ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA. Jänispolun päiväkoti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Jänispolun päiväkoti"

Transkriptio

1 ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA Jänispolun päiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty: Soile Lehtonen Päiväkodin varajohtaja Reeta Rumbin Johtokunnan varapuheenjohtaja Työsuunnitelman toteutuksen arviointi: Pirjo Stenman Päiväkodin johtaja Tytti Laakso Johtokunnan puheenjohtaja

2 2 (7) PÄIVÄKOTI: Jänispolun päiväkoti Osoite: Jänispolku 5, Turenki Puhelin: Sähköpostiosoite: Ryhmät, henkilökunta ja ryhmien erityispiirteet Päiväkodin johtaja Pirjo Stenman Jänispolun päiväkodin esiopetusryhmät: Esiopetusryhmä Pääskyt, Turengin koulu, Koulutie 2 A2, Turenki Soile Lehtonen, lastentarhanopettaja Esiopetusryhmä Otsot, Jänispolku 5, Turenki Soili Kinnari, lastentarhanopettaja Marika Enckell, lastentarhanopettaja Jaana Rantala, lasten päivähoitaja Elsa-Maria Nikkanen, ryhmäavustaja Esiopetusryhmä Jänöt, Jänispolku 5, Turenki Annika Virtanen, lastentarhanopettaja Hannele Koskinen, lasten päivähoitaja Jonna Sibakow, lasten päivähoitaja Sini Tolppa, lasten päivähoitaja Katja Hankimo, ryhmäavustaja Esiopetusryhmä Tintit, Pyhämäentie 25 C, Turenki Anna Saarinen, lastentarhanopettaja Outi Sarvanne-Ravantti, lasten päivähoitaja Ida Anttila, lasten päivähoitaja Ulla Väntsi, lasten päivähoitaja Johtokunta Varsinaiset jäsenet: Salmi Heikki, lautakunnan edustaja Laakso Tytti, puheenjohtaja Rumbin Reeta, varapuheenjohtaja Mbangutse Kanyabukombo Isosomppi Kimmo Peltola Ari Valtanen Päivi Kuitunen Miia Stenman Pirjo, esittelijä ja sihteeri Varajäsenet: Rintakumpu Esa Koivuniemi Ilkka Mäkelä Rami Pulkkinen Mirka Forell Mari Sibakow Jonna Pouttu Päivi Lehtonen Soile

3 3 (7) Lukuvuoden työaika ja lomat esiopetuksessa Syyslukukausi (sisältää joulujuhlan) Syysloma (3 päivää) Kevätlukukausi (sisältää kevätjuhlan) Talviloma vko Yksikkökohtaisesti voidaan korvata 1-2 esiopetuspäivää järjestämällä jokin tapahtuma tai retki. Tällä tulee opetustunteja 704 tuntia. Esiopetuksen oppimisympäristö ja työtavat Päiväkodin varhaiskasvatusympäristö Päiväkodissa lapsen varhaiskasvatusympäristö muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta oppimisympäristöstä. Kasvattajat muokkaavat yhdessä lasten kanssa ympäristöstä suotuisan ja motivoivan lapsen kehityksen ja kasvun sekä oppimisen kannalta. Fyysisellä varhaiskasvatusympäristöllä tarkoitetaan päiväkodin rakenteellista ja toiminnallista ympäristöä. Hyvä ja toimiva, lasta palveleva varhaiskasvatusympäristö on turvallinen, lapsen leikkejä ja toimintaa ajatellen suunniteltu haasteellinen kokonaisuus, jossa lapsella on myös mahdollisuus rauhoittumiseen ja hiljentymiseen sekä aikuisen läheisyyteen. Ympäristö suunnitellaan lapsen ikätasoa vastaavaksi ja toimintaan kannustavaksi. Piha-alue, lähiympäristö ja liikuntahalli sekä niiden välineistö tarjoavat mahdollisuuden monipuolisiin leikkeihin ja aktiviteetteihin. Psyykkisellä varhaiskasvatusympäristöllä tarkoitetaan päiväkodin tunneilmapiiriä. Tunneilmapiiri on lämmin, kunnioittava, arvostava, kannustava ja rohkaiseva. Lapselle, tämän vanhemmille ja työyhteisölle välittämisen tunnetta luodaan turvallisilla ihmissuhteilla. Turvalliset ihmissuhteet tarjoavat hedelmällisen pohjan kestävälle ja toimivalle kasvatuskumppanuudelle. Lapsi saa olla oma itsensä. Aikuiset ovat lapsen saatavilla ja tukena. Aikuinen toimii lapsen mukana, havainnoi ja dokumentoi tämän toimia, rikastuttaa lapsen leikkejä ja antaa näin lapsen kehitykselle uusia haasteita. Sosiaalinen varhaiskasvatusympäristö rakentuu erilaisista lasten ja aikuisten välisistä vuorovaikutussuhteista. Lasta ohjataan suvaitsevaisuuteen kannustamalla häntä toisten kunnioittamiseen, hyväksymiseen ja tasavertaiseen kohtaamiseen. Ryhmätoiminnan avulla harjoitellaan sosiaalisia ja vuorovaikutus sekä tunnetaitoja. Lapsen mielipiteitä arvostetaan ja häntä kuunnellaan. Lapsella on mahdollisuus vaikuttaa asioihin muun muassa toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

4 4 (7) Työtavat Oppimateriaalin lainaus, palautus ohjeistus Lukujärjestys yhteisten alueiden käytöstä (päätalo) Pienryhmätoiminta Taitoni-kokoelma Yksikkökohtaisesti kehitetään erilaisia yhteistyömuotoja. Havainnointi, dokumentointi ja arvioi Esiopetussuunnitelmakeskustelut syksyllä ja keväällä, myös tarvittaessa Kasvun kansio / Taitoni-kokoelma Lapsen omat arvio Valokuvat Matemaattisten valmiuksien kartoitukset (MAVALKAT) Kielellisten valmiuksien, Sosioemotionaalisten taitojen, Työskentelytaitojen havainnointilomakkeet, tarvittaessa Kontrolloitu piirrostesti (KPT) Vanhemmat mukaan oman lapsen havainnointiin (Esu-vierailut) Esikoulusta kouluun -lomake (ESKO) kouluun lähteville Dokumentit toteutuneesta toiminnasta Boehmin peruskäsite -kartoitus, tarvittaessa Esiopetuksen tavoitteet Esiopetuksen tavoitteet perustuvat Opetushallituksessa laaditun valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2010) sekä Janakkalan kunnan esiopetussuunnitelmaan (2011). Esiopetuksen keskeiset sisältöalueet ovat kieli ja vuorovaikutus, matematiikka, etiikka ja katsomus, ympäristö ja luonnontieto, terveys, fyysinen ja motorinen kehitys sekä taide ja kulttuuri. Sisältöalueet tulevat esiopetuksessa luonnollisella tavalla esiin leikin sekä motivoivan oppimisympäristön kautta. Toiminta on leikinomaista, jossa otetaan huomioon lapselle ominainen oppimistyyli, pohjautuen Värikkäät oppilaamme kirjan toiminta-ajatuksiin (Otsot). Tavoitteena on oppia tunnistamaan oma oppimistyylinsä ja kehittää näin itseään oppijana. Lapsi oppii huolehtimaan itsestään, tehtävistään, tavaroistaan ja ottamaan vastuun ympäristöstään. Hän oppii omatoimisuuteen ja omaksuu hyvät käytöstavat, selviytymisen arkipäivän tilanteissa, vuorovaikutustaidot ja erilaisuuden hyväksymisen. Esiopetusvuonna lapsi itse luo omaa Taitoni-kokoelmaa, joka on yksilöllinen eikä samansisältöinen. Jänispolun päiväkodin Pääskyt-esiopetusryhmä jatkaa joustavan alkuopetuksen toimintatapojen kehittämistä Turengin koulun kanssa. Pääskyt tekevät myös yhteistyötä Otsojen kanssa.

5 5 (7) Lukuvuoden esiopetuksen teemat Minä ja ryhmä Lähiympäristö ja kotiseutu Kasvan koululaiseksi Teemoja käsittelemme lapsiryhmien kiinnostusten mukaan. Lisäksi hyödynnämme Janakkalan Varhaiskasvatuksen Liikuntasuunnitelmaa sekä Liikennekasvatusmateriaalia. Kulttuuriperinteen siirtämisessä hyödynnämme mm. Mauri Kunnaksen kirjoja. Lukuvuoden tapahtumat, retket ja juhlat Syksy 2014: Retket metsään ja lähiympäristöön,turvallisuusharjoitukset, Isänpäivä,Itsenäisyyspäivä, Joulujuhla, kulttuuritapahtuma. Kevät 2015: Lähiympäristöretket,turvallisuusharjoitukset, Isovanhempienpäivä,Sanomalehtiviikko, perheille toiminnallinen ilta, kouluvierailu,vappujuhla, Äitienpäivä, Kevätjuhla, kevätretki Laurinmäen torpparimuseolle, kulttuuritapahtuma. Kasvatuskumppanuus esiopetuksessa A. Kasvattajan ja lapsen välillä: Osallistaminen ja lastenkokoukset B. Kasvattajan ja vanhemman / huoltajan välillä: Uusien perheiden tutustumisilta Aloituskeskustelut Päiväkodin johtokunta Lasten vanhempien ja henkilöstön yhteistyöilta Lasten Esiopetussuunnitelman teko Toiminnallinen ilta Vanhempainilta Turengin koulussa, jolloin vanhemmat ja tuleva koululainen tutustuvat koulun tiloihin, opettajiin ja toimintaan yhdessä lastentarhanopettajien kanssa Keväällä pidetään Lapsen Esiopetussuunnitelman arviointikeskustelu, yhteistyössä vanhempien ja lasten kanssa sekä esikoulusta kouluun (ESKO) lomakkeen täyttö. Siirtopalaverit Kirjallinen viestintä tapahtuu pääasiassa päivittäin Alma-vihkon välityksellä Extranetin käyttöönotto Päivittäiset keskustelut lasta tuodessa ja kotiin hakiessa Esiopetus- vierailu C. Kasvattajien kesken: Tiimit ja palaverit ja kelto

6 6 (7) D. Muiden yhteistyötahojen kanssa: Tilanteiden mukaan esim. sosiaali- ja terveystoimi sekä sivistystoimi Koulun erityisopettajat Kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto) Turengin koulu Liikuntatoimi Kulttuuritoimi Koulun OHR Seurakunta Tulkkikeskus Kasvun ja oppimisen tuki esiopetuksessa Oppilashuolto on tärkeä osa esiopetuksen toimintakulttuuria. Oppilashuoltoa on yhteisöllistä ja yksilöllistä. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään esiopetusyhteisön ja ryhmien hyvinvointia. Yksilöllisessä oppilashuollossa palvelut ja tuki suunnitellaan yksittäisen esioppilaan tarpeiden mukaan. Tukea annetaan esiopetuksessa yleisen tuen, tehostetun tuen sekä erityisen tuen periaatteita noudattaen. Oppilashuollon toimintaperiaatteita ovat: varhainen puuttuminen, luottamuksellisuus, vanhempien ja lasten osallisuus sekä monialaisuus. Oppilashuollon monialaisuutta ja nivelvaiheen yhteistyötä Janakkalan kunnan esi- ja perusopetuksen välillä kuvataan esiopetussuunnitelmassa. Arviointi A. Toiminnan ja ryhmän arvioiminen Tiimipalaverit Työyhteisöillat syksyllä ja keväällä Infopalaverit ja talon palaverit Ryhmävasu B. Opettajan oman toiminnan arviointi Kasvatuskeskustelut oman tiimin henkilöstön kanssa Toiminnan arviointia suunnittelun pohjaksi Perheiden kanssa käytävät keskustelut Kehittämiskeskustelut esimiehen kanssa.

7 7 (7) C. Lapsen arviointi toiminnasta D. Vanhempien arviointi toiminnasta Päivittäiset tapaamiset Esiopetuskeskustelut Vanhempien Esiopetus vierailut päiväkodissa Johtokunta arvioi työsuunnitelmien toteutumista ja kehittämistä Vanhempien palautteet (kyselyt ja arvioinnit) Lapsen esiopetussuunnitelma Henkilökohtaisen opetussuunnitelman laatiminen ja arviointi Jokaiselle lapselle laaditaan esiopetussuunnitelma esiopetusvuodelle yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa. Tässä suunnitelmassa otetaan huomioon lapsen henkilökohtainen kehitystaso sekä yleiset esiopetuksen tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan lapsen ja vanhempien kanssa keskusteluissa. Tuen tarve jaetaan yleiseen tukeen ja tehostettuun tukeen, joiden tarvetta arvioidaan pedagogisella arviolla tai pedagogisella selvityksellä. erityisen tuen opetukseen on oma HOJKSlomake. Toteutuneen työsuunnitelman arviointi Keväällä 2015

2011-2012. Ulvilan kaupunki Päiväkoti PeltoWilla Kiltatie 1 28450 Vanha-Ulvila

2011-2012. Ulvilan kaupunki Päiväkoti PeltoWilla Kiltatie 1 28450 Vanha-Ulvila 2011-2012 Ulvilan kaupunki Päiväkoti PeltoWilla Kiltatie 1 28450 Vanha-Ulvila PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN ESIOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN PÄIVÄKOTI PELTOWILLASSA: Opetuksen ja kasvatuksen perustana käytetään Ulvilan

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Varhaiskasvatusympäristö 4. Toimiva kasvattajayhteisö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 Vesikansan päiväkodin toiminta ajatus: Luomme kasvatuskumppanuudessa perheiden kanssa lapselle turvallisen ja suvaitsevan ilmapiirin ympäröivän luonnon

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 0 1 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 2 Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Esiopetuksen järjestäminen 2.2 Oppimiskäsitys 2.3 Oppimisympäristö

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 1 HARVIALAN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 4 JOHDANTO 2 Käsillä oleva opetussuunnitelma koostuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista,

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI

NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 3 NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI Hilmankuja 4, Viiala Akaan päivähoidon visio Hymyilevä aikuinen hymyilevä lapsi Lapsi tarvitsee välittävän huolenpidon eli rakkautta. Ilman sitä

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot