Assosiaatiosäännöt ja niiden etsintä datasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Assosiaatiosäännöt ja niiden etsintä datasta"

Transkriptio

1 Assosiaatiosäännöt ja niiden etsintä datasta Wilhelmiina Hämäläinen 6. helmikuuta Mitä on tiedon louhinta? Tiedonlouhinnan (Data mining) tavoitteena on löytää kiinnostavia hahmoja datasta. hahmo=osittaismalli (kuvaa vain osan datasta) vs. (globaali) malli=kuvaa koko dataa esim. Useimmat opiskelijat, jotka ovat hyviä Tietorakenteissa, ovat hyviä myös Laskennateoriassa. Ei kerro mitään opiskelijoista, jotka huonoja Tietorakenteissa. Juuret tilastotieteessä (erit. Exploratory data analysis) ja koneoppimisessa (Machine learning). Menetelmiä algoritmiikasta ja tietokannoista. Nykyisin alan asiantuntijat puhuvat mieluummin tietämyksen muodostuksesta (Knowledge discovery, KDD), joka on laajempi prosessi: 1. Understanding domain 2. Preprocessing data 3. Discovering patterns 4. Postprocessing results 5. Application (3. askel = varsinainen data mining) 1

2 Data mining vs. Machine learning Klassisia eroja: Data mining Machine learning Oletus: Data ensisijaista, ei sisällä Data on allaolevan mallin välttämättä mitään tuottamaa rakennetta Tavoite: Löytää kaikki kiinnostavat Oppia yksi malli, jolla voidaan hahmot, jotka kuvaavat dataa ennustaa tulevaisuuden tapahtumia Mallit: Yksinkertaisia malleja tai Melko monimutkaisia, globaaleja paikallisia hahmoja malleja Korostus: Koko KDD prosessi Vain oppimisaskel Datan alkuperä: Usein jonkun toisen projektin Valittu kyseistä tehtävää sivutuotteena varten (opetusjoukko) Datan määrä: Valtavan suuria, jopa miljoonia Vain satoja tai tuhansia rivejä. rivejä Nykyisin raja hämärtynyt! Käyttävät samoja mallinnusparadigmoja, mutta eri tavoite: DM: datan kuvaus, uuden informaation löytyminen ML: globaalin mallin oppiminen ennustustarkoituksiin Ennemmin kannattaisi puhua deskriptiivisestä ja prediktiivisestä mallinnuksesta! 2

3 2 Notaatiot A Attribuutin eli muuttujan nimi Dom(A) Attribuutin arvoalue. Esim. Dom(A 1 ) = {0, 1}. A i = a i Attribuutin arvo R = {A 1,..., A k } Relaatioskeema kertoo attribuuttien nimet. Näihin liittyvät arvoalueet Dom(A 1 ),..., Dom(A k ). t = [t(a 1 ), t(a 2 ),..., t(a k )] Monikko eli rivi, joka kiinnittää attribuuttien arvot. t(a i ) = a i Attribuutin A i arvo monikossa t. r = {t 1,..., t n } Relaatio, joukko rivejä skeeman R mukaan. r Dom(A 1 )... Dom(A k ). r = n Relaation koko, sen rivien lukumäärä. m(a i = a i ) Rivien lukumäärä, joilla A i = a i. Ts. (A i = a i ):n absoluuttinen frekvenssi. P (A i = a i ) = m(a i=a i ) (A n i = a i ):n suhteellinen frekvenssi relaatiossa, sen estimoitu todennäköisyys. Huom! Assosiaatiosäännöissä tarkastelemme usein attribuuttijoukkoa X R, X = {A i1, A i2,...a il }, l k. A i1 = a i1,..., A il = a vastaa loogista konjunktiolauseketta, jossa kukin A ij = a ij on propositio (pilkku vastaa konjunktiota ). Nyt m(a i1 = a i1,..., A il = a il ) = {t r t(a i1 ) = a i1... t(a il ) = a il }. Huom.2: Jos kaikki attribuutit ovat binaarisia ts. Dom(A i ) = {0, 1} i = 1,..., k, voimme käyttää loogisia merkintöjä A (A = 1) ja A (A = 0). 3 Assosiaatiosäännöt Muotoa Asiakkaat, jotka ostavat olutta ja makkaraa, ostavat yleensä myös sinappia olevia osittaisriippuvuuksia. Alkujaan [AIS93], hyvä esitys [Toi96] Määritelmä 1 (Assosiaatiosääntö) Olkoon R joukko kategorisia muuttujia ja r R:n mukainen relaatio. Olkoon X = {X 1,..., X l } R ja Y R, Y / X. Merkitään arvokombinaatiota (X 1 = x 1 ),..., (X l = x l ), x i Dom(X i ), X = x:llä. Tällöin säännön (X = x) (Y = y) kondenssi on cf(x = x Y = y) = P (X = x, Y = y) P (X = x) 3 = P (Y = y X = x)

4 ja sen frekvenssi on fr(x = x Y = y) = P (X = x, Y = y). Annettuna raja-arvot min cf, min fr [0, 1], sääntö (X = x) (Y = y) on assosiaatiosääntö r:ssä, jos (i) cf(x = x Y = y) min cf, ja (ii) fr(x = x Y = y) min fr. Ehto (i) edellyttää, että sääntö on tarpeeksi vahva ja ehto (ii), että se on tarpeeksi yleinen. Huom! Kun kaikki attribuutit ovat binäärisiä eikä olla kiinnostuneita attribuuttien negaatioita, merkitään sääntöä (X 1 = 1, X 2 = 1,..., X l = 1) Y = 1 usein lyhyesti X 1 X 2... X l Y. Esimerkki 1 Olkoon TKTL:n kurssisuoritustietokannassa 1000 opiskelijaa. Löydämme assosiaatiosäännön 90% opiskelijoista, jotka ovat suorittaneet Tiedonlouhinta-kurssin, on suorittanut myös Opetusteknologia-kurssin. Säännön kondenssi on siis Jos vain 10 oppilasta 1000:sta on suorittanut Tiedonlouhinta-kurssin, on 9 suorittanut Opetusteknologia-kurssin ja sääntö hyvin harvinainen (frekvenssillä 9/1000 = 0.009). Jos sen sijaan 600 oppilasta on suorittanut Tiedonlouhintakurssin, on 540 oppilasta suorittanut myös Opetusteknologia-kurssin, mikä on jo merkittävä havainto (frekvenssillä 540/1000 = 0.54). Täytyy siis huomioida sekä säännön yleisyys (frekvenssi) että voimakkuus (kondenssi)! Huom.2! Tietokantojen yhteydessä puhutaan usein funktionaalisista riippuvuuksista, joita merkitään samaan tapaan X Y. Funktionaalinen riippuvuus merkitsee kuitenkin eri asiaa: X Y on funktionaalinen riippuvuus relaatiossa r jos ja vain jos t 1 [Y ] = t 2 [Y ] kaikilla t 1, t 2 r, joilla t 1 [X] = t 2 [X]. Riippuvuus pätee kaikkien X:n ja Y :n arvojen välillä. Riippuvuutta vastaa siis joukko assosiaatiosääntöjä! (Jos X = 1, Y = 1 ja X ja Y binäärisiä, niin kaksi sääntöä: X = 0 Y = y 1 ja X = 1 Y = y 2, missä y 1, y 2 {0, 1}.) Kunkin säännön kondenssi on aina cf = 1, mutta frekvenssistä ei olla kiinnostuneita. 4

5 4 Sovelluksia 4.1 Ostoskoridatan analyysi Assosiaatiosääntöjen tunnetuin sovellus on asiakkaiden ostotottumusten analysointi ostoskoridatasta. Tulosten perusteella kauppias voi esim. päättää, miten tuotteet kannattaa sijoitella kaupassa. Ostoskoridatan attribuutit A 1,..., A k ovat tuotenimiä. Koska tuotteita on valtavasti, voi k olla useita tuhansia. Kukin A i on binaarinen: tuote joko esiintyy ostoskorissa tai ei esiinny. Relaation rivit vastaavat ostoskoreja (kokoelma tuotteita, jotka on maksettu kassalla). Data on hyvin harvaa! Usein alle 5% ostoskorin attribuuteista on 1-arvoisia. Tavallisesti tutkitaan vain korissa esiintyviä tuotteita, ei niistä puuttuvia (joita on valtavasti!) Samaan tapaan voi analysoida esim. opintosuoritusrekisteristä kurssien välisisä osittaisriippuvuuksia ( suositukset, missä järjestyksessä suorittaa kursseja) tai etsiä tekstistä yhdessä esiintyviä sanoja (kukin lause vastaa riviä ja sana attribuuttia). Huom! Omissa kokeiluissasi voit käyttää esim. weka-ohjelmaa [Wek]. 4.2 Assosiaatiosäännöt luokittelun apuna Luokittelusääntö on assosiaatiosääntö X = x C = c, missä C on luokkamuuttuja. Esimerkki 2 Mushroom-datajoukossa [NHBM98] jokainen sieni on luokiteltu joko syötäväksi (edible) tai myrkylliseksi (poisonous). Muut attribuutit kuvaavat mm. sienen hatun muotoa, pintaa ja väriä, varren muotoa, renkaiden lukumäärää jne. Joukosta löytyvät mm. seuraavat luokittelusäännöt: Odor=none,Gill-size=broad,Stalk-shape=tapering Edible f r = 0.31, cf = 1.00 Odor=none,Gill-size=broad,Stalk-surface-above-ring=smooth Edible f r = 0.33, cf =

6 Bruises=false,Population=several Poisonous f r = 0.31, cf = 0.92 Luokittelussa käytettävä päätöspuu (decision tree on vanhempi keksintö (ks. esim. [Mit97][52-80], [HMS02][ ]), mutta voidaan kuvata joukkona assosiaatiosääntöjä. Esimerkki 3 Ohjelmointi1-kurssin harjoitustehtävät on jaettu kolmeen ryhmään: A=Ohjelmoinnin perusrakenteet B=Silmukat ja taulukot C=Appletit Kussakin ryhmässä opiskelija on saanut joko vähän (little) tai paljon (lot) pisteitä. Näiden perusteella on pyritty ennustamaan kurssin lopputulokset F R1 {0, 1} ts. läpäiseekö opiskelija kurssin. B lot little FR1=1 little A lot FR1=0 little C lot FR1=0 FR1=1 Rule Freq. Conf. B = lot F R1 = 1 73/125= B = little A = little F R1 = 0 12/125= B = little A = lot C = little F R1 = 0 18/125= B = little A = lot C = lot F R1 = 1 2/125= Huom! Päätöspuu on globaali malli! Ei voida aettaa minimifrekvenssiä, sillä katettava kaikki mahdolliset tapaukset. 6

7 Päätöspuun oppimiseen omat algoritmit (esim. C4.5 [Qui93]). Varoitus: Päätöspuut tuottavat epäluotettavia tuloksia, ellei mallia ole opittu tarpeeksi suuresta datajoukosta (useita tuhansia rivejä, riippuen attribuuttien lkm:stä ja arvoalueiden koosta). Monia päätöspuun hyvyysmittoja sovellettu assosiaatiosääntöjen kiinnostavuuden arviointiin. Huom! Assosiaatiosääntöjä voi käyttää apuna myös Bayes-verkon rakenteen määrittelyssä tai niiden avulla voi suorittaa suoraan luokittelua (huomioiden myös frekvenssit) [LHM98]. 4.3 Kokonaistodennäköisyysjakauman johtaminen Säännöllisistä joukoista voi johtaa datan kokonaistodennäköisyysjakauman. Idea [PMS00]: 1. säännölliset joukot muodostavat joukon eheysehtoja 2. käydään läpi kaikki yhteensopivat kokonaistodennäköisyysjakaumat ja valitaan se, jolla maksimientropia Raskas algoritmi! Toimii vain, kun attribuuttien lukumäärä suhteellisen pieni. 5 Assosiaatiosääntöjen etsintä Tavallisesti assosiaatiosäännöt etsitään kahdessa vaiheessa 1 : 1. Etsitään kaikki säännölliset joukot (frequent sets) X = x, X R, joilla fr(x = x) min fr. 2. Käydään läpi kaikki säännölliset joukot X = x ja testataan kaikilla (X i = x i ) ( X i X, x i Dom(X i )), onko cf((x 1 = x 1 ),..., (X i 1 = x i 1 ), (X i+1 = x i+1 ),..., (X l = x l ) (X i = x i )) min cf. 1Muistutus: attribuuttien arvokombinaatiota X 1 = x 1,..., X l = x l merkittiin X = x:lla 7

8 5.1 Apriori-algoritmi Säännölliset joukot voidaan löytää klassisella Apriori-algoritmilla (ks. tarkemmin esim. [Toi96]). kehitetty alkujaan ostoskoridatalle oletus: binääridataa, eikä attribuuttien negaatioista olla kiinnostuneita. tehokas kun hyvin harvaa dataa, mutta ei toimi tiheällä datalla Idea: etsitään ensin säännölliset yhden attribuutin joukot, sitten näiden pohjalta kaikki säännölliset kahden attribuutin joukot, jne. Haussa hyödynnetään frekvenssin monotonisuutta! Jos joukko X on frekventti, myös kaikki Y X ovat frekventtejä. Jos jokin Y X ei ole frekventti, ei X voi olla frekventti. A B C D AB AC AD BC CD BD ABC ABD ACD BCD ABCD 5.2 Laskennallinen vaativuus Laskenta on hyvin raskasta, jos tutkimme myös negaatiot tai jos attribuutit ovat moniarvoisia! 8

9 Jos kaikilla attribuuteilla X i R, i = 1,..., k, on v arvoa, niin pahimmillaan voi olla (1 + v) k frekventtiä arvokombinaatiota (frekventtiä joukkoa). Jos v = 2 ja emme ole kiinnostuneita negaatioista, on säännöllisiä joukkoja maksimissaan 2 k = 2 8 = 256. Esimerkkejä säännöllisten joukkojen maksimilukumääristä: k v Rajoitus S-joukkojen lkm 8 2 Ei negaatioita 2 8 = = = Ei negaatioita = > Assosiaatiosääntöjen muodostus säännöllisistä joukoista paljon kevyempää: Säännöllisestä joukosta X, X = l voi muodostaa maksimissaan l erilaista assosiaatiosääntöä. 5.3 Laajennokset Apriorista erilaisia variaatioita, jotka esim. hyödyntävät erilaisia tietorakenteita välitulosten tehokkaaseen talletukseen. Käytännössä ei isoja eroja! Apriori-algoritmi soveltuu sellaisenaan myös negaatioita sisältävien joukkojen sekä moniarvoisista attribuuteista koostuvien joukkojen etsintään. Rajoitus: laskennallinen raskaus! Numeerinen data on ensin diskretoitava jollain tavalla ks. esim. [RS01, SA96] Disjunktioita sisältävät säännöt esim. Henkilö, joka ostaa olutta tai siideriä, ostaa yleensä myös tupakkaa tai Lääke A aiheuttaa tavallisesti pahoinvointia tai huimausta kiinnostavia mutta vaikeita etsiä! (ks. esim. [NCJK01]) Ongelma: frekvenssin monotonisuusominaisuus ei päde disjunktioille! Joukko A B on aina frekventti, jos A tai B on frekventti. Ei-frekventin joukon lisäys saattaa kuitenkin kasvattaa kondenssia ja tuottaa kiinnostavia sääntöjä. 9

10 Esim. Laske sääntöjen A C, B C ja (A B) C frekvenssit ja kondenssit annetusta relaatiosta! Rivien lukumäärä on n = 100. X m(x) A, B, C 10 A, B, C 0 A, B, C 10 A, B, C 0 A, B, C 10 A, B, C 20 A, B, C 40 A, B, C 10 6 Kiinnostavien sääntöjen valinta Apriorin ongelma: kaikilla säännöllisillä joukoilla sama minimifrekvenssi riippumatta attribuuttien lukumäärästä. Jos min fr liian pieni, löytyy valtavasti triviaaleja sääntöjä. Jos min fr suuri, ei löydetä spesifejä sääntöjä, vaikka olisivat tilastollisesti merkittäviä. Kuinka valita kiinnostavat tai tilastollisesti merkittävät säännöt?? Kiinnostavuus on subjektiivinen ominaisuus! Useita heuristisia mittoja kiinnostavien sääntöjen valitsemiseen. Mitat perustuvat yleensä säännön frekvenssiin ja kondenssiin (valitsevat assosiaatiosäännöt, joilla suuri frekvenssi ja poikkeuksellisen suuri/pieni kondenssi). (ks. esim. [RBA99]) Tilastollisten merkittävyystestien ongelma: DM:ssa testataan systemaattisesti kaikki mahdolliset säännöt. Jos merkittävyystaso esim ja testataan 1000 sääntöä, niin löydetään keskimäärin 10 virheellisesti merkittävää sääntöä. 6.1 Informaatioteoreettiset mitat Mutual information (ks. esim. [DHS00][632]) I(X, Y ) mittaa, kuinka paljon informaatiota muuttujat X ja Y jakavat. Jos X ja Y ovat riippumattomia, ei X sisällä lainkaan informaatiota Y :stä ja päinvastoin, ja I(X, Y ) = 0. 10

11 Jos X ja Y ovat identtiset, ne jakavat kaiken informaation. Määritelmä 2 (Mutual information) Olkoon R joukko attribuutteja ja X R ja Y R kategorisia muuttujia. X:n ja Y :n mutual information on I(X, Y ) = Σ x Σ y P (X = x, Y = y) log P (X = x, Y = y) P (X = x)p (Y = y). Huom! Saman voi ilmaista ekvivalentisti entropian avulla: missä H(Z) on Z:n entropia: H(Z) = z Dom(Z) I(X, Y ) = H(X) + H(Y ) H(X, Y ), P (Z = z) log P (Z = z) = z Dom(Z) P (Z = z) log Jos X ja Y jakavat kaiken informaation, on I(X, Y ) = H(X) = H(Y ). 1 P (Z = z). Säännön X Y J-mitta [SG92] on sääntöjen X Y and X Y informaatiosisältöjen summa. (Muistutus: P ( Y X) = 1 P (Y X)) [ P (Y X) J(X Y ) = P (X) P (Y X) log + P ( Y ) log P (Y ) = fr(x Y ) log cf(x Y ) fr(y ) + fr(x Y ) log ] P ( Y X) = P ( Y ) cf(x Y ) fr( Y ) Huomioi sekä säännön että sen komplementtisäännön frekvenssin että kondenssin! Alkujaan luokittelusäännöille toimiiko yhtä hyvin assosiaatiosäännöillä? 6.2 χ 2 -mitta Assosiaatiosäännöt voidaan pistää kiinnostavuusjärjestykseen niiden χ 2 -arvojen perusteella [BMS97]. Säännön X Y χ 2 -arvo on χ 2 = 1 1 (m(x = i, Y = j) m(x = i)m(y = j)/n) 2 i=0 j=0 m(x = i)m(y = j)/n 11

12 Rajoitus: frekvenssien oletusarvojen tulee olla riittävän suuria, jotta esioletukset täyttyisivät. Esim. ostoskoridata liian harvaa! Ongelma: Mittaa X:n ja Y :n välistä riippuvuutta, mutta assosiaatiosäännöt ovat osittaisriippuvuuksia. Ei välttämättä havaita kiinnostavaa sääntöä, jos pätee vain tiettyjen arvojen välillä? Ehdotus: huomioidaan vain sääntöä vastaava termi Viitteet (m(x,y ) m(x)m(y )/n)2 m(x)m(y )/n. [AIS93] R. Agrawal, T. Imielinski, and A.N. Swami. Mining association rules between sets of items in large databases. In P. Buneman and S. Jajodia, editors, Proceedings of the 1993 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, pages , Washington, D.C., [BMS97] S. Brin, R. Motwani, and C. Silverstein. Beyond market baskets: Generalizing association rules to correlations. In J. Peckham, editor, Proceedings ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, pages ACM Press, [DHS00] R.O. Duda, P.E. Hart, and D.G. Stork. Pattern Classication. Wiley-Interscience Publication, New Yor, 2nd edition, [HMS02] D. Hand, H. Mannila, and P. Smyth. Principles of Data Mining. MIT Press, Cambridge, Massachussetts, USA, [LHM98] B. Liu, W. Hsu, and Y. Ma. Integrating classication and association rule mining. In Proceedings of Fourth International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD- 98), pages AAAI Press, [Mit97] T.M. Mitchell. Machine Learning. McGraw-Hill Companies, New York, NY, USA, [NCJK01] A.A. Nanavati, K.P. Chitrapura, S. Joshi, and R. Krishnapuram. Mining generalised disjunctive association rules. In Proceedings of the tenth International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM'01), pages , New York, NY, USA, ACM Press. [NHBM98] D.J. Newman, S. Hettich, C.L. Blake, and C.J. Merz. UCI repository of machine learning databases, uci.edu/~mlearn/mlrepository.html. 12

13 [PMS00] [Qui93] [RBA99] [RS01] [SA96] [SG92] [Toi96] [Wek] D. Pavlov, H. Mannila, and P. Smyth. Probabilistic models for query approximation with large sparse binary data sets. In Proceedings of the 16th Conference on Uncertainty in Articial Intelligence (UAI'00), pages , San Francisco, CA, USA, Morgan Kaufmann Publishers Inc. J.R. Quinlan. C4.5: programs for machine learning. Morgan Kaufmann, Jr. R.J. Bayardo and R. Agrawal. Mining the most interesting rules. In Proceedings of the fth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD'99), pages , New York, NY, USA, ACM Press. R. Rastogi and K. Shim. Mining optimized support rules for numeric attributes. Information Systems, 26(6):425444, R. Srikant and R. Agrawal. Mining quantitative association rules in large relational tables. In H.V. Jagadish and I.S. Mumick, editors, Proceedings of the 1996 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, pages 112, Montreal, Quebec, Canada, P. Smyth and R.M. Goodman. An information theoretic approach to rule induction from databases. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 4(4):301316, H. Toivonen. Discovery of Frequent Patterns in Large Data Collections. PhD thesis, Department of Computer Science, University of Helsinki, Weka3. Data mining software in java. ac.nz/ml/weka/. Retrieved

Arkeologisen tietokanta-aineiston luokittelu itseorganisoituvalla piirrekartalla

Arkeologisen tietokanta-aineiston luokittelu itseorganisoituvalla piirrekartalla Arkeologipäivät 2002 Arkeologisen tietokanta-aineiston luokittelu itseorganisoituvalla piirrekartalla Kai Nikulainen ja Hanna-Maria Pellinen Arkeologinen luokittelu Luokittelua voidaan edelleen pitää arkeologian

Lisätiedot

Informaatioteoria. Lasse Holmström Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto. Kevät 2012. 1 f f. f 1 1 1 f

Informaatioteoria. Lasse Holmström Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto. Kevät 2012. 1 f f. f 1 1 1 f Informaatioteoria Lasse Holmström Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto Kevät 202 0 f f 0 X Y f f Sisältö Johdanto. Historiaa................................ Informaatioteorian synty...................2

Lisätiedot

TIEDONLOUHINTA VAKUUTUSAINEISTOSTA ASIAKKUUDENHALLINNASSA

TIEDONLOUHINTA VAKUUTUSAINEISTOSTA ASIAKKUUDENHALLINNASSA TIEDONLOUHINTA VAKUUTUSAINEISTOSTA ASIAKKUUDENHALLINNASSA Artturi Alaharjula 28.01.2005 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ennen oli asiakas, joka osti palvelua

Lisätiedot

TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN

TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN TIETOTEKNIIKAN OSASTO Arto Huhtala TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN Diplomityö Informaatioverkostojen koulutusohjelma Huhtikuu 2014 Huhtala A.

Lisätiedot

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät 1 1 LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT Muotoa 11 Lineaariset yhtälöryhmät (1) a 1 x 1 + a x + + a n x n b oleva yhtälö on tuntemattomien x 1,, x n lineaarinen yhtälö, jonka kertoimet ovat luvut a 1,,

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos R KIELEN PERUSTEET Lukijalle Tavoitteet Tämä kirja esittelee R-kielen perusteet ja muutamia ohjelmointiin liittyviä

Lisätiedot

JOHDATUS OHJELMOINTIIN

JOHDATUS OHJELMOINTIIN JOHDATUS OHJELMOINTIIN MAURI HEINONEN 14.1.2008 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse ohjelmoinnin perusteita, lähtien liikkeelle siitä, mitä ohjelmointi oikeastaan on ja mitä erilaiset termit ohjelmoinnissa

Lisätiedot

JBIG2-tiivistysstandardi

JBIG2-tiivistysstandardi JBIG2-tiivistysstandardi Sami Gröhn 22..2000 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Kandidaatintutkielma TIIVISTELMÄ Tiivistyksen tarkoituksena on saada kuvan sisältämä tieto mahdollisimman pieneen

Lisätiedot

Luento 13: Geneettiset Algoritmit

Luento 13: Geneettiset Algoritmit Luento 13: Geneettiset Algoritmit Geneettiset algoritmit ovat luonnon evoluutiomekanismeja imitoivia heuristisia optimointimenetelmiä. Ne soveltuvat tehtäviin, joissa ratkaisuavaruus on hyvin suuri (esim.

Lisätiedot

14. Haku sisällön perusteella 14.1. Johdanto

14. Haku sisällön perusteella 14.1. Johdanto 4. Haku sisällön perusteella 4.. Johdanto Tietokantojen yhteydessä perinteinen kyselyn käsite on hyvin määritelty. Tiedonlouhinnassa on kyse edellistä yleisimmistä, mutta vähemmän täsmällisistä kyselyistä.

Lisätiedot

Indeksit ja niiden käyttö MySQL- ja SQL Server -tietokantatuotteissa

Indeksit ja niiden käyttö MySQL- ja SQL Server -tietokantatuotteissa Janne Lusua Indeksit ja niiden käyttö MySQL- ja SQL Server -tietokantatuotteissa Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma 3.4.2009 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Hakurobotit. Leena Salmela. leena.salmela(at)hut.fi. Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu

Hakurobotit. Leena Salmela. leena.salmela(at)hut.fi. Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu Hakurobotit Leena Salmela leena.salmela(at)hut.fi Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu Tiivistelmä Hakurobotit hakevat verkkosivuja ja tallettavat

Lisätiedot

Tuomas-Matti Soikkeli. NoSQL-tietokannat: vertailu relaatiotietokantoihin ja luokittelu tietomallin sekä käyttökohteiden mukaan

Tuomas-Matti Soikkeli. NoSQL-tietokannat: vertailu relaatiotietokantoihin ja luokittelu tietomallin sekä käyttökohteiden mukaan Tuomas-Matti Soikkeli NoSQL-tietokannat: vertailu relaatiotietokantoihin ja luokittelu tietomallin sekä käyttökohteiden mukaan JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITITTELYTIETEIDEN LAITOS 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla Vesa Vainio Kognitiotieteen pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

KOODAUS- JA INFORMAATIOTEORIA. Keijo Ruohonen

KOODAUS- JA INFORMAATIOTEORIA. Keijo Ruohonen KOODAUS- JA INFORMAATIOTEORIA Keijo Ruohonen 1999 Sisältöluettelo i 1 I LINEAARISET KOODIT 1 1. Lohkokoodit 3 2. Ekskursio: Alkukunnat 5 3. Lineaariset koodit 8 4. Systemaattinen koodaus 9 5. Standardidekoodauskaavio

Lisätiedot

Verkkopalvelun personointi profiilitietojen automaattisella sovittamisella

Verkkopalvelun personointi profiilitietojen automaattisella sovittamisella Riku Mäkinen Verkkopalvelun personointi profiilitietojen automaattisella sovittamisella Diplomityö Aihe hyväksytty osastoneuvoston kokouksessa 8.6.2005 Tarkastajat: erikoistutkija Ossi Nykänen (TTY) professori

Lisätiedot

Tuomas-Matti Soikkeli. NoSQL-tietokannat: perusominaisuudet ja luokittelu

Tuomas-Matti Soikkeli. NoSQL-tietokannat: perusominaisuudet ja luokittelu Tuomas-Matti Soikkeli NoSQL-tietokannat: perusominaisuudet ja luokittelu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITITTELYTIETEIDEN LAITOS 2015 TIIVISTELMÄ Soikkeli, Tuomas-Matti Kandidaatintutkielma Jyväskylä:

Lisätiedot

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen Kisakoodarin käsikirja Antti Laaksonen 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Johdanto iii I Perusasiat 1 1 Kisakoodaus 2 2 Tehokkuus 7 3 Raaka voima 15 4 Järjestäminen 19 5 Binäärihaku 24 6 Joukkorakenteet 28 7

Lisätiedot

Avainsanat ja sanonnat: Tiedonpakkaus, algoritmit, Huffmanin koodaus, aritmeettinen koodaus, sanakirjat, informaatioteoria. CR luokat: E.

Avainsanat ja sanonnat: Tiedonpakkaus, algoritmit, Huffmanin koodaus, aritmeettinen koodaus, sanakirjat, informaatioteoria. CR luokat: E. Häviöttömät tiedonpakkausalgoritmit Jukka Pollari Tiivistelmä. Tässä tutkielmassa käsitellään häviöttömiä pakkausalgoritmeja, tarkemmin määriteltynä sellaisia, joilla voidaan pakata kaikenlaista dataa.

Lisätiedot

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille.

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille. IPR Tiedonhallinta Innovaatiojohtaminen PK-yritykset AMK InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa Pekka Koivukunnas

Lisätiedot

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Jussi Lehikoinen 23.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suunnittelumallit esittävät aiemmin hyväksi havaittuja

Lisätiedot

Luovat joukot ja Myhillin isomorfialause

Luovat joukot ja Myhillin isomorfialause Teknillinen korkeakoulu Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Luovat joukot ja Myhillin isomorfialause Mika Göös Ohjaajana prof. Pekka Orponen Espoossa 26.4.2009 Tiivistelmä Laskettavuusteoria

Lisätiedot

iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas

iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä käyttöopasta ei saa kopioida, kokonaan tai osina, ilman Applen kirjallista

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

Tietokannat I. c 2007 Olli Luoma olli.luoma@it.utu.fi

Tietokannat I. c 2007 Olli Luoma olli.luoma@it.utu.fi Tietokannat I c 2007 Olli Luoma olli.luoma@it.utu.fi Kevät 2007 Tiivistelmä Tämän luentomonisteen tarkoituksena on toimia pääasiallisena oppimateriaalina Turun yliopiston Informaatioteknologian laitoksen

Lisätiedot

Haskell 98. Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa. Antti-Juhani Kaijanaho

Haskell 98. Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa. Antti-Juhani Kaijanaho Haskell 98 Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa Antti-Juhani Kaijanaho Haskell 98: Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa Antti-Juhani Kaijanaho Copyright 1999 Antti-Juhani Kaijanaho

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot