TyEL-vuosi-ilmoitusopas. Vuonna 2013 tai aikaisemmin maksetut palkat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TyEL-vuosi-ilmoitusopas. Vuonna 2013 tai aikaisemmin maksetut palkat"

Transkriptio

1 TyEL-vuosi-ilmoitusopas Vuonna 2013 tai aikaisemmin maksetut palkat

2 2 Veritas Eläkevakuutus tarvitsee eläkkeiden ja vakuutusmaksujen laskentaa varten työnantajalta vuosittain työntekijöiden työsuhde- ja palkkatiedot. Työnantajan ilmoittamien tietojen perusteella laskemme edellisen vuoden lopullisen TyEL-maksun. Tästä oppaasta löytyy ohjeita vuosi-ilmoituksen tekemiseen. Lisätietoja saat myös Yrityspalveluistamme, puh tai Jos et vielä ole ottanut käyttöösi maksutonta VerNet-verkkopalveluamme, voit tehdä sen täyttämällä verkkopalvelusopimuksen osoitteessa Sisällysluettelo 1. Miten vuosi-ilmoitus tehdään? Mitä tietoja vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan? Työntekijän henkilötiedot Työntekijän palkka Vakuutus on siirtynyt toisesta yhtiöstä Palkkatietojen ilmoitustapa on muuttunut Osa palkasta on ilmoitettu tilapäisenä työnantajana Alkaneet ja päättyneet työsuhteet Työnantajan tiedot Vakuutuksen päättäminen Viivästyneet ja laiminlyödyt ilmoitukset Ketkä vakuutetaan TyEL:n mukaan? Palkkailmoitus vakuuttamisvelvolllisuuden alkaessa tai päättyessä Työntekijä täyttää 18 vuotta Työntekijä täyttää 68 vuotta Palkattomien poissaolojen ilmoittaminen Eläkkeelle jääneen henkilön palkan ilmoittaminen Siirrot osastojen tai eläkeryhmien välillä Vuosi-ilmoituksen liitteet Palvelurahailmoitus Luottamustoimipalkkiot Luottamustoimen haltija ei ole työsuhteessa maksajaan Kotitalous työnantajana Yksityisen lastenhoidon tuki Mikä palkka vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan? Esimerkkejä: Mitä kuuluu TyEL-palkkaan?... 8

3 3 1. Miten vuosi-ilmoitus tehdään? Vuosi-ilmoituksen voi tehdä VerNet-verkkopalvelumme kautta osoitteessa sähköisenä TYVI-ilmoituksena, operaattorina joko ItellaTYVI (www.tyvi.fi) tai Personec linkki (www.aditro.fi) palkka.fi-palvelun kautta esitäytetyllä vuosi-ilmoituslomakkeella, jos et vielä käytä sähköistä ilmoitustapaa. TyEL-vuosi-ilmoitus tulee tehdä viimeistään Suoritamme ilmoittamiesi tietojen perusteella vuosilaskennan helmi huhtikuussa. Tämän jälkeen toimitamme yrityksellesi vuosilaskelman sekä työntekijäkohtaisen erittelyn. Koska vuosilaskelma sisältää luottamuksellisia henkilö- ja palkkatietoja, lähetämme sen kirjekuoressa, jossa on merkintä Luottamuksellinen. Jotta luottamuksellisia tietoja käsittelisivät vain siihen oikeutetut henkilöt, suosittelemme kertaamaan luottamuksellisen postin käsittelyrutiinit aika ajoin. Jos käytät lomaketta tai VerNet-verkkopalveluamme vuosiilmoituksen tekoon, kannattaa ensimmäiseksi tarkistaa rekisteriimme jo ilmoitetut työsuhde- ja palkkatiedot. Täydennä tietoja tarvittaessa. Jos yrityksesi kanssa on sovittu osasto- tai eläkeryhmä-jaosta, työntekijätiedot on ryhmitelty valmiiksi. On tärkeää, että saamme vuosi-ilmoituksenne ajallaan. Tarvitsemme tietoja lopullisen vakuutusmaksun laskemisen lisäksi myös yrityksenne työntekijöiden työeläkeotteita varten. 2. Mitä tietoja vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan? 2.1 Työntekijän henkilötiedot Ilmoita työntekijän nimi järjestyksessä sukunimi ja viralliset etunimet. Henkilötunnus ilmoitetaan aina. Jos henkilötunnusta ei ole, ilmoita työntekijän syntymäaika ja sukupuoli (M = mies, N = nainen). 2.2 Työntekijän palkka Vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan työntekijälle vuoden 2013 aikana maksetut palkat. Palkka ilmoitetaan yhtenä summana. Ennakkoveroa tai työntekijän oman työeläkemaksun osuutta ei vähennetä palkkasummasta. Eläkkeen perusteena oleva palkka on yleensä sama kuin henkilön veron ennakonpidätyksen alainen palkka. Esitteen lopussa on yksityiskohtainen luettelo vuosi-ilmoituksella ilmoitettavista palkkioista ja lisistä, ks. sivu 8. Ilmoita vuosi-ilmoituksella myös määräaikaisille työntekijöille maksettu palkka. Ilmoitukset voi toki tehdä jo vuoden kuluessa, mutta viimeistään tilapäisten työntekijöiden palkkatiedot tulee kirjata vuosi-ilmoitukseen. Jos aikaisemmin ilmoitetuissa palkkatiedoissa on virheitä, voit korjata ne nyt tehtävällä vuosi-ilmoituksella. Jos sitä vastoin on kokonaan ilmoittamatta vuotta 2013 vanhempien vuosien palkkatietoja, ilmoitus on tehtävä aivan kuin kyseessä olisi uusi työsuhde. Eli ilmoita silloin työsuhteen alkamis- ja mahdollinen päättymispäivä sekä palkka vuosittain. 2.3 Vakuutus on siirtynyt toisesta yhtiöstä Jos TyEL-vakuutus on siirtynyt Veritas Eläkevakuutukseen vuoden 2013 aikana, vuosi-ilmoituksella ei ilmoiteta koko vuoden palkkaa vaan vain se osa, joka on maksettu työntekijälle vakuutuksen astuttua voimaan yhtiössämme. Jos työntekijä on ollut palveluksessanne vakuutuksen siirtyessä, näkyy lomakkeella ja VerNet-verkkopalvelussamme hänen kohdallaan sekä vakuuttamisen alkuperäinen alkamispäivä että vakuutuksen siirtymispäivä Veritakseen. Tarkista, että tiedot pitävät paikkansa. Jos rekisteritiedoista puuttuu vakuutuksen siirtyessä palveluksessanne olleita henkilöitä, lisää heidän tietonsa vuosi-ilmoitukselle. Ilmoita työsuhteen alkamispäiväksi vakuutuksen siirtymispäivä Veritakseen (1.1., 1.4., 1.7., tai 1.10.) ja palkaksi vakuutuksen siirtymisestä vuoden loppuun saakka maksettu palkka. Kannattaa myös tarkistaa edellisestä eläkeyhtiöstä, että he ovat rekisteröineet työntekijän vakuutuksen siirtymiseen saakka. Jos työntekijän työsuhde on alkanut vasta vakuutuksen siirryttyä, ilmoita sekä työsuhteen alkamispäivä että palkka vuonna Palkkatietojen ilmoitustapa on muuttunut Jos palkkatietojen ilmoitustapa on muuttunut kuukausi-ilmoituksesta vuosi-ilmoitukseksi vakuutuksen siirtyessä toisesta vakuutusyhtiöstä Veritakseen, täydennä rekisteristä puuttuvien työntekijöiden tiedot vuosi-ilmoitukseen. Vakuutuksen siirtyessä jatkuvina olleiden työsuhteiden alkamispäiväksi ilmoitetaan päivä, jolloin vakuutus on siirtynyt Veritakseen (mahdolliset siirtopäivät 1.1., 1.4., 1.7. ja 1.10.). Henkilön palkaksi ilmoitetaan se palkan osa, joka on maksettu TyEL-vakuutuksen astuttua voimaan Veritaksessa.

4 4 2.5 Osa palkasta on ilmoitettu tilapäisenä työnantajana Jos työntekijöiden palkkoja on jo vuoden 2013 aikana ilmoitettu ns. tilapäisenä työnantajana, niitä ei ilmoiteta uudelleen vuosi-ilmoituksessa. Tällainen tilanne on voinut syntyä, esimerkiksi jos vakuutussopimus Veritaksen kanssa on solmittu kesken vuotta. Tilapäinen työnantaja palkkaa työntekijöitä vain silloin tällöin ja maksaa työntekijöilleen puolen vuoden aikana palkkaa yhteensä alle euroa (rajamäärä vuonna 2013). Työnantaja ei voi samanaikaisesti olla sekä sopimustyönantaja (ottanut TyEL-vakuutuksen) että tilapäinen työnantaja. 2.6 Alkaneet ja päättyneet työsuhteet Vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan sekä vuoden 2013 aikana alkaneet että päättyneet työsuhteet. Työsuhteen alkamispäivä on päivä, jolloin työntekijä tuli TyEL:n alaisuuteen tai josta lähtien työntekijä on kuulunut tähän vakuutukseen. Työsuhteen päättymispäiväksi merkitään työsuhteen viimeinen voimassaolopäivä tai viimeinen päivä, jolloin työntekijä kuuluu TyEL:n alaisuuteen, esim. työntekijän täyttäessä 68 vuotta. Ilmoita päättyneistä työsuhteista myös päättymisvuoden palkka. Vuosi-ilmoituksen tekemisestä työntekijän täyttäessä 18 tai 68 vuotta eli vakuuttamisvelvollisuuden alkaessa tai päättyessä katso myös sivu Työnantajan tiedot Pyydämme ilmoittamaan yrityksen nimi- ja osoitetietojen sekä yhtiömuodon tai omistajatietojen muutoksista meille mahdollisimman pian. Jos työnantajan yritys- tai yhteisötunnus (Y-tunnus) puuttuu tiedoistamme, lisää se vuosi-ilmoitukselle. 2.8 Vakuutuksen päättäminen Vakuutuksen päättämisestä ilmoitetaan aina kirjallisesti. Päättymisilmoituksen voi tehdä VerNet-verkkopalvelussamme, lomakettamme käyttäen tai vapaamuotoisella kirjeellä. Ilmoita samalla myös vakuutuksen päättymisen syy, työsuhteiden päättymispäivät sekä päättymisvuoden aikana maksetut palkat. Vakuutusta ei tarvitse päättää, jos palvelukseenne on lähiaikoina tulossa uusia TyEL:n alaisia työntekijöitä. 2.9 Viivästyneet tai laiminlyödyt ilmoitukset Jos vuosi-ilmoitus tehdään myöhässä tai jätetään kokonaan tekemättä, on seurauksena maksun korotus (TyEL 163 ). Vuosi-ilmoitus tulee tehdä tammikuun loppuun mennessä. 3. Ketkä vakuutetaan TyEL:n mukaan? Kaikki yksityisen sektorin työntekijät voi vakuuttaa Veritaksessa työsuhteiden kestosta ja alasta riippumatta. Merimieslaissa tarkoitettu työskentely vakuutetaan kuitenkin merimieseläkelain mukaan. TyEL:n mukaan vakuutetaan työsuhteessa olevat henkilöt. TyEL:ssa työsuhde määritellään samalla tavoin kuin työsopimuslaissa, jonka mukaan työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajan hyväksi tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Jos vakuuttamisen edellytykset täyttyvät, palkka on vakuutettava riippumatta siitä, pidätetäänkö siitä veroa.

5 5 Työnantajan on vakuutettava työntekijät, jotka ovat vuotiaita ja joiden palkka yltää vähintään 55,59 euroon kalenterikuukaudessa (rajamäärä vuonna 2013). Myös eläkkeellä olevat työntekijät vakuutetaan, jos he täyttävät yllä mainitut ikä- ja palkkavaatimukset. Myös työntekijän työeläkemaksu on tällöin pidätettävä työntekijän palkasta. Vakuutusmaksuprosentit ja muut sosiaalivakuutusmaksut löytyvät verkkosivuiltamme Työntekijän kansalaisuus ei vaikuta TyEL-vakuuttamiseen eikä eläkkeen kertymiseen. Jos suomalainen työnantaja ottaa palvelukseensa ulkomaalaisia työntekijöitä Suomessa, heidät vakuutetaan samoin kuin suomalaiset työntekijät. Jos ulkomaalainen työnantaja palkkaa työntekijöitä Suomessa, työntekijät on vakuutettava Suomessa TyEL:n mukaan. TyEL:iin ilmoitetaan myös työntekijät, joilla on oppisopimus. Muuhun työpaikkakoulutukseen kuin oppisopimuskoulutukseen osallistuva henkilö vakuutetaan, jos hän on työsuhteessa työnantajaan. Työelämävalmennuksessa olevaa työntekijää ei vakuuteta. 4. Palkkailmoitus vakuuttamisvelvollisuuden alkaessa tai päättyessä Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja jatkuu 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun. 4.1 Työntekijä täyttää 18 vuotta Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta. Jos työntekijä on työsuhteessa 18-vuotispäiväänsä seuraavan kuukauden alkaessa, työsuhteen alkamispäiväksi ilmoitetaan 18 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden ensimmäinen päivä. Palkaksi ilmoitetaan samasta päivästä lähtien maksettu palkka riippumatta siitä, milloin se on ansaittu (palkkakausi). Esimerkiksi jos työntekijä on täyttänyt 18 vuotta , ja hänelle on maksettu palkkaa sekä että , vain maksettu palkka ilmoitetaan. Täyttää 18 v. Palkka ei ilmoiteta Palkka ilmoitetaan ja vakuutetaan Myös työntekijän omaa työeläkemaksua aletaan pidättää palkasta edellä mainitusta ajankohdasta lähtien. 4.2 Työntekijä täyttää 68 vuotta Vakuuttamisvelvollisuus päättyy sen kalenterikuukauden viimeisenä päivänä, jonka aikana työntekijä täyttää 68 vuotta. Jos työntekijän työskentely päättyy sen kuukauden aikana, jolloin hän täyttää 68 vuotta, työsuhteen päättymispäiväksi ilmoitetaan 68 vuoden iän täyttämiskuukauden viimeinen päivä. Palkaksi ilmoitetaan kyseiseen päivään mennessä maksettu palkka. Jos työntekijälle kuitenkin on työsuhteen päättyessä maksettu ns. lopputili hänen jo täytettyään 68 vuotta, myös se ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella. Jos työsuhde jatkuu sen kuukauden jälkeen, jolloin työntekijä on täyttänyt 68 vuotta, ilmoitetaan työtuhteen päättymispäiväksi 68 vuoden iän täyttämiskuukauden viimeinen päivä, ts. päivä jolloin vakuuttamisvelvollisuus päättyy. Vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan myös tähän samaan päivään mennessä maksettu palkka. Vakuuttamisvelvollisuuden päättymisen jälkeen maksettua palkkaa ei ilmoiteta. Jos työskentely alkaa 68-vuotispäivää seuraavan kuukauden aikana tai myöhemmin, maksettua palkkaa eikä työsuhteen alkamis- ja päättymispäiviä ei tarvitse ilmoittaa meille. Myöskään työntekijän eläkemaksua ei tällöin pidätetä. Lisätietoa palkan huomioimisesta vakuuttamisvelvollisuuden alkaessa tai päättyessä saat tarvittaessa Yrityspalveluistamme, puh Palkattomien poissaolojen ilmoittaminen Jos työntekijä on palkattomalla vapaalla, esimerkiksi lomautettuna, opintovapaalla tai äitiysvapaalla, ilmoitetaan tämä vuosiilmoituksella eri tavoin riippuen siitä, sijoittuuko poissaolo kokonaisuudessaan vuoteen 2013 vai ei. Jos kyseessä on lyhyt, vuoden 2013 aikana alkanut ja päättynyt palkaton poissaolo, vuoden 2013 kokonaispalkan ilmoitus riittää. Jos taas palkaton poissaolo on alkanut vuonna 2013, mutta ei vielä päättynyt, ilmoitetaan työsuhteen päättymispäiväksi työntekijän viimeisen työssäolopäivän vuonna Ilmoita myös hänelle vuonna 2013 maksettu palkka. Kun työntekijä myöhemmin palaa töihin palkattomalta vapaalta, ilmoita meille hänen ensimmäinen työskentelypäivänsä vapaan jälkeen. Palkattoman poissaolon kestoa ei tarvitse ilmoittaa. Huomaa, että jos työntekijälle maksetaan palkkaa palkattoman poissaolon aikana (esim. lomapalkkaa) on kyseinen palkka vakuutettava. Palkka ilmoitetaan sen vuoden vuosi-ilmoituksella, jolloin palkka on maksettu. Jos vuoden aikana ei ole maksettu muuta palkkaa, palkattoman poissaolon aikana maksettu palkka ilmoitetaan aivan kuin työntekijä olisi ollut työssä maksukuukauden ajan. Työsuhteen alkamispäiväksi ilmoitetaan palkanmaksukuukauden ensimmäinen päivä ja päättymispäiväksi kuukauden viimeinen päivä.

6 6 6. Eläkkeelle jääneen henkilön palkan ilmoittaminen Pyydämme tarkistamaan eläkkeelle jääneille työntekijöille vuonna 2013 maksetun palkan määrän. Jos työsuhde on päättynyt eläkkeeseen vuonna 2013 (vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen), työsuhteen päättymispäiväksi on merkitty ns. eläketapahtumapäivä ja palkaksi eläköitymisen yhteydessä meille ilmoitettu palkka. Jos työntekijälle on ilmoitetun palkkasumman lisäksi maksettu vastiketta (esim. bonusta) vuoden 2013 aikana, pyydämme korjaamaan summan vuosi-ilmoituksella. Jos ilmoitat palkan esitäytetyllä lomakkeella, ilmoita summa sekä mistä vastikkeesta on kyse lisätiedoille varatussa kohdassa VerNet-verkkopalvelussamme, korjaa summa ja ilmoita, mistä vastikkeesta on kyse (ja ketä se koskee) viestillä. Jos työntekijä aloittaa yrityksessänne uudessa työsuhteessa jäätyään jo eläkkeelle, ilmoita uuden työsuhteen alkamis- ja mahdollinen päättymispäivä sekä maksettu palkka. Vuosi-ilmoituksen tekemisestä työntekijän täyttäessä 68 vuotta, ks. sivu Siirrot osastojen tai eläkeryhmien välillä Työnantaja ja Veritas Eläkevakuutus voivat sopia, että TyELvakuutuksen työsuhteet jaotellaan vakuutuksessa osastoittain. Jaon avulla työnantaja voi esimerkiksi seurata vuosilaskelmasta eri henkilöstöryhmien TyEL-kustannusten kehitystä. Työsuhteet voidaan vakuutuksessa jakaa myös eläkeryhmittäin, jos vakuutukseen on liitetty parannettuja eläke-etuja. Jos työntekijä on siirtynyt vuoden 2013 aikana osastosta tai eläkeryhmästä toiseen, ilmoita vuosi-ilmoituksella hänen palkkansa erikseen jokaiseen osastoon tai eläkeryhmään kuulumisen ajalta. 8. Vuosi-ilmoituksen liitteet 8.1 Palvelurahailmoitus Palvelurahat ovat eläkkeeseen oikeuttavia ansioita ja niillä saattaa olla merkittävä vaikutus työntekijän eläketurvaan. Jos et tiedä työntekijän palvelurahojen määrää, työntekijä voi myös itse ilmoittaa palvelurahojensa määrän tähän tarkoitetulla lomakkeella. Ota yhteyttä meihin, niin toimitamme sinulle kyseisen lomakkeen. Työntekijän tulee ilmoittaa lomakkeella vuonna 2013 saamansa palkan luontoisetuineen sekä palvelurahat samansuuruisina kuin hän ilmoittaa ne verottajalle. Lomake on palautettava tammikuun loppuun mennessä Veritas Eläkevakuutukseen joko työnantajan kautta tai suoraan osoitteeseen Veritas Eläkevakuutus, PL 133, TURKU. 9. Luottamustoimipalkkiot Luottamustoimipalkkiot ilmoitetaan vain, jos luottamustoimen haltija on työsuhteessa palkkioiden maksajaan. Tällöin luottamustoimesta saadut palkkiot lisätään muuhun palkkaan (eikä niitä siis vakuuteta erikseen). Myös päätoimista hallituksen puheenjohtajaa voidaan pitää työsuhteessa olevana; erityisesti mikäli hän on siirtynyt tehtävään suoraan toimitusjohtajan työstä. 9.1 Luottamustoimen haltija ei ole työsuhteessa maksajaan Luottamustoimessa olevat henkilöt, jotka eivät ole työsuhteessa palkkion maksajaan, ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella vain, jos heille on otettu erillinen TyEL-vakuutus. Muussa tapauksessa luottamustoimipalkkioita ei ilmoiteta. Yrityksesi voi halutessaan järjestää TyEL:n mukaisen eläketurvan myös niille vuotiaille luottamustoimeen valituille henkilöille, jotka eivät ole työsuhteessa yritykseesi. Tällöin heille on otettava erillinen TyEL-vakuutus. Edellytyksenä on, että vakuutukseen kuuluvan henkilön luottamustoimipalkkiot ovat vähintään 55,59 euroa kuukaudessa. Vakuutukseen kuuluvista luottamushenkilöistä maksetaan myös TyEL-vakuutusmaksua tavalliseen tapaan. Myös työntekijän eläkevakuutusmaksu pidätetään luottamustoimen haltijalle maksetusta palkkiosta samojen sääntöjen mukaan kuin työsuhteessa olevilta työntekijöiltä. Vakuutusmaksu määräytyy kullekin ajankohdalle vahvistetun TyEL-vakuutusmaksuprosentin mukaan. Vakuutuksen voi ottaa täyttämällä sähköisen vakuutushakemuksen osoitteessa tai paperilomakkeella. Vakuutusta ottaessa on otettava kantaa siihen, mistä ajankohdasta alkaen luottamustoimen haltijalle maksetut palkkiot lasketaan eläkkeeseen oikeuttaviksi ansioiksi eli mistä alkaen ne on vakuutetaan. Palkkiot voidaan vakuuttaa takautuvastikin, mutta enintään vakuutuksen ottamisvuotta edeltävän kalenterivuoden aikana maksetut palkkiot. 10. Kotitalous työnantajana TyEL:n mukaiset vakuuttamisvelvollisuuden säännöt koskevat myös kotitalouksia, jotka palkkaavat lastenhoitajia, siivousapulaisia tai muita työntekijöitä. Jos työnantajana toimiva kotitalous on ottanut TyEL-vakuutuksen ja valinnut vuosi-ilmoitustavan, vuosi-ilmoitus on tehtävä samaan tapaan kuin muidenkin työnantajien Yksityisen lastenhoidon tuki Palkatun lastenhoitajan osalta sekä se palkka, jonka perhe itse maksaa hoitajalle, että Kelan suoraan hoitajalle maksama tuki ilmoitetaan palkkana vuosi-ilmoituksella. Vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan siis näiden yhteissumma.

7 7 Jos hoitajalle maksettavan palkan on sovittu osittain koostuvan yksityisen hoidon tuesta ja osittain kunnallisesta hoitolisästä, myös kunnallinen hoitolisä on eläkkeen perusteena olevaa ansiota ja se ilmoitetaan hoitajan palkkaan kuuluvaksi, myös vaikka kunta maksaisi tuen suoraan hoitajalle. Hoitajan palkannut perhe vastaa työeläkevakuutusmaksun maksamisesta sekä perheen itsensä maksaman palkan että Kelan tuen osalta. Perhe myös pidättää työntekijän eläkemaksun hoitajan saamasta kokonaistulosta, johon lasketaan myös mahdollisen tuen perusteella määräytyvä osa. Kela tai kunta ei pidätä työntekijän eläkemaksua maksamastaan tuesta. Jos hoitajan palkka koostuu yksinomaan Kelan maksamasta tuesta (sekä mahdollisesta kunnallisesta hoitolisästä), perhe ei voi pidättää työntekijän eläkemaksua, vaan maksaa itse sekä työnantajan että työntekijän eläkevakuutusmaksun. 11. Mikä palkka vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan? Pääsäännön mukaan eläkkeen perusteena olevaksi ansioksi lasketaan ja TyEL:n mukaan vakuutetaan työsuhteessa suoritetusta työstä korvauksena maksettu tai maksettavaksi sovittu palkka tai muu vastike. Suorituksen nimike ei yksinään ole ratkaiseva, vaan suorituksen kuuluminen eläkkeen perusteena oleviin ansioihin ratkaistaan suorituksen todellisen luonteen mukaisesti. Seuraavalle sivulle olemme koonneet esimerkkejä työntekijälle maksettavista suorituksista sekä niiden ilmoittamisesta vuosi-ilmoituksella. Meiltä saat henkilökohtaista ja ammattitaitoista palvelua työeläkevakuutuksiin liittyvissä asioissa! Yrityspalvelut, puh ,

8 8 12. Esimerkkejä: Mitä kuuluu TyEL-palkkaan? Pitääkö työntekijän eläkemaksu pidättää ja ansio ilmoittaa vuosi-ilmoituksella? Esinelahja, verovapaa. Henkilökuntaetu, kun kyse ei ole työstä saadusta vastikkeesta. Henkilöstörahastoon maksetut suoritukset. Irtisanomisajan palkka lakisääteiseltä ajalta. Ky:n äänettömälle yhtiömiehelle maksettu palkka. Lahjarahat ja -kortit. Laittomasta irtisanomisesta saatu korvaus. Lisäpäiväraha, sairauskassan maksama. Lisät ja korotukset (esim. ylityölisä, sunnuntaityölisä, vapaavuorokorvaus, varallaolokorvaus). Lomaraha, lomaltapaluuraha, vuosilomakorvaus ja -palkka. Lomautuksen aikaisesta irtisanomisesta maksettu korvaus. Luontoisedusta kokonaisuudessaan muodostuva ansio (työntekijän maksu voidaan periä vuoden kuluessa seuraavien palkanmaksujen yhteydessä). Luontoisedut (asuntoetu, ravintoetu, autoetu, puhelinetu yms.). Luottamushenkilölle tai työsuojeluvaltuutetulle maksetut korvaukset. Luottamustoimen kokouspalkkio, jos ei työsuhteessa palkkion maksajaan. Luottamustoimen kokouspalkkio, jos työsuhteessa palkkion maksajaan. Odotusajan palkka. Oppisopimus- tai koulutussopimusajalta maksettu palkka. Osingonjako ja voitto-osuus. Palvelu- ja lahjarahat, yleisöltä saadut Peruspalkka (aika- ja suoritepalkka sekä ylityökorvaukset). Provisio, jos työsuhteessa. Päivärahat ja korvaukset, verovapaat. Päivärahat, veronalaiset. Rojalti (korvaus teoksen tekijälle). Sairausajan palkka. Sijaismaksajan maksama palkka (konkurssipesä,palkkaturvaviranomainen tai muu maksaja). Tantieemi tai bonus, jos työsuhteessa. Vakuutuspalkka ulkomaan työstä. 11/2013/328s Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Puhelin Faksi Y-tunnus PL 133 (Olavintie 2), Turku VER2013V01S

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

Sisältö. Etera asiantuntija apunasi... 4

Sisältö. Etera asiantuntija apunasi... 4 Eteran TyEL-opas työnantajille 2011 Sisältö Etera asiantuntija apunasi... 4 Hyödyt Eteran asiakkuudesta... 4 Keskittäminen Eteraan kannattaa... 4 Työeläke turvaa... 4 Anna palautetta... 4 Yhteystiedot...

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta. Lomaketta voi myös käyttää

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme tätä päivää ja tästä eteenpäin. Panostamme henkilökohtaiseepalveluun, jotta saisit aina vähän enemmän kuin osasit odottaa. 2 TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta 1 Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2009 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet

KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet Sisällysluettelo 1 Palvelussuhderekisteri ja ilmoitusliikenne... 2 1.1 Työnantajan ilmoitusvelvollisuus... 2 1.2 Ilmoitusliikenteen aikataulu... 2

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta 1 Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2008 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2010 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet

OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet OHJE 2 (17) Sisällysluettelo 1 Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenne... 3 1.1 Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen... 3 1.2

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Ilmoitusliikenteen ohjeet

Ilmoitusliikenteen ohjeet Ilmoitusliikenteen ohjeet Sisällysluettelo 1 Palvelussuhderekisteri ja ilmoitusliikenne... 2 1.1 Työnantajan ilmoitusvelvollisuus... 2 1.2 Ilmoitusliikenteen aikataulu... 2 1.3 Ilmoitusvälineet... 3 1.4

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana Hyödy Eteran asiakkuudesta Ajantasaiset maksut ja alennukset Osaava palvelu ja joustava asiointi Kätevät laskurit työnantajan ajan apuna Vaivattomat verkkopalvelut.

Lisätiedot

TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa

TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Ajantasaisimmat työeläkemaksut Vaivattomat sähköiset työkalut Asiantuntijat käytettävissäsi Liiketoimintaasi

Lisätiedot

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 HYVÄ TIETÄÄ YEL-VAKUUTUKSESTA... 6 VERKKOPALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI... 8 KENEN PITÄÄ OTTAA YEL-VAKUUTUS?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle

Lisätiedot

Kotitalous. työnanta

Kotitalous. työnanta Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana uudesta ran asiakk Hyödy Ete maksut ja jantasaiset Aja se t lennukse ale ava sta ja joust lvelu ja saava palv Osa ointi sio asi jan taja työnanta ritt

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Eläkeilmoitukset TYEL. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (20)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Eläkeilmoitukset TYEL. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (20) SONET Eläkeilmoitukset TYEL 2014 CGI 1 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖELÄKEVAKUUTUS... 3 1.1 Eläkelakitiedot... 3 1.1.1 Vakuutustiedot... 5 1.2 Palkansaajan tiedot... 5 1.3 Ansioerittely... 7 2 TYEL-ILMOITUKSET...

Lisätiedot

Vakuutuksen tekeminen... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

Vakuutuksen tekeminen... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2014 SISÄLLYS Hyvä asiakkaamme... 5 Hyvä tietää YEL-vakuutuksesta... 6 Verkkopalvelu helpottaa työtäsi... 8 Kenen pitää ottaa YEL-vakuutus?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2015 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle MITEN ELÄKEVAKUUTUS JÄRJESTETÄÄN? MITÄ SE MAKSAA? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 16.12.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 16.12.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 16.12.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJE VUONNA 2006 Versio 2. päivitetty pp.10.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 4 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 5 Pakollinen

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 4 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 4 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 4 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA 9.12.2004 TYÖSUHTEISIIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET KONKURSSISSA 1 YLEISTÄ Työnantajan konkurssissa pesänhoitajan on ensi tilassa hoidettava työsuhteisiin liittyvät

Lisätiedot

Palkka voidaan maksaa pankkiin, jos siitä on työntekijän kanssa sovittu. Muussa tapauksessa palkka on maksettava käteisenä.

Palkka voidaan maksaa pankkiin, jos siitä on työntekijän kanssa sovittu. Muussa tapauksessa palkka on maksettava käteisenä. Palkanmaksu Työntekijälle maksettavan palkan vähimmäismäärä ilmenee alan yleissitovasta työehtosopimuksesta. Ellei sellaista ole, noudatetaan työntekijäin ja työnantajan välistä työsopimusta. Työntekijälle

Lisätiedot

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Lukijalle Tämä esite on tarkoitettu työntekijälle, joka on lähdössä tilapäisesti työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Lisätiedot

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 TyEL-maksu 2014 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2014... 4 3.2 Sopimustyönantaja...

Lisätiedot

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen TYÖTAPATURMAVAKUUTUKSET JA -KORVAUKSET Sisällys Lukijalle... 3 Sähköinen

Lisätiedot

Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden ja enintään 12 päivää, palkka saadaan jakamalla kuukausipalkka 21 ja kertomalla työssäolopäivien määrällä.

Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden ja enintään 12 päivää, palkka saadaan jakamalla kuukausipalkka 21 ja kertomalla työssäolopäivien määrällä. PALKANLASKENTA Palkansaajaa ja työantajaa sitovat lukuisat lait, sopimukset ja työehdot. Näistä ehdoista on ensimmäiseksi sovittava työntekijän kanssa. Muista, että työlainsäädäntö koskee kaikkia yrityksiä

Lisätiedot