Sijoitusuudistus työeläkevakuutuksessa Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoitusuudistus työeläkevakuutuksessa Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 28.3.2006"

Transkriptio

1 Sijoitusuudistus työeläkevakuutuksessa Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous Jaakko uomikoski

2 2 Sisältö EL:n nykyinen vakuutustekniikka Sijoitustoiminnan tulokset tähän päivään Sijoitusuudistuksen aihealueet Riskinkantokyvyn kohentamiseen liittyvä pohdinta Millainen paketti tuli solmittua? Kate- ja vakavaraisuussäännöstön modernisointi yöeläkeyhtiöiden hyvitysmekanismin ongelmia Eläkesäätiöt ja eläkekassat Sijoittaminen Suomeen

3 3 EL:n nykyinen vakuutustekniikka Etuusperusteiset eläkkeet Hajautettu toimeenpano: runsaat 40 eläkelaitosta Konkurssiyhteisvastuu Osittainen ennalta rahastointi, eläkkeen rahastoitu osa määritellään henkilötasolla Prospektiivinen vastuunlaskenta, diskonttokorko 3 % Rahastoimattomat eläkkeen osat poolataan (tasausjärjestelmä) Vakuutusliikkeen puskurina tasoitusvastuu Sijoitusriskien puskurina toimintapääoma oimintapääomaan liittyvät rajat ja sanktiot uudistettu1997; rajat riippuvat sijoitusjakaumasta

4 Vanhuuseläkkeiden rahastointi nykytekniikassa 4 Rahastointi maksun kautta nykyisin vastaa 0,5 %:a palkasta ikävälillä yläikärajalla vain käytännön sanelemat perustelut Rahastokorko 3 %:n rahastokorko rahastoi tasaisesti kaikissa i issä Sijoitustuotoista tehtävät rahastoitujen vanhuuseläkkeiden korotukset nykyisin samalla prosentilla joka iässä käytettävä määrä: eläkevastuiden täydennyskertoimen (= laskuperustekorko - 3 %) mukainen tuotto vastuille laskuperustekorko määräytyy eläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuuden perusteella Rahastoinnin yksityiskohdat ovat syntyneet pragmaattisten pohdintojen perusteella rahastointitasossa epäjatkuvuuskohta iässä 54 J

5 5 Vanhuuseläkkeiden rahastointi eri-ikäisillä Vanhuuseläkkeen rahastoidun osan kehitys nykyisin - ikävälillä rahastoidaan maksun kautta - koko ikäalueella rahastoidaan samansuuruisin suhteellisin korotuksin sijoitustuotoista Ik ä

6 6 oimintapääoma % vastuuvelasta avoitevyöhyke Vakavaraisuusraja ARa/PP2003 APä

7 7 Sisältö EL:n nykyinen vakuutustekniikka Sijoitustoiminnan tulokset tähän päivään Sijoitusuudistuksen aihealueet Riskinkantokyvyn kohentamiseen liittyvä pohdinta Millainen paketti tuli solmittua? Kate- ja vakavaraisuussäännöstön modernisointi yöeläkeyhtiöiden hyvitysmekanismin ongelmia Eläkesäätiöt ja eläkekassat Sijoittaminen Suomeen

8 yöeläkevarat Suomen lakisääteisissä järjestelmissä prosentteina bruttokansantuotteesta vuosien lopussa 8 % ,3 52,1 50,7 51,0 50,6 54,9 58,7 66, Lähde: ELA, ilastokeskus

9 yöeläkeyhtiöiden sijoitusten jakautuminen vuosina % 90 % akaisinlainat Suomen valtio Osakkeet, eurojvk:t 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % akaisinlainat Muut korkoinstrumentit Osakkeet Kiinteistöt Vuodet kirjanpitoarvoilla, siirtymä, 1999 alkaen markkina-arvot Lähde: ELA

10 10 Yksityisen sektorin työeläkevarojen tuotto vuosina , %/v sitoutuneesta pääomasta ,6 nimellinen reaalinen 12 11,4 11,5 10 8,2 8,0 7,9 8 7,3 6 5,8 4 3,6 2 0,3 0, * * * Vuosilta 1997 ja 2005 vain yhtiöiden tuotot Keskim. Lähde: ELA

11 11 Sisältö EL:n nykyinen vakuutustekniikka Sijoitustoiminnan tulokset tähän päivään Sijoitusuudistuksen aihealueet Riskinkantokyvyn kohentamiseen liittyvä pohdinta Millainen paketti tuli solmittua? Kate- ja vakavaraisuussäännöstön modernisointi yöeläkeyhtiöiden hyvitysmekanismin ongelmia Eläkesäätiöt ja eläkekassat Sijoittaminen Suomeen

12 12 yöeläkejärjestelmän sijoitustoimintaa koskeva selvitys Kehityshankkeen näkökulmat riskinkantokyvyn parantaminen ja sen myötä lisätuottojen hakeminen tekniset parannukset säännöstöön Suomeen sijoittaminen ärkein päämäärä työeläkemaksun nousupaineen hillitseminen Muistio kokonaisuudessaan saatavissa osoitteesta

13 13 Sisältö EL:n nykyinen vakuutustekniikka Sijoitustoiminnan tulokset tähän päivään Sijoitusuudistuksen aihealueet Riskinkantokyvyn kohentamiseen liittyvä pohdinta Millainen paketti tuli solmittua? Kate- ja vakavaraisuussäännöstön modernisointi yöeläkeyhtiöiden hyvitysmekanismin ongelmia Eläkesäätiöt ja eläkekassat Sijoittaminen Suomeen

14 Osakesijoitukset 14 uotto-odotus korkeampi kuin riskittömillä sijoituksilla pakko olla: muuten kukaan ei ottaisi riskiä empiirinen aineisto tukee menneisyyden osalta eläkesijoittamisessa pitkä aikahorisontti antaisi mahdollisuuden riskinottoon uotto-odotus on eri asia kuin tuotto voi olla pitkiäkin huonoja periodeja osakepreemion suuruus? demografian vaikutus? alueelliset erot (vanhat maat, nousevat taloudet)? Niin tai näin, tuottojen parantamistavoite kulminoituu osakesijoitusten lisäämismahdollisuuksiin: tarvitaan lisää riskinkantokykyä.

15 15 Keinoja riskinkantokyvyn kohentamiseksi sallitun riskitason kasvattaminen vakavaraisuusmekanismin tekninen parantaminen toimintapääoman kasvattaminen sallitaan, että huonoina vuosina laskuperustekorko menee alle 3 %:n (jopa alle nollan) radikaalimmat ajatukset: osakeindeksisidonnainen vastuuvelka tai tuottosidonnainen vastuuvelka

16 16 arkastelussa olleet mallit Nykymallin kehittäminen toimintapääoman lisääminen laskuperustekorkokaavan säätäminen uottomalli laskuperustekoron sitominen osittain alan keskimääräiseen tuottoon Indeksimalli laskuperustekoron sitominen osittain annettuun indeksiin ( maailmanindeksi ) Eläkelaitoskohtainen puskuri vastuuvelkaan eläkelaitoskohtainen tuottomalli

17 17 Vastuuvelka vai toimintapääoma? uottojen kannalta ei sinänsä ole merkitystä, minkä nimisen erän katteena sijoitettavat varat ovat (toimintapääoma ja vastuuvelka ovat tässä suhteessa samanarvoisia) (Yhteisin periaattein määräytyvään) vastuuvelkaan sisältyvä indeksi- tai tuottosidonnainen osa puskuroi järjestelmän yhteisellä vastuulla olevaa tuottojen heilahtelua oimintapääoma toimii eläkelaitoskohtaisen riskin puskurina (siis sekä allokaatiopoikkeama että poikkeamat kunkin sijoituslajin sisällä) Eläkelaitoskohtainen tuottovaatimus on toimintapääoman kasvattamista toisella nimellä

18 18 Osakeindeksisidonnainen vastuuvelka? Laskuperustekorko sidotaan osakeindeksin kehitykseen tietyn vastuuvelan osan osalta (10 %? enemmän?) voi siis mennä alle 3 %:n, jopa alle 0:n poistaa osakkeiden arvonmuutosriskin ko. osasta salkkua Hyviä puolia hyödyntää eläkevarojen pitkää sijoitushorisonttia Ongelmia sitoo osakesijoituksiin tältä osin vähentää hajautusta governance-ongelma: kuka valitsee indeksin? Kuka muuttaa indeksiä? alle 3 %:n laskuperustekoron toteuttaminen rahastoituja vanhuuseläkkeitä pienentämällä ongelmallista

19 uottosidonnainen vastuuvelka? 19 Laskuperustekorko sidotaan eläkelaitosten keskituottoon tietyn vastuuvelan osan osalta (50 %?) voi siis mennä alle 3 %:n, jopa alle 0:n poistaa osan sijoitusmarkkinoiden yleisen heilahtelun muodostamasta riskistä Hyviä puolia hyödyntää eläkevarojen pitkää sijoitushorisonttia nykymalli on nähtävissä viipeellisenä tuottomallina Ongelmia vuotuinen rahastoonsiirtovelvoite selviää jälkikäteen ja riippuu muiden eläkelaitosten (erityisesti suurten) ratkaisuista vähentää hajautusta alle 3 %:n laskuperustekoron toteuttaminen rahastoituja vanhuuseläkkeitä pienentämällä ongelmallista

20 20 Sisältö EL:n nykyinen vakuutustekniikka Sijoitustoiminnan tulokset tähän päivään Sijoitusuudistuksen aihealueet Riskinkantokyvyn kohentamiseen liittyvä pohdinta Millainen paketti tuli solmittua? Kate- ja vakavaraisuussäännöstön modernisointi yöeläkeyhtiöiden hyvitysmekanismin ongelmia Eläkesäätiöt ja eläkekassat Sijoittaminen Suomeen

21 21 Riskinkantokyvyn lisäämiseksi kolme toimenpidettä Osaketuottoihin sidottu uusi puskuri oimintapääomien lievä kasvattaminen Sijoitustuotoista tehtävien rahastoitujen eläkkeiden korotusten kohdistaminen vanhempiin ikäluokkiin Lisäksi Saatetaan tekniset säännökset ajan tasalle Poistetaan kannusteita riskinoton vähentämiseen

22 22 Indeksi- ja tuottomallia yhdistävä malli Korvataan indeksimallissa käytetty osakeindeksi eläkelaitosten noteerattujen osakkeiden keskimääräisellä tuotolla Suurten eläkelaitosten painoa rajoitetaan keskiarvoa laskettaessa (maksimipaino 15 %) Ei indeksimallin päätöksenteko-ongelmaa indeksin valinnassa uottomallin sijoitussalkkuja yhdenmukaistava vaikutus lievenee, koska sijoitusallokaatioiden erolla ei ole vaikutusta tuottovaatimukseen

23 Rahastoonsiirtovelvoite eli laskuperustekorko 23 rahastoonsiirtovelvoite, laskuperustekorko, eläkevastuiden täydennyskerroin terminologia syytä kiinnittää harkiten rahastoonsiirtovelvoite koskee koko vastuuvelkaa (poislukien vastuuvelassa olevat toimintapääomaan ja asiakashyvityksiin liittyvät osat) 90 % nykyisen tapaan eläkelaitoksen keskimääräisestä vakavaraisuudesta määräytyvää osuutta (lpk(p)) ja 10 % eläkelaitosten noteerattujen osakesijoitusten tuottoa kaava: lpk = 0,9 * lpk(p) + 0,1 * (osaketuotto-% - 1) yhden prosenttiyksikön vähennys osaketuotoista on tarpeen mm. vastuuvelan volyymikasvun takia

24 Miten välttyä rahastoitujen vanhuuseläkkeiden pienentämiseltä? 24 ämä tapahtuisi, jos lpk<3 % Ratkaisu: muodostetaan vastuuvelkaan uusi kollektiivinen osa, joka puskuroi tämän riskin Osaketuottosidonnainen vastuuvelan osa Käyttäytyy samalla tavalla kaikissa eläkelaitoksissa Rajat +5 % ja -10 % vastuuvelasta (-10 % on lainsäädäntötekninen haaste ) Ylärajan 5 % ylittävä osa viedään rahastoituihin vanhuuseläkkeisiin ämä tehdään tasausjärjestelmän kautta

25 Nykyinen tekniikka Huom! maksun kautta tapahtuva rahastointi on jätetty pois tästä tarkastelusta = toimintapääoma V = vastuuvelka +V = eläkevarat V J

26 Nykyinen tekniikka = toimintapääoma V = vastuuvelka +V = eläkevarat V V = rahastoitujen vanhuuseläkkeiden korotukset (>=0) = 3 %:n rahastokoron osuus J

27 Nykyinen tekniikka = toimintapääoma V = vastuuvelka +V = eläkevarat V V V = rahastoitujen vanhuuseläkkeiden korotukset iv >= 0 = 3 %:n rahastokoron osuus J

28 Nykyinen tekniikka = iv >= 0 = 3 %:n rahastokoron osuus V V V V J

29 Nykyinen tekniikka iv 3% V V V V V J

30 Uusi tekniikka Huom1! maksun kautta tapahtuva rahastointi on jätetty pois tästä tarkastelusta Huom2! OV:n 5 % ylärajaa ei huomioitu = toimintapääoma V = vastuuvelka VV = varsinainen vastuuvelka OV = osaketuottosidonnainen vastuuvelan osa +V = eläkevarat OV V VV J

31 Uusi tekniikka = toimintapääoma V = vastuuvelka VV = varsinainen vastuuvelka +V = eläkevarat OV V OV VV V VV = OV, osaketuottosidonnainen vastuuvelan osa = rahastoitujen vanhuuseläkkeiden korotukset (>=0) = 3 %:n rahastokoron osuus J

32 Uusi tekniikka = toimintapääoma V = vastuuvelka VV = varsinainen vastuuvelka +V = eläkevarat OV OV V OV VV V VV V VV = OV = rahastoitujen vanhuuseläkkeiden korotukset iv >= 0 = 3 %:n rahastokoron osuus J

33 Uusi tekniikka OV OV OV = OV, miinuksella! = iv >= 0 = 3 %:n rahastokoron osuus V VV V VV V VV VV J

34 Uusi tekniikka OV OV OV iv 3% OV OV<0 V VV V VV V VV VV VV J

35 Uusi ja nykyinen tekniikka OV OV OV OV OV<0 V VV VV VV VV VV J

36 36 OV, %:a varsinaisesta vastuuvelasta 10 % 5 % 0 % %

37 KAMELI

38 KAMELI on komitean suunnittelema hevonen

39 39

40 40 Varoitus seuraavat 4 kalvoa ovat luonteeltaan hyvin teknisiä soveltuvat vain työeläkeihmisille tai taipumuksiltaan muutoin omituisille

41 Osaketuottosidonnainen vastuuvelan osa: 10 % laskuperustekorosta sidotaan eläkelaitosten noteerattujen osakesijoitusten tuottoon 41 Pääkohdat: vastuuvelkaan rakennetaan puskuri tällä puskuroitava riski on eläkelaitosten noteerattujen osakesijoitusten tuotto osaketuottosidonnainen puskuri, nimeltään osaketuottosidonnainen vastuuvelan osa, sisällytetään lisävakuutusvastuuseen (seuraavassa lyhenne OV) yläraja 5 %, alaraja -10 % vastuuvelasta puskuri on osa vastuuvelkaa sille on varmistettava vastuuvelan kaltainen verokohtelu se siirtyy sellaisenaan rahastonsiirroissa ja vastuunsiirroissa osakeriskin puskurointi on kollektiivista eikä ulotu yksilötason rahastoituihin vanhuuseläkkeisiin näiden osalta säilyy 3 %:n minimikorko

42 Osaketuottosidonnaisen vastuuvelan osan rajat 42 osaketuottosidonnainen vastuuvelan osa saa olla korkeintaan 5 % vastuuvelasta (sama vastuuvelan käsite kuin laskettaessa vakavaraisuusprosentteja) ylärajan ylittävä osuus viedään rahastoituihin vanhuuseläkkeisiin niiden korotusprosenttia kasvattamalla osaketuottosidonnainen vastuuvelan osa saa olla negatiivinen minimitaso on -10 % vastuuvelasta (sama käsite kuin ylärajaa laskettaessa); täydentäminen minimitasolle tehdään tarvittaessa toimintapääomasta ylärajaa ja alarajaa koskeva tarkastelu tehdään koko eläkejärjestelmän tasolla ja eläkelaitoskohtaiset erot eliminoidaan tasausjärjestelmän kautta simulointien perusteella sellainen tilanne on näillä säännöin erittäin epätodennäköinen, ettei OV yhdessä muiden puskurien (tasausvastuu, tasoitusvastuu, muu lisävakuutusvastuu) kanssa olisi positiivinen

43 Mitä luetaan noteerattuihin osakesijoituksiin tuottoprosenttia laskettaessa? 43 instrumenttityyppien listaaminen ei tekniikkana toimi nykymaailmassa käsitteen tulee olla mahdollisimman sama kuin esimerkiksi vakavaraisuustarkasteluissa: joitakin instrumentteja voidaan erikseen sulkea pois mukaan suorat sijoitukset noteerattuihin osakkeisiin, noteeratut osakejohdannaiset, osakerahastot, osakeindeksiin sijoittavat rahastot, sekarahastot, rahastot, jotka ottavat osakeriskin johdannaisten kautta, noteeratut johdannaiset, joilla käydään kauppaa noteerattujen osakkeiden volatiliteetista; valuuttasuojauksen vaikutus otetaan mukaan pois noteeraamattomat osakkeet, private equity, hedge fundit tällä hetkellä näyttää tarkoituksenmukaiselta, että yllä olevista ajatuksista luovutaan ja kehitetään suora kytkentä sopivaan kateja vakavaraisuusluokkaan

44 uottoprosentin laskenta 44 Eläkelaitoskohtaiset painot laskennassa alun perin ajateltu 10 %:n ylärajaa (painona vakavaraisuusvastuuvelka) keskimääräiseen vakavaraisuuteen perustuvaa nykyistä laskuperustekorkoa laskettaessa painoraja on 20 % on tutkittu tämän 20 %:n rajan alentamista 15 %:iin vaikutus laskuperustekorkoon ennen pyöristystä olisi viimeisimpinä kahdeksana tarkistusajankohtana ollut keskimäärin +0,03 %- yksikköä näin ollen siirrytään molempia uuden laskuperustekoron osia laskettaessa käyttämään 15 %:n eläkelaitoskohtaista painorajaa tämä rajoitus lienee riittävä, jotta mahdollisten suurten strategisten sijoitusten osuutta ei tarvitse erikseen rajoittaa tässä laskennassa uoton laskenta samalla menettelyllä kuin osakesijoitusten tuotot nykyisissä tunnusluvuissa laskentaperiodi: 3 kuukautta eläkelaitos laskee oman tuottonsa, EK laskee keskituoton

45 45 Sijoitustuottojen maksutasovaikutukset Kolme asiaa ratkaisee paljonko maksun kautta rahastoidaan paljonko rahastoidut varat tuottavat ollessaan eläkelaitoksissa missä tahdissa tuotot ohjataan kasvattamaan maksussa olevia rahastoituja eläkkeitä

46 Vanhuuseläkkeiden rahastointi: muutosmahdollisuuksia 46 Sijoitustuotoista tehtävät rahastoitujen vanhuuseläkkeiden korotukset voidaan haluttaessa kohdistaa vanhempiin ikiin ämä voidaan tehdä siten, että rahastoitu vanhuuseläkemeno kehittyy kuten nykysäännöin => ei maksunkorotusvaikutusta Samalla toimintapääoman ja vastuuvelan rajakohta siirtyy alemmaksi Saadaan tätä kautta lisää riskinkantokykyä ilman, että toimintapääomiin olisi tarpeen erikseen kerätä lisää rahaa Yksityiskohtien suhteen vaihtoehtoja Eläkelaitosten vakuutuskantojen ikärakenne-erojen vaikutus voidaan eliminoida kierrättämällä korotukset tasauksen kautta

47 Vanhuuseläkkeiden rahastointi eri-ikäisillä Nykyisin - ikävälillä maksun kautta - koko ikäalueella samansuuruisin suhteellisin korotuksin sijoitustuotoista Vaihtoehto : sijoitustuotoista tehtävien korotusten keskittäminen yli 54-vuotiaille - ikävälillä maksun kautta, kuten nykyisin - iästä 54 tasasuuruisin korotuksin sijoitustuotoista Ik ä

48 oimintapääoman lisääminen osana kokonaisratkaisua %:n osaketuottosidonnaiseen vastuuvelan osaan nähden jää pieni poikkeamariski tätä varten on perusteltua kasvattaa toimintapääomatasoa runsaalla parilla prosenttiyksiköllä tätä varten perinteisen laskuperustekoron kaavaksi valitaan lpk(p) = max (3 % ; 0,2 *vakavaraisuusaste) rahastoitujen vanhuuseläkkeiden korotukset kohdistetaan kokonaan yli 54-vuotiaille simulointien perusteella muutos kasvattaa toimintapääomia 10 vuodessa noin 3 prosenttiyksiköllä

49 Laskuperustekorko nykyisin ja vakavaraisuuteen perustuva laskuperustekoron osa ehdotetussa kokonaisratkaisussa (vakavaraisuuden tasapainotila merkitty pisteellä) 49 laskuperustekorko % Nykymalli Ehdotus vakavaraisuusaste %

50 50 yel-maksu 30 % 29 % 28 % 27 % 26 % 25 % 24 % 23 % 22 % 21 % 20 % ,5 % perus 3,5 % mod 4,0 % mod 4,5 % mod Lähde: EK

51 51 yel-varat per palkkasumma 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, ,5 % perus 3,5 % mod 4,0 % mod 4,5 % mod Lähde: EK

52 52 PO % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % ,5 % perus 3,5 % mod 4,0 % mod 4,5 % mod Lähde: EK

53 Vaihtoehtoiset ratkaisut, mikäli tavoitellaan 40 prosentin luokkaa olevaa osakeosuutta 53 Vaihtoehto 1: Osakesidonnaisuuden lisääminen vastuuvelassa kasvatetaan osakesidonnaisen vastuuvelan osan osuus %:iin Vaihtoehto 2: toimintapääoman edelleen kasvattaminen muutetaan perinteisen laskuperustekoron kaavaa niin, että toimintapääoma kasvaa Päätöksenteon aikataulu tältä osin ensimmäisen vaiheen 5 vuoden siirtymäkauden lopulla

54 54 Sisältö EL:n nykyinen vakuutustekniikka Sijoitustoiminnan tulokset tähän päivään Sijoitusuudistuksen aihealueet Riskinkantokyvyn kohentamiseen liittyvä pohdinta Millainen paketti tuli solmittua? Kate- ja vakavaraisuussäännöstön modernisointi yöeläkeyhtiöiden hyvitysmekanismin ongelmia Eläkesäätiöt ja eläkekassat Sijoittaminen Suomeen

55 Kate- ja vakavaraisuussäännösten uudistaminen Vakavaraisuusraja SM:ssä jo pitkällä vakavaraisuusrajan laskentaa ja katesäännöstöä koskeva lainmuutoshanke muutosten vaikutusta vakavaraisuusrajan tasoon on mahdollista arvioida tarkemmin sen yksityiskohtien selvittyä; vaikutus ei liene olennainen osaketuottosidonnainen vastuuvelan osa edellyttää vakavaraisuusrajan kaavan teknistä sopeuttamista (pääperiaate: tältä osin käytetään :n jäännöshajontaa) lisäksi vakavaraisuusrajalle minimitaso, 5 % vastuuvelasta Kate- ja vakavaraisuusluokitukset yhdistetään 55

56 56 Kate- ja vakavaraisuussäännöstö (jatkuu ) odellisen riskin yleissääntö mukana hallituksen päätettävä luokittelun perusteet vaikutukset vakavaraisuusrajaan selvitettävä, raportoitava Huolellinen henkilö siis lymyää kulisseissa Kattamisvaatimus koskee edelleen vastuuvelkaa eli arvostuserojen muodossa olevalla toimintapääomalle eri kohtelu Mitään omaisuuslajia ei kategorisesti suljettu pois Luokkakohtaisia rajoituksia

57 Muiden valvontarajojen uudistaminen 57 avoitevyöhyke tavoitevyöhykkeen käsite poistetaan, koska se vaikuttaa kielteisesti sijoitustuottojen parantamishankkeen kannalta Yläraja joko muutettava viisinkertaiseksi vakavaraisuusrajaksi tai muutettava ylärajan ylityksestä seuraavia sanktioita perustelu: nelinkertainen yläraja ei lisää konkurssin todennäköisyyttä, mutta johtaa ajoittaisiin kohtuuttoman suuriin hyvityksiin lopullinen kanta tähän muodostettavissa, kun vakavaraisuusrajan taso selviää

58 58 Sisältö EL:n nykyinen vakuutustekniikka Sijoitustoiminnan tulokset tähän päivään Sijoitusuudistuksen aihealueet Riskinkantokyvyn kohentamiseen liittyvä pohdinta Millainen paketti tuli solmittua? Kate- ja vakavaraisuussäännöstön modernisointi yöeläkeyhtiöiden hyvitysmekanismin ongelmia Eläkesäätiöt ja eläkekassat Sijoittaminen Suomeen

59 Yhtiöiden hyvitysmekanismin muutokset 59 Sijoitustoiminnan ylijäämän ja hoitokustannusylijäämän hyvitysvaikutus nykyisin: ensin toimintapääomaan sieltä hyvityssiirtoon siirron määrä perustuu vakavaraisuusasteeseen ja vakavaraisuusasemaan Sijoitustoiminnan ylijäämään perustuvan hyvityssiirron muutos: kiinteä prosenttiosuus (suuruusluokka 1,5 %) toimintapääomasta (paitsi vakavaraisuusrajan alla nolla) perustelu: lisäriskinotto ei saa pienentää hyvityssiirtoa tulevina vuosina prosenttiosuutta alennetaan vähitellen Samassa yhteydessä ehdotettu/edellytetty, että hoitokustannusylijäämää voitaisiin jakaa välittömästi hyvityksinä perustelu: myös tehokkuuteen tulee kannustaa ensin hoitokustannustariffia selvitetään ja muutetaan vuonna 2006 Eteran ja muidenkin erityisasema huomioon

60 60 Sisältö EL:n nykyinen vakuutustekniikka Sijoitustoiminnan tulokset tähän päivään Sijoitusuudistuksen aihealueet Riskinkantokyvyn kohentamiseen liittyvä pohdinta Millainen paketti tuli solmittua? Kate- ja vakavaraisuussäännöstön modernisointi yöeläkeyhtiöiden hyvitysmekanismin ongelmia Eläkesäätiöt ja eläkekassat Sijoittaminen Suomeen

61 Eläkelaitostyyppien eroista 61 (yöeläke)vakuutusyhtiö vakuutuksenottajien riskit ja maksut poolataan vakuutuksenottaja vapautuu riskistä lopullisesti maksamalla vakuutusmaksun yhtiöllä ei käytännössä mahdollisuutta lisäpääomaan Eläkesäätiö työnantaja vastaa viime kädessä eläkesäätiön taloudesta työnantajan vastuu lisää riskinkantokykyä vastapainona ylimääräinen omaisuus kuuluu työnantajalle suuremmat toimintavapaudet kuin yhtiöillä perusteltuja Keskustelu siirtyvästä toimintapääomasta taattava toisaalta eläkelaitoksen toimintakyky, toisaalta pidettävä eläkerahat turvassa muistettava laitostyyppien erityispiirteet

62 Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen vakavaraisuusmekanismin uudistaminen 62 korkean vakavaraisuuden eläkesäätiöllä ei erityisiä rajoituksia lisävakuutusvastuun käytössä sijoitusalijäämän kattamiseen tai kannatusmaksun alentamiseen eikä lisävakuutusvastuun kasvattamisessa kannatusmaksua korottamalla matalan vakavaraisuuden eläkesäätiöllä lisävakuutusvastuun käyttö sijoitusalijäämän kattamiseen mahdollista vakavaraisuusrajalle saakka matalan vakavaraisuuden eläkesäätiöllä lisävakuutusvastuun käyttö kannatusmaksujen alentamiseen rajoitetaan vastaamaan saman vakavaraisuuden työeläkeyhtiön hyvityssiirtoa korkean ja matalan vakavaraisuuden rajana 1,5 kertaa vakavaraisuusraja vakavaraisuusrajalla 5 %:n minimi, kuten yhtiöilläkin laskenta tapahtuu käyvin arvoin eläkekassojen osalta soveltuvin osin samat säännöt

63 63 Sisältö EL:n nykyinen vakuutustekniikka Sijoitustoiminnan tulokset tähän päivään Sijoitusuudistuksen aihealueet Riskinkantokyvyn kohentamiseen liittyvä pohdinta Millainen paketti tuli solmittua? Kate- ja vakavaraisuussäännöstön modernisointi yöeläkeyhtiöiden hyvitysmekanismin ongelmia Eläkesäätiöt ja eläkekassat Sijoittaminen Suomeen

64 JOUKKOVELKAKIRJASIJOIUKSE ALUEIAIN Kaikki jäsenyhteisöt MRD.EUR 46, ,7 3,1 32,9 3,8 35,9 3,8 4,4 38,3 42,2 8,1 8, ,2 19,8 24,9 27,2 28,6 32,5 0 12,4 9,3 7,3 6,7 5,5 5, Suomi Muut euroalueen maat Euroalueen ulkopuoliset maat Lähde: ELA

65 MRD.EUR 40 OSAKESIJOIUKSE ALUEIAIN Kaikki jäsenyhteisöt Sisältää myös osakerahastot, hedge fund- ja pääomasijoitukset 38, ,7 20, ,9 6,1 2, , ,7 19,3 17,1 13,6 10,8 7,6 7,3 8,6 3,4 4,8 6,0 3,2 8,3 6,6 9,8 7,2 8, Lähde: ELA Suomi Muut euroalueen maat Euroalueen ulkopuoliset maat

66 66 austaa Suomeen sijoittamisessa Perimmäinen tavoite kotimaisen työllisyyden edistäminen tärkeä myös eläkkeiden rahoituksen kannalta Pakkoratkaisut EU-toimintaympäristössä mahdottomia Suurimpiin yrityksiin sijoittaminen investointien kohdistaminen sekä päätökset työpaikkojen sijainnista tehdään yrityksissä yöllisyysnäkökulma nähtävissä paremmin kasvuyrityksissä Huomioitava myös ulkomaisten yritysten työllistävä vaikutus Suomessa

67 yöeläkeyhtiöiden riskinkantokyky on tärkeä tekijä kotimaisen sijoittamisen kannalta 67 Kansantalous kasvaa yöeläkevarojen määrä suhteessa kansantalouteen kasvaa Kun työeläkelaitosten riskinkantokykyä kasvatetaan, osakesijoitusten osuus niiden sijoituksista kasvaa Esitetyt riskinkantokyvyn kasvattamiseen tähtäävät ehdotukset merkinnevät automaattisesti myös kotimaisten noteerattujen ja noteeraamattomien osakesijoitusten kasvua

Työeläkevarojen sijoittaminen ja tulevaisuus

Työeläkevarojen sijoittaminen ja tulevaisuus Alustus Kansantaloudellisessa yhdistyksessä 14.9.2005 Työeläkevarojen sijoittaminen ja tulevaisuus Kari Puro 2 Työeläkesijoittamisen ajankohtaiset keskusteluaiheet Kehityshankkeen näkökulmat riskinkantokyvyn

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) Eduskunta/ Talousvaliokunta HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Työeläkevakuuttajat

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistaminen

Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistaminen Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistaminen Riskinkantokyvyn vahvistaminen Heli Backman 29.2.2012 Eläkemaksujen nousupainetta hillitään sijoitustuottojen avulla HE eläkelaitosten vakavaraisuussäännösten

Lisätiedot

HE 180/2008 vp. vuoden 2008 osalta vain rahastokoron kolmen prosentin verran ja vastuuvelkaan sisältyvää

HE 180/2008 vp. vuoden 2008 osalta vain rahastokoron kolmen prosentin verran ja vastuuvelkaan sisältyvää HE 180/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus Peter Halonen Analyytikko Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti Merkittävä kotimaan paino Sijoituskohteet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tilintarkastamaton 15.2.2012 Eläke-Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Kokonaistulos oli - 521,2

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten s. 2 3 TYÖELÄKE 3 2011 liite s. 4 5 s. 6 7 s. 8 Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten s. 2 3 TYÖELÄKE 3 2011 liite s. 4 5 s. 6 7 s. 8 Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA TYÖELÄKE 3 2011 liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA s. 2 3 Talous, osakekurssit ja kuluttajahinnat nousussa Seitsemän laihaa ja seitsemän lihavaa vuotta Työeläkelaitosten

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2010 7.2.2011 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2010 oli 138,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,9 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

HE 77/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

HE 77/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä Hallituksen esitys Eduskunnalle eläkelaitosten toimintapääomaa ja vastuuvelkaa koskevien säännösten muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 780,2 758,5 1 490,5 Maksutulon muutos

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016)

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016) Esikuntapalvelut Lausunto 18.5.2016 Kela 1/29/2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Petri Hillin esitykseen Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet. Jukka Rantala Suomen Aktuaariyhdistys 10.12.

Kommenttipuheenvuoro Petri Hillin esitykseen Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet. Jukka Rantala Suomen Aktuaariyhdistys 10.12. Kommenttipuheenvuoro Petri Hillin esitykseen Eläkkeiden rahoituksen uudistamistarpeet Jukka Rantala Suomen Aktuaariyhdistys 10.12.2012 Yleistä Hieno juttu, että työeläkkeiden rahoituskysymyksiä tutkitaan

Lisätiedot

Ennen lokakuuta 2007 työeläkerahastojen volyymi kasvoi varsin voimakkaasti joka vuosi vuodesta 2003 lähtien.

Ennen lokakuuta 2007 työeläkerahastojen volyymi kasvoi varsin voimakkaasti joka vuosi vuodesta 2003 lähtien. 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2009 12.2.2010 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2009 oli 124,9

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista ; B-osasto Vakuutusmaksutulo/ Maksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, ¹) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle

Lisätiedot

Tuottavuus ja turvaavuus - haastava sijoitusympäristö Työeläkekoulu Peter Halonen Analyytikko Työeläkevakuuttajat Tela

Tuottavuus ja turvaavuus - haastava sijoitusympäristö Työeläkekoulu Peter Halonen Analyytikko Työeläkevakuuttajat Tela Tuottavuus ja turvaavuus - haastava sijoitusympäristö Työeläkekoulu 2.11.2016 Peter Halonen Analyytikko Työeläkevakuuttajat Tela Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti

Lisätiedot

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, 25.5.2016 Jouni Herkama Lakimies Twitter: @JouniHerkama Vakavaraisuus ja uudistukset 2017 lyhyesti Mitä vakavaraisuus on? Vakavaraisuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten TYÖELÄKE liite s. 2 Maailmantaloudessa kriisien ja kriisinhallinnan vuosi

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten TYÖELÄKE liite s. 2 Maailmantaloudessa kriisien ja kriisinhallinnan vuosi TYÖELÄKE 3 2012 liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA s. 2 Maailmantaloudessa kriisien ja kriisinhallinnan vuosi s. 3 Työeläkelaitosten avainluvut vuodelta 2011 s. 4 Sijoitustuottojen

Lisätiedot

Varma ja riskienhallinta

Varma ja riskienhallinta Varma ja riskienhallinta Sisäiset tarkastajat r.y.:n kuukausikokous Varmassa 19.5.2014 Pekka Pajamo, talousjohtaja Perustehtävänä eläkkeiden turvaaminen 2 Olemme keskinäinen ja itsenäinen yhtiö Varman

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2016 Toimitusjohtaja Timo Ritakallio @ritakti 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2016 Suomen talous- ja työllisyyskehitys oli vaatimatonta, mikä heijastui

Lisätiedot

Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka Hallinnon koulutus Seija Lehtonen Matemaatikko

Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka Hallinnon koulutus Seija Lehtonen Matemaatikko Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka Hallinnon koulutus 25.5.2016 Seija Lehtonen Matemaatikko Twitter: @seija_lehtonen Yksityisen työeläkerahan kiertokulku 2015, mrd. euroa 2 3.5.2016

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 30.6.2011

Osavuosikatsaus 30.6.2011 Eläke-Fennian avainlukuja..-30.6.20..-30.6.200..-3.2.200 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj. e ) Sijoitustuotot,

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot

Tilinpäätöskalvot Tilinpäätöskalvot 2014 26.2.2014 Tuloslaskelma milj. euroa 2014 2013 Maksutulo 5 171 5 050 Eläkemeno -4 361-4 141 RAHOITUSKATE 811 908 Sijoitusten nettotuotto 3 376 2 629 Lakisääteiset nettomaksut -7-7

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA

TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA 95. toimintavuosi TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA VUODELTA 215 2 AVAINLUKUJA Vuosi 215 214 213 212 211 VEK, A-osasto, lisäeläkevakuutus Työnantajia 11 12 11 12 12 Jäseniä 257 294 325 348 378 Jäsenten palkat

Lisätiedot

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta.

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelan katelaskelma 401. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelan katelaskelma 435

Työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelan katelaskelma 401. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelan katelaskelma 435 Ohje 1 (12) VF Vastuuvelan kate (Viimeisin muutos 1.1.2016) VF-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa vakuutuslaitosten vastuuvelan katteesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamiseksi ESITYKSEN PÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2012 Lehdistötilaisuus 17.10.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUUSTA 2012 Sijoitustuotto 5,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 Sijoitustoiminnan tuotto oli 3,6 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 18,6 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista ja

Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista ja Palautelomake 1 (5) Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista 31.12.2016 ja 1.1.2017 Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.2013 1(7) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2013 Sijoitustoiminnan tuotto oli 1,9 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 20,9 % vastuuvelasta ja vakavaraisuuspääoma 2,2-kertainen

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2011

Tilinpäätöskalvot 2011 Tilinpäätöskalvot 2011 Tuloslaskelma 2011 2010 Maksutulo 4 545 4 327 Eläkemeno -3 524-3 306 RAHOITUSKATE 1 021 1 021 Sijoitusten nettotuotto -446 3 125 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut ja poistot

Lisätiedot

RISKINKANTOKYVYN VAHVISTAMISTA JA VAKAVARAISUUSSÄÄNTELYN LAAJAA UUDISTAMISTA SELVITTÄVÄN ALARYHMÄN RAPORTTI RISKINKANTOKYVYN VAHVISTAMISESTA

RISKINKANTOKYVYN VAHVISTAMISTA JA VAKAVARAISUUSSÄÄNTELYN LAAJAA UUDISTAMISTA SELVITTÄVÄN ALARYHMÄN RAPORTTI RISKINKANTOKYVYN VAHVISTAMISESTA 9.3.2012 RISKINKANTOKYVYN VAHVISTAMISTA JA VAKAVARAISUUSSÄÄNTELYN LAAJAA UUDISTAMISTA SELVITTÄVÄN ALARYHMÄN RAPORTTI RISKINKANTOKYVYN VAHVISTAMISESTA Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut 18.3.2011

Lisätiedot

Riskienhallinnassa noudatetaan lainsäädäntöä ja viranomaisten, erityisesti Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

Riskienhallinnassa noudatetaan lainsäädäntöä ja viranomaisten, erityisesti Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita. RISKIENHALLINTA YLEISET PERIAATTEET Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Eteran riskienhallinnan tavoitteena on hallita riskejä, jotka vaarantaisivat lakisääteisen tehtävän hoitamisen, strategisten

Lisätiedot

Kiinteistösijoittamisen vuosi

Kiinteistösijoittamisen vuosi 2015 Kiinteistösijoittamisen vuosi Eläkekassa Verson toimintavuosi 2015 oli tapahtumarikas. Normaalin toiminnan lomassa hallituksen työjärjestystä muutettiin ja toimintatapoja justeerattiin. Sijoitussuunnitelma

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2016

Varman tilinpäätös 2016 Varman tilinpäätös 2016 15.2.2017 Tasapainoinen ja vahva vuosi 2016 Vakavaraisuuspääoma, 10,2 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 42,9 mrd. Sijoitusten tuotto 4,7 % Suomalaisen työeläketurva 870 000 Maksutulo,

Lisätiedot

Liite. Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 3:2014. Työeläke-lehti. Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA

Liite. Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 3:2014. Työeläke-lehti. Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Liite Työeläke-lehti 3:2014 Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 20 13 Hyvien tuottojen myötä työeläkesijoitusten arvo kasvoi ensi kertaa

Lisätiedot

Työeläkesektorin alkuvuoden alavireinen vakavaraisuuskehitys pysähtyi, mutta haasteet jatkuvat tulevina vuosina

Työeläkesektorin alkuvuoden alavireinen vakavaraisuuskehitys pysähtyi, mutta haasteet jatkuvat tulevina vuosina Verkkoartikkeli 1 (7) Työeläkesektorin alkuvuoden alavireinen vakavaraisuuskehitys pysähtyi, mutta haasteet jatkuvat tulevina vuosina Marja Nykänen, apulaisjohtaja Ensimmäinen vuosipuolisko oli haastava

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Suomi-yhtiöstä 30.12.2014 siirtyneen ryhmäeläkevakuutuskannan asiakashyvityksen vuodelta 2014 on päättänyt Suomi-yhtiö.

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta /2012 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta /2012 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 2012 442/2012 Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2012 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. HE 249/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. HE 249/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon HE 249/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja varallisuusverolain 34 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työeläkkeiden rahoitus vuonna 2007

Yksityisen sektorin työeläkkeiden rahoitus vuonna 2007 Yksityisen sektorin työeläkkeiden rahoitus vuonna 2007 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 1/2009 Yksityisen sektorin työeläkkeiden rahoitus vuonna 2007 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja

Lisätiedot

Tänään työssä hyvän huomisen puolesta. Tilinpäätöskalvot 2007

Tänään työssä hyvän huomisen puolesta. Tilinpäätöskalvot 2007 Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Tilinpäätöskalvot 2007 Ratkaistut hakemukset eläkelajeittain Kaikki hakemukset, kpl Eläkelaji v. 2007 v. 2006 Muutos, % joista uusia hakemuksia v. 2007 Vanhuuseläke

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI 2016

ILMARISEN VUOSI 2016 ILMARISEN VUOSI 2016 ILMARINEN VUONNA 2016 Hyvä sijoitustuotto epävarmoissa markkinaolosuhteissa Vakavaraisuus säilyi vahvana, kustannustehokkuus parani. Asiakashyvitykset ennätystasolla. Asiakasmäärä

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2016 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2016 1 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2016 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto tammi-kesäkuussa oli 1,0 prosenttia.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille Toimintaympäristö Rahavirrat Työttömyysvakuutusrahastossa Avainluvut 2010 muutos % 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo 1 622 13 % 1 431 1 579 1

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

Korkotason laskusta huolimatta henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla

Korkotason laskusta huolimatta henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla Verkkoartikkeli 1 (5) Korkotason laskusta huolimatta henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla Kirjoittajat: Heli Birling, matemaatikko; Mikko Sinersalo, riskiasiantuntija Henkivakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2016 15.8.2016 1 Sijoitussalkun hajautus vaimensi riskejä Vakavaraisuuspääoma, Sijoitusten markkina-arvo, Sijoitusten tuotto 9,1 mrd. 41,2 mrd. -0,3 % 2 Hyvä tuotto noteeraamattomista

Lisätiedot

Sijoitusvarojen määrä 184,5 miljardia euroa syyskuun 2016 lopussa

Sijoitusvarojen määrä 184,5 miljardia euroa syyskuun 2016 lopussa Sijoitusanalyysi Q3/2016 1/12 13.12.2016 Sijoitusvarojen määrä 184,5 miljardia euroa syyskuun 2016 lopussa Työeläkevakuuttajien yhteenlaskettu rahastoitujen varojen määrä oli syyskuun lopussa 184,5 miljardia

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 92 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 92 Imppola, Anu TyEL - eläkesäätiöiden ja -kassojen hallitusten

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

Sijoitusvarojen määrä 177,9 miljardia maaliskuun 2016 lopussa

Sijoitusvarojen määrä 177,9 miljardia maaliskuun 2016 lopussa 1 (8) Sijoitusvarojen määrä 177,9 miljardia maaliskuun 2016 lopussa Työeläkevarojen määrä laski hieman kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Työeläkevakuuttajien yhteenlaskettu rahastoitujen varojen

Lisätiedot

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015 Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISTÄ VUONNA 2015 Hyvä sijoitustuotto Hyvä vakavaraisuus Kustannustehokas toiminta Hyvitykset ennätystasolla TyEL-vakuutettujen

Lisätiedot

Eläkevakuutuksen puolivuositiedot

Eläkevakuutuksen puolivuositiedot Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 31.12.20141.1.2017 VO Eläkevakuutuksen puolivuositiedot VO-tiedonkeruussa kerätään puolivuosittaista tietoa muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkelaitosten vastuuvelan

Lisätiedot

Valtion Eläkerahaston tulevaisuuskatsaus

Valtion Eläkerahaston tulevaisuuskatsaus Valtion Eläkerahaston tulevaisuuskatsaus 2014 Sisällys 1. Yhteenveto 2. Ikäsidonnaisten menojen kasvu vaikuttaa valtion ja julkisen sektorin kestävyysvajeeseen 3. Valtion eläkemenojen kasvu ja VER:n rooli

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus Q1/2010

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus Q1/2010 Pankkisektorin vakavaraisuus pysynyt vakaana Pankkisektorin vakavaraisuus ennallaan Pankkisektorin 1 vakavaraisuus on pysynyt vahvana, sillä pankkisektori on pysynyt voitollisena eivätkä luottoriskit ole

Lisätiedot

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet.

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet. 1 FINANSSIVALVONNALLE (Dnro 11/01.00/2012) Finanssivalvonnan pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä

Lisätiedot

HE 31/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

HE 31/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2008

Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2008 Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2008 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 2/2010 Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2008 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 2/2010 Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Lisätiedot

Sisa llysluettelo. Strategia. Liikekulut 11 12 12 Yhtiön hallinto 12 Oma pääoma 13 Sijoitukset. Vakavaraisuus

Sisa llysluettelo. Strategia. Liikekulut 11 12 12 Yhtiön hallinto 12 Oma pääoma 13 Sijoitukset. Vakavaraisuus Tilinpäätös Sisa Tilinpäätös 3 Toimintakertomus lyhyesti tilikaudelta 3 Toimitusjohtajan Taloudellinen toimintaympäristö katsaus 3 Asiakkaille Työeläkejärjestelmä pienemmät työeläkemaksut 4 Yrittäjän Varman

Lisätiedot

Määräykset 4/2012 ja 5/2012: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset 4/2012 ja 5/2012: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Palautelomake 1 (6) Määräykset 4/2012 ja 5/2012: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus Yleiset kommentit Innova Palvelut Oy: Laskuperusteisiin

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2009

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2009 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2009 Pitkän aikavälin tavoite Mandatum Lifen tavoitteena on antaa pitkällä aikavälillä voitonjakoon oikeutetuille vakuutussäästöille

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2015: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2015: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Eläketurvakeskus 8.10.2015 1 (11) Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2015: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Sisällysluettelo 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset vuodelle 2015... 2 1.3 Aikataulut...

Lisätiedot

Eläkejärjestelmä ja indeksit Työeläkekoulu Nikolas Elomaa edunvalvontajohtaja

Eläkejärjestelmä ja indeksit Työeläkekoulu Nikolas Elomaa edunvalvontajohtaja Eläkejärjestelmä ja indeksit Työeläkekoulu 24.11.2016 Nikolas Elomaa edunvalvontajohtaja Twitter: @nikolaselomaa Sisällys Mistä lakialoitteessa on kyse? Indeksimuutoksen voittajat ja häviäjät Kuinka paljon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 119/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia. Muutos

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS Dnro 3/30/2010 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 Valtiokonttori on 15.1.2010 hyväksynyt nämä laskuperusteet noudatettavaksi laskettaessa valtion eläkelaissa tarkoitettuja työnantajan

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot