Henri Nyberg, Lahden kaupunki Julkishallinnon IT-Forum PORI. Kohti sähköistä asioiden käsittelyä ja pysyväisarkistointia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henri Nyberg, Lahden kaupunki Julkishallinnon IT-Forum 16.11.2009 PORI. Kohti sähköistä asioiden käsittelyä ja pysyväisarkistointia"

Transkriptio

1 Henri Nyberg, Lahden kaupunki Julkishallinnon -Forum PR Kohti sähköistä asioiden käsittelyä ja pysyväisarkistointia

2 EYKEN ÄLÖ: Kohti sähköistä asioiden käsittelyä ja arkistointia Katse menneeseen! kannausprojektin yhteenveto Kehitysprojekti, sähköinen arkisto ähköisen arkistoinnin elementit (tässä projektissa) Projektin tila Mikä muuttuu? Demo sähköisen arkistoinnin toiminnallisuudesta (tavoite)

3 KNNUPRJEKN YHEENVE (plussat ja miinukset) - yökäyttöä varten suunniteltu sähköinen arkisto, jonka perusteella ei vielä voida luopua alkuperäisistä paperisista kappaleista - Projektin alkuvaiheessa syntyi hämmennystä siitä mitkä ovat virallisia sähköisen säilytyksen formaatteja sekä miten ohjeistuksia/suosituksia pitäisi tulkita. - Uusien asiakirjojen skannaus työarkistoa varten on suhteellisen työllistävää pitkällä aikajanalla tarkasteltuna + ähköisessä muodossa olevien asiakirjojen suurin merkitys ja hyöty on oman organisaation päivittäisessä työssä. + siakaspalvelussa vanhat sähköisessä muodossa olevat tonttikartat voidaan tulostaa suoraan mittakaavaan, eikä ole tarvetta mennä hakemaan paperista arkistokappaletta. + ulevaisuudessa myös arkiston fyysisellä sijainnilla ei ole enää suurta roolia työn tekemisen kannalta. + rganisaation ja johdon sitoutuminen projektiin

4 RKNNN UUDMPREE kannusprojektissa luotiin sähköistä työkäyttöarkistoa, mutta samalla tähtäimenä oli se, että tulevaisuudessa päästäisiin kokonaan sähköiseen arkistointiin ja sitä kautta eroon skannauksesta sekä käsin syötettävistä metatiedoista. Kun projekti saatiin päätökseen alkoi sopivasti teknisen toimialan tasolla dokumenttienhallinnan kehitys- ja käyttöönottoprojekti. samaan aikaan Lahden kaupunki oli myös osallisena arkistolaitoksen vetämässä kuntien (em) -pilottihankkeessa. Nämä kaksi em. projektia tarjosivatkin meille sen kehyksen jonka tiimoilta on voitu lähteä suunnittelemaan sähköisen arkistoinnin kokonaisuutta.

5 ÄHKÖEN RKNNN KEHYPRJEK (ähke2 normi) avoitetila sähköisen arkistoinnin kehitysprojektissa on, että uusia dokumentteja sekä asioita pystyttäisiin tuottamaan, hallinnoimaan ja säilyttämään koko elinkaaren ajan yksinomaan sähköisessä muodossa. arkoitus myös olisi myös saada tietojärjestelmään rakennettua työtä ohjaavaa automaatiota, sekä puitteet sähköiseen asiointiin ja allekirjoitukseen. ällä hetkellä on myös käynnissä asianhallinnan (web) sekä dokumenttienhallinnan (Doris) integrointiprojekti, jonka päämääränä on luoda rajapinnat asianhallinnan ja dokumenttienhallinnan välille. Pilotti suoritetaan erillisen tonttijaon prosessista ja valmistuu alkuvuodesta. Pilotin lopputuloksesta tehdään johtopäätökset jotka vaikuttavat siihen kuinka kokonaisvaltaisesti integrointi tullaan tulevaisuudessa näiden järjestelmien välillä tekemään. ähköisen arkistoinnin projekti käynnistyi virallisesti 2008 joulukuussa. sianhallinnan ja dokumenttienhallinnan integrointiprojekti käynnistyi syyskuussa projektin toimijat: Elinar oy ltd, ekla, rkistolaitos,eknisen ja ympäristötoimialan organisaatio sekä Lahden tietotekniikka

6 ÄHKÖEN RKNNN ELEMEN (tässä projektissa) lla listattuna sovelluksia/ohjeita/asioita ym. joita käytännössä tarvitaan tässä sähköisen arkistoinnin ympäristön pystyttämiseen ietojärjestelmät Dokumenttien hallintajärjestelmä Doris (BM DM) sianhallintajärjestelmä web (riplan) J tiedonohjausjärjestelmä (BM RM) rkistonhallintajärjestelmä (BM RM) uotantojärjestelmä (ekla Xcity) Varmuuskopiojärjestelmä ovellukset/toiminnallisuudet sähköinen asiointi (hakemukset tuotantojärjestelmän kautta) sähköinen hyväksyntä (Windows/VEUM tunnistus) työnohjaustoiminnallisuus (luodaan prosesseista) rajapinnat järjestelmien ja ohjelmistojen välillä (webservice) asioiden käsittelyn toiminnallisuus siirtotiedosto arkistolaitoksen sähköiseen arkistoon? hjeet, määräykset ja lainsäädäntö ÄHKE2 määräys liitteineen (arkistolaitos) JH (useita) kunnallisten asiakirjojen säilytysajat (kuntaliitto) em eli tiedonohjaussuunnitelma (arkistolaitos) asiakirjatyypit (arkistolaitos) kunnalliset tehtäväluokitukset (arkistolaitos) metatiedot

7 PRJEKN LNNE eknisen toimialan tasolla sähke2 mukainen dokumenttien hallinta ja arkistointi on monien prosessien osalta mahdollista ensi vuoden aikana, mikäli lupa siihen arkistolaitokselta haetaan ja saadaan. (em) on työllistänyt kovasti, teknisen toimialan osalta valmiita prosesseja on 100kpl sellaista jotka täyttävät ÄHKE2 vaatimukset. Metatiedot tietojärjestelmän osalta on päivitetty ÄHKE2 vaatimusten tasolle Rajapinta (WEBERVCE) operatiivisen järjestelmän ja dokumenttienhallinnan välillä on toteutettu ja nyt pystytään siirtämään ja luokittelemaan dokumentteja operatiivisesta järjestelmästä dokumenttienhallintaan siten, että myös metatiedot siirtyvät mukana. Parhaillaan tiedonohjaussuunnitelman () pohjalta rakennettua tiedonohjausjärjestelmää testataan. Valtakunnallinen tehtäväluokitus on istutettu järjestelmään pääosin teknisen toimialan osalta ähköisen allekirjoituksen ja tunnistautumisen toiminnallisuudet ovat työn alla sekä osittain myös jo testauksessa.

8 MKÄ MUUUU? rganisaatio ottaa vastuun arkistoinnista eli toimii arkistonhoitajana avoite olisi että % metatiedoista syntyisi automaattisesti yön/toiminnanohjaus parantaa prosessien laatua sekä vapauttaa kapasiteettia muihin tehtäviin Elinkaaren hallinta antaa tiedon dokumenttiin kohdistuneista muutoksista llekirjoitus sähköisesti kannaustyö jää suurimmaksi osaksi historiaan Paperisia tulosteita vaan työkäyttöä tai asiakkaita varten HEE Haasteena on teorian ja käytännön ero ÄHKE1 ja ÄHKE2 käsitteistöerot!! yön edetessä tulee vastaan uusia ongelmia joita ei ole voinut etukäteen ottaa huomioon. nämä on pyrittävä ratkaisemaan on site eli sitä mukaan kun vastaan tulee Projektin edistymiseen vaikuttaa suuresti valtakunnallisten ja paikallisten osaprojektien eteneminen mm. em, tehtäväluokitukset, dokumenttityypitykset, sähköisen asioinnin malli, kehittyvät normistot ym. kaikki siis vaikuttaa kaikkeen. nko käyttö tarpeeksi helppoa, joustavaa ja anteeksi antavaa käyttäjän näkökulmasta?

9 ontinmuodostuksen prosessi N L (GLBL) ähköinen ähköinen tunnistus tunnistus ja ja allekirjoitus allekirjoitus (Windows (Windows ja ja VEUM) VEUM) vireillä valmisteilla esittelyssä valitettu päätetty toimeenpano KÄELYVHE (em) DM/ CM/ RM uotanto järjestelmä (Xcity) vireille tulo 0-Hak.jät. 10-Hak.per. edellytysten selvittäminen toimituksen käynnistäminen 11-määräys tiedottaminen webservice rajapinta 2-tiedotus 12-maastotyöt päätöksenteko 3-alk.kok 4-jat.kok. 5-lop.kok 51-valitettu valitus 52-oik.pts 7-hyväks. toimeenpano 9-rekist. RM / R K ähköinen ähköinen asiointi asiointi (hakemus) (hakemus) hakemus peruttu toimitus keskeytetty oikeuden ratkaisu KJ

10 ontinmuodostuksen prosessi (käsittelyvaihetasolla + sähköiset allekirjoitukset) ähköinen ähköinen tunnistus tunnistus ja ja allekirjoitus allekirjoitus (Windows (Windows ja ja VEUM) VEUM) vireillä valmisteilla esittelyssä valitus päätetty toimeenpano hyväksytty (ei valitettu) koko asia DM/ CM/ RM vireille tulo *hakemus/ *käräjäoik. ilmoitus edellytysten selvittäminen *kaupparekisteriote *perukirja *saantokirja *yhtiökokouksen *pöytäkirja *rasitesopimus *tilusvaihtosopimus *viranhaltijapäätös toimituksen käynnistäminen *toimitusmääräys tiedottaminen *kutsukirje/ kuulutus päätöksenteko *pöytäkirja *toimituskartta *valtakirja valitus *maaoikeuden ratkaisu *korkeimman oikeuden ratkaisu toimeenpano RM / R K KÄELYVHE (em) 9-rekist. ähköinen ähköinen asiointi asiointi (hakemus) (hakemus) KJ

11 b 1 ähköisen asioinnin ja arkistoinnin toiminnallisuuskuvaus kiinteistönmuodostuksen osalta ähköinen asiointi (hakemus) tunnistautuminen ähköinen tunnistus ja allekirjoitus (Windows ja VEUM) uotantojärjestelmä EKL Xcity sianhallinta riplan web Rajapinta vielä työn alla Muut sisältöä tuottavat ohjelmat: -Ms ffice -Lotus Notes ym.. WEBservice rajapinta dokumentin siirto dokumenttien hallintaan J=tiedonohjausjärjestelmä (sisältää arkistonmuodostussuunnitelman ) Dokumenttienhallinta BM Document Manager rkisto ja arkistonhallinta BM Records Manager siirto loppu sijoitukseen R K L isällönhallinta BM Content Manager sähköinen arkisto

12 b 1 ähköisen asioinnin ja arkistoinnin toiminnallisuuskuvaus kiinteistönmuodostuksen osalta ähköinen asiointi (hakemus) tunnistautuminen ähköinen tunnistus ja allekirjoitus (Windows ja VEUM) uotantojärjestelmä EKL Xcity sianhallinta riplan web Muut sisältöä tuottavat ohjelmat: -Ms ffice -Lotus Notes ym.. Rajapinta testauksessa tonttijako prosessin osalta 12/09 WEBservice rajapinta dokumentin siirto dokumenttien hallintaan J=tiedonohjausjärjestelmä (sisältää arkistonmuodostussuunnitelman ) Dokumenttienhallinta BM Document Manager isällönhallinta BM Content Manager rkisto ja arkistonhallinta BM Records Manager siirto loppu sijoitukseen R K L sähköinen arkisto

13 Dokumentin siirtoikkuna operatiivisessa järjestelmässä (Xcity6.6) Ennen dokumenttienhallintaan siirtoa tarkastetaan lähtevät metatiedot

