Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser"

Transkriptio

1 Kauppa 2007:M01 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign Trade of goods by enterprise size 2006 Heinä-syyskuu Juli-september July-September Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvon muutos yritysten kokoluokittain 2006/ neljännes, % Yhteensä Suuret yritykset Pk-yritykset yhteensä Keskisuuret yritykset Pienet yritykset Mikroyritykset Vienti Tuonti Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

2 Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain; tuoteseloste Käyttötarkoitus ja lainsäädännöllinen perusta Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Tilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Se on tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa. Suomen ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tullilakiin (1466/94) ja tilastolakiin (280/2004). EY:n lainsäädösperusta jakautuu kahteen osaan. Neuvoston antama sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY) 638/2004 luo sisäkaupan tilastoinnin metodologisen perustan, minkä lisäksi ulkokaupan eli yhteisön ja sen jäsenvaltioiden tavarakauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista tilastoista on säädetty neuvoston perusasetuksella (EY) N:o 1172/95. Käytetyt käsitteet, määritelmät ja luokitukset Tavaroiden tilastointi perustuu yhdistettyyn nimikkeistöön (CN). Yhdistetty nimikkeistö (Combined Nomenclature) perustuu Harmonisoituun järjestelmään (Harmonized Commodity Description and Coding System, World Customs Organisation, WCO) ja sitä käytetään sekä tariffioinnissa että tilastoinnissa Euroopan yhteisössä. Vienti tilastoidaan määrämaittain FOB-arvon ( free on board ) mukaan ja tuonti alkuperämaittain CIF-arvon ( cost, insurance and freight ) mukaan. Yrityksen kokoluokittaisessa katsauksessa CN-luokitukseen pohjautuva tilastoaineisto on yhdistelty myös seuraavien luokitusten mukaisesti: Tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan; Classification of Products by Activities (CPA) Euroopan yhteisön toimialaluokitus; Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes (NACE 2002). Yritykselle muodostetaan NACE luokkatieto sen päätoimialan mukaan Kokoluokkatieto on vuodelta 2004 ja sen on tuottanut Tilastokeskus. Kokoluokkatieto on määritelty seuraaviin luokkiin: Mikroyrityksiä ovat yritykset, joilla on palkansaajia alle 10. Tämän ehdon lisäksi niiden liikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa vuodessa tai taseen loppusumma on alle 2 miljoonaa euroa vuodessa Pieniä yrityksiä ovat yritykset, joilla on palkansaajia alle 50. Tämän ehdon lisäksi niiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa vuodessa tai taseen loppusumma on alle 10 miljoonaa euroa vuodessa Keskisuuria yrityksiä ovat yritykset, joilla on palkansaajia alle 250. Tämän ehdon lisäksi niiden liikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa vuodessa tai taseen loppusumma on alle 43 miljoonaa euroa vuodessa Pk-yrityksiä ovat mikroyritykset, pienet yritykset ja keskisuuret yritykset. Katsauksessa pk-yritykset yhteensä luokka tarkoittaa näiden kolmen luokan avulla muodostettua yhdistettyä luokkaa Suuria yrityksiä ovat yritykset, joilla on palkansaajia yli 250. Tämän ehdon lisäksi myös yritykset, joiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa vuodessa sekä taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa vuodessa, ovat suuria yrityksiä. Tilastokeskuksen yritysrekisteri sisältää rekisteritietoja ulkomaisista yhteisöistä, joiden henkilöstö- ja taseen suuruusluokkatietoja ei ole saatavilla. Tämän katsauksen yhteydessä kyseisille yrityksille on muodostettu kokoluokkatieto yksinomaan liikevaihtotiedon perusteella. Tästä huolimatta on toimijoita, joita ei voida luokitella mihinkään kokoluokkaan. Ne on otettu huomioon tässä katsauksessa määrittelemätön ryhmänä. Tilaston luotettavuus ja valmistumisaika Katsausta on tuotettu säännöllisesti vuoden 2004 alusta vuosineljänneksittäin. Neljännesvuosittainen katsaus ilmestyy viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tilastoitavan vuosineljänneksen päättymisestä. Vuosikatsaus ilmestyy viimeistään kuusi kuukautta tilastoitavan vuoden päättymisestä.

3 1 SUURTEN YRITYSTEN TUONTI KASVOI 20 % HEINÄ-SYYSKUUSSA Pk-yritysten viennissä kasvua oli 10 % Vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä suurten yritysten viennin arvo oli 13,1 miljardia euroa, kasvua 17 prosenttia. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä viennin arvo oli 1,7 miljardia euroa, kasvua kymmenes. Suurilla yrityksillä kasvoi etenkin kemianteollisuuden tuotteiden viennin arvo. Kasvua vuoteen 2005 verrattuna oli kolmannes. Metalli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuuden tuotteiden viennissä kasvua suurilla yrityksillä oli 29 %. Pk-yrityksillä eniten kasvoi puu- ja paperiteollisuuden tuotteiden vienti, kasvun ollessa 22 %. Viennissä suurten yritysten osuus kokonaisviennin arvosta oli noin 86 prosenttia ja pk-yrityksillä vastaava osuus oli 11 %. Suurten yritysten tuonti kasvoi heinä-syyskuussa 10,2 miljardiin euroon, kasvua edellisvuodesta oli 20 %. Pk-yrityksillä tuonnin arvo nousi kolmeen miljardiin, kasvua 4 prosenttia. Suurilla yrityksillä tuontia kasvattivat eniten metalli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuuden tuotteet, joita tuotiin 36 % enemmän kuin vuoden 2005 vastaavana ajanjaksona. Tuonnin arvosta noin 75 % muodostui suurten yritysten tuonnista ja pk-yritysten osuus oli noin 22 prosenttia. Viennin kokonaiskehitys (milj. euroa) 2005/ /7-9 Muutos, % 2005/ /1-9 Kum. muutos, % PK-yritykset Suuret yritykset Määrittelemätön x x Yhteensä Tuonnin kokonaiskehitys (milj. euroa) 2005/ /7-9 Muutos, % 2005/ /1-9 Kum. muutos, % PK-yritykset Suuret yritykset Määrittelemätön x x Yhteensä Suurten yritysten viennistä EU-alueelle suuntautui noin 7,5 miljardia ja EU:n ulkopuolelle 5,5 miljardia euroa. Pk-yritysten viennistä EU-alueelle suuntautui hieman vajaa miljardi euroa ja hieman päälle 700 miljoonaa EU:n ulkopuolelle. Heinä-syyskuussa vientiä harjoittaneita yrityksiä oli yhteensä noin Tuontia harjoittaneita yrityksiä oli vastaavasti samalla ajan jaksolla hieman päälle Pk-yritysten lukumäärän osuus tuonnissa ja viennissä oli 84 %. 1 Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia. Tämän vuoksi tietoa ei ilmoiteta. Yksityiskohtaisemmat liitetaulut Excel-muodossa ovat Tullin Internet-sivuilla osoitteessa Tullihallitus Tilastoyksikkö

4 2 Kuvio 2. Viennin arvo kokoluokittain 2006/7-9 ja 2005/7-9, milj. e KOKO VIENTI Suuret yritykset Pk-yritykset yhteensä Keskisuuret yritykset Pienet yritykset Mikroyritykset Määrittelemätön / / Kuvio 3. Tuonnin arvo kokoluokittain 2006/7-9 ja 2005/7-9, milj. e KOKO TUONTI Suuret yritykset Pk-yritykset yhteensä Keskisuuret yritykset Pienet yritykset Mikroyritykset Määrittelemätön / / Tullihallitus Tilastoyksikkö

5 3 Kuvio 4. Viennin ja tuonnin arvon kehitys suurilla yrityksillä ja pk-yrityksillä , milj. e Milj. e Suuret yritykset - vienti Pk-yritykset yhteensä - vienti Suuret yritykset - tuonti Pk-yritykset yhteensä - tuonti Kuvio 5. Viennin ja tuonnin arvon kehitys pk-yrityksillä kokoluokittain , milj. e Milj. e Keskisuuret yritykset - vienti Mikroyritykset - vienti Pienet yritykset - tuonti Pienet yritykset - vienti Keskisuuret yritykset - tuonti Mikroyritykset - tuonti Tullihallitus Tilastoyksikkö

6 4 Taulu 1. Vienti tuoteluokittain (CPA) heinä-syyskuussa 2006 Muutos Muutos Arvo 2006:7-9/ Osuus Arvo 2006:1-9/ Osuus 2006: :7-9 Osuus ryhmästä 2006: :1-9 Osuus ryhmästä CPA Tuoteluokan selite milj. e % % % milj. e % % % Puu- ja paperiteollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 18 x x Kemian teollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 22 x x , Metalli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 56 x x Sähköteknisen teollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 112 x x 1 2 Muut tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 126 x x 1 9 Kaikki tuoteluokat yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 333 x x 2 2 x = Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia Tullihallitus Tilastoyksikkö

7 5 Taulu 2. Tuonti tuoteluokittain (CPA) heinä-syyskuussa 2006 Muutos Muutos Arvo 2006:7-9/ Osuus Arvo 2006:1-9/ Osuus 2006: :7-9 Osuus ryhmästä 2006: :1-9 Osuus ryhmästä CPA Tuoteluokka milj. e % % % milj. e % % % Puu- ja paperiteollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 8 x x Kemian teollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 34 x x , Metalli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 79 x x Sähköteknisen teollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 111 x x 1 3 Muut tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 195 x x 1 3 Kaikki tuoteluokat yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 427 x x 2 2 x = Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia Tullihallitus Tilastoyksikkö

8 Taulu 3. Vienti toimialoittain (NACE) heinä-syyskuussa Muutos Muutos Arvo 2006:7-9/ Osuus Arvo 2006:1-9/ Osuus Yritysten 2006: :7-9 Osuus ryhmästä 2006: :1-9 Osuus ryhmästä NACE Toimiala lkm milj. e % % % milj. e % % % D Teollisuus Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x x 0 0 DE Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 1 x x 0 0 DL Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 5 x x 0 0 G Tukku- ja vähittäiskauppa Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x x Agentuuritoiminta ja tukkukauppa pl. moottoriajoneuvojen kauppa Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 33 x x 0 2 Muut toimialat yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x 1 47 Kaikki toimialat yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x 2 2 Muut toimialat yhteensä sisältävät teollisuuden sekä tukku- ja vähittäiskaupan ulkopuolelle jäävät toimialat x = Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia = Yritysten lukumäärätieto julkaistaan vain merkittävimmille päätoimialoille Tullihallitus Tilastoyksikkö

9 Taulu 4. Tuonti toimialoittain (NACE) heinä-syyskuussa Muutos Muutos Arvo 2006:7-9/ Osuus Arvo 2006:1-9/ Osuus Yritysten 2006: :7-9 Osuus ryhmästä 2006: :1-9 Osuus ryhmästä NACE Toimiala lkm milj. e % % % milj. e % % % D Teollisuus Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x x 0 1 DJ Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 4 x x 0 0 DL Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 5 x x 0 0 G Tukku- ja vähittäiskauppa Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x x Agentuuritoiminta ja tukkukauppa pl. Moottoriajoneuvojen kauppa Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 157 x x 1 3 Muut toimialat yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x x 1 17 Kaikki toimialat yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x x 2 2 Muut toimialat yhteensä sisältävät teollisuuden sekä tukku- ja vähittäiskaupan ulkopuolelle jäävät toimialat x = Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia = Yritysten lukumäärätieto julkaistaan vain merkittävimmille päätoimialoille Tullihallitus Tilastoyksikkö

10 Kauppa 2007:M01 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain heinä-syyskuussa Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Timo Yliheljo p Sähköposti: Tämän katsauksen yksityiskohtaisemmat liitetaulut Excel-muodossa ovat Tullin Internet-sivuilla osoitteessa kohdassa Ulkomaankauppatilastot >> Tilastokatsaukset >> Muut katsaukset. Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista kertovat laatuseloste ja Intrastat-opas sekä kunkin tilastokatsauksen tuoteseloste. Yhteystiedot: Kontaktuppgifter: Contact information: Tullihallitus Tullstyrelsen National Board of Customs Tilastoyksikkö Statistikenheten Statistics Unit Erottajankatu A Skillnadsgatan A Erottajankatu A PL 512 PB 512 P.O.Box Helsinki Helsingfors FI Helsinki Vaihde (09) 6141 Växel (09) 6141 Phone internat Telefax Telefax Fax Sähköposti: E-post: Lukusali Läsesalen Statistics library Tilastopalvelu virka-aikana Statistikservice under tjänstetid Statistics service

11 Kauppa 2007 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign Trade of goods by enterprise size 2006 Loka-joulukuu Oktober-december October-December Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvon muutos yritysten kokoluokittain 2006/ neljännes, % Yhteensä Suuret yritykset Pk-yritykset yhteensä Keskisuuret yritykset Pienet yritykset Mikroyritykset Vienti Tuonti Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

12 Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain; tuoteseloste Käyttötarkoitus ja lainsäädännöllinen perusta Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Tilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Se on tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa. Suomen ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tullilakiin (1466/94) ja tilastolakiin (280/2004). EY:n lainsäädösperusta jakautuu kahteen osaan. Neuvoston antama sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY) 638/2004 luo sisäkaupan tilastoinnin metodologisen perustan, minkä lisäksi ulkokaupan eli yhteisön ja sen jäsenvaltioiden tavarakauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista tilastoista on säädetty neuvoston perusasetuksella (EY) N:o 1172/95. Käytetyt käsitteet, määritelmät ja luokitukset Tavaroiden tilastointi perustuu yhdistettyyn nimikkeistöön (CN). Yhdistetty nimikkeistö (Combined Nomenclature) perustuu Harmonisoituun järjestelmään (Harmonized Commodity Description and Coding System, World Customs Organisation, WCO) ja sitä käytetään sekä tariffioinnissa että tilastoinnissa Euroopan yhteisössä. Tässä tilastossa käytetty CPA-luokittelu on muodostettu CN-luokituksen perusteella. Vienti tilastoidaan määrämaittain FOB-arvon ( free on board ) mukaan ja tuonti alkuperämaittain CIF-arvon ( cost, insurance and freight ) mukaan. Yrityksen kokoluokittaisessa katsauksessa CN-luokitukseen pohjautuva tilastoaineisto on yhdistelty myös seuraavien luokitusten mukaisesti: Tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan; Classification of Products by Activities (CPA) Euroopan yhteisön toimialaluokitus; Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes (NACE 2002). Yritykselle muodostetaan NACE luokkatieto sen päätoimialan mukaan Kokoluokkatieto on vuodelta 2005 ja sen on tuottanut Tilastokeskus. Kokoluokkatieto on määritelty seuraaviin luokkiin: Mikroyrityksiä ovat yritykset, joilla on palkansaajia alle 10. Tämän ehdon lisäksi niiden liikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa vuodessa tai taseen loppusumma on alle 2 miljoonaa euroa vuodessa Pieniä yrityksiä ovat yritykset, joilla on palkansaajia alle 50. Tämän ehdon lisäksi niiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa vuodessa tai taseen loppusumma on alle 10 miljoonaa euroa vuodessa Keskisuuria yrityksiä ovat yritykset, joilla on palkansaajia alle 250. Tämän ehdon lisäksi niiden liikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa vuodessa tai taseen loppusumma on alle 43 miljoonaa euroa vuodessa Pk-yrityksiä ovat mikroyritykset, pienet yritykset ja keskisuuret yritykset. Katsauksessa pk-yritykset yhteensä luokka tarkoittaa näiden kolmen luokan avulla muodostettua yhdistettyä luokkaa Suuria yrityksiä ovat yritykset, joilla on palkansaajia yli 250. Tämän ehdon lisäksi myös yritykset, joiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa vuodessa sekä taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa vuodessa, ovat suuria yrityksiä. Tilastokeskuksen yritysrekisteri sisältää rekisteritietoja ulkomaisista yhteisöistä, joiden henkilöstö- ja taseen suuruusluokkatietoja ei ole saatavilla. Tämän katsauksen yhteydessä kyseisille yrityksille on muodostettu kokoluokkatieto yksinomaan liikevaihtotiedon perusteella. Tästä huolimatta on toimijoita, joita ei voida luokitella mihinkään kokoluokkaan. Ne on otettu huomioon tässä katsauksessa määrittelemätön ryhmänä. Tilaston luotettavuus ja valmistumisaika Katsausta on tuotettu säännöllisesti vuoden 2004 alusta vuosineljänneksittäin. Neljännesvuosittainen katsaus ilmestyy viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tilastoitavan vuosineljänneksen päättymisestä. Vuosikatsaus ilmestyy viimeistään kuusi kuukautta tilastoitavan vuoden päättymisestä.

13 1 SUURTEN YRITYSTEN VIENTI KASVOI 11 % LOKA-JOULUKUUSSA Pk-yritysten viennissä kasvua oli 13 % Vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä suurten yritysten viennin arvo oli 13,9 miljardia euroa, kasvua 11 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Suurten yritysten vienti kasvoi erityisesti tukku- ja vähittäiskaupassa, jossa kasvua kertyi 39 %. Teollisuudessa kasvua oli 9 % vuoteen 2005 verrattuna. Pienten ja keskisuurten yritysten vienti samalla ajanjaksolla oli arvoltaan 2,1 miljardia euroa, kasvua 13 %. Pk-yrityksillä teollisuuden vienti kasvoi 15 % ja tukku- ja vähittäiskaupan 12 %. Suurten yritysten osuus kokonaisviennin arvosta oli 86 % ja pk-yritysten13 %. Mikroyritysten vienti kasvoi reilulla 40 miljoonalla eurolla eli 29 prosenttia. Mikroyritysten osuus koko viennistä on kuitenkin vähäinen, noin yksi prosentti. Suurten ja pk-yritysten tuonti kasvoi 10 % loka-joulukuussa. Suurilla yrityksillä teollisuuden tuonti kasvoi 10 % ja pk-yrityksillä 20 %. Tukku- ja vähittäiskaupan tuonti suurilla yrityksillä kasvoi 12 % ja pk-yrityksillä 6 %. Suurten yritysten osuus kokonaistuonnista oli 72 % ja pk-yritysten 25 %. Viennin kokonaiskehitys (milj. euroa), ennakkotieto 2005/ /10-12 Muutos, % 2005/ /1-12 Kum. muutos, % PK-yritykset Suuret yritykset Määrittelemätön x x Yhteensä Tuonnin kokonaiskehitys (milj. euroa), ennakkotieto 2005/ /10-12 Muutos, % 2005/ /1-12 Kum. muutos, % PK-yritykset Suuret yritykset Määrittelemätön x x Yhteensä Suurten yritysten viennistä EU-alueelle suuntautui noin 8,3 miljardia ja EU:n ulkopuolelle 5,7 miljardia euroa. Pk-yritysten viennistä EU-alueelle suuntautui noin 1,2 miljardia euroa ja hieman päälle 900 miljoonaa EU:n ulkopuolelle. Loka-joulukuussa vientiä harjoittaneita yrityksiä oli yhteensä noin Tuontia harjoittaneita yrityksiä oli vastaavasti samalla ajanjaksolla hieman vajaa Pk-yritysten lukumäärän osuus kaikista yrityksistä oli viennissä 82 % ja tuonnissa 83 %. 1 Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia. Tämän vuoksi tietoa ei ilmoiteta. Tullihallitus Tilastoyksikkö

14 2 Kuvio 2. Viennin arvo kokoluokittain 2006/10-12 ja 2005/10-12, milj. e KOKO VIENTI Suuret yritykset Pk-yritykset yhteensä Keskisuuret yritykset Pienet yritykset Mikroyritykset Määrittelemätön / / Kuvio 3. Tuonnin arvo kokoluokittain 2006/10-12 ja 2005/10-12, milj. e KOKO TUONTI Suuret yritykset Pk-yritykset yhteensä Keskisuuret yritykset Pienet yritykset Mikroyritykset Määrittelemätön / / Tullihallitus Tilastoyksikkö

15 3 Kuvio 4. Viennin ja tuonnin arvon kehitys suurilla yrityksillä ja pk-yrityksillä , milj. e Milj. e Suuret yritykset - vienti Pk-yritykset yhteensä - vienti Suuret yritykset - tuonti Pk-yritykset yhteensä - tuonti Kuvio 5. Viennin ja tuonnin arvon kehitys pk-yrityksillä kokoluokittain , milj. e 1800 Milj. e Keskisuuret yritykset - vienti Mikroyritykset - vienti Pienet yritykset - tuonti Pienet yritykset - vienti Keskisuuret yritykset - tuonti Mikroyritykset - tuonti Tullihallitus Tilastoyksikkö

16 4 Taulu 1. Vienti tuoteluokittain (CPA) loka-joulukuussa 2006 Muutos Muutos Arvo 2006:10-12/ Osuus Arvo 2006:1-12/ Osuus 2006: :10-12 Osuus ryhmästä 2006: :1-12 Osuus ryhmästä CPA Tuoteluokan selite milj. e % % % milj. e % % % Puu- ja paperiteollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 7 x x Kemian teollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 11 x x , Metalli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 30 x x Sähköteknisen teollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 84 x x 1 2 Muut tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 118 x x 0 5 Kaikki tuoteluokat yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 250 x x 1 1 x = Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia Tullihallitus Tilastoyksikkö

17 5 Taulu 2. Tuonti tuoteluokittain (CPA) loka-joulukuussa 2006 Muutos Muutos Arvo 2006:10-12/ Osuus Arvo 2006:1-12/ Osuus 2006: :10-12 Osuus ryhmästä 2006: :1-12 Osuus ryhmästä CPA Tuoteluokka milj. e % % % milj. e % % % Puu- ja paperiteollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 2 x x Kemian teollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 20 x x , Metalli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 63 x x Sähköteknisen teollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 28 x x 0 1 Muut tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 252 x x 1 3 Kaikki tuoteluokat yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 366 x x 1 1 x = Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia Tullihallitus Tilastoyksikkö

18 Taulu 3. Vienti toimialoittain (NACE) loka-joulukuussa Muutos Muutos Arvo 2006:10-12/ Osuus Arvo 2006:1-12/ Osuus Yritysten 2006: :10-12 Osuus ryhmästä 2006: :1-12 Osuus ryhmästä NACE Toimiala lkm milj. e % % % milj. e % % % D Teollisuus Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x x 0 0 DE Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 0 x x 0 0 DL Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 0 x x 0 0 G Tukku- ja vähittäiskauppa Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x x Agentuuritoiminta ja tukkukauppa pl. moottoriajoneuvojen kauppa Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 6 x x 0 0 Muut toimialat yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x x 1 40 Kaikki toimialat yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x x 1 1 Muut toimialat yhteensä sisältävät teollisuuden sekä tukku- ja vähittäiskaupan ulkopuolelle jäävät toimialat x = Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia = Yritysten lukumäärätieto julkaistaan vain merkittävimmille päätoimialoille Tullihallitus Tilastoyksikkö

19 Taulu 4. Tuonti toimialoittain (NACE) loka-joulukuussa Muutos Muutos Arvo 2006:10-12/ Osuus Arvo 2006:1-12/ Osuus Yritysten 2006: :10-12 Osuus ryhmästä 2006: :1-12 Osuus ryhmästä NACE Toimiala lkm milj. e % % % milj. e % % % D Teollisuus Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x x 0 0 DJ Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 1 x x 0 0 DL Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 1 x x 0 0 G Tukku- ja vähittäiskauppa Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x x Agentuuritoiminta ja tukkukauppa pl. moottoriajoneuvojen kauppa Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 54 x x 0 1 Muut toimialat yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x x 1 14 Kaikki toimialat yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x x 1 1 Muut toimialat yhteensä sisältävät teollisuuden sekä tukku- ja vähittäiskaupan ulkopuolelle jäävät toimialat x = Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia = Yritysten lukumäärätieto julkaistaan vain merkittävimmille päätoimialoille Tullihallitus Tilastoyksikkö

20 Kauppa 2007 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain loka-joulukuussa :M08 Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Timo Yliheljo p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilastokatsauksen laatuseloste. Yhteystiedot: Kontaktuppgifter: Contact information: Tullihallitus Tullstyrelsen National Board of Customs Tilastoyksikkö Statistikenheten Statistics Unit Erottajankatu A Skillnadsgatan A Erottajankatu A PL 512 PB 512 P.O.Box Helsinki Helsingfors FI Helsinki Vaihde (09) 6141 Växel (09) 6141 Phone internat Telefax Telefax Fax Sähköposti: E-post: Tullikirjasto Tullbiblioteket Customs library Tilastopalvelu virka-aikana Statistikservice under tjänstetid Statistics service

21 Kauppa 2007 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2006 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvon muutos yritysten kokoluokittain 2006/2005, % Yhteensä Suuret yritykset Pk-yritykset yhteensä Keskisuuret yritykset Pienet yritykset Mikroyritykset Vienti Tuonti Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

22 1 SUURTEN YRITYSTEN TUONTI KASVOI 18 % VUONNA 2006 Pk-yritysten viennissä kasvua oli 17 % Vuonna 2006 sekä suurten yritysten että pk-yritysten vienti kasvoi 17 %. Suurten yritysten viennin arvo oli 53,1 mrd. euroa, mikä vastasi koko viennin arvosta 86 %. Pk-yritysten viennin arvo nousi vuonna ,7 mrd. euroon. Pk-yrityksistä eniten kasvoi mikroyritysten vienti, 22 %. Mikroyritysten osuus kokonaisviennistä oli silti vain noin yksi prosentti. Pk-yritysten osuus kokonaisviennistä oli 13 %. Tuoteluokittain tarkasteltuna suurten yritysten vientiä vauhditti eniten metalli-, kone-, ja kulkuneuvoteollisuuden tuotteet, joissa kasvua kertyi 29 %. Kemian teollisuuden tuotteissa suuret yritykset kasvattivat vientiään 23 %. Pk-yrityksillä vienti kasvoi eniten puu- ja paperiteollisuuden tuotteissa 22 % sekä sähköteknisen teollisuuden tuotteissa viidenneksen. Suurten yritysten tuonti kasvoi 41,4 mrd. euroon vuonna 2006, kasvua 18 %. Kokonaistuonnin arvosta suurten yritysten osuus oli 75 %. Pk-yritykset toivat tavaroita 13,3 mrd. eurolla, kasvua 12 %. Eniten pk-yritysten tuontia kasvatti keskisuuret yritykset, joilla kasvua oli 15 %. Kokonaistuonnista pkyritysten osuus oli 24 %. Tuonti kasvoi erityisesti metalli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuuden tuotteissa, joissa suurten yritysten tuonti kasvoi 21 % ja pk-yritysten tuonti 15 %. Kokonaiskehitys (milj. euroa) Vienti Tuonti Muutos, % Muutos, % Pk-yritykset Suuret yritykset Määrittelemätön x x Yhteensä Suurten yritysten viennistä 57 % suuntautui EU-alueelle vuonna 2006, mikä vastasi 30,4 miljardia euroa. EU:n ulkopuolelle suuret yritykset veivät tavaroita 22,6 mrd. eurolla. Pk-yritysten viennistä EUalueelle suuntautui noin 4,4 mrd. euroa, mikä vastasi niiden koko viennin arvosta 57 %. EU:n ulkopuolelle pk-yritykset veivät tavaroita 3,3 mrd. eurolla. Suurten yritysten tuonti EU:n alueelta oli 21,0 mrd. euroa ja EU:n ulkopuolelta 20,4 mrd. euroa. Pk-yrityksillä tuonnista selvästi suurempi osuus, noin 70 %, oli EU:n alueelta. Arvoltaan se oli 9,3 mrd. euroa. EU:n ulkopuolelta pk-yritykset toivat tavaroita neljällä mrd. eurolla. Vuonna 2006 vientiä harjoittaneita yrityksiä oli yhteensä noin kpl. Näistä 88 % oli pk-yrityksiä, noin kpl. Vientiä harjoittaneista pk-yrityksistä suurin osa oli mikroyrityksiä, noin kpl. Tuontia harjoittaneita yrityksiä oli vastaavasti samalla ajanjaksolla hieman reilut yritystä. Pkyritysten osuus oli 89 %, noin yritystä. 1 Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia. Tämän vuoksi tietoa ei ilmoiteta. Tullihallitus Tilastoyksikkö

23 2 Kuvio 2. Viennin arvo kokoluokittain 2006 ja 2005, milj. e KOKO VIENTI Suuret yritykset Pk-yritykset yhteensä Keskisuuret yritykset Pienet yritykset Mikroyritykset Määrittelemätön Kuvio 3. Tuonnin arvo kokoluokittain 2006 ja 2005, milj. e KOKO TUONTI Suuret yritykset Pk-yritykset yhteensä Keskisuuret yritykset Pienet yritykset Mikroyritykset Määrittelemätön Tullihallitus Tilastoyksikkö

24 3 Taulu 1. Vienti tuoteluokittain (CPA) 2006 Arvo Muutos Osuus /2005 Osuus ryhmästä CPA Tuoteluokan selite milj. e % % % Puu- ja paperiteollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 20 x Kemian teollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 49 x , Metalli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 108 x Sähköteknisen teollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 297 x 1 2 Muut tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 209 x 0 5 Kaikki tuoteluokat yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 683 x 1 1 x = Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia Tullihallitus Tilastoyksikkö

25 4 Taulu 2. Tuonti tuoteluokittain (CPA) 2006 Arvo Muutos Osuus /2005 Osuus ryhmästä CPA Tuoteluokka milj. e % % % Puu- ja paperiteollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 10 x Kemian teollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 39 x , Metalli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 60 x Sähköteknisen teollisuuden tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 49 x 0 0 Muut tuotteet Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 398 x 1 2 Kaikki tuoteluokat yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 556 x 1 1 x = Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia Tullihallitus Tilastoyksikkö

26 5 Taulu 3. Vienti toimialoittain (NACE) 2006 Arvo Muutos Osuus Yritysten /2005 Osuus ryhmästä NACE Toimiala lkm milj. e % % % D Teollisuus Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 80 4 x 0 0 DE Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 0 x 0 0 DL Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 1 x 0 0 G Tukku- ja vähittäiskauppa Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x Agentuuritoiminta ja tukkukauppa pl. moottoriajoneuvojen kauppa Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 3 x 0 0 Muut toimialat yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x 1 40 Kaikki toimialat yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x 1 1 Muut toimialat yhteensä sisältävät teollisuuden sekä tukku- ja vähittäiskaupan ulkopuolelle jäävät toimialat x = Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia = Yritysten lukumäärätieto julkaistaan vain merkittävimmille päätoimialoille Tullihallitus Tilastoyksikkö

27 6 Taulu 4. Tuonti toimialoittain (NACE) 2006 Arvo Muutos Osuus Yritysten /2005 Osuus ryhmästä NACE Toimiala lkm milj. e % % % D Teollisuus Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x 0 0 DJ Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 3 x 0 0 DL Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 2 x 0 0 G Tukku- ja vähittäiskauppa Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x Agentuuritoiminta ja tukkukauppa pl. Moottoriajoneuvojen kauppa Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 90 x 0 1 Muut toimialat yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x 1 13 Kaikki toimialat yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x 1 1 Muut toimialat yhteensä sisältävät teollisuuden sekä tukku- ja vähittäiskaupan ulkopuolelle jäävät toimialat x = Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia = Yritysten lukumäärätieto julkaistaan vain merkittävimmille päätoimialoille Tullihallitus Tilastoyksikkö

2004 Loka-joulukuu Oktober-december October-December

2004 Loka-joulukuu Oktober-december October-December Ulkomaankauppa 2005:M05 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandeln enligt företagens storleksklasser Foreign Trade Statistics by enterprise size 2004 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Ulkomaankauppa 2004:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvon muutos yritysten kokoluokittain 2003/2002 1-9,

Lisätiedot

Foreign Trade between Finland and Russia by enterprise size

Foreign Trade between Finland and Russia by enterprise size Ulkomaankauppa 2006:M02 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandeln mellan Finland och Ryssland enligt företagets storleksklasser 2004 Foreign Trade

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2016 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 28 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 28 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 218 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 218 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2006

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2006 Kauppa 2007 Handel Trade Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2006 Kuvio 1. Korkean teknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2006 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4 2 0 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2004

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2004 Ulkomaankauppa 2005:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2004 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2004 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2015

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2015 % Kuvio 1. Suurimpien yritysten osuus kokonaisviennistä ja -tuonnista vuosina 2005 2015 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2017

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2017 Kauppa 218 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 217 5 % Suurimpien yritysten osuus kokonaisviennistä ja -tuonnista vuosina 26 217 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2016

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2016 Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2016 50 Suurimpien yritysten osuus kokonaisviennistä ja -tuonnista vuosina 2006 2016 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2000

Ulkomaankaupan kuljetukset 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M08 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2000 TUONTI Rautatiekulj. (11,7 milj. t) 20,4 % Muut kulj. (3,3 milj. t) 5,7 % Maantiekulj. (3,7 milj. t) 6,4 % Laivakulj.

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2013 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2011 Figur 1. Export och import efter landskap år 2011 Uusimaa - Nyland Itä-Uusimaa

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Rajaliikennekatsaus 2011

Rajaliikennekatsaus 2011 Kauppa 20 Handel Trade Rajaliikennekatsaus 2011 Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot vuosina 2004-2011 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2008 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign Trade of goods by enterprise size 2007 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2009 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign Trade of goods by enterprise size 2008 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v. 2008 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön; 160; 19 Muut; 204; 24 Elintarvikkeet;

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2014

Rajaliikennetilasto 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2014 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot vuosina 2008 2014 2008 2009

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2012

Rajaliikennetilasto 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Rajaliikennetilasto 20 Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot vuosina 2004-20 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 2010 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 2004-2010(1-4) 12000 Milj. e 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (1-4)

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin huhti-kesäkuussa 2011 (1000 tonnia) Erittelemätön; 14; 3 Tekstiilit,

Lisätiedot

Jalometallien ulkomaankauppa

Jalometallien ulkomaankauppa Kauppa 2018 Handel Trade Jalometallien ulkomaankauppa Milj. e Kuvio 1. Jalometallien tuonti ja vienti v. 2011 2017 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2011

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2011 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2011 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin tammi-maaliskuussa 2011 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2004

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2004 Ulkomaankauppa 2004:M10 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2004 Maantietransito; vienti itään v. 2004 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Elintarvikkeet 59

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2014

Rajaliikennetilasto 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2014 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot vuosina 2008 2014 2008 2009

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary data on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary data on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 200 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2003

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2003 Ulkomaankauppa 2003:M08 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2003 Maantietransito; vienti itään v. 2003 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 148

Lisätiedot

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2008

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2008 Kauppa 2010 Handel Trade Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2008 Milj. euroa 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Kuvio 1. Jälleenvienti Venäjälle v. 2008; tärkeimmät tavararyhmät (matkapuhelimien jälleenviennin

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2009

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2009 Kauppa 20 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 20 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin v. 20 I-III (1000 tonnia) Erittelemätön; 39; 8 Elintarvikkeet; 55;

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2018

Transitokuljetukset 2018 Kauppa 2019 Handel Trade Transitokuljetukset 2018 Mrd. 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2015 2018 tuhatta tonnia 80 70 60 50 40 30 20 10 0 01 02 03 04

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2016

Transitokuljetukset 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Transitokuljetukset 2016 Mrd. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2013-2016 tuhatta tonnia 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary data on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary data on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 20 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kauppa 2011 Handel Trade Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa v. 2000-2010 Milj. e 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary data on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary data on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 202 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Transitokuljetukset, tammikuu 2014

Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kauppa 2014 Handel Trade Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2012-2014 250 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2012

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2012 Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 20 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 20 Kuvio 1. Maantietransito; vienti

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2006

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2006 Ulkomaankauppa 2006:M11 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2006 Maantietransito; vienti itään v. 2006 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 149

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2017

Rajaliikennetilasto 2017 Kauppa 2018 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2017 350 tuhat kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2010-2017 300 250 200 150 100 50 0 2010 2011

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 21-21 (tammikuu) 4 Milj. e 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 21 (tammi) (tammi) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2016

Rajaliikennetilasto 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2016 350 tuhat kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009 2016 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2015

Rajaliikennetilasto 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2015 350 1000 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (1000 kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009-2015 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2005

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2005 Ulkomaankauppa 2005:M11 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2005 Maantietransito; vienti itään v. 2005 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Elintarvikkeet 61

Lisätiedot

Pk-yritykset Suomessa. Petteri Rautaporras 9.3.2015

Pk-yritykset Suomessa. Petteri Rautaporras 9.3.2015 Pk-yritykset Suomessa Petteri Rautaporras 9.3.2015 Pk-yritys Tilastokeskuksen tilinpäätöstilastoissa EU:n komission suositus (6.5.2003) pienten ja keskisuurten (PK) yritysten määritelmästä (2003/361/EY,

Lisätiedot

SVT VIENNIN JA TUONNIN YKSIKKÖARVO- JA VOLYYMI-INDEKSIEN MUUTOS (%) TOIMIALOITTAIN ; TAMMI-JOULUKUU 2000/ ,6 11,8 14,6 14,2 4,7 16,8 7,7 29,3

SVT VIENNIN JA TUONNIN YKSIKKÖARVO- JA VOLYYMI-INDEKSIEN MUUTOS (%) TOIMIALOITTAIN ; TAMMI-JOULUKUU 2000/ ,6 11,8 14,6 14,2 4,7 16,8 7,7 29,3 SVT Ulkomaankauppa 2001:M05 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymiindeksit toimialoittain ja tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan; joulukuu ja tammi-joulukuu 2000

Lisätiedot

VIENNIN VOLYYMI KASVOI 9,4 PROSENTTIA VUONNA 2017 Vientihinnat nousivat yli viisi prosenttia

VIENNIN VOLYYMI KASVOI 9,4 PROSENTTIA VUONNA 2017 Vientihinnat nousivat yli viisi prosenttia Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 27.4.218 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI KASVOI 9,4 PROSENTTIA VUONNA 217 Vientihinnat nousivat yli viisi prosenttia Suomen

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 2,9; 6,8 % Rautatiekuljetukset; 0,5; 1,2 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-21 (1-7) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-7) Tuonti Vienti 21 (1-7) Helsinki 2.1.21

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2017

Ulkomaankaupan kuljetukset 2017 Kauppa 2018 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2017 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 3,0; 6,7 % Rautatiekuljetukset; 0,4; 0,8 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 216 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Mrd. e 16 Kuvio 1. Energiatuotteiden ulkomaankauppa 25-216(1-2) 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 215 Tuonti Vienti (1-2) 216

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2006:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 1996-2005(1-10) Milj. e 1500 1000 500 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-7) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 28.9.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-5) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 31.7.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-1) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 29.3.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-3) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-2) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 30.4.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-10) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 31.12.2018 1/23 SUOMEN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2019 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2015-2019(1-2) Mrd. 7 6 5 4 3 2 1 0-1 2015 2016 2017 2018 2019 Kauppatase Vienti Tuonti 30.4.2019 1/23 SUOMEN

Lisätiedot

Ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit; tammikuu 2004 (1997=100)

Ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit; tammikuu 2004 (1997=100) SVT Ulkomaankauppa 2004:I01 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit; tammikuu 2004 (1997=100) VIENNIN JA TUONNIN YKSIKKÖARVO- JA VOLYYMI-INDEKSIEN MUUTOS (%) TUOTELUOKITTAIN

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 211 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-211 (1-8) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 (1-8) Tuonti Vienti 211 (1-8) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Turkin välinen kauppa

Suomen ja Turkin välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Turkin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Turkin välinen kauppa v. 2000-2010 (tammikuu) 800 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 203 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2005:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 1995-2004(1-10) 2000 Milj. e 1500 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2016

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2016 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvo maakunnittain vuonna 2016 Figur 1. Export och import efter landskap år 2016 Uusimaa - Nyland

Lisätiedot

Tärkeimmät tuoteluokitukset

Tärkeimmät tuoteluokitukset Tärkeimmät tuoteluokitukset CPA, PRODCOM, HS, CN Yritysten rakenteet 11.3.2009 riitta.hakari@tilastokeskus.fi Tärkeimmät tuoteluokitukset CPA Yleinen tuoteluokitus, EU:n toimialoittainen tuoteluokitus,

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 208 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot