LIITE 1, Sivu 1/5. Tarjouspyyntö Jämsän seudun tietoliikenneverkosta. LIITE 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1, Sivu 1/5. Tarjouspyyntö Jämsän seudun tietoliikenneverkosta. LIITE 1"

Transkriptio

1 IITE 1, Sivu 1/5 Tarjouspyyntö Jämsän seudun tietoliikenneverkosta. IITE 1 aadullisesti pisteytettävät kohdat on merkitty sinisellä tekstillä sekä merkitty B-sarakkeeseen merkinnällä '' ja vähimmäisvaatimukset A-sarakkeessa merkinnällä ''. Mustalla kirjoitettu teksti on vähimmäisvaatimus ja sinisellä kirjoitettu on laadullisesti arvioitava. =vaatimus =laatu- Yleiset vaatimukset astaa: NORDIC AN&WAN COMMUNICATION OY astaa: TARJOTTAAT YHTEYDET JA PAEUT Toimittajan tulee esittää projektisuunnitelma ja sitova toimitusaikataulu, jonka mukaisesti palvelut otetaan käyttöön mennessä. Käyttöönottoaikataulu tulee ilmoittaa toimipaikkakohtaisesti liitteellä 4. Mitä nopeampi toimitusaikataulu, sitä paremmat laatupisteet. [tästä kohdasta enintään 100 pistettä ] [95] [100] Palomuuripalvelu, internet -yhteys ja WAN-yhteydet [ Palomuuripalvelusta enintään 100 laatupistettä alla olevista sinisistä kohdista mm. vähimmäisvaatimukset ylittävistä ominaisuuksista]. [Yhteensä 65 pistettä] [Yhteensä 100 pistettä] Kun asiakas tilaa muutokset toimittajalta, niin miten nopeasti normaalit muutokset toteutetaan ja mikä on palveluaika? Sääntö- ja palvelumuutoksia tulee kuulua kiinteään hintaan vähintään seuraavasti: normaalimuutoksia 5kpl/kk ja kiiremuutoksia (pikatoimitus) 1kpl/kk. Yksikköhinta normaalimuutokselle ja pikatoimitukselle tulee ilmoittaa ja mitkä ovat ko. muutosten/toimitusten toimitusajat? [pisteytyksessä arvostetaan hintaan kuuluvien muutosten määrää sekä nopeita toimitusaikoja. Max 40 pistettä ] [20] Palveluaikaa ei ilmoitettu [40] Asiakkaalla tulee olla katseluoikeus sääntö-, vika- ja hälytysraportteihin sekä liikennelokeihin (loki = tietojärjestelmästä automaattisesti kirjautuva tapahtumatieto). Ovatko näkymät reaaliaikaisia ja mitkä? [pisteytyksessä arvostetaan näkymien reaaliaikaisuutta sekä raporttien monipuolisuutta ja käytettävyyttä. Max 30 pistettä ] [30] [30] Palomuurin SA taso tulee olla vähintään SA 4h 24/7 mukainen (ks. SAkuvaus alla). [pisteytyksessä arvostetaan palomuurin vähimmäistasoa korkeampaa SA-tasoa. Max 30 pistettä ] [15] [30] paras SA Internet -yhteys Seuraavat internet -yhteyden laadulliset ominaisuudet pisteytetään. Alla olevista sinisistä kohdista yhteensä 100 pistettä. [Yhteensä 80 pistettä] [Yhteensä 100 pistettä] o Ovatko molemmat internet -yhteydet samalla nopeudella? Jos ei, niin mikä on varmentavan yhteyden nopeus, joka kuuluu hintaan? [pisteytyksessä arvostetaan hintaan kuuluvan kahdentavan yhteyden nopeutta, max 50 pistettä ] [50] [50] o Tarjouksessa tulee kuvata kahdennukset asiakkaalle tuoma toimintavarmuuden lisäys ja toteutus periaatetasolla. [pisteytyksessä arvostetaan mm. toimintavarmuuttaa, toteutuksen eri fyysisiä reittejä, nopeaa varayhteyden käyttöönotto. Max 50 pistettä ] [30] kahdennus kuvattu kevyesti [50] kattava kuvaus ähiverkon kytkimet [Kytkinten ylläpitopalvelusta yhteensä enintään 100 laatupistettä alla olevista sinisistä kohdista ]: Palveluiden hinta tulee ilmoittaa, ei vähimmäisvaatimuksia, ei huomioida kustannusvertailussa. [Yhteensä 80 pistettä] [Yhteensä 100 pistettä] Miten toimittaja dokumentoi lähiverkon, kytkimet sekä muut lähiverkon aktiivilaitteet? Ylläpidon tekemien töiden ja muutosten dokumentointi? Onko dokumentti reaaliaikaisesti asiakkaan käytettävissä? Missä dokumentaatio sijaitsee ja miten sitä käytetään? [max 40 pistettä ] [30] [40] kattavin kuvaus Tarjotun palvelun hintaan kuuluen; Millaisia raportteja lähiverkon ja kytkinten toiminnasta ja vikatilanteista asiakas saa? Miten ja mistä raportit ovat luettavissa? [max 30 pistettä ] [30] [30] Mitä muita ominaisuuksia toimittaja tarjoaa palveluun liittyen; SNMP, PoE, WAN, verkon dokumentointi ja analysointi? [max 30 pistettä ] [20] SNMP? [30] TARJOTTAAT SA-TASOT

2 IITE 1, Sivu 2/5 =vaatimus =laatu- Yleiset vaatimukset astaa: NORDIC AN&WAN COMMUNICATION OY astaa: SA tason (vian korjaus ja käytettävyys) sekä teknisen laatutason alituksista tulee maksaa hyvitykset automaattisesti. Hyvityspolitiikka tulee ilmoittaa. [max 100 pistettä, laatupisteytyksessä arvostetaan asiakkaalla tuntuvaa hyvitystä jo lyhyistäkin SA-tasojen ja laatutason alituksista ] Tarjotuista SA-tasoista enintään 100 laatupistettä per SA-taso, vähimmäisvaatimuksia paremmasta tasosta. ähimmäisvaatimuksen täyttävästä SA-tasosta ei saa laatupisteitä. [50] maksimihyvitys rajattu [100] SA 4h 24/7: Ylläpito- sekä käytettävyysvaatimukset [SA 4h 24/7: tästä kohdasta max 100 pistettä ] [Yhteensä 25 pistettä] [Yhteensä 100 pistettä] asteaika: Kriittisen tai vakavan vian korjaus tulee aloittaa ja vikatiketti tulee avata palveluaikana enintään 30 minuutin kuluessa, kun asiakas on ilmoittanut vasteaika arvioidaan laadullisesti [max 30 pistettä] [25] [30] nopein vasteaika Korjausaika: ikatiketin avaamisesta ja korjauksen aloittamisesta, korjaus tulee olla tehtynä 4h kuluessa palveluaikana. Tätä tasoa nopeampi korjausaika arvioidaan laadullisesti [max 70 pistettä] [0] ei ylitä vähimmäistasoa [70] nopein korjausaika SA 4h: Ylläpito- sekä käytettävyysvaatimukset [SA 4h: tästä kohdasta max 100 pistettä yhteensä ] [Yhteensä 35 pistettä] [Yhteensä 100 pistettä] Palveluaika: korjaustoimenpiteitä tulee suorittaa vähintään arkisin 8:00 16:00 välisenä aikana. Tätä tasoa pidempi palveluaika arvioidaan laadullisesti [max 40 pistettä] [20] vaatimusta pidempi palveluaika [40] pisin palveluaika asteaika: Kriittisen tai vakavan vian korjaus tulee aloittaa ja vikatiketti tulee avata palveluaikana enintään 1 tunnin kuluessa, kun asiakas on ilmoittanut vasteaika arvioidaan laadullisesti [max 20 pistettä] [15] [20] nopein vasteaika Korjausaika: ikatiketin avaamisesta ja korjauksen aloittamisesta, korjaus tulee olla tehtynä 4h kuluessa palveluaikana. Tätä tasoa nopeampi korjausaika arvioidaan laadullisesti [max 40 pistettä] [0] ei ylitä vähimmäistasoa [40] nopein korjausaika SA 12h: Ylläpito- sekä käytettävyysvaatimukset Tämä on kaikkien yhteyksien ja palveluiden SA:n vähimmäistaso, ellei erikseen ole edellytetty korkeampaa SA-tasoa. [SA 12h: tästä kohdasta max 100 pistettä ] [Yhteensä 75 pistettä] [Yhteensä 80 pistettä] Palveluaika: korjaustoimenpiteitä tulee suorittaa vähintään arkisin 8:00 16:00 välisenä aikana. Tätä tasoa pidempi palveluaika arvioidaan laadullisesti [max 40 pistettä] [20] vaatimusta pidempi palveluaika [40] pisin palveluaika asteaika: Kriittisen tai vakavan vian korjaus tulee aloittaa ja vikatiketti tulee avata palveluaikana enintään 2 tunnin kuluessa, kun asiakas on ilmoittanut vasteaika arvioidaan laadullisesti [max 20 pistettä] [15] [20] nopein vasteaika Korjausaika: ikatiketin avaamisesta ja korjauksen aloittamisesta, korjaus tulee olla tehtynä 12h kuluessa palveluaikana. Tätä tasoa nopeampi korjausaika arvioidaan laadullisesti [max 40 pistettä] [40] nopein korjausaika [20] OPTIONA TARJOTTAAT PAEUT Seuraavia palveluita tulee tarjota optiona. Hankintayksikkö ei välttämättä hanki tarjottuja optioita sopimusaikana valitulta seutuverkon toimittajalta. Tietoliikenneyhteyksien raportointipalvelu: [max 100 pistettä] [Yhteensä 70 pistettä] [Yhteensä 65 pistettä] - Raportoinnin tulee kattaa vähintään SA-tason täyttyminen, kuukausittainen käytettävyys ja yhteyksien sekä porttien kuormitus. Saadaanko tämän lisäksi internet-liikenteen raportti osoite- ja sovelluskohtaisesti? [pisteytyksessä arvostetaan monipuolista, vähimmäistason ylittävää raportointia, max 30 pistettä ] [0] laadullisesti kysyttyjä asioita ei ilmoitettu [30] laadullisena kysytyt asiat onnistuu - Miten on toteutettu vikatilanteiden raportointi, niiden korjaaminen sekä kuittaus vian poistumisesta? [pisteytyksessä arvostetaan monipuolista, kattavaa tiketöintiä ja tiedotusta, max 30 pistettä ] [30] kaikki kysytyt asiat ilmoitettu [15] tiedotusta ei kuvattu

3 IITE 1, Sivu 3/5 =vaatimus =laatu- Yleiset vaatimukset astaa: NORDIC AN&WAN COMMUNICATION OY astaa: - Miten monipuolisesti on toteutettu verkon valvontapalvelu, josta voi tarkastella yhteyskohtaisesti valituilla aikajaksoilla yllä mainittujen seikkojen lisäksi mm. seuraavia tietoja: pakettihäviöt, viive ja viiveen vaihtelu sekä kapasiteetin käyttöaste. Palvelunkuvaus tulee toimittaa tarjouksen liitteenä. [pisteytyksessä arvostetaan monipuolista liikenteen laadun mittaustiedon näkymää, max 40 pistettä ] [40] kattava näkymä [20] kuvaus suppea ANGATTOMAT 3G/4G YHTEYDET [Yhteensä 100 pistettä] [Yhteensä 130 pistettä] arayhteyksinä sekä itsenäisinä yhteyksinä tulee tarjota suljetun verkon langattomia 3G/4G -yhteyksiä liitteessä 2 mainittu määrä. Käyttökohteet voivat vaihdella. Käytetty verkkotekniikka ja nimellisnopeus tulee ilmoittaa sekä verkon peittoalue seutukunnan alueella. [pisteytyksessä arvostetaan nopeaa sekä kattavaa verkkoyhteyttä Jämsän alueella. Max 40 pistettä ] [20] peittoaluekartta puuttuu. Hitaampi nopeus. [40] korkeat nopeudet Saadaanko itsenäsien langattoman yhteyden käyttöön mukaan tunnistaminen, eli PIN-koodi tms., eli yhteyttä ei voi avata tai käyttää ilman tunnistautumista? [pisteytyksessä arvostetaan ominaisuuden toteutettavuutta. Max 30 pistettä ] [20] [30] tehokkaita tunnistautumisvaihtoehtoja oidaanko langattoman varayhteyden käyttö määritellä toimipistekohtaisesti vain esim. hallinto -verkon käyttäjille, mutta ei esim. oppilas -verkolle lainkaan? [pisteytyksessä arvostetaan ominaisuuden toteutettavuutta. Max 30 pistettä ] [30] [30] Käyttääkö langaton, suljetun verkon yhteys operaattoriverkosssa priorisoitua tiedonsiirtoa (eli ruuhkatilanteessa ko. yhteys saa enemmän kaistaa käyttöönsä, kuin priorisoimattomat kuluttajaliittymät)? [pisteytyksessä arvostetaan priorisoitua tiedonsiirtoa operaattoriverkossa. Max 30 pistettä ] [30] [30]

4 IITE 3, Sivu 4/5 Tarjouspyyntö Jämsän seudun tietoliikenneverkosta -tarjousten kokonaistaloudellisuusvertailu IITE 3 Pisteytys pistettä, mitä suurempi pistemäärä, sitä parempi ratkaisu on asiakkaan tarpeeseen. Pisteet ja -tarjoajat AN&WAN TeliaSonera iite 1, max ertailtavat kohdat rivi # pisteet painoarvo pisteet painotettu pisteet painotettu Sitova toimitusaikataulu ,5 % 95 2, ,5 Palomuuripalvelu ,0 % 65 3, ,0 Internet -yhteys ,5 % 80 2, ,5 Kytkinten ylläpitopalvelu ,5 % 80 2, ,5 Hyvityspolitiikka SA-alituksesta ,5 % 50 1, ,5 SA 4h 24/ ,0 % 25 1, ,0 SA 4h ,5 % 35 0, ,5 SA 12h ,5 % 75 1,9 80 2,0 Tietoliikenneyhteyksien raportointipalvelu ,5 % 70 1,8 65 1,6 angattomat yhteydet ,5 % 100 2, ,3 aatupisteet yhteensä: 19,1 29,4 aadun pisteytys painoarvolla: ,0 % 65 19, ,0 Toimittajan liitteessä 2 ilmoittama kokonaishinta sopimuskaudelle Hinnan pisteytys painoarvolla ,0 % 72 50, ,0 Kokonaishinta yhteensä: Max: 70,0 % 50,6 70,0 Kokonaispisteet yhteensä (max 100 pistettä): % 70,1 100,0 aadun pisteytys: -parhaat laatupisteet saanut tarjoaja saa maksimipisteet 100, josta lasketaan painoarvotetut pisteet. -muut tarjoukset saavat painotettuina laatupisteitä seuraavan kaavan mukaisesti: tarjoajan laatupisteet/parhaat laatupisteet*100. Kokonaishinnan pisteytys: -hinnaltaan halvin, vähimmäisvaatimukset täyttävä tarjous 100 pistettä, joka toimii vertailuhintana. -muut tarjoukset saavat hintapisteitä seuraavan kaavan mukaisesti: halvin hinta/tarjoajan hinta*100. Tästä lasketaan painotetut pisteet.

5 IITE 3, Sivu 5/5 Tietoliikenneyhteyksien sitovat toimitusajat osoitekohtaisesti. Tarjoajat: Hankintayksikkö täyttää tämän taulukon AN&WAN Ominaisuusvertailun liite TeliaSonera Toimitusaika Pisteet/osoite osoitetta pistettä osoitetta pistettä Q3-Q4/2014 aikana Q1-Q2/2015 aikana Pisteet yhteensä: Suhteutetut laatupisteet:

LIITE 1: TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET

LIITE 1: TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 1 (15) : TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET 1. TIETOVERKON PERIAATE JA ARKKITEHTUURI Alueverkon tavoitteena on rakentaa sellainen tietoliikenteen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 1 (11) Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Kysymys 1: Onko

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1 3.6.2008 1 VERKKOLASKUJEN VÄLITYSPALVELUT HANKINNAN YKSILÖINTI 1 Hankinnan tausta 1.1 Ostolaskut 1.2 Myyntilaskut Kirkkonummen kunnalla on käytössä ostolaskujen käsittelyssä Rondojärjestelmä. Kunnalla

Lisätiedot

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Tietoliikenneyhteydet 1 (36) Liittymismallit KanTa-palveluihin LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KunTo Tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

VALTION YHTEISHANKINTAYKSIKKÖ HANSEL OY:N TARJOUSPYYNTÖ KAUSIJULKAISUT 2007

VALTION YHTEISHANKINTAYKSIKKÖ HANSEL OY:N TARJOUSPYYNTÖ KAUSIJULKAISUT 2007 HANKINTAPÄÄTÖS VALTION YHTEISHANKINTAYKSIKKÖ HANSEL OY:N TARJOUSPYYNTÖ KAUSIJULKAISUT 2007 PÄÄTÖS Puitesopimustoimittajiksi valittiin seuraavat yritykset (aakkosjärjestyksessä): Tuotealue 1: Kotimaiset

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Halllintopalvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä puh. (019) 2645 000 23.9.2011. IT käyttöpalvelut

Mäntsälän kunta Halllintopalvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä puh. (019) 2645 000 23.9.2011. IT käyttöpalvelut IT käyttöpalvelut 2 Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Lähtötilanne... 4 3.Tavoite... 6 3.1 Työasemien tukipalvelut... 6 3.2 Mobiililaitteiden hallinta... 7 3.3 Palvelimien valvonta- ja hallintapalvelu...

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia erialisista korjaus- ja huoltopalveluista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan, Lempäälän,

Lisätiedot

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti.

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti. 1 (7) Vastauksia kysymyksiin koskien tarjouspyyntöä johdon raportointipalvelusta KYSYMYS: Sivu 1 YTHS haluaa ostaa palveluna johdon raportointipalvelun määrittelemänsä tasapainotetun tuloskortin pohjalta,

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7)

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) Seudullinen hankintapalvelukeskus LIITE6 Nurmijärven kunta 15.4.2014 HANKINTASOPIMUS NURMIJÄRVEN KUNNAN TIETOLIIKENNEPALVELUISTA 1. SOPIJAPUOLET Nurmijärven kunta/hankintapalvelut,

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

Pentti Suominen (sähköposti: pentti.suominen@formin.fi)

Pentti Suominen (sähköposti: pentti.suominen@formin.fi) ULKOASIAINMINISTERIÖ Hallintopalvelut HAL-50 Vesa Leino TARJOUSPYYNTÖ 02.10.2012 HELM134-20 MÄÄRÄAIKA: Tarjoukset 25.10.2012 klo 12.00 mennessä Viite Pyyntö osallistumishakemuksille 27.8.2012 Asia Ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. 2 Hankinnan kohde. Kunnanhallitus TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN JA TYTÄRYHTIÖIDEN TIETOTEKNIIKAN ASIANTUNTIJAPALVELUISTA

SODANKYLÄN KUNTA. 2 Hankinnan kohde. Kunnanhallitus TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN JA TYTÄRYHTIÖIDEN TIETOTEKNIIKAN ASIANTUNTIJAPALVELUISTA SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN JA TYTÄRYHTIÖIDEN TIETOTEKNIIKAN ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 Kunnan yleisesittely 2 Hankinnan kohde Sodankylässä on 8.900 asukasta. Kunnan toiminta tapahtuu

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEIDEN TOIMITTAMISESTA

Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEIDEN TOIMITTAMISESTA Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEIDEN TOIMITTAMISESTA Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tarjouspyyntö 2 Liite 1, Tarjouslomake 5 Liite 2, Tarjottavien kopiokoneiden luokitus ja

Lisätiedot

Liite 6 1 (13) Tietohallintopalvelut Julkinen 17/25/2014 Mikko Määttä 4.4.2014 1266976 PALVELUTASOT

Liite 6 1 (13) Tietohallintopalvelut Julkinen 17/25/2014 Mikko Määttä 4.4.2014 1266976 PALVELUTASOT Liite 6 1 (13) PALVELUTASOT Liite 6 2 (13) Sisällysluettelo 1 KUVAUKSEN TARKOITUS... 3 2 PALVELUN LAATU... 3 2.1 YLEISET LAATUVAATIMUKSET... 3 2.2 AMMATTITAITO... 3 2.3 VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET... 3 2.4 PALVELUTASON

Lisätiedot

Hintojen ilmoittaminen

Hintojen ilmoittaminen Viite: TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Vastaukset kysymyksiin (täydennetty

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIELIKOULUTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ KIELIKOULUTUSPALVELUISTA 1(7) Patentti- ja rekisterihallitus Tarjouspyyntö Dnro 373/28/2011 Henkilöstöhallinto 18.4.2011 TARJOUSPYYNTÖ KIELIKOULUTUSPALVELUISTA 1. Tarjouksen pyytäjä Patentti- ja rekisterihallitus Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KUHMALAHDEN JA PÄLKÄNEEN PUHE- JA DATALIIKENNEPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnan (Kuhmalahden ja Pälkäneen kunnat) puhe ja dataliikennepalveluista.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 10.12.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 4 4 Suositukset...

Lisätiedot