IT-palvelupisteen palvelutason mittaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IT-palvelupisteen palvelutason mittaaminen"

Transkriptio

1 IT-palvelupisteen palvelutason mittaaminen Diplomityöseminaari, Kaisa Vuorensola Ohjaaja: KTM Minna Metsänvuori Valvoja: Dos. Kalevi Kilkki

2 Esityksen sisältö Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuskysymys ja -menetelmät Aiheen yleiskuvaus IT palvelupisteiden mittaamisen ongelmakohtia Mittausviitekehys Johtopäätökset Yhteenveto

3 Tutkimuksen lähtökohta Työnantajani Digia mm. suunnittelee IT-palveluorganisaatioita Eräs asiakaskohteemme on uusi palvelukeskus, johon suunnittelimme palveluprosessit Tähän asiakaskohteeseen liittyen tarjoutui mahdollisuus tutkia palveluprosessien mittaamista Tutkimuksessa on tarkoitus korostaa elinkaarensa alkuvaiheessa olevien palveluorganisaatioiden palvelunlaadun mittaamista mahdollisimman yksinkertaisin keinoin Tarkoituksena oli kehittää mittausviitekehys, jota voisi hyödyntää muissakin vastaavissa asiakaskohteissa, joissa kyseessä on aloittava palveluorganisaatio Työn toinen painopiste on tutustua ITIL-ohjeiston (Information Technology Infrastructure Library) versioon 3, joka ohjeistaa ITpalveluorganisaatioiden prosesseja ja mittaamista elinkaarimallin avulla

4 Tutkimuskysymys ja -menetelmät Tutkimuskysymykset: Miten IT-palvelupisteiden palvelun laadun mittaamista on ohjeistettu ITIL v3 ohjeistossa sekä muualla tutkimuskirjallisuudessa? Millä tavoin elinkaarensa alkuvaiheessa olevien palveluorganisaatioiden palvelun laatua voidaan mitata yksinkertaisimmin? Tutkimusmenetelmä Kirjallisuusanalyysi Tapausesimerkki, jonka mittaussuunnitelmia vertailtiin mittausviitekehykseen

5 Aiheen yleiskuvaus IT-palvelupiste Kaikki tapahtumat kulkevat palvelupisteen kautta Luo tiketin tapahtumista Tiedottaa etenemisestä Pyrkii nopeaan ratkaisuun tai eskaloi asian eteenpäin Palvelupyynnöt Itsepalveluportaalit Puhelu Sähköposti Loppukäyttäjät Palvelupiste Keskitetty palvelunhallintajärjestelmä tapahtuma- ja ongelmatiketit konfiguraatiotietokanta palvelukatalogi TAPAHTUMA TAPAHTUMA TAPAHTUMA Tapahtumanhallinta Ongelmien hallinta Palvelupyyntöjen hallinta jne.

6 Palveluorganisaation rakenne ja eskalointiprosessi Palvelupiste Tapahtumien hallinta Ongelmien hallinta

7 Keskitetty palvelunhallintajärjestelmä Tukipyynnöt Itsepalveluportaali Sähköposti Puhelu Tukipyyntö palvelupisteelle Tallenna tiketti tehtävä tehtävä Tiketöinti, Konfiguraatiotietokanta & Tietämyskanta

8 Keskitetty palvelunhallintajärjestelmä Yksinkertaistettu esimerkki järjestelmän relaatiotietomallista Tapahtuma Prioriteetti Asiakas Palvelusopimus Konfiguroitava rakenneosa Palvelu Mittaus

9 Palvelun mittaaminen Mittauksia Tapahtumien kokonaismäärä Tietyssä tilassa olevien tapahtumien määrä Tällä hetkellä käsittelyä odottavien tapahtumien määrä Korkean prioriteetin tapahtumien määrä Palvelutasosopimuksen mukaisesti ratkaistujen määrä Tapahtuman ratkaisun keskimääräinen kustannus 1. tasolla ratkaistujen määrä Tapahtumien kokonaismäärä suhteessa vuorokaudenaikaan Eskaloitujen tapahtumien määrä Vasteaikaperusteisesti

10 Palvelutasonhallinta Toimii palvelua toimittavan organisaation ja asiakkaan välissä Organisaatio Palvelusopimus Palvelutaso Palvelutaso Palvelutaso P A L V E L U P A L V E L U Palvelutasosopimus Palvelutasosopimus Palvelutasosopimus P A L V E L U K P I K P I K P I Mittaus Mittaus Mittaus (Lähteenmäki A. Haastattelu 2009)

11 IT palvelupisteiden mittaamisen ongelmakohtia Mittaamisen ja raportoinnin tutkiminen sekä palvelutasonhallinnan kehittäminen nousivat suurimmiksi toiveiksi itsmf Finlandin tekemässä kyselyssä (www.itsmf.fi) Ongelmia: Mittauksille ei anneta koostettua ohjeistusta ITIL ohjeistossa vaan tieto on hyvin hajallaan Mittauksia on liian paljon tai liian vähän Alussa vaikea kohdistaa mittauksia ongelmakohtiin Mittaukset eivät mittaa koettua laatua Isokaan määrä mittareita ei suoraan paljasta ongelmien lähdettä Mittaaminen on kallista Mittaristo ei kata kuin osan palvelusta

12 Mittausviitekehys Tarkoituksena löytää yksinkertainen joukko mittauksia, joita seuraamalla palvelun laadun vaihtelut paljastuvat Viitekehys perustuu integroidun palvelunhallintaohjelmiston käyttöön, jonka avulla laatupoikkeamien syy analysoidaan Tärkein löydös viitekehyksessä on vasteaikaperusteisen mittaamisen kattavuus palvelun laadun mittarina

13 Mittausviitekehys Tapahtuman tilasiirtymien väliaika Toistuvien tapahtumien määrä aikajaksolla Eskaloitujen tapahtumien lukumäärä Palvelutasopoikkeamien yhteismäärä aikajaksolla Kohtaamiskyselyiden tyytyväisyys arvosanan keskiarvo Asiakkaan palveluhallinnon antama arvosana Työhyvinvointikyselyiden arvosanan keskiarvo Yleisen kustannusarvion paikkansapitävyys Tason 1, 2 tai 3 keskimääräisen henkilön tuntikustannukset Tapahtuman selvityksen keskimääräinen kustannus Mittausten ja informaation keräämiseen käytettyjen henkilötuntien ja investointien määrä Uusien henkilöiden määrä aikajaksolla Lähteneiden henkilöiden määrä aikajaksolla

14 Mittausviitekehys, osa 2 Tapahtuma-tikettiin liittyvät mittarit Tapahtuman tilasiirtymien väliaika Toistuvien tapahtumien määrä aikajaksolla Eskaloitujen tapahtumien lukumäärä Palvelutasopoikkeamien yhteismäärä aikajaksolla

15 Mittausviitekehys, osa 3 Asiakasyytyväisyys ja työhyvinvointikyselyt Kohtaamiskyselyiden tyytyväisyys arvosanan keskiarvo Asiakkaan palveluhallinnon antama arvosana Työhyvinvointikyselyiden arvosanan keskiarvo Uusien henkilöiden määrä aikajaksolla Lähteneiden henkilöiden määrä aikajaksolla

16 Mittausviitekehys, osa 4 Kustannusarvioon liittyvät mittarit Yleisen kustannusarvion paikkansapitävyys Tason 1, 2 tai 3 keskimääräisen henkilön tuntikustannukset Tapahtuman selvityksen keskimääräinen kustannus Mittausten ja informaation keräämiseen käytettyjen henkilötuntien ja investointien määrä

17 Johtopäätökset Tärkein havainto oli vasteaikaperusteinen palvelun laadun mittaaminen Vaikka palvelun laatua mitattaisiin muillakin keinoin, näkyisivät muutokset joka tapauksessa vastaperusteisessa mittauksessa Syy vasteajan trendin muutoksiin on kuitenkin haettava keskitetyn palvelunhallintaohjelmiston avulla Konfiguroitava rakenneosa Tapahtuma Asiakas Palvelusopimus Palvelu Prioriteetti Mittaus

18 Johtopäätökset, jatkuu Mittausviitekehyksen mittarit on valittu mittaamaan objektiivista ja subjektiivista palvelun laatua Objektiiviset mittaukset vasteaikaperusteiset kustannusmittaukset Subjektiiviset mittaukset tyytyväisyysmittaukset sekä asiakkaalle, että työntekijöille

19 Yhteenveto Diplomityön tarkoituksena oli kehittää yksinkertainen ja kattava mittaristo käynnistyville palveluorganisaatioille Jatkotutkimuskohteet Käytännön tutkimus viitekehyksen käytöstä alkuvaiheen palveluorganisaatiossa Suosituksia Milloin siirrytään yksilöllisempiin mittauksiin Minkälaista ohjeistusta palveluorganisaatioiden palvelun laadun mittaamiseen kaivataan

20 Kysymyksiä?

21 Kiitos!

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit Antti Seppälä 11.3.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro Gradu -tutkielma Tiivistelmä Palvelutuki on sekä kilpailuetu että välttämättömyys

Lisätiedot

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 10.12.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 4 4 Suositukset...

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN i ARTTU KALLI PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Prof. Hannu Kärkkäinen on hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 9.12.2009 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen

Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen 1 Metropolia ammattikorkeakoulu Liiketalouden yksikkö Pertti Vilpas Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen Osa 1 Sisältö: 1. Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteita.2 2. Määrällisen tutkimusprosessin vaiheet..3

Lisätiedot

7. Tutkimuksen teko. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina

7. Tutkimuksen teko. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina 7. 7.1. Johdanto Tämä luku perustuu kirjaan C. Wohlin et al., Experimentation in Software Engineering, An Introduction, Kluwer Academic Publishers, 2000. ISBN 0-7923-8682-5. Tähän asti olemme käsitelleet

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

DIGITAALISET ASIAKKUUDET

DIGITAALISET ASIAKKUUDET ASML WHITE PAPER 11-2012 DIGITAALISET ASIAKKUUDET Mittaamalla menestykseen Digitaalisuus on tuonut mittaamisen entistä enemmän asiakkuuden hallinnan keskiöön. Systemaattiseen mittaamiseen perustuvan asiakasymmärryksen

Lisätiedot

EPÄSUORAN KYSYNTÄTIEDON HYÖDYNTÄMINEN VERKKOKAUPAN TUOTEVALIKOIMA- JA HINNOITTELUPÄÄTÖKSISSÄ

EPÄSUORAN KYSYNTÄTIEDON HYÖDYNTÄMINEN VERKKOKAUPAN TUOTEVALIKOIMA- JA HINNOITTELUPÄÄTÖKSISSÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta TUDI / Toimitusketjun johtaminen Diplomityö Antti Räsänen EPÄSUORAN KYSYNTÄTIEDON HYÖDYNTÄMINEN VERKKOKAUPAN TUOTEVALIKOIMA- JA HINNOITTELUPÄÄTÖKSISSÄ

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 1000 Tampere University of Technology. Publication 1000 Mika Aho Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tekniikan tohtorin arvon saavuttamiseksi

Lisätiedot

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN 19.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 LAADULLINEN VAI MÄÄRÄLLINEN?... 2 2 TUTKIMUSPROSESSI... 3 2.1 Suunnittelu... 3 2.2 Toteutus... 5 3 EI-KOKEELLINEN TUTKIMUSASETELMA...

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Keskusteluaiheita Discussion papers

Keskusteluaiheita Discussion papers TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B FIN-00120 Helsinki Finland ETLAELINKEINOELÄMÄN Tel. +358-9-609 900 Telefax +358-9-601 753 http://www.etla.fi Keskusteluaiheita

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille Miikael Gatenland Iina Kivilahti Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalous Tekijä tai tekijät Miikael Gatenland, Iina Kivilahti

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Neea Salo 25.4.2014 2 Tiivistelmä Tänä päivänä organisaatiot

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja ketterien menetelmien yhdistäminen prosessimallien näkökulmasta

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja ketterien menetelmien yhdistäminen prosessimallien näkökulmasta Aalto-yliopisto Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja ketterien menetelmien yhdistäminen prosessimallien näkökulmasta Kandidaatintyö

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot