VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA"

Transkriptio

1 1 (12) VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA

2 2 (12) JOHDATUS VAPA-PALVELUUN Vastaanotto- ja palvelujärjestelmä VAPA on arkistolaitoksen sähköisen säilyttämisen palvelu, johon valtionhallinnon organisaatiot voivat luotettavasti tallentaa sähköisesti säilytettävää asiakirjatietoa. VAPAn avulla organisaatioilla on mahdollisuus luopua paperiarkistoinnista ja säilyttää tiedot ainoastaan sähköisessä muodossa. Arkistolaitoksen tarjoama palvelu takaa asiakirjatiedon pitkäaikaisen ja luotettavan säilymisen. VAPA-palvelussa sähköisten asiakirjatietojen säilytysvastuu siirtyy valtionhallinnon organisaatiolta arkistolaitokselle. Siirron jälkeen viranomaiselle ei enää muodostu kustannuksia aineiston säilyttämisestä. Lisäksi sähköinen säilyttäminen vähentää arkistoinnin ja aineistojen käytön manuaalisia työvaiheita, mikä vapauttaa viranomaisten arkistointiin käyttämiä resursseja. Sähköisesti säilytettävien asiakirjatietojen etuna on se, että asiakirjatiedot ovat siirrettävissä VAPAan heti niiden aktiivisen käsittelyn ja tiedon muokkaustarpeiden päätyttyä. Organisaatio pystyy edelleen hyödyntämään VAPA-palveluun siirtämäänsä asiakirjatietoa. Haluttu aineisto voidaan noutaa VAPAsta suoraan organisaation omaan tietojärjestelmään. Mitä VAPA-palveluun voidaan siirtää? Asiakirjatietoa, joka on muodostunut asiankäsittelyjärjestelmissä, muissa operatiivisissa tietojärjestelmissä, sähköisen asioinnin palveluissa, rekistereissä tai tietokannoissa. Aineistoa, joka voi sisältää käyttörajoituksia tai arkaluontoisia henkilötietoja. Yleisesti käytössä olevia asiakirjaformaatteja tai rakenteisessa muodossa olevaa dataa, kuten tilastointitietokantojen tietoja. Siirtävä organisaatio ja arkistolaitos tekevät palvelun käytöstä siirto- ja säilytyssopimuksen, jossa sovitaan palvelun käyttöön liittyvistä vastuista ja velvoitteista sekä siirrettävästä aineistosta. VAPAan siirrettyjen aineistojen omistajuus ja tietopalvelutehtävät kuuluvat edelleen ne siirtäneelle organisaatiolle. Aineiston siirtäminen ja VAPA-palvelun käyttö on valtionhallinnon organisaatioille toistaiseksi maksutonta. VAPA-järjestelmä on auditoitu valtionhallinnon korotetun tieturvatason mukaan.

3 3 (12) Mistä toiminnoista palvelu koostuu? aineiston vastaanotto aineiston säilyttäminen ja hallinnointi raportointitoiminnot rajapinnat aineiston käyttöön VAPAsta siirtojen automatisointia tukevat toiminnot YLEISET KÄSITTEET Aineisto tarkoittaa viranomaisen tehtävien hoidossa kertyvää asiakirjatietoa, joka siirretään yhdessä tai useammassa vaiheessa VAPA-palveluun. Aineisto käsittää asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessissa tuotetun kokonaisuuden, joka muodostuu tiedostoista ja niihin liittyvistä metatiedoista. Aineiston käyttö tarkoittaa VAPA-palvelussa sijaitsevan aineiston noutamista takaisin organisaation omaan käyttöön. Aineiston käyttö voi olla uudelleenkäyttöä viranomaisen toiminnassa tai tietopalvelua, jolloin viranomainen antaa tietoja kansalaisten, tutkijoiden tai toisten viranomaisten käyttöön. Alkuperäinen aineisto säilyy aina VAPAssa muuttumattomana ja on noudettavissa organisaation tarpeisiin aina uudelleen. Siirtokokonaisuus tarkoittaa aineistokokonaisuutta, joka siirretään organisaation tietojärjestelmästä VAPA-palveluun. Siirtokokonaisuuden koolle ei ole määritelty tarkkoja rajoituksia, mutta sillä tulee olla SÄHKE2-normissa kuvattu siirtorakenne. Siirto-ohje on arkistolaitoksen ohje aineistojen siirtämiseksi viranomaisen tietojärjestelmästä VAPA-palveluun. Ohje kuvaa siirtämisen toimintaperiaatteen sekä siirtoon liittyvät vaiheet ja menettelytavat. Siirto-ohje: ut/s2_siirto-ohje_v210_als.pdf Siirtosopimus Siirto- ja säilytyssopimus on siirtävän viranomaisen ja arkistolaitoksen välillä laadittava sopimus VAPA-palvelun käytöstä. Sopimuksessa sovitaan siirtävän viranomaisen ja arkistolaitoksen välisistä vastuista ja velvoitteista sekä siirrettävästä aineistosta. Siirtosopimuspohja: %20ja%20palveluj%C3%A4rjestelm%C3%A4/siirtosopimus.pdf

4 4 (12) SÄHKE2-normi on arkistolaitoksen määräys (AL9815/ /2008) sähköisten asiakirjatietojen käsittelystä, hallinnasta ja säilyttämisestä. Siirrettävän aineiston tulee noudattaa SÄHKE2-normissa määriteltyä siirtorakennetta. SÄHKE2-normi: 1. VAPA-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO VAPA-palvelu voidaan ottaa käyttöön silloin, kun organisaation siirtokokonaisuus on arkistolaitoksen vaatimusten mukainen, organisaatiolla on arkistolaitoksen päätös aineiston pysyvästä säilytyksestä ja sen säilytysmuodosta sekä arkistolaitoksen ja siirtävän organisaation välillä on solmittu siirtosopimus. 1.1 Edellytykset siirrettävälle aineistolle VAPA-palveluun siirrettävä asiakirjatieto on: valtionhallinnon organisaation tuottamaa arkistolaitoksen pysyvään säilytykseen määräämää arkistolaitoksen hyväksymässä pitkäaikaissäilytyksen formaatissa Lisätietoja: SÄHKE2-normi + liite 1 metatietomalli, siirto-ohje 1.2 Seulontapäätös Siirrettävällä aineistolla on arkistolaitoksen seulontapäätös aineiston pysyvästä säilytyksestä ja sen säilytysmuodosta. Päätöksessä määrätään siirrettävä aineisto pysyvästi säilytettäväksi yksinomaan sähköisessä muodossa. 1.3 Siirtosopimus Siirtävä organisaatio ja arkistolaitos tekevät palvelun käytöstä siirto- ja säilytyssopimuksen, jossa sovitaan palvelun käyttöön liittyvistä vastuista ja velvoitteista. Lisäksi laaditaan siirtosuunnitelma siirrettävästä aineistosta. Siirtosopimus voidaan solmia sen jälkeen, kun arkistolaitoksen päätös aineiston pysyvästä säilytyksestä ja säilytysmuodosta on tehty. Siirtosopimuksella VAPA-palveluun siirrettyjen aineistojen omistajuus ja tietopalvelutehtävät kuuluvat edelleen VAPA-asiakkaalle. Organisaatio vastaa tietopalvelutehtävistä eli VAPAan siirretyn aineiston antamisesta ulospäin muille viranomaisille, kansalaisille tai tutkijoille. Siirtosopimus on aina organisaatio- ja tietojärjestelmäkohtainen, ja se tehdään viideksi vuodeksi kerrallaan.

5 5 (12) Aineiston siirron jälkeen arkistolaitos ja organisaatio voivat tehdä myös luovutussopimuksen, jossa aineiston omistusoikeus ja tietopalvelutehtävät siirtyvät arkistolaitokselle. Arkistolaitos ei tee lähtökohtaisesti luovutussopimuksia, jos aineistoon liittyvät käyttörajoitukset ovat voimassa eli aineiston salassapitoaika ei ole päättynyt. Lisätietoja: siirtosopimuspohja 2. AINEISTON VASTAANOTTO 2.1 Aineiston siirtäminen Asiakirjatiedot siirretään viranomaisen käytössä olevasta tietojärjestelmästä VAPAjärjestelmään. Siirto perustuu järjestelmien väliselle automaattiselle tiedonsiirrolle, joka on suojattu. Siirrettävästä aineistosta koostetaan SÄHKE2-normissa kuvattu siirtokokonaisuus, joka sisältää siirrettävät asiakirjatiedostot ja niihin liittyvät metatiedot. VAPA ei rajoita yksittäisen siirtokokonaisuuden kokoa. Pienin mahdollinen siirrettävä kokonaisuus on yksi asia. Aineistoa voidaan siirtää: a) jatkuvina siirtoina, jolloin siirtokokonaisuuden muodostaminen ja siirtäminen tapahtuvat mahdollisimman automatisoidusti. Siirtävään tietojärjestelmään toteutetaan SÄHKE2-normin mukainen siirtotoiminnallisuus, jonka avulla järjestelmä muodostaa automaattisesti siirtokokonaisuuden, eikä siirron suorittaminen edellytä siten merkittävää valmistelua. b) kertaluontoisesti, jolloin siirrettävä aineisto muodostetaan ja kootaan manuaalisemmalla menettelyllä. Kertaluonteinen siirto on tarkoituksenmukaista niissä tapauksissa, kun samasta tietojärjestelmästä ei tehdä toistuvasti siirtoja. Hyvä esimerkki kertaluontoisesta siirrosta on se, kun vanhan tietojärjestelmän käyttö lopetetaan ja sen sisältämät tiedot halutaan siirtää. Kertaluontoinen siirto voidaan suorittaa myös offline eli esimerkiksi cdrom -levyllä tai siirrettävällä kovalevyllä. Lisätietoja: siirto-ohje

6 6 (12) 2.2 Siirtotestaus Ennen varsinaisia tuotantosiirtoja tehdään siirtävästä järjestelmästä siirtotestaus, kun on kyse uudesta VAPA-palveluun liittyvästä tietojärjestelmästä. Siirtotestaus on syytä tehdä myös aina silloin kun tietojärjestelmän siirtotoiminnallisuuteen tehdään muutoksia. Siirtotestauksen tavoitteena on varmistaa, että siirtokokonaisuuden rakenne on oikeanlainen, ja että siirtävän tietojärjestelmän siirtotoiminnallisuus toimii määritysten mukaan. Lisätietoja: siirtotestauksen ohje 2.3 Aineiston vastaanotto VAPA-palvelun vastaanottotoiminnallisuus tekee vastaanotettavalle aineistolle automaattisia tarkistuksia, joilla voidaan varmistua siitä, että kaikki vastaanotettava aineisto täyttää sille asetetut vaatimukset, ja että siirrettäväksi tarkoitettu aineisto on siirtynyt kokonaisuudessaan VAPA-palveluun muuttumattomana. Aineiston vastaanotto sisältää muun muassa seuraavat automaattiset tarkistukset: virustarkistus, jolla varmistetaan, ettei siirrettävässä aineistossa ole viruksia tai haittaohjelmia siirtokokonaisuuden allekirjoitus, jolla varmistetaan siirrettävän kokonaisuuden eheys sekä tunnistetaan lähettäjä kiistattomasti metadatan eheyden tarkistus, jolla tarkistetaan, että kaikki metatiedot ovat SÄHKE2-määrityksen mukaista sisältötiedostojen tarkistuksella varmistetaan, että kaikki siirtokokonaisuudessa mainitut tiedostot ovat mukana ja viittaus tiedostoon on ehjä. Kaikista onnistuneista ja epäonnistuneista siirroista tuotetaan automaattisesti raportti siirtäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Virhetilanteissa sähköpostin liitteenä on raportti havaituista virheistä. Aineisto tulkitaan vastaanotetuksi vasta hyväksytyn vastaanottoprosessin jälkeen. Tällöin säilyttämisen vastuu siirtyy arkistolaitokselle. Siirtäjä voi tällöin halutessaan poistaa aineiston omasta järjestelmästään. Lisätietoja: siirto-ohje 2.4 Siirretyn aineiston hallinta siirtävässä järjestelmässä Onnistuneen siirron jälkeen alkuperäiset asiakirjatiedot sijaitsevat aina VAPApalvelussa. Siirtävän organisaation järjestelmiin mahdollisesti jäävät asiakirjatiedot katsotaan kopioiksi.

7 7 (12) Siirtämisen jälkeen organisaatio voi: poistaa siirretyt asiakirjatiedot (kopiot) tietojärjestelmästään, jolloin asiakirjatiedot ovat ainoastaan VAPA-järjestelmässä. säilyttää itsellään kopion siirretyistä asiakirjatiedoista. Organisaatio voi määrätyn aikaa säilyttää omassa järjestelmässään kopiot siirretyistä asiakirjatiedoista. Järjestelmään jääville kopioille ei voi tehdä enää toimenpiteitä siirtäneessä järjestelmässä, vaan asiakirjatietojen käsittelyn ja muokkaamisen tulee olla estetty. Kaikki organisaation järjestelmissä olevat aineistokopiot tulee poistaa viimeistään siinä vaiheessa, kun arkistolaitos ja aineiston omistava organisaatio laativat luovutussopimuksen. Luovutussopimuksen myötä aineiston omistajuus siirtyy organisaatiolta arkistolaitokselle. 2.5 Siirron paluuraportti Mikäli siirtävä organisaatio haluaa tukea siirtojen automatisointia, se voi toteuttaa siirtävään tietojärjestelmään rajapinnan, jolla haetaan VAPA-järjestelmästä siirron paluuraportti. Siirron paluuraportilla siirtäneeseen järjestelmään välitetään VAPApalvelusta tieto siirron onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Siirron paluuraportti tukee parhaiten VAPAn käyttötapaa, jossa siirtoja tapahtuu usein ja lyhyellä siirtosyklillä. Tällöin siirtäneessä järjestelmässä on tärkeää kyetä mahdollisimman reaaliaikaisesti hallitsemaan siirron tilatietoja (onnistunut / epäonnistunut). Siirtävä tietojärjestelmä SIIRTO Kuittaus siirrosta Vastaanotto Paluuraportti VAPA-palvelu VAPA KUVA 1. Kokonaiskuva siirtotoiminnosta ja siirron paluuraportista Siirron paluuraportin käytöstä ja käyttöönotosta on erillinen soveltamisohje, joka on pyydettävissä Kansallisarkiston VAPA-tuelta,

8 8 (12) 3. AINEISTON SÄILYTTÄMINEN JA HALLINNOINTI 3.1 Aineiston säilyttäminen VAPA-palvelun perustehtävänä on vastaanotetun aineiston todistusvoimaisuuden, alkuperäisyyden, käytettävyyden ja eheyden ylläpitäminen aineiston siirrosta lähtien sen koko jäljellä olevan elinkaaren ajan. Siirrettävän aineiston metatiedot ovat myös säilytettäviä objekteja eikä metatietojen arvoille tehdä vastaanotossa muutoksia. VAPA-palveluun siirretään ja siinä säilytetään sekä julkisia että käyttörajoitettuja aineistoja. VAPA säilyttää aineiston käyttörajoitustiedot ja valvoo niiden ajantasaisuutta siten, että aineiston salassapitoajan päätyttyä VAPA tulkitsee automaattisesti aineiston muuttuneen julkiseksi. Aineisto järjestyy VAPAssa siirtävän organisaation tehtäväluokan mukaiseen rakenteeseen, ei siirtokokonaisuuksien mukaan. 3.2 Metatietoarvojen muutokset VAPA-asiakas ei pääse muokkaamaan VAPA-järjestelmään siirtämäänsä aineistoa tai sen metatietoja. Mikäli aineiston metatiedoissa ilmenee muutostarpeita, asiakkaan tulee ilmoittaa niistä Kansallisarkistolle, joka voi suorittaa valikoituja metatietoarvojen muutoksia. Aineistoon tehtävät metatietoarvojen muutokset jakautuvat maksuttomiin ja maksullisiin muutoksiin: Lainsäädännöstä, viranomaismääräyksistä tai -ohjeista sekä arkistolaitoksen seulontapäätöksistä johtuvat metatietoarvojen muutokset ovat maksuttomia. Virheellisten metatietojen muutoksiin liittyvät palvelumaksut perustuvat kulloinkin voimassaolevaan arkistolaitoksen hinnastoon. Hinnat on määritelty siirtosopimuksen liitteessä Raportointiliittymä VAPA-palvelun raportointiliittymä on selainpohjainen käyttöliittymä, jossa VAPAasiakas voi tarkastella kootusti erilaisia raportteja VAPAan siirtämästään aineistosta. Raportointiliittymästä asiakas voi hakea mm. seuraavia raportteja: asioiden ja asiakirjojen lukumäärä sekä koko yhteensä asioiden lukumäärä kuukausittain / vuosittain asioiden lukumäärä tehtävittäin epäonnistuneiden siirtojen raportit onnistuneiden siirtojen raportit

9 9 (12) 4. SIIRRETYN AINEISTON KÄYTTÖ VAPA ei tarjoa toistaiseksi asiakkaille erillistä käyttöliittymää aineiston käyttöön. Sen sijaan viranomaisen tarvitsema aineisto voidaan noutaa rajapintojen kautta VA- PA-palvelusta viranomaisen käyttämään tietojärjestelmään, jossa aineistoa voi taas hyödyntää. Kukin siirtäjä pääsee noutamaan siten vain omaa aineistoaan. Siirtävä viranomainen VIRANOMAISKÄYTTÖ TIETOPALVELU Viranomainen B. Kansalainen, tutkija SUORAKÄYTTÖ VAPA SIIRTOMENETTELY KUVA 2. VAPA-palveluun siirretyn aineiston käyttö 4.1 Aineiston suorakäyttörajapinta (VIRPA) Aineiston suorakäyttörajapinta (VIRPA) tarjoaa organisaatiolle mahdollisuuden noutaa VAPA-palveluun siirtämiään aineistoja suoraan takaisin organisaation omaan tietojärjestelmään. Tavallisesti VIRPA-rajapinta toteutetaan siihen järjestelmään, josta aineisto on VAPAan siirretty. Loppukäyttäjän kannalta VIRPA-rajapinta tarjoaa yksinkertaisimman tavan hyödyntää siirrettyä aineistoa, koska rajapinnan tavoitteena on toimia tietojärjestelmässä taustalla. Loppukäyttäjän ei tarvitse hakea aineistoa erillisestä hakuliittymästä, vaan hän hakee ja saa aineiston käyttöönsä suoraan organisaation omassa tietojärjestelmässä. VIRPA-suorakäyttörajapinnan käytöstä ja käyttöönotosta on erillinen soveltamisohje, joka on pyydettävissä Kansallisarkiston VAPA-tuelta

10 10 (12) 5. TEKNINEN YMPÄRISTÖ JA VARMISTUKSET VAPA-järjestelmä toimii turvallisessa ympäristössä. VAPA-järjestelmässä tehdään päivittäin varmuuskopiot, jotka sisältävät erillisen varmuuskopion tietokannasta. Varmuuskopiot tallennetaan erillisille magneettinauhoille. VAPA-järjestelmän näkyvyys on rajattu siirtäville organisaatioille. Palvelulle suoritetaan säännöllisin väliajoin ulkopuolisten toimesta tietoturvatarkastuksia. Palvelun käytettävyyttä seurataan automaattisella valvonnalla. Palvelussa suoritetaan automaattista pääsyn valvontaa. Palvelun jatkuvan luotettavuuden varmistamiseksi sille on suoritettu tietoturvaauditointi korotetun tieturvatason mukaan ennen palvelun käyttöönottoa. Auditointeja tehdään säännöllisesti koko palvelun elinkaaren ajan. 6. KANSALLISARKISTON VAPA-TUKI JA OHJEET Siirtävä viranomainen saa VAPA-palvelun käyttöönottoon tukea Kansallisarkiston VAPA-palvelun ylläpitohenkilöstöltä. VAPA-palvelupäällikkö vastaa asiakkuuksista: siirtosopimuksista, testauksesta, siirtojen aikataulusta ja ohjeistuksen ajantasaisuudesta. Tekniset asiantuntijat avustavat VAPA-tukea siirtoihin liittyvissä teknisissä kysymyksissä, kuten siirtopaketin rakenteeseen liittyvissä kysymyksissä. VAPA-tuki vastaa siirtojen eli siirtotestauksen sekä tuotantosiirtojen teknisestä puolesta. VAPA-tuki toimittaa asiakkaalle siirto- ja raportointitunnukset ja sopii asiakkaan kanssa tarkat siirtoajankohdat. Sovittuina siirtoajankohtina VAPA-tuki seuraa siirtojen tilannetta tiiviisti muun muassa valvomalla siirrosta syntyneitä automaattisia ilmoituksia sekä VAPAn liikennettä. Asiakas ottaa aina yhteyttä VAPA-tukeen, joka ohjaa kysymyksen tarvittaessa eteenpäin. Kaikki yhteydenotot VAPA-tukeen sähköpostilla:

11 11 (12) 7. TUKIPALVELUT Aineiston offline siirto Arkistolaitos voi tarjota tietyissä tapauksissa siirtäjälle maksullisena lisäpalveluna aineiston offline siirtoa. Tällöin kyse on yleensä tietojärjestelmästä toteutettavasta kertaluonteisesta siirrosta. Offline siirto edellyttää aina erillistä sopimista arkistolaitoksen kanssa. Offline medialla siirrosta veloitetaan arkistolaitoksen toteutuneen työmäärän mukaan arkistolaitoksen voimassaolevan hinnaston mukainen normaalin konsultoinnin tuntihinta. Siirtokokonaisuuden muodostamisen palvelu Arkistolaitos voi tarjota tietyissä tapauksissa siirtäjälle maksullisena lisäpalveluna siirtokokonaisuuden muodostamisen palvelua, mikäli kyse on tietojärjestelmästä toteutettavasta kertaluonteisesta siirrosta. Siirtokokonaisuuden muodostamisessa arkistolaitos tuottaa yhteistyössä siirtäjän kanssa siirtokokonaisuuden edellyttämän rakennetiedoston. Siirtokokonaisuuden muodostamisesta veloitetaan arkistolaitoksen toteutuneen työmäärän mukaan arkistolaitoksen voimassaolevan hinnaston mukainen vaativan konsultoinnin tuntihinta.

12 12 (12) VAPA-OHJEET Siirto-ohje on SÄHKE2-normissa kuvatun siirtokokonaisuuden muodostamiseksi ja siirtämiseksi VAPAan. 3%B6iset%20palvelut/S2_siirto-ohje_v210_als.pdf SÄHKE2-siirtotiedoston XML-skeema kuvaa SÄHKE2-normin mukaisen siirtotiedoston rakenteen. Siirtotestauksen ohje on siirtotestien suorittamiseen ja siirtoaineiston muodostamiseen. Pyydettävissä erikseen Kansallisarkiston VAPA-henkilöstöltä: VIRPA-ohje on kehittäjille tarkoitettu tekninen ohje VIRPA-rajapinnan käytöstä ja käyttöönotosta. Pyydettävissä erikseen Kansallisarkiston VAPA-henkilöstöltä: Siirron paluuraportin ohje on kehittäjille tarkoitettu tekninen ohje siirron paluuraportin latausrajapinnan käytöstä ja käyttöönotosta. Pyydettävissä erikseen Kansallisarkiston VAPA-henkilöstöltä: SÄHKE2-normi sähköisten asiakirjatietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen. Arkistolaitoksen määräys (AL9815/ /2008), jonka määritysten mukaan aineiston siirto toteutetaan VAPA-palveluun. Ajantasaiset kuvaukset ja ohjeet ovat saatavissa internet-osoitteesta:

VAPA-palvelukuvaus v. 2.2 [12.8.2013]

VAPA-palvelukuvaus v. 2.2 [12.8.2013] v. 2.2 [12.8.2013] 1 (8) SIIRTOSOPIMUKSEN LIITE 2. VAPA-palvelukuvaus v. 2.2 [12.8.2013] YLEISKUVAUS Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmään VAPAan viranomaiset voivat tallentaa sähköisesti

Lisätiedot

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 VAPA Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 Sisältö VAPA kokonaiskuva Siirto- ja säilytyssopimus Aineiston käyttö VAPAsta Milloin VAPA-asiakkaaksi? VAPAn käyttöönotolla kustannussäästöjä

Lisätiedot

Kansallisarkisto VAPA -palvelun käyttöönotto

Kansallisarkisto VAPA -palvelun käyttöönotto Kansallisarkisto VAPA -palvelun käyttöönotto Kuvaus tarjottavista palveluista ( Palvelukuvaus ) Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 kansallisarkisto@narc.fi Riksarkivet

Lisätiedot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 17.9.2013 Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö Kansallisarkisto Arkistolaitos Mitä tarkoittaa sähköinen

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Arkistolaitos REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Ohje v. 1.0 (16.10.2012) Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 arkisto@narc.fi Riksarkivet

Lisätiedot

Kansallisarkisto. SÄHKE2-siirtotiedoston testauspalvelu

Kansallisarkisto. SÄHKE2-siirtotiedoston testauspalvelu Kansallisarkisto SÄHKE2-siirtotiedoston testauspalvelu Kansallisarkisto Rauhankatu 1 PL 258, 0011 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 kansallisarkisto@narc.fi Riksarkivet Fredsgatan 1 PB 258, 0011 Helsingfors

Lisätiedot

Kansallisarkisto VAPA -palvelu

Kansallisarkisto VAPA -palvelu Kansallisarkisto VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston siirtoa koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Kansallisarkisto ja Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09)

Lisätiedot

JHS 156 suosituksen päivitys

JHS 156 suosituksen päivitys JHS 156 suosituksen päivitys Mikael Himanka, Avain Technologies Oy Sisältö Suosituksen aikataulu Päivityksen taustat Suosituksen tavoitteet Suosituksen avulla saavutettavat edut Suosituksen menetelmät

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (9) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ v. 2.0 (23.4.2015) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 37 vaatimusta 1.1 21.5.2013

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 1 (8) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Ohje 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009 Liite 1 Keskeisiä käsitteitä Aineisto Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosesseissa tuotettu kokonaisuus (metatiedot ja tiedostot).

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 (Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki Rauhankatu, Hämeenlinna,

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (11) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT OPERATIIVINEN JÄRJESTELMÄ v. 2.0 (23.4.2015) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 49 vaatimusta 1.1

Lisätiedot

Syntysähköisten. Markus Merenmies / Kansallisarkisto

Syntysähköisten. Markus Merenmies / Kansallisarkisto Syntysähköisten asiakirjojen j digitointi it i ti Markus Merenmies / Kansallisarkisto OSA I : Johdanto ja viitekehys Lähtökohtia Viranomaisten syntysähköisten asiakirjojen säilyttäminen yksinomaan sähköisessä

Lisätiedot

Kokemuksia PDF/A:sta Arkistolaitoksen VAPApalvelussa

Kokemuksia PDF/A:sta Arkistolaitoksen VAPApalvelussa Kokemuksia PDF/A:sta Arkistolaitoksen VAPApalvelussa PDF-seminaari 16-17.1.2013 Markus Merenmies Esityksen teemat Aiheet PDF/A aineistojen vastaanotto Vastaanoton yhteydessä tehtävät tarkistukset Näkökulmia

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Sähköiseen arkistointiin siirtyminen ja kokemuksia luvanhakuprosessista

Lahden kaupunki. Sähköiseen arkistointiin siirtyminen ja kokemuksia luvanhakuprosessista Lahden kaupunki Sähköiseen arkistointiin siirtyminen ja kokemuksia luvanhakuprosessista SISÄLTÖ: -Sähköisen säilyttämisen lupaprosessi ja kokemuksia siitä -Luvan myöntäminen ja kuinka sähköinen säilyttäminen

Lisätiedot

Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen

Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen 11.12.2008 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen Määräys 19.12.2008 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys niistä vaatimuksista ja ominaisuuksista,

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 176 Asiakirjahallinnan vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 2. Pakolliset vaatimukset Versio: Palautekierrosversio 12.5.2015 Julkaistu:

Lisätiedot

Sähköinen säilyttäminen

Sähköinen säilyttäminen Sähköinen säilyttäminen Markus Merenmies / Kansallisarkisto Maanmittauslaitos 6.9.2017 1 Odotuksia esitykselle Viitekehys sähköisele säilyttämiselle mihin tulisi kiinnittää huomiota Sähköinen säilyttäminen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Sosiaalihuollon asiakkuuden metatiedot... 2 3 Sosiaalihuollon asian metatiedot...

Lisätiedot

Tilastoarkisto. Arkistoaineistoille uusi elämä. Tilastokeskuksen asiakasaamu Uudet ja vanhat tilastot avautuvat 5.12.2012

Tilastoarkisto. Arkistoaineistoille uusi elämä. Tilastokeskuksen asiakasaamu Uudet ja vanhat tilastot avautuvat 5.12.2012 Tilastoarkisto Arkistoaineistoille uusi elämä Tilastokeskuksen asiakasaamu Uudet ja vanhat tilastot avautuvat 5.12.2012 5.12.2012 Tilastokirjasto / Tilastoarkisto 1 - - Päätearkisto on asiakirjojen taivas,

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA

ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA 17.12.2012 AL/21220/07.01.01.03.00/2012 1(4) ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA 1. Seulontatoiminnan perusta ja yleiset tavoitteet Arkistolaitoksen seulontatoiminnassa lähtökohtana on, että julkishallinnon

Lisätiedot

SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT

SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT 1 (8) Kansallisarkisto SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT PALVELUKUVAUS v. 2.0 (21.2.2013) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 2.0 21.2.2013 Mikko Eräkaski Poistettu toiminta-auditointia koskeva osio

Lisätiedot

Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto

Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto 1. Tausta Kunnallisten viranomaisten ja toimielinten on arkistolain nojalla määrättävä tehtävien hoidon

Lisätiedot

Kansallisarkisto SÄHKE2-AUDITOINNIT PALVELUKUVAUS. v. 1.0 (18.4.2012)

Kansallisarkisto SÄHKE2-AUDITOINNIT PALVELUKUVAUS. v. 1.0 (18.4.2012) 1 (9) Kansallisarkisto SÄHKE2-AUDITOINNIT PALVELUKUVAUS v. 1.0 (18.4.2012) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 18.4.2012 Mikko Eräkaski ensimmäinen julkaistu versio 2 (9) Sisältö: 1. Yleistä

Lisätiedot

VAPA Ohje aineistojen siirtämiseksi arkistolaitoksen VAPA-järjestelmään

VAPA Ohje aineistojen siirtämiseksi arkistolaitoksen VAPA-järjestelmään VAPA Ohje aineistojen siirtämiseksi arkistolaitoksen VAPA-järjestelmään v. 2.10 [13.7.2012] 1.7.2012 2 (26) 1. Johdanto... 4 2. Aineiston siirron yleinen toimintaperiaate... 4 2.1. Siirtämisen hallinnolliset

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto Ilmari Hyvönen 8.4.2014 Aiheita Tietovarannon käyttöönotto ja ohjaus Tietovaranto tiedonvälityspalveluna Yhteentoimivuuden edistäminen tietovarannon avulla

Lisätiedot

LUONNOS Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä

LUONNOS Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä JUHTA 7.2.2017 Johtaja Hannu Sirén Huomioon otettavia periaatepäätöksen ulottuvuuksia 1. Sähköinen

Lisätiedot

eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista

eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista 22.3.2013 Sisältö: 9.00 Tilaisuuden avaus 9.05 Kansallisarkiston osuus 10.30 Tauko 10.45 JHS-osuus 12.00 Tilaisuus päättyy Yleistä eams:n laatimisesta

Lisätiedot

VEROHALLINNON VEROVUOSIEN 2006-2009 YHTEISÖJEN JA YHTEISETUUKSIEN TULOVEROTUKSEN JULKISTEN TIETOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA

VEROHALLINNON VEROVUOSIEN 2006-2009 YHTEISÖJEN JA YHTEISETUUKSIEN TULOVEROTUKSEN JULKISTEN TIETOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA Verohallitus PL 325 00052 VERO Kirjeenne 8.10.2010 Kansallisarkistolle VEROHALLINNON VEROVUOSIEN 2006-2009 YHTEISÖJEN JA YHTEISETUUKSIEN TULOVEROTUKSEN JULKISTEN TIETOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA

Lisätiedot

VAPAN KÄYTTÖÖNOTTO Pilotoinnin loppuraportti

VAPAN KÄYTTÖÖNOTTO Pilotoinnin loppuraportti VAPAN KÄYTTÖÖNOTTO Pilotoinnin loppuraportti 25.1.2011 Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 kansallisarkisto@narc.fi Riksarkivet Fredsgatan 17 PB 258, 00171 Helsingfors

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

KDK: Finna ja pitkäaikaissäilytys

KDK: Finna ja pitkäaikaissäilytys KDK: Finna ja pitkäaikaissäilytys Maakuntamuseoiden, aluetaidemuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden johtajien tapaaminen 22.3.2017 Vesa Hongisto Kansallinen digitaalinen kirjasto 22.3.2017 /

Lisätiedot

ULOSOTON TIETOJÄRJESTELMÄN VUOSIEN 1992-2004 TIETOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS JA SÄILYTYSMUOTO

ULOSOTON TIETOJÄRJESTELMÄN VUOSIEN 1992-2004 TIETOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS JA SÄILYTYSMUOTO Valtakunnanvoudinvirasto PL 330 20101 TURKU Kirjeenne 22.2.2013 (dnro 372/030/12) Kansallisarkistolle ULOSOTON TIETOJÄRJESTELMÄN VUOSIEN 1992-2004 TIETOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS JA SÄILYTYSMUOTO Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset Saara Värttö, TTA-PAS koordinaattori, saara.vartto@csc.fi Pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Pitkäaikaissäilytys tutkimuksen tarpeisiin TTA-PAS-hankkeella

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto - käyttörajoitusten t huomioiminen i i Kansallisen digitaalisen it kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset, taloudelliset

Lisätiedot

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 3.8.2009 AL/8001/07.01.01.03.01/2009 1(5) VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Arkistolaitoksen päätös asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä Arkistolaitos ilmoittaa arkistolain

Lisätiedot

Pääesikunta Lausunto 1 (7) Suunnitteluosasto HELSINKI AM / /2016

Pääesikunta Lausunto 1 (7) Suunnitteluosasto HELSINKI AM / /2016 Pääesikunta Lausunto 1 (7) HELSINKI 8.3.2016 1287/07.01.00/2016 Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO 1. Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö VM066:00/2015 (AM 3432) LAUSUNTO: SÄHKÖISTEN

Lisätiedot

Kansallisarkiston päätökset opinnäytteiden pysyvästä säilyttämisestä

Kansallisarkiston päätökset opinnäytteiden pysyvästä säilyttämisestä Kansallisarkiston päätökset opinnäytteiden pysyvästä säilyttämisestä Kirjastoverkkopäivät 24.10.2017 Opinnäytteiden arkistointi - työpaja Vesa-Matti Ovaska (vesa-matti.ovaska@arkisto.fi) Opinnäytteiden

Lisätiedot

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto POLIISIN HALLINTOASIOIDEN TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA; SEULONTAESITYS Poliisihallitus lähettää poliisin hallintoasioiden

Lisätiedot

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelukuvaus. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta. Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01.

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelukuvaus. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta. Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01.08/2014 3.12.2014 Liite 1, Tiera Sähköinen arkistointi Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki

Lisätiedot

KOSKI-palvelu

KOSKI-palvelu KOSKI-palvelu 26.4.2017 KOSKI Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootusti yhdessä palvelussa Koski kerää yhteen tiedot kunkin oppijan koulutuksesta yksittäisestä opintosuorituksesta suoritettuihin tutkintoihin

Lisätiedot

Muistio korkeakoulun rekisterissään ylläpitämien tietojen teknisestä tietojenkäsittelypalvelusta

Muistio korkeakoulun rekisterissään ylläpitämien tietojen teknisestä tietojenkäsittelypalvelusta Liite 1 Muistio korkeakoulun rekisterissään ylläpitämien tietojen teknisestä tietojenkäsittelypalvelusta 0) JOHDANTO - Korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon (tietovaranto) tallennetaan lakisääteisesti

Lisätiedot

Yhteenveto Tietosuojavaltuutetun toimiston ja. arkistolaitoksen yhteiskyselystä hyvän tiedonhallinnan

Yhteenveto Tietosuojavaltuutetun toimiston ja. arkistolaitoksen yhteiskyselystä hyvän tiedonhallinnan Yhteenveto Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen yhteiskyselystä hyvän tiedonhallinnan toteutumisesta viranomaisissa 28.1.2015 Arkistolaitos järjesti yhdessä Tietosuojavaltuutetun toimiston

Lisätiedot

Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista Lausunto 01.11.2017 2860/00 04 05/2017 Asia: VM/1709/00.01.00.01/2016 VM098:00/2016 Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista Yleiset kommentit

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (5) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT eams-järjestelmä v 1.1 (21.9.2012) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 10 vaatimusta 1.1 21.9.2012

Lisätiedot

Opintopolku-info vastuukäyttäjille Opintopolku.fi

Opintopolku-info vastuukäyttäjille Opintopolku.fi Opintopolku-info vastuukäyttäjille Sisältö Perustietojen siirrot vuoden 2017 hakuja varten Kielikoetulos suoritusrekisteriin Muutoksia virkailijan työpöydällä Kevään 2017 hakujen lomakemuutokset 2 Perustietojen

Lisätiedot

tiedon ja ihmisten johtamisen, asiakirjahallinnon osaamisen, ja jokaisen työntekijän sitoutumisen avulla.

tiedon ja ihmisten johtamisen, asiakirjahallinnon osaamisen, ja jokaisen työntekijän sitoutumisen avulla. Hyvään tiedonhallintatapaan tiedon ja ihmisten johtamisen, asiakirjahallinnon osaamisen, ja jokaisen työntekijän sitoutumisen avulla. Hyvä tiedonhallintatapa avoin pääsy julkisiin tietoihin korkealaatuista

Lisätiedot

Tutkimuksen tietoaineistot

Tutkimuksen tietoaineistot IT-päivät, Rovaniemi 30.10.2012 Tutkimuksen tietoaineistot Johanna Blomqvist CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Data challenges Tutkimuksen tietoaineistot keskeisiä haasteita Miten selviämme tietovirran

Lisätiedot

KOSKI ohjausryhmän kokous

KOSKI ohjausryhmän kokous KOSKI ohjausryhmän kokous 15.6.2017 Oppilashallintojärjestelmä- ja tiedonsiirtokysely 17.5.2017 KOSKI-palvelun käyttöönottoon liittyen lähetimme kyselyn kaikille perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

Johdanto. Selvityksen rajaukset. Selvityksen terminologia

Johdanto. Selvityksen rajaukset. Selvityksen terminologia Johdanto Valtiovarainministeriö nimitti opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana työryhmän syksyllä 2015 selvittämään sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuutta

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytyksen toiminta ja ylläpito

Pitkäaikaissäilytyksen toiminta ja ylläpito Pitkäaikaissäilytyksen toiminta ja ylläpito Museoiden KDK-ajankohtaispäivä 29.4.2010 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Sisältö PAS kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

Taloushallinnon tukipalvelut Arkistointi. Marja Lehtisaari 11.2.2013

Taloushallinnon tukipalvelut Arkistointi. Marja Lehtisaari 11.2.2013 Taloushallinnon tukipalvelut Arkistointi Marja Lehtisaari 11.2.2013 Arkistoinnin lainsäädäntö Perustuslaki 73/1999 Arkistolaki 831/1994 Julkisuuslaki 621/1999 Muutos 23.6.2005 495/2005, voimaan 1.10.2005

Lisätiedot

PAS-tilanne ja julkaistujen opinnäytteiden pitkäaikaissäilytykseen liittyvä prosessi ja edellytykset

PAS-tilanne ja julkaistujen opinnäytteiden pitkäaikaissäilytykseen liittyvä prosessi ja edellytykset PAS-tilanne ja julkaistujen opinnäytteiden pitkäaikaissäilytykseen liittyvä prosessi ja edellytykset Kirjastoverkkopäivät 24.10.2017 Opinnäytteiden arkistointi työpaja Lassi Lager (lassi.lager@helsinki.fi)

Lisätiedot

RONDO R8 ARKISTO - SÄHKETOIMINNALLISUUS

RONDO R8 ARKISTO - SÄHKETOIMINNALLISUUS RONDO R8 ARKISTO - SÄHKETOIMINNALLISUUS CGI - Johtava globaalien tietotekniikka- ja liiketoimintapalveluiden tarjoaja Maailman kuudenneksi suurin itsenäinen IT-palvelu- ja liiketoimintayritys Perustettu

Lisätiedot

Siirtotiedoston tekninen koulutus

Siirtotiedoston tekninen koulutus Siirtotiedoston tekninen koulutus Mikko Eräkaski Markus Merenmies 24.10.2012 Käsiteltäviä aihealueita Siirron yleiskuva ja vastaanoton periaatteet Sähke2-metatietomalli ja -skeema Pitkäaikaissäilytettävien

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 04.12.2009 1 (9) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.2.2010 Ohje 15.2.2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten mukaan toteutettuihin tietojärjestelmiin

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet. TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus Kimmo Koivunen

Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet. TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus Kimmo Koivunen Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Kimmo Koivunen Pitkäaikaissäilytyksen määrityksiä Säilyttää digitaaliset aineistot käyttökelpoisina

Lisätiedot

Asianhallinnan kehittäminen Hallituksen seminaari

Asianhallinnan kehittäminen Hallituksen seminaari Asianhallinnan kehittäminen Hallituksen seminaari 28.2.-1.3.2017 28.2.2017 1 Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin sisältyvien asioiden ja niihin liittyvien asiakirjojen

Lisätiedot

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy SÄHKE- ja Moreqvaikutukset asian- ja Ju dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy Affecto Enterprise Information Management -ratkaisujen edelläkävijä Pohjois- Euroopassa

Lisätiedot

Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, OKM/7/591/2015 Liitteet:

Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, OKM/7/591/2015 Liitteet: Suvi Ritvos Lähettäjä: noreply@eduuni.fi Lähetetty: 25. elokuuta 2015 13:29 Aihe: Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, Liitteet: Kansilehti.PDF; Pysyvästi säilytettäväksi

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

Asio-opetuksensuunnittelun ja Oodin integraatio Web Servicellä

Asio-opetuksensuunnittelun ja Oodin integraatio Web Servicellä Asio-opetuksensuunnittelun ja Oodin integraatio Web Servicellä Integraation yleiskuvaus Erillinen lisämoduuli Asion opetuksen suunnitteluohjelmistoon Mahdollistaa Asio-opetuksensuunnittelussa suunnitellun

Lisätiedot

Aineistojen paketoinnin pilotit PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen

Aineistojen paketoinnin pilotit PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen Aineistojen paketoinnin pilotit 2012 PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen Pilottien aikataulu Kevät 2012 SLS Oulun yliopiston kirjasto Kansalliskirjasto: Doria Syksy 2012 Mikkelin digitointi- ja konservointikeskus

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2017 1 (5) 441 Asiakirjahallinnon periaatteet ja johtavan viranhaltijan nimeäminen HEL 2017-004408 T 00 01 00 Päätös päätti hyväksyä Helsingin kaupungin asiakirjahallinnon

Lisätiedot

VIA. Valtion Yhteinen Integraatiopalvelu. Palvelukuvaus. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

VIA. Valtion Yhteinen Integraatiopalvelu. Palvelukuvaus. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori VIA Valtion Yhteinen Integraatiopalvelu Palvelukuvaus Sivu: 2 Sisällysluettelo VVP ipost API... 3 Yleistä... 3 SFTP API... 3 Vaihe 1... 3 VIA... 5 SFTP-palvelin... 5 Vaihe 2... 6 Purkaja... 8 WS API...

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö 18.11.2005 1/6 Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö Tampereen yliopiston hallitus 18.11.2005 hyväksynyt Kansleri 7.12.2005 vahvistanut Yliopiston arkistotoimi 1 Tampereen yliopiston arkistotoimessa

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylän siirtokyvykkyys 12.6.2017 Hannu Hakala Tuoteomistaja, Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palvelualusta Palveluväylä alustana sähköisten palveluiden tarjoamisessa Nykyiset ja tulevat

Lisätiedot

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet Anna-Leena Reinikainen 6.5.2009 Vaikuttavia säädöksiä Arkistolaki (831/1994) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen

Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen Valtio expo 20.5.2014 Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö Kansallisarkisto Haaste: Information Tsunami : Gartner Says One Third of Fortune

Lisätiedot

GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION KANSALLISET TILAAJATOIMINTEET. VÄLIKYSELY, KOLMEN NEUVOTTELU JA SIIRTO

GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION KANSALLISET TILAAJATOIMINTEET. VÄLIKYSELY, KOLMEN NEUVOTTELU JA SIIRTO GFI 9802-15 3.9.1998 GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION KANSALLISET TILAAJATOIMINTEET. VÄLIKYSELY, KOLMEN NEUVOTTELU JA SIIRTO GFI 9802-15 1 (6) Sisällys 1 YLEISKUVAUS... 2 2 KESKUKSEN TOIMINTA... 3 2.1 Välikyselyn

Lisätiedot

ValueFrame Laskuhotelli

ValueFrame Laskuhotelli ValueFrame Laskuhotelli ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Laskuhotelli - taustaa Laskuhotelli-palvelun käyttöönotto Laskuhotelli-palvelun

Lisätiedot

hallintoviranomaisen ohje X maksuviranomaisen ohje

hallintoviranomaisen ohje X maksuviranomaisen ohje hallintoviranomaisen ohje X maksuviranomaisen ohje c Päiv ämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto 7.8.2003 ESR 17 O/2/2003 TM KOHDERYHMÄT Opetusministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Sähköisen tiedon arkistointi yrityksen näkökulmasta. Janne Strömberg Mikkelin Ammattikorkeakoulu

Sähköisen tiedon arkistointi yrityksen näkökulmasta. Janne Strömberg Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sähköisen tiedon arkistointi yrityksen näkökulmasta Janne Strömberg Mikkelin Ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu toimijana Mikkelin Ammattikorkeakoulu Mikkeli on historiallisen tiedonhallinnan

Lisätiedot

JHS 176 Asiakirjahallinnan vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen

JHS 176 Asiakirjahallinnan vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen JHS 176 Asiakirjahallinnan vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Versio: Palautekierrosversio 12.5.2015 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1

Lisätiedot

OPI-Maksut - Käyttötapaukset

OPI-Maksut - Käyttötapaukset OPIMaksut Käyttötapaukset Toiminnallisuudet ja käyttötapaukset: maksupalvelutoiminnot Toimeksiannon lisääminen Palveluväylä toiminto: Toimeksiannon lisääminen Yleiskuvaus Palveluväylään sallitut asiointisovellukset

Lisätiedot

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa Versio: luonnos 0.91 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3

Lisätiedot

Sähköisen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköisen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus 27.1.2017 Jari Kallela JUHTAi JulkICT prosessikartta 2 Kunnat Skenaario I KDK-PAS-palvelun laajennus Metatiedot metatiedot Valtion viranomaiset

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

OVeT hinnastopalvelu (Sähkö)

OVeT hinnastopalvelu (Sähkö) OVeT hinnastopalvelu (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1 Automaattinen tuote- ja hintatietojen päivitys Ecom OVeTista...2 2 Ecom OVeT-palveluun valittavat tiedostot...2

Lisätiedot

Case Honeywell Oy. Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere. Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen

Case Honeywell Oy. Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere. Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen Case Honeywell Oy Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen 1 Vastaanottaa yritysten asiakirjoja, lähinnä pysyvään säilytykseen Asiakirjoihin liittyvä tutkijapalvelu

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 176 Asiakirjahallinn vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 3. Vertailu SÄHKE2-normin ja JHS176:n välillä Versio: Palautekierrosversio

Lisätiedot

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut,

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut, Organisaation muutostilanteet Kela, Kanta-palvelut, 2.12.2016 Valmistautuminen organisaatiomuutoksiin Kartoita vaikutukset Kanta-palveluiden liittymisiin Tuleeko uusi/uusia liittyjiä? Lopettaako liittyjä

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Puollatko SAPA-palvelukokonaisuuden

Lisätiedot

Asiointi sähköistymässä

Asiointi sähköistymässä Asiointi sähköistymässä Johtava asiantuntija Esa Pitkänen Tilaisuuden tavoitteet Antaa alustavaa tietoa Fivan tulevasta sähköisestä asioinnista Kuulla, mitä ajatuksia ja kysymyksiä asia herättää Testata

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa Versio: 0.95 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Todistuksen välitys vastaanottokäynnin yhteydessä (perusprosessi)3

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot