LTY/SÄTE Säätötekniikan laboratorio Sa Säätötekniikan ja signaalinkäsittelyn työkurssi. Servokäyttö (0,9 op)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LTY/SÄTE Säätötekniikan laboratorio Sa2730600 Säätötekniikan ja signaalinkäsittelyn työkurssi. Servokäyttö (0,9 op)"

Transkriptio

1 LTY/SÄTE Säätötekniikan laboratorio Sa Säätötekniikan ja signaalinkäsittelyn työkurssi Servokäyttö (0,9 op)

2 JOHDNTO Työssä tarkastellaan kestomagnetoitua tasavirtamoottoria. oneelle viritetään PI-säätäjä kolmella eri menetelmällä ja tutkitaan eri menetelmien toimivuutta asetusarvon seurantasäädössä ja häiriönkompensoinnissa. 2 LITTEISTON UVUS Servokäyttö koostuu kuvan mukaisesti kahdesta kestomagnetoidusta tasavirtakoneesta, joista toista käytetään moottorina ja toista generaattorina eli kuormana. oneet on kytketty jäykästi toisiinsa kytkimen välityksellä. uva. Servokäytön koneikko. umpaakin tasavirtakonetta ohjataan servovahvistimella (virtasäädin), joiden tulojännitealue on -0, ,0 V. oottorina käytettävän koneen virtasäätimen vahvistus on 0,4 /V ja virtasäätösilmukan käyttäytymistä voidaan kuvata. kertaluvun siirtofunktiolla, jonka aikavakio T i on 5 tai 30 ms. Haluttu aikavakio voidaan valita toimilaitteen etupaneelista. Generaattorina käytettävällä koneella virtasäädintä voidaan kuvata pelkällä vahvistuksella 0,237 /V. Taulukko. Servokäytön tekniset tiedot. oottori, generaattori Takogeneraattori Nimellisjännite 24 V Lähtöjännite 5 mv/rpm Nimellisvirta 2 Hitausmomentti 0,6 0-6 kgm 2 Nimellisteho 30 W Nimellispyörimisnopeus 3000 rpm Enkooderi Nimellinen vääntömomentti 0,096 Nm Resoluutio 4096 pulssia/kierros Hitausmomentti 7,7 0-6 kgm 2 Hitausmomentti, kgm 2 Jännitevakio 6,27 mv/rmp Vääntömomenttivakio 0,06 Nm/ ytkin nkkuripiirin kokonaisresistanssi 3,3 Ω Hitausmomentti 33,0 0-6 kgm 2 nkkuripiirin induktanssi 3 mh

3 L L 2 3 IRJLLISUUSTYÖ 3. Nopeussäätimen vahvistuksen valinta vaihevaran avulla Johda servomoottorin kulmanopeudelle ankkurijännitteestä U ja kuorman vääntömomentista L riippuva yhtälö T s + ω () s = U () s + 2 L () s () 2 2 T T s + T s + T T s + T s + ja määritä sen perusteella systeemin mekaaninen aikavakio T. T = L /R on ankkuripiirin aikavakio. äytä apunasi kuvan 2 lohkokaavioesitystä moottorista. U R st + I sj tot ω CΦ uva 2. oottorin lohkokaavioesitys.j tot on koneikon kokonaishitausmomentti ja CΦ on koneen jännitevakio. Pyörimisnopeuden säätämiseen käytetään kuvan 3 mukaista kaskadisäätörakennetta, jossa sekä sisempi virtasäädin että ulompi nopeussäädin ovat PI-tyyppisiä. Yksinkertaista järjestelmän malli kuvan 4 mukaiseksi lohkokaaviomuunnoksilla. Liikejännitteen muutoksen vaikutus virtasäätöön voidaan olettaa merkityksettömäksi, koska T >> T. uormitusvääntömomentti L voidaan olettaa tässä tarkastelussa nollaksi. Laske virtasäädön mallin kokonaisvahvistus i. ω ref ω- säädin I,ref Virtasäädin U E R st + I CΦ sj tot ω T Tako uva 3. Pyörimisnopeuden kaskadisäätörakenne.

4 3 i ω ref ω- säädin ' i st + i Virtasäätösilmukka R CΦ st ω T Tako uva 4. Nopeussäädön yksinkertaistettu lohkokaavioesitys. i on virtasäädön mallin kokonaisvahvistus. Piirrä nopeussäädön avoimen piirin Bode-diagrammi ja määritä nopeussäätimen vahvistus R, kun vaihevaraksi halutaan 40. Nopeussäätimen aikavakioksi valitaan T = 3 T ja virtasäätösilmukan aikavakiona käytetään arvoa T i = 30 ms. äytä PI-säätimelle hieman totutusta poikkeavaa muotoa G PI () s ( st + ) R R = (2) s R 3.2 Nopeussäätimen vahvistus, kun mukana mittaussignaalin suodatus Lisää malliin ensimmäisen asteen suodatin vähentämään takosignaalin värettä. Suodattimen aikavakio on T s = 5 ms. Piirrä uudelleen järjestelmän avoimen piirin siirtofunktion Bodediagrammi ja määritä nopeussäätimen vahvistus R, kun vaihevaraksi halutaan Nopeussäätimen viritys itseisarvo-optimin avulla Selvitä, miten säätimen parametrit ( R ja T R ) viritetään itseisarvo-optimin avulla. Tällöin säädettävä prosessi täytyy kuitenkin esittää muodossa G( s) (3) = n ( st i + ) i= joten lisää kuvan 4 mekaniikkamalliin negatiivinen takaisinkytkentä kuvaamaan pyörimisnopeuteen verrannollista kitkavääntömomenttia. äytä verrannollisuuskertoimelle merkintää fric. Osoita, että nopeussäädettävälle prosessille saadaan siirtofunktio () s tod G =, (4) ( Ttods + )( Ti s + )( Ts s + ) missä tod ja

5 T i fric i 4 T T tod = (5) tod = ovat systeemin todellinen kokonaisvahvistus ja mekaaninen aikavakio, jotka määritetään kokeellisesti. (ks. kappale 4.). (Vihje: Sisällytä kokonaisvahvistus i mekaniikkamalliin samalla kun lisäät kitkatakaisinkytkennän pyörimisnopeudesta.) itä hyviä ominaisuuksia viritysmenetelmällä saavutetaan aikatasossa tarkasteltuna (esim. askelvasteessa)? Onko menetelmällä huonoja puolia? 3.4 Nopeussäätimen viritys symmetrisen optimin avulla Selvitä, miten säätimen parametrit viritetään symmetrisen optimin avulla yhtälön (3) muotoa olevalle prosessille. itä hyviä ominaisuuksia viritysmenetelmällä saavutetaan aikatasossa tarkasteltuna? Onko menetelmällä huonoja puolia?

6 5 4 LBORTORIOITTUSET ittausten aikana moduulin Servo motor kytkimen on oltava asennossa Time, jolloin virtasäätäjän aikavakio on noin 30 ms. vataan koneelta ohjelma DR300w32 ja tutustutaan valikoihin. 4. Laitteen kokonaisvahvistuksen määritys ikäli jokin säätö on päällä, kytketään se pois. ytketään päälle avoimen piirin säätö. asvatetaan servovahvistimen tulojännitettä askeleittain, kunnes moottori pyörii nopeudella rpm. un toimintapiste on löytynyt, asetetaan tulojännitteeksi kanttiaaltosignaali, jonka offset on edellä haettu toimintapisteen jännite ja amplitudi huipusta huippuun on 0, V. Valitse kanttiaaltosignaalin taajuus riittävän pieneksi, jotta muutosten jälkeen moottorin nopeus saavuttaa jatkuvuustilan arvon. ittaa pyörimisnopeuden vaste servovahvistimen tulojännitteen askelmaiselle muutokselle ja määritä prosessin todellinen kokonaisvahvistus tod ja mekaniikan todellinen aikavakio T tod. 4.2 Säätimen parametrit itseisarvo-optimin mukaan ääritetään PI-säätäjän parametrit itseisarvo-optimimenetelmällä kirjallisuustyön kohdan 3.3 ja edellisen kohdan 4. mittausten perusteella Ohjearvovasteen määrittäminen setetaan PI-säätäjän parametreiksi kohdassa 4.2 määritetyt vahvistus ja aikavakio. ytketään päälle PI-säätö. uodostetaan kanttiaaltoreferenssisignaali välille rpm jaksonajan ollessa 5 s. loita mittaus, mittausaika 5 s Häiriövasteen määrittäminen setetaan nopeusreferenssiksi 3000 rpm. ytketään kuorma päälle. setetaan kuorman servovahvistimen ohjaussignaali sellaiseksi, että moottorin virta on noin,5. ytke sitten kuormalle toimintapisteen ympärille kanttiaalto-ohje, jonka amplitudi huipusta huippuun on,0 V ja jaksonaika 5 s. ittaa käytön vaste askelmaiselle kuormitusvääntömomentin muutokselle. 4.3 Säätimen parametrit symmetrisen optimin mukaan Laske PI-säätäjän symmetrisen optimin mukaisen parametrit kirjallisuustyön kohdan 3.4 ja kohdan 4. mittaustuloksen perusteella.

7 Ohjearvo- ja häiriövaste setetaan PI-säätäjän parametreiksi kohdassa 4.3 määritetyt vahvistus ja aikavakio ja toistetaan kohtien 4.2. ja 4.2. mukaiset mittaukset. 4.4 Säätimen parametrit vaihevaran mukaan setetaan PI-säätäjän parametrit kirjallisuustyön kappaleessa 3.2 lasketun mukaisiksi ja toistetaan kohtien 4.2. ja mittaukset. 5 LOPPURPORTTI Täydennä kirjallisuustyöraportti laboratoriossa mitatuilla ja lasketuilla tuloksilla. Tee lisäksi seuraavat tarkastelut:. Vertaile kirjallisuustyön kohdassa 3. laskettuja vahvistusta i ja mekaanista aikavakiota T sekä laboratoriossa mitattuja vahvistusta tod ja aikavakiota T tod. 2. Vertaile eri menetelmillä viritettyjen säätöjen ohjearvovasteita. 3. Vertaile eri menetelmillä viritettyjen säätöjen häiriövasteita kuormitusvääntömomentin suhteen IRJLLISUUTT. Niiranen, Jouko. Sähkömoottorikäytön digitaalinen ohjaus. Otatieto. Helsinki, 999. ISBN ura Lauri, Tonteri ntti J. Sähkömiehen käsikirja 2, Sähkökoneet. WSOY. Porvoo, 986. ISBN

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi Raportti 2.12.2008 Tasavirtakone xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi SISÄLLYSLUETTELO MERKINNÄT JA LYHENTEET... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TASAVIRTAKONE... 4 2.1 Tasavirtakoneiden ominaisuuksia...

Lisätiedot

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita SUODATTIMET Suodatinteorian perusteita Suodattimen Q arvo Jyrkkyys Vaihesiirto Suodinapproksimaatiot ja niiden ominaisuudet suodattimet - suodattimet Keraamiset suotimet esonaattorit Aktiivisuodattimet

Lisätiedot

Työn tavoitteita. Yleistä. opetella johtamaan yleisestä teoriasta tai mallista mitattavissa olevia ennusteita ja testaamaan niitä kokeellisesti

Työn tavoitteita. Yleistä. opetella johtamaan yleisestä teoriasta tai mallista mitattavissa olevia ennusteita ja testaamaan niitä kokeellisesti FYSP101/K2 HEITTOLIIKE Työn tavoitteita opetella johtamaan yleisestä teoriasta tai mallista mitattavissa olevia ennusteita ja testaamaan niitä kokeellisesti oppia tekemään toistomittaukseen liittyviä laskuja

Lisätiedot

Tekninen opas nro 7. Tekninen opas nro 7. Sähkökäytön mitoitus

Tekninen opas nro 7. Tekninen opas nro 7. Sähkökäytön mitoitus Tekninen opas nro 7 Tekninen opas nro 7 Sähkökäytön mitoitus 2 Tekninen opas nro 7 - Sähkökäytön mitoitus Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Sähkökäyttö... 6 3. Mitoituksen yleiskuvaus... 7 4. Oikosulkumoottori

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Janne Ruohonen LASTUAVIEN TYÖSTÖKESKUSTEN ELEKTRONIIKKA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Virtapiirien perusteet 5op, AUT2SN / Jaakko Kaski jaakko.kaski@oamk.fi, huone: 3354

Virtapiirien perusteet 5op, AUT2SN / Jaakko Kaski jaakko.kaski@oamk.fi, huone: 3354 1 Virtapiirien perusteet 5op, AUT2SN / Jaakko Kaski jaakko.kaski@oamk.fi, huone: 3354 https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/opintojen_rakenne/opas/koulutusohjelmat/?sivu=oj _kuvaus&koodi1=t170103&kieli=fi&opas=2013-2014&lk=s2013&vuosi=13s14k

Lisätiedot

M 4MEG 1N I 3MEG 1N J 1.69MEG 1.78N L 533K 5.62N D 178K 5.62N B 562K 1.78N

M 4MEG 1N I 3MEG 1N J 1.69MEG 1.78N L 533K 5.62N D 178K 5.62N B 562K 1.78N Johdanto Harjoitustyön ohjeet Laboratoriotyössä harjoitellaan sähköisten piirien simulointia, ja simuloinnit tehdään työasemaympäristössä käyttäen kaupallista ohjelmistopakettia, joka sisältää piirikaavioeditorin

Lisätiedot

Kuva 1. Vastus (R), kondensaattori (C) ja käämi (L). Sinimuotoinen vaihtojännite

Kuva 1. Vastus (R), kondensaattori (C) ja käämi (L). Sinimuotoinen vaihtojännite TYÖ 54. VAIHE-EO JA ESONANSSI Tehtävä Välineet Taustatietoja Tehtävänä on mitata ja tutkia jännitteiden vaihe-eroa vaihtovirtapiirissä, jossa on kaksi vastusta, vastus ja käämi sekä vastus ja kondensaattori.

Lisätiedot

17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT

17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT 17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT 17.1. IEC: n mitoitus Luku 17: Moottorit ja generaattorit IEC-tunnus IEC ( International Electrotechnical Commission ) on kehittänyt kansainväliset standardisarjat sähkökoneiden

Lisätiedot

ILMA-ILMA-LÄMPÖPUMPUN AUTOMATIIKKA JA OHJAUSJÄR- JESTELMÄN SUUNNITTELU

ILMA-ILMA-LÄMPÖPUMPUN AUTOMATIIKKA JA OHJAUSJÄR- JESTELMÄN SUUNNITTELU ILMA-ILMA-LÄMPÖPUMPUN AUTOMATIIKKA JA OHJAUSJÄR- JESTELMÄN SUUNNITTELU Pasi Ahola Opinnäytetyö hyväksymispvm Automaatiotekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ SISÄLTÖ

Lisätiedot

VESA HYTÖNEN VOIMALAITOSTEN SUURITEHOISTEN NOPEUSSÄÄDETTYJEN SÄHKÖKÄYTTÖJEN INVESTOINTIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI. Diplomityö

VESA HYTÖNEN VOIMALAITOSTEN SUURITEHOISTEN NOPEUSSÄÄDETTYJEN SÄHKÖKÄYTTÖJEN INVESTOINTIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI. Diplomityö VESA HYTÖNEN VOIMALAITOSTEN SUURITEHOISTEN NOPEUSSÄÄDETTYJEN SÄHKÖKÄYTTÖJEN INVESTOINTIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Heikki Tuusa Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

J1/2011. Paineen mittaus. Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus

J1/2011. Paineen mittaus. Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus J1/011 Paineen mittaus Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus Espoo 011 Julkaisu J1/011 Paineen mittaus Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus Espoo 011 Alkusanat Paineeseen

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/2007 11671939 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/2007 11671939 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDXB Tahdistuskortti DRSB Julkaisuajankohta 0/2007 73 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

1 Kannat ja kannanvaihto

1 Kannat ja kannanvaihto 1 Kannat ja kannanvaihto 1.1 Koordinaattivektori Oletetaan, että V on K-vektoriavaruus, jolla on kanta S = (v 1, v 2,..., v n ). Avaruuden V vektori v voidaan kirjoittaa kannan vektorien lineaarikombinaationa:

Lisätiedot

11 SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT

11 SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT 11 SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT Heikki Tuusa Suomessa kulutetaan vuosittain noin 70 TWh sähköenergiaa. Teollisuuden käyttämä osuus tästä on yli puolet, josta taas yli 70% muunnetaan erilaisilla sähkömoottorikäytöillä

Lisätiedot

Alias-ilmiö eli taajuuden laskostuminen

Alias-ilmiö eli taajuuden laskostuminen Prosessiorientoituneet mallit Todellista hybridijärjestelmää ELEC-C1230 Säätötekniikka Luku 12: Näytteenottoteoreema ja jatkuvien säätimien diskreetit approksimaatiot Prosessiorientoituneet mallit katsotaan

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi 31 VAIHTOVIRTAPIIRI 311 Lineaarisen vaihtovirtapiirin impedanssi ja vaihe-ero Tarkastellaan kuvan 1 mukaista vaihtovirtapiiriä, jossa on resistanssi R, kapasitanssi C ja induktanssi L sarjassa Jännitelähde

Lisätiedot

Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi

Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta MIKES TKK Mittaustekniikka Laurén Janne Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi Diplomityö, joka

Lisätiedot

KALTEVA TASO. 1. Työn tavoitteet. 2. Teoria

KALTEVA TASO. 1. Työn tavoitteet. 2. Teoria Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Fysiikan laboratoriotyöt 1 1. Työn tavoitteet Tämän työn ensimmäisessä osassa tutkit kuulan, sylinterin ja sylinterirenkaan vierimistä pitkin kaltevaa tasoa.

Lisätiedot

Stratomaster Smart Single ASI-3

Stratomaster Smart Single ASI-3 Stratomaster Smart Single ASI-3 Ilmanopeusmittari (ASI) jossa lentoajan laskuri Käyttöohjekirja & asennusopas Tämä ohje on käännetty 2002-12 luodusta tehtaan tekemästä ohjeesta. Epäselvissä kohdissa katso

Lisätiedot

SFP-opas. Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen

SFP-opas. Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen SFP-opas Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen 3. painos Heinäkuu 2009 LVI-talotekniikkateollisuus ry 1 Sisältö Esipuhe 3 Yleinen osa Oppaan tarkoitus

Lisätiedot

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 1.1 Tilastollisen fysiikan ja termodynamiikan tutkimuskohde... 2 1.2 Mikroskooppiset ja makroskooppiset teoriat... 3 1.3 Terminen tasapaino ja lämpötila... 5 1.4 Termodynamiikan

Lisätiedot

JARI-PEKKA KOSKINEN KORKEAPAINEMAALIRUISKUN OHJAUSELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS. Diplomityö

JARI-PEKKA KOSKINEN KORKEAPAINEMAALIRUISKUN OHJAUSELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS. Diplomityö JARI-PEKKA KOSKINEN KORKEAPAINEMAALIRUISKUN OHJAUSELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Diplomityö Tarkastaja: Pekka Ruuskanen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Kävelevän robottimallin kehittäminen sekä sen datapohjainen mallitus ja säätö

Kävelevän robottimallin kehittäminen sekä sen datapohjainen mallitus ja säätö TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Olli Haavisto Kävelevän robottimallin kehittäminen sekä sen datapohjainen mallitus ja säätö Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ 25B INTERFEROMETRI 1 Johdanto 1.1 Michelsonin interferometri Kuva 1. Michelsonin interferometrin periaate. Michelsoninn interferometrin periaate on esitetty kuvassa 1. Laitteisto koostuu laserista, puoliläpäisevästää

Lisätiedot

Pentti Harju. Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö

Pentti Harju. Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö Pentti Harju Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö Sisällysluettelo 1. Säätöautomatiikka 1.1. Kiinteistöautomaation lyhyt historia 11 1.2. Instrumentoinnin kirjainkoodi 11 1.3. Säätöautomatiikka 13

Lisätiedot

Tilayhtälötekniikasta

Tilayhtälötekniikasta Tilayhtälötekniikasta Tilayhtälöesityksessä it ä useamman kertaluvun differentiaaliyhtälö esitetään ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälöryhmänä. Jokainen ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälö

Lisätiedot

Kolmipiirinen lämmönsäädin. - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE. www.ouman.fi

Kolmipiirinen lämmönsäädin. - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE. www.ouman.fi Kolmipiirinen lämmönsäädin - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE www.ouman.fi Tämä on C203 käyttäjälle tarkoitettu käyttöohje. Tässä käyttöohjeessa esitellään

Lisätiedot