APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA"

Transkriptio

1 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2013]

2 Luonnos TAUSTA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI APPORTTIOMAISUUS Ammattikorkeakoulutoiminnan varat Ammattikorkeakoulutoiminnan aineettomat hyödykkeet Ammattikorkeakoulutoiminnan aineelliset hyödykkeet Ammattikorkeakoulutoiminnan lyhytaikaiset saamiset sekä rahat ja pankkisaamiset Ammattikorkeakoulutoiminnan taseen ulkopuoliset vastuut Ammattikorkeakoulutoiminnan leasingvastuut, hankkeiden omarahoitusosuudet (projektivastuut) ja vuokrasopimusvastuut Stipendirahastot HENKILÖSTÖ TOIMEKSIANNOT JA STIPENDIRAHASTOT SOPIMUKSET APPORTTIOMAISUUDEN ARVO JA ARVOSTUS VASTIKE Omistus- ja hallintaoikeus Vahingonvaaran siirtyminen LUOVUTTAJAN VAKUUTUKSET MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS VEROTUS MUUT EHDOT ALLEKIRJOITUKSET... 8

3 Luonnos APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämän apporttiomaisuuden luovutuskirjan ( Sopimus ) ovat tehneet jäljempänä sanotulla päivämäärällä: 1) Kajaanin kaupunki (Y-tunnus: ) Osoite: Kaupungintalo, Kajaani (jäljempänä Kajaanin kaupunki tai Luovuttaja ) 2) Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy (Y-tunnus: ) Osoite: PL 52, Kajaani (jäljempänä Kamk tai Luovutuksensaaja ) Jäljempänä Luovuttaja ja Luovutuksensaaja erikseen Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 TAUSTA Kajaanin ammattikorkeakoulu järjestää ammattikorkeakoulutusta sekä aikuiskoulutusta useilla eri aloilla noin 2000 opiskelijalle. Kajaanin ammattikorkeakoulun liikevaihto on noin 14 miljoonaa euroa vuodessa ja henkilöstöä ammattikorkeakoulussa on noin 200 työntekijää ( Ammattikorkeakoulutoiminta ). Kajaanin ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä toimii tällä hetkellä Kajaanin kaupunki. Kajaanin ammattikorkeakoulu irtaantuu nykyisestä ylläpitäjästä Kajaanin kaupungista lukien ja sen toiminta siirtyy uudelle yhtiölle, Kamkille. Tällä Sopimuksella Kajaanin kaupunki siirtää apporttina Ammattikorkeakoulutoiminnan Kamkille ja saa vastineeksi Kamkin liikkeelle laskemia uusia osakkeita. Apporttina siirtyvät jäljempänä täsmennetyt Ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvät varat, vastuut, sopimukset, jäsenyydet ja velvoitteet. 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI Ammattikorkeakoulutoiminnan luovutushetki on klo (jäljempänä Luovutushetki ). 1. Kamkista tulee siirtyvien sopimuksien osapuoli kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen Luovutushetkellä. 2. Kajaanin kaupunki vastaa kaikista niistä Ammattikorkeakoulutoiminnasta aiheutuvista kustannuksista ja vastuista, joiden peruste on ajalta ennen Luovutushetkeä, lukuun ottamatta mitä on sovittu kohdassa Kamk ottaa Luovutushetkellä vastattavakseen Kajaanin kaupungin tekemistä Ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvistä tarjouksista ja

4 Luonnos Luovutushetkeen mennessä tehdyistä Ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvistä tilauksista. 4. Kaikki sellaiset työntekijöiden eläkevastuut, jotka perustuvat Luovutushetkeä edeltävään aikaan, kuuluvat Kajaanin kaupungin vastuulle. 3 APPORTTIOMAISUUS 3.1 Ammattikorkeakoulutoiminnan varat Apporttiomaisuuteen kuuluvat Ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvät varat, jotka on yksilöity kohdissa Osapuolet toteavat, että apporttina siirtyvät kaikki Ammattikorkeakoulutoiminnan käytössä olevat aineettomat ja aineelliset hyödykkeet pois lukien rakennukset [ja kiinteät rakenteet ja laitteet.] Ammattikorkeakoulutoiminnan aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet sisältävät kaikki Ammattikorkeakoulutoimintaan kuuluvat aineettomat hyödykkeet. Liitteeksi 1 otetaan luettelo aineettomista hyödykkeistä per Ammattikorkeakoulutoiminnan aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet sisältävät kaikki Ammattikorkeakoulutoimintaan kuuluvat aineelliset hyödykkeet pois lukien rakennukset [ja kiinteät rakenteet ja laitteet.] Liitteeksi 2 otetaan luettelo aineellisista hyödykkeistä per Ammattikorkeakoulutoiminnan lyhytaikaiset saamiset sekä rahat ja pankkisaamiset Apporttiomaisuutena siirtyy kaikki Ammattikorkeakoulutoimintaan kuuluvat lyhytaikaiset saamiset sekä rahat ja pankkisaamiset. Lyhytaikaisiin saamisiin kuuluu muun muassa saamisia Kajaanin kaupungilta. Liitteeksi 3 otetaan luettelo lyhytaikaisista saamisista sekä rahoista ja pankkisaamisista per Ammattikorkeakoulutoiminnan taseen ulkopuoliset vastuut Ammattikorkeakoulutoiminnan leasingvastuut, hankkeiden omarahoitusosuudet (projektivastuut) ja vuokrasopimusvastuut Ammattikorkeakoulutoiminnan leasing-, projekti- ja vuokrasopimusvastuut siirtyvät Kamkille Luovutushetkellä. Liitteeksi 4 otetaan luettelo siirtyvistä leasing- ja projekti- ja vuokrasopimusvastuista per

5 Luonnos Stipendirahastot Ammattikorkeakoulutoiminnan toimeksiantojen varat (stipendirahastot) siirtyvät Kamkille kohdan 5 mukaisesti. Liitteeksi 5 otetaan luettelo siirtyvistä toimeksiantojen varoista per HENKILÖSTÖ Ammattikorkeakoulutoimintaan kuuluu noin 200 työntekijää, josta noin 150 henkilöä on vakinaisessa työsuhteessa. Kamk ottaa Ammattikorkeakoulutoiminnan koko henkilöstön palvelukseensa entisin ehdoin eli nk. vanhoina työntekijöinä. Henkilöstön siirtymistä koskeva henkilöstönsiirtosopimus on Sopimuksen liitteenä 6. Luovutushetkeen mennessä ansaitut vuosilomien lomapalkkavelat samoin kuin näiden sivukustannukset sekä Ammattikorkeakoulutoimintaan kohdistuvat muut sellaiset työnantajamaksut ( Palkkavastuut ), jotka perustuvat Luovutushetkeä edeltävään aikaan ja ovat maksamatta Luovutushetkellä, kuuluvat Kamkin vastuulle. Lomapalkkavelan määrä, samoin kuin muut työnantajamaksut määräytyvät sovellettavien lakien ja työehtosopimusten mukaan. Ammattikorkeakoulun Palkkavastuut Kajaanin kaupungin tilinpäätöksessä per olivat ,35 euroa. Kuitenkin kaikki sellaiset työntekijöiden eläkevastuut, jotka perustuvat Luovutushetkeä edeltävään aikaan ja ovat maksamatta Luovutushetkellä, kuuluvat Kajaanin kaupungin vastuulle. 5 TOIMEKSIANNOT JA STIPENDIRAHASTOT Kajaanin kaupunki luovuttaa Kamkille Ammattikorkeakoulutoimintaan kuuluvat toimeksiannot ja stipendirahastot. Toimeksiantojen ja stipendirahastojen luovutuksesta tehdään tarvittaessa erilliset luovutussopimukset, jotka otetaan Sopimuksen liitteeksi 7. Siirron edellytyksenä on, että sitä varten saadaan tarvittaessa asianmukaiset suostumukset kolmansilta osapuolilta. Mikäli suostumuksia ei saada, jäävät ko. kohteet Kajaanin kaupungin omistukseen. 6 SOPIMUKSET Kaikki Ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvät sopimukset, jotka on tehty Kajaanin kaupungin toimesta koskien Ammattikorkeakoulutoimintaa, siirtyvät oikeuksineen ja velvoitteineen Kamkille. Mikäli jonkun sopimukseen siirtoon tarvitaan sopimuskumppanin suostumus, sitoutuu Kajaanin kaupunki myötävaikuttamaan suostumuksen saamiseen. Mikäli jokin sopimus on siirtokelvoton tai siirtoon tarvittavaa suostumusta ei saada, osapuolet sitoutuvat sopimaan korvaavasta järjestelystä esimerkiksi siten, että Kamk täyttää sopimuksen omaan lukuunsa mutta Kajaanin kaupungin nimissä.

6 Luonnos Liitteeksi 8 otetaan sopimusluettelo siirtyvistä sopimuksista. 7 APPORTTIOMAISUUDEN ARVO JA ARVOSTUS Apporttiomaisuutena luovutetaan Luovuttajan Ammattikorkeakoulutoiminta. Luovutuksensaaja jatkaa Luovuttajan aikaisemmin harjoittamaa Ammattikorkeakoulutoimintaa välittömästi entiseen tapaan aikaisemmassa laajuudessa. Luovutettavan apporttiomaisuuden arvo määräytyy Ammattikorkeakoulutoimintaan kohdistuvien siirtyvien varojen sekä siirtyvien velkojen ja varausten erotuksesta Luovutushetkellä (jäljempänä Nettoapportti ). Liitteenä 9 olevassa pro forma- taseessa on hahmoteltu siirtyvät varat, velat ja varaukset tilanteen per mukaisesti. Nettoapportin lopullinen määrä määräytyy Luovutushetkelle laadittavan tilinpäätöksen mukaan. Nettoapportti siirtyy Luovutuksensaajan kirjanpitoon käyvillä arviolla, joina voidaan pitää siirtyvien tase-erien kirjanpitoarvoa Luovutushetkellä per Siirtyvien erien arvot vahvistetaan yhden kuukauden kuluessa Kajaanin kaupungin tilinpäätöksen per vahvistamisesta erillisellä pöytäkirjalla, jonka kummatkin Osapuolet vahvistavat allekirjoituksellaan. 8 VASTIKE Ammattikorkeakoulutoiminta luovutetaan Luovutuksensaajalle apporttina siten, että Luovuttaja saa merkitä Nettoapporttia vastaan [9.750] kappaletta Luovutuksensaajan liikkeelle laskemia uusia osakkeita. Osakkeiden merkintähinta on nettoapportin määrä apporttiomaisuuden Luovutushetkellä. Osakekohtainen merkintähinta määräytyy nettoapportin arvon ja sitä vastaan annettavien osakkeiden mukaisesti. Osakkeen merkintähinta selviää Kajaanin kaupungin tilinpäätöksen per valmistuttua [ ] mennessä. Osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 9 OMISTUS- JA HALLINTAOIKEUS Omistus- ja hallintaoikeus Ammattikorkeakoulutoimintaan siirtyvät Luovutushetkellä, mistä alkaen Luovutuksensaaja tulee harjoittamaan Ammattikorkeakoulutoimintaa omaan lukuunsa. Luovutuksensaaja vapauttaa Luovuttajan kaikista vastuistaan Ammattikorkeakoulutoimintaa koskien Luovutuspäivästä lukien.

7 Luonnos VAHINGONVAARAN SIIRTYMINEN Vahingonvaara luovutuksen kohteeseen siirtyy Luovutuksensaajalle Luovutushetkellä. Luovutuksensaaja vastaa Ammattikorkeakoulutoimintaan kuuluvan omaisuuden vakuuttamisesta. 11 LUOVUTTAJAN VAKUUTUKSET Kajaanin kaupunki vakuuttaa, että a) Ammattikorkeakoulutoimintaa on harjoitettu alalla normaalein ehdoin ja että toiminnassa on noudatettu lakia ja viranomaisten määräyksiä. b) Kajaanin kaupunki on oikeutettu luovuttamaan Ammattikorkeakoulutoiminnan Kamkille ja että kenelläkään ei ole vaatimuksia tai oikeuksia, jotka rajoittavat Kajaanin kaupungin oikeutta määrätä luovutuksen kohteesta. Ammattikorkeakoulutoimintaa eivät rasita mitkään panttaukset, omistuksenpidätykset, ulosmittaukset tai vastaavat rasitteet. 12 MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS Osapuolet sitoutuvat käytettävissään olevin keinoin myötävaikuttamaan siihen, että Ammattikorkeakoulutoiminnan luovutukseen liittyvät toimenpiteet saadaan toteutettua. 13 VEROTUS Osapuolten käsityksen mukaan siltä osin kuin Luovutuksensaaja ryhtyy käyttämään sille siirtyviä tavaroita ja palveluja arvonlisäverovähennykseen oikeuttavaan liiketoimintaan, kyse on arvonlisäverolain 19a :ssä tarkoitetusta liikkeen luovutuksesta eikä kohdan 3.1. mukaisten siirtyvien varojen arvosta siten suoriteta arvonlisäveroa. Siltä osin kuin Luovutuksensaaja ryhtyy käyttämään sille siirtyviä tavaroita ja palveluita arvonlisäverovähennykseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen, arvonlisäverolain 19 a :n säännös ei kuitenkaan tule sovellettavaksi. Arvonlisäverolain 6 :n 3 momentin perusteella luovutus on tältä osin arvonlisäverollinen ja Kajaanin kaupungille luovutuksen johdosta suoritettavaksi tulevan arvonlisäveron määrästä vastaa Kamk. Kamk korvaa erillistä laskua vastaan Kajaanin kaupungille arvonlisäverolain 6 :n 3 momentin nojalla suoritettavaksi tulevan arvonlisäveron, joka muodostuu edellä kohdissa ja yksilöityjen hyödykkeiden luovutuksesta Kajaanin kaupungille suoritettavaksi tulevasta arvonlisäverosta.

8 Luonnos Kamk vakuuttaa tämän Sopimuksen allekirjoituksin, että se ryhtyy käyttämään sille siirtyviä tavaroita ja palveluita [xx] prosentin osalta arvonlisäverovähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Osapuolet vastaavat Ammattikorkeakoulutoimintaan kohdistuvista veroista ja maksuista siten, että Luovuttaja vastaa niistä Luovutushetkeen saakka ja Luovutuksensaaja tämän jälkeen. 14 MUUT EHDOT Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan kaikki tämän Sopimuksen tulkintaa ja täytäntöönpanoa koskevat erimielisyydet keskinäisin neuvotteluin. Tämän Sopimuksen tulkintaa koskevat erimielisyydet ja Sopimuksesta mahdollisesti johtuvat muut riidat, joista sopimuspuolet eivät pääse yksimielisyyteen, jätetään välimiesoikeuden ratkaistavaksi kulloinkin voimassa olevan välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Välimiesmenettely on luottamuksellinen. 15 ALLEKIRJOITUKSET Kajaanissa. kuuta 2013 Tuija Aarnio Vs. kaupunginjohtaja Kajaanin kaupunki Risto Hämäläinen Kansliapäällikkö Kajaanin kaupunki Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

9 Luonnos LIITTEET Liite 1 Aineettomat hyödykkeet Liite 2 Aineelliset hyödykkeet Liite 3 Lyhytaikaiset saamiset sekä rahat ja pankkisaamiset Liite 4 Leasing- ja projektivastuut Liite 5 Toimeksiantojen varat Liite 6 Henkilöstönsiirtosopimus Liite 7 Toimeksiantojen ja stipendirahastojen luovutussopimukset Liite 8 Siirtyvät sopimukset Liite 9 Pro forma- tase per

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1 MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1) Maskun kunta 2) Nousiaisten kunta 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maskun ja Nousiaisten kunnat haluavat purkaa Masku-Nousiaisten

Lisätiedot

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava)

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) 1 (13) Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) Satama 2 (13) TURUN SATAMALIIKELAITOKSEN LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA...4 1 Osapuolet...4

Lisätiedot

- Enonkosken kunnan osuus 3,95 %:a, - Savonlinnan kaupungin osuus 88,68 %:a ja - Sulkavan kunnan osuus 7,37 %:a.

- Enonkosken kunnan osuus 3,95 %:a, - Savonlinnan kaupungin osuus 88,68 %:a ja - Sulkavan kunnan osuus 7,37 %:a. 1 SOPIMUS SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolia ovat Savonlinnan seudun kuntayhtymän jäsenkunnat, eli 1) Enonkosken kunta, 2) Savonlinnan kaupunki ja 3)

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE 1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE Lännen Puhelin Oy ( LP ) ja Satakunnan Teletieto Oy ( STT ) ovat laatineet tämän Perusesitteen käytettäväksi esitteenä LP:n sulautuessa STT:hen. Tämä Perusesite on laadittu Suomen

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS.....1 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies...

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sammaljoen Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sastamalan kaupunki.

SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sammaljoen Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sastamalan kaupunki. 1(6) SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sammaljoen Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sastamalan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta.

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta. Y-tunnus 0580 061-3 1 KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 2.6.2004, :t 11 ja 29 osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 14.10.2004 sekä :t 14 kohta 9 ja 21 osuuskunnan kokouksessa

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 1088419-6 Nimi: Pinsiön alueen vesiosuuskunta Sisältö: Yhteisösäännöt

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä:

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: OSAKASSOPIMUS 1 Protomo XXX Oy:n osakassopimus 1 Sopijapuolet Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 sekä 1.4 Protomo

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun toiminnan luovutus 18102013 LUONNOS SITOUMUKSETTA!

Turun ammattikorkeakoulun toiminnan luovutus 18102013 LUONNOS SITOUMUKSETTA! Turun ammattikorkeakoulun toiminnan luovutus 18102013 LUONNOS SITOUMUKSETTA! Sisällys Turun ammattikorkeakoulun toiminnan luovutus... 3 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Luovutettava

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Osuuskunnan toiminimi on Illon Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka Sastamalan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että asuntoosakeyhtiön ja keskinäisen

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 19.6.2006 SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA SysOpen Digia Oyj ( SysOpen Digia ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) mukaisin

Lisätiedot