojen tietoliikenneyhteyksiä mm. kahdennetut yhteydet PPSHP:n muihin sairaaloihin (Oulaskangas, Visala, Psykiatrianklinikka ja Tahkokangas), alueen kuntiin, terveyskeskuksiin sekä yhteydet muihin sairaanhoitopiireihin, jotka on toteutettu operaattorin L2 ja MPLS L3 -tekniikalla. Tästä voi tulkita, että kahdennetut yhteydet on sairaaloiden lisäksi toteutettu myös kuntiin, terveyskeskuksiin ja sairaanhoitopiireihin. Saammeko listan osoitteista, joihin halutaan kahdennettua yhteyttä. Vastaus: Kts. liite 4 ja liite 1. Päätetään erikseen kulloisenkin yhteyden osalta, huomioiden kriittisyys sekä asiakkaan vaatimukset ja tekniset mahdollisuudet. Onko varayhteys toteutettu samalla nopeudella kuin pääyhteys? Vastaus: Ei Kysymys 12: OTT ja hankintarengas voivat liittyä hankintaan. Saisimmeko kuvaukset ja volyymit myös näistä ympäristöistä joihin toimittaja sitoutuu tarjouksessa? Vastaus: OTT:lle varataan tarjouspyynnössä mahdollisuus liittyä PPSHP:n kilpailuttamaan hankintaan mainitsemalla se tarjouspyynnössä. Mikäli OTT päättää liittyä hankintaan, palvelun tuottajan kanssa käydään tarkentavat neuvottelut, joissa mm. ympäristöt ja volyymit käydään läpi. Palvelun tuottajan on sitouduttava noudattamaan samoja sopimusehtoja ja hinnoitteluperiaatteita kuin PPSHP:n sopimuksessa. Tässä vaiheessa kysyttyjä kuvauksia ja volyymeja ei voida toimittaa. Kysymys 13: Laatu: nopeaa ylläpito- ja asiantuntijapalvelua (tarjouspyyntö kohta 3.2). Saisimmeko tarjouspyyntöön täsmennyksen kunkin palvelukohteen kriittisyysluokasta (kriittinen, normaali) ja näille kriittisyysluokille erikseen vaadittavat palveluajat ja vasteajat? Vastaus: Kts. tarjouspyynnön liite 1 (palvelut-kohta) ja liite 5. Kysymys 14: Liite 5 Pakottavat vaatimukset sisältää kuusi riviä "Hankinta- ja kaupalliset ehdot". Sisältyvätkö kaikki kohdan 4.3 tarkoittamat ehdot näihin riveihin? Vastaus: Kohdan 4.3 kaupalliset ehdot sisältyvät näihin riveihin. Kysymys 15: Pitääkö laitehuoltojen sisältyä hintoihin? Vastaus: Kts. tarjouspyynnön kohdat 3.1 ja 4.2. Laitehankinnat ja huoltosopimukset eivät sisälly tämän tarjouspyynnön piiriin.

4 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 4 (11) Kysymys 16: Ovatko varalaitteet asiakkaalla vai onko toimittajan huomioitava ne hinnoittelussa? Kysymys 17: Vastaus: Toimittaja ei hoida varalaitepalvelua. Palvelun tuottamisessa käsitellään potilas- ja e-reseptitietoja, tuleeko tarjoajalla olla Kantasertifiointi? Vastaus: Ei Kysymys 18: Tilaaja tekee yhteistyötä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Vika- ja korjaustilanteissa tarjoajalta edellytetään yhteistyötä tilaajan yhteistyökumppaneihin jo sovittujen ja yhteisesti sovittavien käytäntöjen mukaan. Onko jo valmiiksi sovitut käytännöt kirjattuna ja julkisesti saatavissa? Kysymys 19: Vastaus: Osittain ei julkisesti saatavilla Liite1 L2 - L3 tason palvelu: Uusien asennettavien laitteiden määrä vuodessa on 30 % nykyisestä laitekannasta. Sisältyykö näiden laitteiden hankinta ja ylläpito tämän sopimuksen piiriin? Vastaus: Laitehankinnat ja huoltosopimukset eivät sisälly tämän tarjouksen piiriin. Laitteet tulevat L3 ja L2 tason palvelun piiriin. Kts. liite L3 ja L2 tason palvelu. Kysymys 20: Kysymys 21: Liite1: Asiantuntijapalvelu: Palvelu koostuu proaktiivisesta ja reaktiivisesta asiantuntijatyöstä 2 htp/viikko. Onko tämä työ velvoitettu tekemään tilaajan omissa tiloissa? Vastaus: Kts. Liite 1. asiantuntijapalvelu Liite1: Asiakasliittymät: Tarjoajan tulee tarjota tilaajalle kahdennetun Internet liittymän palvelua. Tuleeko nämä tarjota kahden eri operaattorin fyysisiä kytkentäreittejä pitkin? Vastaus: Ei

5 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 5 (11) Kysymys 22: Liite 4: asiakasliittymät WAN yhteyksien osalta ei kerrota, halutaanko L2 (VPLS) vai L3 (MPLS) yhteyksiä operaattorin omilla aktiivilaitteilla. Vastaus: Kts. Liite 1. asiakasliittymät palvelu Onko listalla ilmoitetut yhteydet kaikki varmistettuja ja reduntanttisia? Vastaus: Ei kaikki. Mitä tasolla varmistusta halutaan aktiivilaitteet varmistettu, mutta samassa kuitukaapelissa vaiko kuidut myöskin varmistettu ja lisäksi eri kautta? Vastaus: Mahdollisuuksien mukaan aktiivilaitteet varmistettu ja eri kuitureitit. Mitä eri vaihtoehdot käytännössä tarkoittaa Kiinteä (74kpl), Client 360kpl), MPLS (20kpl)? Vastaus: Kts. Liite 1 ja 2. Kotilaajakaista-yhteydet: Osoitteet (katuosoite, postitoimipaikka, paikkakunta) Vastaus: Osoitelistaa ei voida antaa. Kotilaajakaistat sijaitsevat Oulun ja lähikuntien alueella. Kunkin osoitteen haluttu kapasiteetti vai saatavissa oleva? Vastaus: Osoitelistaa ei voida antaa. Kotilaajakaistat sijaitsevat Oulun ja lähikuntien alueella. Saatavissa oleva. Kysymys 23: Milloin tarjouspyynnön mukaiset palvelut pitää olla viimeistään käyttöönotettu? Kysymys 24: Vastaus: Hankintakausi alkaa , jolloin palvelujen pitäisi olla hankintayksikön käytettävissä. Sopimusneuvottelussa tarkennetaan lopullinen aikataulu. Liite 5 Tarjoaja toimittaa tilaajalle vpn -palvelut. Voitteko tarkentaa, mitä vpn-palvelu pitää sisällään - laitteet (palomuurit, VPN-konsentraoottrit) ohjelmistot, jne? Vastaus: Kts. Liite 1. asiakasliittymät palvelu ja liite 2.

6 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 6 (11) Kysymys 25: Tarjouspyyntö: Oulun tietotekniikalla (OTT) ja sen hankintarenkaalla on mahdollisuus liittyä hankintaan. Voidaanko näiden asiakkuuksien ympäristöjä kuvata tässä yhteydessä? Toimitaanko niissä samalla toimintaperiaatteella eli olemassa olevan ympäristön haltuunotto ja kehittäminen, asiakkaan omilla laitteilla? Voiko tarjoaja vaikuttaa haltuun otettavaan kokonaisuuteen jota ei yhtään tunne ja pitääkö niihin sitoutua täysin? Vastaus: ks. kysymys 12 Kysymys 26: Tarjoajan on ilmoitettava seuraavista palveluista hinta (palvelu/euroa/kk): 1. L3 ja L2 tason palvelu 2. Asiantuntijapalvelu 3. Valvontapalvelu 4. Asiakasliittymät-palvelu Vertailtava hinnoittelu on jaettu neljään osakokonaisuuteen, mutta ei ole aukaistu tarkemmin mitä nämä osakokonaisuudet sisältävät. Tällöin syntyy tilanne jossa asiakas ei voi vertailla eri tarjouksien hintoja/sisältöä keskenään yksiselitteisesti. Esim. liittymät pyydetään kahdennettuina redundanttisina (osio 4), mutta ei mainita ylläpito SLA-tasoja tai verkkoon liitetään uusia valvontapalvelun alaisia laitteita (osio 3), niin mikä on laitteiden kokonaismäärä ja vaatimukset. Vastaus: Kts. Liite 2 Voisiko hinnoittelu-exceliä tarkentaa yksiselitteisemmin mitä kunkin osa-alueen palvelulta minimissään vaaditaan? Vastaus: Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on kuvattu palveluajat, vasteajat, ympäristö ja muut oleelliset tiedot tarjouksen tekemiseksi. Hinnoittelu on annettava tarjouspyynnön kohdan 3.1 mukaisesti. Hinnan jakaantuminen kunkin palvelun kohdalla voidaan eritellä tarkemmin excel-taulukkoon ja erittelyä varten voi lisätä rivejä tarpeen mukaan. Taulukosta täytyy käydä selvästi ilmi kunkin palvelun loppusumma. Loppusummassa on oltava mukana kaikki hankintayksiköltä veloitettavat maksut ja kulut.

7 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 7 (11) Kysymys 27: Tarjouspyyntö: Siltä osin kuin hankinnan ehtoja ei ole määritelty tässä tarjouspyynnössä tai sen liitteissä, noudatetaan voimassa olevia julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE2009 palvelut). Voidaanko tarjouksessa/sopimuksessa käyttää JIT 2007-ehtoja tai vaihtoehtoisesti asettaa rajausehdotuksia JYSE2009-ehtoihin? Vastaus: Yleisinä sopimusehtoina käytetään JYSE2009 Palvelut-sopimusehtoja, joihin ei hyväksytä rajauksia. Kysymys 28: Tarjouspyynnössä pyydetään toimittamaan voimassa olevat esitteet ensisijaisesti suomen kielellä palvelukuvaukset suomen kielellä. Tarkoitetaanko esitteillä toimittajan vakioitujen palveluiden kuvauksia vai laitetoimittajan esitteitä? Vastaus: Esitteillä tarkoitetaan sekä palvelun tuottajan omia esitteitä että mahdollisia laitetoimittajien esitteitä. Tarkoitetaanko palvelukuvauksilla tarjottavien ratkaisujen asiakaskohtaisia kuvauksia (juuri tähän tarjouspyynnön osa-alueeseen räätälöityjä) vai toimittajan yleisiä vakioituja palveluidensa kuvauksia? Vastaus: Palvelukuvauksella tarkoitetaan tarjottavien ratkaisujen asiakaskohtaisia kuvauksia (juuri tähän tarjouspyynnön osa-alueeseen räätälöityjä). Kysymys 29: Liite 5: Tilaajalta vaadittavat työt on eritelty palvelukuvauksissa Tarjous: Asiakkaalta vaaditut resurssit Tarkoitetaanko näillä käyttöönoton ja/tai sopimusaikaisen ylläpidon osalta? Vastaus: Molempien osalta. Kysymys 30: Liite 1: Tilaaja ei sitoudu vaihtamaan omia sisäverkon /asiakasrajapinnan puolella olevia laitteita. Tämä tarjouspyyntö koskee tilaajan omia asiakaslaitteita. Mikäli tarjoaja haluaa rakentaa ja konfiguroida yhteydet muiden kuin nykyisten liittymien tai laitteiden mukaisesti, on siitä tehtävä toimintamalli tai suunnitelma, josta ilmenee kustannukset, resurssit, aikataulu ja mahdollinen migraatio. Liite 5: Tarjoaja sitoutuu toiminnallaan täysin tukemaan ja ylläpitämään tilaajan nykyistä tietoliikenneinfraa.

8 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 8 (11) Liitteessä 1 ja 5 vaaditaan olemassa olevan ympäristön säilyttämistä, mutta kuitenkin annetaan toimittajalle mahdollisuus rakentaa ja konfiguroida muullakin tavalla kuin nykyinen ratkaisu, mikäli siitä on suunnitelma. Onko siis mahdollista muuttaa olemassa olevaa ympäristöä? Vastaus: On, tarjouspyynnön mukaisesti. Kts. Liite 1. Palvelut Esim. WAN-verkon osalta kaikki operaattorit käyttää omia aktiivilaitteita ja yhteyksiä eivätkä niitä vuokraa toisille. Missä menee asiakkaan omien - ja nykyisen operaattorin laitteiden välinen rajapinta? Vastaus: Kts. liite 2. Looginen verkkotopologia ja esimerkiksi fyysinen verkkotopologia kuva ekstranet-kytkentämalli1/2. Kysymys 31: Liite 1: Palvelujen toteuttamisesta vastaavien henkilöiden ja heidän varahenkilöidensä tulee olla vakituisia, nimettyjä ja heidän ammatillisesta pätevyydestään tulee toimittaa todistus/selvitys/mahdolliset sertifikaatit. Tarjoajan on osoitettava vastuuhenkilö ja varahenkilö, joka vastaa palvelun työnjohdosta sekä prosessien kehittämisestä yhteistyössä PPSHP:n tietohallinnon kanssa. Liite 5: Nimetyt asiantuntijat ja niiden varahenkilöt on ilmoitettu Liite 3: Tarjoaja on nimennyt asiakkuutta hoitavat resurssit ja kuvannut toimintamallin. Erityisesti arvostetaan kuvauksen selkeyttä asiakkuuden hoitamiseksi, ylläpitämiseksi ja mittaamiseksi. Tuleeko tarjoajan nimetä henkilöt jo tarjoukseen vai riittääkö, että nimetään sopimuksen solmimisen yhteydessä? Vastaus: Kts. Liite 5. Mitä henkilöitä (roolit) tulee nimetä ja miten monta? Vastaus: Kts Liite 1. palvelut-kohta. Kts. liite 5. Kysymys 32: Liite 5: Tarjoajalla on asiantuntija- ja ylläpitoresurssit, jotka pystyvät tulemaan kahden tunnin vasteajalla paikan päälle. Tarjoaja tarjoaa kriittisiin osiin korjaus-, ylläpito- ja tukipalvelua kahden tunnin vasteajalla tarvittaessa paikan päällä. Mitä resursseja tarvitaan paikanpäälle 2h vasteajalla ja millä palveluajalla (esim. 8-16)? Vastaus: Kriittiset osat 2h vasteajalla 24/7. Resurssit tarvittaessa paikanpäällä.

9 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 9 (11) Tarkoitetaanko tällä sitä, että toimittajan valvontapalvelun havaitessa vian em. ajankohdan ulkopuolella, toimittajan asiantuntijoiden ei tarvitse olla paikalla PPSHP:llä kahden tunnin kuluessa vian havainnoinnista mainitun ajankohdan ulkopuolella? Vastaus: Tarkoitetaan, viankorjaus on aloitettava kriittisiin osiin 2 h vasteajalla. Mikäli viankorjaus voidaan aloittaa/suorittaa etänä, ei tarvitse olla paikanpäällä. Kts. Liite 5. ja liite1 L3 ja L2 tason palvelu Kysymys 33: Liite 1: Valvontapalvelu täytyy olla toteutettu 24/7 periaatteella eli tilaajan tuotantokriittisiä verkonlaitteita ja palveluita sekä niiden käytettävyyttä ja kuormaa tulee seurata kokoajan Tilaaja edellyttää kriittisiin osiin, joita ovat runko, core, konesali-infra ja asiakasliittymät, korjaus-, ylläpito- ja tukipalvelua kahden tunnin vasteajalla. Palveluaika tilaajan tuotantokriittisiin osiin on 24/7 periaatteella. Voitteko tarkentaa mitkä ovat tuotantokriittisiä verkkolaitteita ja palveluita? Vastaus: Kts. liite1 L3 ja L2 tason palvelu. Ja esim. liite 2. kuormantasaus. Kysymys 34: Liite 5: Tarjoaja pystyy varaamaan henkilöresurssin tarvittaessa tilaajan toimipisteeseen. Mitä resurssia (roolia) tarkoitetaan ja tuleeko hänen olla fyysisesti asiakkaan toimipisteessä/ toimipisteissä? Vastaus: Kts. liite1. Palvelut. Mikäli palvelu(t) sitä edellyttää. Onko kyseessä viankorjaus/ylläpito vai konsultointi erikseen laskutettavana? Millä palveluajalla (esim. 8-16)? Vastaus: Kts. Liitteet 5 ja liite 1. Kysymys 35: Liite 5: Tarjoaja tarjoaa korjaus-, ylläpito- ja tukipalvelua virka-aikana klo Miten olemassa olevien tietoliikennelaitteiden huoltosopimukset on tällä hetkellä järjestetty? Vastaus: Tilaajalla on huoltosopimus.

10 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 10 (11) Millä tukitasoilla laitteiden huoltosopimukset ovat ja miten varalaitejärjestelyt on toteutettu? Vastaus: Tällä hetkellä kriittisissä laitteissa on 4 tunnin vasteaika, sopimuksessa mukana varalaitepalvelu. Onko asiakkaalla itsellään omistamiensa laitteiden varaosapalvelu? Vastaus: Tilaajalla on osasta L2-tason laitteista omia varalaitteita. Miten huoltosopimusjärjestelyt on ajateltu järjestettävän jälkeen? Vastaus: Tilaaja tekee huoltosopimusjärjestelyt laitetoimittajan kanssa. Säilyvätkö laitehuoltosopimukset nykyisellä palveluntarjoajalla vai onko sopimukset tarkoitus siirtää tulevan palveluntarjoajan alaisuuteen? Vastaus: Eivät säily nykyisellä palveluntarjoajalla, ei ole tarkoitus siirtää. Tullaanko uudet laitteet, (noin 30 % vuodessa nykytasoon verrattuna), erikseen kilpailuttamaan aina hankintojen yhteydessä, vai solmitaanko niistä oma hankintasopimus tämän tarjouskilpailun voittaneen tahon kanssa? Vastaus: Laitehankinnat ja huoltosopimukset eivät sisälly tähän hankintaan. Entä uusien ratkaisujen huoltosopimuksista? Vastaus: Laitehankinnat ja huoltosopimukset eivät sisälly tähän tarjouspyyntöön / hankintaan. Kysymys 36: Liite 2 Valvonta palvelu: Tarjouksessa pyydetään valvontapalvelua, L2 ja L3 tukea sekä asiantuntijapalveluita. Tarkkaan ei selviä minkä palveluiden tehtävänä on tehdä laitteisiin konfiguraatiomuutokset eli ns. muutoshallintaa. Onko muutoshallinta vain tarjoajan vastuulla vai osallistuvatko muutoshallintaan myös asiakkaan omat resurssit. Vastaus: Kts. liite1 L3 ja L2 tason palvelu. Kts. Liite 1. palvelut Kysymys 37: Tuleeko access-tasolle kytketyt LVI, kulunvalvonta, mobiliteetti ja mittalaitteet saada valvonnan piiriin? Vastaus: Ei

11 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 11 (11) Kysymys 38: Tarjouspyynnössä ei ole kuvattu asiakkaan ja palvelun tarjoajan välistä työnjakoa. Mitkä asiat toimittaa palvelun tarjoaja ja mitkä asiat asiakkaan omat resurssit? Vastaus: Kts. Liite 1. Palvelut ja liite 5. Kysymys 39: Millaiset resurssit asiakkaalla on tällä hetkellä käytössä verkon laitteiden ylläpitoon? Vastaus: Tilaajan resurssit henkilöä. Millaiset niiden on ajateltu olevan jälkeen? Vastaus: Samanlaiset. Kysymys 40: Tarjoajaa pyydetään sitoutumaan tuleviin ratkaisuihin liittyviin asiantuntijapalveluihin? Millä tavoin toimittajan ja asiakkaan välillä tullaan sopimaan tulevaisuuden laiteratkaisuista? Vastaus: Kts. liite1. palvelut. Laitehankinnat eivät sisälly tähän hankintaan. Kysymys 41: Osa laitteista on elinkaarensa lopussa (esim PIX-palomuurit). Millä tavoin on tarkoitus sopia tai varmistua siitä, että verkossa käytetään kurantteja laitteita, joille on saatavissa laitevalmistajien tukea tarvittaessa? Vastaus: Laitehankinnat ja huoltosopimukset eivät sisälly tähän hankintaan. Kts. liite 5 ja liite 1. palvelut Kysymys 42: Erityisesti arvostetaan sitä, miten tarjoaja on palvelukuvauksissa kertonut miten heidän ratkaisut tukevat alueellista toimintaa ja millä tavalla tilaajan kehittämiskohteet on huomioitu. Voitteko tarkentaa mitä tarkoitetaan laadullisissa arvioinneissa kohdalla: ratkaisut tukevat alueellista toimintaa sekä mitä kehittämiskohteita erityisesti tässä yhteydessä tarkoitetaan? Vastaus: Kts. liite 1. ja liite 2. kehityskohteet

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön?

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Vastaus: Hankinta vaiheistetaan, kts. tarjouspyyntö kohta 7.6: Tavoitteena on suorittaa toimitus yksikkö kerrallaan, mutta

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

Työterveyshuoltopalvelut Imatran kaupungille 8.3.2016

Työterveyshuoltopalvelut Imatran kaupungille 8.3.2016 Työterveyshuoltopalvelut Imatran kaupungille 8.3.2016 Tarjouspyynnön kohtaa Perusmaksu on muokattu. Tarjouspyynnön liite 3, Hintalomake, on muokattu. Määräaikaan mennessä tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Palvelun rajoitukset... 2. 1.2 Valvonta... 2. 1.3 Ylläpito... 2. 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Palvelun rajoitukset... 2. 1.2 Valvonta... 2. 1.3 Ylläpito... 2. 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti:

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti: Tarjouspyyntö 1(4) Kiinteistötraktorin hankinta pyytää tarjoustanne kahdesta uudesta kiinteistötraktorista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta toteutetaan määrärahojen niin salliessa.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Lajitteleva palautusautomaatti Espoon kaupunginkirjastoon Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA

LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA Tarjouspyyntö 1 (10) Sivistyspalvelut / LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA Kaarinan kaupungin sivistyspalvelut pyytää tarjouksia Kaarinan kaupungissa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ 9.5.2016 TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi ja toteuttaa ESR-rahoitteista KAIKU-hanketta. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry pyytää

Lisätiedot

Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta

Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta 1. Kysymys Tarjouspyynnössä pyydetään ilmoittamaan ylivuodon purkamisen hinta (päivähinta) ja päivystysajan

Lisätiedot

Psykiatrisen palveluasumisen hankinta 749/02.08.00/2013

Psykiatrisen palveluasumisen hankinta 749/02.08.00/2013 1 (7) 28.8.2013 Psykiatrisen palveluasumisen hankinta 749/02.08.00/2013 Tarjouspyyntöön on tullut määräaikaan 23.8.2013 mennessä seuraavat 35 kysymystä, joihin vastaamme alla. Liitteitä 5 ja 6 on korjattu,

Lisätiedot

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUONNOS 2.12.2015 PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Kemijärven kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa?

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa? Kysymykset ja vastaukset koskien TAMLAn ja TELKin "Asianhallintajärjestelmä" hankintailmoitusta: Liite 3.3.2-vaatimukset.xlsx Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä.

Lisätiedot

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ Liite 1: 19.8.2015 Liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä Sivu 1 / 4 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Hankintayksikkö 2 3 Hankinnan kohde 2 3.1 Ohjelmistotoimitus

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) VASTAUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN, SAIRAALA- APTEEKIN TARJOUSPYYNTÖÖN MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ ESITET- TYIHIN KYSYMYKSIIN JA TARKENNUS LÄÄKKEELLISTEN KAASUJEN TARJOUSPYYNTÖÖN

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ Puisto- ja leikkikenttävälineet 1(5) 12.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut

Lisätiedot

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena?

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena? Tarjouspyyntö UUDELY/5434/2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TARJOUSPYYNTÖ UUSIMAA KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen

Lisätiedot

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)...

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... 3 3.2 Analoginen 2-johdinyhteys, erikoislaatu

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

KYMP OY. Tukkutason siirtoyhteyspalvelut

KYMP OY. Tukkutason siirtoyhteyspalvelut KYMP OY Tukkutason siirtoyhteyspalvelut 2 (12) Sisältö 1. SIIRTOYHTEYSTUOTTEET... 3 1.1. TOIMITETTAVAT SIIRTOYHTEYSTUOTTEET:... 3 2. TUOTTEIDEN YLEISET OMINAISUUDET... 4 2.1 ASENNUKSEN TOIMITUSAIKA...

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 PALOLETKUT Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne paloletkuista seuraavasti: YLEISTÄ 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, lääninveroviraston todistus maksetuista veroista

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo 12.

Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo 12. 1 (5) Perustietotekniikkapalvelujen hankinta Asianumero 4911/02.08.00/2012 Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään 14.12.2012 klo 12.00

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Vastaukset maanantaihin klo mennessä toimitettuihin kysymyksiin ja täsmennykset tarjouspyyntömateriaaleihin:

Vastaukset maanantaihin klo mennessä toimitettuihin kysymyksiin ja täsmennykset tarjouspyyntömateriaaleihin: Urjalan yhtenäiskoulun luonnontieteiden opetusvälineiden hankinta 19.10.2016 Vastaukset maanantaihin 17.10.2016 klo 16.00 mennessä toimitettuihin kysymyksiin ja täsmennykset tarjouspyyntömateriaaleihin:

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Olemassa olevien laitteiden korvaamisen lisäksi tulevan sopimuskauden aikana voidaan hankkia myös muita vastaavia tallennusjärjestelmiä.

Olemassa olevien laitteiden korvaamisen lisäksi tulevan sopimuskauden aikana voidaan hankkia myös muita vastaavia tallennusjärjestelmiä. TARJOUSPYYNTÖ 26.10.2012 Puitejärjestely moniprotokollatallennusjärjestelmästä ja siihen liittyvistä palveluista (Dnro D1238/2/31/2012) Jyväskylän yliopisto (JY) pyytää tarjoustanne moniprotokollatallennusjärjestelmästä

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille.

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. 15.12.2014 2 (11) Sisältö 1 Hankinnan kohde... 3 2 Vaatimukset... 3 3 Hankintamenettely...

Lisätiedot

PPKY Selänne pyytää tarjouksia tietoteknisistä laitteista seuraavasti:

PPKY Selänne pyytää tarjouksia tietoteknisistä laitteista seuraavasti: ATK-laitteet TARJOUSPYYNTÖ PPKY Selänne on kolmen kunnan muodostama peruspalvelukuntayhtymä, joka hoitaa Haapajärven, Pyhäjärven kaupunkien sekä Reisjärven kunnan peruspalvelut ja siihen kuuluvien kuntien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1.

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin kolmeen eri uimahalliin (Tapiola, Espoonlahti ja Leppävaara)

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

HUOM. sisältää täsmennykset

HUOM. sisältää täsmennykset Urjalan kunta Tarjouspyynnön liite 1 HUOM. sisältää täsmennykset 19.10.2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1: HANKINTASOPIMUS, luonnos 6.10.2016 Urjalan yhtenäiskoulun luonnontieteiden opetusvälineiden hankinta

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 29.2.2012 1 (5) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 29.2.2012 Tarjouspyyntö 2012 RUOKAPALVELUT (KALVOLA JA RENKO) Hämeenlinnan kaupunki KYSYMYS 1 Soveltuvuusperusteet (liite 8), kohta 1. 1. Tarjoajayritystä

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009 IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 TOIMITUSSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat sopineet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin siitä, että toimittaja toimittaa asiakkaalle

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015 1/6 TARJOUS A 4/2015 Tarjouspyyntö A 4/2015 / Eksoten natiiviröntgentutkimuksien sanelujonojen purkaminen ja radiologipalvelut ultraäänitutkimuksiin ja niihin liittyviin ultraääniohjattuihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö YTHS:n virtuaalineuvottelupalvelu; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset

Tarjouspyyntö YTHS:n virtuaalineuvottelupalvelu; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset 1 (6) 11.5.2016 Tarjouspyyntö YTHS:n virtuaalineuvottelupalvelu; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Voidaanko ensimmäisessä vaiheessa vaatia lisäosien ja -ohjelmien asennukset asiakkaan päätteisiin? Vastaus:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013. Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013. Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Mäntsälän kunta Sivu 1 / 6 TABLET-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. HANKINTAYKSIKKÖ Kilpailuttamisesta vastaa Mäntsälän kunnan Tietohallinto.

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (8) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Tervakosken elokuvateatterin digitalisointi Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Valmispituus 198 cm ja leveys 70 cm tarkoittavat yhden verhon kokonaismittoja.

Valmispituus 198 cm ja leveys 70 cm tarkoittavat yhden verhon kokonaismittoja. 1 Tarjouspyyntö Kirkkonunmmen kunnan eräisiin päiväkoteihin ja kouluihin hankittavista verhoista/ vastaukset 18.1.2010 mennessä esitettyihin tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin Kysymys 1 Paneeliverhoille

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020)

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) 1 (5) TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) Ohje tarjoajalle: Tarjoajan tulee antaa tarjouksessaan kaikki tässä lomakkeessa pyydetyt tiedot. Tarjoaja voi halutessaan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 1 Hankinnan kohde 2 Hankintailmoitus 3 Sopimusaika 4 Hankintamuoto Mäntsälän kunta pyytää tarjoustanne puhtaanapitopalveluista ja ruokapalveluista Mäntsälän kunnan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Tarjouspyyntö YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) Perustiedot Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero Tarjouksen allekirjoitus Olen tutustunut tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sitoudun

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (8) 5 Kotihoidon kotisiivouspalvelut HEL 2015-007254 T 02 08 02 00 Päätös päätti - hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston kotihoidon kotisiivouspalveluihin sen kohderyhmien

Lisätiedot

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN 06.10.2016 1/7 70236 Kh 10.10.2016 152 liite 1 1. : Antti Luukkanen Suomi puh. fax cloudia@vihti.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 70236 Hankinnan kuvaus: 18

Lisätiedot

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta 1 Infotilaisuus: Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta Virtain terveyskeskus Neuvotteluhuone 28.11.2016 Vesa Haapamäki toimitusjohtaja Keiturin Sote Oy 2 Tilaisuuden ohjelma Tiedotustilaisuuden

Lisätiedot

Hankinnasta on ilmoitettu HILMA -ilmoituspalvelussa osoitteessa:

Hankinnasta on ilmoitettu HILMA -ilmoituspalvelussa osoitteessa: LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 1/2016 1 (5) ANESTESIARESPIRAATTORI/TYÖASEMA Pyydämme ystävällisesti tarjoustanne Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän leikkaus- ja anestesiaosastolle

Lisätiedot

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Helsingin kaupunki TARJOUS 288448 1.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARJOUKSEN KOHDE... 3 2 FACTA OSOITEREKISTERI... 3 3 KRYSP-OSOITTEET RAJAPINTA...

Lisätiedot

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen TIETOPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen 1. Hankinnan kohde ja kuvaus 1.1 Taustatiedot 1.2 Tarjouksen sisältö Espoon kaupunki pyytää tarjousta sähköisen asiointialustan

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntöä, palvelunkuvausta ja liitteitä on täydennetty. Korjausilmoitus julkaistaan Hilmassa 9.9.2015 nimellä korjausilmoitus:

Tarjouspyyntöä, palvelunkuvausta ja liitteitä on täydennetty. Korjausilmoitus julkaistaan Hilmassa 9.9.2015 nimellä korjausilmoitus: Virtain kaupunki tehostettu palveluasuminen, kysymykset? Tarjouspyyntöä koskevia kysymyksiä sai esittää tarjouspyynnön esittelytilaisuudessa tai sähköisesti 3.9.2015 klo 12 mennessä. Tarjouspyyntöä, palvelunkuvausta

Lisätiedot

Anvia Oyj. Alueverkon Ethernet Hinnasto

Anvia Oyj. Alueverkon Ethernet Hinnasto Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Alueverkon Ethernet Hinnasto Voimassa alkaen toistaiseksi 2(5) Alueverkon Ethernet -liittymän kytkentä- ja kk-maksut Tuotenro Alueverkon Ethernet -liittymä 21288 1M/1M

Lisätiedot