14 b 1 ähköisen asioinnin ja arkistoinnin toiminnallisuuskuvaus kiinteistönmuodostuksen osalta ähköinen asiointi (hakemus) tunnistautuminen ähköinen tunnistus ja allekirjoitus (Windows ja VEUM) peratiivinen tuotantojärjestelmä EKL Xcity sianhallinta riplan web Muut sisältöä tuottavat ohjelmat: -Ms ffice -Lotus Notes ym.. Rajapinta testauksessa tonttijako prosessin osalta 12/09 WEBservice rajapinta dokumentin siirto dokumenttien hallintaan J=tiedonohjausjärjestelmä (sisältää arkistonmuodostussuunnitelman ) Dokumenttienhallinta BM Document Manager isällönhallinta BM Content Manager rkisto ja arkistonhallinta BM Records Manager siirto loppu sijoitukseen R K L sähköinen arkisto

15 Dokumenttienhallintasovellus Doris (BM DM) ja dokumentin metatietoikkuna Dokumentin tilasiirtymätiedot

16 Prosessin edistymistä voidaan seurata erillisen ikkunan kautta arkistonhallintajärjestelmän rooli on toteuttaa tiedonohjaussuunnitelmaa (em)

17 b 1 ähköisen asioinnin ja arkistoinnin toiminnallisuuskuvaus kiinteistönmuodostuksen osalta ähköinen asiointi (hakemus) tunnistautuminen ähköinen tunnistus ja allekirjoitus (Windows ja VEUM) uotantojärjestelmä EKL Xcity sianhallinta riplan web Muut sisältöä tuottavat ohjelmat: -Ms ffice -Lotus Notes ym.. Rajapinta testauksessa tonttijako prosessin osalta 12/09 J=tiedonohjausjärjestelmä (sisältää arkistonmuodostussuunnitelman ) Dokumenttienhallinta BM Document Manager rkisto ja arkistonhallinta BM Records Manager siirto loppu sijoitukseen R K L WEBservice rajapinta dokumentin siirto dokumenttien hallintaan isällönhallinta BM Content Manager sähköinen arkisto

18 rkistonhallintasovellus (BM RM) siakirjan arkistonhallinnallisia metatietoja (BM RM)

19 b 1 ähköisen asioinnin ja arkistoinnin toiminnallisuuskuvaus kiinteistönmuodostuksen osalta ähköinen asiointi (hakemus) tunnistautuminen ähköinen tunnistus ja allekirjoitus (Windows ja VEUM) uotantojärjestelmä EKL Xcity sianhallinta riplan web Muut sisältöä tuottavat ohjelmat: -Ms ffice -Lotus Notes ym.. Rajapinta testauksessa tonttijako prosessin osalta 12/09 J=tiedonohjausjärjestelmä (sisältää arkistonmuodostussuunnitelman ) Dokumenttienhallinta BM Document Manager rkisto ja arkistonhallinta BM Records Manager siirto loppu sijoitukseen R K L WEBservice rajapinta dokumentin siirto dokumenttien hallintaan isällönhallinta BM Content Manager sähköinen arkisto

20 ontin lohkomisen tiedonohjaussuunnitelma ()

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi RAPORTTI JulkICT-toiminto 13.2.2013 SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi Tomi Voutilainen, BDO Consulting Oy Isamaria Räsänen, Yoso Oy Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kokemukset kuntien yhteisen tehtäväluokituksen soveltamisesta Mikkelin kaupungissa 2011 2012

Kokemukset kuntien yhteisen tehtäväluokituksen soveltamisesta Mikkelin kaupungissa 2011 2012 Kokemukset kuntien yhteisen tehtäväluokituksen soveltamisesta Mikkelin kaupungissa 2011 2012 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Historia- ja maantieteiden laitos Arkistoalalle

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

SÄHKÖINEN ARKISTOINTI JA PITKÄAIKAISSÄILYTYS SUOMESSA VALMISOHJELMISTOILLA

SÄHKÖINEN ARKISTOINTI JA PITKÄAIKAISSÄILYTYS SUOMESSA VALMISOHJELMISTOILLA Sami Poikonen SÄHKÖINEN ARKISTOINTI JA PITKÄAIKAISSÄILYTYS SUOMESSA VALMISOHJELMISTOILLA Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniiikan linja 24.1.2012 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos

Lisätiedot

Asiakirjahallinta sähköisessä toimintaympäristössä

Asiakirjahallinta sähköisessä toimintaympäristössä Jukka Liukkonen Asiakirjahallinta sähköisessä toimintaympäristössä Osa 2. Sähköinen dokumenttienhallinta ja sen toteutus vakuutusyhtiöissä Aton-projektin julkaisu nro 2 Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto

Lisätiedot

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen yhteenveto Esipuhe Pääministeri Matti Vanhanen asetti

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:1. Oikeusministeriön sähköisen asioinnin arkkitehtuuri

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:1. Oikeusministeriön sähköisen asioinnin arkkitehtuuri TOIMINTA JA HALLINTO 2008:1 Oikeusministeriön sähköisen asioinnin arkkitehtuuri OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:1 Oikeusministeriön sähköisen asioinnin arkkitehtuuri OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri 1.10.2014 Versio:1.2 1.10.2014 2 (60) Sisällys Tiivistelmä... 4 1. Johdanto... 7 1.1. Kuvauksen kohde... 7 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

Sähköisen reseptin pilotoinnin arviointi vaihe I. Loppuraportti. Hannele Hyppönen (toim.) Osaavien keskusten verkoston julkaisuja

Sähköisen reseptin pilotoinnin arviointi vaihe I. Loppuraportti. Hannele Hyppönen (toim.) Osaavien keskusten verkoston julkaisuja Sähköisen reseptin pilotoinnin arviointi vaihe I Loppuraportti Hannele Hyppönen (toim.) Osaavien keskusten verkoston julkaisuja 1/2005 ISBN 951-33-1183-X Stakesin monistamo, Helsinki 2 Tiivistelmä Hannele

Lisätiedot

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI 12.6.2014 ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Yhteenveto... 3 2. Taustaa... 4 3. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 4 4. Työryhmämme tarkastelun kohteena olevien palveluiden tai teeman

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT

SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT 1 (8) Kansallisarkisto SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT PALVELUKUVAUS v. 2.0 (21.2.2013) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 2.0 21.2.2013 Mikko Eräkaski Poistettu toiminta-auditointia koskeva osio

Lisätiedot

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Arkistolaitos 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala... 3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Marko Hassinen Juhani Silvennoinen Pelastusopisto Pelastusopiston

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ohje

Asiakirjahallinnon ohje Ohje 1.0 1 (10) 1892/030/2012 10.9.2012 Julkinen Liikennevirasto Asiakirjahallinnon ohje Voimassa 1.1.2010 alkaen. Kumoaa Merenkulkulaitoksen arkistosäännön (238/094/2008), Ratahallintokeskuksen asiakirjahallinnon

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 15.12.2012 Versio: 1.0 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 19.12.2012 2 (109) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Kuvauksen kohde ja dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

Sähköinen palvelusetelijärjestelmä

Sähköinen palvelusetelijärjestelmä Sähköinen palvelusetelijärjestelmä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Inka Piippo 20.12.2012 2 Tiivistelmä Laki sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden palveluseteleistä

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Sosiaalialan tietoteknologiahanke HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Versio 1.0 Lokakuu 2007 Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Teppo Taskinen Timo Tiihonen Riikka Huttunen Riitta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Loppuraportti 9.12.2013 HMV Service Economy Oy i Esipuhe Etäpalvelun kotikäytön esiselvityksen tavoite oli tehdä hallinnon nykytilaa ja valmiuksia yhteen kokoava kartoitus

Lisätiedot

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus Seure Henkilöstöpalvelut Oy Liite 1 Seure Henkilöstöpalvelut Oy - Johdanto-osuus Versio: 1.2 Tekijä: Seure Henkilöstöpalvelut Oy Dokumentin Seure_ nimi: Hyväksynyt: 2 (18) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 sivu 6 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä sivu 14 Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan sivu 22 Puoli vuosisataa vaihto-oppilaita 2 akti 3/2011 akti 3/2011

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot