Diplomityö: Palveluiden tuotteistaminen ja henkilöresurssienhallinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Diplomityö: Palveluiden tuotteistaminen ja henkilöresurssienhallinta"

Transkriptio

1 Diplomityö: iden tuotteistaminen ja henkilöresurssien Tekijä: Laukkanen, Jussi Työn valvoja: Prof. Hämmäinen, Heikki Työn ohjaaja: DI Marmo, Saara Sijainti: Teknillinen korkeakoulu

2 Esityksen sisältö Johdanto 1. Esityksen sisältö 2. Tausta ja tavoitteet 3. Työn rakenne ja työmenetelmät Taustatyö 4. Teorian viitekehys 5. Tuotteistaminen ja massakustomointi 6. Vaikutukset henkilöresurssienan 7. Tapaustutkimus 8. Toimialan vaatimukset / ITIL ja ISO/IEC Toteutus 9. katalogin ja palvelutasosopimuksen rakentaminen 10. Pilotointi / tasosopimus käytännössä 11. Pilotoinnin havainnot 12. kuvaus 13. nmalli Johtopäätökset 14. Johtopäätökset 15. Työn tuloksien hyödyntäminen Laukkanen, Jussi 1 / 15

3 Tausta ja tavoitteet Lähtötilanne toimittajan yrityskaupoista muovautunut hierarkkinen organisaatiorakenne ja asiakaskohtaiset toimintamallit Visio Hallittu ja tehokas palvelutuotanto yhdistettynä yrityksen orgaaniseen ja yritysostoihin perustuvaan kasvuun Kehitysidea Systeemilogiikka 1. Lähtötilanne 2. Visio tuotannon kehittämiseksi havaittiin tarve henkilöresurssien ja osaamisenhallinnan työkaluille Kehitysstrategia Edellytyksenä palvelutuotannon työkalujen kehitykselle on määritettävä tarjottavat palvelut ja palveluihin perustuvat tarpeet Menneisyys 6. Toteutus 3. Kehitysidea 4. Kehitysstrategia 5. Tavoitteet Tulevaisuus Työn tavoitteet Lähde mukaillen ja suomentaen: Normann, R Reframing Business When the Map Changes the Landscape. John Wiley & Sons, LTD. p.225. Luoda palvelunmalli nykyaikaisen palvelutoimittajan liiketoiminnan tarpeisiin Laukkanen, Jussi 2 / 15

4 Työn rakenne ja työmenetelmät Teoriasta käytäntöön 1. JOHDANTO: Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Arviointi 8. JOHTOPÄÄTÖKSET: Työn tulokset ja jatkotoimenpiteet Teoriaosuus palveluliiketoiminnan kehittämisestä 2. TEORIAOSUUS: liiketoiminnan kehittäminen Arviointi 7. PALVELUNHALLINTAMALLI: kuvaus laajennettuna palvelun elinkaaren an Tapaustutkimus yrityksen lähtötilanteesta ja kehitystarpeista Tapaustutkimuksen pohjalta yrityksen toimialan vaatimukset ITIL ja ISO/IEC viitekehyksien suhteen 3. TAPAUSTUTKIMUS: Yrityksen näkökulma ja tarpeet palveluiden tuotteistamiseen Arviointi 6. PILOTOINTI: tasosopimus käytännössä Teorian mukaisen palvelunmallin rakentamisen toteuttaminen 4. TOIMIALAN VAATIMUKSET: n ITIL ja ISO/IEC viitekehyksissä Arviointi 5. TOTEUTUS: katalogin ja palvelutasosopimuksen rakentaminen tasosopimuksen pilotointi Pilotoinnin perusteella havaitut kehitystarpeet ja palvelukuvaus nmalli Laukkanen, Jussi 3 / 15

