YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2014 2016"

Transkriptio

1 1 (5) YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS LISÄKIRJE 1 Liittyen päivättyyn tarjouspyyntöön koskien Järvenpään kaupungin Yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus tarjouspyyntöasiakirjoihin pyydämme Teitä ottamaan huomioon tarjouksessanne seuraavat täsmennykset. 1. Muutoksena tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitettuun tilaaja ilmoittaa, että puitesopimuskilpailutuksen tarjouspyynnöstä ja sopimusluonnoksesta poiketen käytetään sopimusehtoina konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE Tarjouspyynnön kohdan 8.2 veloitusperusteet teksti muutetaan, uusi teksti on Veloitusperusteena toimeksiannossa käytetään KSE2013 kohdan mukaista aikapalkkiota henkilöryhmittäin. KSE2013 kohdat 5.4, 5.5 ja 5.6 poistetaan 2. Korjaus tarjouspyyntöön: Tarjouspyynnön kohdassa Hintavertailu on virheellisesti ilmoitettu tarjouksista halvimman saavan 70 pistettä, oikea pistemäärä halvimmalle tuntihinnalle on 80. Samoin vertailupisteiden laskentakaavassa pitäisi maksimispistemäärän olla 80. Alla kaava on esitetty korjattuna: (tarjoushinta - halvin tarjoushinta) Vp = 80 ( kallein tarjoushinta halvin tarjoushinta) maksimipisteet minimipisteet 3. Päivitetyt asiakirjat: Asiakirjoihin tehdyt täydennykset on korostettu keltaisella taustalla ja poistot yliviivaamalla. Seuraava asiakirja sisältää täydennyksiä: - Liite 1, yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimusluonnos

2 2 (5) Seuraavat asiakirjat liitetään tarjouspyyntöön: - Liite 2, tarjouspyynnön liitteet nro 1 (1-4), 2, 3 (1-2) ja 5 (1-4) annetaan wordmuotoisina. - Liite 3, esimerkki hinnan vertailupistemäärän laskukaava 4. Vastaukset tarjoajien esittämiin kysymyksiin Tarjoajien kysymykset on esitetty tummennettuina. Järvenpään kaupungin vastaukset ovat sisennettynä kysymysten alla. Samankaltaisiin kysymyksiin on vastattu vain kerran. 1. Tarjouspyynnön mukaan "Alikonsulttien osalta on tarjouksessa esitettävä samat tiedot kuin pääkonsultista.". Tarkoittaako tämä, että alikonsultit täyttävät kukin oman laatu, hinta ja soveltuuslomakkeen sekä toimittavat CV:t, vai esitetäänkö alikonsultit osana pääkonsultin laatulomakkeessa olevaa tiimiä? Listataanko alikonsultteina toimivien yritysten referenssiprojektit? Kukin alikonsultti täyttää samat asiakirjat, kuin päätarjoaja. 2. Olemme nuoria yhtiötä 1-3 vuotta, emme voi tulla hyväksytyksi kilpailuunne, jossa yrityksellä tulee olla vähintään 8 vuoden kokemus tarjottavasta tehtäväalueesta. Yrityksellä ei tietenkään ole vaikka yrityksen henkilöillä on kymmenien vuosien kokemus. Onko tuo vaatimus ohitettavissa tai onko Teidän mahdollista lieventää vaatimusta? Vaatimusta ei muuteta. 3. Tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjouspyynnön liitteenä olevat pdf-lomakkeet eivät ole vuorovaikutteisia. Olisiko mahdollista saada lomakkeet vuorovaikutteisina tai word-muodossa, jolloin tietojen täyttö olisi yksinkertaisempaa? Täytettävät lomakkeet liitetään word- muotoisina. Liitettävien asiakirjojen sisältöä ei saa muuttaa. 4. Tarjouspyynnön sivulla 2 todetaan, että yrityksellä on oltava vähintään 8 vuoden kokemus tarjottavasta tehtäväalueesta. Riittääkö, että yrityksen palveluksessa olevalla henkilöstöllä on yli 8 vuoden kokemus tehtäväalueesta? Ei riitä, yrityksellä pitää tarjouspyynnön mukainen kokemus tarjottavasta tehtäväalueesta. 5. Tarjoajan kelpoisuusvaatimuksissa sanotaan, että tarjottavalla projektipäälliköllä tulee olla vähintään 5 vuoden kokemus vastaavien hankkeiden johtamisesta. Esim. kohta 4, ym-

3 3 (5) päristöselvitykset, johon kuuluvat meluselvitykset, tärinätutkimukset, luontoselvitykset, pima- selvitykset ja kunnostussuunnitelmat sekä rakennettavuus- ja perustamistapaselvitykset. Onko maksimipisteiden saavuttamiseksi projektipäällikön referensseissä oltava vastaavuus jokaisesta osa-alueen tehtävästä? Tarjouspyynnön kohta 3: Tarjottavalla projektipäälliköllä tulee olla vähintään 5 vuoden kokemus vastaavien hankkeiden johtamisesta. Vastaavalla hankkeella viitataan edellisen kohdan tarjottavaan tehtäväalueeseen. Maksimipisteiden saavuttaminen projektipäälliköllä ratkaistaan tehtäväalueen referenssien mukaan. Tehtäväalueita on tarjouspyynnössä esitetty 11 kappaletta. 6. Kilpailuttaako tilaaja kaikki suunnittelukohteet vai vain tietystä kustannusarviosta ylöspäin? Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. 7. Tuleeko tuntihintojen sisältää myös matkakulut ja päivärahat? Lisäkirjeen 1 mukaisen puitesopimusluonnoksen mukaisesti kaikki kustannukset on sisällytettävä tuntiveloitushintoihin. 8. Pienentääkö alikonsulttien käyttäminen laatupisteitä? Ei pienennä. 9. Tarjotaan PIMA-tutkimuksien kenttä- ja laboratoriohintoja? Ei tarjota. 10.Tarjouspyynnössä ei ole mainittu sallitaanko osatarjoukset. Onko esimerkiksi mahdollista, että tehtäväalueelta 4 tarjotaan vain melu- ja tärinäselvityksiä? Tehtäväalueita tarjotaan kokonaisuuksina, joten tehtäväalueen sisältä ei voi tarjota vain osia. 11. Voiko osa-alueelle 4 tarjota useampaa kuin yhtä projektipäällikköä? Ei voi. 12. Pitääkö osa-alueella 4 tarjota nimenomaan 2 henkilöä SKOL SKOL04 vai saavatko nämä neljä olla myös muista SKOL-luokista (02-04)? Osa-alueita ei ole määritelty tarjouspyynnössä. Mikäli kysymyksessä tarkoitetaan tehtäväaluetta 4, on vastaus seuraava:

4 4 (5) Tehtäväalueelle 4 voi tarjota SKOL03 ja SKOL04 velotusluokkiin luokkien mukaisia henkilöitä. Tällöin tarjouspyynnön kohdan mukainen tuntiveloitusten painotus on kuitenkin voimassa. 13. Kun osa-alueen sisällä pääsääntöisesti töitä tekevät oman alansa asiantuntijat, miten painotetaan referenssien vertailussa tarjouspyynnössä mainitut viisi tehtäväaluetta: meluselvitykset, tärinätutkimukset, luontoselvitykset, pima-selvitykset ja kunnostussuunnitelmat sekä rakennettavuus- ja perustamistapaselvitykset? Pitääkö maksimipisteisiin tehtäväalueista olla referenssit molempien laskutusluokkien henkilöillä? Tehtäväalue on määritelty tarjouspyynnön sivulla 3 kohdassa 4. Tehtäväalueen sisältöä selvennetään kuhunkin tehtäväalueeseen liittyvällä luettelolla. Kysymyksessä lueteltuja, meluselvitykset jne. ei painoteta. Tarjouspyynnön kohdan kappaleen mukaisesti maksimit ovat: projektipäällikkö 16 pistettä ja muu henkilöstö 4x21 pistettä. Muulla henkilöstöllä tarkoitetaan 2kpl SKOL03 ja 2kpl SKOL04. yksittäinen skol saa siten maksimissaan 5 referenssiä a max.3 pistettä yhteensä max.15 pistettä ja CV:n arvioinnista max. 6 pistettä, yhteensä max.21 pistettä. Referenssit tarvitaan sekä SKOL03 ja SKOL04 poikkeuksena tehtäväalue 4. kts edellinen vastaus ja tehtäväalue 6 maastomittaukset ja maaperätutkimukset. 14. Tie- ja liikennesuunnittelu. Sisältyykö tehtäväalueen 3) Tie- ja liikennesuunnittelun liikennevalo-osuuteen liikennevalokojeiden ohjelmasuunnittelua? Ei sisälly. 15. Suunnitteluttaminen ja valvonta. Sisältyykö tehtäväalueeseen 11) Suunnitteluttaminen ja valvonta myös viherrakentamisen valvontaa? Ei sisälly. 16. Kuinka kohdan 3 tie- ja liikennesuunnittelu osassa arvioidaan Liikennevirastolle ja ELYille tehdyt hankkeet? Tarjouspyynnön kohdan 5 mukaisesti arvioinnissa painotetaan Järvenpäätä vastaavan kokoisille kaupungeille tehtyjä toimeksiantoja. 17. Voiko esim. kohtaan 3 esittää kahta projektipäällikköä, koska hankkeet voivat olla hyvin erilaisia? Ei voi esittää. 18. Onko kohtaan 11, suunnitteluttaminen ja valvonta esitettävä kaksi SKOL 03 ja kaksi SKOL 04 henkilöä?

5 5 (5) Kyllä on. 19. Voisiko tilaaja selventää sivulla 10 esitettyä hinnan vertailupistemäärän laskukaavaa? Liitteenä kolme on esimerkki vertailupistemäärän laskemisesta. LIITTEET 5. Muut asiat Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava tämän lisäkirjeen vastaanottamisesta ja huomioimisesta. Tarjoajan on syytä tarkistaa lisäkirjeiden julkaisu Järvenpään kaupungin internet sivuilta tarjouspyynnössä ilmoitetusta osoitteesta ennen tarjouksen jättämistä. Liite 1, yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimusluonnos Liite 2, tarjouspyynnön liitteet nro 1 (1-4), 2, 3 (1-2) ja 5 (1-4) annetaan word- muotoisina. Liite 3, esimerkki hinnan vertailupistemäärän laskukaava

TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE 1.2.2013-31.12.2014. Tarjouksessa tulee liittää seuraavat selvitykset:

TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE 1.2.2013-31.12.2014. Tarjouksessa tulee liittää seuraavat selvitykset: 1(6) TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE 1.2.2013-31.12.2014 Kokemäen kaupungin yhdyskuntaosasto pyytää tarjoustanne erikseen sopimuskauden aikana hankekohtaisesti

Lisätiedot

A. Kaikkia osa-alueita (1-6) koskevat kysymykset ja vastaukset:

A. Kaikkia osa-alueita (1-6) koskevat kysymykset ja vastaukset: Senaatti-kiinteistöt: Työympäristökehittämisen konsultointipalveluiden hankinta - tarjouspyyntöjä koskevat kysymykset ja vastaukset Seuraavassa on esitetty Senaatti-kiinteistöjen työympäristökehittämisen

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014 Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 Hankinnan kohde...2 1.1 Suunnittelutoimialat...2 1.2 Hankekohtaiset toimeksiannot sopimusaikana...3

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tekes Pääomasijoitus Oy Osoite/Address/Adress Posti/Post/Mail etunimi.sukunimi@tekes.vc Kyllikinportti 2 PL 1014, 00101 Helsinki www.tekes.vc

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Lisäkysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön Team Finland kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut 19.12.2014

Lisäkysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön Team Finland kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut 19.12.2014 MUISTIO Päivitetty 22.01.2015 1 (24) Lisäkysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön Team Finland kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut 19.12.2014 Kysymyksiä saapui tarjouspyynnön johdosta yhteensä 81 kpl.

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut 1 SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA Kansallinen hankinta Sotkamon kunnan lakisääteisten ja

Lisätiedot

JULKISTEN YKSILÖIMÄTTÖMIEN PALVELURAKENNUSTEN RAKENTAMIS- JA ASENNUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

JULKISTEN YKSILÖIMÄTTÖMIEN PALVELURAKENNUSTEN RAKENTAMIS- JA ASENNUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 7/2010 (1/5) JULKISTEN YKSILÖIMÄTTÖMIEN PALVELURAKENNUSTEN RAKENTAMIS- JA ASENNUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 1 Hankinnan kohde Hankinta koskee rakentamis- ja asennuspalveluja

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS Tarjouspyyntö 1 (8) 29.5.2015 Tilaaja: Sipoon kunta Kehitys- ja kaavoituskeskus PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 19.10.2012 1 (15) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN Tarjouspyyntö 14.9.2012 PALVELUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ KYSYMYS 1 We can offer our suggestion with purchased/perpetual/owned licenses and with leased

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista.

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. 29.9.2011 1 (9) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUNTERVEYDEN TARVEAINEISTA YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. I. Hankinnan kuvaus Kyseessä on avointa hankintamenettelyä käyttävä puitejärjestely.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Opintojaksopalautejärjestelmän rakentaminen

Tarjouspyyntö: Opintojaksopalautejärjestelmän rakentaminen 1 (8) Tarjouspyyntö: Sisällys 1. Hankinnan kohde... 2 1.1. HAAGA-HELIAn nykyinen järjestelmäarkkitehtuuri... 2 2. Hankintamenettely, aikataulu ja muutoksenhaku... 2 2.1. Hankintapäätöksestä ilmoittaminen...

Lisätiedot

TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen Logistiikka Liikelaitos TRE: 6251/02.07.01/2012 7.11.2012

TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen Logistiikka Liikelaitos TRE: 6251/02.07.01/2012 7.11.2012 TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen ja Turun raitioteiden ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma Hankinnan taustaa pyytää tarjoustanne Tampereen ja Turun kaupunkien toimeksiannosta koskien yleissuunnitelman

Lisätiedot

Hengitysliitto ry/ammattiopisto Luovi Oulu 13.3.2014

Hengitysliitto ry/ammattiopisto Luovi Oulu 13.3.2014 Hengitysliitto ry/ammattiopisto Luovi Oulu 13.3.2014 Työterveyshuollon tarjouspyyntöön kohdistetut kysymykset ja hankintayksikön niihin antamat vastaukset: 1. KYSYMYS Palveluntuottaja vastaa siitä, että

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

www.residuum.fi -nettisivujen päivitys

www.residuum.fi -nettisivujen päivitys Napapiirin Residuum Oy Tarjouspyyntö 1 (6) www.residuum.fi -nettisivujen päivitys 1. TAUSTAA Napapiirin Residuum Oy (tilaaja) on Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien omistama osakeyhtiö,

Lisätiedot

Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4

Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4 Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4 Suomen Kuntaliitto 2005 Kumppanuus konsulttitoiminnassa SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI 2005 1 Alkusanat Kunnallistekniikalle on tyypillistä hankkeiden suuri

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1 (8) RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena ovat Nikkilän Sydämen koulukeskuksen rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Nikkilän Sydän on Sipoon Nikkilään v. 2016

Lisätiedot

1. Hankittava palvelu

1. Hankittava palvelu KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 26.2.2013 Dnro 6/331/2013 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT KUULONÄKÖVAMMAISTEN SOPEUTUMISVAL- MENNUSKURSSIT

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (13) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Mainostoimistopalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot

KAUHAVAN KUNTAKONSERNIN VUOSIEN 2009-2012 TARKASTUSPALVELUT. 1) hankkeiden edellyttämät tilintarkastukset 2) muut mahdolliset erityistehtävät

KAUHAVAN KUNTAKONSERNIN VUOSIEN 2009-2012 TARKASTUSPALVELUT. 1) hankkeiden edellyttämät tilintarkastukset 2) muut mahdolliset erityistehtävät KAUHAVAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta Kirkkotie 10 62200 KAUHAVA TARJOUSPYYNTÖ 28.01.2009 1 TARJOUSPYYNTÖ KAUHAVAN KUNTAKONSERNIN VUOSIEN 2009-2012 TARKASTUSPALVELUT Kauhavan kaupunki pyytää Kauhavan kaupungille

Lisätiedot