Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet"

Transkriptio

1 Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet Petri Hilli CEO, QSA Teemu Pennanen Rahoitusmatematiikan professori King s College London Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 1

2 Eläkkeiden rahastoinnin uudistaminen Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankkeessa Työeläkkeiden rahoituksen riskienhallinta kehitettiin rahoitusteorian pohjalta menetelmiä eläkelaitosten vakavaraisuuden hallintaan. Samalla syntyi toimenpide-ehdotuksia TyEL-järjestelmän rahastoinnin tehostamiseksi ja yksinkertaistamiseksi. Tulokset raportoitu Eläkevakuuttaminen epävarmassa sijoitusympäristössä - Laskelmia työeläkkeiden rahastoinnin tehostamisesta, Aalto-yliopisto,. Eläkevakuuttaminen epävarmassa sijoitusympäristössä - Kassavirtaperusteinen riskienhallinta, Taloustieto,. Työeläkejärjestelmän rahoituksen uudistamistarpeet, kirjassa Johanson, Lassila & Niemelä (toim), Eläkevalta Suomessa, Taloustieto Oy,. Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 2

3 Eläkkeiden rahastoinnin uudistaminen Vakavaraisuustarkastelu riskit huomioiva pääomatarve Rahastointi työkyvyttömyyseläkkeiden rahastoinnista luopuminen eläkerahastoista katettavan osuuden sitominen eläkemenoon jakojärjestelmän keskittäminen Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 3

4 Riskit huomioiva pääomatarve Vakavaraisuuskehikko: 1. rahastoitujen eläkkeiden korvausmenojen ja sijoitustuottojen kvantitatiivinen kuvaus voidaan käyttää valvojan määrittelemää tai valvojan hyväksymää laitoksen sisäistä mallia 2. valvojan määrittelemä turvaavuustaso, jolla rahastoitu eläkemeno tulee kattaa 3. laitoksen esittämän sijoitussuunnitelman evaluointi, jonka tulee näyttää, että sijoitussuunnitelma toteuttaa asetetun turvaavuustason Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 4

5 Riskit huomioiva pääomatarve Pääomatarve riippuu 1. odotuksista sijoitustuottojen ja muiden riskitekijöiden mahdollisesta kehityksestä 2. sijoitusstrategiasta aina eläkeoikeuksien päättymiseen asti 3. riskitasosta Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 5

6 Riskit huomioiva pääomatarve Tämä ns. runoff-lähestymistapa ottaa huomioon sekä vakuutus- että markkinariskit vakuutusten koko voimassaoloajalta solveltuu erityisesti pitkän aikavälin sijoittajille mittari tarvittavan kokonaisvarallisuuden määrä, ei jakoa vastuuvelkaan ja riskipuskuriin fokus eläkevarojen riittävyyteen pitkällä aikavälillä, varojen ja vastuuvelan lyhyen aikavälin volatiliteetin hallinnan sijaan pitkä horisontti mahdollistaa hallitun riskinoton ei myötäsyklisyysongelmaa tunnistetaan riskitekijät ajoissa ja kannustetaan suojautumaan niiltä Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 6

7 Riskit huomioiva pääomatarve Konsistentti lähestymistapa hajautusefekti aidosti mitattavissa: maksutasoa määrättäessä pääomatarve riippuu myös tarkasteluhetken vakuutus- ja sijoitusportfoliosta voidaan käyttää mitä tahansa mallia markkina- ja vakuutusriskeille voidaan käyttää myös muiden satunnaisten kassavirtojen hinnoitteluun sekä portfolio-optimointiin Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 7

8 Riskit huomioiva pääomatarve Vaatii yleensä stokastista simulointia, käytännön soveltamisessa teknisiä haasteita teknologian kehityksen myötä laskennalliset ongelmat pienenevä ongelma haastava mallinnustehtävä Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 8

9 Riskit huomioiva pääomatarve Esimerkkinä TyEL-järjestelmän vanhuuseläkkeiden rahastointiaste a 20: eläkemenon kattamiseen tarvittavan pääoman laskenta perustuu eläkemenon suojaukseen täydellinen suojaus ei mahdollista, rahastoitu eläkemeno katetaan sallitulla riskitasolla epävarmuus mallinnetaan aikasarjamallin avulla sijoitusriskit: neljä korkosijoitusluokkaa ja kaksi osakesijoitusluokkaa vakuutusriskit: elinaika, indeksikorotukset työllisyysaste a TyEL-varojen ja eläkevastuun suhde Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 9

10 Riskit huomioiva pääomatarve Korot sekä yksittäinen simulaatio MM G I C Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p.

11 Riskit huomioiva pääomatarve Simulointien mediaani ja 90 ja 99 :n luottamusvälit Rahamarkkina Valtio Inflaatiosidonnaiset Luottoriskilliset Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 11

12 Riskit huomioiva pääomatarve Vuosituottojen jakaumat MM G IL C F G Historialliset korkotuotot Historialliset osaketuotot MM G IL C F G Simuloidut korkotuotot Simuloidut osaketuotot Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 12

13 Riskit huomioiva pääomatarve Simulointien mediaani ja 90 ja 99 :n luottamusvälit EU-inflaatio Suomi-inflaatio Palkkainflaatio Työllisyysaste Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 13

14 Riskit huomioiva pääomatarve Simulointien mediaani ja 90 ja 99 :n luottamusvälit Ikä Ikä Vuosi 30-v miehet 70-v naiset Vuosi ETK Kerroin Elinaikakerroin Vanhushuoltosuhde Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 14

15 Riskit huomioiva pääomatarve 20 mennessä kertyneiden vanhuus- ja tk-eläkeoikeuksien mukainen meno Mrd Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 15

16 Riskit huomioiva pääomatarve Sijoitusosuudet ja annualisoidun keskituoton jakauma Sijoitusluokka () Lyhyt korko 14 Valtioiden jvk:t 21 Inflaatiosidonnaiset jvk:t Yrityslainat 25 Kotimaiset osakkeet 15 Kansainväliset osakkeet Lähtövarallisuutena vuoden 20 lopun TyEL-varat, 93 mrde. Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 16

17 Riskit huomioiva pääomatarve Simuloitujen riskitekijöiden ja sijoitusstrategian perusteella voidaan laskea suoraan pääomatarve: 63 :n turvaavuustasolla a vanhuuseläkemenon pääomatarve 265 mrde rahastointiaste ,35 v. 20 eläkevarat riittävät 63 :n todennäköisyydellä kattamaan 35 kertyneistä vanhuuseläkkeistä a Solvenssi II:n 99,5 vuosittaista turvaavuustaso muunnettuna eläkeoikeuksien kuolettumisen edellyttämälle 92 vuodelle, 0, = 63 Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 17

18 Riskit huomioiva pääomatarve 1. Bühlmann, Mathematical Methods in Risk Theory, Artzner, Delbaen and Koch-Medona, Risk measures and efficient use of capital. Astin Bulletin, Carmona (ed.), Indifference Pricing: Theory and Applications, Hilli, Koivu and Pennanen, Cash-flow based valuation of pension liabilities. European Actuarial Journal,. 5. Pennanen, Superhedging in illiquid markets. Mathematical Finance,. 6. Pennanen, Introduction to convex optimization in financial markets. Mathematical Programming,. 7. Aro and Pennanen, User friendly approach to stochastic mortality modeling. European Actuarial Journal,. 8. Hilli, Koivu and Pennanen, Optimal construction of a fund of funds. European Actuarial Journal,. Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 18

19 Eläkkeiden rahastoinnin uudistaminen Vakavaraisuustarkastelu riskit huomioiva pääomatarve Rahastointi työkyvyttömyyseläkkeiden rahastoinnista luopuminen eläkerahastoista katettavan osuuden sitominen eläkemenoon jakojärjestelmän keskittäminen Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 19

20 Tk-eläkkeiden rahastoinnista luopuminen Vanhuus- ja tk-eläkemeno suhteessa palkkasummaan: 30 Vanhuuseläkemeno Tk eläkemeno Lähteet: ETK:n tilastotietokanta, PTS 2009 rahastointi ei perusteltua maksun tasoittamiseksi ei edellytä omavastuusta luopumista Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 20

21 Tk-eläkkeiden rahastoinnista luopuminen Vuoteen 20 mennessä kertyneet eläkeoikeudet 25 Vanhuuseläke Tk eläke Mrd Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 21

22 Tk-eläkkeiden rahastoinnista luopuminen Kustannusvaikutusten tarkastelua 20 tilanteessa: 1. Tk-meno rahastoidaan kokonaisuudessaan kuten nykyisessä TyEL-järjestelmässä a. Loput nykyvarallisuudesta käytetään voimassa olevien vanhuuseläkeoikeuksien rahastoimiseen. 2. Nykyvarallisuus käytetään kokonaan voimassa olevien vanhuuseläkeoikeuksien vakuuttamiseen ja työkyvyttömyyseläkkeitä ei rahastoida ollenkaan. vaihtoehdossa 1 rahastoidaan 0 tk-eläkemenosta ja 29 vanhuuseläkemenosta vaihtoehdossa 2 rahastoidaan 35 vanhuuseläkemenosta a Nykyisestä poiketen, tässä rahastoidaan myös indeksikorotukset Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 22

23 Tk-eläkkeiden rahastoinnista luopuminen Vaikutus jakojärjestelmämaksuun (vaihtoehto 2 - vaihtoehto 1) kun vuoden 20 jälkeen kertyviä uusia eläkeoikeuksia ei huomioida: maksu-ura tasoittuu: maksu nousee alussa ja laskee kun eläkemeno korkeimmillaan suhteessa palkkasummaan Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 23

24 Eläkkeiden rahastoinnin uudistaminen Vakavaraisuustarkastelu riskit huomioiva pääomatarve Rahastointi työkyvyttömyyseläkkeiden rahastoinnista luopuminen eläkerahastoista katettavan osuuden sitominen eläkemenoon jakojärjestelmän keskittäminen Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 24

25 Eläkevaroin katettava osuus Eläkevaroista katettava osuus eläkemenosta sidotaan kokonaiseläkemenoon: rahastoidaan indeksikorotukset ja luovutaan sijoitustuotoista riippuvasta rahastoonsiirtovelvoitteesta nykyiset TyEL-maksuennusteet eivät juurikaan muuttuisi riskienhallinta yksinkertaistuisi järjestelmä- ja eläkelaitostasolla järjestelmän tavoitteet kvantifioidaan suoraan rahastointiasteen (varat/eläkevastuu) avulla maksutason hallinta suoraviivaista Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 25

26 Eläkevaroin katettava osuus Maksuntasoa hallitaan vakuutusasteella, eli sillä -osuudella eläkemenosta, joka katetaan eläkevaroin: uusien rahastoitavien eläkkeiden edellyttämä maksutaso hinnoitellaan vakuutusasteen mukaan rahastoitava osa lasketaan kuten riskit huomioiva pääomatarve vakuutusaste määrää suoraan eläkevaroista maksettavan osuuden eläkemenosta ja siten myös jakojärjestelmän edellyttämän maksutason Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 26

27 Eläkevaroin katettava osuus työkyvyttömyyseläkkeitä ei rahastoida v. 20 eläkevarat riittävät 63 :n todennäköisyydellä kattamaan 35 kertyneistä vanhuuseläkkeistä vakuutusaste 35 Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 27

28 Eläkevaroin katettava osuus Työeläkemaksu kiinteällä 35 :n vakuutusastella: 30 Kokonaismaksu Jakojärjestelmäosa Rahastoitava osa 25 palkkasummasta Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 28

29 Eläkevaroin katettava osuus eläkemenosta Siirtyminen kestävälle maksutasolle: uusien eläkeoikeuksien rahastoitava maksu tasainen, nousupaine johtuu jakojärjestelmäosasta jakojärjestelmäosan nousua kompensoidaan tilapäisen lisärahastoinnin avulla, jossa nostetaan kaikkien vanhuuseläkeoikeuksien vakuutusastetta asteittain 35 :sta 40 :in lisärahastoinnilla korotetaan jo kertyneiden eläkeoikeuksien vakuutusastetta uusien rahastoitavien eläkkeiden maksu hinnoitellaan aina uudella vakuutusasteella Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 29

30 Eläkevaroin katettava osuus eläkemenosta Vakuutusasteen nosto maksutason tasaamisessa: vanhuuseläkemenosta Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 30

31 Eläkevaroin katettava osuus Työeläkemaksu: 30 Kokonaismaksu Jakojärjestelmäosa Rahastoitava osa Lisärahastointi 25 palkkasummasta Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 31

32 Eläkkeiden rahastoinnin uudistaminen Vakavaraisuustarkastelu riskit huomioiva pääomatarve Rahastointi työkyvyttömyyseläkkeiden rahastoinnista luopuminen eläkerahastoista katettava osuuden sitominen eläkemenoon jakojärjestelmän keskittäminen Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 32

33 Jakojärjestelmän keskittäminen Vuonna 20 eläkemenosta noin 77 katettiin jakojärjestelmän kautta Jakojärjestelmän hajautettu toteutus rajoittaa pääoman tehokasta käyttöä, sillä se edellyttää laitoskohtaisia puskurirahastoja Seuraavissa laskelmissa oletetaan, että eläkevaroista katetaan 37 vanhuuseläke-eläkemenosta ja loppuosa eläkemenosta rahoitetaan jakojärjestelmän kautta Jakojärjestelmämaksu asetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan Varallisuus kokonaan lyhyen koron sijoituksissa Tarvittaessa lainaa samalla korolla Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 33

34 Jakojärjestelmän keskittäminen Rahastoimaton työeläkemeno suhteessa palkkasummaan vuoteen asti: Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 34

35 Jakojärjestelmän keskittäminen Turvaavuustasolla 98,5 nolla-lähtövarallisuudella maksutaso 16,8 varallisuuden kehitys: Mrd Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 35

36 Jakojärjestelmän keskittäminen Rahaston varallisuus eri alkuvarallisuuksilla Mrd Mrd Lähtövarallisuus 0,65 mrd e, 0.5 Lähtövarallisuus 4,58 mrd e, maksu 16,3 maksu 13,8 Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 36

37 Jakojärjestelmän keskittäminen Rahaston varallisuus eri alkuvarallisuuksilla Mrd Lähtövarallisuus 2,64 mrd e, maksu 14,7 Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 37

38 Jakojärjestelmän keskittäminen keskitetty toimija tarvitsisi keskimäärin n. 2,5 miljardin euron puskurin maksutaso ilman järjestelyä vaihteli välillä 13,5 17,0 maksua voidaan tasoittaa edelleen pidentämällä horisonttia Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 38

39 Jakojärjestelmän keskittäminen Luottamusvälit kaikista skenaarioista sekä niistä, joissa maksutaso ja alkuvarallisuus eivät riittäneet Kaikki skenaariot Skenaariot, joissa maksutaso ei riittänyt Kaikki skenaariot Skenaariot, joissa maksutaso ei riittänyt Työttömyysaste 1 Korkotaso Kaikki skenaariot Skenaariot, joissa maksutaso ei riittänyt Kaikki skenaariot Skenaariot, joissa maksutaso ei riittänyt Palkkainflaatio 0.5 Kuluttajahintainflaatio Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet p. 39

Eläkevakuuttaminen epävarmassa sijoitusympäristössä

Eläkevakuuttaminen epävarmassa sijoitusympäristössä Eläkevakuuttaminen epävarmassa sijoitusympäristössä Kassavirtaperusteinen riskienhallinta Petri Hilli Teemu Pennanen Kustantaja: Taloustieto Oy ISBN 978-951-628-552-1 ISBN 978-951-628-555-2 (PDF) Painopaikka:

Lisätiedot

TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN

TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN 1/19 TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN TEL-ELÄKETURVA Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen ja heidän edunsaajilleen työntekijäin eläkelain (jäljempänä TEL) mukainen vähimmäiseläketurva. Pakollista vähimmäiseläketurvaa

Lisätiedot

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa KK KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2007:4 KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen 3 2008 työeläke-lehden liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2007 Miten työeläkevarat on sijoitettu luokkiin? Reijo Vanne

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus Toimintakertomus 2007 1 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 2 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 3 Sisältö Toimintakertomus 2007 4 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tuloslaskelma osastoittain 15 Tase osastoittain

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 2 26.2.2015 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi TOIMINTAKERTOMUS 1. TALOUDEN KEHITYS Suomen talouden heikko kehitys jatkui vuonna 2014.

Lisätiedot

02/2014. Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä. Eläketurvakeskus

02/2014. Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä. Eläketurvakeskus 02/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN SELVITYKSIÄ Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä Mika Vidlund, Maria Rissanen, Antti Mielonen ja Ilkka Geitlin Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

ELÄKERAHASTOJA EI KANNATA PURKAA

ELÄKERAHASTOJA EI KANNATA PURKAA Eläkerahastoja ei kannata purkaa 067 perusteluja ELÄKERAHASTOJA EI KANNATA PURKAA Pertti Honkanen ehdotti Perusteessa, että eläkerahastojen tuottoja käytettäisiin eläkkeiden maksamiseen ja kestävyysvajeen

Lisätiedot

Hyytinen, Ari; Määttänen, Niku; Lassila, Jukka; Valkonen, Tarmo. Working Paper Eläkevaroilla vauhtia suomen talouskasvuun?

Hyytinen, Ari; Määttänen, Niku; Lassila, Jukka; Valkonen, Tarmo. Working Paper Eläkevaroilla vauhtia suomen talouskasvuun? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hyytinen,

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen

Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen I ETLA Raportit ETLA Reports 17.6.2013 No 13 Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen Tarmo Valkonen * Jukka Lassila

Lisätiedot

ASIASANAT: työeläkejärjestelmä, rahastointi, ikääntyminen, väestöepävarmuus

ASIASANAT: työeläkejärjestelmä, rahastointi, ikääntyminen, väestöepävarmuus LASSILA, Jukka VALKONEN, Tarmo, ELÄKERAHASTOT JA VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN. Helsinki: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 1999:2 (ISSN 1236-3049) ISBN 952-9639-73-2. ETLA, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, The Research

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

HOITOKULUANALYYSI SUOMEN YKSITYISEN SEKTORIN TYÖELÄKEJÄRJES- TELMÄSTÄ

HOITOKULUANALYYSI SUOMEN YKSITYISEN SEKTORIN TYÖELÄKEJÄRJES- TELMÄSTÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimen maisteriohjelma Sirpa Maksimainen HOITOKULUANALYYSI SUOMEN YKSITYISEN SEKTORIN TYÖELÄKEJÄRJES- TELMÄSTÄ Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 124 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN xxxx- xxxx SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 124 Punkkinen, Olli Koronvaihtosopimukset vastuuvelan

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 1 (13) Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 Taloudellinen kehitys Maailman talous elpyi syvästä taantumasta odotettua nopeammin. Kehittyvien maiden, erityisesti Kiinan, voimakas kasvu jatkui. Myös

Lisätiedot

Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta 2002 2011

Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta 2002 2011 Sivu 1 (16) Sisällysluettelo Yleistä 1 Taustaa 1 Maksutulon kehitys 2 Markkinaosuudet 3 Asiakasryhmäkohtaiset tunnusluvut 4 Liikennevakuutuksen tulos 6 Tunnusluvut 13 Liitteet 14 Yleistä Finanssivalvonta

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2008 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- TASEKIRJA 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja konsernin

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 102 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 102 Saraste, Lauri Henkivakuutusyhtiön korkoriski, sen

Lisätiedot

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS TOIMINTA- 2014 KERTOMUS 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖ Hannu Hokka, toimitusjohtaja (09) 6126 2711 Tommi Mäkelä, sijoituspäällikkö (09) 6126 2713 TALOUS Varpu Hyvönen, talouspäällikkö (09) 6126 2715

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

HE 162/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän

HE 162/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TELlisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

v u o s i k e r t o m u s 2 0 0 1

v u o s i k e r t o m u s 2 0 0 1 vuosikertomus 2001 v u o s i k e r t o m u s 2 0 0 1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on työeläkeyhtiö. Ilmarinen on pitänyt huolta työntekijöiden eläketurvasta vuodesta 1961, jolloin Suomen työeläkejärjestelmä

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Sanna Tenhunen ja Risto Vaittinen. Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit

RAPORTTEJA. Sanna Tenhunen ja Risto Vaittinen. Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit R RAPORTTEJA Sanna Tenhunen ja Risto Vaittinen Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit teoriaa ja kokemuksia jarruista ja elinaikakertoimista Eläketur vakeskuksen rapor tteja 2010:7 RAPORTTEJA

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS 27 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 27 SISÄLTÖ Yhteystiedot 3 Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri 6 Hallinto 7 Hallinto ja riskienhallinta 8 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Eläkekriisi ja talousahdinko

Eläkekriisi ja talousahdinko 4:2013 Kroatian näkymät: Eläkekriisi ja talousahdinko s. 14 Kotimaan pitkän aikavälin ennuste: Selkenevää s. 6 Emu-puskurit: Saako käyttää, jos ei ole pakko? s.10 Oikeaa tietoa tänne ja heti! Pääkirjoitus

Lisätiedot

ESY juhli näyttävästi 50-vuotistaivaltaan s. 4 7. Roger Wessman: Euromaat vielä ongelmana Kiina ja USA jo nousussa s. 8 9

ESY juhli näyttävästi 50-vuotistaivaltaan s. 4 7. Roger Wessman: Euromaat vielä ongelmana Kiina ja USA jo nousussa s. 8 9 Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti 2/2012 ESY juhli näyttävästi 50-vuotistaivaltaan s. 4 7 Roger Wessman: Euromaat vielä ongelmana Kiina ja USA jo nousussa s. 8 9 Matti Leppälä: Eurooppalainen eläketurva

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 SISÄLTÖ 4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 AVAINLUKUJA 2011 11 ETERAN UUTISVUOSI 2011 12 ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN

Lisätiedot

04/2012. Työnantajan omavastuuperiaate työkyvyttömyyseläkkeissä. Eläketurvakeskus. Tomi Kyyrä, Juha Tuomala ja Tuuli Ylinen

04/2012. Työnantajan omavastuuperiaate työkyvyttömyyseläkkeissä. Eläketurvakeskus. Tomi Kyyrä, Juha Tuomala ja Tuuli Ylinen 04/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Työnantajan omavastuuperiaate työkyvyttömyyseläkkeissä Tomi Kyyrä, Juha Tuomala ja Tuuli Ylinen Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA

ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot