Unverricht-Lundborgin tauti (EPM1)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Unverricht-Lundborgin tauti (EPM1)"

Transkriptio

1 Unverricht-Lundborgin tauti (EPM1) Reetta Kälviäinen Professori, ylilääkäri EPILEPSIAKESKUS

2 Unverricht-Lundborg-tauti Kuvattu Unverricht v Eestissä ja Lundborg v Ruotsissa Progressiivinen myoklonusepilepsia (EPM1) Baltic myoclonus / Baltic myoclonic epilepsy Peittyvästi periytyvä sairaus Neurodegeneratiivinen tauti

3 Muita progressiivisia myoklonusepilepsioita Laforan tauti Geenit EPM2A ja EPM2B nopeasti etenevä, johtaa kuolemaan 2-10 v diagnoosista Välimeren maat, Intia, Pakistan, Lähi-Itä, Afrikka MERFF neuronaaliset seroidilipofuskinoosit Sialidoosi Osa etenevistä ataksioista (DRPLA, IOSCA )

4 Epidemiologia Useita tapauksia Suomi (4: ) Välimeren myoklonus (Italia, Etelä-Ranska, Tunisia, Algeria, Marokko) Réunion-saari Pohjois-Amerikka Yksittäiset perheet maailmanlaajuisesti Alankomaat, Ruotsi, Arabian niemimaa, Israel, Kuuba... Alidiagnosoitu Kälviäinen R et al. 2008

5 EPM1 Suomessa Tiedossa noin 200 tapausta (geeni+ kl) Noin 3 uutta potilasta/vuosi Elinikä ei ole enää lyhentynyt kuten ennen Tosin ennenaikaista kuolleisuutta edelleen Pneumonia Itsemurhat Äkkikuolemat

6 Kliininen kuva Myoklonus Alkuikä 6-16 v. Erityisesti aamulla, väsyessä Ärsykeherkkä (valo, ääni, stressi) Fokaaliset, multifokaaliset ja yleistyvät; Spontaanit, toimintaan, refleksiin, ärsykkeisiin liittyvät Symmetriset, asymmetriset, rytmiset, toistuvat, epäsäännölliset. Epileptiset kohtaukset Toonis-klooniset kohtaukset Myokloniset kohtaukset Poissaolo, paikallisalkuiset tajunnanhämärtymiskohtaukset Neurologiset löydökset Myoklonus Ataksia Aktiovapina Dysartria Kälviäinen et al. 2008; Lehesjoki & Koskiniemi, 1999

7 EPM1 alkamisikä 86% tapauksista alkaa 9-13-vuotiaina, vaihtelu 6-18-vuotta myoklonia ja epileptiset kohtaukset alkavat keskimäärin 11-vuotiaana Muut oireet kehittyvät yksilöllisesti ja vähitellen Huomattavaa, että saatetaan diagnosoida vasta myöhäänkin, esim yli 50-vuotiaana

8 EPM1 taudinkulku yksilöllinen epileptiset kohtaukset saadaan suhteellisen hyvin hallintaan lääkityksellä paheneva myoklonia haittaa liikkumista, tasapainoa, puhetta, nielemistä kaatuilu joko pitkin pituuttaan tai lysähtäminen polvien pettäessä, tapaturmat, murtumat kävely leveäraiteista, puhe epäselvää raajojen koordinaatio heikkoa, vapinaa missä määrin pikkuaivovauriota?, missä määrin myokloniaa?

9 EPM1 taudinkulku yksilöllinen huonot ja hyvät jaksot saattavat vaihdella rajusti ja aiheuttaa ongelmia ymmärryksen ja avun saannissa alkoholi helpottaa oireita ja toisaalta oireet muistuttavat humalaisen/krapulaisen oireita, väärinkäsitykset

10 Diagnoosi Kliininen kuva: Myokloniat Tajuttomuus-kouristus kohtaukset Etenevä tauti EEG löydökset: Valosensitiivisyys Yleistyvät piikki- tai monipiikkihidasaaltopurskeet Kuvantamistutkimukset: normaalit Ferlazzo E et al Kälviäinen et al. 2008; Lehesjoki & Koskiniemi, 1999

11 Genetiikka Cystatin B (CSTB) Tavallisin mutaatio on toistomutaatio (dodecamer 5 - CCCCGCCCCGCG-3 ) Normaali toistoa Taudin tapauksissa - vähintään 30 toistoa (suurin - 125) Epäselvät toistoa Ei nähty ja toistoa Harvinainen stop-mutaatio Alakurtti K toistomutaatio

12 Geenitesti Oireisilta lapsilta ja nuorilta eli selvästi neurologisia löydöksiä (myokloniaa) ja eteneviä oireita mm. juoksemisessa, epätasaisella maalla kävelyssä ja tarkassa työskentelyssä epilepsiaoireiden lisäksi Ei erotusdiagnostisena testinä nuoruusiän myoklonusepilepsiassa, vaikka kohtaukset reagoisivat huonosti lääkkeille Ei oireettomille perheenjäsenille (sisaruksille), koska ei ole tautiin vaikuttavaa hoitoa

13 EPM1 taudinkulku - tutkimustieto taudinkuva ja kulku tutkittu tarkkaan Marja-Leena Koskiniemen väitöskirjassa 1974 tämän jälkeen Matti Iivanainen 1970-luvun lopulla totesi pitkäaikaisen fenytoiini-hoidon haitallisen vaikutuksen taudinkulkuun eikä kattavaa selvitystä fenytoiini-hoidon käytöstä luopumisen jälkeen ole tehty geenidiagnostiikka tarkentunut nykyisin selvää, että ennuste/fenotyyppi vaihtelee samankin perheen sisällä merkittävästi

14 Etenevän myoklonusepilepsian (EPM1) tautimekanismit Kliininen osuus Kuvaa EPM1-taudin yksityiskohtaiset kliiniset oireet ja taudinkulun sekä neuropsykologiset, elektrofysiologiset ja aivojen magneettikuvantamislöydökset, mikä tuo uutta, tarkempaa tietoa sairauden neurodegeneratiivisista piirteistä ja auttaa ymmärtämään sairauden patofysiologisia mekanismeja

15 Tutkimuspotilaat 140 EPM1 potilasta identifioitu, 44 kuollut 77 EPM1-potilasta: 5 yhdistelmäheterotsygootteja (toistomutaatio ja c.202c>t mutaatio) 72 toistomutaatiohomotsygootista potilasta 40 miestä, 37 naista; keski-ikä 33 v. (12-64 v.) Tarkka toistomutaation pituus (toistojen määrä) oli määritelty 66 potilaasta. Kaikki potilaat antoivat suostumuksensa tutkimukseen

16 Tutkimusprotokolla The Unified Myoclonus Rating Scale (UMRS) (Frucht S et al. 2002) Myoclonus severity was assessed using standard protocol from video recordings of patients performing tests from UMRS Stimulus sensitivity (Ärsykeherkkyys) Myoclonus with action (Liikkeen provosoima myoklonus) Functional tests (Toiminnalliset testit) Toiminnallinen haitta: lievä = 0-30; keskivaikea 31-59; vaikea > 60 Neuropsykologinen testaus Kuvantaminen NBS

17 Myoclonus with action Myoclonus with action Taudin alkuiän ja keston korrelaatio taudin (myoklonioihin) vaikeusasteen kanssa R 2 = -0,347 P = 0, R 2 = 0,464 P < 0, Age at onset Disease duration Vain homotsygootit (Nr = 72) Hyppönen et al., 2014

18 IQ IQ IQ IQ Taudin alkuiän, keston ja myoklonioiden PIQ/VIQ tulosten 140 neuropsykologisten VIQ R 2 = 0,242 P = 0,042 PIQ R 2 = 0,450 P = 0, VIQ R 2 = -0,434 P < 0,0001 PIQ R 2 = -0,599 P < 0, Age at onset VIQ R 2 = -0,175 P = NS PIQ R 2 = -0,303 P = 0, Myoclonus with action 125 VIQ R 2 = -0,377 P = 0,001 PIQ R 2 = -0,564 P < 0, Disease duration Functional tests 30 Hyppönen et al. 2014

19 Neuropsychological function of patients with Unverricht-Lundborg disease EPILEPSY CENTER Kuopio University Hospital Marja Äikiä Jelena Hyppönen Anna-Elina Lehesjoki Reetta Kälviäinen

20 EPM1 hoito oireiden lääkehoito epilepsiakohtausten esto myoklonian esto mielialaongelmien yms. hoito potilasohjaus ryhmämuotoiset kuntoutumiskurssit yksilöllinen kuntoutus

21 ULD-teematapaaminen Lauantai klo Epilepsialiiton keskustoimisto, Malmin kauppatie 26, Helsinki Uusia tuulia EPM1:n perustutkimuksessa Professori Anna-Elina Lehesjoki, Mitä uutta EPM1 potilastutkimuksesta? Professori Reetta Kälviäinen Luennot ovat katsottavissa suorana verkossa tai myöhemmin julkaistavana nauhoitteena osoitteessa:

22 EPM1 lääkkeet valproaatti on peruslääke lisälääkkeitä: klonatsepaami tai klobatsaami levetirasetaami (lamotrigiini) topiramaatti tsonisamidi pirasetaami myokloniaan

23 Mielialaoireiden hoito masennus, ahdistus, pelko keskustelu vertaistuki mielenterveyshoitaja, psykologi uudemmat depressiolääkket sopivat hyvin myös epilepsiaoireista kärsiville

24 Kohtauslääkkeet Harkiten Käytetään lähinnä pitkittyneisiin tajuttomuuskouristuskohtauksiin Todella harkiten myokloniaan, joita olisi hyvä pyrkiä rauhoittamaan ensisijaisesti rauhallisella, hämärällä ympäristöllä ja pidempiaikaisella tasaisella lääkityksellä Diatsepaami-rektiolit Midatsolaami- suun limakalvolle (Epistatus)

25 EPM1-potilaan pitkittyneen kohtauksen hoito pyritään tunnistamaan myokloninen status, joka hoidetaan tehostamalla valproaattia suonensisäisesti sekä bentsodiatsepiineilla suonensisäisesti, fosfenytoiini pahentaa myokloniaa Myoklonia ei välttämättä näy EEG:ssä, ei tarkoita että tilanne on toiminnallinen/psyykkinen yleistynyt tajuttomuuskouristuskohtauksella ilmenevä status epilepticus joka ei laukea bentsodiatsepiini ja valproaattilääkityksellä vaatii normaalin status epilepticuksen hoidon eli valproaatin/levetirasetaamin iv lisän ja anestesian fosfenytoiinia tulisi välttää

26 Yhteenveto EPM1-taudin varhaisempi alkuikä korreloi taudin vaikeusasteen kanssa Toistomutaation pituus korreloi taudin varhaisemman alkuiän ja poikkeavien NBSparametrien kanssa Mutaation tyyppi (toistomutaatio tai yhdistelmäheterotsygoottisuus) korreloi myös taudin vaikeusasteen kanssa. Psykomotoriset ja eksekutiivisiet toiminnot heikentyvät, ei vaikuta kielelliseen muistiin Kognitiivisten toimintojen heikkeneminen korreloi taudin vaikeusasteeseen Muut elimet: infektiot, immuunijärj,diabetes, luusto?

27 Harvinaissairaiden kokemia haasteita Vähän asiantuntijoita Taudinmääritys viivästyy Virheellisiä diagnooseja Valtaosaan harvinaissairauksia ei olemassa lääkehoitoa Perusterveydenhuollossa ei riittävästi tietoa harvinaissairauksista Hoitovastuun siirtyessä aikuisten puolelle hoidon jatkuvuus ei ole saumatonta Kokonaisvaltaisen otteen puuttuminen palvelujärjestelmässä 27

28 Sosiaalinen tuki ja kuntoutus Kuntoutus usein ainoa tarjolla oleva hoito Psykososiaalisen tuen tarve Sosiaalipalveluiden kyvystä vastata harvinaissairaiden ja heidän omaistensa tarpeisiin ei ole kokonaisvaltaista kuvaa Alueellisia eroja palveluiden saatavuudessa Palvelutarpeen arvioinnissa tulisi ottaa huomioon yksilölliset erityistarpeet

Aikuinen ja epilepsia

Aikuinen ja epilepsia Aikuinen ja epilepsia Reetta Kälviäinen 1 2 Aikuinen ja epilepsia 7. uudistettu painos 2010 Kirjoittaja: Reetta Kälviäinen, professori, neurologian erikoislääkäri Julkaisija: Epilepsialiitto Oppaan julkaisemista

Lisätiedot

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää Lapsi ja epilepsia Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää 1 Lapsi ja epilepsia 3. uudistettu painos, 2013 Kirjoittajat Kai Eriksson, dosentti, lastenneurologian erikoislääkäri

Lisätiedot

Nainen ja epilepsia. Hormonit, ehkäisy, raskaus ja imetys. Salla Lamusuo LL, neurologian erikoislääkäri, 3. uud. painos 1

Nainen ja epilepsia. Hormonit, ehkäisy, raskaus ja imetys. Salla Lamusuo LL, neurologian erikoislääkäri, 3. uud. painos 1 Nainen ja epilepsia Hormonit, ehkäisy, raskaus ja imetys Salla Lamusuo LL, neurologian erikoislääkäri, 3. uud. painos 1 2 Nainen ja epilepsia Hormonit, ehkäisy, raskaus ja imetys Salla Lamusuo LL, neurologian

Lisätiedot

HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle

HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle Oppaan kirjoittajat: Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Astma

Käypä hoito -suositus. Astma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä Päivitetty

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA Johan Spoov. Erkka Syvälahti K A P S E L I 3 2 MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät Johanna Eronen Gerontologian ja kansanterveyden

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN MUISTISAIRAUDET. Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET-keskus, TYKS

TYÖIKÄISTEN MUISTISAIRAUDET. Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET-keskus, TYKS TYÖIKÄISTEN MUISTISAIRAUDET Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET-keskus, TYKS MITÄ MUISTI ON? Osatoiminnoista koostuva kyky tallentaa mieleen uusia asioita ja tarvittaessa

Lisätiedot

Alzheimerin tauti työikäisellä

Alzheimerin tauti työikäisellä Tieteessä katsaus Merja Hallikainen LT, kliininen tutkimusjohtaja Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö, neurologia Anne M. Remes professori,

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja MUISTISAIRAUS, mitä se on? sairaus, joka heikentää sekä muistia että muita tiedonkäsittelyn alueita Kielelliset toiminnot Näönvarainen hahmottaminen Toiminnanohjaus Muistisairaudet johtavat useimmiten

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Muistisairaus työiässä

Muistisairaus työiässä Muistisairaus työiässä Suomessa on 7 000 10 000 etenevää muistisairautta sairastavaa työikäistä ihmistä. Heidän tarpeensa ja elämäntilanteensa ovat erilaisia kuin iäkkäillä muistisairailla, joten he tarvitsevat

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Suomen Punainen Risti, Veripalvelu Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Lukijalle Suomen Hemofiliayhdistys ry julkaisi ensimmäisen

Lisätiedot

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet.

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet. 1/23 Johdanto Tämä työ käsittelee paniikkihäiriötä, joka kuuluu ahdistuneisuushäiriöihin. Aihe on tärkeä, koska paniikkihäiriö on suhteellisen yleinen sairaus suomalaisten keskuudessa. Minua itseä aihe

Lisätiedot

Kalsium- ja fosfaattiaineenvaihdunnan sairaudet. Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Kalsium- ja fosfaattiaineenvaihdunnan sairaudet. Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Kalsium- ja fosfaattiaineenvaihdunnan sairaudet Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Invalidiliiton julkaisuja O.54.,2012 ISBN 978-952-5548-50-1 ISSN 1457-1471 Painopaikka: N-PAINO 2012 HARVINAISET -OPASSARJA

Lisätiedot

Opas Meretojan taudista. potilaille, omaisille ja hoitohenkilökunnalle

Opas Meretojan taudista. potilaille, omaisille ja hoitohenkilökunnalle Opas Meretojan taudista potilaille, omaisille ja hoitohenkilökunnalle 1 ESIPUHE sisällysluettelo ESIPUHe Mikä on Meretojan tauti? 4 Mistä sairaus johtuu? 4 Kuinka Meretojan tauti todetaan 5 Meretojan taudin

Lisätiedot

Lukijalle. Mielialahäiriöt

Lukijalle. Mielialahäiriöt Mielialahäiriöt Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it FAMILIAALINEN VÄLIMEREN KUUME (FMF) Mikä se on? Familiaalinen eli suvuittain esiintyvä Välimeren kuume (Familial Mediterranean Fever, FMF) on perinnöllinen tauti,

Lisätiedot

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Terhi Koskentausta LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys ylilääkäri Eteva kuntayhtymä Seinäjoki 14.5.09 Eteva kuntayhtymä Muodostunut

Lisätiedot

Terveyteen liittyvät geenitestit

Terveyteen liittyvät geenitestit Terveyteen liittyvät geenitestit Terveyteen liittyvät geenitestit Jokaisella meistä on vanhemmiltamme perittynä oma yksilöllinen geenivalikoimamme. Tämä geneettinen rakenteemme yhdessä erilaisten ympäristön

Lisätiedot

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Sisältö Julkaisija: Suomen dementiahoitoyhdistys Arkadiankatu

Lisätiedot

ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA:

ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA: ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA: KAKSISUUNTAISET MIELIALAHÄIRIÖT JA MIELIALAN AALTOILU POTILASOPAS Jussi Turtonen 1 Sisältö Johdanto 4 Eero 6 Kaksisuuntaiset mielialahäiriöt 7 Hypomaaninen jakso 7 Mania ilman psykoottisia

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN ISKEEMISEN AIVOINFARKTIN YHTEYS MIGREENIIN. the Helsinki Young Stroke Registry

NUORTEN AIKUISTEN ISKEEMISEN AIVOINFARKTIN YHTEYS MIGREENIIN. the Helsinki Young Stroke Registry NUORTEN AIKUISTEN ISKEEMISEN AIVOINFARKTIN YHTEYS MIGREENIIN the Helsinki Young Stroke Registry Yvonn Kraemer Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö 1 Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö Suosituksen laatijat: Kuikka Pekka, PsL, neuropsykologi, Paajanen Teemu, PsM, psykologi, Kivekäs Teija, LT, psykiatrian dosentti, Vuokko

Lisätiedot