Valtion Eläkerahasto sijoittajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion Eläkerahasto sijoittajana"

Transkriptio

1 Valtion Eläkerahasto sijoittajana Toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi Valtion Eläkerahasto (VER) Valtion omistajapolitiikka -seminaari

2 Valtion Eläkerahasto (VER) Väestön ikääntyminen Suomen osittain rahastoiva eläkejärjestelmä Valtion Valtion Eläkerahasto (VER) (VER) Valtion varautuminen Valtioliitännäiset eläkerahastot maailmalla

3 Eläkeyhtiöiden merkityksen kasvu

4 Eläkemenojen kasvu ja siihen varautuminen % Muut Ennuste KELA TYÖELÄKE Julkinen sektori Yksityinen sektori

5 Eläkevarojen kasvu Suomessa Eläkevarat Eläkevarat / BKT mrd e 50 % 9/ mrd e 66 %

6 Valtiolla suurimmat eläkemenot Eläkemaksutulo Eläkemenot Mrd euroa VER V arma Ilmarinen KEVA Eläke- Tapiola Eläke- Fennia Sijoitusvarat: Lähde: Eläkelaitosten vuosikertomukset

7 Valtion Eläkerahasto (VER)

8 Valtion Eläkerahasto (VER) VER on perustettu 1990 VER on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio, jonka tehtävänä on hallinnoida ja sijoittaa sille uskottuja varoja VER:n sijoitusvarojen määrä on noin 12 mrd euroa ja palveluksessa on 17 henkilöä

9 VER:lle asetettuja tavoitteita VER Laki Rahasto täyttynyt täyteen määräänsä kun 25 %:n rahastointiaste on saavutettu Varojen ja eläkevastuun tarkastelu VM Valtion riskitön sijoitusvaihtoehto on valtion velan kustannus Tulostavoitteena riskikorjattu tuotto suhteessa asetettuihin vertailuindekseihin Kokonaistuotto suhteessa riskiin pitkällä aikavälillä Ylituotto riskikorjatusti

10 VER:n sijoitusten kasvu Milj.euroa /2007 Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

11 VER:n nettomaksutulo Milj.euroa E Nettomaksutulo

12 Valtion eläkerahastoinnin odotettu kehitys 50 % pääoma % eläkevastuusta 40 % 30 % 20 % 10 % siirto 1/3 siirto maks. 40 % Tavoite 25 % +/- 1 % 0 %

13 Omaisuuslajien ja hajauttamisen merkitys Tuottoodotus VER Pääomarahastot Osakkeet (Suomi) Globaalit osakkeet Kiinteistörahastot (Suorat kiinteistöt) Riskitön vaihtoehto Obligaatiot Hedge rahastot Yrityslainat Rahamarkkinat Riski Kuvion tarkoitus on havainnollistaa tuottoja ja riskejä. Perustuu toteutuneisiin ja odotettuihin pitkänaikavälin riskipreemioihin.

14 Sijoitustoiminnan hajauttaminen Korko 100% Korko 60% Osake 40% Korko 55% Osake 40% Muut sijoitukset 5% Suorat lainat Obligaatiolainat Korkosijoitukset Muiden Emu-maiden obligaatiot Yrityslainat Inflaatiosidonnaiset lainat High yield rahastot Kehittyvien maiden rahastot Osakesijoitukset Suorat osakesijoitukset pohjoismaissa Osakerahastot globaalisti (indeksi, small cap) Euroopan suorat osakesijoitukset Pääomarahastot Muut sijoitukset Abs. tuoton rahastot Kiinteistörahastot Infrastruktuurirahastot

15 Sijoitussalkun jakautuminen 6/2007 Jakauma Neutraalipaino Vaihteluväli VM:n toimintaohjeen raja Korkosijoitukset 54 % 55 % % min 45 % Osakesijoitukset 41 % 40 % % max 45 % Muut sijoitukset 5 % (8 %) 5 % 0 10 % max 10 % (sis. sijoitussitoumukset)

16 Sijoitussalkun jakautuminen VER Suomen eläkevarat (TELA) MSCI Global Capital Markets*) AP Rahastot 1-4 Korkosijoitukset 54 % 35 % 41 % 38 Osakesijoitukset 41 % 48 % 59 % 58 Muut sijoitukset 5 % (8 %) 15 % 4 (sis. sijoitussitoumukset) *) Noteeratut varat , muut tiedot 30.6./

17 Vertailuindekseillä ohjataan sijoitustoimintaa Sijoitusluokka Alaluokka Painoarvo Vertailuindeksi Koko salkku 100 % Koostuu alasalkuista ja niiden painoarvoista Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset Tilanne 2007 EMU / Inflaatiosindonnaiset Yrityslainat Rahamarkkinat Suomi / Muut Pohjoismaat Eurooppa / Eurooppa Value Pohjois-Amerikka Japani Muu Aasia 55 % 43,0 % 9,5 % 3,0 % 40 % 14,3 % 14,0 % 5,7 % 4,0 % 2,4 % 5% Yhteensä EFFAS Euro Government Bond Index 75 % / BARCCAP EMU HICP linked 25 % Lehman Euro Aggregate Ex-Treasuries JP Morgan Cash Index 3 Month Yhteensä OMX Helsinki CAP 70 %/ OMX Stockholm BM 30 % MSCI Europe Index 70 % / MSCI Europe Value Index 30 % MSCI North America Index MSCI Japan Index MSCI AC Far East Ex Japan Index Kiinteä tuottotavoite

18 Korkosalkun jakautuminen 6/2007 Rahamarkkinat 15 % Valtiolainat Yrityslainat (+High yield) MSCI Global Capital Markets 52 % 48 % Yrityslainat 21 % Emu-maat 64 % Emu-maat Yrityslainat Rahamarkkinat

19 Osakesalkun jakautuminen 6/2007 MSCI Global Capital Markets P-Amerikka 14 % Muu Aasia Japani 6 % 9 % Pohjoismaat 36 % Eurooppa Pohjois- Amerikka Aasia Emerging markets 30 % 44 % 18 % 8 % Eurooppa 35 % Pohjoismaat Eurooppa P-Amerikka Japani Muu Aasia

20 Suurimmat osakesijoitukset Pohjoismainen osakesalku = Indeksipoikkeamat = Hajauttaminen = Portfoliosijoittaja Yhtiö Sijoitus Ylipaino suhteessa vertailuindeksiin Osuus VER:n osakesalkusta VER:n omistusosuus yhtiöstä Nokia 104 milj. e 2,5 % 0,14 % 5 suurinta milj. e -1,5 + 1,5 % 1,5 2, 3 % 0,24-0,70 %

21 Eläkesijoittajien (TELA) hajauttaminen Sijoitukset yhteensä Miljardia euroa Euroalueen ulkopuolelle Muu euroalue Suomi Eläkevarat Eläkevarat Suomessa Suomessa mrd mrd euroa euroa Osakesijoitukset Miljardia euroa Lähde: TELA. Kaikki eläkelaitokset Euroalueen ulkopuolelle Muu euroalue Suomi Osakesijoitukset Osakesijoitukset Suomeen Suomeen 14,6 14,6 mrd mrd euroa euroa Suomeen Suomeen % Suomeen Suomeen

22 Institutionaalisen sijoittajan omistajapolitiikka CG suositus TELA:n suositus ja muut instituutiot Omistajapolitiikka Valtion Valtion Eläkerahasto (VER) (VER) Hajautettu sijoitussalkku Rahaston omat lähtökohdat

23 VER:n omistajapolitiikan keskeiset teemat Itsenäinen portfoliosijoittaja Lähtökohtana yhtiöiden pitkänaikavälin menestyminen Yhtiökokouksen merkitys ja asioiden perusteltu esittely Yhtiöiden läpinäkyvyys ja raportointi Yhtiöiden hallitusten vastuu keskeinen Lisätietoja:

24 VER:n muut sijoitukset Miljoonaa euroa /2005 3/2006 6/2006 Sijoitusmäärä ja avoin sijoitussitoumus yhteensä 9/ /2006 3/2007 6/2007 Kiinteistösijoitukset Pääomarahastot Absoluuttisen tuoton rahastot Kiinteistörahastot Kiinteistörahastot Eurooppa Eurooppa 4 4 rahastojen rahastojen rahastoa rahastoa 9 9 rahastoa rahastoa 2 2 listattua listattua REIT REIT -rahastoa -rahastoa Aberdeen, Aberdeen, Morgan Morgan Stanley Stanley Pääomarahastot Pääomarahastot Eurooppa Eurooppa 6 6 rahastojen rahastojen rahastoa rahastoa 4 4 rahastoa rahastoa PartnersGroup, PartnersGroup, LGT, LGT, Infrastruktuurirahastot Infrastruktuurirahastot Eurooppa Eurooppa 4 4 infrastruktuurirahastoa infrastruktuurirahastoa Macquarie, Macquarie, HSBC, HSBC, Henderson Henderson Absoluuttisen Absoluuttisen tuoton tuoton rahastot rahastot 7 7 rahastojen rahastojen rahastoa rahastoa (sis. (sis rahastoa) rahastoa) 1 1 rahasto rahasto ABN, ABN, UBS, UBS,

25 VER:n sijoitustoiminnan tuotot vuosi vuotta 5 vuotta VER 3,5 % 7,0 % 10,5 % 8,1 % keskim. keskim.

26 VER:n valvonta Laki valtion eläkerahastosta Valtion eläkelaki Valtiovarainministeriö VM:n toimintaohje Valtion Valtion Eläkerahasto (VER) (VER) Sijoitusneuvottelukunta Viranomaisvalvonta Tilintarkastajat Sisäinen tarkastus

27 VER ja vastuullinen sijoittaminen Eläkevarojen tuotto suhteessa riskiin keskeistä Vastuullisuus tarkoittaa yrityksen ja sen alihankiketjujen maineriskiä yhteiskunnassa, jossa kuluttajan ja median merkitys on suuri VER:n sijoituspolitiikka: negatiivisen kriteerit suorissa sijoituksissa kestävän kehityksen indeksien seuranta erilliset Sustainability rahastosijoitukset Tuottovaikutus nyt pieni, mutta ilmastonmuutoksen vastaisella taistelulla voi olla merkittäviä vaikutuksia sijoitusmarkkinoille tulevaisuudessa Lisätietoja:

28 Eläkesijoittamisen trendejä

29 Institutionaalisten varojen voimakas kasvu 2003 $ mrd 1995 BKT 1990 $ mrd $ mrd Lähde: IMF

30 Eläkesijoittajien hajauttaminen 100 % 90 % 80 % Osakesijoitukset 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Government Pension Fund *) (Norja) AP 1 4 (Ruotsi) VER Keva Ilmarinen Fennia Varma 20 % 10 % *) Suunnitelma 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % Muut sijoitukset Sis. Kiinteistöt, Hedge rahastot, jne.

31 Eläkesijoittamisen trendejä Eläkejärjestelmät Eläkevastuiden kattamisen ja eläkerahastoinnin merkitys kasvanut Etuusperusteisesta maksuperusteiseen (Eurooppa) Sijoituspolitiikka Eläkevastuiden kattaminen ja ALM (Asset Liability Management) Prudent man periaate ja riskienhallinta Riskipreemioiden kehitys avainasemassa Hajauttamiseen jatkuva panostaminen Hallinto Riskienhallinnan merkitys Läpinäkyvyys ja raportointi

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Edustajisto hyväks. 29112012 1 (11) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta

Lisätiedot

SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir

SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir 1 SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir 2 1. Taloudellinen ympäristö vuonna 2013 Vuosi 2013 alkoi sijoitusmarkkinoilla positiivissa merkeissä kun keskuspankkien tarjoama runsas likviditeetti yhdessä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus Toimintakertomus 2007 1 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 2 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 3 Sisältö Toimintakertomus 2007 4 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tuloslaskelma osastoittain 15 Tase osastoittain

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2008 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO Osakerahastot Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto 3 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto 6 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto

Lisätiedot

Riskienhallinta. Veritas Eläkevakuutuksen riskienhallinnan periaatteet ja riskienhallintaprosessi TILINPÄÄTÖS 2014

Riskienhallinta. Veritas Eläkevakuutuksen riskienhallinnan periaatteet ja riskienhallintaprosessi TILINPÄÄTÖS 2014 Riskienhallinta Vakuutusyhtiöllä tulee olla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmä, joka on riittävän kattava yhtiön toimintaan nähden. Sisäinen valvonta on prosessi, johon kuuluu paitsi vakuutusyhtiön

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat ja rahastokohtaiset sijoitukset Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot

KYSELYYN VASTASIVAT TÄTÄ KYSYTTIIN

KYSELYYN VASTASIVAT TÄTÄ KYSYTTIIN AKAVA Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto, KYYYN VASTASIVAT Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto, Palvelualojen ammattiliitto, Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö, Ammattiliitto PRO Teollisuusalojen

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen 3 2008 työeläke-lehden liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2007 Miten työeläkevarat on sijoitettu luokkiin? Reijo Vanne

Lisätiedot

Säästä ja sijoita Nordeassa. Johanna Holopainen 8.11.2014 Private Banking Etelä-Pohjanmaa

Säästä ja sijoita Nordeassa. Johanna Holopainen 8.11.2014 Private Banking Etelä-Pohjanmaa Säästä ja sijoita Nordeassa Johanna Holopainen 8.11.2014 Private Banking Etelä-Pohjanmaa Kotitalouksien rahoitusvarallisuus, 1979Q1-2010Q2 160000 140000 120000 Käteinen Markka- ja euromääräiset talletukset

Lisätiedot

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan.

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. Mitä rahastosijoittaminen on? Rahastosijoittaminen on helppoa ja vaivatonta ja voit itse valita oman säästötapasi. Sopiiko sinulle kertasijoitus

Lisätiedot

Rahastoesite 1.5.2015

Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken sijoitusrahastot Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken rahastoyhtiö oy Sisältö 4 Ålandsbanken Sijoitusrahastot 12 tietoja verotuksesta 13 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 14 Ålandsbanken Asuntorahasto

Lisätiedot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Säännöt vahvistettu 12.11.2009 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI Puhelinvaihde (09) 2283

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 :n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Bon 75 Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Vertailuindeksi Ero Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot,

Lisätiedot

Eeva Simola, Jarmo Pykälä ja Anni Mäkelä. Eläkeyhtiöt ja eettinen sijoittaminen

Eeva Simola, Jarmo Pykälä ja Anni Mäkelä. Eläkeyhtiöt ja eettinen sijoittaminen Eeva Simola, Jarmo Pykälä ja Anni Mäkelä Rahoja aseissa ja tupakassa Eläkeyhtiöt ja eettinen sijoittaminen FinnWatch ja SaferGlobe Finland 2010 SISÄLTÖ Sijoituksia ydinaseisiin, veroparatiiseihin ja öljyyn................

Lisätiedot

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa Kuukausikatsaus tammikuu 2015 9.1.2015 Yhdysvallat kasvun veturina Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa tulevana kesänä Euroopassa kasvu jatkuu hitaana,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 20. Rahamarkkinarahasto AAA...

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 20. Rahamarkkinarahasto AAA... SISÄLLYS ODOTUKSISTA, MARKKINOISTA JA MAANTIETEESTÄ... 3 PERÄSSÄHIIHTOA JA HARHOJEN HALLINTAA... 4 PILIKKIÄ JA PANKKIPOLITIKKAA... 17 INDEKSIRAHASTOJEN VUOSI...... 18 UUSI TUNNUSLUKU.. 27 FOTBOLL SOM INVESTERING....

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 SISÄLTÖ 4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 AVAINLUKUJA 2011 11 ETERAN UUTISVUOSI 2011 12 ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Tuottoa ja hajautusta vaihtoehtoisilla rahastosijoituksilla. Sijoitusristeily 23.-24.3.2007 Miia Hukari

Tuottoa ja hajautusta vaihtoehtoisilla rahastosijoituksilla. Sijoitusristeily 23.-24.3.2007 Miia Hukari Tuottoa ja hajautusta vaihtoehtoisilla rahastosijoituksilla Sijoitusristeily 23.-24.3.2007 Miia Hukari Tuottoa ja hajautusmahdollisuuksia vaihtoehtoisilla rahastosijoituksilla Nordea Fixed Income Hedge

Lisätiedot

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN!

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN! SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOJEN PALKKIOT ALENEVAT... 3 UUTTA AASIAN MARKKINOILLE... 3 ABC KISSA SIJOITTELEE...... 4 PCM UUDEN VENÄJÄN TUNTIJA..... 7 INDEKSISALKUNHOIDON ARKEA.... 9 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ.

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 6. Phoenix... 10. Phoebus... 13. Russian Prosperity Fund Euro... 17. Rahamarkkinarahasto AAA...

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 6. Phoenix... 10. Phoebus... 13. Russian Prosperity Fund Euro... 17. Rahamarkkinarahasto AAA... $ $ SISÄLLYS ELÄMÄSTÄ JA ENNUSTAMISESTA....... 3 YLI SIITÄ, MISSÄ HEDGE ON MATALIN?... 4 10 ÅR AV EURO(KRIS?)... 16 OMA SALKUN VAIHTOPALVELU. 19 KERRANKIN KUNNON TUTKIMUS!...... 25 MARKKINA, SE OLET SINÄ!

Lisätiedot

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Kuukausikatsaus maaliskuu 2015 6.3.2015 Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Yhdysvalloissa odotetaan koronnostojen aloitusta, taloustilastoissa laimeampi vaihe Euroopassa muhii kasvuyllätys: euro ja keskuspankkipolitiikka

Lisätiedot