Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen"

Transkriptio

1 Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari 1

2 1. JOHDANTO 1.1 Määritelmiä 1.2 Tietorakenteen ja algoritmin valinta 1.3 Algoritmit ja tiedon määrä 1.4 Tietorakenteet ja toiminnot 1.5 Esimerkki: lineaarinen vs. eksponentiaalinen toteutus 2

3 1.1 Määritelmiä Algoritmi: Epäformaalisti: täsmällinen menettelytapa, joka ratkaisee jonkin hyvin määritellyn laskennallisen ongelman. Määritelmä: Algoritmi on äärellinen jono yksikäsitteisiä, äärellisellä työllä suoritettavissa olevia käskyjä, jotka laskevat funktion ƒ: I O I on syötejoukko O on tulosjoukko kaikilla i I, algoritmi pysähtyy s.e., o = ƒ(i) O 3

4 1.1 Määritelmiä... Tietorakenne: Funktion ƒ tehokas laskenta edellyttää, että syötejoukko I on hyvin organisoitu Päteekö sama tulosjoukolle O? Voidaan kuvata tietotyyppeinä Alkeistyypit, perustietotyypit, abstraktit tietotyypit Määritelmä: Tietorakenne on joukko muuttujia, joiden keskinäiset suhteet on määritelty täsmällisesti. Huomaa, että em. määrittelyssä yksittäisen muuttujan tyyppi voi olla toinen tietorakenne (rakenteellinen kompositio). 4

5 Koodin luku- ja kirjoitustaito Tavoitteena nähdä mitä algoritmi tekee/notaation taakse Erilaisia näkökulmia Notaatio (Miten algoritmi on esitetty? vrt. syntaksi, tyyli) Oikeellisuus (Mitä algoritmi tekee? Kaikilla syötteillä?) Abstraktiot/reduktio (Minkä päälle algoritmi rakentuu ja miksi se toimii?) Analyysi (Kuinka tehokas algoritmi on?) Eleganssi (Millaiseen oivallukseen algoritmi perustuu?) Brute force vs. Elegancy Esim. lineaarinen haku vs. binäärihaku Koodin lukutaito (Ymmärrys miten algoritmi toimii) 5

6 Koodin luku- ja kirjoitustaito Esimerkiksi järjestäminen (domain) Useita eri menetelmiä Miten ne eroavat toisistaan? koodi näkemys domain swap järjestämis- tmp = A[i] (vaihdetaan menetelmä A[i] = A[min] kahden alkion A[min] = tmp paikkaa) 6

7 Koodin luku- ja kirjoitustaito... Esim. valintajärjestäminen C-kieltä muistuttava Pseudo-koodi Järjestää taulukon A alkiot (N kpl) suuruusjärjestykseen Taulukon alkuosa järjestyksessä; uloin silmukka määrää jakopisteen; loppuosasta haetaan pienin alkio, joka vaihdetaan jakopisteen kanssa. (N-1) + (N-2) = N(N-1)/2 Brute force - raakaa voimaa 0 selection_sort(a, N) { 1 for (i=0; i<n-1; i++) { 2 min = i; 3 for (j=i+1; j<n; j++) 4 if (A[j] < A[min]) 5 min = j; 6 swap(min, i); 7 } 8 } 7

8 1.2 Tietorakenteen ja algoritmin valinta Sama asia tai toiminto voidaan toteuttaa lukemattoman monella eri tavalla tietokoneohjelmana Eri ratkaisujen paremmuutta voidaan verrata monessa suhteessa, mm. : 1. toimintojen nopeus (algoritmit) 2. vaadittu muistitila (tietorakenteet) 3. ohjelmakoodin laatu ja ylläpidettävyys 4. toteutuksen avoimuus laajennuksille Tällä kurssilla keskitytään kahteen ensimmäiseen näkökulmaan ÄLÄ MIKRO-OPTIMOI - VALITSE PAREMPI ALGORITMI 8

9 Koodin luku- ja kirjoitustaito... Esim. Kumpi algoritmeista on tehokkaampi? Miksi? 9

10 Usein valitsemalla sopiva tiedon esitysrakenne voidaan merkittävästi vaikuttaa jonkin algoritmin tehokkuuteen Esimerkki 1: Lineaarinen haku vs. puolitushaku Edellisessä hakuaika on suoraan suhteessa talletettujen alkioiden lukumäärään Jälkimmäisessä hakuaika on suhteessa talletettujen alkioiden lukumäärän logaritmiin N log 2 N

11 Esimerkki 2: Miten tallentaa maantieverkko? Seuraajalistana, eli luetellaan jokaiselle solmulle ne solmut, joihin kyseisestä solmusta pääsee Vierusmatriisina (2-ulotteisena taulukkona), jolloin jokaiselle solmuparille merkitään, onko niiden välillä yhteyttä (1) vai ei (0) Seuraajalista vaatii tilaa sen verran kuin yhteyksiä on olemassa Vierusmatriisi vaatii tilaa suhteessa solmujen lukumäärän neliöön riippumatta yhteyksien määrästä Vierusmatriisi voi olla tehokkaampi, jos verkko on tiheä, mutta se vie paljon tilaa, jos verkko on suuri. 11

12 1.3 Algoritmit ja tiedon määrä Algoritmin nopeus riippuu tiedon määrästä: Mikä tahansa algoritmi on nopea pienillä syötteillä Esimerkki 3: Taulukon alkioiden järjestäminen Valintajärjestäminen on helppo ymmärtää ja toteuttaa Quicksort on paljon mutkikkaampi Valintajärjestämisen tehokkuus on suhteessa alkioiden lukumäärän N neliöön Quicksortin tehokkuus (keskimäärin) lukuun N log N N N*log 2 (N) N * *

13 Esimerkki 4: Alkioiden (N kpl) talletus linkitettyyn listaan Jos kukin alkio talletetaan listan alkuun, eikä listaa pidetä järjestyksessä, alkioiden talletus käy lineaarisessa ajassa (yksittäisen alkion talletus vie vakioajan) Jos kukin alkio talletetaan listan loppuun ja paikka haetaan aina listan alusta lähtien, alkioiden talletus käy ajassa, joka on suhteessa listan pituuden neliöön Jos kukin alkio talletetaan listan loppuun ja samalla ylläpidetään osoitinta listan viimeiseen alkioon, alkioiden talletus käy taas lineaarisessa ajassa 13

14 1.4 Tietorakenteet ja toiminnot Tietorakenteen tehokkuus riippuu siihen kohdistuvista toiminnoista (oikea abstraktio, frekvenssit, dynaamisuus jne.) Esimerkki 5: Haetaan tiettyä tietuetta suuresta määrästä tietueita Jos tiedot ovat staattisia, ne voidaan tallentaa taulukkoon suuruusjärjestyksessä ja hakea sieltä vaikka binääri- eli puolitushaulla Hakuaika on silloin suhteessa taulukon koon logaritmiin Jos lisätään uusia tietueita tai poistetaan vanhoja, taulukko pitää järjestää kokonaan uudelleen. Tässä vaiheessa aikaa kuluu lineaarisesti suhteessa taulukon kokoon. Jos tiedot talletetaan tasapainotettuun binääriseen hakupuuhun, tieto voidaan edelleen hakea logaritmisessa ajassa, mutta myös lisäykset ja poistot voidaan tehdä logaritmisessa ajassa 14

15 1.5 Esimerkki: lineaarinen vs. eksponentiaalinen toteutus Esimerkki 6: Fibonacci-luvut: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,... F(0) = F(1) = 1 F(N) = F(N-1) + F(N-2) Lineaarinen menetelmä, käytetään muuttujia x, y ja z ja pyöritetään niitä seuraavassa luupissa x = y = 1; for (i = 1; i<n; i++) { z = y + x; x = y; y = z; print (z); } suoritusaika verrannollinen N:ään 15

16 Exponentiaalinen menetelmä, sovelletaan suoraan määritelmää rekursiivisesti F6 F5 F4 Laskettaessa F6:n arvoa, lasketaan: F2 F4 F3 F3 F3 F2 F2 F1 F2 F1 F1 F1 F0 F1 F0 F1 F0 F2 F1 F0 F5 1 kerran F4 2 kertaa F3 3 kertaa F2 5 kertaa F1 8 kertaa F1 F0 16

17 Exponentiaalinen menetelmä, sovelletaan suoraan määritelmää rekursiivisesti... Koska pätee, että F100 F 100, missä F 1.618, seuraa, että F100:n laskemiseen tarvitaan luokkaa operaatiota... Eli algoritmien valinnalla on merkitystä... Huom! Ongelma ei ole rekursiossa vaan siinä, että algoritmi rikkoo yhtä rekursion kultaista sääntöä, jonka mukaan jokainen aliongelma tulee ratkaista vain kerran. Voidaan ratkaista esim. dynaamisella ohjelmoinnilla, jossa varataan oma tietorakenne jo lasketuille arvoille. 17

18 Ensi kerraksi Muista ilmoittautua kurssille (WebOodissa)! Tutustu oppikirjan/oppimateriaalin avulla käsitteisiin Rekursio Abstrakti tietotyyppi (Abstract Data Type, ADT) Ensi kerralla Kertaus (taulukko, linkitetyn listan toteutus, rekursio) Peruskäsitteitä (kurssin keskeiset abstraktit tietotyypit) Perustietorakenteet (pino, jono) ja niiden sovelluksia 18

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen Kisakoodarin käsikirja Antti Laaksonen 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Johdanto iii I Perusasiat 1 1 Kisakoodaus 2 2 Tehokkuus 7 3 Raaka voima 15 4 Järjestäminen 19 5 Binäärihaku 24 6 Joukkorakenteet 28 7

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

OHJ-1150 Ohjelmointi II

OHJ-1150 Ohjelmointi II OHJ-1150 Ohjelmointi II syksy 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen arisuntioinen@tutfi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1150 Ohjelmointi II vector-tyyppi 252 Standard Template Library (STL) 261 STL-säiliöt 263

Lisätiedot

1.1 Tavallinen binäärihakupuu

1.1 Tavallinen binäärihakupuu TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit 1 1 Puurakenteet http://imgur.com/l77fy5x Tässä luvussa käsitellään erilaisia yleisiä puurakenteita. ensin käsitellään tavallinen binäärihakupuu sitten tutustutaan

Lisätiedot

fix e e (fix e). fix = λf.(λx.f (x x)) (λx.f (x x)) (9)

fix e e (fix e). fix = λf.(λx.f (x x)) (λx.f (x x)) (9) Käytännön funktionaaliset ohjelmointikielet esittävät rekursion tällä tavalla. Teorian näkökulmasta olisi kuitenkin eleganttia, jos oikean puolen Termissä ei tarvittaisi vasemman puolen Muuttujannimeä,

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 10 Ke 11.2.2015. Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 10 Ke 11.2.2015. Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 10 Ke 11.2.2015 Timo Männikkö Luento 10 Algoritminen ongelman ratkaisu Suunnittelumenetelmät Raaka voima Järjestäminen eli lajittelu Kuplalajittelu Väliinsijoituslajittelu Valintalajittelu

Lisätiedot

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti?

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Wilhelmiina Hämäläinen Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 1.-2.12. 2003 Tietojenkäsittelytieteen laitos Joensuun yliopisto 1 Johdanto

Lisätiedot

A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT

A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT VERKOT ELI GRAAFIT Lähteet: Timo Harju, Opintomoniste Keijo Ruohonen, Graafiteoria (math.tut.fi/~ruohonen/gt.pdf) HISTORIAA Verkko- eli graafiteorian historia on saanut

Lisätiedot

Haskell 98. Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa. Antti-Juhani Kaijanaho

Haskell 98. Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa. Antti-Juhani Kaijanaho Haskell 98 Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa Antti-Juhani Kaijanaho Haskell 98: Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa Antti-Juhani Kaijanaho Copyright 1999 Antti-Juhani Kaijanaho

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät 1 1 LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT Muotoa 11 Lineaariset yhtälöryhmät (1) a 1 x 1 + a x + + a n x n b oleva yhtälö on tuntemattomien x 1,, x n lineaarinen yhtälö, jonka kertoimet ovat luvut a 1,,

Lisätiedot

Avainsanat ja sanonnat: Tiedonpakkaus, algoritmit, Huffmanin koodaus, aritmeettinen koodaus, sanakirjat, informaatioteoria. CR luokat: E.

Avainsanat ja sanonnat: Tiedonpakkaus, algoritmit, Huffmanin koodaus, aritmeettinen koodaus, sanakirjat, informaatioteoria. CR luokat: E. Häviöttömät tiedonpakkausalgoritmit Jukka Pollari Tiivistelmä. Tässä tutkielmassa käsitellään häviöttömiä pakkausalgoritmeja, tarkemmin määriteltynä sellaisia, joilla voidaan pakata kaikenlaista dataa.

Lisätiedot

Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia

Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia Tietojenkäsittelytiede 25 Joulukuu 2006 sivut 28 37 Toimittaja: Jorma Tarhio c kirjoittaja(t) Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia Veli Mäkinen Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Luovat joukot ja Myhillin isomorfialause

Luovat joukot ja Myhillin isomorfialause Teknillinen korkeakoulu Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Luovat joukot ja Myhillin isomorfialause Mika Göös Ohjaajana prof. Pekka Orponen Espoossa 26.4.2009 Tiivistelmä Laskettavuusteoria

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 7.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 7.2.2011 1 / 39 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Hakurobotit. Leena Salmela. leena.salmela(at)hut.fi. Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu

Hakurobotit. Leena Salmela. leena.salmela(at)hut.fi. Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu Hakurobotit Leena Salmela leena.salmela(at)hut.fi Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu Tiivistelmä Hakurobotit hakevat verkkosivuja ja tallettavat

Lisätiedot

Indeksit ja niiden käyttö MySQL- ja SQL Server -tietokantatuotteissa

Indeksit ja niiden käyttö MySQL- ja SQL Server -tietokantatuotteissa Janne Lusua Indeksit ja niiden käyttö MySQL- ja SQL Server -tietokantatuotteissa Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma 3.4.2009 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SAGE-OHJELMISTO LUKION MATEMATIIKAN OPETUKSESSA

SAGE-OHJELMISTO LUKION MATEMATIIKAN OPETUKSESSA SAGE-OHJELMISTO LUKION MATEMATIIKAN OPETUKSESSA Lauri Ruotsalainen Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2011 MATEMATIIKAN LAITOS TURUN YLIOPISTO TURUN YLIOPISTO Matematiikan laitos RUOTSALAINEN, LAURI: Sage-ohjelmisto

Lisätiedot

582206 Laskennan mallit

582206 Laskennan mallit 582206 Laskennan mallit luennot syksylla 2006, periodit I{II Jyrki Kivinen tietojenkasittelytieteen aineopintokurssi, 6 op, paaaineopiskelijoille pakollinen esitietoina Tietorakenteet (ja sen esitiedot)

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 14 Ke 25.2.2015. Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 14 Ke 25.2.2015. Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 14 Ke 25.2.2015 Timo Männikkö Luento 14 Heuristiset menetelmät Heuristiikkoja kapsäkkiongelmalle Kauppamatkustajan ongelma Lähimmän naapurin menetelmä Kertaus ja tenttivinkit Algoritmit

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 8, 26.11.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 8, 26.11. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 8, 26.11. Kertaus: yleistys-erikoistus ja perintä Nauta, Lehmä ja Kuttu ovat Kotieläimiä, Kotieläimet Eläimiä Kotieläimillä (siis myös Naudoilla, Lehmillä ja Kutuilla)

Lisätiedot

KOODAUS- JA INFORMAATIOTEORIA. Keijo Ruohonen

KOODAUS- JA INFORMAATIOTEORIA. Keijo Ruohonen KOODAUS- JA INFORMAATIOTEORIA Keijo Ruohonen 1999 Sisältöluettelo i 1 I LINEAARISET KOODIT 1 1. Lohkokoodit 3 2. Ekskursio: Alkukunnat 5 3. Lineaariset koodit 8 4. Systemaattinen koodaus 9 5. Standardidekoodauskaavio

Lisätiedot

Voidaanko verkkoteoriaa opettaa lukiolaisille?

Voidaanko verkkoteoriaa opettaa lukiolaisille? Voidaanko verkkoteoriaa opettaa lukiolaisille? Tuotetun oppimateriaalin analysointia aiheesta painotetut verkot Pro gradu -tutkielma Mika Koponen Itä-Suomen yliopisto Fysiikan ja matematiikan laitos 1.

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

Luento 13: Geneettiset Algoritmit

Luento 13: Geneettiset Algoritmit Luento 13: Geneettiset Algoritmit Geneettiset algoritmit ovat luonnon evoluutiomekanismeja imitoivia heuristisia optimointimenetelmiä. Ne soveltuvat tehtäviin, joissa ratkaisuavaruus on hyvin suuri (esim.

Lisätiedot