Tietotekniikkapalveluiden saatavuudenhallinnan kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietotekniikkapalveluiden saatavuudenhallinnan kehittäminen"

Transkriptio

1 Tietotekniikkapalveluiden saatavuudenhallinnan kehittäminen Diplomityöseminaari Tekijä: Jussi Repo Valvoja: Prof. Raimo Kantola Ohjaaja: DI Jari Alasuvanto, Noval Networks

2 Esityksen sisältö Työn tausta Tavoitteet Työn keskeiset käsitteet ja määritelmät ITIL Availability Management Havaitut SLA-sopimusten kehittämiskohteet Havaitut saatavuuden mittaamisen kehittämiskohteet Tulokset Johtopäätökset

3 Työn tausta Yritysten hyödyntämien ICT-palveluiden keskeisin tehtävä on toimia liiketoiminnan tukena Rooli nykyisin erittäin merkittävä Tehokkaasti hyödynnetyllä ICT-palveluvalikoimalla mahdollisuus saavuttaa mm. runsaasti kustannussäästöjä Tietotekniikkapalveluiden saatavuus loppukäyttäjille on siten myös merkittävä kustannuskysymys Korkealuokkainen saatavuus edellyttää asianmukaista saatavuudenhallintaa, mm.: Palvelusopimusten muodostaminen ja ylläpito palveluntarjoajien kanssa Saatavuuden jatkuva-aikainen mittaaminen, valvonta ja raportointi Saatavuuden edelleen kehittäminen Ongelmia esiintyy hyvin usein eri saatavuudenhallinnan osa-alueilla Puutteellisesti määritellyt sopimukset Puutteelliset mittausmäärittelyt, puutteellinen valvonta Puutteellinen ylläpito ja kehittäminen

4 Tavoitteet Työssä käsitellään saatavuudenhallintaan liittyviä kehittämiskohteita ja puutteita kahdessa eri osakokonaisuudessa Sopimukselliset puutteet (SLA-sopimukset) Saatavuuden mittausta koskevat puutteet (tekninen mittaaminen) Sopimuksellisten puutteiden osalta tavoitteena oli tuoda esiin hyviksi todettuja, osin ITIL-viitekehykseen pohjautuvia näkemyksiä, kehitysehdotuksia sekä menetelmiä puutteiden parantamiseksi Tutkimuskohteena asiakasyritysten SLA-sopimukset Tulokset pohjautuvat asiakaskonsultointityön kautta toteutettuihin sopimusauditointeihin Saatavuuden teknisen valvonnan osalta tavoitteena oli esitellä pääpiirteissään ohjelmistotyökalu kattavan saatavuudenhallinnan tarpeisiin Business Application Monitor (Noval Networks)

5 Keskeiset käsitteet ja määritelmät Saatavuus (=käytettävyys) kuvaa palvelun tai järjestelmän tavoitettavuutta ja sen kykyä tarjota käyttäjilleen siltä odotettavat toiminnallisuudet. Palvelu on saatavilla, jos tämä ehto täyttyy. Suorituskyky myös oleellista huomioida. Saatavuus ilmaistaan mitatessa usein prosentuaalisena lukuarvona määritellyn tarkasteluajanjakson sisällä Saatavuudenhallinta on yksi keskeinen prosessi ITIL:n määrittelemässä palvelunhallinnan viitekehyksessä tarjoaja on asiakkaalle jotakin IT-palvelua ja sen ylläpitoa tuottava taho Asiakas ostaa IT-palvelut palveluntarjoajaltaan Loppukäyttäjä on asiakasorganisaation työntekijä, joka hyödyntää tuotettuja IT-palveluita SLA-sopimus on palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen palvelutasosopimus, jossa määritellään osapuolten vastuut ja velvoitteet palvelun laadukkaan tuottamisen kannalta laatumääre on jokin SLA-sopimukseen kirjattu palvelun laadukasta toimintaa tai tuottamista kuvaava, mitattavissa oleva suure

6 suunnittelu ITIL Availability Management ITIL = IT Infrastructure Library. Kyseessä käytännössä suuri kokoelma liike-elämässä hyviksi todettuja käytäntöjä, menetelmiä ja malleja IT-palveluiden laadukkaassa hallinnassa. Näitä voivat hyödyntää niin palveluiden tarjoajat kuin niitä ostavatkin. Keskeinen idea on palveluiden elinkaariajattelu, jonka eri vaiheissa hyödynnetään eri palvelunhallinnan prosesseja jatkuva parantaminen siirtymä strategia jatkuva parantaminen jatkuva parantaminen

7 ITIL Availability Management Liiketoimintapalvelu a Liiketoimintapalvelu b Liiketoimintapalvelu c Liiketoiminta -prosessi Liiketoiminta -prosessi Liiketoiminta -prosessi Yrityksen liiketoiminta Palvelutasosopimukset Palvelu A B C D IT-palvelut IT strategia siirtymä ylläpito tietohallintojärjestelmä suunnittelu Palveluportfolio Prosessit Palvelutason hallinta Palveluluettelon hallinta Palvelut Palveluluettelo jatkuva parantaminen Tukiryhmät Toimittajien hallinta Tietoturvan hallinta Saatavuuden hallinta Jatkuvuuden hallinta Kapsiteetin hallinta Arkkitehtuurit Mittausmenetelmät Toimittajat, alihankkijat

8 Arviointi: SLA-sopimusten kehittämiskohteet SLA-sopimuksissa ja niihin liittyvissä käytännöissä havaittiin mm. seuraavia keskeisiä puutteita: Sopimus unohdetaan allekirjoituksen jälkeen laatumääreet kirjattu liian epämääräisesti tai puutteellisesti Laatumääreiden toteumaa ei seurata tai mitata riittävästi tai oikein Laatumääreet eivät ole yksiselitteisesti mitattavissa/tulkittavissa Laatumääreiden mittaustuloksia ei hyödynnetä oikein Puutteellisesti määritellyt vastuurajapinnat Asiakkaan liiketoiminnan puutteellinen huomioiminen Loppukäyttäjän puutteellinen huomioiminen Sopimus ei elä palvelussa tapahtuneiden muutosten jälkeen Sopimusrikkeistä syntyvät sanktiot eivät ole linjassa aiheutuneiden liiketoimintamenetysten kanssa

9 Arviointi: IT-palvelun saatavuuden mittaamisen kehittämiskohteet IT-palveluiden saatavuutta mitataan edelleen useissa tapauksissa suoraviivaisen laitteistotason päälläolovalvonnan kautta: Kutakin palveluinfrastruktuuriin sisältyvää komponenttia (verkon aktiivilaiteet, palvelimet yms.) valvotaan säännöllisin valvontakyselyin ICMP, SNMP, Syslog Tuloksena komponenttikohtaista informaatiota näkemys koko palvelun saatavuudesta ja toiminnasta puutteellinen suorituskykyä ei myöskään tyypillisesti huomioida Tämä kuitenkin merkittävä tekijä etenkin aikakriittisissä palveluissa/sovelluksissa (mm. VoIP) toimivuus päästä päähän jätetään tyypillisesti myös vähäiselle huomiolle tai täysin huomiotta

10 Arviointi: IT-palvelun saatavuuden mittaamisen kehittämiskohteet Onnistunut valvontakysely Epäonnistunut valvontakysely IT-palvelun esimerkkitopologia

11 Tulokset: saatavuudenhallinnan kehittäminen SLA-sopimuksissa Sopimuksiin kirjataan ostetun palvelun kannalta sellaisia laatumääreitä, jotka ovat yrityksen liiketoiminnan kannalta kriittisimpiä Laatumääreet kirjataan aina siinä muodossa, että niitä voidaan tulkita vain yhdellä tavalla Jokaista laatumäärettä tulee voida yksiselitteisesti mitata ja sen tulokset raportoida Kaikki laatumääreet tulee ulottaa (saatavuus)valvonnan piiriin Laatumääreisiin tulee sisällyttää myös IT-palvelun suorituskykyyn vaikuttavat tekijät Loppukäyttäjät tulee huomioida laadun poikkeamatilanteita varten, osapuolten vastuut määriteltävä aina tarkoin Palveluiden saatavuudenvalvonnan pyrittävä tuottamaan komponenttikohtaisen tarkastelun lisäksi myös kokonaisvaltaisempaa informaatiota

12 Tulokset: saatavuudenhallinnan kehittäminen mittausteknisesti Työkaluna Business Application Monitor Tarkasteltavasta IT-palvelusta (esim. Exchange Sähköposti) muodostetaan hierarkkinen kokonaisuus, jossa huomioidaan kaikki ko. palvelun toimintaan ja suorituskykyyn sisältyvät komponentit, mm.: Aktiivilaitteiden tilatiedot (tl-liittymien päälläolo, kuormitus, pakettihävikki, virheily) SNMP Palvelinlaitteiden tilatiedot (verkkoliittymän päälläolo, kuormitus, virheily, pakettihävikki, palvelimen prosessit) SNMP päästä päähän siirtotien laatumääreet (siirtoyhteyden viive, pakettihävikki, virheily) Liikenteen aktiivi-/passiivimittaus Jokainen komponentti painoarvotetaan kokonaisuuteen ja toisiinsa nähden riippuen siitä, kuinka kriittinen se on palvelun saatavuuden kannalta Kriittinen palvelinyksikkö suurella painoarvolla Yksittäisen sivukonttorin tl-liittymä pienellä painoarvolla

13 Tulokset: saatavuudenhallinnan kehittäminen mittausteknisesti

14 Tulokset: saatavuudenhallinnan kehittäminen mittausteknisesti Generoidun sovellusliikenteen pohjalta mitataan yhteysvälien viipeet, pakettihävikit ja viipeen vaihtelut määritellyllä liikennetyypillä. Näiden arvoilla suora vaikutus palvelun saatavuuteen.

15 Tulokset: saatavuudenhallinnan kehittäminen mittausteknisesti Poikkeama kuvaajassa indikoi aina ongelmatilanteesta valvottavassa IT-palvelussa. Ongelman aiheuttaja on suoraviivaisesti haettavissa lokitiedoista.

16 Johtopäätökset ITIL-tietoisuus suomalaisissa asiakasyrityksissä ei ole kovin korkealla tasolla Halu panostaa laatuun on kuitenkin olemassa Yritykset voivat saada hankkimistaan IT-palveluista suurempia (kustannuksellisia) hyötyjä, mikäli saatavuudenhallintaan panostettaisiin enemmän Saatavuudesta sopiminen ja sitä kautta velvoittaminen Saatavuuden asianmukainen mittaaminen ja raportointi Reagointi poikkeamiin ja toimenpiteet poikkeaman mukaisesti Saatavuuden jatkuva-aikainen kehittäminen Sopimuksiin tehtävät parannukset Saatavuuden teknisen valvonnan ulottaminen loppukäyttäjään saakka tuo palvelun laadun ja suorituskyvyn tarkkailuun merkittävästi lisää syvyyttä saatavuuden raportointi yhtenä lukuna tai yhtenä kuvaajana pätevä työkalu osoittamaan yritysjohdolle faktatietoa palvelun toiminnasta

17 KIITOS!

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 10.12.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 4 4 Suositukset...

Lisätiedot

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit Antti Seppälä 11.3.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro Gradu -tutkielma Tiivistelmä Palvelutuki on sekä kilpailuetu että välttämättömyys

Lisätiedot

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Tietoliikenneyhteydet 1 (36) Liittymismallit KanTa-palveluihin LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KunTo Tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tietoturvan huomioon ottaminen tietojärjestelmähankinnassa

Tietoturvan huomioon ottaminen tietojärjestelmähankinnassa Tässä Relator Oy:n tuottamassa White Paper -julkaisussa käsitellään sovellusten hankkimista sekä sovelluskehitystä tietoturvan näkökulmasta. White Paperin ovat kirjoittanut Relator Oy:n konsultit Kimmo

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt.

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. TULOSTUSYMPÄRISTÖN HALLINTAPALVELUT you can Canonin tarjoamat palvelut varmistavat tulostusympäristösi hallinnan ja mahdollistavat

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 13. tammikuuta 2010

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO Diplomityö Tarkastajat: professori Olavi Uusitalo ja lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka opetussektorilla parempaa palvelutasoa innovatiivisilla toimintatavoilla

Tieto- ja viestintätekniikka opetussektorilla parempaa palvelutasoa innovatiivisilla toimintatavoilla Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Virpi Britschgi, Raine Hautala, Risto Öörni & Pekka Leviäkangas Tieto- ja viestintätekniikka

Lisätiedot

Keskeneräisen potilaan kustannukset

Keskeneräisen potilaan kustannukset Keskeneräisen potilaan kustannukset Antti Peltokorpi Jaakko Kujala Paul Lillrank Keskeneräisen potilaan kustannukset Menetelmä kunnille terveyspalveluiden tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen KESKENERÄISEN

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Joulukuu 2013 Johdanto Yritysten toiminta nojaa nykyään hyvin toimiviin ja turvallisiin tietojärjestelmiin. Kuitenkin neljä viidestä tietoturvatarkastuskohteesta

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot