Sijoitusuudistus työeläkevakuutuksessa Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoitusuudistus työeläkevakuutuksessa Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 28.3.2006"

Transkriptio

1 Sijoitusuudistus työeläkevakuutuksessa Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous Jaakko uomikoski

2 2 Sisältö EL:n nykyinen vakuutustekniikka Sijoitustoiminnan tulokset tähän päivään Sijoitusuudistuksen aihealueet Riskinkantokyvyn kohentamiseen liittyvä pohdinta Millainen paketti tuli solmittua? Kate- ja vakavaraisuussäännöstön modernisointi yöeläkeyhtiöiden hyvitysmekanismin ongelmia Eläkesäätiöt ja eläkekassat Sijoittaminen Suomeen

3 3 EL:n nykyinen vakuutustekniikka Etuusperusteiset eläkkeet Hajautettu toimeenpano: runsaat 40 eläkelaitosta Konkurssiyhteisvastuu Osittainen ennalta rahastointi, eläkkeen rahastoitu osa määritellään henkilötasolla Prospektiivinen vastuunlaskenta, diskonttokorko 3 % Rahastoimattomat eläkkeen osat poolataan (tasausjärjestelmä) Vakuutusliikkeen puskurina tasoitusvastuu Sijoitusriskien puskurina toimintapääoma oimintapääomaan liittyvät rajat ja sanktiot uudistettu1997; rajat riippuvat sijoitusjakaumasta

4 Vanhuuseläkkeiden rahastointi nykytekniikassa 4 Rahastointi maksun kautta nykyisin vastaa 0,5 %:a palkasta ikävälillä yläikärajalla vain käytännön sanelemat perustelut Rahastokorko 3 %:n rahastokorko rahastoi tasaisesti kaikissa i issä Sijoitustuotoista tehtävät rahastoitujen vanhuuseläkkeiden korotukset nykyisin samalla prosentilla joka iässä käytettävä määrä: eläkevastuiden täydennyskertoimen (= laskuperustekorko - 3 %) mukainen tuotto vastuille laskuperustekorko määräytyy eläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuuden perusteella Rahastoinnin yksityiskohdat ovat syntyneet pragmaattisten pohdintojen perusteella rahastointitasossa epäjatkuvuuskohta iässä 54 J

5 5 Vanhuuseläkkeiden rahastointi eri-ikäisillä Vanhuuseläkkeen rahastoidun osan kehitys nykyisin - ikävälillä rahastoidaan maksun kautta - koko ikäalueella rahastoidaan samansuuruisin suhteellisin korotuksin sijoitustuotoista Ik ä

6 6 oimintapääoma % vastuuvelasta avoitevyöhyke Vakavaraisuusraja ARa/PP2003 APä

7 7 Sisältö EL:n nykyinen vakuutustekniikka Sijoitustoiminnan tulokset tähän päivään Sijoitusuudistuksen aihealueet Riskinkantokyvyn kohentamiseen liittyvä pohdinta Millainen paketti tuli solmittua? Kate- ja vakavaraisuussäännöstön modernisointi yöeläkeyhtiöiden hyvitysmekanismin ongelmia Eläkesäätiöt ja eläkekassat Sijoittaminen Suomeen

8 yöeläkevarat Suomen lakisääteisissä järjestelmissä prosentteina bruttokansantuotteesta vuosien lopussa 8 % ,3 52,1 50,7 51,0 50,6 54,9 58,7 66, Lähde: ELA, ilastokeskus

9 yöeläkeyhtiöiden sijoitusten jakautuminen vuosina % 90 % akaisinlainat Suomen valtio Osakkeet, eurojvk:t 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % akaisinlainat Muut korkoinstrumentit Osakkeet Kiinteistöt Vuodet kirjanpitoarvoilla, siirtymä, 1999 alkaen markkina-arvot Lähde: ELA

10 10 Yksityisen sektorin työeläkevarojen tuotto vuosina , %/v sitoutuneesta pääomasta ,6 nimellinen reaalinen 12 11,4 11,5 10 8,2 8,0 7,9 8 7,3 6 5,8 4 3,6 2 0,3 0, * * * Vuosilta 1997 ja 2005 vain yhtiöiden tuotot Keskim. Lähde: ELA

11 11 Sisältö EL:n nykyinen vakuutustekniikka Sijoitustoiminnan tulokset tähän päivään Sijoitusuudistuksen aihealueet Riskinkantokyvyn kohentamiseen liittyvä pohdinta Millainen paketti tuli solmittua? Kate- ja vakavaraisuussäännöstön modernisointi yöeläkeyhtiöiden hyvitysmekanismin ongelmia Eläkesäätiöt ja eläkekassat Sijoittaminen Suomeen

12 12 yöeläkejärjestelmän sijoitustoimintaa koskeva selvitys Kehityshankkeen näkökulmat riskinkantokyvyn parantaminen ja sen myötä lisätuottojen hakeminen tekniset parannukset säännöstöön Suomeen sijoittaminen ärkein päämäärä työeläkemaksun nousupaineen hillitseminen Muistio kokonaisuudessaan saatavissa osoitteesta

13 13 Sisältö EL:n nykyinen vakuutustekniikka Sijoitustoiminnan tulokset tähän päivään Sijoitusuudistuksen aihealueet Riskinkantokyvyn kohentamiseen liittyvä pohdinta Millainen paketti tuli solmittua? Kate- ja vakavaraisuussäännöstön modernisointi yöeläkeyhtiöiden hyvitysmekanismin ongelmia Eläkesäätiöt ja eläkekassat Sijoittaminen Suomeen

14 Osakesijoitukset 14 uotto-odotus korkeampi kuin riskittömillä sijoituksilla pakko olla: muuten kukaan ei ottaisi riskiä empiirinen aineisto tukee menneisyyden osalta eläkesijoittamisessa pitkä aikahorisontti antaisi mahdollisuuden riskinottoon uotto-odotus on eri asia kuin tuotto voi olla pitkiäkin huonoja periodeja osakepreemion suuruus? demografian vaikutus? alueelliset erot (vanhat maat, nousevat taloudet)? Niin tai näin, tuottojen parantamistavoite kulminoituu osakesijoitusten lisäämismahdollisuuksiin: tarvitaan lisää riskinkantokykyä.

15 15 Keinoja riskinkantokyvyn kohentamiseksi sallitun riskitason kasvattaminen vakavaraisuusmekanismin tekninen parantaminen toimintapääoman kasvattaminen sallitaan, että huonoina vuosina laskuperustekorko menee alle 3 %:n (jopa alle nollan) radikaalimmat ajatukset: osakeindeksisidonnainen vastuuvelka tai tuottosidonnainen vastuuvelka

16 16 arkastelussa olleet mallit Nykymallin kehittäminen toimintapääoman lisääminen laskuperustekorkokaavan säätäminen uottomalli laskuperustekoron sitominen osittain alan keskimääräiseen tuottoon Indeksimalli laskuperustekoron sitominen osittain annettuun indeksiin ( maailmanindeksi ) Eläkelaitoskohtainen puskuri vastuuvelkaan eläkelaitoskohtainen tuottomalli

17 17 Vastuuvelka vai toimintapääoma? uottojen kannalta ei sinänsä ole merkitystä, minkä nimisen erän katteena sijoitettavat varat ovat (toimintapääoma ja vastuuvelka ovat tässä suhteessa samanarvoisia) (Yhteisin periaattein määräytyvään) vastuuvelkaan sisältyvä indeksi- tai tuottosidonnainen osa puskuroi järjestelmän yhteisellä vastuulla olevaa tuottojen heilahtelua oimintapääoma toimii eläkelaitoskohtaisen riskin puskurina (siis sekä allokaatiopoikkeama että poikkeamat kunkin sijoituslajin sisällä) Eläkelaitoskohtainen tuottovaatimus on toimintapääoman kasvattamista toisella nimellä

18 18 Osakeindeksisidonnainen vastuuvelka? Laskuperustekorko sidotaan osakeindeksin kehitykseen tietyn vastuuvelan osan osalta (10 %? enemmän?) voi siis mennä alle 3 %:n, jopa alle 0:n poistaa osakkeiden arvonmuutosriskin ko. osasta salkkua Hyviä puolia hyödyntää eläkevarojen pitkää sijoitushorisonttia Ongelmia sitoo osakesijoituksiin tältä osin vähentää hajautusta governance-ongelma: kuka valitsee indeksin? Kuka muuttaa indeksiä? alle 3 %:n laskuperustekoron toteuttaminen rahastoituja vanhuuseläkkeitä pienentämällä ongelmallista

19 uottosidonnainen vastuuvelka? 19 Laskuperustekorko sidotaan eläkelaitosten keskituottoon tietyn vastuuvelan osan osalta (50 %?) voi siis mennä alle 3 %:n, jopa alle 0:n poistaa osan sijoitusmarkkinoiden yleisen heilahtelun muodostamasta riskistä Hyviä puolia hyödyntää eläkevarojen pitkää sijoitushorisonttia nykymalli on nähtävissä viipeellisenä tuottomallina Ongelmia vuotuinen rahastoonsiirtovelvoite selviää jälkikäteen ja riippuu muiden eläkelaitosten (erityisesti suurten) ratkaisuista vähentää hajautusta alle 3 %:n laskuperustekoron toteuttaminen rahastoituja vanhuuseläkkeitä pienentämällä ongelmallista

20 20 Sisältö EL:n nykyinen vakuutustekniikka Sijoitustoiminnan tulokset tähän päivään Sijoitusuudistuksen aihealueet Riskinkantokyvyn kohentamiseen liittyvä pohdinta Millainen paketti tuli solmittua? Kate- ja vakavaraisuussäännöstön modernisointi yöeläkeyhtiöiden hyvitysmekanismin ongelmia Eläkesäätiöt ja eläkekassat Sijoittaminen Suomeen

21 21 Riskinkantokyvyn lisäämiseksi kolme toimenpidettä Osaketuottoihin sidottu uusi puskuri oimintapääomien lievä kasvattaminen Sijoitustuotoista tehtävien rahastoitujen eläkkeiden korotusten kohdistaminen vanhempiin ikäluokkiin Lisäksi Saatetaan tekniset säännökset ajan tasalle Poistetaan kannusteita riskinoton vähentämiseen

22 22 Indeksi- ja tuottomallia yhdistävä malli Korvataan indeksimallissa käytetty osakeindeksi eläkelaitosten noteerattujen osakkeiden keskimääräisellä tuotolla Suurten eläkelaitosten painoa rajoitetaan keskiarvoa laskettaessa (maksimipaino 15 %) Ei indeksimallin päätöksenteko-ongelmaa indeksin valinnassa uottomallin sijoitussalkkuja yhdenmukaistava vaikutus lievenee, koska sijoitusallokaatioiden erolla ei ole vaikutusta tuottovaatimukseen

23 Rahastoonsiirtovelvoite eli laskuperustekorko 23 rahastoonsiirtovelvoite, laskuperustekorko, eläkevastuiden täydennyskerroin terminologia syytä kiinnittää harkiten rahastoonsiirtovelvoite koskee koko vastuuvelkaa (poislukien vastuuvelassa olevat toimintapääomaan ja asiakashyvityksiin liittyvät osat) 90 % nykyisen tapaan eläkelaitoksen keskimääräisestä vakavaraisuudesta määräytyvää osuutta (lpk(p)) ja 10 % eläkelaitosten noteerattujen osakesijoitusten tuottoa kaava: lpk = 0,9 * lpk(p) + 0,1 * (osaketuotto-% - 1) yhden prosenttiyksikön vähennys osaketuotoista on tarpeen mm. vastuuvelan volyymikasvun takia

24 Miten välttyä rahastoitujen vanhuuseläkkeiden pienentämiseltä? 24 ämä tapahtuisi, jos lpk<3 % Ratkaisu: muodostetaan vastuuvelkaan uusi kollektiivinen osa, joka puskuroi tämän riskin Osaketuottosidonnainen vastuuvelan osa Käyttäytyy samalla tavalla kaikissa eläkelaitoksissa Rajat +5 % ja -10 % vastuuvelasta (-10 % on lainsäädäntötekninen haaste ) Ylärajan 5 % ylittävä osa viedään rahastoituihin vanhuuseläkkeisiin ämä tehdään tasausjärjestelmän kautta

25 Nykyinen tekniikka Huom! maksun kautta tapahtuva rahastointi on jätetty pois tästä tarkastelusta = toimintapääoma V = vastuuvelka +V = eläkevarat V J

26 Nykyinen tekniikka = toimintapääoma V = vastuuvelka +V = eläkevarat V V = rahastoitujen vanhuuseläkkeiden korotukset (>=0) = 3 %:n rahastokoron osuus J

27 Nykyinen tekniikka = toimintapääoma V = vastuuvelka +V = eläkevarat V V V = rahastoitujen vanhuuseläkkeiden korotukset iv >= 0 = 3 %:n rahastokoron osuus J

28 Nykyinen tekniikka = iv >= 0 = 3 %:n rahastokoron osuus V V V V J

29 Nykyinen tekniikka iv 3% V V V V V J

30 Uusi tekniikka Huom1! maksun kautta tapahtuva rahastointi on jätetty pois tästä tarkastelusta Huom2! OV:n 5 % ylärajaa ei huomioitu = toimintapääoma V = vastuuvelka VV = varsinainen vastuuvelka OV = osaketuottosidonnainen vastuuvelan osa +V = eläkevarat OV V VV J

31 Uusi tekniikka = toimintapääoma V = vastuuvelka VV = varsinainen vastuuvelka +V = eläkevarat OV V OV VV V VV = OV, osaketuottosidonnainen vastuuvelan osa = rahastoitujen vanhuuseläkkeiden korotukset (>=0) = 3 %:n rahastokoron osuus J

32 Uusi tekniikka = toimintapääoma V = vastuuvelka VV = varsinainen vastuuvelka +V = eläkevarat OV OV V OV VV V VV V VV = OV = rahastoitujen vanhuuseläkkeiden korotukset iv >= 0 = 3 %:n rahastokoron osuus J

33 Uusi tekniikka OV OV OV = OV, miinuksella! = iv >= 0 = 3 %:n rahastokoron osuus V VV V VV V VV VV J

34 Uusi tekniikka OV OV OV iv 3% OV OV<0 V VV V VV V VV VV VV J

35 Uusi ja nykyinen tekniikka OV OV OV OV OV<0 V VV VV VV VV VV J

36 36 OV, %:a varsinaisesta vastuuvelasta 10 % 5 % 0 % %

37 KAMELI

38 KAMELI on komitean suunnittelema hevonen

39 39

40 40 Varoitus seuraavat 4 kalvoa ovat luonteeltaan hyvin teknisiä soveltuvat vain työeläkeihmisille tai taipumuksiltaan muutoin omituisille

41 Osaketuottosidonnainen vastuuvelan osa: 10 % laskuperustekorosta sidotaan eläkelaitosten noteerattujen osakesijoitusten tuottoon 41 Pääkohdat: vastuuvelkaan rakennetaan puskuri tällä puskuroitava riski on eläkelaitosten noteerattujen osakesijoitusten tuotto osaketuottosidonnainen puskuri, nimeltään osaketuottosidonnainen vastuuvelan osa, sisällytetään lisävakuutusvastuuseen (seuraavassa lyhenne OV) yläraja 5 %, alaraja -10 % vastuuvelasta puskuri on osa vastuuvelkaa sille on varmistettava vastuuvelan kaltainen verokohtelu se siirtyy sellaisenaan rahastonsiirroissa ja vastuunsiirroissa osakeriskin puskurointi on kollektiivista eikä ulotu yksilötason rahastoituihin vanhuuseläkkeisiin näiden osalta säilyy 3 %:n minimikorko

42 Osaketuottosidonnaisen vastuuvelan osan rajat 42 osaketuottosidonnainen vastuuvelan osa saa olla korkeintaan 5 % vastuuvelasta (sama vastuuvelan käsite kuin laskettaessa vakavaraisuusprosentteja) ylärajan ylittävä osuus viedään rahastoituihin vanhuuseläkkeisiin niiden korotusprosenttia kasvattamalla osaketuottosidonnainen vastuuvelan osa saa olla negatiivinen minimitaso on -10 % vastuuvelasta (sama käsite kuin ylärajaa laskettaessa); täydentäminen minimitasolle tehdään tarvittaessa toimintapääomasta ylärajaa ja alarajaa koskeva tarkastelu tehdään koko eläkejärjestelmän tasolla ja eläkelaitoskohtaiset erot eliminoidaan tasausjärjestelmän kautta simulointien perusteella sellainen tilanne on näillä säännöin erittäin epätodennäköinen, ettei OV yhdessä muiden puskurien (tasausvastuu, tasoitusvastuu, muu lisävakuutusvastuu) kanssa olisi positiivinen

43 Mitä luetaan noteerattuihin osakesijoituksiin tuottoprosenttia laskettaessa? 43 instrumenttityyppien listaaminen ei tekniikkana toimi nykymaailmassa käsitteen tulee olla mahdollisimman sama kuin esimerkiksi vakavaraisuustarkasteluissa: joitakin instrumentteja voidaan erikseen sulkea pois mukaan suorat sijoitukset noteerattuihin osakkeisiin, noteeratut osakejohdannaiset, osakerahastot, osakeindeksiin sijoittavat rahastot, sekarahastot, rahastot, jotka ottavat osakeriskin johdannaisten kautta, noteeratut johdannaiset, joilla käydään kauppaa noteerattujen osakkeiden volatiliteetista; valuuttasuojauksen vaikutus otetaan mukaan pois noteeraamattomat osakkeet, private equity, hedge fundit tällä hetkellä näyttää tarkoituksenmukaiselta, että yllä olevista ajatuksista luovutaan ja kehitetään suora kytkentä sopivaan kateja vakavaraisuusluokkaan

44 uottoprosentin laskenta 44 Eläkelaitoskohtaiset painot laskennassa alun perin ajateltu 10 %:n ylärajaa (painona vakavaraisuusvastuuvelka) keskimääräiseen vakavaraisuuteen perustuvaa nykyistä laskuperustekorkoa laskettaessa painoraja on 20 % on tutkittu tämän 20 %:n rajan alentamista 15 %:iin vaikutus laskuperustekorkoon ennen pyöristystä olisi viimeisimpinä kahdeksana tarkistusajankohtana ollut keskimäärin +0,03 %- yksikköä näin ollen siirrytään molempia uuden laskuperustekoron osia laskettaessa käyttämään 15 %:n eläkelaitoskohtaista painorajaa tämä rajoitus lienee riittävä, jotta mahdollisten suurten strategisten sijoitusten osuutta ei tarvitse erikseen rajoittaa tässä laskennassa uoton laskenta samalla menettelyllä kuin osakesijoitusten tuotot nykyisissä tunnusluvuissa laskentaperiodi: 3 kuukautta eläkelaitos laskee oman tuottonsa, EK laskee keskituoton

45 45 Sijoitustuottojen maksutasovaikutukset Kolme asiaa ratkaisee paljonko maksun kautta rahastoidaan paljonko rahastoidut varat tuottavat ollessaan eläkelaitoksissa missä tahdissa tuotot ohjataan kasvattamaan maksussa olevia rahastoituja eläkkeitä

46 Vanhuuseläkkeiden rahastointi: muutosmahdollisuuksia 46 Sijoitustuotoista tehtävät rahastoitujen vanhuuseläkkeiden korotukset voidaan haluttaessa kohdistaa vanhempiin ikiin ämä voidaan tehdä siten, että rahastoitu vanhuuseläkemeno kehittyy kuten nykysäännöin => ei maksunkorotusvaikutusta Samalla toimintapääoman ja vastuuvelan rajakohta siirtyy alemmaksi Saadaan tätä kautta lisää riskinkantokykyä ilman, että toimintapääomiin olisi tarpeen erikseen kerätä lisää rahaa Yksityiskohtien suhteen vaihtoehtoja Eläkelaitosten vakuutuskantojen ikärakenne-erojen vaikutus voidaan eliminoida kierrättämällä korotukset tasauksen kautta

47 Vanhuuseläkkeiden rahastointi eri-ikäisillä Nykyisin - ikävälillä maksun kautta - koko ikäalueella samansuuruisin suhteellisin korotuksin sijoitustuotoista Vaihtoehto : sijoitustuotoista tehtävien korotusten keskittäminen yli 54-vuotiaille - ikävälillä maksun kautta, kuten nykyisin - iästä 54 tasasuuruisin korotuksin sijoitustuotoista Ik ä

48 oimintapääoman lisääminen osana kokonaisratkaisua %:n osaketuottosidonnaiseen vastuuvelan osaan nähden jää pieni poikkeamariski tätä varten on perusteltua kasvattaa toimintapääomatasoa runsaalla parilla prosenttiyksiköllä tätä varten perinteisen laskuperustekoron kaavaksi valitaan lpk(p) = max (3 % ; 0,2 *vakavaraisuusaste) rahastoitujen vanhuuseläkkeiden korotukset kohdistetaan kokonaan yli 54-vuotiaille simulointien perusteella muutos kasvattaa toimintapääomia 10 vuodessa noin 3 prosenttiyksiköllä

49 Laskuperustekorko nykyisin ja vakavaraisuuteen perustuva laskuperustekoron osa ehdotetussa kokonaisratkaisussa (vakavaraisuuden tasapainotila merkitty pisteellä) 49 laskuperustekorko % Nykymalli Ehdotus vakavaraisuusaste %

50 50 yel-maksu 30 % 29 % 28 % 27 % 26 % 25 % 24 % 23 % 22 % 21 % 20 % ,5 % perus 3,5 % mod 4,0 % mod 4,5 % mod Lähde: EK

51 51 yel-varat per palkkasumma 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, ,5 % perus 3,5 % mod 4,0 % mod 4,5 % mod Lähde: EK

52 52 PO % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % ,5 % perus 3,5 % mod 4,0 % mod 4,5 % mod Lähde: EK

53 Vaihtoehtoiset ratkaisut, mikäli tavoitellaan 40 prosentin luokkaa olevaa osakeosuutta 53 Vaihtoehto 1: Osakesidonnaisuuden lisääminen vastuuvelassa kasvatetaan osakesidonnaisen vastuuvelan osan osuus %:iin Vaihtoehto 2: toimintapääoman edelleen kasvattaminen muutetaan perinteisen laskuperustekoron kaavaa niin, että toimintapääoma kasvaa Päätöksenteon aikataulu tältä osin ensimmäisen vaiheen 5 vuoden siirtymäkauden lopulla

54 54 Sisältö EL:n nykyinen vakuutustekniikka Sijoitustoiminnan tulokset tähän päivään Sijoitusuudistuksen aihealueet Riskinkantokyvyn kohentamiseen liittyvä pohdinta Millainen paketti tuli solmittua? Kate- ja vakavaraisuussäännöstön modernisointi yöeläkeyhtiöiden hyvitysmekanismin ongelmia Eläkesäätiöt ja eläkekassat Sijoittaminen Suomeen

55 Kate- ja vakavaraisuussäännösten uudistaminen Vakavaraisuusraja SM:ssä jo pitkällä vakavaraisuusrajan laskentaa ja katesäännöstöä koskeva lainmuutoshanke muutosten vaikutusta vakavaraisuusrajan tasoon on mahdollista arvioida tarkemmin sen yksityiskohtien selvittyä; vaikutus ei liene olennainen osaketuottosidonnainen vastuuvelan osa edellyttää vakavaraisuusrajan kaavan teknistä sopeuttamista (pääperiaate: tältä osin käytetään :n jäännöshajontaa) lisäksi vakavaraisuusrajalle minimitaso, 5 % vastuuvelasta Kate- ja vakavaraisuusluokitukset yhdistetään 55

56 56 Kate- ja vakavaraisuussäännöstö (jatkuu ) odellisen riskin yleissääntö mukana hallituksen päätettävä luokittelun perusteet vaikutukset vakavaraisuusrajaan selvitettävä, raportoitava Huolellinen henkilö siis lymyää kulisseissa Kattamisvaatimus koskee edelleen vastuuvelkaa eli arvostuserojen muodossa olevalla toimintapääomalle eri kohtelu Mitään omaisuuslajia ei kategorisesti suljettu pois Luokkakohtaisia rajoituksia

57 Muiden valvontarajojen uudistaminen 57 avoitevyöhyke tavoitevyöhykkeen käsite poistetaan, koska se vaikuttaa kielteisesti sijoitustuottojen parantamishankkeen kannalta Yläraja joko muutettava viisinkertaiseksi vakavaraisuusrajaksi tai muutettava ylärajan ylityksestä seuraavia sanktioita perustelu: nelinkertainen yläraja ei lisää konkurssin todennäköisyyttä, mutta johtaa ajoittaisiin kohtuuttoman suuriin hyvityksiin lopullinen kanta tähän muodostettavissa, kun vakavaraisuusrajan taso selviää

58 58 Sisältö EL:n nykyinen vakuutustekniikka Sijoitustoiminnan tulokset tähän päivään Sijoitusuudistuksen aihealueet Riskinkantokyvyn kohentamiseen liittyvä pohdinta Millainen paketti tuli solmittua? Kate- ja vakavaraisuussäännöstön modernisointi yöeläkeyhtiöiden hyvitysmekanismin ongelmia Eläkesäätiöt ja eläkekassat Sijoittaminen Suomeen

59 Yhtiöiden hyvitysmekanismin muutokset 59 Sijoitustoiminnan ylijäämän ja hoitokustannusylijäämän hyvitysvaikutus nykyisin: ensin toimintapääomaan sieltä hyvityssiirtoon siirron määrä perustuu vakavaraisuusasteeseen ja vakavaraisuusasemaan Sijoitustoiminnan ylijäämään perustuvan hyvityssiirron muutos: kiinteä prosenttiosuus (suuruusluokka 1,5 %) toimintapääomasta (paitsi vakavaraisuusrajan alla nolla) perustelu: lisäriskinotto ei saa pienentää hyvityssiirtoa tulevina vuosina prosenttiosuutta alennetaan vähitellen Samassa yhteydessä ehdotettu/edellytetty, että hoitokustannusylijäämää voitaisiin jakaa välittömästi hyvityksinä perustelu: myös tehokkuuteen tulee kannustaa ensin hoitokustannustariffia selvitetään ja muutetaan vuonna 2006 Eteran ja muidenkin erityisasema huomioon

60 60 Sisältö EL:n nykyinen vakuutustekniikka Sijoitustoiminnan tulokset tähän päivään Sijoitusuudistuksen aihealueet Riskinkantokyvyn kohentamiseen liittyvä pohdinta Millainen paketti tuli solmittua? Kate- ja vakavaraisuussäännöstön modernisointi yöeläkeyhtiöiden hyvitysmekanismin ongelmia Eläkesäätiöt ja eläkekassat Sijoittaminen Suomeen

61 Eläkelaitostyyppien eroista 61 (yöeläke)vakuutusyhtiö vakuutuksenottajien riskit ja maksut poolataan vakuutuksenottaja vapautuu riskistä lopullisesti maksamalla vakuutusmaksun yhtiöllä ei käytännössä mahdollisuutta lisäpääomaan Eläkesäätiö työnantaja vastaa viime kädessä eläkesäätiön taloudesta työnantajan vastuu lisää riskinkantokykyä vastapainona ylimääräinen omaisuus kuuluu työnantajalle suuremmat toimintavapaudet kuin yhtiöillä perusteltuja Keskustelu siirtyvästä toimintapääomasta taattava toisaalta eläkelaitoksen toimintakyky, toisaalta pidettävä eläkerahat turvassa muistettava laitostyyppien erityispiirteet

62 Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen vakavaraisuusmekanismin uudistaminen 62 korkean vakavaraisuuden eläkesäätiöllä ei erityisiä rajoituksia lisävakuutusvastuun käytössä sijoitusalijäämän kattamiseen tai kannatusmaksun alentamiseen eikä lisävakuutusvastuun kasvattamisessa kannatusmaksua korottamalla matalan vakavaraisuuden eläkesäätiöllä lisävakuutusvastuun käyttö sijoitusalijäämän kattamiseen mahdollista vakavaraisuusrajalle saakka matalan vakavaraisuuden eläkesäätiöllä lisävakuutusvastuun käyttö kannatusmaksujen alentamiseen rajoitetaan vastaamaan saman vakavaraisuuden työeläkeyhtiön hyvityssiirtoa korkean ja matalan vakavaraisuuden rajana 1,5 kertaa vakavaraisuusraja vakavaraisuusrajalla 5 %:n minimi, kuten yhtiöilläkin laskenta tapahtuu käyvin arvoin eläkekassojen osalta soveltuvin osin samat säännöt

63 63 Sisältö EL:n nykyinen vakuutustekniikka Sijoitustoiminnan tulokset tähän päivään Sijoitusuudistuksen aihealueet Riskinkantokyvyn kohentamiseen liittyvä pohdinta Millainen paketti tuli solmittua? Kate- ja vakavaraisuussäännöstön modernisointi yöeläkeyhtiöiden hyvitysmekanismin ongelmia Eläkesäätiöt ja eläkekassat Sijoittaminen Suomeen

64 JOUKKOVELKAKIRJASIJOIUKSE ALUEIAIN Kaikki jäsenyhteisöt MRD.EUR 46, ,7 3,1 32,9 3,8 35,9 3,8 4,4 38,3 42,2 8,1 8, ,2 19,8 24,9 27,2 28,6 32,5 0 12,4 9,3 7,3 6,7 5,5 5, Suomi Muut euroalueen maat Euroalueen ulkopuoliset maat Lähde: ELA

65 MRD.EUR 40 OSAKESIJOIUKSE ALUEIAIN Kaikki jäsenyhteisöt Sisältää myös osakerahastot, hedge fund- ja pääomasijoitukset 38, ,7 20, ,9 6,1 2, , ,7 19,3 17,1 13,6 10,8 7,6 7,3 8,6 3,4 4,8 6,0 3,2 8,3 6,6 9,8 7,2 8, Lähde: ELA Suomi Muut euroalueen maat Euroalueen ulkopuoliset maat

66 66 austaa Suomeen sijoittamisessa Perimmäinen tavoite kotimaisen työllisyyden edistäminen tärkeä myös eläkkeiden rahoituksen kannalta Pakkoratkaisut EU-toimintaympäristössä mahdottomia Suurimpiin yrityksiin sijoittaminen investointien kohdistaminen sekä päätökset työpaikkojen sijainnista tehdään yrityksissä yöllisyysnäkökulma nähtävissä paremmin kasvuyrityksissä Huomioitava myös ulkomaisten yritysten työllistävä vaikutus Suomessa

67 yöeläkeyhtiöiden riskinkantokyky on tärkeä tekijä kotimaisen sijoittamisen kannalta 67 Kansantalous kasvaa yöeläkevarojen määrä suhteessa kansantalouteen kasvaa Kun työeläkelaitosten riskinkantokykyä kasvatetaan, osakesijoitusten osuus niiden sijoituksista kasvaa Esitetyt riskinkantokyvyn kasvattamiseen tähtäävät ehdotukset merkinnevät automaattisesti myös kotimaisten noteerattujen ja noteeraamattomien osakesijoitusten kasvua

Työeläkevarojen sijoittaminen ja tulevaisuus

Työeläkevarojen sijoittaminen ja tulevaisuus Alustus Kansantaloudellisessa yhdistyksessä 14.9.2005 Työeläkevarojen sijoittaminen ja tulevaisuus Kari Puro 2 Työeläkesijoittamisen ajankohtaiset keskusteluaiheet Kehityshankkeen näkökulmat riskinkantokyvyn

Lisätiedot

EK:n elinkeinopäivä 15.9.2005

EK:n elinkeinopäivä 15.9.2005 EK:n elinkeinopäivä 15.9.2005 Eläkejärjestelmä uudistuu -haaste työyhteisön johtamiselle Kari Puro Eläkeuudistuksen päätavoitteet työeläkejärjestelmän taloudellisen kantokyvyn varmistaminen eliniän pidetessä

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

Huomioita työeläkesijoituksista 2011. Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat TELA

Huomioita työeläkesijoituksista 2011. Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat TELA Huomioita työeläkesijoituksista 2011 Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat Työeläkkeiden rahoitus ja sijoitustoiminta Lähtökohta Etuussäännöksistä johdettava eläkevastuu (eläkemeno) rahoitetaan

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Avainlukuja 2011 2010 2009 2008 2007 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 122,4 1 031,6 979,5

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 1-6/2014 1-6/2013 2013 Vakuutusmaksutulo, milj. 232,1 227,4 452,8 TyEL-palkkasumma, milj. 1 592,2 1 626,4 1601,1

Lisätiedot

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Hoitavatko yksityiset eläkesäätiöt sijoituksiaan toisin Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry // 2.4.2014 Pasi Strömberg Eläkesäätiöt ja eläkekassat Eläkesäätiö on yhden työnantajan

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Tämän liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA ry.

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Tämän liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA ry. T y ö e l ä k e - l e h d e n l i i t e 3 2 0 0 6 Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2005 Tämän liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA ry. Sisältö: Kolmas menestyksen vuosi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2014 Keskeiset tunnusluvut 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 510,1 807,7 1 602,7 Eläkkeensaajille maksetut

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus TULOSKATSAUS 1 6/2017 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO Tuotto 4,2% Parhaiten tuottivat osakesijoitukset 8,3% Vakavaraisuus 130,9 % TyEL-palkkasumma 1 692 milj. YELtyötulo 241 milj. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.202 Eläke Fennian avainlukuja.. 30.6.202.. 30.6.20.. 3.2.20 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj.

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (5)

LAUSUNTO 1 (5) LAUSUNTO 1 (5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Työeläkevakuuttajat TELAlta asiantuntijaa kuulemiseen, jossa käsitellään hallituksen esitystä HE 9/2012 vp. eduskunnalle

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.013 1 Osavuosikatsaus 30.6.01 Elokuu 01 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.013 1.1.-30.6.01 1.1.-31.1.01 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset,

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 /

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / 214 29.8.214 1 ASIAKASMÄÄRÄ HIENOISESSA KASVUSSA Vakuutusten lukumäärä 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 TyEL-vakuutukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo VAHVA ENSIMMÄINEN KVARTAALI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,4 miljardia euroa kasvua vuoden alusta lähes miljardi. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

HE 180/2008 vp. vuoden 2008 osalta vain rahastokoron kolmen prosentin verran ja vastuuvelkaan sisältyvää

HE 180/2008 vp. vuoden 2008 osalta vain rahastokoron kolmen prosentin verran ja vastuuvelkaan sisältyvää HE 180/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:31. Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:31. Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:31 Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn LAAJA UUDISTAMINEN Riskinkantokyvyn vahvistamista sekä vakavaraisuussääntelyn laajaa uudistamista

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten 3 2010 työeläke-lehden liite Työeläkesijoitukset yksi harvoista talouden valopilkuista s. 2

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten 3 2010 työeläke-lehden liite Työeläkesijoitukset yksi harvoista talouden valopilkuista s. 2 3 2010 työeläke-lehden liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Työeläkesijoitukset yksi harvoista talouden valopilkuista s. 2 Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2009 Työeläkelaitosten

Lisätiedot

Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistaminen

Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistaminen Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistaminen Riskinkantokyvyn vahvistaminen Heli Backman 29.2.2012 Eläkemaksujen nousupainetta hillitään sijoitustuottojen avulla HE eläkelaitosten vakavaraisuussäännösten

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

KATSAUS ELON TOIMINTAAN Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

KATSAUS ELON TOIMINTAAN Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo KATSAUS ELON TOIMINTAAN 1.1. 30.6.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ERINOMAINEN ALKUVUOSI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,6 miljardia euroa. Sijoitukset tuottivat 967 miljoonaa euroa ja tuotto

Lisätiedot

Eteran tilinpäätös

Eteran tilinpäätös Eteran tilinpäätös 2010 8.3.2011 Tuloksen synty 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusliikkeen tulos 19-11 -1 37 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 151 220-1 025 8 164 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin

Lisätiedot

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (6) Eduskunta/ Sosiaali- ja terveysvaliokunta HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Työeläkevakuuttajat

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Neljäs peräkkäinen menestyksen vuosi 2 Korkoa korolle 4 Työeläkelaitosten avainlukuja vuodelta 2006 5

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Neljäs peräkkäinen menestyksen vuosi 2 Korkoa korolle 4 Työeläkelaitosten avainlukuja vuodelta 2006 5 T y ö e l ä k e - l e h d e n l i i t e 3 2007 Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2006 Sisältö: Neljäs peräkkäinen menestyksen vuosi 2 Korkoa korolle 4 Työeläkelaitosten avainlukuja vuodelta 2006 5 Työeläkevakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) Eduskunta/ Talousvaliokunta HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Työeläkevakuuttajat

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten 3 2009 työeläke-lehden liite Suurten siirtojen vuosi s. 2

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten 3 2009 työeläke-lehden liite Suurten siirtojen vuosi s. 2 3 2009 työeläke-lehden liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Suurten siirtojen vuosi Reijo Vanne s. 2 Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2008 Työeläkelaitosten avainlukuja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen 3 2008 työeläke-lehden liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2007 Miten työeläkevarat on sijoitettu luokkiin? Reijo Vanne

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 27.2.2014 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 32,3 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,1 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus Peter Halonen Analyytikko Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti Merkittävä kotimaan paino Sijoituskohteet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

HE 77/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

HE 77/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä Hallituksen esitys Eduskunnalle eläkelaitosten toimintapääomaa ja vastuuvelkaa koskevien säännösten muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas Ilmarisen tilinpäätös 2007 Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas 1 2 Talouden kehitys 2007 Loppupuolella vuotta USA:n asuntoluottokriisin heijastusvaikutukset hidastivat talouskasvua erityisesti Yhdysvalloissa.

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tilintarkastamaton 15.2.2012 Eläke-Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Kokonaistulos oli - 521,2

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013 Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2013 Alkuvuosi sujui hyvin: sijoitustuotto 3,0 prosenttia Myös toinen vuosineljännes

Lisätiedot

Eläkerahastot Pertti Honkanen 25.4.2010

Eläkerahastot Pertti Honkanen 25.4.2010 Eläkerahastot Pertti Honkanen 25.4.2010 1 Työeläkerahastot 31.12.2009 Yhteensä 124,9 mrd. Yhtiöt 78,9 mrd. Kassat ja säätiöt 6,6 mrd. MEK ja MELA 0,8 mrd. Julkinen sektori 39,4 mrd. Lähde: TELA Rahastot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2

Lisätiedot

Tuottavuus ja turvaavuus - haastava sijoitusympäristö Peter Halonen Analyytikko

Tuottavuus ja turvaavuus - haastava sijoitusympäristö Peter Halonen Analyytikko Tuottavuus ja turvaavuus - haastava sijoitusympäristö 16.5.2017 Peter Halonen Analyytikko Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti Merkittävä kotimaan paino

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2017 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta alkuvuonna vahvassa kasvussa Eläkekäsittelyn ruuhkat purettu, päätöksiä selvästi enemmän kuin vuosi sitten Eläkeuudistus sujuvasti

Lisätiedot

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT 1. Vuoden 2015 vakuutusmaksu 1.1. Vuoden 2015 vakuutusmaksun rakenne Vuoden 2015 maksutasoa määrättäessä on käytetty seuraavia taloudellisia

Lisätiedot

Työeläkevarojen sijoittaminen nyt ja tulevaisuudessa*

Työeläkevarojen sijoittaminen nyt ja tulevaisuudessa* Kansantaloudellinen aikakauskirja 101. vsk. 3/2005 ESITELMIÄ Työeläkevarojen sijoittaminen nyt ja tulevaisuudessa* Kari Puro Toimitusjohtaja Ilmarinen 1. Työeläke Työeläkevarojen sijoittamisen keskeiset

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten s. 2 3 TYÖELÄKE 3 2011 liite s. 4 5 s. 6 7 s. 8 Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten s. 2 3 TYÖELÄKE 3 2011 liite s. 4 5 s. 6 7 s. 8 Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA TYÖELÄKE 3 2011 liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA s. 2 3 Talous, osakekurssit ja kuluttajahinnat nousussa Seitsemän laihaa ja seitsemän lihavaa vuotta Työeläkelaitosten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,9 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 1 SIJOITUSTUOTTO HYVÄLLÄ TASOLLA Tammi syyskuu 2014 Sijoitustuotto 5,7 % Osakesijoitusten tuotto 8,8 % Korkosijoitusten tuotto 3,1 % Kiinteistösijoitusten tuotto

Lisätiedot

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2014

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2014 : 05 Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat Tela Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 0 Työnantajat 60 Työntekijät 50 Hoitokulut 55 Yrittäjät 0 Valtio 0 Työttömyysvakuutus- rahasto

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 18.8.2009 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 - Sijoitustoiminnan tuotto oli 3,7 % - Vakavaraisuus turvaavalla tasolla: vakavaraisuusaste 14,1 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,5-kertainen

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

HE 5/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien

HE 5/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien HE 5/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-SYYSKUU 2017

ILMARINEN TAMMI-SYYSKUU 2017 ILMARINEN TAMMI-SYYSKUU 2017 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Tammi-syyskuun sijoitustuotto oli 5,5 %. Asiakashankinta sujui kolmannella neljänneksellä erinomaisesti. Maksutulolla mitattuna nettoasiakashankinta

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2017 28.7.2017 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Alkuvuoden sijoitustuotto oli 3,8 % Asiakashankinta hyvässä vedossa Wauhdittamosta uusia ideoita asiakkaiden palveluihin Osittainen varhennettu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Satu Huber

TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Satu Huber TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT 1.1. 31.12.2016 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Satu Huber VUOSI OLI ONNISTUNUT Hyvät sijoitustuotot vaihtelevassa ympäristössä ja vakavaraisuus hyvällä tasolla. Elo

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 780,2 758,5 1 490,5 Maksutulon muutos

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Dnro 13/002/2001 siihen tehtyine muutoksineen

Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Dnro 13/002/2001 siihen tehtyine muutoksineen MÄÄRÄYS/OHJE 19.02.2009 Dnro 3/101/2009 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 77 Voimassaoloaika: 22.12.2008 31.12.2010 Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille

Lisätiedot

Katsaus eläketurvan rahoitukseen vuonna 2012

Katsaus eläketurvan rahoitukseen vuonna 2012 Katsaus eläketurvan rahoitukseen vuonna 2012 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN LUKIJALLE Tässä tilastokatsauksessa esitetään työeläkkeiden rahoitukseen liittyviä tilastolukuja pääasiassa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 28.2.2013 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 Sijoitustuotto: 7,5 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 29,5 miljardia euroa Toimintapääoma: 5,8 miljardia euroa Vakavaraisuusaste: 23,9

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 13.2.2014 Hyvä sijoitustulos nosti vakavaraisuuden ennätyskorkeaksi Sijoitusten kokonaistuotto 3,2 miljardia euroa eli 9,0 % Sijoitusten markkina-arvo 37,7 miljardia euroa Paras tuotto

Lisätiedot

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 Ilmarisen vuosi 2010 Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 1 2 Keskeisiä havaintoja vuodelta 2010 Työeläkevakuutusten myynnin tulos erinomainen Sijoitustuotto alan kärkeä Pitkän aikavälin tuotto hyvällä

Lisätiedot

Vain muutos on pysyvää

Vain muutos on pysyvää 2014 Vain muutos on pysyvää Eläkekassa Verson 50-vuotisjuhlavuoden 2014 toiminnassa näkyivät vahvasti työeläkealan yhteiset hankkeet. Työmarkkinajärjestöt sopivat eläkeuudistuksesta, jonka valmistelu

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2008 11.2.2009 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2008 oli 105,1

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015 Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 1 SIJOITUSTUOTTO ERINOMAINEN Tammi maaliskuu 2015 Sijoitustuotto 7,1 % Osakesijoitusten tuotto 14,9 % Korkosijoitusten tuotto 1,2 % Kiinteistösijoitusten

Lisätiedot

Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka Hallinnon koulutus Seija Lehtonen Matemaatikko

Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka Hallinnon koulutus Seija Lehtonen Matemaatikko Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka Hallinnon koulutus 25.5.2016 Seija Lehtonen Matemaatikko Twitter: @seija_lehtonen Yksityisen työeläkerahan kiertokulku 2015, mrd. euroa 2 3.5.2016

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2010 7.2.2011 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2010 oli 138,8

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

05/2012. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2011. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

05/2012. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2011. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2011 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2011

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten TYÖELÄKE liite s. 2 Maailmantaloudessa kriisien ja kriisinhallinnan vuosi

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten TYÖELÄKE liite s. 2 Maailmantaloudessa kriisien ja kriisinhallinnan vuosi TYÖELÄKE 3 2012 liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA s. 2 Maailmantaloudessa kriisien ja kriisinhallinnan vuosi s. 3 Työeläkelaitosten avainluvut vuodelta 2011 s. 4 Sijoitustuottojen

Lisätiedot

Muuttaa/lisätä: Määräys- ja ohjekokoelman eläkesäätiöille Dnro 12/002/2001 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen

Muuttaa/lisätä: Määräys- ja ohjekokoelman eläkesäätiöille Dnro 12/002/2001 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen MÄÄRÄYS/OHJE Eläkesäätiöille 19.02.2009 Dnro 2/101/2009 Valtuutussäännökset: Eläkesäätiölaki (1774/1995) 42 Voimassaoloaika: 22.12.2008 31.12.2010 Muuttaa/lisätä: Määräys- ja ohjekokoelman eläkesäätiöille

Lisätiedot

06/2011. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2010. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

06/2011. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2010. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 06/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2010 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 06/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2010

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2013 2012 2013 2012 Liikevaihto milj. 323 484 320 493 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 50 56 50 56 Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta

Lisätiedot

Tuottavuus ja turvaavuus - haastava sijoitusympäristö Työeläkekoulu Peter Halonen Analyytikko Työeläkevakuuttajat Tela

Tuottavuus ja turvaavuus - haastava sijoitusympäristö Työeläkekoulu Peter Halonen Analyytikko Työeläkevakuuttajat Tela Tuottavuus ja turvaavuus - haastava sijoitusympäristö Työeläkekoulu 2.11.2016 Peter Halonen Analyytikko Työeläkevakuuttajat Tela Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti

Lisätiedot

Liite. Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 3:2013. Työeläke-lehti. Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA

Liite. Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 3:2013. Työeläke-lehti. Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Liite Työeläke-lehti 3:2013 Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot Haastavassa ympäristössä työeläkesijoituksille erinomainen tuottovuosi

Lisätiedot