Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017."

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille ja Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA (www.hankintailmoitukset.fi) Hankinta koskee Haapaveden esi- ja peruspetuksen oppikirjoja. Hankinnan vuotuinen kokonaisarvo on n euroa. Tuleviin tilausvolyymeihin vaikuttavat myös oppilasmäärät ja kaupungin vuosittaiset talousarviot. Hankinnat seuraavalle lukuvuodelle toteutetaan tilausjärjestelmää käyttäen keväällä ja lukukauden aikana ns. täydennystilauksina. Hankintamenettelynä avoin menettely. Hinnoitteluperusteet ja muut ehdot; Tarjoajan on ilmoitettava alennusprosentti kustantajan arvonlisäverottomasta ohjevähittäismyyntihinnasta. Arvonlisäverokanta on ilmoitettava tarjouksessa. Tarjottujen alennusprosenttien on oltava kiinteitä koko sopimuskauden. Hinnoittelua ei saa sitoa minkään muun tuoteryhmän tarjoukseen. Viivästyskorko voi olla enintään voimassa olevan korkolain mukainen. Mahdollisista toimituksia koskevasta viivästyssakosta sovelletaan, mitä voimassaolevassa julkisten hankintojen yleisissä sopimusehdoissa (JYSE 2009 tavarat) määritellään. Tarjoajan on selvitettävä, jos toimitusaika vaikuttaa tarjoushintoihin. Sopimuskaudella hyväksytään ehto- ja hinnoitteluperustemuutokset ainoastaan silloin, kun ne perustuvat viranomaispäätöksiin. Hintavarauksia ei hyväksytä. Tarjous on kirjoitettava suomen kielellä, ja hinnoittelun euromäärät ja alennukset on ilmoitettava. Tarjoajan on laskutettava tilaajaa sähköisesti. Hankinnassa noudatetaan tarjouspyynnön ehtojen lisäksi kulloinkin voimassaolevia julkisten hankintojen sopimusehtoja. Tarjoajan kelpoisuus; Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa alle kolme (3) kuukautta vanhat selvitykset: - verovelkatodistus - ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvollisuuden täyttämisestä - tiedot ennakkoperintärekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä sekä - tiedot mahdollisesta velkasaneerauksesta.

2 Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellista tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee (sijoittumismaa), suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tarjoukseen pitää liittää kuvaus tarjoajan tilaus- ja toimitusjärjestelmästä, laskutusprosessista sekä kuvaus muista järjestelmistä. Tarjouksen on kaikilta osin vastattava tarjouspyyntöä ja liitettä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Tarjottavien tuotteiden tulee ehdottomasti täyttää tuotteille asetetut kansalliset ja EU-vaatimukset. Oppikirjojen pitää soveltua Suomen ja hankintayksikön koulujärjestelmään. Tarjoajan valinta perustuu kokonaistaloudelliseen edullisuuteen, jolloin arviointikriteereitä ovat: - Kokonaishinta (alennusprosentti kustantajan ilmoittamasta arvonlisäverottomasta ohjevähittäismyyntihinnasta), ja tilaajalle myönnettävät alennukset perus- ja täydennystilauksista. Kokonaishintaa vertailtaessa huomioidaan myös mahdolliset laskutus- ym. kustannukset. - Laatu: maksuehto, toimitusaika perustilauksissa, täydennystilauksissa ja mahdollisissa jälkitoimituksissa (ilmoitettava päivinä) Kokonaishinnan painoarvo on 90 %. Laadun painoarvo on 10 %. Tarjouksen hinta ja muut tiedot on ilmoitettava liitteen 1. mukaisesti ja valmiiksi em. liitteeseen merkittynä, asian muulla tavoin ilmoittaminen johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Mahdolliset laskutus- ym. kustannukset on ilmoitettava yksiselitteisesti oheisella tarjouslomakkeella (liite 1) ja ne otetaan huomioon tarjouksen kokonaishintaa laskettaessa ja vertailtaessa. Oppikirjatoimituksia ei voi jakaa pienempiin eriin. Maksuehto on vähintään 21 pv netto siitä, kun tavara on toimitettu, hyväksytty ja vastaanotettu sekä lasku on saapunut tilaajalle. Toimitusehto: TOP Haapavesi, tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen (FIN01). Muut ehdot ;

3 Tarjous ei saa olla ehdollinen. Tarjouksen jättäessään tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnön ehdot. Pidätämme oikeuden hyväksyä tai hylätä saamamme tarjoukset. Jos saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla tai olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, että tilaaja ei voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, tilaaja voi vetäytyä tarjouskilpailusta joko osittain tai kokonaan. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada tilaajalta korvausta tarjouksen tekemisestä tai siihen liittyneistä toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen kuuden (6) irtisanomisajalla. Tarjouksen pitää vastata tarjouspyyntöä ja liitettä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Julkisissa hankinnoissa tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muulta osin vastaa tarjouspyyntöä ja sen liitteitä tai tarjous on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa. Myöhässä saapunut tarjous hylätään. Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista jo päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Asiakirjat ovat luettavissa Haapaveden kaupungintalolla. Niistä saa tarvittaessa kopioita normaalin kopiointikäytännön ja -hinnoittelun mukaan. Jos jokin osa tarjouksesta sisältää tarjoajan käsityksen mukaan liike- tai ammattisalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Merkinnästä huolimatta hankintayksikkö harkitsee, mitä se pitää asiakirjojen julkisuudesta annetun lain mukaisesti salassa pidettävänä asiakirjana. Hintatiedot eivät ole liike- tai ammattisalaisuuksia. Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen tilaisuus. Tarjousten pitää olla sitovasti voimassa vähintään viisi (5) kuukautta tarjouksen jättämisen määräajasta. Valitun toimittajan kanssa tehdään kirjallinen hankintasopimus. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellyttäen, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

4 Tarjous tulee toimittaa postitse suljetussa kirjekuoressa klo 15:00 mennessä osoitteella: Haapaveden kaupunki Sivistysjohtaja PL Haapavesi Kirjekuoreen on laitettava merkintä "oppikirjatarjous". Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Lisätietoja tästä tarjouspyynnöstä voi kysyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: klo 14:00 mennessä. Sähköpostiviestin otsikoksi on kirjoitettava Tarjouspyyntö: oppikirjahankinnat. Kaikki tätä tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja vastaukset julkaistaan osoitteessa viimeistään klo 14:00 mennessä. Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi. Liite 1

5 Haapaveden kaupunki Oppikirjojen tarjousvertailu Lukuvuodet ja (mahdollinen opstiovuosi) Yrityksen nimi Tarjoajan nimi ja asema Yhteyshenkilön nimi ja asema Puh. Sähköpostiosoite Kustantajat Otava Sanoma Pro Alennus-% kustantajan vähittäishinnoista, perustilaukset Alennus-%, täydennystilaukset Edita MFKA-kustannus Oy Kirjapaja f-kustannus Oy Säderström Co Schldts Förlags Docendo Oy:n it-kirja Fontana-Media Oy Muut Tilausaika: pv, johon mennessä: Tilaus tehtävä Kirjallisesti eli paperitilaus Sähköisesti Toimitusehto Hintatiedot perustilauksille Mahdolliset laskutus- ym. kustannukset perustilauksille Hintatiedot täydennystilauksille Mahdolliset laskutus- ym. kustannukset täydennystilauksille Toimitusaika: perustilauksissa täydennystilauksissa mahdollisissa jälkitoimituksissa Maksuehto Väh. 21 pv netto

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOTARVIKKEET JANAKKALAN JA HATTULAN PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA- ALUEELLE

SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOTARVIKKEET JANAKKALAN JA HATTULAN PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA- ALUEELLE TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOTARVIKKEET JANAKKALAN JA HATTULAN PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA- ALUEELLE 1. YLEISTÄ Janakkalassa suun terveydenhuolto toimii kahdella terveysasemalla, Turengissa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OPETUSVÄLINEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OPETUSVÄLINEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OPETUSVÄLINEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Opetusvälineet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Kevät 2013. Opetusvälineiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

Hankinnan kohteeseen liittyviä ehtoja:

Hankinnan kohteeseen liittyviä ehtoja: 1 TARJOUSPYYNTÖ Ylöjärven kaupungin perusturvaosasto pyytää tarjousta kylmistä kotiaterioista sisältäen niiden kuljetuksen. Kylmäateriat ovat yleistyneet monissa kunnissa ja korvanneet lämpiminä kuljetettuja

Lisätiedot

Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta.

Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi 27.5.2015 Kuntosalin välineet Hankintamenettely Lempäälän kunnan liikuntatoimi pyytää tarjouksia Lempoisten koulun liikuntahallin kuntosalin välineiden

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö valtioneuvoston (ministeriöt pl. ulkoministeriö) erityistyölasien hankinnasta

Tarjouspyyntö valtioneuvoston (ministeriöt pl. ulkoministeriö) erityistyölasien hankinnasta VNK/1567/14/2015 13.10.2015 Asia Tarjouspyyntö valtioneuvoston (ministeriöt pl. ulkoministeriö) erityistyölasien hankinnasta 1. Tarjouspyyntö Valtioneuvoston kanslia (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I ORTOPANTOMOGRAFIA- JA KEFALOSTAATTIKUVAUS- LAITTEESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta digitaalisesta ortopantomografia- ja kefalostaattikuvauslaitteesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA

KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA 1/7 KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA 1. HANKINNAN KOHDE Kilpailutuksen kohteena on puitejärjestely (ks. tarjouspyynnön kohta 4) seuraavista aikaperusteisista

Lisätiedot

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia erialisista korjaus- ja huoltopalveluista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan, Lempäälän,

Lisätiedot

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset 1/9 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN, LAITTEIDEN JA VARUSTEIDEN HANKINTA

ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN, LAITTEIDEN JA VARUSTEIDEN HANKINTA 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSPALVELUKESKUS 17.3.2014 PAPPILANTIE 2, PL 44 p. vaihde (03) 888 111 16301 ORIMATTILA ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN,

Lisätiedot

Päivämäärä 1. Hankinnan kohteet Tarjouskilpailu koskee koulukuljetusten hoitamista seuraavilla kohteilla:

Päivämäärä 1. Hankinnan kohteet Tarjouskilpailu koskee koulukuljetusten hoitamista seuraavilla kohteilla: Päivämäärä 1 PÄLKÄNEEN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET Pälkäneen kunta pyytää tarjouksia koululaiskuljetusten hoitamisesta kohteet 1-8 joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla koulupäivinä lukuvuosina 2014-2015,

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut 1 SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA Kansallinen hankinta Sotkamon kunnan lakisääteisten ja

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Orimattilan kaupunki Sivistyspalvelukeskus PL 44 16301 Orimattila 13.3.2014 URHEILUTALON KUNTOSALIVÄLINEET

TARJOUSPYYNTÖ. Orimattilan kaupunki Sivistyspalvelukeskus PL 44 16301 Orimattila 13.3.2014 URHEILUTALON KUNTOSALIVÄLINEET TARJOUSPYYNTÖ Orimattilan kaupunki Sivistyspalvelukeskus PL 44 16301 Orimattila 13.3.2014 URHEILUTALON KUNTOSALIVÄLINEET Orimattilan kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunta pyytää tarjouksia Orimattilan

Lisätiedot