5 Teorian viitekehys n hyöty ja tuoma lisäarvo asiakkaalle Teorian viitekehys Asiakkaan tarpeiden ja palvelun arvon ymmärtäminen n määritykset ja laajuus Organisaatio ja henkilöresurssit Asiakkaalle toimitettava palvelu n tuotanto Tarpeiden mukaisen palvelurakenteen rakentaminen iden tuottamiseen tarvittavien henkilöresurssien määrittäminen Asiakastarpeen mukainen hallittu ja kustannustehokas palvelutuotanto Aika iden operatiivinen johtaminen Laatu Aika Laatu Kustannus Kustannus Lähde mukaillen ja suomentaen: Turner, J. R The Handbook of Project- Based Management, Second Edition. McGraw-Hill. p.8 Laukkanen, Jussi 4 / 15

6 Tuotteistaminen ja massakustomointi Modulaarinen palvelurakenne Kokonaispalveluiden pilkkominen pienempiin moduuleihin Kokonaispalvelu moduulit Ei tarjota asiakkaalle Yksittäisten palvelumoduulien määrittäminen Tarjotaan asiakkaalle pakettien muodostaminen yksittäisistä palvelumoduuleista Mahdollistaa palvelun toimittajien arvoverkoston ja helpottaa alihankkijoiden käyttämistä Ulkoistettu kumppanin tuotettavaksi Laukkanen, Jussi 5 / 15

7 Vaikutukset henkilöresurssienan tuotannon henkilöresurssit Tehtävien yhdistäminen tuotannon rooleihin Osaamisen määrittäminen tarpeiden mukaisesti Resurssikapasiteetin tunnistaminen Roolipohjainen tehtävien resursointi n tehtäväsisällön määrittäminen Asiantuntija (A) moduuli Tehtävän määritys Tehtävä 1.1 Vaadittu osaaminen Osaaminen A Toteuttava rooli Asiantuntija Asiantuntija (B) Tehtävä 1.2 Osaaminen B Asiantuntija Tehtävä 1.3 Osaaminen C Konsultti Tehtävä 1.4 Osaaminen D Alihankkija Konsultti (C) Alihankkija (D) Laukkanen, Jussi 6 / 15

8 Tapaustutkimus Liiketoimintamalli ja haasteet Heterogeeniset asiakasympäristöt ja eroavat palvelutarpeet Henkilöresurssien optimaalinen kohdistaminen tarpeisiin tuotanto Tavoitteena keskitetty palvelun yhdestä palvelupisteestä iden käyttäjät Service Desk Haasteena asiakkaan kanssa sovitun palvelusopimuksen sisällön ymmärtäminen yhtenäisesti palvelutuotannon sidosryhmien kesken pyyntöjen Palvelinten Lähiverkon Työasemien Kilpailun myötä kiristyneet palvelutasovaatimukset asiakkailta Tarve palvelutuotannon toteumien palvelukohtaiseen seurantaan ja kustannustehokkuuden kehittämiseen Asiakkaan kolmannet osapuolet pyyntöjen eskalointi ja Lähituki pyyntöjen eskalointi ja Tuotannon kolmannet osapuolet tukipyynnöille pyyntöjen eskalointi ja Toimialan vaatimukset palveluprosessien kehitykselle ITIL ja ISO/IEC mukaisesti Laukkanen, Jussi 7 / 15

9 Toimialan vaatimukset / ITIL ja ISO/IEC tason Julkinen palvelukatalogi Liiketoimintaprosessi 1 Liiketoimintaprosessi 2 Liiketoiminnan palvelukatalogi määrittää asiakkaille tarjottavat palvelut Liiketoiminnan palvelukatalogi tasosopimus tasoista sopimisen edellytyksenä yhtenäinen ymmärrys tarjottavan palvelun sisällöstä A B C D Sisäiset määritykset palvelutuotannon tarpeisiin Tekninen palvelukatalogi tasosopimus Tukipalvelut Laitteistot Sovellukset Tietokannat Määrittävät asiakkaan ja toimittajan välisen sopimuksen palvelutasot Lähde mukaillen ja suomentaen: ITIL V Service Design, v.3. TSO The Stationery Office. p.62 ITIL ja ISO/IEC määrittävät suosituksia palvelutasosopimuksen sisällölle (SLA, Service Level Agreement) Laukkanen, Jussi 8 / 15

10 katalogin ja palvelutasosopimuksen rakentaminen PALVELUKATALOGI SERVICE DESK PALVELUT Service Desk palvelu Call Center palvelu Käyttöoikeuksien Perusohjelmistojen tuki PALVELIN- JA KAPASITEETTIPALVELUT Palvelinten valvonta Palvelinten SQL-tietokannan valvonta SQL-tietokannan Varmistuspalvelu Palvelinkapasiteettipalvelu Levytilapalvelu Citrix valvonta ja Active Directory valvonta ja Exchange-postipalvelun valvonta ja Palvelinlaitteiden huolto TIETOVERKKOPALVELUT Tietoliikenneverkon valvonta ja Edustatason virustorjunta Palomuurilaitteiden valvonta ja VPN-laitteiden valvonta ja Tietoliikennelaitteiden huolto TYÖASEMAPALVELUT Työasemien Työasemien asennuspalvelu Tietoturvapäivitysten jakelu Työasemien elinkaaripalvelu Työasemalaitteiden huolto Kierrätyspalvelu TULOSTINPALVELUT Tulostinlaitteiden käyttöönottopalvelu Tulostinlaitteiden valvonta ja Tulostinlaitteiden huolto MOBIILIPALVELUT Mobiilitoimisto, Intellisync Mobile Suite (Wireless ) Mobiililaitteiden järjestelmä SOVELLUSPALVELUT TTMi sovelluspalvelu SAP sovelluspalvelu LISENSSIPALVELUT Haltia-palvelu ASIANTUNTIJAPALVELUT Asiakaspäällikköpalvelu Tietohallintopäällikköpalvelu katalogi Tapaustutkimusyrityksen palvelurakenteen kartoitus ja yhtenäinen määrittäminen iden määrittäminen yhdessä palvelukohtaisten asiantuntijoiden ja vastuuhenkilöiden kanssa Tavoitteena määrittää palvelurakenne kielellä jota kohteena olevat asiakkaat ymmärtävät tasosopimus Edellytyksenä palveluiden määrittämiselle ja dokumentoinnille oli kehittää yhtenäinen formaatti ITIL ja ISO/IEC mallit olivat mukana palvelutasosopimuksen kehityksessä tasosopimuksen lopullinen rooli ja vaikutukset yrityksen sopimusrakenteeseen oli vielä selvitettävänä Laukkanen, Jussi 9 / 15

11 Pilotointi / tasosopimus käytännössä Pilotointi budjetäärisellä tarjouksella Asiantuntijapalvelut Asiakaspäällikköpalvelu 7 kappaletta palveluita Palvelin- ja kapasiteettipalveluista Ydinpalvelu SQL-tietokannan Lisäpalvelu Palvelinkapasiteettipalvelu Valitut palvelut määritettiin yhtenäisti uudella palvelutasosopimus-formaatilla Ydinpalvelu Palvelinten Lisäpalvelu Varmistuspalvelu Budjetäärinen tarjous mahdollisti palvelutasosopimuksen pilotoinnin ilman kokonaista sopimusrakennetta Mahdollistava palvelu SQL-tietokannan valvonta Mahdollistava palvelu Palvelinten valvonta Lisäpalvelu Levytilapalvelu Modulaarista palvelurakennetta tukeva palvelutasosopimus määritti palvelukohtaisesti palvelun sisällön, palvelutasot ja hinnoittelun sekä palvelun sovitut kohteet Tukipalvelu Service Desk -palvelu Laukkanen, Jussi 10 / 15

12 Pilotoinnin havainnot kuvaus ja palvelutasosopimus eri asiakirjoissa Pilotoinnin havaintojen perusteella yleiset palvelun määritykset ja asiakaskohtaiset valinnat siirrettiin eri asiakirjoihin Sovitut palvelutasot ja hinnoittelu päätettiin käsitellä erillisessä asiakaskohtaisessa palvelutasosopimuksessa SOPIMUSASIAKIRJAT SOPIMUSASIAKIRJAT PALVELUTASOSOPIMUS PALVELUTASOSOPIMUS PALVELUTASOSOPIMUS PALVELUTASOSOPIMUS PALVELUTASOSOPIMUS PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS Laukkanen, Jussi 11 / 15

13 kuvaus PALVELUKUVAUS kuvaus kuvaus on yleinen kaikille asiakkaille kuvaus esittelee vaihtoehdot palveluun kohdistettavista palvelutasoista kuvausten version määritettävä kuvauksille nimetyt vastuuhenkilöt ja yhtenäinen prosessi SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1.1 Yleistä palvelusta Liitokset muihin palveluihin.. 2 PALVELUN SISÄLTÖ 2.1 < Vakio-osa 1 >. 2.2 < Vakio-osa 2 >. 2.3 < Vakio-osa 3 >. 2.4 < Lisäoptio 4 > n rajaukset Tehtäväerittely PALVELUTASOT 3.1 ajat. 3.2 Kiireellisyysluokat. 3.3 luokat. 3.4 Käytettävyystasot Käyttörajat. 3.6 Mittarit ja raportointikäytännöt 3.7 Poikkeukset palvelutasoihin Laukkanen, Jussi 12 / 15

14 nmalli PALVELUPORTFOLION HALLINTA Myytävät palvelut / katalogi ASIAKASNÄKYMÄ nmalli A B C katalogin voimassaolevat palvelukuvaukset myynnin käytössä KYSYNNÄN HALLINTA Yrityksen strategia Asiakkaiden tarpeet PALVELUIDEN KEHITYS kuvauksia ja sisäisiä määrityksiä kehitetään ja päivitetään hallitulla prosessilla Markkinakehitys Teknologiakehitys Kilpailijoiden liikkeet Osaamisen kehittyminen Palaute tuotannon edustajilta Uudet ja päivitetyt palvelut D Tuotettavien palveluiden sisäiset määritysdokumentit A (sisäiset) B (sisäiset) C (sisäiset) Lopetetut palvelut X PALVELUTUOTANTO rakennetta päivitetään valitun palvelustrategian mukaisesti tuotanto tuottaa palveluita palveluiden sisäisten määritysten mukaisesti Aika Laatu Kustannus Laukkanen, Jussi 13 / 15

15 Johtopäätökset Työn tulokset nmalli, portfolion ja palvelukatalogin, palveluiden luokittelu ja liitokset palvelutuotantoon kuvaus, Yleinen formaatti kaikille palvelukatalogin palveluille. Erillisessä palvelutasosopimuksessa määritetään sovitut valinnat ja hinnat Havainnot rakenteen uudistamiseen vaaditaan päätökseen sitoutuminen yrityksen johdolta yhdistettynä konkreettiseen esimerkkitapaukseen muutostarpeesta kuvausten rakenteen tulee olla riittävän yksinkertainen jotta samaa formaattia voidaan käyttää yhtenäisesti koko palvelurakenteen määrittämiseen useiden henkilöiden avulla Jatkotutkimukset Modulaarisen palvelurakenteen kustannusten, hinnoittelun ja kannattavuuden Tuotepäällikön roolin ja vastuiden tarkentaminen palvelutuotannon hallinnassa ja kehittämisessä Asiakastarpeiden muutoksien vaikutukset toimittajan palvelustrategiaan Laukkanen, Jussi 14 / 15

16 Työn tuloksien hyödyntäminen Enfo ulkoistaa asiakkaan tiloissa tehtävää lähituki- ja laitehuoltopalveluaan Relacomille Enfo Oyj, lehdistötiedote Asiakkaan tiloissa tarjottavan lähitukipalvelun ulkoistaminen liittyy Enfon uuteen modulaariseen palvelurakenteeseen ja uuteen toimintatapaan. - Meidän ratkaisumme tähän on modulaarinen palvelurakenne, tietotekniikan työkalupakki, josta asiakkaalle rakennetaan hänen tarpeidensa mukainen kokonaisuus valmiiksi mietityistä ja keskenään yhteensopivista palveluosioista, Enfon Tietotekniikkapalveluista vastaava johtaja Osmo Wilska kertoo. iden käyttäjät Service Desk tuotanto Palvelinten valvonta Palvelinten Tietoverkon VPN-laitteiden Työasemien Työasemien elinkaari Otava-Kuvalehdet ulkoistaa Service Deskin ja työasemapalvelut Enfolle Enfo Oyj, lehdistötiedote 6.5. pyyntöjen Varmistuspalvelu Levytilapalvelu Palomuurilaitteiden Edustatason virustorjunta Työasemien asennuspalvelu Tietoturvapäivitysten jakelu - Olemme ylpeitä siitä, että uusi modulaarinen tuote- ja palvelurakenteemme kiinnosti heitä, Enfon Tietotekniikkapalveluista vastaava johtaja Osmo Wilska iloitsee. pyyntöjen eskalointi ja pyyntöjen eskalointi ja pyyntöjen eskalointi ja Destia keskittyy ydinliiketoimintaansa ja ulkoistaa koko ICTpalveluprosessinsa Enfolle Asiakkaan kolmannet osapuolet Lähituki Tuotannon kolmannet osapuolet tukipyynnöille Enfo Oyj, lehdistötiedote Nyt syntynyt sopimus on Enfolle kaikilla mittareilla mitattuna erittäin merkittävä ja se tuo vankan kasvusysäyksen Enfon Suomen liiketoiminnoille, kommentoi Enfon toimitusjohtaja Arto Herranen. Laukkanen, Jussi 15 / 15

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

PALVELUPROSESSIT NÄKYVÄKSI: PROSESSIKUVAUKSET PALVELUJEN TUOTTEISTAMISEN TUKENA SERVICE INNOVATION BOOT CAMP 14.3.2013

PALVELUPROSESSIT NÄKYVÄKSI: PROSESSIKUVAUKSET PALVELUJEN TUOTTEISTAMISEN TUKENA SERVICE INNOVATION BOOT CAMP 14.3.2013 PALVELUPROSESSIT NÄKYVÄKSI: PROSESSIKUVAUKSET PALVELUJEN TUOTTEISTAMISEN TUKENA SERVICE INNOVATION BOOT CAMP 14.3.2013 TYÖPAJAN KULKU Alustus Johdanto työpajan menetelmään Työpajaosuus Tulosten läpikäynti

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Valtion konesalija. kapasiteettipalvelustrategia 15/2014. ICT-toiminta

Valtion konesalija. kapasiteettipalvelustrategia 15/2014. ICT-toiminta Valtion konesalija kapasiteettipalvelustrategia 15/2014 ICT-toiminta Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelustrategia Valtiovarainministeriön julkaisuja 15/2014 IICT-toiminta 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK strategia

HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK strategia HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK strategia 2010 2015 Sisältö 1 Perusteet... 4 2 Toimintaympäristö ja siinä ennakoidut muutokset... 6 3 Missio, visio ja arvot... 8 3.1 Missio...8 3.2 Visio

Lisätiedot

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 9 Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Minna Tuominen-Thuesen KPMG Sitran selvityksiä 9 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Yleistä 4 2. Nykytila 5 2.1. Kokemuksia

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 13/2011

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 11 Pasi-Heikki Rannisto, Tapio Pento ja Matti Vedenkannas (toim.) JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11 Julkisten

Lisätiedot

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt.

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. TULOSTUSYMPÄRISTÖN HALLINTAPALVELUT you can Canonin tarjoamat palvelut varmistavat tulostusympäristösi hallinnan ja mahdollistavat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Hannu Virkanen Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen,

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot